8 januari 1991

HKM DEELT DE HOOFDPRIJZEN UIT!
Op de slotavond van de St Nicolaas-aktie van HKM werden diverse prijzen aan winnaars uitgereikt. De hoofdprijs werd gewonnen door mevr. Wassink. Op de foto wordt haar deze overhandigd door H KM-bestuurslid mevr. Groot Landeweer, terwijl de heer Wassink en mevr. Winters, secretaresse HKM, lachend toekijken. De hoofdprijs in de gezellige kerst aktie van HKM werd gewonnen door de heer Weustenenk. Op de slotavond van deze aktie werd de hoofdprijs aan hem overhandigd door de voorzitter van HKM, dhr. Lubbers, terwijl mevr. Weustenenk hierbij lachend toekijkt.

15 januari 1991
STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD
In maart 1990 werd de stichting welzijn ouderen opgericht. Het doel van de stichting is om het ouderenwerk binnen de gemeente te coördineren. Dit wordt bijv. gedaan door de samenwerking tussen de aangesloten organisaties te stimuleren en door het verstrekken en verzamelen van informatie welke belangrijk kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Om het laatstgenoemde doel te bewerkstelligen wil de stichting een central’6 plaats bieden, waar ouderen en mensen die betrokken zijn bij het ouderenwerk, informatie kunnen krijgen omtrent aktiviteiten en voorzieningen voor ouderen. Met de aanstelling van een beroepskracht en het vinden van geschikte huisvesting kan men daartoe een daadwerkelijke aanzet geven, ledere dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur kan de stichting u informeren en adviseren over bijv. huisvesting, lichamelijke hulpverlening, huishoudelijke hulpverlening, kontakt mogelijkheden, sport mogelijkheden financiële mogelijkheden enz. enz. Heit kantoor is gevestigd aan de Kerkekamp 23a te Hengelo Gld. en is bereikbaar onder telefoonnummer 05753-3690.

VERENIGING ‘DE SOOS’
Sinds 1980 bestaat in Hengelo al een soort vriendenkring die zich ten doel stelt ouderen minstens éénmaal per week een ontspanningsmiddag te bezorgen, door middel van kaartspelen, biljarten en dergelijke. In de eerste aanleg een 20-tal personen, later door verschillende omstandigheden wat minder, hielden zich hiermede bezig. Dat is nog zo. De bijeenkomsten vinden .plaats op donderdagmiddag bij hotel Leemreis (vroeger bij café-restaurant Concordia). In 1990 werd besloten tot de oprichting van een officiële vereniging. Deze kreeg zijn beslag door tekening van een notariële akte in oktober jl. De vereniging is derhalve ingeschreven in de registers van de KvK en kan nu als rechtspersoon naar buiten treden. De bijeenkomsten zijn nog steeds op donderdagmiddag en men houdt zich dan bezig met kaartspelen, voornamelijk whisten, en biljarten. Zie verder De Reclame.

ZONNEBLOEMAFDELING IN HENGELO GLD OPGERICHT
Als vervolg op een informatie-avond begin november werd onlangs een Zonnebloemafdeling in Hengelo G. opgericht Er werd een voorlopig bestuur gekozen dat bestaat uit de volgende leden: mevr. Hoebink, voorzitster, mevr. Korten, secretaresse, mevr. Houwen, penningmeesteresse, mevr. Genemans, hoofd bezoekwerk en mevr. Steenkamp, hoofd aktiviteiten. De nieuwe afdeling zal zich aansluiten bij de regionale afdeling IJsselstreek. Hengelo Gld is de zevende afdeling die onder deze regio gaat vallen. De afdeling Hengelo Gld zal zich in de begintijd vooral bezig houden met het belangrijkste werk van ,,de Zonnebloem”, het regelmatig bezoeken van gehandicapten, langdurig zieken en hulpbehoevende ouderen. Daarbij zal ook het Zonnebloemen-ziekenblad worden verspreid. Zie verder De Reclame.

OPTREDEN MUZIEKGROEP SPöL
In het kader van de maandelijkse koffieconcerten organiseert de stichting „Vrienden van St. Maria Postel” te Keijenborg op zondag 20 januari een koffieconcert met medewerking van muziekgroep Spöl. Spöl is een muziekgroep die in het voorjaar van 1985 werd opgericht door Geert Wichers, Hans Westerveld, Joop Klein-Goldewijk, Henk Hilferink en Ab Wisselink. Zie verder De Reclame.

22 januari 1991
VOEDSELAKTIE ROEMENIË GESLAAGD
Zaterdag 22 december 1990 werd in de gemeente Hengelo Gld een aktie gehouden voor voedsel en geld voor medicijnen voor Roemenië. Met een 8-tal busjes en zo’n 35 vrijwilligers is er op die dag voedsel ingezameld, terwijl er in het buitengebied inzamelpunten waren. Het is fijn te merken hoe meelevend de bevolking is. Toen aan het eind van de dag de balans werd opgemaakt, kwamen uit op 7 m3 voedsel en een bedrag van f 5500,—. Klasse!'” De levensmiddelen zijn intussen met een vrachtauto in het plaatsje Singeorghiu de Mures in Roemenië aangekomen en onder de meest arme bevolkingsgroep verdeeld. Met het geld wordt o.a. voor een 3-tal Roemeense huisartsen een huisapotheek verzorgd. Zie verder De Reclame.

29 januari 1991

UNICEF CONCERT 1991
Voor een volle sporthal ,,De Kamp” te Hengelo Gld speelde zich het Unicef-concert 1991 af. Op enkele zangverenigingen (waren verhinderd) waren alle zang en muziekverenigingen present. De avond werd geopend door mevr. Hanrath, voorzitster van het Unicefcommité afd. Hengelo Gld. Daarna werd het programma vervolgens afgewerkt. Zie verder De Reclame.


PAND „DORPSZICHT” VAN DE SLOOP GERED
Met een flinke hap grond van de shovel geeft erelid G. J. Ruesink van de Oudheidkundige vereniging het startsein voor de bouw van nieuwe appartementen op de hoek lekink-Spalstraat. Hierdoor komt geld vrij voor behoud van het historische pand „Dorpszicht” aan de Spalstraat te Hengelo Gld. Exploitatie-mij Hengelo heeft door aankoop van het pand deze plannen mogelijk gemaakt.

5 februari 1991

SCHIETEN, EEN RUSTGEVENDE SPORT
Innerlijke rust en concentratie zijn voorwaarden om tot goede resultaten in de schietsport te komen. Dit zijn woorden van Herbert Memelink, penningmeester van de aktieve schietvereniging Willem Tell. De heer Memelink is zelf lid geweest van het nationale team van de KNSA. Met veel energie organiseert hij samen met zijn medebestuursleden het jaarlijkse stratenschiettournooi, met voor 1991 78 teams, waaronder 19 damesteams. Als vertegenwoordiger van de sponsor opende de heer C. Bonenberg met ’n welgemikt schot het tournooi officieel. Een tournooi dat ieder jaar aan populariteit wint in de schietbunker van Willem Tell op sportpark Elderink te Hengelo Gld.

12 februari 1991


OPTREDEN BOH FOI TOCH

In het kader van de maandelijkse koffieconcerten organiseert de Stichting Vrienden van St. Maria Postel op zondag 17 februari wederom een koffieconcert met medewerking van Hans Keuper en de Achterhoekse band Boh Foi toch. De band bestaat uit Hans Keuper, trekharmonica, Freddy Melgers, gitaar, Willem te Molder basgitaar en Jan Manschot, drums. Hans Keuper, de bekende Achterhoekse troubadour, trekt al sinds jaren door Nederland en Duitsland om het dialect te promoten in woord en muziek. Zie verder De Reclame.

BRIDGECLUB HET ELDERINK
U hoort misschien niet veel over de bridgeclub het Elderink uit Hengelo Gld, maar toch is zij actief. Momenteel zijn er 48 leden en men zou het heel plezierig vinden als dit aantal nog wat groter werd. Nu wordt gespeeld in 2 groepen, zijn er meer leden dan kan er een groep bij gevormd worden. Zie verder De Reclame.

GEWICHTIG KARWEI (met foto)
Een gewicht van ruim dertig ton moest met een enorme kraan over en door het dak van metaalwarenfabriek GOMA aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld, verplaatst worden. De machine, een stanspers met een vermogen van 25 ton, was even tevoren per dieplader aangevoerd uit Joegoslavië. Met enorm precisiewerk en met behulp van een gigantische kraan, verrichtten medewerkers van de fa. Geytenbeek uit Rotterdam de klus. Zie verder De Reclame.

19 februari 1991
NIEUW IN HENGELO (GLD) Antiekhandel Boudewijn Smeitink
Grenen meubelen en Decoratie artikelen Ruurloseweg 43, Hengelo (GId), tel. 05753-1073 Opening vrijdag 1 maart. Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom.

26 februari 1991
HENGELO EN KEIJENBORG IN DE JAREN 50
Dinsdagavond 5 maart wordt er in Dorpshuis „De Horst” een film vertoond met als titel „Hengelo en Keijenborg in de jaren 50″ De K.B.O. „Ons Genoegen” (uit Keijenborg) organiseert deze avond. Ook niet leden van deze ouderenvereniging zijn van harte welkom op deze avond. Na afloop wordt er nog bingo gespeeld. De opbrengst van de bingo wordt besteed voor het bezoeken van de vele zieken in Keijenborg. De toegang voor deze avond is gratis en de aanvang is 19.00 uur.

OPTREDEN NIEUWE HENGELOSE ROCKBAND
Na Don’t Ask en Doxology heeft Hengelo er weer een nieuwe rockband bij genaamd, The Grolschbusters. De band werd 1,5 jaar geleden opgericht en bestaat nog steeds uit dezelfde mensen t.w. Bert Maalderink (zang), Edwin Versteege (bas), Albert Jan Haaring (drums) en Robbie Heusinkveld (gitaar). De band maakt muziek in de stijl van The Ramones en daarnaast vele bekende covers. Wie deze nieuwe Hengelose rockband live aan het werk wil zien is van harte welkom op vrijdag 1 maart wanneer men optreedt in de feestzaal van sportcomplex De Veldhoek. De zaal gaat open om 20.00 uur.

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING HENGELO GLD
Op donderdag 28 februari a.s. organiseert de Oudheidkundige vereniging een ledenavond die in het teken staat van 1000 jaar Hengelo (Gld.). Op deze avond zal een tweetal unieke films worden vertoond, die van deskundig kommentaar worden voorzien. Voorafgaand hieraan zal het voor de oudheidkundige vereniging traditionele ,,proathoekske” worden gevuld door de heer Geurtsen. Deze avond vindt plaats in hotel Langeler en begint om 20.00 uur. Gezien het speciale karakter van deze avond zijn ook niet-leden van harte welkom op deze avond.

5 maart 1991
KOFFIECONCERT IESELKAPEL
Ter afsluiting van de maandelijkse koffieconcerten organiseert de Stichting „Vrienden van St. Maria Postel” te Keijenborg op zondag 10 maart een koffieconoert met medewerking van de lesel’kapel uit Doetinchem. De lesélkapel bestaat uit 22 oprechte amateur-musici. die onvervalste Egerlander-muziek ten gehore brengen. Het repertoire bestaat uit sfeermuziek met zangerige melodiën in diverse partijen, afkomstig uit Noord- en West-Bohemen in Tsjechoslowakije. De muzikale leiding wordt verzorgd door kapelmeester Albert Ketz, die samen met zijn vrouw Lies ook de zang voor zijn rekening neemt.

JAARVERGADERING LOOFT DEN HEER
In „Ons Huis” hield de chr. zangver. Looft den Heer haar jaarvergadering. Voorzitter A. Scholten heette alle leden welkom op deze bijeenkomst, onder het genot van koffie met cake. Eerst werden enkele ogenblikken stilte in acht genomen i.v.m. het overlijden van het trouwe lid Herman Ooms, 39 jaar lang heeft hij zijn beste krachten gegeven voor het koor en ook als toneelspeler heeft hij vaak mooie rollen vertolkt bij onze toneelclub. In verenigingsverband hebben wij afscheid van Herman genomen. Zie verder De Reclame.

12 maart 1991
OPENING De EGELANTIER
Op woensdag 20 maart a.s. openen wij ons nieuwe café. Ter gelegenheid daarvan houden wij die avond “OPEN HUIS”. U bent van harte welkom van 20.00 tot 23.00 uur om onder het genot van een drankje en een hapje kennis te maken met het café. Tonnie en Betsie ten Barge Spalstraat 44 7255 AD Hengelo Gld Tel 05753-3778.

HTV – HENGELOSE TONEEL VER. KOMT MET DE OPVOERING VAN „AT UT BELLEKEN GEET”
De Hengelose Toneel Vereniging brengt op haar voorjaarsopvoeringen het blijspel in drie bedrijven van Herman van der A.: ,,At ut bel’leken geet”. De korte inhoud van het stuk is als volgt: de gezusters Klompstra hebben samen een sierhandel en ijscobak. Hun geadopteerde dochter Petra is ’t gevit en gezeur van de beide zusters zat en probeert samen met haar vriendin Paula hen uit de dagelijkse sleur te halen. Ze hebben een plan bedacht over een erfenis. Helaas zijn de gezusters nog vrijgezel en zullen eerst aan een man moeten, anders gaat de erfenis aan hun neus voorbij. Hoe het allemaal afloopt kunt u zelf gaan zien op zaterdag 16 of 23 maart in zaal Langeler te Hengelo.

19 maart 1991
Open huis Schröder (bij de kerk)
Eindelijk is het zover! De ingrijpende verbouwing van onze winkel zit er op. Op donderdag 21 maart houden wij OPEN HUIS van 09.00 tot 18.00 uur. In een ruimer en smaakvol ingericht interieur komen onze konfektie – stoffen en lingerie nog beter tot hun recht. Wij zijn er dan ook trots op om U donderdag 21 maart te mogen uitnodigen.

BRANDWEERKAZERNE OPNIEUW GEOPEND
Door met een brandweerauto door een papieren deur naar binnen te rijden opende burgemeester van Beeck Cal koen de totaal vernieuwde brandweerkazerne van de Hengelose vrijwillige brandweer. Deze vernieuwing kwam tot stand door veel zelfwerkzaamheid van de leden van het korps. Het bestaande gebouw uit 1963 heeft een ware metamorfose ondergaan. Al lange tijd bestonden er plannen om de kazerne te moderniseren en uit te bouwen. Garderobe en douchekabines zijn er bijgekomen en de kantine is uitgebreid. Een extra ruimte is er geschapen voor de zuurstofflessen. Een aantal vitrines met modellen van brandweerauto’s is een mooie blikvanger. Zie verder De Reclame.

BOUDEWIJN SMEITINK OPENT ANTIEKWINKEL IN HENGELO GLD
Met het doorknippen van een lint opende Boudewijn Smeitink op vrijdag 1 maart aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld , na een maand van timmeren, schilderen en inrichten zijn antiekwinkel. Hij heeft reeds een zaak in Gaanderen, maar dat is meer een groothandel voor de in- en export. Veel bezoekers kwamen zijn nieuwe winkel bewonderen, waarin sfeervol staan opgesteld, grenen meubelen en verschillende artikelen die als decoratie kunnen worden gebruikt. Oude vazen, kandelaars, koffiemolens en andere dingen uit grootmoeders tijd zijn er te vinden. Diny Smeitink die, in de winkel de verkoop gaat doen heeft veel leuke reacties ontvangen en vertelt van gemeentezijde alle medewerking te hebben gehad. Wij wensen Boudewijn en Dinie Smeitink veel succes met hun nieuwe winkel.

Dominee Verhaere

26 maart 1991
WIJ HEBBEN ONS IN EEN NIEUW JASJE GESTOKEN…
Wij hebben de deuren van onze vernieuwde zaak geopend. Kom gerust een kijkje nemen en maak kennis met de laatste aktuele mode. Ruim gesorteerd en prettig geprijsd. Roozegaarde het adres voor: DAMESMODE – KINDERKLEDING – BABYKLEDING – HUISHOUDTEXTIEL – LINGERIE – SPORTARTIKELEN Tijdens de openingsweek hebben we natuurlijk aantrekkelijke openingsaanbiedingen en voor iedere klant hebben we een aardige attentie!

CAFÉ „DE EGELANTIER” OPENT HAAR DEUREN
Na maanden van zelfwerkzaamheid en met medewerking van bouwbedrijf Weustenenk b.v. was het woensdag 20 maart zover, dat Tonnie en Betsie ten Barge hun nieuwe café ,,de Egelantier” aan de Spalstraat te Hengelo Gld, konden openen. Met de officiële opening en tijdens het Open Huis was het een komen en gaan van zeer vele belangstellenden, die dit moderne café met een ietwat nostalgische inrichting, dat zeer fraai op elkaar is afgestemd, kwamen bewonderen. Voor Tonnie en Betsie ten Barge een bevestiging, dat hun nieuwe café in een behoefte voorziet. Wij wensen het echtpaar ten Barge in hun nieuwe zaak zeer veel succes.

SCHRÖDER MODE HEROPEND
Woensdag 20 maart was voor Annelies en Jan Groot Landeweer-Schröder een blijde dag. Op deze dag heropenden zij hun totaal heringerichte winkel in stoffen, wol, lingerie en mode. Door aannemersbedrijf de Eendracht werden de werkzaamheden uitgevoerd, terwijl Eugelink zonwering de fraaie jalouzieën aanbracht, die het buitenaanzicht een verrassend effect geven. Het binneninterieur is door het toepassen van lichte materialen en spotjes en het verwijderen van de etalage kasten, zeer mooi geworden. Zeer veel belangstellenden kwamen Annelies en Jan geluk wensen met hun nieuw ingerichte zaak en ze veel succes wensen.

DE GROLSCHBUSTERS” BIJ CAFÉ ‘T HOEKJE
Na een succesvol optreden bij Appie Garritsen in de Veldhoek, zal de Hengelose groep ,,de Grolschbusters” een daverend optreden verzorgen in het omgebouwde café ’t Hoekje te Hengelo Gld. De groep bestaande uit: Bent Maalderink (zang). Edwin Versteege (bas), Albert Jan Haaring (drums) en Rob Heusinkveld (gitaar), zal op 1e Paasdag een optreden verzorgen met covers van „de Ramones” en vele anderen. Een optreden van Pinhead zal ook niet ontbreken. Het feest begint op 1e Paasdag om 20.00 uur in café ’t Hoekje te Hengelo Gld en de toegang is gratis.

3 april 1991
OPEN HUIS WOLSHOP REGELINK
Op 4, 5 en 6 april a.s. donderdag en vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Wij tonen U de nieuwste modellen truien en vesten. Tevens de allernieuwste trend in diverse zomergarens. Ook Uw adres voor handwerk, zoals stramiens, kussenpakketten, enz. KOM KIJKEN.
WOLSHOP REGELINK Raadhuisstraat 5 – Hengelo Gld.

JUBILARISSEN BIJ CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO
(Zie foto in de Reclame) Tijdens de onlangs gehouden en druk bezochte voorjaarsuitvoering van de chr. muziekvereniging Crescendo in sporthal ,,de Kamp” werden ook een aantal leden gehuldigd vanwege zoveel jaar lidmaatschap. Na enkele woorden van voorzitter H. Waarlo kregen de jubilarissen allemaal een speldje van de N.F.C.M., opgespeld door bestuurslid H. Klein Winkel. 7 leden kregen een bronzen speld voor 12,5 jaar lidmaatschap, 1 lid kreeg een zilveren speld voor 25 jaar lidmaatschap en 1 lid kreeg tenslotte een gouden speld en een oorkonde voor 40 jaar lidmaatschap. Uiteraard werden de jubilarissen ook in de bloemetjes gezet. Zie verder De Reclame.

JUBILARISSEN BIJ HENGELO’S GEMENGD KOOR
(Zie foto in de Reclame)
Het Hengelo’s Gemengd koor hield onlangs haar jaarlijkse ledenvergadering in zaal Langeler. De voorzitter dhr. Geurtzen bedankte de fam. Langeler voor de gastvrijheid. Deze avond werden 2 leden gehuldigd voor 50 jaar trouw lidmaatschap. De heer G. Bruggink en mevr. G. Bruggink-Warringa werden een zilveren speld en een oorkonde aangeboden door dhr. Peusken, bestuurslid van de K.B.Z.V.N. Zie verder De Reclame.

9 april 1991
ONDERSCHEIDING TEUN ROENHORST
Tijdens de dia-avond, georganiseerd door de bijenverenigingen van Hengelo Gld en Zelhem, vond er tevens een huldiging plaats. Dhr. T. Roenhorst uit Hengelo Gld werd verrast met de vergulde erespeld van de VBBN, de overkoepelende Nederlandse bijenvereniging. De onderscheiding, die hem werd overhandigd door het hoofdbestuurslid Schreurs uit Winterswijk, werd hem toegekend wegens langdurig lidmaatschap en het bekleden van een bestuursfunctie gedurende lange tijd. Al vanaf 1940 is dhr. Roenhorst lid van de Hengelose vereniging ,,De Vooruitgang”. Sinds 1946 tot op de dag van vandaag bekleedt hij een bestuursfunctie. Vooral de laatste jaren kan men zich verheugen op meer belangstelling voor de imkerij. Dit is mede te danken aan de stimulerende kracht van de heer Roenhorst.

16 april 1991
BESTE LUU
Misschien denkt ij’luu wel, wat bunt ze van ’t joar vrog met ut schreven oaver de kermse. Dat zit zo, veur un wekke of wat trugge vetelIen mien de veurzitter van de kermiscommissie, dat ut dit joar veertig joar eleen is, dat de EMM heropericht is .Bo now dan, da’s un heel ende nietwoar? En d’r is in die joarn toch heel wat op peute ezet zo in de moand juli in ut Hengelse darp. In die dage kot noa de oorlog wazzen die luu dee ut toch ewoagd hep, de Hengelse kermse ni’j leaven in te bloazen en dat wier zo zuutjes an meer en meer. In de laatste joarn geet uit goed, mede deur de goeie samenwerking met de gemeente. En zo wow ut toch ollen nietwoar? Ene wekke in ut joar un mot t’r goeie kermse waen voor jong en old. Doarum wik now alvaste un oproep doon an all eluu dee ut met mien eens bunt dat t’r van joar un optoch mot kommen van soezen en waaien. Beste mensen, van verenigingen, stroaten en buurten, stek de köppe es bi’j mekare en doot met an de optoch op kermiszondag. l’j hep now nog de tied um iets te prakkizeren en op te bouwen. Doarumme bunk moar bi’jtieds in de penne eklommen, dan hef elkene de tied veur een en ander. Wi’j mot met mekare Hengel toch leavendig hollen, now dan! Loat es wat zeen, woar iederene in de wiede umtrek nog lange van proaten zal. Volle succes en tut ziens in de kermiswekke! Zie O’k de advertentie in dit blad.
BLEIKMAN.

VERKEERSPROEF OP BASISSCHOLEN
In samenwerking met de Hengelose scholen en enkele vrijwilligers wordt door Veilig Verkeer Nederland afd. Hengelo Gld, weer de jaarlijks terugkerende verkeersproef gehouden op de basisscholen Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan de proef die uit drie onderdelen bestaat, te weten theoretische gedeelte, praktijkgedeelte en tot afsluiting de verkeerskwis „Kijk goed uit”. Zie verder De Reclame.

23 april 1991
TRI-ATHLETEN NAAR NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
De Hengelose tri-athleten Roland Besselink en Guido GosseJink hebben allebei een uitnodiging van de Nederlandse Triathlon Bond gekregen om deel te nemen aan het Nederlands kampioenschap Run-Bike Run-Duathlon. Dit kampioenschap zal op 30 april in Nieuwegein worden gehouden.

HEKEIJ KAMPIOEN
Heren 1 heeft een mooi seizoen bekroond met een kampioenschap. Vanaf het begin heeft Hekeij in de top van het klassement gestaan. Alleen de Berkel 2 kon de heren volgen. Na de overwinning met 7-3 op de Lochemse ploeg kon er niets meer mis gaan. De heren kunnen zich nu op gaan maken voor de 1e klasse kring. In navolging van de heren heeft dames 1 ook een grote kans op promotie. Na een overwinning met 4-1 op Montferland 1 hebben de dames zich verzekerd van de 2e plaats. Deze positie geeft in het gunstigste geval recht op directe promotie.

ANBO HENGELO GLD
Op woensdag 24 april zal om 14.00 uur in sporthal de Kamp te Hengelo Gld, dhr. W. A. Sybom, hoofd gezins- en bejaardenverzorging te Zutphen, bijgestaan door de in Hengelo Gld bekende mevr. T. Bos Jansen, ’n lezing houden over thuiszorg voor ouderen Thema zal zijn, het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en functioneren. Hulp die men eventueel kan krijgen, e.d. Zie verder De Reclame.

1 mei 1991

Beëindiging Handel Harry Jolink
Beste mensen, zeer tot onze grote spijt, hebben wij om gezondheidsredenen besloten, na 45 jaar handel, er mee te stoppen op 1 mei 1991. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid, voor de vriendelijke ontvangst en vooral voor de gunst en het vertrouwen in de handel. Harry en Diene Jolink Hogenkampweg 28 • Hengelo Gld

AFSCHEID DS. VERHAERE
Op zondag 14 april j.l. nam Hengelo afscheid van ds. Verhaere als predikant. In een overvolle kerk werd hij in zijn laatste dienst geassisteerd door ds. de Vries en pastoor Lammers van de St. Willibrordusparochie. Na de kerkdienst was er een afscheidsreceptie in Ons Huis waar velen ds. Verhaere de hand drukten. Zie verder De Reclame.

TENNISVER. KEIJENBORG GEEFT OBLIGATIES UIT
In de 3 jaar dat de vereniging bestaat is er al veel gerealiseerd. Begonnen werd met de aanleg van 2 banen. Al snel Week dat de landelijke trend wat betreft de tennissport zich ook in Keijenborg doorzette. Al in het eerste bestaansjaar werd daarom besloten tot de aanleg van een derde baan. In maart van dit jaar werd de beplanting rondom het park aangebracht. De vereniging is nu ook officieel lid van de KNLTB zodat de leden aan de officiële competities deel kunnen nemen. Verheugend is de stabiliteit wat betreft de seniorenleden, terwijl er nog steeds groei zit in de jeugdleden (dit seizoen al 15 nieuwe). Zie verder De Reclame.

7 mei 1991
Bakkerij Jozef Schabbink 10 jaar
Wordt gevierd met daverende actie’s.
Bakkerij Jozef Schabbink Spalstraat 21 -Hengelo Gld -tel. 05753-1250.

OPTREDEN VAN „SAMIERA” BIJ DE ZWAAN
Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, zal de slangenbezweerster, buikdanseres, fjakir „SAMIERA” een optreden verzorgen in discotheek ,,De Zwaan” te Hengelo (Gld.)- „SAMIERA” brengt een wervelende buikdansshow, waarbij ook een aantal heren het „slachtoffer” worden. Tevens danst ze met twee levensgevaarlijke wurgslangen door het publiek. „SAMYIERA” verlegt haar haar pijngrenzen door wijnflessen stuk te slaan en in de scherven te liggen. Vuurvreten en vuurspuwen maken haar show tot een ongekend spektakel. Wie dit spektakel mee wil maken zal dus Hemelvaartsdag naar discotheek „De Zwaan” moeten komen. Aanvang 21.30 uur

HENGELO VAN ALLE MARKTEN THUIS
„Hengelo van alle markten thuis” is de toepasselijke titel van een fotoboekje dat woensdag 8 mei verschijnt. De eerste exemplaren worden die dag in Hotel Leemreis aangeboden aan wethouder Nees van Petersen en de samenstellers: Wim Luimes en zijn dochter Gina. Het fraaie boekwerkje geeft een uitstekend beeld van het zeer landelijke dorp in het begin van deze eeuw. Nu de historiebeoefening in Hengelo de laatste jaren zo’n grote vlucht heeft genomen, leek die tijd rijp voor een boek waarin ook het visuele aspect wat meer aan de orde komt. Naar een samensteller voor zo’n fotoboek hoefde niet lang te worden gezocht, want de Hengeloër Wim Luimes kan na jaren van verzamelen putten uit een rijke particuliere collectie. Zie verder De Reclame.

STRATENHENGELTOURNOOI
Op zaterdag 25 mei a.s. organiseert de Hengelose Hengel’sportvereniging voor het eerst een stratenhengeltournooi, een en ander i.v.m. de nationale hengeldag en de open dag waterrecreatie, waarop zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met de bijna grootste vorm van openluchtrecreatie namelijk vissen. De HHV wil hierop inspelen door met teams van 5 personen een hengel’sportwedstrijd te houden, waarbij van de 5 deelnemers per straat of familie er minimaal 1 jonger dan 15 jaar is en zo mogelijk ook ’n niet-hengelsportlid. Zie verder De Reclame.

Berendsen Technische Installaties

14 mei 1991
HAMOVE FILMTEAM PAKT FLINK UIT
Op 23 mei zal het HAMOVE-filmteam weer een grandioze motor-filmavond houden. Het programma laat de afgelopen jaren 1989 en 1990 zien met o.a. de laatste kampioenscrossen op ’t Zand interviews met Kees v.d. Ven. Pedro Tragter, John v.d,. Berk enz. Ook flitsende beefden van de stratencross Wossinkbos, Veteranenralleys. En natuurlijk de wegraces op de Varsselring met aandacht ook voor de regionale rijders als Ernie Sate, Marcel Menting, Harold Massen. Verder twee specials rond’ Hans Spaan en Wilco Zeelenberg. Tevens diverse interviews met Hamove— leden op de Varsselring waarvan u versteld zult staan. Kortom weer genoeg filmspektakel in zaal Langeler op donderdag 23 mei om 20.00 uur.

TRIMLOOP HANDBALVER. „QUINTUS”
De handbalver. Quintus organiseert op zondag 26 mei a.s. te Henge.o Gld een trimloop met de afstanden 2,5 – 5 en 10 km. De eerste start is om 10.30 uur bij sporthal „de Kamp”, waar men zich vanaf 9.30 uur ook kan laten inschrijven.

BROODLEVERING MOET TRADITIE BLIJVEN
Ook dit jaar vond bij de boerderij de Muldersfluite de traditionele broodlevering .plaats. Door de gastvrijheid van mevr. Fokkink kon veel publiek getuige zijn van de uit 1559 stammende broodlevering. Boerderij de Muldersfluite, gelegen aan de weg van Hengelo Gld naar Zelhem, vormde met zijn oude lindebomen, een prachtig decor. De broden werden aangevoerd met een oude boerenwagen. Zoals het vroeger ook was, werden waarna burgemeester Drijber van Zelhem en burgemeester van Beeck Calkoen van Hengelo Gld, voorgereden in een landauer. Zie verder De Reclame.

22 mei 1991
EEN BIJZONDER MUZIKAAL GEBEUREN IN HENGELO GLD
Op zaterdag 25 mei 1991- zal de Hengelose bevolking een muzikaal hoogtepunt kunnen beleven, dat echt wel als uitzonderlijk kan worden beschouwd. Dan zal n.l. ’s avonds om 19.30 uur in de Remigiuskerk een concert gegeven worden door de Amsterdam staffband van het Leger des Heils. Deze Leger des Heils brassband is er één die internationale bekendheid geniet. Zie verder De Reclame.

ANBO HENGELO GLD
Op woensdag 29 mei a.s. organiseert het ANBO Hengelo Gld een uitstapje naar het kasteel Verwolde, dat bezichtigd zal worden. Het vertrek is om 14.00 uur gepland vanaf de Remigiuskerk, per auto. Het vervoer is gratis, doch voor entree en koffie na de bezichtiging moet worden betaald.

28 mei 1991
CONCERT „NORMAAL”
De jaarlijkse veldtocht van „Normaal” doet op 28 juni a.s. ook Toldijk weer aan. De kaartverkoop voor dijt optreden is nu reeds gestart. Zie hiervoor de adv in dit blad. Er zijn echter een tweetal adressen voor de voorverkoop aan toegevoegd, t.w. Wolters Boekhandel in Hengel en café „de Pauw” in Warnsveld.

Jos Herwers

4 juni 1991
AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD
De laatste schrijfavond van het seizoen is op woensdag 5 juni in „de Bleijke” van 19.00-20.30 uur. Het gaat om een hoofdredacteur in Tunesië, een Jehova’s getuige in Kameroen en een pater in de Volksrepubliek China. Op vrijdag 7 juni is er nog gelegenheid te schrijven in de bibliotheek, van 15.30 tot 16.30 uur. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

JEUGDDRIEDAAGSE GROEP 8 VAN „DE LEER”
Op zondag 9 juni a.s. gaan de leerlingen op de fiets naar hun nieuwe onderkomen in Arnhem. Met als uitvalsbasis jeugdherberg „Alteveer” hopen zei het nieuwe programma weer te realiseren. Dit jaar is als thema gekozen: „Wat vandaag nog onbekend is, is morgen alledaagse werkelijkheid. Tijdens deze dagen willen zij echter ook stilstaan bij de noden in deze wereld. Al jarenlang ondersteunen de leerlingen van groep 8 het missie-zendingswerk van pater Willem Erinkveld op de Filipijnen. Zie verder De Reclame.

11 juni 1991

HENGELO OPEN DORP
Nu de grootste aktiviteiten rond de herinrichting van het centrumgebied zijn voltooid kan dit gebied feestelijk in gebruik worden genomen. Met vele betrokkenen zijn enige jaren geleden de plannen ontwikkeld om het centrum van Hengelo een aantrekkelijker aanzicht te geven. Nadien is er hard gewerkt aan het uiterlijk van het centrumgebied. Niet alleen door de stratenmakers en de gemeente, ook ondernemers hebben deze vernieuwing aangegrepen om het aanzicht van winkels te moderniseren. Na alle onvermijdelijke overlast beschikt Hengelo nu over een aantrekkelijk winkelgebied. Met voldoening mag geconstateerd worden, dat op de meeste onderdelen dit plan voldoet aan de verwachtingen. Er wordt momenteel aan de laatste knelpunten gewerkt. Alles bij elkaar een goede reden om op 15 juni een groots opgezet feest te organiseren, waarbij tevens het rijke paardenverleden van Hengelo een belangrijke rol zal spelen. Een beeldje, gemaakt door onze plaatselijke kunstenares Mevrouw Siedsma-Bouman, zal als herinnering aan die rijke historie worden onthuld. Vanuit de Marktvereniging en de paardensport zal op grote schaal medewerking worden verleend. Het programma geeft aan dat Hengelo een aktieve gemeenschap is, die in staat is dat op aantrekkelijke wijze te tonen. Gaarne wens ik de organisatoren en deelnemers veel succes. Het gemeentebestuur spreekt de wens uit dat de feestelijke opening van het heringerichte centrumgebied de start zal betekenen voor een aktieve ontwikkeling van Hengelo als koopcentrum. De burgemeester van Hengelo, Mr. A. W J. van Beeck Calkoen. Zie verder De Reclame.

An ’t “Vuutenende”, Michels, ten Barge en Leemreis

18 juni 1991
INDOORSPORTDAG
Voor de 13e keer organiseerde de Commissie Lichamelijke Oefening in Hengelo Gld een indoorsportdag in sporthal „de Kamp” voor de achtste groepen van alle basisscholen in Hengelo Gld, op vrij dag 7 juni j.l. Helaas liet school Varssel ’t later geprogrammeerde schoolreis voorgaan. Daarvoor in de plaats stelden de Leer en St Bernardusschool een combinatieteam samen, zodat een optimale deelname werd gegarandeerd. Alle leerlingen moesten deelnemen in een van de sportteams voor zaalkorfbal, zaalhandbal of vang volleybal. De teams moesten ook gemengd van aard zijn. Er waren geen prijzen te verdienen. Het doel was en is een heel gezellige, sportieve strijd bij een zo groot mogelijke persoonlijke inspanning. Alle wedstrijden werden optimaal begeleid door leiders en leidsters van de desbetreffende sportverenigingen uit Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

Nieuw haring voor het gemeentebestuur
Het gemeentebestuur van Hengelo Gld werd verrast met de beste nieuwe haring, die beschikbaar was gesteld door mevr. Gussinklo van de Hengelose vishandel “Hengel”. Zie verder De Reclame.

25 juni 1991

Wijnbergen bloemenkas overgedragen
Na 62 jaar plezierig zaken te hebben gedaan in Hengelo Gld, zijn wij door omstandigheden helaas genoodzaakt onze zaak over te dragen, De fa. Wijnbergen zal m.i.v. 1 juli 1991 worden voortgezet door Helma en Eef Looman. Wij danken al onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen de fam. Looman en medewerksters veel succes in de toekomst. FA. WIJNBERGEN: Jan en Alie Edwin en Margreet.

NORMAAL MET BLAGENROCK IN TOLDIEK
Normaal: now bunt de blagen an de beurt. Voor het optreden van vrijdagavond en het koffieconcert van zondag zijn geen kaarten meer verkrijgbaar. De run op de toegangskaarten was zo enorm, dat een dag na de aanvang van de voorverkoop het sein UITVERKOCHT moest worden gegeven. Op de vooravond van het vijftiende optreden van NORMAAL in Toldiek zal een uniek gebeuren plaats vinden. Op deze donderdag 27 juni om 16.00 uur zijn de blagen aan de beurt. Jeugdsoos Flophouse heeft in overleg met NORMAAL besloten tot het organiseren van een optreden voor de basisschooljeugd van Toldijk en omgeving. De jeugdige fans krijgen nu eindelijk ook eens de kans te smullen van de Achterhoekse rock. NORMAAL en de jeugd hebben een zeer speciale band met elkaar, maar i.v.m. de grote publiek opkomst bij de NORMAAL concert, gemiddeld 4 mensen op een m2, is de veiligheid voor de blagen niet te garanderen. De entree is voor „blagenrook” op vertoon van de uitnodiging die ze op school ontvangen, geheel gratis en let op: ouders komen er NIET in. Opvang wordt verzorgd door leden van Jeugdcentrum Flophouse. De kinderen worden in gepaste kleding verwacht, er is een prijs voor het hökerigste Achterhoekse blaag, en voor ieder kind ligt er een leuk aandenken klaar. Het zal een concert worden om nooit te vergeten.

FESTIVITEITEN OPEN DORP HENGELO VERREGEND
De festiviteiten rond de opening van het nieuw ingerichte centrum van Hengelo Gld en de onthulling van het standbeeld van een paard in de Spalstraat te Hengelo Gld, zijn door de overvloedige regenval voor het grootste gedeelte in het water gevallen. De HKM had in samen werking met de muziekver. en majorettes, de paardenverenigingen en niet te vergeten de plaatselijke horeca een heel mooi programma in elkaar gezet met voor elk wat wils. Maar zoals gezegd konden door de grote regenval de meeste organisaties geen doorgang vinden, want het waren buiten-evenementen. Het was een jammerlijke zaak, want er was veel aandacht aan besteed om er voor velen een gezellig feest van te maken, maar tegen zoiets valt niet op te tornen. De parachutisten zijn wel geland, maar er kwam er maar een op de goede plek terecht, de Heineken bierwagen maakte wel zijn ritjes door het dorp en de kramen van de antiekmarkt werden later op de middag nog wel geopend. De terrasjes, die anders bij mooi weer vol hadden gezeten, bleven nu echter leeg. ’s Morgens vond wel in de stromende regen de onthulling plaats van het standbeeld van een paard in de Spalstraat. De onthulling werd verricht door burgemeester van Beeck Calkoen en Barbara Siedsma, de kunstenares die het beeld had gemaakt. De meningen over de fraaiheid van het standbeeld lopen nogal uiteen. De een vindt het mooi en de ander vindt het veel te klein.

2 juli 1991
UNIEK MOTOREVENEMENT MET OUDE RACE- EN SPORTMOTOREN TE HENGELO GLD
Op woensdagavond 10 juli, de openingsdag van de Hengelose kermis zal een uniek gebeuren plaatsvinden, doordat de schutterij EMM in samenwerking met de Historische Motorvereniging en de plaatselijke Hamove, een demo stratenrace zal organiseren. Omdat dit weer iets geheel nieuws is voor deze streek, worden er duizenden toeschouwers verwacht. Het programma zal o.a. bestaan uit de 125 cc klasse waarin een aantal Eijsink motoren zullen meerijden, die vroeger furore maakten op de TT in Assen, verder merken als DKW, Sparta en NSU. In de klasse 175-350 cc zullen de Norton’s, BSA en Vélocette’s bij velen de racegeluiden van weleer doen herleven. In de 500 cc, de koningsklasse van voor de oorlog, zal er nog een handgeschakelde Norton uit 1930 mee draaien. Zie verder De Reclame.

Th. Hakvoort nieuwe schutterskoning van Keiienborg
(zie foto in de Reclame) Tijdens het traditionele vogelschieten op de Keijenborgse kermis op maandag 24 juni wist de heer Th. Hakvoort de vogel van zijn hoge plaats te schieten en kon zich daarna schutterskoning noemen. Hij koos zijn vrouw als koningin. Na afloop werden hem de versierselen, behorend bij bet koningschap omgehangen door pastoor van Zanten. Zie verder De Reclame.

E.M.M. 40 jaar

9 juli 1991
1/8 TRIATHLON VAN HENGELO GLD
Zondag 30 juni 1991 vond de tweede 1/8 triathlon voor de inwoners van de gemeente Hengelo plaats. Die dag was voor het aanwezige publiek te zien dat er in Hengelo Gld veel tri-athleten wonen. Vanwege het mooie weer begon iedereen opgeruimd aan de wedstrijd. Het was voor iedereen een wedstrijd. De een streed tegen een directe tegenstander om als eerste binnen te komen, de ander streed tegen de tijd, die hij of zij vorig jaar had neergezet en weer een ander streed tegen zichzelf en tegen de beslissing aan dit evenement mee te doen. U zult begrijpen dat er vele winnaars, doch ook verliezers waren. Er waren opmerkingen te horen als: vijf minuten sneller als vorig jaar en nooit weer! Weer was het, evenals vorig jaar, één grote familie die aan de start verscheen. Iedereen kende iedereen en de speaker, oud-inwoner van Hengelo Gld, Jan Knoef, speelde gevat in op de opmerkingen van zowel deelnemers als publiek. Zie verder De Reclame.

HENGELOSE KERMIS EEN OERGEZELLIG FEEST
Het is weer zover. Hengelose kermis. Het bestuur van de 40-jarige Schutterij Eendracht Maakt Macht heeft voor woensdag 10, vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli weer een programma samengesteld dat klinkt als een klok. Zie verder De Reclame.

AFVAL – APART OOK IN DE GEMEENTE HENGELO
Met ingang van maandag 7 oktober 1991 zal het huisvuil in onze gemeente worden opgehaald in mini-containers, waardoor de plastic huisvuilzak zal verdwijnen uit uw huis- en straatbeeld. Hiervoor in de plaats komt een huisvuilbak-op-wieltjes, of juister gezegd, twee van deze minicontainers, te weten een groenen en een grijze container, want het afval zal in het vervolg gescheiden ingezameld moeten worden. Er zal dus niet langer huishoudelijk afval in huisvuilzakken of anderszins buiten een van de twee containers kunnen worden aangeboden. Zie verder De Reclame.

Uitreiking goud aan John Sloot, Ilse Freriks, Willem Tell en TTV Bekveld

16 juli 1991

Afscheid van de toto-lotto chef PAX
Door omstandigheden gedwongen, is het mij onmogelijk, bij velen van u de wekelijkse toto en lottoformulieren op te halen. Ik maak via deze weg gebruik van de mogelijkheid een ieder hartelijk te bedanken voor de prettige samenwerking al die jaren wat betreft de toto-lotto en de bezorging van het clubblad Pax-Praat. Ook wil ik het bestuur van Pax heel hartelijk bedanken voor de attentie van hen ontvangen, voor de werkzaamheden voor Pax verricht.
JAN OOSTENDARP Chef toto-lotto Pax.

DOMINEE ELBERT IN HENGELO GLD ALS PREDIKANT GEÏNSTALLEERD
Sinds zondag 7 juli is dhr A. Elbert als predikant van de hervormde gemeente te Hengelo Gld in het ambt bevestigd. De plechtigheid had plaats in de Remigiuskerk. De heer Wenneke, voorzitter van de kerkeraad, sprak de hoop uit, dat met de installatie van de heer Elbert de gemeente in een wat rustiger vaarwater zou komen want de laatste anderhalf jaar is er zo het een en ander gebeurd. Eerst vertrok ds Hendriks, daarvoor kwam ds de Vries. Daarna trad ds Verhaere uit.

WERELDWINKEL HENGELO
Hengelo heeft sinds kort ook een wereldwinkel. In het afgelopen half jaar heeft een werkgroep, voort gekomen uit de Stuurgroep Conciliair Proces, zich bezig gehouden met het opzetten van een Wereldwinkel in Hengelo. Op bescheiden schaal heeft de werkgroep zich gepresenteerd op de Kerstmarkt. Op deze markt was de belangstelling van veel kopen en geïnteresseerden groot. Dit was voor de werkgroep een extra stimulans om door te gaan. Een van de eerste aktiviteiten was dan ook de oprichting van de Vereniging Wereldwinkel Hengelo. Zie verder De Reclame.

APPIE OORTGIESEN SCHUTTERSKONING VAN BUURTVER. DE NOABERS
Bij het traditionele vogelschieten op het buurtfeest van buurtvereniging De Noabers is Appie Oortgiesen de nieuwe schutterskoning geworden. Hij wist na 228 schoten met een welgemikt schot de vogel naar beneden te halen. Er deden 45 schutters mee aan het vogelschieten. Ineke Oortgiesen had de rechtervleugel en Henk Scheffer de linkervleugel. De kop ging naar Bernard Momberg en na loting was de staart voor Appie Verstege.

23 juli 1991
KERMIS HENGELO GLD THEO JAALTINK NIEUWE SCHUTTERSKONING
Het bestuur van de jubilerende schutterij Eendracht Maakt Macht te Hengelo Gld, kan met een gevoel van tevredenheid terugzien op een zeer geslaagde Hengelose kermis. Het programma bevatte een kermis met veel attracties, een zeer druk bezochte kermismarkt, enkele paardenkeuringen, spectaculaire motorraces op de straat in de kom, gezellige kinderspelen, spannende momenten bij het traditionele vogelschieten, prachtig vuurwerk en een verrassend mooie optocht op zondag en veel gezelligheid in de horecagelegenheden. Zie verder De Reclame.

30 juli 1991
ROENHORST WINNAAR HOOFDPRIJS KERMISOPTOCHT HENGELO GLD
Tijdens de jaarlijkse kermisoptocht te Hengelo Gld waren ook dit jaar weer fraaie wagens te bewonderen. Een er van was volgens de jury echter de mooiste De heer T. Roenhorst had, vanaf een foto, een natuurgetrouwe kopie gebouwd van de bij velen in Hengelo en omgeving, bekende muziekkoepel, eertijds staand tegenover de Herv. kerk. In de bouw van deze koepel had Roenhorst meer dan vier maanden gestopt en de jury was van mening dat dit de mooiste wagen van de optocht was en kende hem de eerste prijs toe.

MUZIEKSCHOOL HANS SCHEERDER BELEEFT DERDE LUSTRUM
Na een succesvolle periode bij ’n showorkest, begon Hans Scheerder vijftien jaar geleden aan de vestiging van een muziekschool in Hengelo Gld. In die jaren werden tal van personen de beginselen van het muziekmaken bijgebracht en bekwaamd in het bespelen van piano, orgel of keyboard. Hans Scheerder heeft zelfs een aantal mensen mogen bekwamen voor studie aan het conservatorium en ook de vorming van enige popmusici, die een goed onderdak vonden bij een aantal bands. Bij de genoemde muziekschool kan men zowel in de klassieke als wat meer modernere muziek worden opgeleid. Zie verder De Reclame.

Bakkerij Kreunen

6 augustus 1991

EXTRA AKTIVITEITEN OP DE HENGELOSE BRADERIE
Op woensdag 7 en donderdag 8 augustus wordt in Hengelo Gld rond de NH kerk de jaarlijkse Braderie gehouden. Om de sleur te doorbreken van elk jaar dezelfde kramen en stands zocht de braderie-commissie naar nieuwe aktiviteiten. Nieuw aangetrokken is de Volvo-globetrotter, schaal 1 op 4 van René Overbekking uit Winterswijk. Op deze radiografisch bestuurde diepladercombinatie met hekken er op, worden van 16.00 tot 19.00 uur kinderen rondgereden over de Braderie. Na 19.00 uur rijdt deze modelbouw-vrachtwagen nog diverse rondjes, maar dan versierd met reclameboren van plaatselijke sponsors. Tevens is er voor de kleinsten ook nog een minidraaimolen. Zie verder De Reclame.

13 augustus 1991
ILSE FRERIKS UIT HENGELO GLD. WORDT WERELDKAMPIOENE FIETSCROSS
Haar taktiek: Gewoon winnen In het Noorse Sandnes werden de wedstrijden voor de wereldtitels fietscross verreden en bij één van die wedstrijden plaatste de 11-jarige Hengelose Ilse Freriks zich voor de finale en ging aan het eind zegevierend als wereldkampioene over de streep. Na de finish kwamen haar ouders juichend op haar afgelopen en werd haar de Nederlandse vlag omgehangen. Zelf bleef Ilse er vrij nuchter onder. Haar eerste doel was het thuisfront te bellen, want vader en moeder Freriks waren er wel, maar de andere familieleden moesten ook op de hoogte worden gebracht. Zie verder De Reclame.

20 augustus 1991
POLITIE-INFORMATIE
Clandestien zwemmen: 12 personen werden door ons bekeurd terzake het gebruik maken van het zwembad terwijl dit was gesloten. Gezien het feit dat op het zwembadterrein nogal eens wat wordt beschadigd zal door ons veel toezicht worden gehouden en ten alle tijde verbaliserend worden opgetreden. Zie verder De Reclame.

27 augustus 1991
KOETSENTOCHT IN PAARDENDORP HENGELO
Voor de 12e maal organiseert de vereniging van het aangespannen paard ‘In stap en draf’ te Hengelo G. een koetsentocht op zondag 1 september a.s. ’s Morgens zullen vele aanspanningen, naar verwachting ongeveer 100, op het terrein ‘de Hietmaat’ aanwezig zijn om deel te nemen aan een prachtige tocht door de gemeente Hengelo Gld. De start zal zijn op het terrein ‘de Hietmaat’. Voorafgaand aan de stoet zullen twee jachthoornblazers hun beste ten gehore brengen; ook verder in de Stoet is een tiental jachthoornblazers aanwezig. Zie verder De Reclame.

Quick ’81

 

P.U.K. Keijenborg e.o.

10 september 1991
DE CHINESE MUUR – met nieuwe eigenaar
Dagelijks geopend van 11.30 tot 22.00 uur. Dinsdags geopend vanaf 16.00 uur. Voor reserveringen: RAADHUISSTRAAT l – HENGELO GLD – TEL. 05753-3722. Bij bezoek aan ons restaurant ontvangt u het eerste drankje (frisdrank of bier) van de zaak. Tevens ontvangt u bij onze afhaalservice een leuke ATTENTIE. Aanbiedingen gelden vanaf 10 tot 17 september

ZWEMBAD HENGELO, AL MEER DAN 25 JAAR
Goede tijden, slechte tijden is zeker van toepassing op het zwembad. Om met goede tijden te beginnen kan men terugkijken op een zwemseizoen waarin in het bad veel tot stand is gekomen, zoals: – uitkijktoren; – de Staja hoge duikplank; – een ruime berging; – nieuwe waadbakken en banken; – mooie deuren voor de kleedruimten; – kleurige opfrissing van de 3 baden. Zie verder De Reclame.

GESLAAGDE KOETSENDAG IN HENGELO GLD
Onder een stralende zon kon het bestuur van de vereniging van het aangespannen paard “IN STAP EN DRAF” te Hengelo Gld, 100 aanspanningen welkom heten op het terrein de Hietmaat. De tocht van ongeveer 29 km door de omgeving van Hengelo Gld kan als zeer geslaagd worden genoemd, het bestuur had in verband met de grote droogte de zandwegen laten besproeien zodat de deelnemers hoe genaamd geen last hadden van het stof. De toeschouwers, welke in grote getale waren komen opdagen, om dit prachtige schouwspel te aanschouwen, waren dan ook erg enthousiast. Zie verder De Reclame.

HERMAN VAN DITSHUIZEN SCHUTTERSKONING 1991 VAN DE DUNSBORG
Op zaterdag 31 augustus hield de buurtvereniging De Dunsborg haar jaarlijkse buurtfeest. Het was Herman van Ditshuizen die na 272 schoten de vogel naar beneden haalde. Tachtig schutters deden op deze zonnige dag mee aan het vogelschieten. Om ongeveer half twaalf kon wethouder van Petersen het openingsschot op de vogel lossen. Het was Anton Groot Roessink die de kop eraf schoot. De linker- en rechtervleugel waren resp. voor Jan Hanskamp en Henk Beulink. De staart werd verloot en was voor Henri Gotink. Zie verder De Reclame.


17 september 1991
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Op woensdag 16 oktober a.s. is er een ontspanningsmiddag in sporthal „de Kamp” met als thema Meer bewegen voor ouderen. Doe aan beweging, ontspannende rekreatieve aktiviteiten zijn voor iedereen van belang, maar zeker ook voor personen van 55 jaar en ouder. Vandaar een middag met informatie, presentatie en leuke aktiviteiten, waaraan men gratis mag meedoen. Plaatselijke verenigingen verlenen hun medewerking de leiding is in handen van het buro MBvO van de Gelderse Sportfederatie. Zie verder De Reclame.

CONCERT IN DE REMIGIUSKERK
De concertcommissie van de Remigiuskerk te Hengelo Gld die al vele jaren één jaarlijks concert verzorgde, wil cultureel meer aan de weg gaan timmeren door omvorming van de commissie in een stichting Kerk en Cultuur Remigiuskerk. Een eerste aanzet daartoe vormt het concert op don derdag 19 sept. a.s. in de Remigiuskerk met een optreden van het Achterhoeks Vocaal Kwartet tesamen met de organist Willem van Twillert uit Spakenburg Het Achterhoeks Vocaal Kwartet bestaande uit de heren Tonnie Besselink (tenor), Bennie Beulink (tenor), Ludo Eijkelkamp (bariton) en Wim v. Oene (bas) vonden elkaar al meer dan 10 jaar geleden in hun gemeenschappelijke ideaal: zingen. Zij volgden al geruime tijd individueel zangles. Zie verder De Reclame.Feestelijke opening Peugeot autobedrijf Ridderhof Doetinchem
(met foto) Het was woensdag 4 sept. j.l. een feestelijke dag voor de familie Ridderhof uit Hengelo Gld. Op die dag opende de heer A. Ridderhof, Peugeotdealer in Hengelo Gld een vestiging met het merk Peugeot in Doetinchem. Begin dit jaar maakte de voormalige Peugeot-dealer in Doetinchem bekend met zijn aktiviteiten te willen stoppen. Op dit bericht volgde vanuit de importeur druk overleg met de heer Ridderhof. Na vele besprekingen besloot de heer Ridderhof het dealerschap voor Doetinchem en omstreken over te nemen. Zie verder De Reclame.

Riek Jansen-Schutten

24 september 1991
OBLIGATIE-AKTIE TENNISVER. KEIJENBORG
Er zijn inmiddels zo’n 140 obligaties uitgegeven, waarmee de realisatie van de kleedakkomodatie zeer nabij is. Het is de bedoeling om nog dit najaar met de bouw te starten. De akkomodatie is dringend nodig gezien het ledenaantal van 180, waarvan 40 jeugd leden. De vereniging is dit jaar lid geworden van de KNLTB en kan derhalve meedoen aan de diverse kompetities, tournooien e. d. De tennis vereniging organiseert ook uitwisselingen met andere verenigingen o.a. de huisvrouwenkompetitie, de zomeravondkompetitie voor 40-plussers en jeugduitwisselingen met omliggende verenigingen. Zie verder De Reclame.

ZAALTRIMMEN IN KEIJENBORG
Voor dames en heren die fit willen blijven, gezelligheid zoeken, af willen vallen of een goede conditie willen opbouwen, bestaat de mogelijkheid om in een gezellige groep in de gymzaal in Keijenborg te trainen Er zijn voor de liefhebbers enkele plaatsen beschikbaar. Er wordt op dinsdagavond van 8 tot 9 uur getrimd, de eerste twee keer gratis als kennismaking. Inlichtingen en opgave bij J. Uit de Weerd, tel. 05753-1806 of dinsdagsavonds aan de gymzaal.

1 oktober 1991
Kath. Ver. voor E.H.B.O. 40 jaar
Op zaterdag 5 oktober 1991 is het 40 jaar geleden dat de afdeling Keijenborg van de Kath. Ver. voor E.H.B.O. werd opgericht. Ter gelegenheid hiervan houden wij op deze dag van 14.30 tot 16.30 uur een receptie in dorpshuis „de Horst” te Keijenborg. BESTUUR E.H.B.O. afdeling Keijenborg Keijenborg.

Keijenborgse Boys 2 in AUTO KEMP outfit
(zie foto in de Reclame) Het vorig seizoen naar de Ie klasse gepromoveerde 2e elftal van de Keijenborgse Boys werd onlangs door garagebedrijf Auto Kemp in een geheel nieuwe outfit gestoken. De aangeboden outfit, die bestond uit trainingspakken en voetbal tenue, is te danken aan de goede prestaties in het vorig seizoen. “Wij wilden graag een elftal sponseren dat natuurlijk goed scoort, maar ook goed op elkaar is afgestemd” aldus Kemp. Het 2e elftal van de Keijenborgse Boys speelt in de zelfde klasse als het eerste en het is hen er alles aan gelegen om dit seizoen goede resultaten neer te zetten. Zie verder De Reclame.

SCHOOL- en VOLKSFEEST IN VARSSEL
De gemeenschap in Varssel e.o. heeft de gedachten weer gericht op het school- en volksfeest, dat voor de 87e keer wordt gehouden in en rond de feesttent bij de Varsselse Molen, vrijdag en zaterdag a.s. Vrijdagmiddag hebben de kinderen van de basisschool hun middag middels een spelencircuit en draaimolen, ’s Avonds kunnen de liefhebbers genieten van een heerlijk blijspel; toneelvereniging Etten uit Etten voert dan op het stuk “Vader heeft een bok geschoten”. Daarna kan er nog gedanst worden op muziek van het buurtschappelijk trio SUNSHINE. Zie verder De Reclame.

8 oktober 1991

„DE EGELANTIER” STEEKT PAX 8 IN NIEUW TENUE
De start van het nieuwe seizoen betekende voor het 8e elftal van PAX ook een nieuw tenue. Aan het begin van dit nieuwe voetbalseizoen werd dit elftal in een tenue gestoken, aangeboden door Grand café „de Egelantier” te Hengelo Gld. PAX 8 dat sedert jaren in de kop van de ranglijst meedraait, hoopt door deze sponsoring dat het dit jaar lukken zal om aan het eind van het seizoen de kampioensvlag te kunnen hijsen. Zie verder De Reclame.

WETHOUDER MEURS ONTVANGT DE LAATSTE CONTAINER
Op zaterdagmiddag 28 september j.l. nam wethouder Meurs de laatste container in ontvangst. Met de bezorging van de laatste container waren een kleine 3000 huishoudens in de gemeente Hengelo Gld voorzien van de containers voor ’t gescheiden inzamelen van afval. Zie verder De Reclame.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Ontspanning, gezelligheid en plezierig bewegen zijn de onderdelen op woensdag 16 oktober a.s. in de sporthal „de Kamp”, voor alle inwoners vanaf de leeftijd van 55 jaar en ouder. Door medewerking van alle plaatselijke organisaties en verenigingen, het deskundig kader van uit de Gelderse Sport Federatie, wordt het een info-middag met leuk aktiviteiten en informatie. Daarbij zullen plaatselijke organisaties hun aktiviteiten laten zien. De open middag is bedoeld voor alle inwoners van Hengelo vanaf 55 jaar Heeft u wel interesse, maar geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid te komen, dan zal de organisatie eventueel hiervoor zorgdragen. U kunt telefonisch contact opnemen met de heer J. Hulshoff, tel. 1666. De leuke aktiviteiten op woensdag 16 oktober in de sporthal zijn van 13.30 tot 16.30 uur en de toegang is gratis.

CLUBCOMPETITIE „DE KNIKKERKOELE”
Ook dit jaar organiseerde de Jeu de Boule-vereniging „de Knikkerkoele” uit Hengelo Gld haar jaarlijkse clubcompetitie. Elke dinsdagmorgen moesten een aantal wedstrijden gespeeld worden, door bij loting samengestelde doublettes. Clubkampioenen werden dit jaar het duo Hendrik Jan Eggink-Betsy Maalderink. De tweede prijs ging naar het duo Bernard Grotenhuys-Lenie te Slaa, terwijl de derde prijs werd gewonnen door het dubbel Jo Garritsen-Clara Meijers. Tijdens een gezellige barbecue ten huize van de fam Grotenhuys werden de prijzen uitgereikt. De Knikkerkoelers zetten ook in de winter hun aktiviteiten voort. Elke dinsdagmorgen wordt er gebould in de lokatie van de S.V. Willem Tell.

GRANDIOZE START SPEEL-O-THEEK DRIBBEL-IN
De speel-o-theek Dribbel-in in Hengelo Gld voorziet in een behoefte. Dat bleek zaterdag 28 sept. bij de opening. Maar liefst 88 abonnementen konden worden uitgeschreven en de 100e wordt spoedig verwacht. Komen er nog meer dan zal een ledenstop ingesteld moeten worden. Marion Zielhorst van de Stichting Dribbel-in kon tijdens de opening vele belangstellenden welkom heten en ging kort in op de voorbereidingsperiode Wethouder van Petersen sprak zijn waardering uit De complimenten, de financiering is rond gekomen en zoals een goed particulier initiatief betaamd, is er zelf voor de huisvesting gezorgd. Een speel-otheek is erg belangrijk voor kinderen, het stimuleert de fantasie en het eigen initiatief, aldus van Petersen Hierna opende hij, aangekleed met ijsmuts en das, dwars door een houten ijsberg te lopen en weer naar buiten te komen met een houten pinguin met het opschrift „open” de speel-o-theek-ontmoetingsplaats Dribbel-in aan de Kerkstraat 15 te Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

 

15 oktober 1991
ALIE DINKELMAN ONDERSCHEIDEN
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van gymnastiekvereniging Achilles te Hengelo kreeg de secretaresse Alie Dinkelman de gouden speld uitgereikt. Voorzitter Gerard Jansen van de K.N.G.B. regio Gelderland roemde de bestuurlijke kwaliteiten en de inzet van Alie Dinkelman die dit al 25 jaar doet. Namens de vereniging werd haar nog een attentie aangeboden.

BENNIE HEBBINK VOOR DE 2e KEER KONING
Na twaalf jaar veroverde Bennie Hebbink voor de 2e keer het koningsschap van Varssel. Daarvoor waren 185 schoten nodig van 90 schutters. Nu bleek ook dat Herbert Barink nog een jaar lang de sterkste-slimste jongeling van Varssel blijft. Hij bleef zijn zes volgers nu slechts een half puntje voor. Onder ideale weersomstandigheden konden vrijdag- middag de leerlingen van de basisscholen hun spelencircuit volbrengen, ’s Avonds kon een volle feesttent volop genieten van het toneelstuk. Zaterdagmiddag gaf burgemeester van Beeck Calkoen, na een openingswoord, oud koning Dinant Groot Wassink het teken de volksspelen 1991 open te schieten. Na het lossen van „ereschoten” door het college van B & W namen de volksspelen ’n aanvang. Als afsluiting van het feest was er ’n mooi dansfeest.

22 oktober 1991

KON. ONDERSCHEIDING BIJ UNIFORMENFABRIEK SEEZO
Voor de uniformenfabriek Seezo had de feestavond in zaal Winkelman, een extra feestelijk tintje. Burgemeester van Beeck Calkoen maakte tot verrassing van Jo Stinissen bekend, dat hij vanwege zijn 40-jarig dienstverband bij Seezo ’n koninklijke onderscheiding kreeg. Begonnen als produktie-medewerker is hij opgeklommen tot chef over alle afdelingen. Zie verder De Reclame.

MARKTKOOPLIEDEN HULDIGEN HR. GEURTZEN
De marktkooplieden van de Hengelose vrijdagmiddag markt, lusten evenals zovele mensen, graag een kopje koffie. Op de behoefte daaraan is dhr. Geurzen uit de Spalstraat te Hengelo Gld, ingesprongen. Al ontelbare jaren bezorgt hij tijdens de markt de standhouders hun koffie. En dat dit gewaardeerd wordt, bleek afgelopen vrijdag, toen onder leiding van vishandel J. Hoekstra, de marktkooplieden de heer Geurtzen in een kleine hulde betrokken. Dit ook, omdat de fam. Geurtzen van de plek waar ze nu wonen, gaat verhuizen.

29 oktober 1991
VERENIGING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS IN HENGELO GLD BEREID ZICH VOOR OP EEUWFEEST
Eind februari 1992 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Hengelo Gld werd opgericht. De voorbereidingen voor de plechtige, maar ook feestelijke herdenking zijn inmiddels in volle gang. Op woensdag 25 februari is er een viering voor kinderen, terwijl de vrijdagmiddag in het teken zal staan van een officiële receptie. De festiviteiten worden afgesloten op zaterdag 29 februari met een herdenkingsdienst in de Remigiuskerk, gevolgd door een reünie in „Ons Huis” voor allen die in het verleden of het heden, hetzij als leerling, leerkracht of bestuurslid bij de scholen betrokken waren. Zie verder De Reclame.

„DE DRIEVETOL” HEROPENT UITGEBREIDE WINKEL
Het speelgoedparadijs „De Drievetol” aan de Spalstraat te Hengelo Gld heeft na een intensieve verbouwing de deuren van haar winkel weer geopend. Ondanks de bouwwerkzaamheden is de verkoop al die tijd gewoon doorgegaan, waardoor de jeugd niet zonder hun gewenste speelgoed kwamen te zitten. In deze sector is het aanbod erg groot en om dat goed aan het publiek te kunnen tonen, was het voor Reint en Gerda Beunk noodzaak om hun winkel „De Drievetol” uit te breiden. En dat ze daarin geslaagd zijn, bleek tijdens de heropening. In de stijl van speelgoedketen Wigwam, waarbij ze zijn aangesloten, stond een compleet indianendorp op de stoep voor hun winkel. Zie verder De Reclame.

5 november 1991
De Drievetol

WIE VAN DE DRIE BIJ DE JUWELIER
Bij juwelier Groot Kormelink (eigenaar T. van den Hul) wordt de komende weken de populaire quiz Wie van de Drie gespeeld. Als hoofdprijs kunnen de deelnemers een 14 karaats gouden armband winnen. De quiz wordt georganiseerd in het kader van de presentatie van de nieuwe najaarscollectie De tijd van gezellige, lange winteravonden is weer aangebroken. De gordijnen gaan vroeg dicht en het hele gezin verzamelt zich in de huiskamer. De televisie is het middelpunt van de belangstelling met de spannende spelshows Rad van fortuin, Prijs je Rijk en natuurlijk Wie van de Drie. Deze gezelligheid is ook te vinden in het Goudjournaal, een folder waarin de nieuwe sieraden voor de f eestmaanden worden gepresenteerd. De prachtige collectie biedt een keur aan de mooiste gouden sieraden zowel voor de dames als de heren. Het advies van deze juwelier is dan ook dat u de brievenbus goed in de gaten moet houden zodat u het Goudjournaal niet mist want dan mist u ook de kans op een gouden armband.

KORENRIJK, HET LEKKERSTE BROOD VAN NEDERLAND
Het lekkerste brood van Nederland, dat is nog eens lef hebben. Komt u snel eens proeven, u zult het zeker toegeven. Lekker en gezond, dat is Korenrijk, de nieuwe brood soort van bakker Kreunen, gebakken van maar liefst 11 verschillende granen en zaden. Het lekkerste brood van Nederland is gebakken van 6 zongerijpte granen zowel tarwe, rogge, haver, rijst, gerst, mais en 5 zaden namelijk gierst, sesamzaad, zonnebloemzaden, lijnzaad en soja. Zie verder De Reclame.

12 november 1991

Gezellig inkopen in Hengelo en Keijenborg
Sint 1991 staat weer voor de deur. Dat betekent dat alle Hengelose- en Keijenborgse ondernemers weer extra feestelijk uitpakken om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. En dat het dit jaar nog gezelliger wordt dan voorheen, staat voor ons wel vast. De voltooide herinrichtingswerkzaamheden dragen ertoe bij dat het nu nog prettiger is om in Hengelo en Keijenborg uw sint inkopen te doen. Natuurlijk zijn er weer een aantal extra koopavonden om u alle gelegenheid te bieden al uw inkopen op tijd te doen. Tijdens deze gezellige koopavonden zullen er een aantal zwarte pieten rondlopen die u op lekkere pepernoten en ander aanhang wederom op feestelijke wijze in Hengelo en Keijenborg binnengehaald. Hij zal u allen op zijn bekende vriendelijke wijze begroeten. Zie verder De Reclame.

OPTREDEN TIM DISNEY-BAND IN „T HOEKJE” TE HENGELO GLD
De Tim Disney Band herbergt bekende muzikanten zoals gitarist Alan Gascoigne, die naam maakte als „Gaspiepe” bij Normaal. Drummer Alan Mac Farlane was drummer bij Long Tall Ernie. Tim Disney zingt en speelt bluesharp, terwijl Hans Hoog Stoevenbelt de basgitaar bespeelt. De drummer Mac Farlane timmert al zo’n 25 jaar aan de weg. Hij speelde een belangrijke rol in de Arnhemse beat-scene. Zoals Long Tall Ernie and the Shakers, Jaap Dekker, DC Lewis, Hank the Knife and the Jets en Herman Brood. Groepen die het tot in de internationale hitlijsten zouden brengen. Zie verder De Reclame.

Enzerink olietanks

Golschbusters

HTV Tango voor eenzame harten

 

19 november 1991
THE AMAZING STROOPWAFELS IN TAPPERIJ DE ZWAAN
Op zondag 24 november a.s. zal de zeer bekende groep The Amazing Stroopwafels weer optreden in tapperij De Zwaan te Hengelo Gld. The Amazing Stroopwafels o.a. bekend van Ome Kobus, Oude Maasweg, Ik ga naar Frankrijk e.v.a. werd in 1979 opgericht en bestaat derhalve 12,5 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zal er een CD verschijnen met als titel: Kano’s en Gevulde Koeken. The Amazing Stroopwafels, afkomstig uit Rotterdam, worden gevormd door Wim Kerkhof ( kontrabas, toetsen, tekst en muziek) en Rien de Bruin ( gitaar, akkordeon, goed humeur). Meestal worden ze bijgestaan door Arie van der Graaf op de elektrische gitaar. Wie dus graag een kopje thee lust met een stroopwafel, mag dit optreden op zondag 24 november bij De Zwaan niet missen. Aanvang 21.30 uur.

CRESCENDO BEHAALT 1E PRIJS
Op het concertconcours, zaterdag 9 november j.l. in schouwburg Amphion te Doetinchem, heeft de chr. muziekvereniging Crescendo een 1e prijs behaalt. Uitkomende in de 1e afdeling werden de volgende nummers ten gehore gebracht: A Little Concert Suite als verplicht werk en Czech Suite als keuzewerk. Het korps, onder leiding van dirigent Hans Kraxner, had nadat alle punten van de drie juryleden waren opgeteld, voldoende punten verzameld voor de 1e prijs. Zeer voldaan keerde men dan ook weer huiswaarts, waar het behalen van de Ie prijs tijdens de eerstvolgende repetitieavond werd gevierd.

KÖHLER WISSINK INTRODUCEERT EEN NIEUW KUNSTSTOF BRILLEGLAS
In de hedendaagse oog-optiek zijn kunststof brilleglazen niet meer weg te denken Kunststof glazen bieden dan ook veel voordelen. Ze zijn licht in gewicht en hebben een hoge schokbestendigheid. Maar ze hebben ook één bezwaar; ze zijn dikker dan minerale glazen. Mensen die brilleglazen met een negatieve sterkte nodig hebben (“min-glazen”) zullen dan genoegen moeten nemen met brilleglazen met een dikke rand. Dat is geen mooi gezicht en het beperkt hen bovendien In de keus van een brilmontuur. Zie verder De Reclame.

FIETSKIJK- EN VERKOOPDAG RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
Daar de rijkspolitie Hengelo Gld zijn opslagplaats voor de onbeheerd achtergelaten fietsen weer eens vol heeft, wordt op zaterdag 23 november 1991 tussen 09.00 en 12.00 uur, aan een ieder de gelegenheid gegeven de fietsen te komen bekijken. Mogelijk dat Uw ontvreemde fiets erbij staat. De fietsen welke niet aan de eigenaar kunnen worden teruggegeven omdat de eigenaar niet bekend is worden door ons verkocht. De verkoop vindt eveneens die dag plaats. Een ieder kan die morgen tussen 09.00 en 12.00 uur een bod doen op de aanwezige fietsen. De verkoop geschiedt na inschrijving. Degene die het hoogste bod doet wordt de nieuwe eigenaar van de fiets.

26 november 1991
CPB BIJEENKOMST over het Jodendom
Op 13 november j.l. werd een bijeenkomst van de CPB gehouden, waarbij het programma in het teken van de ernst stond. Nadat mevr. v.d. Velde de avond had geopend en mevr. Lebbink de notulen had gelezen werd het woord gegeven aan mevr. Zilverberg uit Almelo die over het Jodendom vertelde, met zijn verplichtingen, de plm 631 ge- en verboden enz. Mevr. Zilverberg vertelde boeiend over de gebruikelijke feestdagen en de synagoge, waar de vrouw geen enkel stemrecht heeft. Ook de bereiding van het voedsel gebeurt zeer omslachtig voor onze begrippen. Dit alles heeft te maken met het kosher eten. Mevr. v.d. Velde bedankte mevr. Zilverberg hartelijk voor naar lezing en bood haar een bos bloemen en een enveloppe aan.

ZWARTE PIET OP DE VRIJDAGMIDDAGMARKT
A.s. vrijdag 29 november komt Zwarte Piet namens de gezamenlijke kooplieden van de Hengelose vrijdagmiddagmarkt een bezoek brengen. Na plm. 14.30 uur zal hij zijn opwachting maken. Er is voor elk kind een leuke attentie.

3 december 1991
WBV THUIS BEST IN VERZELFSTANDIGINGSPROCES
Ten vervolge op de nota “Volkshuisvesting in de jaren Negentig” van Staatssecretaris Heerma van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de Woningbouwvereniging Thuis Best een bijeenkomst belegd met de Gemeente besturen van Hengelo (G) en Vorden. Deze bijeenkomst stond in het teken van de deregulering van bevoegdheden en de verzelfstandiging van de Woningbouwvereniging en de daarmee samenhangende verandering van de organisatiestructuur. De met voornoemde deregulering van bevoegdheden verband houdende regelgeving werd tijdens deze bijeenkomst belicht van uit de zijde van de Nationale Woningraad door de heren J. de Roover en P. Jansen De centrale overheid trekt zich verder terug en legt de bevoegdheden t.a.v. het volkshuisvestingsbeleid thans bij de gemeenten. Vanuit haar taakveldverantwoordelijkheid oefent de gemeente in de nieuwe stijl direct toezicht uit op de taakstelling van de Woningbouwvereniging. De verzelfstandiging van de Woningbouwvereniging werd nader toegelicht door de secretaris van de vereniging, dhr. E. Driessen. De consequenties v.w.b. het interne organisatie veranderingsproces hoopt hij – in nauw overleg met bestuur en medewerkers – voor 1994 afgerond te hebben. Het samenwerkingsverband met de betreffende gemeenten ziet hij graag gestalte krijgen middels het hanteren van convenanten. Verder pleitte hij voor ’n optimaal volkshuisvestingsbeleid binnen de beide gemeenten, teneinde de woningzoekenden snel aan gepaste huisvesting te helpen. De bijeenkomst werd met een uitgebreide discussie afgerond door de voorzitter van de Woningbouwvereniging, dhr. H. van der Linden.

Jaarkalender Oudheidkundige vereniging – Café’s in Hengelo

10 december 1991
Aktie tankslag
Al 60% “Tankslag-enquétes” retour. De bevolking van Hengelo (Gld.) kan een compliment gemaakt worden voor de massale reacties op de Aktie-Tankslag die in voorbereiding is. In vergelijking tot al eerder gehouden Aktie-Tankslagen in buurtgemeenten is de respons zeer hoog. Een groeiend milieubesef is waarneembaar en dat mag heel positief genoemd worden. Volgens de Projektgroep hebben veel hinderwetplichtigen geen enquêteformulier ingeleverd. Het vermoeden bestaat dat deze mensen denken dat hun gegevens al bekend zijn bij de gemeente. Dit is echter niet het geval. De hinderwetvergunning bevat slechts summiere informatie: zo staat er b.v. niet in of een tank wel of niet meer in gebruik is, terwijl dit voor een Aktie-Tankslag één van de belangrijkste gegevens is. Vandaar dat we iedereen die zijn/haar enquêteformulier nog niet ingevuld heeft, dringend verzoeken dit alsnog te doen. De gemeente geeft deelnemers aan de Aktie-Tankslag een subsidie. Buiten de aktie om in ieder geval niet. De subsidie zal waarschijnlijk alleen gegeven worden bij sanering van ondergrondse tanks: zelf opgegraven tanks die nog op de grond aanwezig zijn komen niet in aanmerking voor subsidie. Indien u wel een tank (ondergronds of bovengronds) heeft, maar nog geen enquêteformulier, dan kunt u bellen met het gemeentehuis: 05753-1541 (toestel 47). Ook kunt u hier terecht met vragen.

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD
We zitten alweer midden in de decembermaand. Een maand van feestelijkheden van sfeer en verdieping. Maar ook van koude, sneeuw en ijs. De huiselijke gezelligheid krijgt extra aandacht. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Te denken valt aan de eenzamen onder ons. Er kan zo snel iets veranderen in je leven, bijvoorbeeld er is net een dierbaar iemand gestorven of er is een ernstige ziekte geconstateerd of moeilijkheden in het gezin, op het werk, enz. In zo’n periode lijkt het of de wereld in elkaar stort. Je verwacht wat méér van de omgeving. Laten we kijken of we wat kunnen betekenen voor de medemens. Het is het overdenken waard, zeker in het “Licht” van het naderend Kerstfeest. Mocht U soms dit steuntje nodig hebben al is het maar om even te kunnen praten! Schroom niet! Pak de telefoon of kom gerust naar het kantoor: Kerkekamp 23a, tel. 3690. De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo wenst U een héél fijn Kerstfeest toe en een goed 1992.

17 december 1991
INZAMELINGSACTIE KINDERSPEELGOED VOOR ROEMENIË
De inzamelingsaktie van goed gebruikt speelgoed ten behoeve van een kindertehuis in Tirgu Mures in Roemenië en ook gespeeld via de basisscholen, leverde veel goed materiaal op. Het Oost Europacomité heeft tal van dozen met speelgoed kunnen inpakken voor verzending. Bij monde van de vertegenwoordigers van dit comité de heren B. Koers en S. Disbergen, toonde men zich zeer verheugd over zo’n respons. Hulp akties voor dit land blijven nog steeds een noodzaak.

24 december 1991
FEESTAVOND CHR. MUZIEKVER. „CRESCENDO”
Zaterdag 14 december hield de chr. muziekver. Crescendo haar jaarlijkse feestavond bij kampeerboerderij „de Haverkamp” aan de Vierblokkenweg in Varssel. Het was een zeer gezellige avond, waarbij tussen de hapjes en de drankjes door het afgelopen jaar veelvuldig de revue passeerde, met als hoogtepunten o.a. het behalen van de 1e prijs op het concertconcours te Doetinchem en het welslagen van de container aktie. Namens de gemeente was dan ook dhr. Oosterhuis aanwezig om in een toespraak de hele muziekver. te bedanken voor het uitzetten van de containers. Hij prees de goede organisatie en de goede uitvoering van deze grote klus. Zie verder De Reclame.

INDUSTRIËLE KRING HENGELO GLD OPGERICHT
De plannen om tot oprichting van een industriële kring Hengelo Gld te komen, zijn op dinsdagavond 17 december werkelijkheid geworden. Op een druk bezochte bijeenkomst in zaal Michels, waar een werkgroep, die geruime tijd aan de plannen heeft gewerkt, een vergadering belegde, gaven zich 42 ondernemers als lid op. „Een veelbelovend aantal”, aldus de heer G. Mantel, die tot voorzitter van de industriële kring Hengelo G werd gekozen. De verdere bestuursleden zijn dhr. C. Bonenberg, secretaris, J. v.d. Boom, penningmeester, G. Draaijer en J. v. Geenhuizen, bestuurslid. Een van de doelstellingen van de kring is het werken en wonen in de gemeente Hengelo Gld te promoten. Om dit te bewerkstelligen, zal er veel overleg met het gemeentebestuur nodig zijn. Iets wat burgemeester van Beeck Calkoen in zijn toespraak ook aanhaalde. Hij was blij dat er voor de industrie ook een duidelijk aanspreekpunt was. Zie verder De Reclame.