3 januari 1990
TENTOONSTELLING POSTDUIVEN
De postduivenvereniging „Steeds Sneller” te Hengelo Gld houdt op zaterdag 6 jan. vanaf 19.30 uur en zondag 7 jan. vanaf 11.00 uur in haar clubgebouw aan de Uilenesterstraat te Keijenborg een postduivententoonstelling. Deze tentoonstelling is voor een ieder toegankelijk en de toegang is gratis. De leden van „Steeds Sneller” heten u hartelijk welkom.

INT. WEGRACES OP DE „VARSSEL-RING”
Traditiegetrouw organiseert Hamove op 2e Paasdag 16 april op de „Varssel-Ring” te Hengelo Gld weer de int. wegraces. Alles wordt in het werk gesteld om de Nederlandse toppers Hans Spaan, de winnaar van Assen en de Honda fabrieksrijder Wilco Zeelenberg naar Hengelo Gld te halen. Dat zij niet zondermeer zullen winnen, daarvoor zorgt Hamove. Er worden andere coureurs van formaat aangetrokken om de nodige tegenstand te leveren.

9 januari 1990
OPENING CAFETARIA „LANGEL ER” SPALSTRAAT 5
Op donderdag 11 jan. om 12 uur openen wij onze gemoderniseerde cafetaria ALS SPECIALE AANBIEDING: 1 frikandel & patat en saus voor f 2.” En als attractie voor de kinderen komt om 15.00 uur PIPO DE CLOWN tot 18.00 uur en geeft GRATIS ijsjes weg. Tevens kunnen de kinderen GRATIS hun gezicht laten beschilderen. Natuurlijk hoort een drankje erbij. WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM.
Fam. Langeler en medewerkers.

16 januari 1990
KERSTAKTIE 1989 VAN HKM VOORZIET IN EEN BEHOEFTE
Wat in het buitenland hoofdzakelijk geschiedt rond de Kerstdagen, het elkaar kado’s schenken, is in Holland de gewoonte met St. Nicolaas. Allengs heeft de geschenkenperiode in de laatste jaren ook in Holland zich enigszins verlegd naar de Kerst. Dit was voor de HKM aanleiding om daarop in te spelen met een speciale Kerstaktie, waarbij de klanten de ontvangen zegels moesten verwerken en opplakken tot ’n kerstmotief, ledere goede oplossing die ingeleverd werd, leverde een fles wijn op en de kans op het winnen van de enige hoofdprijs: een midiset incl. CD-speler en boxen. Zie verder De Reclame.

OOST GELDERLAND VOOR ROEMENIË
De aktie voor Roemenië, opgestart door de Hengeloër Bernard Koers, daarbij gesteund door de werkgroepen Conciliair Proces in Vorden, Laren, Steenderen, Hengelo Gld en Wehl, is een geweldig succes geworden. Door de spontane reacties in deze gemeenten kon een grote hoeveelheid voedsel en andere hulpgoederen naar Roemenië worden vervoerd. Deze goederen zijn inmiddels met het Gelderse convooi vanuit Arnhem op de plaats van bestemming aangekomen, waar zij door de bevolking in grote dankbaarheid werden aanvaard.

Dominee de Vries

 

23 januari 1990

MIAMI VICE IN DE HENGELOSE MAÏS KOMT ER AAN!!
Hierboven een foto, waarbij een kleine blik wordt geworpen achter de schermen tijdens opnamen van de film „Miami Vice in de Hengelose maïs” in café „Het Wapen van Heeckeren” te Hummelo. Daar werden een aantal scènes met de popgroep „Normaal” gefilmd. De première van de film is op zondag 11 februari a.s. in zaal Concordia te Hengelo Gld en verder t.e.m. zondag 18 februari, elke avond aanvang 20.00 uur. Dit jaar zullen er kaarten in de voorverkoop komen. Voor de verkoopadressen zie men de advertentie in dit blad.

HERVORMDE GEMEENTE HENGELO HEEFT EEN NIEUWE PREDIKANT ERBIJ
Na het vertrek van ds P. Hendriks naar Apeldoorn, moest de kerkeraad van de Herv. Gemeente te Hengelo Gld op zoek naar een opvolger. Na maanden van beroepingswerk en bezoek van hoor commissie was men blij een bevestigend antwoord te krijgen van ds. Pier Feitze de Vries, dat hij zijn beroep naar Hengelo Gld aannam. Zie verder De Reclame.

CONCERT POPKOOR THE KEY’S
Op 27 jan. a.s. geeft popkoor The Key’s uit Keijenborg hun jaarlijkse optreden. Ditmaal vindt dat plaats in schouwburg Amphion te Doetinchem. Het is voor het eerst dat een zo groots opgezet optreden met professionele licht- en geluidsondersteuning plaats vind. Het optreden begint om 20.00 uur en vanaf 19.00 uur zijn kaarten aan de kassa te verkrijgen. Popkoor The Key’s bestaat sinds voorjaar 1987 en heeft momenteel 55 leden. De begeleiding bestaat uit drums, basgitaar, 2 slaggitaren en een keyboard. Het geheel staat onder leiding van dirigente Alma Jansen.

HKM prijzen Scheffer

30 januari 1990
Ons kantoor VOSSERS &HOFTIJZER in Hengelo Gld.
gaat verhuizen van Kerkekamp 23a naar het adres SPALSTRAAT 23 (met foto) en is ingaande 12 FEBRUARI a.s. geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Op DONDERDAG 8 FEBRUARI a.s. houden wij OPEN DAG van ’s middags 16.00 uur tot ’s avonds 21.00 uur U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen en wij nodigen U hiervoor gaarne uit. VOSSERS &HOFTIJZER Accountants en belastingadviseurs Leden Ned. Orde van Accountants-Administratieconsulenten en Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten HENGELO GLD, Spalstraat 23 Tel. 05753-1691.

EDAH WINKEL HENGELO GLD WINT OP KWALITEIT EN SERVICE
De Edah winkel aan de Raadhuisstraat 53 te Hengelo is als kampioen geëindigd in de Edah-estafette, een grote kwaliteitsaktie onder alle 278 Edah winkels in Nederland. De grootscheepse estafette startte na een proefronde in januari 1989 en duurde 12 rondes lang t.e.m. eind december 1989. Tijdens deze Edah-estafette moesten alle 278 teams punten scoren op kwaliteits- en serviceverbeteringen in en om de winkel. Zie verder De Reclame.

Eduard ten Have

6 februari 1990
MIAMI VICE IN DE HENGELOSE MAïS
Na 3 jaar van opnames maken, monteren en plakken is de opvolger van Leo Lont, de neef van James Bond, eindelijk klaar. Voor deze film heeft het Hamovefilmteam alle registers opengetrokken en zich geen enkele moeite gespaard. Deze anderhalf uur durende amateurfilm is zoals men gewend is van het filmteam vol van humor en aktie. Deze unieke film is in zijn geheel door het Hamovefilmteam gemaakt. Eerst is het scenario geschreven, daarna werd het draaiboek gemaakt en kon met de opnamen begonnen worden. Aan het spektakel hebben in totaal zo’n 350 mensen meegewerkt, waarondertal van bekende Nederlanders zoals de zijspancoureurs Streuer-Schaieders, Paul Witteman van de Vara en niet te vergeten de popgroep Normaal. In de film moeten de rechercheurs Bean en Makka die in Miami (USA) een opleiding hebben gehad, een criminele bende oprollen die in Hengelo Gld aktief is. Dit gaat gepaard met de nodige aktie en zoals gewend van het filmteam ook een portie humor. De film draait van zondag 11 febr. t.e.m. zondag 18 febr. elke avond, aanvang 20.00 uur, in zaal Concordia te Hengelo Gld.

Jong Gelre

13 februari 1990
JUDONIEUWS
Het herenteem judo van sportschool Leo Buitink is in goede doen. Zij werden ongeslagen kampioen! Zaterdag 3 febr. werden de laatste wedstrijden tegen Aalten met 3-1, tegen Doesburg met 3-1en tegen Brummen met 3-2 gewonnen.

20 februari 1990
Verkeersnieuws
Na overleg met de rijkspolitie is besloten strenger op te treden tegen het plaatsen van auto’s en aanhangwagens op trottoirs. Het wassen van auto’s op het trottoir, het wachten op trottoirs bij scholen of het op het trottoir neerzeten van een motorvoertuig omdat de weg zo smal is, worden niet als excuses geaccepteerd. Een dergelijke verkeersovertreding kost f 35.—. Ook indien er door het plaatsen schade aan gemeente-eigendommen ontstaat volgt er een proces-verbaal. De herstelkosten zullen de overtreder in rekening worden gebracht. Ook zal de politie optreden tegen het laten staan van motorvoertuigen in gemeentelijke groenstroken.

TENTOONSTELLING OVER ERVARINGEN OUDINDIëGANGERS
Bestuur en leiding van de Algemene Bibliotheek te Hengelo Gld waren bijzonder geïnspireerd door de tentoonstelling die onlangs door het Staring Instituut te Doetinchem werd gehouden n.a.v. van het verschijnen van het boek „Wij jongens van overzee”. Het boek verhaalt over de ervaringen van Indiëgangers die hun dienstplicht daar vervulden in de periode van 1940-1945, met name van mensen uit de Achterhoek. De bibliotheek te Hengelo Gld wil op een wat kleinere schaal een tentoonstelling over dit onderwerp presenteren aan het einde van de maand april. Aangezien tentoonstellingen enige voorbereiding vereisen wordt vriendelijk verzocht aan belangstellenden die materiaal hiervoor ter beschikking willen stellen, dit uiterlijk begin april te willen inleveren bij de bibliotheek op de gebruikelijke openingstijden. Telefonisch is de bibliotheek bereikbaar onder nummer 05753-3920 Het gevraagde materiaal betreft foto’s, verslagen, kranteknipsels, souvenirs, batikdoeken, uitrustingsstukken enz.

Miami Vice

27 februari 1990
SUBSIDIE FLANKEREND OUDERENBELEID 1990
Ook voor 1990 heeft de gemeente financiële middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het flankerend ouderenbeleid in de gemeente Hengelo Gld. Met het flankerend ouderenbeleid worden initiatieven bedoeld, die er op gericht zijn om de oudere mens in onze samenleving langer zelfstandig te kunnen laten wonen en leven. Zie verder De Reclame.

Schildersbedrijf Bert Derksen

6 maart 1990

15 jaar NORMAAL doen!
Een prachtig beeldverslag van de boerenrockformatie NORMAAL, die op haar manier veel heeft gebracht en betekend. Dolf Ruesink en Jan Manschot schreven de tekst en fotograaf Hugo Jaartsveld schoot vele aktieplaatjes. Het boek kost slechts f 25.00 ’n Must voor de vele aanhangers van NORMAAL WOLTERS boekhandel.

20 maart 1990

H.B.LUBBERS 70 JAAR LID VAN DE ZANGVERENIGING “LOOF DEN HEER”
Op de foto van links naar rechts: de heer Lubbers, secretaresse mevr. Walgemoet, penningmeester dhr Schuurman en voorzitter dhr Scholten. Een mensenleven lang lid van een vereniging zijn. Dat gebeurt niet zo vaak. Onlangs viel dit de heer H. B. Lubbers wel te beurt. Hij is 70 jaar lid geweest van de chr. zangver. Looft den Heer en het bestuur van deze vereniging zette de heer Lubbers dan ook terecht in het zonnetje 70 jaar lid, waarvan vele jaren als secretaris, een zeer lange periode. Op de ledenvergadering van Looft den Heer werd de jubilaris gehuldigd en een kado overhandigd. Regelmatig bezoekt de heer Lubbers nog de repetities en ook gaat hij graag naar zangavonden in andere plaatsen.

KOERSBAL
De ANBO afd. Hengelo Gld organiseert op woensdag 28 maart a.s. een aktiviteit. Er wordt dan koersbal gespeeld, een bepaald soort balspel. Bij insiders wel bekend. Het wordt gespeeld in het bejaardencentrum St. Maria Postel te Keijenborg of in sporthal ,,de Kamp” te Hengelo Gld. De aanvang is 14.00 uur.

27 maart 1990
DAMNIEUWS
In de laatste ronde van het 1e team kwam Eibergen op bezoek. A. Hoebink opende de score al snel door winst, evenals G. Halfman die zijn partij ook wist te winnen. De anderen deelden de punten met hun tegenstanders. Dit waren H. Luimes, J. Heijink, H. Vos J. Vos, J. Luiten en H. Zonnenberg. DCH 1 eindigde op een gedeeltelijke 3e plaats in de 1e klasse Oost Gelderland. Onderlinge comptitie: G. Kreunen-G. Botterman 1-1, J. Wentink-H. Dijkman 0-2, R. KI. Bramel-N. Roelofsen 2-0, D. Walgemoet-T. van Manen 2-0. Stand: 1 H. Vos 18-31, 2 J. Vos 18-30, 3 H. Luimes 17-27, 4 J. Luiten 17-24, 5 R. KI. Bramel 18-24.

BEELDEN UIT DE TIJD
Zo heet de nieuwe expositie die van 28 maart t.e.m. 24 april gehouden wordt in ,,de Bleijke” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld. De tentoongestelde beelden zijn werkstukken van de heer Herman van Geemen uit Zelhem. Met zijn beeld houwwerken is hij inmiddels heel bekend geworden in onze regio. Maar ook daarbuiten is er grote belangstelling voor zijn werk. De beelden roepen herinneringen van vroeger op; bijvoorbeeld door een Don Camillo, een Kniertje of een Vincent van Gogh, maar ook recente figuren als de Vier Journalisten of de sculptuur Honger spreken bijzonder tot de verbeelding. Het leuke is, vertelt de heer van Geemen: ,,dat de beelden onweerstaanbaar reaktie oproepen.

Bertus Lubbers 50 jaar

3 april 1990
PALMFASEN-OPTOCHT
UITNODIGING tot deelname aan de jaarlijks traditioneel te houden PALMFASEN-OPTOCHT ZONDAG 8 APRIL Start en finish bij HOTEL LEEMREIS Spalstraat 40 te Hengelo Gld Aanvang optocht 14.30 uur De versierde stokken kunnen ter beoordeling door de jury, tussen 13.00 en 14.00 uur aan de zaal worden ingeleverd. De optocht komt tot stand in samenwerking met het Oranjecomité, de scholen en plaatselijke bakkers.

10 april 1990
AGENDA: ACTIVITEITEN IN DE GEMEENTE
April: 14 Trainingen/wedstrijden wegraces; 16 Nederlands Kampioenschap wegraces; 21 Landelijke Bibliotheekdag; 22 Vogelmarkt Exokan; 22 Koffieconcert St. Jan bij Winkelman;; 28 Concert Koninklijke Harmonie „Concordia”; 29 Hengelose Tafeltennis Kampioenschappen, org. t.t.v. Goma; 29 Stratenvolleybal „de Veldhoek”; 29 Kringconcours St. Jan Keijenborg; 30 Koninginnedag-festiviteiten. Mei: 5 Bevrijdingsdag; 5 Opening zwemseizoen; 6 Concours hippique ,,de Bosruiters” op ,,de Hietmaat”; 8-25 ,,Vlindertentoonstelling” in de Bibliotheek; 11 Veilig Verkeer voor basisscholen in de sporthal; 20 Trimloop S.V. Ouintus vanaf de sporthal; 20 Fietstocht ,,de Noabers”; 24 Dauwzwemmen; 24 Klootschietmarathon ,,de Eikeboom”, 9.00 uur; 24 Broodweging Muldersfluite; Juni: 3 Hamové fietstocht; 9 Jazzwedstrijdenn in ,,de Kamp”; 10 Wielerronde Hengelo; 16-17 Zwemaktiviteiten He-Key; 22 Kindervrijmarkt; 23-24-25 Kermis Keijenborg. Wordt geplaatst eenmaal per maand voor periode van 3 maanden. Inlichtingen: tel. 1541.

17 april 1990
Afscheidsbijeenkomst wethouder Hooman
Het gemeentebestuur van Hengelo geeft de inwoners en belangstellenden gelegenheid afscheid te nemen van de heer Th. A. A. Hooman, als wethouder/loco-burgemeester van Hengelo, zulks in verband met zijn aftreden per 1 mei 1990. Tijdens een receptie, welke zal worden gehouden op vrijdag 27 april 1990, tussen 15.00 en 17.30 uur, in het gemeentehuis te Hengelo, zal in beperkte mate gelegenheid worden geboden zich met een persoonlijk woord tot de heer Hooman te richten. Zij die het woord willen voeren worden verzocht dit uiterlijk 20 april a.s. op te geven ten gemeentehuize, sectie bestuurszaken.
Het gemeentebestuur voornoemd, Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester K. Verhoeff, secretaris Hengelo, 17 april 1990.

DIRECTEUR VAN HAL VAN RABOBANK KEIJENBORG NAAR ANDERE RABOBANK
Met ingang van 1 mei is de heer M. B. W. (Martin) van Hal, directeur van de Rabobank Keijenborg, benoemd tot directeur van de Rabobank Het Gelders Eiland in Lobith. Hij volgt daar waarnemend directeur Ir. Van Valkengoed op. Behalve over een hoofdkantoor in Lobith beschikt de Habobank Het Gelders Eiland ook over vestigingen in Pannerden en Herwen. Bij de Rabobank Keijenborg is de heer D. J. Beumer benoemd tot waarnemend directeur. Zie verder De Reclame.

GROOTS OPGEZETTE OPEN DAG IN TEKEN VAN ONDERWIJS ANNO 1990. SCHOOL DE LEER 75 JAAR JONG
In het kader van het 75-jarig bestaan van basisschool De Leer wordt er op zondag 22 april van 11.00 uur tot 14.30 uur een groots opgezette open dag gehouden. Bij vele Hengeloërs staan de feestelijke gebeurtenissen van 7 juli 1988 nog vers in het geheugen. Toen werd namelijk de officiële integratie in een gebouw uitbundig gevierd. Zie verder De Reclame.

TERUGBLIK OP INDISCHE TIJD IN DE HENGELOSE BIBLIOTHEEK
Bestuur en leiding van de Algemene Bibliotheek Hengelo Gld, gelegen naast Postkantoor en RABObank, heeft de Landelijke Bibliotheekdag op zaterdag 21 april aangegrepen om het thema „Nederlands Indië 1940-19 ‘4’5op de voorgrond te plaatsen. Op deze dag zullen in de bibliotheekruimte boeken, voorwerpen, curiosa, betrekking hebbende op deze periode worden tentoongesteld. Zie verder De Reclame.

24 april 1990
FEDERATIEF KRINGCONCOURS GEORGANISEERD DOOR DE SCHUTTERIJ ST JAN TE KEIJENBORG
Zondag 29 april a.s. is het een zeer belangrijke dag voor de inwoners van Keijenborg en ver daarbuiten. Speciaal voor de leden van de schutterij St Jan, want is de eer te beurt gevallen het federatief kringconcours Achterhoek te mogen organiseren. Dat deze organisatie bij de mannen van St Jan in goede handen is, lijdt geen enkele twijfel. Reeds eerder hebben zij met dit bijltje gehakt. Zondag 29 april is het weer zover.

SCHOOLVOETBALTOURNOOI
Woensdagmiddag 25 april, vanaf 13.30 uur, worden op het PAX-terrein de wedstrijden verspeeld om het school voetbalkampioenschap van Hengelo Gld. De winnaars bij de jongens en meisjes gaan op 5 mei in Apeldoorn proberen zich te plaatsen voor de finale in Zeist.

2 mei 1990

KEYENBURGSE BOYS KAMPIOEN!!!
Met een 2-0 zege op voetbalvereniging Zeddam haalde Keijenburgse Boys op zondag 22 april het kampioenschap in de 2e klasse afdeling Gelderland binnen. Eindelijk, dit jaar slaagden de mannen van Keijenburgse Boys onder leiding van trainer Cees Bakker de fel begeerde titel in de wacht te slepen. Aan de wedstrijd werd begonnen met een veilige voorsprong van 5 punten, maar de zenuwen kunnen bij zulke gebeurtenissen vaak een grote rol spelen. Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter was men van alle vrees bevrijd en kon er feest gevierd gaan worden. Dit gebeurde dan ook onmiddellijk. De spelers en begeleiders werden enthousiast in de bloemetjes gezet. En nu op naar het volgende seizoen in de eerste klasse. Volgens trainer Cees Bakker is de selectie sterk genoeg om goed in de 1e klasse mee te draaien. Op de foto de zeer blije voetballers met in hun midden trainer Cees Bakker, begeleiders, bestuursleden Ook wij wensen Keijenburgse Boys van harte geluk met dit behaalde kampioenschap.

JAN ABBINK EXPOSEERT IN „DE BLEIJKE”
Tot en met 16 mei is er in verzorgingscentrum ,,De Bleijke” een tentoonstelling met realistische schilderijen. Het zijn werken van de 75-jarige schilder Jan Abbink In al die afgelopen jaren is er onnoemelijk veel werk uit zijn handen gekomen. Nog dagelijks is hij te vinden op een speciaal plekje in zijn huis om zich dan helemaal te verliezen in het schilderen. Zie verder De Reclame.

GELDERS KAMPIOENSCHAP KRUIWAGENRACE
Op 30 juni 1990 wordt het Gelders kampioenschap kruiwagen races gehouden. Deze route loopt door de schitterende buitengebieden van de gemeenten Vorden, Warnsveld en Zutphen. Aangezien deze race schone wedstrijd is (er mogen op deze dag geen motorvoertuigen op het parcours aanwezig zijn) zal er op deze wijze geen schade aan de natuur aangebracht worden. De zuurstofrijke lucht zorgt voor ongekende sportprestaties waardoor er een zeer snelle tijd gelopen zal worden. Het is de bedoeling dat er als organisatie een poging gedaan wordt om de snelste tijd in het Guinnes book of records te laten plaatsen omdat dit soort kruiwagenrace er niet in staat. Het huidige record staat op 1 uur, 27 min en 2 sec. Zie verder De Reclame.

8 mei 1990

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR TH. A. A. HOOMAN
Heeft hij in zijn loopbaan als wethouder van de gemeente Hengelo Gld (meer dan 24 jaar) al menigeen gelukkig gemeakt met de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding, nu was wethouder Th. A. A. Hooman zelf aan de beurt. Zie verder De Reclame.

NIEUW COLLEGE VAN B. EN W. TE HENGELO GLD
Door het afscheid van de heer Hooman van de gemeentepolitiek in de gemeente Hengelo Gld was er een vakature ontstaan in de post van wethouder. Bij de benoeming van de nieuwe raad is in deze vakature voorzien. De reeds zittende wethouder de heer Nees van Petersen blijft aan als wethouder en in de plaats van de heer Hooman, is de heer Hein Meurs benoemd. Bij vervanging van de burgemeester zal de heer van Petersen de eerste 2 jaar optreden als loco en de volgende 2 jaar de heer Meurs. Zie verder De Reclame.

RABOBANK KEIJENBORG NEEMT GELDAUTOMAAT IN GEBRUIK
Op 10 mei a.s. wordt bij de Rabobank aan de St. Janstraat in Keijenborg een geldautomaat in gebruik genomen. Vanaf die datum kunnen de cliënten van de bank 24 uur per dag, 7 dagen in de week, gemakkelijk geld van hun betaalrekening opnemen. Zie verder De Reclame.

Jaap van Boven KOn. Harm. Concordia

15 mei 1990
EDAH HENGELO GLD.
Zoals u al in de advertentie van de EDAH hebt kunnen lezen zullen er tijdens de heropening ook een tweetal clowns aanwezig zijn. Deze twee clowns zullen er van 12.00 tot 17.00 uur zijn om de kinderen te vermaken en ook om ze eventueel te schminken.

TRIMLOOP HENGELO GLD.

Op zondag 20 mei a.s. organiseert de handbal vereniging SV Quintus weer een trimloop. De afstanden die afgelegd kunnen worden zijn 2.5 5 en 10 km. Men kan zich vanaf 9.30 uur laten inschrijven bij sporthal ,,de Kamp” te Hengelo (Gld.). De 2.5 km begint om 10.30 uur, terwijl de 5 en 10 km om 11.00 uur beginnen.

UVV 45 JAAR De Unie Van Vrijwilligers
zal op 15 mei a.s. in den Haag haar 9e lustrum vieren. Direct na de tweede wereldoorlog gingen de afdelingen die vlak voor het uitbreken hiervan waren opgericht en ondergronds hadden moeten werken verder met hun activiteiten. Nu, 45 jaar later, is gekozen om deze feestelijke dag als thema te geven het uitgangspunt van waaruit UVV-ers altijd bezig zijn geweest: Zie verder De Reclame.

“Concordia” gaat per 1 juli sluiten
Ingezonden mededeling (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie) Geachte lezer(es), Inmiddels zal het u allen bekend zijn dat horecabedrijf „Concordia” per 1 juli gaat sluiten. Voor deze sluiting zijn vanzelfsprekend vele redenen. Eén van de voornaamste redenen zijn de financieel tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren o.a. door het steeds minder wordende bezoek van het weekendamusement. Gezien enkele financiële tegenvallers in de jaren ’70 was er helaas ook geen kans om met spectaculaire verbouwingen hierin verandering in te brengen. Zie verder De Reclame.

DAUW-ZWEM-FIETSEN HE-KEY
Op Hemelvaartsdag, donderdag 24 mei a.s., organiseert de zwemvereniging He-Key weer het DauwZwem-Fietsen. Na eerst te hebben gezwommen, kan men op de fiets voor een tocht langs de mooie plekjes van Hengelo en omstreken. Men mag ook alleen de fietstocht rijden. Starten is mogelijk ’s morgens vroeg op zwembad ’t Elderlnk te Hengelo (G.). Na afloop van de rit ligt er een herinnering klaar.

22 mei 1990
BOMEN IN DE WESTERSTRAAT, STERREWEG, SINT JANSTRAAT, POELSWEG, MOLENSTRAAT EN PAST. THUISSTRAAT
Na rijp beraad heeft het gemeentebestuur besloten de bomen in bovengenoemde straten te handhaven, in eerste instantie zouden deze bomen wegens over last verwijderd worden, maar toen in overleg met de plantsoenendienst bleek dat er onvoldoende ruimte overbleef voor de herplant van nieuwe bomen, werd besloten de bomen alsnog te sparen. Om overlast in de toekomst te voorkomen zullen vanaf maandag 28 mei 1990 de bomen in genoemde straten zwaar gesnoeid worden. Het eerste aanzicht zal u even doen schrikken, doch binnen afzienbare tijd zullen zij in hun afgekorte vorm het straatbeeld wederom sieren. Het is de bedoeling de bomen in de toekomst regelmatig in deze smallere vorm te onderhouden.

TOUWTREKKEN IN HENGELO GLD
Op zondag 27 mei a.s. organiseert TTV Bekveld het vijfde touwtrektournooi, meetellend voor het kampioenschap ,,Gewest Oost”. Daar er vele jaren geen tournooi in Hengelo Gld is geweest, voor u een gelegenheid om het Hengelose Bekveld te zien strijden om de punten of om eens kennis te maken met de touwtreksport. Zie verder De Reclame.

EXCURSIE ANBO
De ANBO afd. Hengelo Gld Organiseert woensdagmiddag 23 mei een excursie naar de tuinen van „De Wiersse”. Vertrek om 2 uur vanaf de sporthal. Bij geen vervoer, kan daarvoor gezorgd worden. Opgave bij dhr. Hulshoff, tel. 1666. De kosten bedragen f 5.- p.p., rondleiding inbegrepen. Introducee’s zijn welkom. 29 mei 1990.

29 mei 1990
SCHOOLSPORTDAG
Woensdag j.l. zijn op het sportcomplex van Keijenburgse Boys sportwedstrijden gehouden voor de groepen 7 en 8 van de scholen in de gemeente Hengelo Gld. De onderdelen hardlopen, hoog- en verspringen, balwerpen en behendigheidseis stonden op het programma, afgewisseld door enige balspelen. De maximale score van 100 punten werden behaald door de meisjes Chantal Borninkhof van ,,De Leer” en Ilze Engberts van de St Bernardusschool.

ZANGCONCERT
Op maandag 18 juni a.s. zal er een zangconcert worden gegeven in de Remigiuskerk te Hengelo Gld. Hieraan zal meewerken het Amerikaans jeugdkoor Mc Pherson College, dat onder leiding staat van de heer Jan van Hasselt. Dit koor komt zondag 17 juni in Vorden aan, waar zij ’s avonds hun medewerking zullen verlenen aan een evangelisatiedienst in de N.H. kerk te Vorden. Maandag 18 juni dus het concert in Hengelo Gld. Aan dit concert werken ook de chr. zangver. Looft den Heer uit Hengelo Gld en het Vordens Mannenkoor mee. De aanvang van dit unieke concert zal zijn om 19.30 uur en houdt deze avond vrij en kom naar de Remigiuskerk.

RABOBANK KEIJENBORG SCHENKT „MARIA POSTEL” 10.000 GULDEN!
Zaterdag 19 mei j.l. vond de officiële heropening plaats van het verbouwde verzorgingstehuis stichting ,,Maria Poste!” te Keijenborg. Bij die gelegenheid bood de Rabobank Keijenborg de stichting een cheque aan ter waarde van lO.O0O gulden. Het bedrag is bestemd voor de inrichting van de recreatiezaal van het tehuis. Zie verder De Reclame.

6 juni 1990
FEESTELIJKE MIDDAG 45-JARIG BESTAAN UVV
Het 9e lustrum van de afdeling Hengelo Gld vanUVV is zatermiddag 19 mei op feestelijke wijze gevierd. In haar welkomswoord memoreerde mevr. van Dijke de oprichting van de afdeling vlak na de oorlog. Er was grote behoefte aan hulp in het land, na deze voor Nederland zo moeilijke periode. Zie verder De Reclame.

FUSIE RABOBANKEN HENGELO EN KEIJENBORG
De Rabobanken in Hengelo en Keijenborg zullen hun leden gaan voorstellen per 31 december 1990 een volledige fusie aan te gaan. Achtergrond van de schaalvergroting is de snelle ontwikkeling in het bankbedrijf, die steeds hogere eisen stelt aan de afhandeling van de wensen van cliënten. Zie verder De Reclame.

HEROPENING ACCOMODATIE V. EN A.V. PAX (met foto) Op de foto de meeste bouwers. Enkele personen ontbreken. Van links naar rechts staand: Leo Sueters – Teunis Roenhorst – Johan Looman – Harald Gotink – Ejo Elburg – Wilco Thuss – Bennie Wieggers – Gerrit Ruesink – Hermien Veenink – Frans Pastoor – Wim Wentink – Hans Lichtenberg – Appie Meerbeek. Voorste rij van links naar rechts: René Gotink – Jan Adelerhof – Joop van Ree – Theo Claver – Bennie Peters – Michel Sueters – Evert Jan Kremer – Henk Wissink. Zie verder De Reclame.

JONGEREN WORDEN BIJ DE ABN VOLWASSEN VANAF 7 JAAR EEN PINCODE
De ABN introduceert deze maand 2 tot de verbeelding sprekende rekeningen voor jongeren: Yourop en Eurostyle. Yourop is een spaarrekening voor de jeugd van 7 t.e.m. 14 jaar en Eurostyle is ’n betaalrekening voor jongeren van 15 t.e.m. 24 jaar. Bijzonder is dat jongeren vanaf 7 jaar nu bij de ABN een pin-code kunnen krijgen. Zie verder De Reclame.

12 juni 1990
GROEP 8 VAN „DE LEER” IN DE WEER VOOR DE DERDE WERELD!!!
De leerlingen van groep 8 van „De Leer” gaan samen met St. Suitbertusschool uit stokkum zich inzetten voor de Derde Wereld. Tijdens de jeugddriedaagse op 17 t.e.m. 19 juni a.s. vertrekken zij naar „Die Hooghe Hoenderbergh” in Groesbeek. Tijdens deze dagen houden zij een zware en vermoeiende wandeltocht ten bate van het missie/zendingswerk van pater Willem Erinkveld op de Phillijnen. Hij kent daar de meest noodlijdende mensen, die hun kost moeten verdienen op de vuilnisbelt van Manilla. Zie verder De Reclame.

DUBBEL TUINFEEST BIJ FLOPHOUSE
Als aanloop op het NORMAAL spektakel van vrijdag 29 juni organiseert de Toldijkse jeugdsoos FLOPHOUSE ook dit jaar weer een dubbel tuinfeest Zie verder De Reclame.

19 juni 1990
KRIJGT U BINNENKORT AARDGAS?
Indien u binnenkort op het aardgasnet wordt aangesloten dan is voor u een periode van investeren aangebroken. — Een andere of nieuwe c.v.-ketel — Een warmwatertoestel wat aangepast moet worden — Het leggen van gasleidingen Met bovenstaande faktoren zult u ongetwijfeld te maken krijgen — Om uw investering goed en verantwoord in te vullen, willen wij u graag uitnodigen in onze showroom, waar voor u verschillende c.v.- ketels e.d. staan opgesteld en in werking zijn gezet! U wilt toch ook eerst ZIEN en VOELEN wat u koopt! — Vraag geheel vrijblijvend advies en prijsopgave.

INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL
De chemocar komt op 4, 5, 6 en 9 juli opnieuw huis aan huis langs om het klein chemisch afval in te zamelen. Om u een betere indicatie te geven wanneer men bij u langs komt volgt hier een overzicht: binnen de bebouwde kom: woensdagmorgen 4 juli gebied begrensd door Rondweg, Vordenseweg, de Heurne, het Karspel, Beukenlaan, Oude Varsselseweg, Bleekstraat, lekink, St Michielsstraat .Kastanjelaan, de Rusthoek, Banninkstraat. Zie verder De Reclame.

26 juni 1990
De oorsprong van de Gelderse Achterhoek
is een moerasgebied met duinheuvels. Uit deze modder verrees dan het duizendjarige HENGELO GELDERLAND. Nu het centrum van de plaats in de greep is geraak van de herinrichting, is het tijdelijk een beetje „moddertoestand” in een gedeelte van de Kerkstraat, voor ons pand (Wolters Boekhandel) . Straks wordt het fraai, met het nieuwe postkantoor. De bestrating evenals elders in het centrum, is een aanwinst voor de plaats. Er bestaat een oud gezegde: „Hengel steet op un stengel, as de stengel brek, volt Hengel in de drek” Ons motto is echter: Hengel is zo sterk, dat volt nooit in de drek!! WOLTERS BOEKHANDEL Hengelo Gld KERKSTRAAT 17 – TEL 05753-1253 Voor boeken, kaarten, goede raad en nog veel meer.

Flophouse Höken in de Toldiek

3 juli 1990
BESTE LUU VAN HENGEL EN UMSTREKEN dialect
Wi’j schrieft 1990, de tachtiger joarn bunt verbie’j en veur ons ligt nog un joar of wat, dan schrieve wi’j 2000. Moar in de laatste joarn van disse eeuw kan d’r nog heel volle gebeurn! Wi’j hopt da’w ieder joar weer un olderwets gezellige kermis meug hollen met mekarel Johan zeg egal, wi’j mot t’r wat van makenl En hee hef geliek, groot geliek, wi’j mot t’r wat van maken, samen. As altied begint ut met de kermismarkt, wi’j komt doar ok weer volle olde bekende tegen D’r zal weer van alles en nog wat te koop waezen, veur jonk en old, veur dik en dun, veur groot en kleinl „Gezelligheid kent geen tijd”, dat zal ok dit joar weer ut motto weazen. Joa. joa, wat de kermisvermakelukheden betreft, dee bunt dit joar un andere plaatse toebedach in darp. Dat kump, umdat Hengelo wodt opeknapt. Zie verder De Reclame.

STANDWERKERSCONCOURS HENGELO
Al sinds 1967 houdt VVV in Hengelo Gld tijdens de kermismarkt, dit jaar op woensdag 11 juli a.s., een standwerkersconcours in samenwerking met de afd. standwerkers van de Centrale ver. voor de ambulante handel. Als regel is er op de markt tussen half tien en tien uur voldoende publiek om de standwerkers te laten beginnen, ledere standwerker heeft zijn of haar eigen stijl. De één is doorlopend aan ’t woord om zijn artikel aan te prijzen, de ander houdt één of meer malen per ochtend zijn speciale vaak humoristische verhaal dat soms maar weinig te maken heeft met het artikel dat hij verkoopt, maar het eindigt natuurlijk altijd met een aanmoediging het artikel te kopen. Door de VW wordt een plaatselijke jury uitgenodigd die via een puntensysteem beoordeelt welke standwerkers voor een prijs In aanmerking komen. Dit jaar zijn door VVV als juryleden gevraagd de dames Bruggeman en Wijnbergen en de heer Bannenberg.

10 juli 1990
PONYCLUB HENGELO
Zondag 17 juni j.l. werd officieel het nieuwe tenue met sjabrakken van de ponyclub Hengelo in gebruik genomen. Zonder de financiële steun van de sponsors: Rabobank Hengelo Gld, Uvasun Arnhem en Luimes makelaardij, zou één en ander een kostbare aangelegenheid zijn geworden voor de ouders van de rijdende leden. Het bestuur van de ponyclub heeft de sponsors dan ook heel hartelijke bedankt voor hun bijdragen.

PostkantoorHENGELO (GLD) DE BAKERMAT VAN DE VETERANENCROSS
Op zaterdag 21 juli zal er op het trainingscircuit van de motorclub HAMOVE voor de 16e maal in successie een cross met veteraanmotoren worden georganiseerd. In de 125 cc klasse zullen de Eysink’s, D.K.W.’s en Sparta’s weer de boventoon voeren. In de tweetakt klasse zullen de merken als Greeves, C.Z. en Husky tegen elkaar in het strijdperk treden. De viertakt klasse bestaat voornamelijk uit het Engelse tijdperk toen B.S.A., Matchless, A.J.S. en Norton nog favoriet waren, tot bouwjaar 1970. Zie verder De Reclame.

17 juli 1990
KINDEROPVANG, JA OF NEE?
Deze vraag is nog steeds niet opgelost, maar het antwoord komt steeds dichterbij. De plannen wat betreft het opzetten van een kinderdagverblijf in de gemeente Hengelo Gld, zijn behoor lijk gevorderd. Een belangrijke stap is het inventariseren van het aantal kinderen dat gebruik gaat maken van het kinderdagverblijf. D.m.v. voorlopige aanmeldingen is men in staat de plannen uit te werken Tevens is deze uitslag van belang om toestemming van de gemeente te krijgen om te starten. Hierbij wordt aan ieder die belangstelling heeft, het dringende verzoek gedaan om kinderen die de leeftijd hebben tot 4 jaar, aan te melden bij M. Rietman, tel. 3022 of W. Ehringfeld.

Subsidie emancipatiewerk 1991
Instellingen/Verenigingen in de gemeente Hengelo Gld. welke zich bezig houden met emancipatiewerkzaamheden kunnen hiervoor een subsidie aanvragen voor het jaar 1991. Om voor een dergelijke subsidie in aanmerking te kunnen komen dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden: — het verwezenlijken van gelijke maatschappelijke posities voor mannen en vrouwen; — het bereiken van structurele veranderingen waardoor belemmeringen en achterstanden voor vrouwen worden opgeheven; — het doorbreken van rolpatronen en van beeldvorming in termen van vrouwelijkheid en manlijkheid. Zie verder De Reclame.

24 juli 1990
PAX 1 TEGEN JAPANS OLYMPISCH ELFTAL
Ook voor het eerste elftal van PAX begint ondanks de vakanties toch de gedachte aan een nieuw seizoen al weer te spelen. Daarom is het belangrijk reeds eerder dan de aanvang, met de trainingen spel conditie op te doen. Op maandag 30 juli speelt PAX 1 een belangrijke oefenwedstrijd op sportpark het Elderink met als gast het Japans olympisch elftal dat met het oog op de komende zomerspelen al vast ervaring op gaat doen, hoe ver het staat met de voetballende inhoud van het team. Voor PAX een interessante sparring-partner. PAX staat onder leiding van de nieuwe trainer Chris Geutjes. De aanvang van de wedstrijd is 19.30 uur en de entree is als normaal bij de competitiewedstrijden.

DAG VOOR ALLEENSTAANDE DAMES

Door een werkgroep van de KPO is al meerdere jaren met succes een ontspanningsdag georganiseerd voor alleenstaande dames (dus ook voor niet-leden) Alle gezindten zijn van harte welkom. Dit jaar wordt deze dag gehouden op woensdag 12 september. Op het programma staat een bezoek aan de Saksenstal Gerrit met textielmuseum in Overdinkel. Verder een toeristische route door het Twentse land met een gids. Daarna sjoelen, kegelen, bingo, naar eigen keuze. Als afsluiting een goed verzorgd diner. Opgave vóór 1 september bij R. Besselink, Hengelosestraat 16, Keijenborg of D. Geurts, Ruurloseweg 67 Hengelo. Op beide adressen zijn volledige programma’s verkrijgbaar.

31 juli 1990
Hengelose kermis, een geweldige happening
(zie meerdere foto’s in de Reclame) MARTIN BOSSENBROEK NIEUWE SCHUTTERSKONING V.l.n.r.: voorzitter Jan Jaaltink van E.M.M., schutters-koning Martin Bossenbroek, koningin Sasja Notten, kapitein Nieuwenhuis van de schutterij St Jan, Herman Punte en Johan Winkelman. Zie verder De Reclame.

REUNIE OUD-DUNSBORGERS

De buurtvereniging ,,De Dunsborg” bestaat dit jaar 5 jaar. Deze jonge vereniging heeft jaarlijks vele aktiviteiten. Vroeger heeft er ook een buurtvereniging bestaan. Deze had als gebied alle B-nummers. De huidige vereniging kent een kleiner gebied.

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN WOLSPINNEN
Spinners en spinsters uit het gehele land komen zaterdag 25 augustus a.s. naar Zelhem (Gld.) om uit te maken wie zich dit jaar Nederlands kampioen wolspinnen mag noemen Zie verder De Reclame.

BAKFIETSENRACES
Zaterdag 4 augustus a.s. vanaf 19.00 uur is het weer zover: de bakfietsenraces, al jaren een initiatief van VVV met medewerking van de Achterhoekse Bakfietsorganisate (ABO), die voor het wedstrijdverloop zorgt, de HAMOVE, die voor het parcours zorgt, de EHBO en de VVV, waarvan de bestuursleden G. Lenselink en B. A. G>root Roessink zich in het bijzonder met deze races bemoeien.

HENGELOSE BRADERIE EEN GRANDIOOS STRAATFEEST
Na de fijne kermis staat nu de Hengelose Braderie op het programma. Woensdag 8 en donderdag 9 augustus zullen de zeer vele kramen in de Kerkstraat, overigens door de herinrichting een prachtige straat geworden, weer door middenstanders, horecagelegenheden, verenigingen en oude ambachten worden bemand.

7 augustus 1990
GEMEENTE HENGELO Provincie Gelderland HINDERWET
Kennisgeving van bekendmaking beschikkingen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat door hen onder de gebruikelijke voorwaarden om gevaar, schade of hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken, op 31 Juli 1990 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet aan: de firma Stapelbroek en Jansen, Molenenk 4 te Hengelo Gld., voor het uitbreiden van een constructiewerkplaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie F, nummers 2425, 2426 en 2478, plaatselijk gemerkt Molenenk 4.

14 augustus 1990

Marie van de Weer

VRIJWILLIGERSDIENST „DE BLEIJKE”
Sinds de opening van „de Bleijke’ is de UVV bijzonder actief in het huis, met name de verzorging van de „huiswinkel “. bezoekwerk, handwerklub e.d. In een later stadium kwam ooK het Rode Kruis, afd. Welfare helpen voor de bewoners van de meerzorg afdeling. Zie verder De Reclame.

GEMEENTENIEUWS BACTERIEVUUR
Door de gunstige weersomstandigheden wordt er een verhoogde druk van bacterievuur-aantasting geconstateerd. Met name soorten als zijnde lijsterbes blijken op diverse plaatsen aantasting te vertonen. Gelet op het grote belang van boom- en fruitteelt is het noodzakelijk aangetaste bomen en/of struiken te vernietigen om verdere uitbreiding tegen te gaan. Het Regionaal Overlegorgaan Bestrijding Bacterievuur in Gelderland wil u verzoeken de bij u in beheer zijnde aanplantingen te controleren en wanneer aantastingen worden geconstateerd deze onmiddellijk te verwijderen. In deze controle dienen ook de andere waardplanten zoals de meidoorn, sierappel, vuurdoorn en fruitbomen te worden betrokken. Voor eventuele vragen hierover kunt u kontakt opnemen met de dienst gemeentewerken van de gemeente Hengelo, afdeling plantsoenendienst, telefoonnummer 1541.HET BAKHUISJE AAN HET „PIETERPAD

Reeds vele malen besproken binnen gemeentekringen, VVV en oudheidkundige vereniging, is het er thans van gekomen. Met het oog op de open monumentendag op 8 sept. die de oudheidkundige ver. Hengelo Gelderland in samenwerking met VVV organiseert, is een bakhuisje aan de „Pieterpad” route, die door Varssel loopt, weer hersteld. Op initiatief van VVV togen oud-aannemer J. Lubbers, VVV-secretaris A. J. Memelink en oud-directeur gemeentewerken P. Tiesinga, aan de slag om het vervallen bakhuisje weer stevig op poten te zetten. Met veel enthousiasme werd het karwei geklaard. Het bakhuisje bevindt zich nabij boerderij „de Grote Steege” aan de Vierblokkenweg 1 te Hengelo Gld (familie Ruiterkamp, voorheen familie Ruesink). Ook bij de familie van Leijden, Vierblokkenweg 3 (ook „Pieterpad”) en de familie Woerts, Varsselseweg 44, zijn bakhuisjes te zien. Beide verkeren in redelijke staat.

 

21 augustus 1990
UIT HET VVV-ZOMERPROGRAMMA
Zaterdag 25 aug. op „de Hietmaat” concours hippique van de landelijke rijvereniging Hengelo, aanvang 9.00 uur; zondag 26 aug. op „de Hietmaat” ponyconcours aanvang 8.30 uur, org. ponyclub.

INT. WINDMOLENRALLY IN HENGELO GLD
Onder auspiciën van de Veteraan Motoren Club Nederland, de organisatie van de fam. Kreunen en de medewerking van Hamove wordt op zaterdag 25 en zondag 26 augustus voor de 25e maal in successie in Hengelo Gld een internationale rally georganiseerd Door dit jubileum heeft deze rally voor de 6e maal een extra internationaal tintje meegekregen, door er een Windmolenrally van te maken, de grootste wedstrijd voor veteraan motoren. Zie verder De Reclame.

28 augustus 1990
Familiedag “DE BLEIJKE”
Zaterdag 1 september a.s zal de “DE BLEIJKE” voor de derde maal een familie dag organiseren.

KOETSENDAG IN STAP EN DRAF
Zondag 2 sept. houdt de vereniging van het aangespannen paard “In stap en draf” haar jaarlijkse koetsendag.

Tolkamp-Beijer

4 september 1990
40-JARIG BESTAAN HHV
40 jaar geleden besloten een aantal hengelaars de koppen bij elkaar te steken en hun hobby gezamenlijk in verenigingsvorm uit te oefenen. De Hengelose hengelsportvereniging HHV was geboren. Als voornaamste taak ziet men het om vooral voor plaatsgenoten mogelijkheden te scheppen om op momenten wanneer men dat wilde, zijn hengel uit te werpen in de nabijheid. Dit betekende dat er afspraken moesten worden gemaakt met eigenaren van het water en de grondbezitters langs het te bevissen water Aangezien Hengelo Gld van nature niet al te gezegend is met waterlopen, heeft men toch de mogelijkheid om op veel verschillende plaatsen te vissen. Dit vloeit voort uit het feit dat HHV zich heeft aangesloten bij de federatie de Oude IJssel, waardoor een enorme uitbreiding van visplaatsen is ontstaan.

BRIDGEN? JA NATUURLIJK!
Vorig jaar om deze tijd heeft er in deze krant een stukje gestaan waarin verteld werd dat er al jaren een bridgeclub in Hengelo Gld bestaat. Sinds die tijd is de club twee keer zo groot ge worden. Van 24 leden is men gegroeid naar 48 leden. Het is dus zo dat niet meer van de kleine zaal bij de heer Michels gebruik kan worden gemaakt, maar dat naar de grote zaal uitgeweken moest worden. Bridge spelen leeft, ook in Hengelo Gld Zie verder De Reclame.

11 september 1990
BETER BEWEGEN VOOR 55+ IN KEIJENBORG
De KBO te Keijenborg biedt aan alle 55-plussers de mogelijkheid om wekelijks onder gediplomeerde leiding de armen en benen te strekken om zo een betere conditie op te bouwen. Deze lessen (een uur per week) zijn bedoeld voor dames en heren van 55 jaar en ouder. Iedereen kan meedoen, men hoeft geen lid te zijn van de KBO.

55-JARIG JUBILEUM FA. VAN DER MOND
Supermarkt en oliehandel fa. van der Mond aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld bestaat dit jaar 55 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft men een speciale feestaktie op touw gezet. Veel aanbiedingen zijn er, zie de advertentie in dit blad. Kom en feest met hen mee.

18 september 1990
CURSUS GEHEUGENTRAINING
Het is soms goed dat we kunnen vergeten. Het is lastig als we dingen vergeten, die we eigenlijk wilden onthouden. Vooral ouder wordende mensen ervaren dat hun geheugen minder goed werkt dan vroeger. Er wordt vaak over geklaagd. Toch hoeven we ons niet zonder meer bij het achteruitgaan van ons geheugen neer te leggen, alsof het onvermijdelijk is. We kunnen ons geheugen namelijk trainen. Zie verder De Reclame.

BUURTFEEST BUURTVER. BEKVELD
Op het terrein van de fam. Smeitink aan de Hogenkampweg werd op 7 en 8 sept. het 4e buurtfeest gehouden. Vrijdagavond trad onder grote belangstelling de bekende toneelver. OCH uit Holten op met daarna een gezellig samenzijn met dansmuziek van The Woodpeckers. Op zaterdag vonden de volksspelen en de vermakelijk heden plaats. Zie verder De Reclame.

25 september 1990
WERELDWINKEL IN HENGELO GLD
Op dinsdag 25 sept. zal er om 20.00 uur in ,.Ons Huis” een bijeenkomst worden gehouden waar mevr. Lyke de Vries informatie zal geven over de achtergronden ,van waaruit de wereldwinkels voortkomen Verder zal ze aangeven hoe in de praktijk een wereldwinkel opgezet kan worden. Zie verder De Reclame.

2 oktober 1990
BORSTVOEDING NATUURLIJK
Veel zwangeren zijn van plan hun baby borstvoeding te gaan geven. Je zou denken dat dat de natuurlijkste zaak van de wereld is, maar vaak hoor je ze zeggen: „ik ga zelf voeden … als ik ’t heb… als m’n melk goed is; maar als ’t moeilijk gaat dan hoeft ’t voor mij niet meer”. Het gebeurt inderdaad ook vaak dat in het begin niet alles van een leien dakje gaat. Zie verder De Reclame.

VARSSELS STERKSTE MAN: HERBERT BARINK
Bij de Volksspelen op het Varssels feest was het onderdeel Rode draad/Sterke man een hoogtepunt. Een zestal „sterken” streden gelijktijdig op vier onderdelen om de titel. Hierbij was als meest handigste en sterkste .persoon de jeugdige Herbert Barink de sterkste! Zie verder De Reclame.

9 oktober 1990
GESPREKSAVONDEN B&W
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo Gld. zullen in de maand oktober op een drietal avonden de inwoners van de gemeente de gelegenheid bieden met hen van gedachten te wisselen over onderwerpen, welke de gemeente en de inwoners raken. Deze gespreksavonden zijn voor een ieder gratis toegankelijk en worden gehouden op: a. maandag 15 oktober 1990 te 20.00 uur in sportcomplex Garritsen te Veldhoek; b. dinsdag 16 oktober 1990 te 20.00 uur in hotel Leemreis te Hengelo; c. donderdag 18 oktober 1990, te 20.00 uur in café ,,De Smid” te Keijenborg. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen ook vooraf schriftelijk aan de orde worden gesteld. Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

16 oktober 1990
MARATHON IN HENGELO GLD.
Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober 1990 organiseert de vereniging ,,ln stap en draf” te Hengelo Gld een spectaculaire wedstrijd waarbij wederom opnieuw duidelijk blijkt dat het dorp Hengelo niet voor niets het „Paardendorp” wordt genoemd. De vereniging organiseert evenals in 1989 opnieuw een Marathon. Deze samengestelde wedstrijd bestaat uit drie onderdelen, welke allemaal gehouden worden op en rond het terrein ,,de Hietmaat”. De aanspanningen, verdeeld in vier rubrieken, zullen strijden om de beste plaatsen zodat na de wedstrijd ’s avonds de rayonkampioenen weer bekend zullen zjjn. Zie verder De Reclame.

GERRIT BOTTERMAN 45 JAAR KRUIDENIER
Reeds op 14-jarige leeftijd ging Gerrit Botterman sr, tot voor kort nog directeur van de EDAH-supermarkt te Hengelo Gld, al in het kruideniersvak. In oktober 1945 mocht Gerrit sr op de transportfiets heel wat boodschapjes en ander transportwerk verrichten. Na een zwerftocht van jaren langs diverse winkels in Nederland kwam Gerrit Botterman in november 1982 in Hengelo terecht, om als eigenaar van een EDAH-supermarkt aan de slag te gaan. Vanwege gezondheidsredenen heeft hij voor enige tijd terug de leiding van de zaak overgedragen aan zijn zoon Gerrit Botterman junior. Gerrit Botterman senior zal op 23 oktober worden gehuldigd tijdens een gezellige avond, welke zal worden aangeboden door het personeel.

23 oktober 1990
DISBERGEN woninginrichting textiel en babymode
Kombineren een lust met de nieuwste kollekties GORDIJNEN en TAPIJTEN waarin kleur de boventoon voert. Tapijtkeuze uit de goede merken. Gordijnen kiezen uit zo’n 600 verschillende. Omdat we best begrijpen, dat het maken van een keuze uit zoveel mogelijkheden een heel avontuur is, kunt u altijd vrijblijvend rondkijken en eventueel stalen mee naar huis nemen. Goede materialen verdienen een perfekte verwerking. Tapijten GRATIS VAKKUNDIG GELEGD. Gordijnen volgens de modernste methodes gemaakt en gehangen. Voor de mooiste MEUBELEN nemen we u graag mee naar onze toonzalen.
DISBERGEN woninginrichting textiel en babymode Ruurloseweg 17 – Hengelo Gld.

HEROPENING „DE SPANNEVOGEL”
Na een jaar van puin ruimen, verbouw en nieuwbouw, welke geheel in eigen beheer werd uitgevoerd, was het 3 oktober j.l. dan zo ver dat het geheel gepresenteerd kon worden. Voor het zover was, is er heel wat aan vooraf gegaan. Eerst moest het bestemmingsplan gewijzigd worden, hetgeen een jaar in beslag nam, ondanks de volle medewerking van burgemeester en wethouders. September 1989 werd er eerst een nieuwe voorpui geplaatst, waardoor er een schitterende kado-shop werd gecreëerd. Zie verder De Reclame.

Wewol Gezondheidsdekbedden

30 oktober 1990
SPEL- EN SPORTUITLEEN
Ten ‘behoeve van de recreatiesport zijn er in de spel en sportuitleen, gevestigd in sporthal „de Kamp” veel sportmaterialen aanwezig. Door aanvulling en uitbreiding zijn de mogelijkheden vergroot. Naast sportmateriaal is er informatie te krijgen over de organisatie van aktiviteiten en gebruik van de materialen.

MIAMI VICE WINT EERSTE PRIJS
Op ’t districtsfestival voor film en video in Enschede won Miami Vice in de Hengelose mais de eerste prijs met lof der jury. Hiermee verdienden de Hamove-filmers een nominatie voor het landelijk film- en videofestival op 10 en 11 november. Hier strijden de beste amateurfilmers van Nederland om goud, zilver of brons. Diverse mensen gaan een kijkje nemen in Veenendaal om te zien hoe Miami Vice het er af brengt. Wij wensen het filmteam veel succes.

SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL
De laatste schrijfavond van 1990 is op 7 nov. a.s. Het gaat om 4 Koerdische jongeren in Irak, een militair in Equatoriaal Guinee, een actievoerder in Guatemala en een monnik in Tibet. In „de Bleijke” is gelegenheid om te schrijven ,van 19.00 tot 20.30 uur. Voorbeeldbrieven liggen klaar.

KINDERPOSTZEGELS
Door ruimtegebrek in het postkantoor te Hengelo Gld worden de kinderpostzegels en kaarten dit jaar in de Rabobank te Hengelo Gld verkocht. De vrijwilligers zitten van 7 t.e.m. 9 november en van 5 t.e.m. 24 december tijdens de openingsuren van de bank weer voor u klaar. De vrijwilligers in de Rabobank verkopen niet alleen het velletje kinderpostzegels, maar ook de serie, de eerste dag envelop, het postzegelmapje en een uitgebreide collectie SKN-kaarten. De waarden van de drie kinderpostzegels zijn 55 + 25 cent, 65 + 35 cent en 75 + 35 cent. Zie verder De Reclame.

KAPPEN MET KAPPEN
Onder het motto „kappen met kappen” houdt de Novib/Unesco van 29 oktober t.e.m. 4 november een grote fondswervende campagne voor het behoud van de tropische regenwouden in Sarawak, Maleisië en het Amazongebied in Brazilië. Doel van de aktie is fondsen te verwerven om de bewoners te helpen een halt toe te roepen aan het rigoreuze omhakken van de regenwouden. Zie verder De Reclame.

6 november 1990
LEERONDERZOEK
Van 7 tot en met 26 januari 1991 wordt een leer onderzoek gehouden in de gemeente Hengelo door 3 of 4 studenten van de Rijksuniversiteit te Leiden. Het onderzoeken van een aantal onderwerpen is een verplicht onderdeel van hun opleiding en bij deze wordt reeds verzocht aan dit stageprogramma medewerking te verlenen. De studenten worden in gastgezinnen geplaatst, bij voorkeur in de agrarische sektor. Voor kost en inwoning ontvangt het gezin een vergoeding. Voor enkele studenten wordt nog een gastgezin gezocht. Inlichtingen bij de gemeente, tel. 1541, afd. sportzaken.

13 november 1990
VEEL PUBLIEK BIJ MODESHOW VAN SCHRöDER
Een bomvolle zaal bij Langeler genoot van de traditionele wintermodeshow van de firma Schröder uit Hengelo Gld. De 9 mannequins en 3 dressmen zorgden voor een vrolijk spektakel dat bij het publiek duidelijk in de smaak viel. Schröder legde in de modepresentatie de nadruk op sportieve kleding voor de modebewuste vrouw met het accent op de tinten oudrose, okergeel, paars en bordeaux. De kleding van de 3 mannelijke figuranten werd geleverd door Lentferink mannenmode. Wat de materiaalkeuze betreft is de komende maanden het aandeel van fluweel opvallend groot. Verdere blikvangers zijn de opnieuw geïntroduceerde houtje-touwtje jassen, uitgevoerd in fraaie dekenstokken. Opticien Kölher gaf het presentatieteam een gezicht dat past in het beeld van het seizoen ’90-’91. Het schoeisel kwam van de fa. Tacx, terwijl kapsalon Lurvink de haren in een eigentijds model bracht.

DE BRANDWEER NIET ALLEEN VECHTEN TEGEN VUUR
Wie kent niet die snelle helper in nood? Dat imponerende materiaal? Die rode wagens met blauwe zwaailichten en tweetonige hoorns? Die mensen die binnen enkele minuten na een melding ter plaatse zijn en bliksemsnel tot actie overgaan’ Weet u wat zich binnen deze dienst allemaal afspeelt, voor, tijdens en nadat u het alarmnummer hebt gedraaid? Zie verder De Reclame.

GEMEENTELIJK MONUMENTENBELEID
Uit de gemeenteraad en de bevolking hebben ons meerdere malen signalen bereikt om een gemeentelijk monumentenbeleid te ontwikkelen. Als gevolg daarvan is er een voorlopige monumentencommissie ingesteld die zich bezig zal houden met het de voorbereidende werkzaamheden. In de voorlopige commissie hebben zitting de burgemeester, een raadslid, een technisch medewerker van de gemeente, een des kundige van de Gelderse Welstandscommissie, twee vertegenwoordigers van de gezamenlijke standsorganisaties en een vertegenwoordiger van de oudheidkundige vereniging.

Gezellig inkopen in Hengelo en Keijenborg
Sint 1990 staat weer voor de deur. Dat betekent dat alle Hengelose- en Keijenborgse ondernemers weer extra feestelijk uitpakken om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. En dat het dit jaar nog gezelliger wordt dan voorheen, staat voor ons wel vast. Zie verder De Reclame.

Eef Jansen

20 november 1990

SOLI DEO GLORIA JUBILEERT MET CONCERT
(met foto) Het 55-jarig bestaart van de ohr. zangver. Soli Deo Gloria uit Bekveld werd met een geslaagd concert in sporthal ,,de Kamp” herdacht. De medewerking van de Egerlanderband ..Loarns Plezeer” maakte de ambiance alleen maar groter. Ook het uitstekende pianospel van Yvonne Gerritsen droeg bij aan het succes. Op uitnemende wijze begeleidde zij het koor. Lady-speaker Gerrie Koldenhof slaagde er in op vlotte en prettige wijze de onderdelen al pratend aan elkaar te verbinden.

LEZING DR. F. SCHREUDER VOOR DE ANBO AFD. HENGELO GLD
De heer F. Schreuder, vroeger huisarts in Hengelo G, zal op woensdag 28 november a.s. voor de leden van de ANBO een lezing houden over „Gezond blijven op latere leeftijd”. Met voorbeelden zal hij zijn inleiding toelichten. Er zal voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Ook personen die geen Lid zijn van de ANBO, zijn van harte welkom. De lezing wordt gehouden in de kantine van sporthal ,,de Kamp” en de aanvang is 14.00 uur.

GEMEENTENIEUWS GEMEENTELIJK MONUMENTENBELEID
In een vorig artikel is medegedeeld, dat een kleine commissie eerst de gemeente intrekt om foto’s te maken van opjecten die mogelijk in aanmerking komen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Wij willen nu iets vertellen over het waarom van een gemeentelijke monumentenlijst. Up dit moment is het zo dat de rijksoverheid (en ook tal van particuliere organisaties; de monumentenzorg tot haar taken rekent. Zo zijn er in Hengelo sinds lang een 12-tal rijksmonumenten. Om er een paar te noemen: de N.H, kerk, het voormalige domineeshuis aan de Ruurloseweg, ’t Hof aan de Hofstraat, huize ’t Zelle enz. Zie verder De Reclame.

27 november 1990
KERSTMARKT IN HENGELO GLD OP ZONDAG 16 DECEMBER
De HKM organiseert dit jaar de Kerstmarkt op zondag 16 dec. De formule is enigszins gewijzigd, door de lokatie uit te breiden. Het evenement strekt zich nu uit van de R.K. kerk tot de N.H. kerk. Vele standhouders hebben zich reeds aangemeld en prachtige attrakties zijn aangetrokken. Zo zullen het Ulfts mannenkoor en het Achterhoeks Vocaal Kwartet optreden in de St Wilibrorduskerk, in samenwerking met enkele Hengelose koren. Uiteraard wordt de sfeer aangepast door een kampvuur, glühwein, boerenkool en snert. Wat dit jaar heef bijzonder is, is wel de levende kerststal met alles erop en aan. Natuurlijk zijn er echte kerstmannen aanwezig en zelfs een diamantslijper Een nieuwe attraktie is de modeshow in zaal Langeler die door samenwerking van 5 Hengelose modezaken tot stand komt. Daarnaast werken nog diverse andere Hengelose ondernemers mee aan de aankleding van dit spektakel. Noteer deze datum in uw agenda, zodat u hem niet vergeet.

4 december 1990
OUD IJZER AKTIE KON. HARM. CONCORDIA
In 1991 zal een muzïekgezelschap uit Kirchberg am Wechsel uft Oostenrijk een bezoek brengen aan Hengelo Gld, i.v.m. het 130-jarig bestaan van de Kon. Harm. Concordia. Om deze groep een leuk programma te kunnen aanbieden en ook andere aktiviteiten te kunnen bekostigen, is er uiteraard geld nodig. Concordia zal hiervoor diverse akties houden. Eén van deze akties is de oud ijzer aktie van zaterdag 8 dec a.s. Heeft u iets op te ruimen waar Ijzer in- of aanzit Alles is welkom. Belt u dan een van de telefoonnummers die in een advertentie in dit blad vermeld staan Het materiaal wordt dan op 8 dec. bij u opgehaald.

MIAMI VICE OPNIEUW IN DE PRIJZEN
Op de dag van de speelfilm voor amateurfilmers, kreeg Miami Vice in de Hengelose mais de humorprijs voor de leukste film. Tevens kreeg de film de zilveren medaille, de hoogste onderscheiding op die dag. In het juryrapport werden vooral genoemd de creativiteit, de massascenes, zoals Hengelo airport en de voortdurend aanwezige humor. Een leuke opsteker voor het Hamove-filmteam.

Jaarkalender Oudheidkundige vereniging Oude scholen

11 december 1990

Jubileum en Kon. onderscheiding bij Keurslager van Burk
Woensdag 21 november j.l. was het een gedenkwaardige dag voor Keurslager Peter van Burk Op die dag opende hij zijn totaal vernieuwde winkel en herdacht tevens het 60-jarig bestaan van de zaak. Bovendien was het een extra feestelijke dag omdat Hent van Burk, oom van de huidige eigenaar, en samen met zijn broer oprichter, koninklijk werd onder scheiden. ’s Avonds werden hem de versierselen, behorend bij de Eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau opgespeld, waarbjj wethouder Meurs de ondernemingsgeest van Peter van Burk prees, om bij de herindeling van het centrum van Hengelo Gld zo’n fraaie winkel te laten bouwen. Het was een komen en gaan van cliënten en relaties die Keurslager Peter van Burk en zijn vrouw Nardie hun gelukwensen deden toekomen.

Discotheek De Zwaan The Amazing StroopwafelsSfeervolle kerstmarkt met tal van attracties en topamusement
Hengelose- en Keijenborgse ondernemers zorgen voor een sfeervolle Kerst. Ook dit jaar worden er door de Hengeiose- en Keijenborgse ondernemers weer tal van activiteiten georganiseerd die bijdragen tot een gezellige sfeer tijdens de dagen voor Kerst. Kerstmis is een sfeervol feest. Vandaar dat het accent op gezelligheid en sfeer komt te liggen. De winkelstraten worden opgesierd door kerstbomen met sfeervolle verlichting zodat u tijdens uw kerstinkopen al goed in de juiste kerststemming kunt komen. Vooral nu de herinrichtingswerkzaamheden nagenoeg zijn voltooid zal alles er nóg gezelliger uitzien. Daar doen wij als ondernemers onze uiterste best voor. Voor wat hoort wat! Vandaar dat we ook tijdens de kerst een grandioze zegelaktie voor u in petto hebben. Natuurlijk zijn er weer vele prijzen te verdienen. Wat dacht u van een komplete hi-fi stereo installatie met alles erop en eraan als hoofdprijs. Verder zijn er ook nog eens 200 HKM waardebonnen te verdelen. Voor het organiseren van een Kerstmarkt is de laatste jaren veel waardering getoond. Als er ergens een gezellige kerstsfeer heerst, dan is het wel tijdens de kerstmarkt. Vandaar dat dit jaarlijks terugkerend evenement dit jaar nog grootser wordt opgezet met tal van verrassende activiteiten en topamusement. De Hengelose- en Keijenborgse ondernemers hopen u op deze wijze veel gezelligheid te kunnen bieden zodat het prettig winkelen is in Hengelo en Keijenborg. De Hengelose- en Keijenborgse ondernemers wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 1991!

 

18 december 1990
GEMEENTELIJK MONUMENTENBELEID
Wanneer een pand op de gemeentelijke monumenten lijst is geplaatst, zal de eigenaar-gebruiker zich afvragen of er dan nog iets mee mag gebeuren. Zodra een pand op de lijst is geplaatst wordt het beschermd. Dit betekent dat er beperkingen worden opgelegd. Zo zal een beschermd pand niet zonder meer afgebroken mogen worden. Ook veranderingen die het karakter aantasten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Er wordt natuurlijk wel gekeken naar het gebruik van een pand. Een bedrijfsuitvoering mag niet belemmerd worden en een agrarisch bedrijf moet natuurlijk een schuur kunnen plaatsen als dat nodig is. Verder is het de bedoeling dat de gemeente bijdragen gaat leveren om de kosten voor het in stand houden van gemeentelijke monumenten. Hoe hoog die bijdragen zullen zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. Bovendien zal er op zijn vroegst pas in 1992 geld voor dit doel beschikbaar zijn en zal er jaarlijks bekeken worden wat de financiële mogelijkheden zijn. Een regeling, die aangeeft onder welke voorwaarden een tegemoetkoming kan worden verleend, zal tijdig worden vastgesteld. Te zijner tijd zal daar ongetwijfeld via deze rubriek ook aandacht aan worden besteed. Voorlopig is er echter nog voldoende werk aan de winkel om de lijst samen te stelten. In de afgelopen weken is geprobeerd u een beetje inzicht te geven in het hoe en waarom van een gemeentelijk monumentenbeleid. Over het verloop ervan houden we u zoveel mogelijk op de hoogte.

VOEDSELAKTIE ROEMENIË
Roemenië, een jaar na de revolutie. Voedsel is nog schaarser dan een jaar geleden onder Ceaucescu. Als er voedsel beschikbaar is, staan er weer lange rijen voor de winkels. Het Roemeense volk is teleur gesteld, ze zien geen verbetering. Met deze berichten komen (ook Hengelose) koeriers die de laatste tijd naar Roemenië reisden, weer thuis. Tevens is er aangekondigd dat begin volgend jaar ook de prijzen voor vlees en diverse andere levens middelen, drie tot vier maal zo hoog zullen worden. Zie verder De Reclame.

28 december 1990
Provincie Gelderland Aanvraag monumentenvergunning
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan de bepalingen van de Monumentenwet 1988 bekend, dat bij de afdeling grondgebiedzaken vanaf 2 januari 1991, gedurende 14 dagen, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag om vergunning voor het wijzigen van een beschermd ,,rijks”-monument, te weten: de verbouw van de boerderij, met schuur en bakoven, plaatselijk bekend Varsselseweg 43 te Hengelo Gld. Tijdens de periode dat de aanvraag ter inzage ligt kan iedereen tegen het plan bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders, van Hengelo Gld., Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. Hengelo Gld, 28 december 1990.
De burgemeester voornoemd Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen.

BALLONNENWEDSTRIJD BUURTVER BEKVELD
De buurtver. Bekveld hield onlangs een ballonnenwedstrijd, die de volgende prijswinnaars opleverde: Lianne Zeevalkink, Martijn Roenhorst, Robert Ruesink Anouk Derksen en Karin Stapelbroek.