3 januari 1995

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld
Per 1 januari 1995 is dierenarts H.G. Salomons toegetreden tot de maatschap dierenartsen A.R.J. van Ingen en H.J. Ormel. Koepelberg 2 – 7255 DN Hengelo Gld. – tel. 05753-1420.HKM DEELT PRIJZEN UIT
Op de laatste extra trekking van de St. Nicolaas-aktie, deelde de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging weer een aantal mooie prijzen uit . De hoofdprijs, een CD-i speler, werd gewonnen door mevr. Zweverink van de Heideweversweg te Hengelo Gld . Deze prachtige, prijs werd haar overhandigd door de Kerstman en conferencier de Droadnaegel op een feestelijke bijeenkomst.

‘OORLOG EN BEVRIJDING’, OPEN DAG IN HET RIJKSARCHIEF IN GELDERLAND
Op zaterdag 22 april 1995 organiseert het Rijksarchief een open dag rond het thema ‘Oorlog en Bevrijding’. Deze open dag houdt in: de uitreiking van de nieuwe inventaris van het archief van het Militair Gezag, een aantal lezingen, een tentoonstelling, rondleidingen, demonstraties, archief- en onderzoekspresentaties. een videofilm, een spreekuur en nog veel meer. Het Rijksarchief opent van 10.00 tot 16.30 uur haar deuren voor belangstellenden. Zie verder De Reclame.

10 januari 1995
JAARVERGADERING SOLI DEO GLORIA
in teken van viering 60-jarig bestaan Om ook die mannenleden, die in ploegendiensten werken, de gelegenheid te geven aanwezig te zijn. heeft men de jaarvergadering aan het einde van het jaar gehouden. Voorzitter Antoon Maalderink opende de vergadering met het zingen van lied 397. vers 1 en 6. Hierna heette, hij de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer en mevr. van Neek. Helaas konden enkele leden door ziekte niet aanwezig zijn . Hij hoopte ze spoedig weer op de wekelijkse repetitie te mogen begroeten. Zie verder De Reclame.

HENGELOSE TONEEL VERENIGING; 25 JAAR
De Hengelose Toneel Vereniging heeft het 25-jarig bestaan met veel succes gevierd. Voor deze gelegenheid had de H.T.V. gekozen voor het toneelspel “l lm den olden Beernschot”, omdat de vereniging zich nauw verbonden voelt met de schrijver van het stuk “Herman van Velzen” (Frans Roes). Het bleek een schot in de roos te zijn, want het stuk werd vier keer voor een volle zaal opgevoerd. Ook heeft men uitnodigingen gekregen om het stuk elders op te voeren. Zie verder De Reclame.

17 januari 1995
WATERSCHAPPEN IN HET BUITENGEBIED
Onder de taak ‘waterbeheer’ valt onder meer het aan- en afvoeren van water in landbouw- en natuurgebieden. In landbouwgebieden, die absoluut niet drassig mogen zijn. maar ook niet droog, is het noodzakelijk dat de hoeveelheid water kan worden afgestemd op de omstandigheden. Een goed functionerend stelsel van sloten dat water snel kan afvoeren en bij droogte met behulp van stuwen kan vasthouden, is daar dan ook onmisbaar. Zie verder De Reclame.

24 januari 1995
WIM SNIPPE SUCCESVOL IN RALLY GRANADA-DAKAR
Resultaat: een 20e plaats in het eindklassement. Vorige week dinsdag ( 17 jan.) keer de Hengelose rally rijder Wim Snippe. die samen met zijn navigator Hans Korteweg had deel genomen aan de monsterrally Granada Dakar, vermoeid maar voldaan terug in zijn huis in Hengelo Gld. Ook de Hengeloer Henk Hellegers, die met Gerrit Supheert de servicetruck bemanden en ter ondersteuning van Wim Snippe de rally meereden, keerden in het gezelschap terug. Henk Heilegers deed het ook knap. Voorde 1e keer meedoen en dan nog 39e in hel algemeen klassement worden en als 8e eindigen in het vrachtwagenklassement is ook een prestatie van formaat. Zie verder De Reclame.MINISTER A. JORRITSMA ONTHULT MONUMENT

Op de plaats waar voorheen de Vleemingmolen stond, die in 1950 van zijn wieken werd ontdaan en in 1980 afgebroken, onthulde minister A. Jorritsma. dochter van de laatste molenaar en in Hengelo Gld geboren, een monument van molenstenen, die daar opgesteld is. Bij de afbraak dreigden ook de molenstenen afgevoerd te worden, maar door inspanningen van R. l.ubbers bleven deze bewaard en werden op genoemde plek geplaatst. Zie verder De Reclame.

31 januari 1995
PAX HEEFT WEER EEN SUPPORTERSVERENIGING
Dat het 1e elftal van de v. en a.v. PAX vrij hoog op de sportieve ladder is opgeklommen, heeft ertoe geleid, dat de roep om een supportersvereniging steeds sterker werd. Nadat in het verleden ook al een supportersvereniging voor PAX aktiviteiten aan de dag legde en na enige jaren werd opgeheven, bleef het verlangen. Op de ledenvergadering medio 1994 kwam het voorstel naar voren van een ijverige supporter, om een organisatie van de grond te tillen. Een aantal maanden werving van een voorbereidingscommissie leidde ertoe, dat men nu heel hard op weg is naar een streefgetal van 200 leden. Tijdens de vergadering waren dat er 174 personen. Zie verder De Reclame.

Huldiging en uitreiking diploma’s bij de Hengelose brandweer
Tijdens de gezellige avond nieuwjaarsbijeenkomst van de Hengelose Brandweer in de kantine van de S.V. Willem Tell op sport park Elderink werd een tweetal leden gehuldigd en ontvingen een vijftal leden een diploma voor de afsluiting van een bepaalde studie bij de brandweer. Zie verder De Reclame.

 7 februari 1995
AFVALWATER HOEVEEL EN WAAR NAAR TOE???
Door toenemende milieueisen wordt het lozen van het afvalwater, daar waar geen riolering ligt in de toekomst onmogelijk. Riolering aanleggen in het buitengebied is erg duur. Zijn er alternatieven? Kan de hoeveelheid afvalwater omlaag. Hierover wil de landhouwfederatie Hengelo en de VVB te Hengelo graag praten. Zie verder De Reclame.

SUPPORTERS VAN „CRESCENDO” VOEREN WEER EEN TONEELSTUK OP
Op dit moment zijn de supporters van de christelijke muziekvereniging „Crescendo” uit Hengelo Gld, flink aan het studeren met een toneelstuk, dat opgevoerd zal gaan worden op zaterdag 4 en 11 maart in het gemeentecentrum “Ons Huis”, aan de Beukenlaan te Hengelo Gld. Het toneelstuk van dit jaar heeft als titel: ,,Het spoor bijster” en is een toneelstuk in drie bedrijven geschreven door G.Hamstra-Vos. In 1951 is dit toneelstuk ook al eens opgevoerd door o.a. toenmalige leden van de muziekvereniging. Zie verder De Reclame.

14 februari 1995
VEEL BELANGSTELLING VOGELMARKT EXOKAN
De eerste vogelmarkt van dit jaar van vogelvereniging EXOKAN uit Hengelo Gld op zondag 5 februari in “De Horst” in Keijenborg, is meteen een topper. De gehele zaal stond vol met vogels, kooien en dergelijke. Veel bezoekers uit de wijde omtrek kwamen op de vogelmarkt af en vaak was het dringen in de zaal. Het wordt alleen vogelmarkt genoemd, maar eigenlijk is het een vogel en kleinveemarkt, waar ook b.v. konijnen en dat soort dieren bij horen. Zie verder De Reclame.

HENGELO HEEFT WEER EEN MOTORCROSSTALENT
Zaterdag 4 februari vond in Vorden de huldiging plaats voor het clubkampioenschap van de Vordense Motorclub. Ook de Hamove is met enkele leden lid van deze club wegens het ontbreken van een eigen crosshaan. Op deze huldiging ging een eerste prijs naar de 13-jarige Erwin Plekkenpol welke kampioen was geworden op zijn 80 cc Kawasaki in de gezamenlijke klasse 80 en 125 cc. Ook werd Erwin kampioen in de 80 cc van de Harfense motorclub Halmac. Zie verder De Reclame.

RADIO IDEAAL OP HET KABELNET VAN HENGELO GLD
Tot maandag 23 januari was Radio Ideaal te beluisteren via een groot gedeelte van de Hengelose kabel op de freq. 104.8 Mhz. Op maandag 23 januari bleek Radio Ideaal echter van de kabel verdwenen te zijn . Wat was er aan de hand moet er gedacht zijn. Volgens de mediawet mag een lokaal radio-station alleen via de kabel worden doorgegeven in de gemeente waarvoor zendtijd is verleend. Om technische en financiële redenen was het voor 23 januari niet mogelijk om van het uit Doetinchem afkomstige kabelnet te verdwijnen en werd doorgifte gedoogt! Nu het signaal over glasvezelkabel via Wichmond en Hengelo naar Doetinchem wordt gebracht, blijkt het wel mogelijk te zijn. Zie verder De Reclame.

Capuchon

21 februari 1995
HERDENKING BEVRIJDING IN HENGELO EN KEIJENBORG
Dit jaar wordt het feit herdacht dat het een halve eeuw geleden is dat er een einde kwam aan de bezetting van Nederland. Herdenkingsactiviteiten in de gemeente Hengelo Gld zullen zijn: Zie verder De Reclame.

28 februari 1995

ROEL KREUNEN TOT ERE-LID VAN HAMOVE BENOEMD
Op de ledenvergadering van de Hengelose Auto- en Motorvereniging Hamove, donderdag 16 februari j.l . in clublokaal v.d. Weer te Hengelo Gld, werd Roel Kreunen tot ere lid benoemd. Na een periode van 30 jaar penningmeester en 10 jaar voorzitter, achtte hij de tijd gekomen om terug te treden. Voor deze lange bestuursperiode en voor het vele werk dat hij voor de vereniging en de motorsport heeft gedaan, werd hij onder een daverend applaus tot ere-lid van Hamove benoemd. Zie verder De Reclame.

OPENING CAPUCHON JEUGDMODE
 In het pand waarin eerder het postkantoor was gevestigd, aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld en waar Anja Holland eerder startte met een sehoonheidssalon en zonnebank, is sinds vrijdag 17 februari j.l. ook een winkel in jeugdmode gevestigd. Al geruime tijd liep Anja Holland met plannen rond een winkel in jeugdmode te starten en zoals gezegd werd de daad bij het woord gevoegd en opende zij vrijdag 17 februari de deur van Capuchon jeugdmode. Zie verder De Reclame.

7 maart 1995
OPENING MEUBELKOOPJES
In het winkelgebied “de Molenhoek” In het winkelgebied “de Molenhoek” te Hengelo Gld zijn afgelopen zaterdag (25 februari) de deuren geopend van “Meubelkoopjes”, een winkel in nieuwe en gebruikte meubelen. Het aanbod varieert van rustiek eiken tot strak moderne meubelen en kleinmeubelen voor zeer lage prijzen. Meubelkoopjes valt onder de supervisie van Lubbers Woonwinkel en is alleen zaterdags geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Voor informatie, tel. 05753-1286.

14 maart 1995
primeur: BILJARTFINALE IN ZAAL VAN DE WEER
Naast het spelen van competitiewedstrijden en voorwedstrijden persoonlijke kampioenschappen zal voor het eerst in het bestaan van lokaliteit v.d. Weer aldaar een biljartfinale worden gespeeld. De mogelijkheid daartoe diende zich aan na het opvangen van de biljartvereniging “t Averenck, welke onderdak vond in het domicilie van “t Hoekje. De plaatsing van een tweede biljart werd daardoor noodzakelijk hetgeen een vereiste is voor het organiseren van finalewedstrijden. Om deze primeur extra luister bij te zetten werd een gewestelijke finale aangevraagd en toegewezen. Zie verder De Reclame.

VOLLEYBAL TOT IN DE LATE UURTJES BIJ DVO
Zaterdag 4 maart vond in sporthal “de Kamp” het DVO nachtvolleybaltoernooi plaats. Doel van dit toernooi was om de sportieve aspecten van de volleybalsport te combineren met de gezelligheid van een feestavond. Dat DVO een sportieve en gezellige vereniging is werd op deze avond (en nacht) ondubbelzinnig aangetoond; vanuit alle teams, competitie spelend of recreant, jong of oud, man of vrouw, het maakte niet uit, maar liefst 175 personen schreven zich in voor dit sportieve leest. Van tien uur ’s avonds tot drie uur ’s nachts werd er fanatiek gespeeld in gemengde teams en in bonte kledij. Zie verder De Reclame.

21 maart 1995
LANDBOUWFEDERATIE HENGELO (Gld)
Op donderdag 23 maart wordt eenieder uitgenodigd voor een avond met als thema: “Fiscale en financiële aktualiteiten”. De avond begint om 20.00 uur in zaal Langeler te Hengelo Gld. De heer D. J. ter Harmsel, direkteur van Accountantskantoor CBTB te Zelhem, zal deze avond de nieuwste ontwikkelingen aan de orde stellen wat betreft de fiscale en financiële administratie. Zie verder De Reclame.

28 maart 1995HEROPENING DERKSEN WIDE FASHION

Willie Derksen, eigenaar van Derksen Wide Fashion aan de Spalstraat te Hengelo Gld mag gerust een beetje trots zijn . Trots op zijn nieuwe winkel. In ruim 5 weken werd uit zijn bestaande zaak een prachtige winkel met een aansprekende sfeer getoverd. Woensdag 15 maart j.I . om 15.00 uur kon de familie Derksen met in het bijzijn va n het personeel overgaan tot de opening en dat hebben ze geweten, want zeer velen kwamen hun gelukwensen brengen. Zie verder De Reclame.

JARIGE HENGELOSE BADMINTON CLUB VOLOP IN BEWEGING
De Hengelose Badminton Club bestond onlangs 15 jaar. Dit derde lustrum zal niet ongemerkt voorbij gaan. Op zondag 2 april houdt de vereniging een speciale lustrum activiteit voor al haar leden. Er wordt een gezellig, gezamenlijk ontbijt gebruikt in de kantine van de sporthal. Aansluitend zal er een toernooi worden gehouden met de leden van twaalf uur tot ongeveer half vier. Zie verder De Reclame.

HENGELO EN KEIJENBORG ZIJN KLAAR VOOR HERDENKING BEVRIJDING
Tijdens de oorlogsjaren hebben betrekkelijk weinig krijgshandelingen plaatsgevonden in Hengelo Gld, omdat genoemde gemeente niet opeen strategische positie lag. Voor de ontwikkeling van het dorp is het wellicht een nadeel geweest dat Hengelo niet aan een belangrijke spoor-, verkeers- of waterweg lag. in de oorlog bleek dat een voordeel. Toch sneuvelden een zestigtal Hengelose burgers als gevolg van de oorlogshandelingen. Achter elke overledene schuilt een afschrikwekkend verhaal. Veertien mensen stierven op Hengelose bodem; vijf personen bi j een bombardement op boerderij Stoltenborg in Varssel. zes doden vielen er op de dag van de bevrijding te betreuren in Keijenborg, bij het opblazen van de A.B.T.B. Van de slachtoffers behoorden er 34 tot de Joodse gemeente. Hun lot was erbarmelijk: 31 van hen werden omgebracht in concentratiekampen. Zie verder De Reclame.MEVR. SMEENK WINNARES BIJ FLEUR DECOR

Zondag 19 maart j.l. genoten mevr. Smeenk en haar introduce van een overheerlijk romantisch 4-gangen diner bij herberg “De Gouden Leeuw” in Bronkhorst. Mevr. Smeenk kwam als gelukkige winnares uit de verloting die Fleur Decor organiseerde i.v.m. Valentijnsdag. Mevr. Smeenk (rechts zittend ) op de foto geflankeerd door mevr. Miep Tan (links staand), gastvrouw van “De Gouden Leeuw” te Bronkhorst en door mevr. Rita de Jong (rechts staand) van Fleur Decor te Hengelo Gld.

4 april 1995
OPTREDEN DE GROLSCHBUSTERS
De Grolschbusters uit Hengelo Gld bestaan vijf jaar. Op vrijdagavond 1 april a.s. zullen zij dit vieren in de feestzaal van sportcomplex “Appie Happie” in de Veldhoek. Dit zal levens de eerste keer zijn dat Frank Arendsen de nieuwe slaggitarist meespeelt. De band bestaat verder uit Nils Lenting (zanger). Michel Arendsen (drums), Edwin Stege (bassist) en Dieter Bouwens (sologitarist). Na de succesvolle demo “Ik heb vandaag zo’n dorst” zijn er ook weer nieuwe T-shirts verkrijgbaar. Op vrijdag 7 april zal er een T-shirt weg worden gegeven voor degene die het beste kan stage-diven en pogo-en. Zie verder De Reclame.NATIONALE BOOMFEESTDAG, OOK IN HENGELO GLD
Aan de Nationale Boomfeestdag 1995 werd ook in Hengelo Gld aandacht besteed. Woensdagmorgen 22 maart worden door kinderen van de St. Bernardus school te Keijenborg bomen geplant aan de Bruinderinkweg. waarbij de eerste boom werd geplant door burgemeester van Beeck Calkoen. Op de diverse scholen waren er deze dag speciale lessen aan gewijd. ’s Middags werd door wethouder H. Meurs in samenwerking met mevr. Versteegen, die vrijdag 24 maart 101 jaar werd en daardoor de oudste inwoonster van Hengelo Gld . in de nabijheid van verzorgingscentrum “De Bleijke” een tamme kastanje geplant. Deze handeling gebeurde in het bijzijn van de familie van mevr. Versteegen. dhr. Noordijk, directeur van “De Bleijke” , dhr. Oosterhuis. directeur gemeentewerken met enkele ambtenaren en enkele bewoners. De boom staat op een plaats die verder nog aangelegd zal worden door de plantsoendienst van de gemeente Hengelo Gld.

Monument gevallenen Keijenborg

 

11 april 1995
WAAROM EEN BOEK OVER DE OORLOGSJAREN?
Herinner u dan de oorlog. Herinner u het concentratiekamp, uzelf of uw zoon, uw neef of uw buurman als slavenarbeider in Duitsland. Herinner u de nood van ons volk, dat alles miste. Dat volk dat groot is als het in de ellende en in de knoei zit. Herinner u de kerken waarin protestanten en katholieken samen diensten hielden , herinner u het weinige dat ge toen had en dat ge nog vaak deelde met uw buurman, die helemaal niets had. Oh, wat hebben wij veel geleerd in die oorlog. Wat een voorbeeld en vaak voor genegenheid en opofferingsgezindheid. We keken niet naar godsdienst of naar politiek. We letten niet op rang of stand, we keken niet of we rijk of arm waren, we waren allemaal even arm. want we misten het kostbaarste: ‘de vrijheid.’ Zie verder De Reclame.

BEVRIJDING OP WAARDIGE WIJZE HERDACHT
Zaterdag 1 april j.l. was het exact een halve eeuw geleden dat de gemeente Hengelo werd bevrijd. Om 9.30 uur werd een herdenkingsdienst gehouden in de St. Jan de Doperkerk te Keijenborg waarin alle slachtoffers uit de oorlogsperiode werden herdacht. Thema van de dienst was ‘samen bevrijding vieren en in de schaduw herdenken’. Mgr. Nienhausen pastoor Zandbelt gingen in de dienst voor. Mede door de medewerking van een drietal koren uit Hengelo en Keijenborg, een aantal muzikanten van de muziekvereniging, de vendeliers van het Schuttersgilde St. Jan en een rijkelijk met witte bloemen versierde St. Jan de Dopèrkerk. straalde de herdenkingsdienst een heel bijzondere sfeer uit. Fijn dat een groot aantal familieleden van de oorlogs-slachtoffers gehoor had gegeven aan de oproep hierbij aanwezig te zijn. Na de dienst werd door Mgr. Nienhaus aan de zij-ingang van de kerk een plaquette onthuld, als blijvende herinnering, aan alle die ons in de periode 40-45 zijn ontvallen. De muziek en vendeliers brachten vervolgens een vaandelhulde en daarna werd de mogelijkheid geboden bloemen bij het monument te leggen. Hierna werd de ruim anderhalf uur durende plechtigheid in Keijenborg afgesloten. Zie verder De Reclame.

19 april 1995
19e KINDERKLEDINGBEURS TRUITJE
Voor de 19e keer organiseert kledingbeurs Truitje een kinderkledingbeurs. Deze keer gaat het om voorjaars en zomerkleding. Er mogen maximaal 15 stuks kledingstukken ingebracht worden. De inbreng is op vrijdag 21 april van 10.00 – 12.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag 22 april tussen 10.00 en 12.30 uur. De plaats van deze in en verkoop van de kinderkleding is de O.B.S. Rozegaardsweide aan de Korenstraat in Hengelo Gld . Eventuele inlichtingen kan men krijgen bij G. Mantel, tel. 05753-2071. De inbreng is vooreigen risico.SCHIETVER. WILLEM TELL VOOR DE 4e MAAL IN DE PRIJZEN

Op een speciale bijeenkomst op dinsdagavond 4 april werd aan de schietver. Willem Tell voor de 4e maal de erepenning van de gemeente Hengelo Gld overhandigd. Het team klein kaliber 50 m bestond uit Sven Alferink. Johan Middendorp en Herben Memelink. Op 29 mei 1994 behaalde dit team in Driebergen de Nederlandse titel . Tevens vestigden zij een nieuw Nederlands record met 1647 punten. De wedstrijden 50 m klein kaliber gingen met de houdingen liggend, staand en knielend. Het was wethouder N. van Petersen die in een toespraak de vereniging feliciteerde. “We zijn de laatste jaren nog al eens hier geweest en niet ten onrechte, want ook nu weer een Nederlands kampioenschap en een Nederlands record”. aldus wethouder van Petersen, die daarna aan de captein van het team de erepenning met de bijbehorende oorkonde overhandigde. Zie verder De Reclame.

 

25 april 1995
60 JAAR SUPERMARKT VAN DER MONDT
De maand mei 1995 is voorde fam. v.d. Mondt uit Hengelo Gld een gedenkwaardige maand. Dan namelijk vieren zij het 60-jarig bestaan van hun supermarkt en oliehandel aan de Ruurloseweg 52 te Hengelo Gld . In 1935 kwam de heer v.d. Mondt sr. uit Borculo naar Hengelo Gld om hier te starten met een oliehandel, waarbij het met paard en wagen naar de klanten werd gebracht. In diezelfde tijd startte mevr. v.d. Mondt met een kruidenierswinkel . In de beginperiode was het ontzettend hard werken en de verdiensten waren gering. Maar mede door het harde werken is de kleine winkel uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt, onder leiding van Henk v.d. Mondt en zijn vrouw Annie . Het klantenbestand is inde loop der jaren flink gegroeid, want deze komen uit de gehele regio waarbij het gratis thuis bezorgen van het bestelde een sterk punt van deze supermarkt is. Zie verder De Reclame.

2 mei 1995

ROEL KREUNEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Op een zonovergoten circuit de Varssel-Ring te Hengelo Gld werd oud-voorzitter en erelid van de Hamove, Roel Kreunen, op zondag 23 april in het front van een volle tribune koninklijk onderscheiden. Voorzitter Henk te Brake opende op officiële wijze de races en gaf vervolgens het woord aan burgemeester van Beeck Calkoen, die na zijn welkomswoord dhr. Kreunen toesprak: U hebt heel veel gedaan voor Hamove, de motorsport en Hengelo Gld. 30 jaar penningmeester. 10 jaar voorzitter, de grote animator achter de Int . veteranenrally en de wegraces. Mede door uw bemoeienissen heeft Hengelo Gld grote nationale en internationale bekendheid gekregen. Daarom heeft het Hare Majesteit behaagt U de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud te doen toekomen.” Vervolgens spelde de burgemeester Roel Kreunen de koninklijk e onderscheiding op en overhandigde mevr. Kreunen een fraai boeket bloemen. In het bijzij n van de familie , het bestuur van Hamove. veel fotograven en andere aanwezigen bedankte een diep onder de indruk zijnde Kreunen voor deze onverwachte huldiging en vroeg de burgemeester de dank aan Hare Majesteit de Koningin over te dragen. Hamove is ook trots op “Ridder Roel Kreunen” zoals voorzitter Henk te Brake hem noemde in een welkomsspeech, want deze koninklijke onderscheiding heeft een uitstraling naar de gehele Hamove. Zie verder De Reclame.

UVV HENGELO GLD 50 JAAR
Een gouden jubileum. Evenals de landelijke UVV, alsook afdelingen in de regio, viert de afd. Hengelo Gld dit jaar haar 50-jarig bestaan. De UVV, Unie van vrouwelijke vrijwilligers in vroeger jaren. Nu: Unie van vrijwilligers. Er is veel veranderd. Ook mannen zijn sinds enige jaren graag geziene vrijwilligers, hetzij als UVV er of als vaste medewerker. Helaas zijn er in de Hengelose afdeling nog te weinig mannen die hun hulp aanbieden. Zie verder De Reclame.

9 mei 1995
LANDELIJKE FIETSDAG, OOK IN HENGELO GLD.
De landelijke fietsdag. die plaats vindt op 13 mei a.s. biedt dit jaar een keuze uit maar liefst 222 routes van 30-35 km. met 365 startplaatsen verspreid over het hele land. Bij de VVV te Hengelo Gld kan men vanaf 1 mei voor ƒ 5. een routebeschrijving kopen. Zie verder De Reclame.

WAARDIGE CONCERTEN ROND JUBILEREND PROPER-ORGEL
Stichting “Kerk en Cultuur” zoekt nieuwe donateurs. De grote kerk in het centrum van Hengelo Gld. beter bekend als Remigiuskerk, is een cultureel monument. In dit kerkgebouw staat sinds jaren ook een cultuur-historisch monument, in de vorm van het jubilerend Propel—orgel. Zie verder De Reclame.

JONGEREN WERKGROEP ROEMENIË
Jongeren werkgroep Roemenië is een groep die met behulp van de Oost Europa Commissie Hengelo wil helpen met de bouw van een zuivelfabriek in Ocna Mures. Om in Roemenië echt te kunnen helpen is er materiaal nodig, zoals o.a. vloer- en wandtegels. Door middel van acties probeert men geld binnen te halen om zo een deel van het project te kunnen financieren. In de zomervakantie gaat dan een deel van de groep naar Roemenië om samen met enkele Roemeense jongeren met de bouw te helpen. Zie verder De Reclame.

16 mei 1995
MUZIKALE MANIFESTATIE IN HENGELO GLD
Zaterdag 20 mei a.s. staat Hengelo een groot muzikaal gebeuren te wachten. Deze avond wordt de slotmanifestatie in het kader van het 25-jarig jubileum van Woon- en zorgcentrum “De Bleijke” en zal het karakter van een taptoe met zich meedragen. Omdat de zorgcentra “De Bleijke” en “Maria Postel” een sociale functie vervullen voorde senioren uit de gemeente Hengelo en Steenderen, zullen alle muziekverenigingen en schutterijen uit genoemde gemeenten medewerking aan deze avond verlenen. Zie verder De Reclame.

23 mei 1995
VIERING 50 JAAR UVV AFD. HENGELO Gld
De viering van het 50-jarig jubileum van de UVV Hengelo is heel feestelijk verlopen. Zowel de ouderenmiddag in “Ons Huis” als de receptie in partycentrum Langeler op 13 mei is druk bezocht. De feestelijke ouderenmiddag is ingevuld door de UVVers. Een diavertoning door dhr. Zilvold met commentaar door mevr. van Dijke, over de aktiviteiten van de UVV door de jaren heen. 50 jaar is een lange periode. Zie verder De Reclame.

EXPOSITIE PERGAMANO IN DE BLEIJKE
Met perkamentpapier als uitgangspunt toont Dinie Langwerden uit Hengelo Gld wat allemaal mogelijk is op het gebied van Pergamano. Niet alleen prachtige kaarten maar ook schilderijen, ruimtelijke werkstukken , het gebruikte materiaal en gereedschappen zijn te zien. Zie verder De Reclame.

30 mei 1995
“CRESCENDO” ORGANISEERT WEER EEN ROMMELMARKT
Net zoals voorgaande jaren zal de chr. muziekver. “CRESCENDO” uit Hengelo Gld ook dit jaar weer een Rommelmarkt organiseren en wel op zaterdag 10 juni a.s. De Rommelmarkt zal weer plaats vinden in de nabijheid van de Welkoop winkel aan de Spalstraat te Hengelo Gld. De aanvang van de verkoop is gepland om 10.30 uur. Bij eventueel slecht weer zal de Rommelmarkt worden gehouden op zaterdag 17 juni. De supporters van “Crescendo” zullen weer aanwezig zijn met o.a. de bekende wafels.

7 juni 1995
ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945
OPEN Vanaf 4-5 juni (Pinksteren) tot en met zondag 3 september is in het centrum van Hengelo Gld het Achterhoeks Museum 1940-1945 opnieuw geopend op de zondag en woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Zie verder De Reclame.

VERSLAG BROODLEVERING EN VERKOOP OP HEMELVAARTSDAG BIJ DE MULDERSFLUITE
In de eerste plaats wordt dank gebracht aan de cijnsplichtigen die weer veel roggebroden hebben geleverd. Ook worden zij bedankt die geld hebben gestort. Dit jaar waren 2 broden even zwaar, nl 35 pond, geleverd door de Fam. Wientjes van buiten “Keijenborg” en Fam. Waarlo van huize “Veugelink”, deze broden brachten resp. ƒ 120.— en ƒ 110,— op.. Zie verder De Reclame.

CAFÉ-RESTAURANT ‘T HOEKJE KRIJGT NIEUWE LEIDING

Het bekende Hengelose café-restaurant-slijterij “t Hoekje aan de Spalstraat in Hengelo Gld heeft een nieuwe leiding gekregen. Door familie-omstandigheden gedwongen zag de huidige eigenaar, Hein v.d. Weer, geen kans om zijn zaak voort te zetten en was daarom genoodzaakt de leiding van het bedrijf in andere handen over te doen. Hij benaderde hiervoor Richard Giesen, die regelmatig in hel café werkte en zodoende dus goed met de dagelijkse gang van zaken op de hoogte is. Richard wil samen met zijn vriendin Engelien alles op de oude vertrouwde voet voortzetten. Zie verder De Reclame.

13 juni 1995
SPONSORLOOP ROEMENIE
De sponsorloop voor de zuivelfabriek in Ocna Mures in Roemenië heeft het mooie totaalbedrag van ƒ 9741.35 opgebracht. Dank aan alle deelnemers en sponsors, alsmede alle medewerkers. De van dit geld gekochte tegels/plavuizen zijn reeds per vrachtauto naar de bestemming in Roemenië getransporteerd.

20 juni 1995
DHR. EN MEVR. ANKERSMID WINNAARS VAN DE HEINEKEN KROONKURKENWEDSTRUD
Het 60-jarig jubileum van Supermarkt v.d. Mondt aan de Ruurloseweg in Hengelo Gld is gedurende de maand mei groots gevierd. Eén van de akties gedurende die periode was de Heineken kroonkurkenwedstrijd. De klanten van Supermarkt v.d. Mondt kregen bij aankoop van ƒ 25,–aan boodschappen een kanskaart. Hierop moest het aantal geraden kroonkurken. die in een glazen pot zaten, worden opgeschreven. Dhr. en mevr. Ankersmit raadden het dichts bijzijnde aantal en wonnen hiermee de hoofdprijs in de wedstrijd. In het bijzijn van dhr. en mevr. v.d. Mondt reikte dhr. Annink, vertegenwoordiger van Heineken, de prijs, een boodschappenpakket t.w.v. van ƒ 150.– uit aan het echtpaar.CAFÉ-RESTAURANT-SLIJTERIJ ’t HOEKJE KRIJGT NIEUWE LEIDING

Hein van de Weer heeft de leiding van het bekende Hengelose café-restaurant-slijterij ’t Hoekje overgedaan aan Richard Giesen. Naast de normale café-aktiviteiten wil deze zich ook meer gaan toeleggen op het restaurant-gedeelte. o.a. door het brengen van dagmenu’s, thema-avonden enz.

27 juni 1995
ZWEMVIERDAAGSE HE-KEY
Op 3 juli a.s. gaat in zwembad ’t Elderink te Hengelo Gld de 20e zwemvierdaagse van start. Tijdens dit door de zwem- en waterpolovereniging He-Key georganiseerde zwemfestijn is er voor zwemlustigen veel plezier te beleven. T/m 7 juli kunnen deelnemers elke dag een afstand van 250 meter (tot 10 jaar) of 500 meter zwemmen. Als na vier dagen de deelnemerskaart vol is krijgt men een prachtige medaille. De zwemvierdaagse duurt 5 dagen dus op dinsdag starten, of een dag overslaan mag. Zie verder De Reclame.

4 juli 1995
HENK VAN AKEN SCHUTTERSKONING KEIJENBORGSE KERMIS
 (zie foto) Onder stralende weersomstandigheden werd het vogelschieten tijdens de Keijenborgse kermis gehouden. Ondanks verwoede pogingen van de schutters bleef de vogel op zijn hoge post zitten. zodat het lot de schutterskoning moest aanwijzen. De gelukkige werd Henk van Aken, die zijn vrouw Annie tot zijn koningin koos. Op onderstaande foto v.l.n.r.: het oude koningspaar René en Karin Hermans, pastoor Zandbelt, koning Henk van Aken, koningin Annie van Aken en voorzitter van de schutterij St. Jan Frans Hendriks.

11 juli 1995
BRADERIE OBS ROZENGAARDSEWEIDE en HANDBOOGSCHIETEN WILLEM TELL
Op de langste dag van het jaar organiseerde OBS Rozengaardsweide weer de twee-jaarlijkse braderie. Naast de vele spelletjes kon er door de aanwezigen ook voor de eerste keer met handboog worden geschoten. Het handboogschieten werd verzorgd door leden van sv Willem Tell. De volgende personen schoten zich daarbij in de prijzen: Zie verder De Reclame.

REGELMATIGHEIDSRACE VETERAAN RACEMOTOREN
Zoals al vele jaren het geval is, zullen op woensdagavond 12 juli a.s. de veteraan race-motoren weer door het motordorp Hengelo Gld racen. In het kader van haar kermisprogramma heeft de schutterij E.M.M. de Hamove weer om medewerking gevraagd om de regelmatigheidsrace voor veteraan race motoren in goede banen te leiden. Met de organisatie van de jaarlijkse int. wegrace op circuit “Varssel-Ring” op de achtergrond heeft Hamove de kennis in huis. Zie verder De Reclame.

KEIJENBORGSE KERMIS; EEN MOOI FEEST
(zie foto) Zoals andere jaren is ook de Keijenborgse kermis ook dit jaar een gezellig en fijn feest geworden. De aanvang was dit jaar al op vrijdagavond toen de kermisattracties open gingen. De grote optocht op zondagmiddag trok onder prachtige weersomstandigheden door het dorp en trok veel bekijks. Het was dan ook beslist de moeite waard. De stoet werd geopend met een welkomswoord van Frans Hendriks, voorzitter van de schutterij St. Jan, die trots meldde dat de opgerichte drum-fanfare voor het eerst tijdens de optocht officieel naar buiten zou treden. Zie verder De Reclame.

18 juli 1995
FIETSEN IN EEN AFWISSELEND LANDSCHAP TIJDENS DE AGRARISCHE OPEN DAG ROND HENGELO GLD.
Fiets de Boer op, om te zien hoe het er op een modern agrarisch bedrijf aan toe gaat, een demonstratie van oude ambachten bij te wonen en tussendoor pannekoeken eten. Dat kan op zaterdag 22 juli tijdens de Agrarische Open Dag rond Hengelo Gld. De contactgroep Agrarische Vrouwen in Hengelo heeft voor de Open Dag een ± 30 km. lange fietsroute uitgezet. Zie verder De Reclame.

25 juli 1995
OOST EUROPA COMMISSIE ZOEKT MATERIALEN
Joop Heijink, die namens de Oost Europa Commissie een bezoek bracht aan Roemenie kwam terug met een grote lijst , waarop 2e hands artikelen staan, die door de mensen ter plekke gevraagd worden. Op 2 augustus a.s. vertrekt er weer een grote vrachtauto richting Roemenië en dan zou het mooi zijn dat de gevraagde artikelen mee kunnen worden vervoerd. Indien men wat over heeft kan men contact opnemen met Joop Heijink of Stef Disbergen, tel. 1425, waarde spullen ingeleverd kunnen worden. Zie verder De Reclame.Hengelose kermis weer voorbij – HERBERT HEKKELMAN DE NIEUWE SCHUTTERSKONING
De Hengelose kermis, door zeer velen ervaren als een fijn volksfeest, is weer voorbij. De start op woensdag 12 juli was veel belovend. Op de traditionele kermismarkt was het bijzonder druk. Er waren heel veel kramen en het bezoek was navenant. Vele Hengeloërs en vooral oud-Hengeloërs, ontmoetten elkaar in een heel prettige sfeer onder prachtige weersomstandigheden. Ook de grote paardenkeuringen op de Hietmaat stonden erg in de belangstelling. Van het vele aanwezige publiek profiteerden ook de kermis-vermakelijkheden, die over gebrek aan belangstelling niet hadden te klagen, ’s Avonds waren er in de Spalstraat de spectaculaire straten motorraces, hetgeen ook dit jaar weer veel publiek naar Hengelo trok. Tussen de races door vond er ook een demonstratie plaats met mini-motorfietsen. Bij de prijsuitreiking brak wethouder N. van Petersen een lans voor de organisatie voor volgend jaar: “Dit moet in 1996 doorgaan”, aldus de wethouder. Na afloop was het zowel op de kermis als in de horeca-gelegenheden druk en gezellig. Zie verder De Reclame.

Huize ’t Kervel een week lang internationaal middelpunt 5e OPWEKKINGS-CAMPMEETING HENGELO.
Het rustiek gelegen landhuis ’t Kervel te Hengelo Gld is al sinds jaren onderkomen voor de Stichting Elia, Evangelisatie- en gezondheidscentrum. Regelmatig komen er groepen bijeen uit Nederland en de buurlanden voor het volgen van bijbelstudies. Eind juli is ’t Kervel al voor de vijfde keer het bruisend middelpunt van vele nationaliteiten. Uit ruim 28 landen komen enthousiaste mensen naar Hengelo Gld om deel te nemen aan de Opwekkings-C’ampmeeting. Zie verder De Reclame.

NETWERK FIETSROUTES ACHTERHOEK GEPRESENTEERD
Met de plaatsing van het laatste routebordje heeft Streek VVV Achterhoek samen met de beide regionale recreatieschappen een netwerk van korte bewegwijzerde routes geopend. Rondom alle steden en dorpen in de Achterhoek zijn de afgelopen weken korte fietsommetjes van ca. 20 km van routebordjes voorzien. De ommetjes sluiten zo veel mogelijk op elkaar aan, zodat ook langere lussen (veelvouden van 20 km) kunnen worden gefietst. De hele Achterhoek is hiermee gedekt, zonder ‘witte vlekken’. Een initiatief, dat door de uitgebreide samenwerking van provincie, gemeenten. VVV’s en recreatieschappen uniek is voor Nederland. Zie verder De Reclame.

1 augustus 1995
STERKSTE MAN VAN HENGELO en TOUWTREKKAMPIOENSCHAP VAN HENGELO
Het was woensdagavond 19juli en vrijdagavond 21 juli een drukte van belang op het oefenterrein van de Touwtrekvereniging Bekveld aan de Wichmondseweg 41, nabij de boerderij van voorzitter Peter Berenpas. Woensdagavond werd er gestreden om de titel “Sterkste man van Hengelo”, waarvoor zich 8 mannetjesputters hadden opgegeven, die een aantal zware tot loodzware opgaven moesten volbrengen, zoals pallets sjorren, zakken slepen, moker met gestrekte arm vasthouden, lat in zoveel mogelijk kleine stukjes breken, fiets opvouwen enz. Men kan zich voorstellen dat de deelnemers menig zweetdruppels lieten vallen, maar door het enthousiaste publiek werd men luidkeels aangemoedigd, waarbij ook het deskundige commentaar van Peter Berenpas zijn steentje bijdroeg. Zie verder De Reclame.

SENIOREN-TAXI IN GEMEENTE HENGELO GLD
Ongeveer driekwart jaar draait in Hengelo het vervoer voor ouderen op proef. De afd. Senioren-Taxi van de Gemeentelijke Commissie voor het Ouderenbeleid was er bij de start van overtuigd, na informatie elders, dat de aanlooptijd tamelijk lang zou worden. Ze kan echter nu mededelen matig optimistisch te mogen zijn. De verkoop van de pasjes a f 10,– is stijgende en degene die eenmaal gebruik hebben gemaakt van de Senioren-Taxi maken steeds meer gebruik van dit vervoer voor ouderen. Ze zijn blij dat dit in onze gemeente ook kan. Men wordt op eigen verzoek van huis gehaald en weer thuis gebracht. Zie verder De Reclame.

‘FIETS DE BOER OP’ EEN MOOIE LEERZAME TOCHT
Op zaterdag 22 juli vond de jaarlijks e fietstocht plaats georganiseerd door de agrarische vrouwenorganisaties van Hengelo Gld. Vanaf 10.00 uur kon men starten bij hotel Langeler in Hengelo Gld en bij café “De Veldhoek”. De verfrissende onweersbui in de nacht van vrijdag op zaterdag zorgde voor aangenaam fietsweer van ± 25 °C en goed berijdbare binnenwegen. De tocht ging door voor sommige onbekende wegen en binnenpaadjes naar objecten in Vorden, Ruurlo en Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

8 augustus 1995
ZATERDAG 12 AUGUSTUS OOGSTFEEST IN HENGELO GLD
De Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland is voornemens in samenwerking met de plaatselijke VVV, een oude traditie in ere te herstellen, namelijk “het oogstfeest”. Sinds mensenheugenis werden in het verleden ieder najaar oogstfeesten gehouden. Een goede graanoogst garandeerde immers voldoende voedsel voor de rest van het jaar. De traditionele oogstfeesten waren van oudsher ‘dankdagen’, vieringen uit dankbaarheid voor een goede oogst. In Amerika is oogstfeest zelfs tot een nationale feestdag verheven genaamd “Thanksgiving Day”. Zie verder De Reclame.

15 augustus 1995
Zomerspektakel Hengelo Gld met optredens van Jacques Herb en Jaap Dekker
Op zondag 20 augustus zal in HENGELO GLD weer de jaarlijkse braderie van start gaan. Ook dit jaar zal dit weer een bruisend festijn zijn met vele attracties. Volgens de organiserende mensen zal het dit jaar een groot, zomers spektakel worden. Een van de organisatoren zegt hierover: “Normaal is een braderie een verkapte markt, waarin markthandelaren proberen hun handelswaar aan de man te brengen. Ook zullen er dit jaar weer vele handelaren aanwezig zijn . Ook zullen leden van de plaatselijk e ondernemers zich presenteren. Maar dit jaar hebben we er voor gezorgd dat de braderie een waar zomerspektakel wordt. Er zijn vele attracties voor kinderen, een grote KARAOKE SHOW, mini treintjes, een draaimolen, en optredens van Jacques Herb en Jaap Dekker. Zie verder De Reclame.

22 augustus 1995
28e INT. WINDMOLENRALLY 30e INT. HENGELO (GLD) RALLY
Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus a.s. zal in Hengelo Gld voor de 30e maal de Int. Hengelo (Gld) Rally verreden worden. Aan deze rally voor veteraan motorfietsen gebouwd t/m 1940 zullen ruim 200 deelnemers deelnemen uit binnen- en buitenland. De deelnemers komen uit o.a. de volgende landen: Engeland, Schotland, Zweden. Frankrijk, Tsjechië, Duitsland en uiteraard Nederland. Gelijktijdig met de 30e Int . Hengelo Rally wordt de 28e Int. Windmolenrally verreden. Tijdens deze rally wordt door verschillende landenteams gestreden om de Zilveren Windmolen en de winnaar van deze prijs mag zich dan Europees Kampioen noemen. Zie verder De Reclame.

VIERTAL PONYCLUB HENGELO NAAR NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
(zie foto) Op 22 juli j.l. heeft het viertal van Ponyclub Hengelo zich op de Gelderse Kampioenschappen gekwalificeerd voor de Nederlandse Kampioenschappen op 26 augustus a.s. te Ermelo. Het viertal rijd t in de klasse M. Zie verder De Reclame.

29 augustus 1995
RABOBANK HENGELO-STEENDEREN-VORDEN
Per 1 september fuseren de Rabobanken Hengelo Keijenborg, Steenderen en Vorden e.o. Vanaf die datum gaan zij samen onder de naam Rabobank Hengelo Steenderen-Vorden en behoort deze bank tot één van de grote Rabobanken in Nederland. Bij de nieuwe bankcombinatie zijn ruim 100 medewerkers in dienst. Door de samenvoeging zal de bank in staat zijn nog betere adviseurs voor haar relaties in dienst te krijgen. Medewerkers zijn geïnteresseerd in een grotere bank met toekomstmogelijkheden. Zie verder De Reclame.

KLASSEMENTSRIT “IN STAP EN DRAF” TE HENGELO GLD
Voor de 16e maal organiseert de vereniging van het aangespannen paard “IN STAP EN DRAF’ te Hengelo Gld op zondag 3 september 1995 haar jaarlijkse klassementsrit. De prachtige tocht zal trekken door hel coulissenlandschap van de gemeente Hengelo Gld. Voor de jurering zal de Ned. Bond van het Aangespannen Paard zorgdragen, welke beoordeling zal meetellen voor het Nederlands Kampioenschap. Naar verwachting zullen ongeveer 100 aanspanningen aan deze rit deelnemen.

5 september 1995
CAFE-RESTAURANT „’t HOEKJE” TOERNOOI
Op zondag 10 september a.s. organiseert handbalver. S.V. Quintus en toernooi aan de Korenbloemstraat te Hengelo Gld. Dit veldtoernooi start om 10.00 uur en zal tot plm. 16.00 uur duren. Er wordt gespeeld op 2 velden en er doen 5 heren- en 5 damesteams mee aan dit toernooi. Bij de heren zijn dat: Rijn waarden (Lobith), Kwiek (Hoogeveen).Apollo (Wehl). Gazellen (Doetinchem) en Quintus. Bij de dames zijn dat OBW (Zevenaar). UGHV (ULFT) . Apollo (Wehl). Gazellen (Doetinchem) en Quintus.

ONTMOETING TUSSEN TWEE WERELDEN
Vanuit de gedachte: “Wij leven toch niet op een eiland?”, voortvloeiend uit het project “Open Erf, Noord/ZUID” van de landelijke Christelijke Plattelandsvrouwen Bond organiseert de plaatselijke afdeling van de C.P.H., zoals reeds eerder is vermeld op 16 september a.s. een wereldmarkt in “Ons Huis ” te Hengelo Gld . Na een optreden van de boerenkapel zal om ± 10.30 uur de opening worden verricht door burgemeester van Beeck Calkoen. Het programma is veel omvattend en gevarieerd: zang uit het zuiden. Afrikaanse Muziek. textiel van zuidelijke afkomst, volksdansen, het optreden van een Vrouwenkoor met Afrikaans e liederen, enz. Op een van de workshops kan men trommelmuziek en een Afrikaanse dans leren. Zie verder De Reclame.

12 september 1995

Verhuurbedrijf HEDIMA in Hengelo Gld
Het was warm en men ging op vakantie, maar toch kunnen Hermien, Dick en Mark te Kulve terugkijken op een goedlopende eerste maand van hun verhuurbedrijf: Hedima! Het bedrijf is gevestigd naast het woonhuis van de familie midden in het dorp, lekink 4 en verhuurt rolsteigers, ladders, hogedrukreiniger, aggregaat, tuingereedschappen enz. Kortom voor klussen groot en klein moet men bij Hedima zijn! De buurt die hoorde van de plannen was zeer enthousiast en plaatste met de opening. 27 juli, een meiboom, wat bijzonder op prijs werd gesteld. Ook stond Hedima op de braderie van zondag 20 augustus en gezien de grote belangstelling hoopt men een goede toekomst tegemoet te gaan.

TOERTOCHT VOOR MOTOREN
De Hengelo Auto-en Motorvereniging Hamove uit Hengelo Gld organiseert op zondag 24 september a.s. haar 2e toertocht voor motoren in 1995. Voor de plm. 200 km lange rit, die door de mooiste delen van Gelderland en Overijssel voert, kan van 9.30 tot 12.00 uur voor deelname ingeschreven worden in de molen aan circuit “Varssel-Ring” te Hengelo Gld. De toercommissie van Hamove heeft weer een fraaie route uitgezet. De deelnemers van vorige ritten zullen dat volmondig beamen.

JAN OLDENHAVE KONING VAN BEKVELD
Ondanks het slechte weer tijdens het buurtfeest op Bek veld. was de opkomst prima, zowel op vrijdag en zaterdag. Vrijdagavond bracht toneelvereniging O.C.H, uit Holten het toneelstuk Nachtvlinders. Een Duitse komedie van het platteland. Het spel was snel en afwisselend. Het was goed verstaanbaar en er werd heel wat afgelachen. Daarna was er een gezellig samenzijn met achter de draaitafel hel Radio Ideaal team. Zie verder De Reclame.

PROPER-ORGEL BESTAAT 100 JAAR
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het huidige Proper-orgel in de Remigiuskerk te Hengelo Gld, zal er op zaterdag 23 september, aanvang 20.00 uur een jubileumconcert worden gegeven in genoemde kerk. Het belooft een interessant en uniek programma te worden met afwisselend orgel, zang en piano. Door Klaas van Marie, cantor-organist van de Remigiuskerk, worden een 3-tal orgelwerken ten gehore gebracht, welke ook 100 jaar geleden tijdens het inwijdingsconcert werden gespeeld. Zie verder De Reclame.

GARRIT BRUIL KONING VAN DE DUNSBORG
Voor de tiende keer vierde de Dunsborg haar buurtfeest op 26 augustus j.1. Het feest werd geopend door de voorzitter Albert van der Velde. Na de opening verrichtte wethouder van Petersen het eerste schot. Het lukte Garrit Bruil om de vogel eraf te schieten. Hij was daarmee koning en koos zijn vrouw Rieki tot koningin. Zie verder De Reclame.

19 september 1995
HENGELOSE BADMINTON CLUB HOUDT OPEN AVOND
Op dinsdagavond 26 september a.s. houdt de Hengelose Badminton club een open avond. Afgelopen jaar bestond de club 15 jaar. In een artikel in deze uitgave werd toen al melding gemaakt van een op handen zijnde open avond. Welnu deze zal dus dinsdagavond 26 september worden gehouden. Men kan terecht van 19.00 – 2300 uur in sporthal “De Kamp”. Zie verder De Reclame.

St. GERARDUSKALENDER IS WEER UIT
Zo zoetjes aan gaan we naar het einde van het jaar 1995. De kalenders komen er dan weer aan. Dus ook de St. Gerarduskalender voor het jaar 1996. Bij mevr. Wanders-Eijkelkamp, Ottenkampweg 16 te Keijenborg kunnen op vrijdag 22 sept. van 8.30-19.00 uur en zaterdag 23 sept. van 8.30-17.00 uur deze kalenders weer afgehaald worden.

SUPERLOTERIJ VOOR DE ZUIVELFABRIEK IN OCNA MURES, ROEMENIË
De Commissie Oost-Europa Hengelo Gld organiseert in het najaar een superloterij om de financiën bij elkaar te krijgen voor de realisatie van een zuivelfabriek in Ocna Mures, Roemenië. Er worden maximaal 750 loten verkocht tussen 1 oktober en 30 november 1995. Elk lot doet mee met 5 trekkingen. Zie verder De Reclame.

26 september 1995
VARSSELS 91e FEEST
De gemeenschap in Varssel en omgeving viert dit jaar voor de eenennegentigste keer haar school- en volksfeest. Dat gebeurt in en rond de feesttent bij de Varsselse Molen vrijdag 29 en zaterdag 30 september a.s. Vrijdagmiddag start het feest met de kinderspelen voor de basisschoolleerlingen, middels een spelencircuit en draaimolen. Vrijdagavond treedt het Varssels Volkstoneel voor het vierde achtereenvolgende jaar op met een blijspel in drie bedrijven: ,.’t is maar tijdelijk”. Voor de gezellige afsluiting van deze eerste dag in en door eigen beheer zorgt het duo “Derik”. Zie verder De Reclame.

3 oktober 1995
GIFT VAN HET PRINS BERNHARD FONDS (ANJERFONDS) VOOR HENGELO’S GEMENGD KOOR
Omdat de piano van de vereniging in slechte staat verkeerde en het niet meer waard was. deze op te knappen, werd al geruime tijd uitgekeken naar vervanging. Vorig jaar deed zich de gelegenheid voor, een piano voor een vriendenprijs, over te nemen van dhr. Groot Kormelink uit Hengelo Gld. Door een spontane deelname van de leden om aandelen te kopen, was het mogelijk om deze zeer geschikte piano aan te schaffen. Op aanvraag voor een subsidie bij het Anjerfonds, werd positief gereageerd en werd een bedrag van ƒ 1500,– geschonken.

SAMENGESTELDE MENWEDSTRIID IN HENGELO GLD
Sport, spanning en sfeer tijdens de samengestelde men- wedstrijd in het Gelderse Hengelo met maar liefst 70 deelnemers. Ook dit jaar zal de vereniging van het aangespannen paard “In stap en draf” te Hengelo Gld een samengestelde men wedstrijd organiseren op en rond het terrein “de Hietmaat”. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen te weten: dressuur, vaardigheid en natuurlijk de marathon. Naar verwachting zullen 70 deelnemers starten, waaronder enkel- en tweespannen, tandems en vierspannen, welke zijn onderverdeeld in de B- L- M- /. en hobby-klasse. Zie verder De Reclame.

10 oktober 1995

ONTHULLING MONUMENT PASTOOR THUIS
Zondag 1 oktober was het een heuglijke dag voor de parochie Keijenborg, want na de feestelijke Eucharistieviering, werd het monument ter nagedachtenis aan pastoor Thuis, dat naast de kerk is opgesteld, onthuld. Van 1904 tot 1946 was hij pastoor te Keijenhorg en heeft hij veel gedaan voor het sociale en kerkelijke leven in Keijenborg. Het monument dat gemaakt is door dhr. en mevr. Bremers uit Helvoirt: stelt pastoor Thuis voor die een molensteen de berg opduwt, daarmee symboliserend hoe veel hij voorde Keijenborgse parochiegemeenschap gedaan en betekend heeft.

20e KLEDINGBEURS TRUITJE
Voor de 20e keer organiseert kledingbeurs Truitje een kinderkledingbeurs en wel op 13 en 14 oktober a.s. Deze keer gaat het om najaars- en winterkleding. Er mogen maximaal 15 stuks kledingstukken ingebracht worden. De inbreng is voor eigen risico. De kledingstukken kunnen op 13 oktober gebracht worden van 16.30 tot 19.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag 14 oktober tussen 10.00 en 12.30 uur. De plaats van deze in- en verkoop van de kinderkleding is de Openbare Basisschool Rozegaardsweide aan de Rozenstraat in Hengelo Gld. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met Nicolet Hendrix. tel. 0575-463908.

VOGELMARKT
De vogelvereniging Exokan uit Hengelo Gld organiseert op zondagmorgen 15 oktober weer haar traditionele najaars Vogel- en Kleinveemarkt, ledere vogelliefhebber of belangstellende mag er zijn vogels of vogelbenodigheden of wat er zijdelings mee te maken heeft te koop aanbieden. De markt wordt gehouden in dorpshuis “De Horst” te Keijenborg. De markt is open van 9.30 tot 12.30 uur. Het te koop aanbieden van de vogels en benodigheden alsmede de toegang is geheel gratis.

IBR koeiegriep

17 oktober 1995
WINNAARS TEKENWEDSTRIJD “WEEK VAN HET BROOD” BIJ BAKKKRIJ BRUGGINK
In de week van het brood hebben 80 kinderen meegedaan om een mooie tekening te kleuren bij bakkerij Bruggink . Alle kinderen kregen bij inlevering een leuk broodtrommeltje. Cadeau van Jans en Jans kinderen en een heerlijke krentebol. Van de 80 tekeningen werden drie prijzen voor de mooiste tekeningen uitgekozen.

BERT HORSTING 25 JAAR TUSSEN GROENTE EN FRUIT
Donderdag 19 oktober a.s. is Bert Horsting, medewerker van Klein Westland aan de Kerkstraat, 25 jaar werkzaam in de groente- en fruitzaak . Dit jubileum wordt meegevierd middels enkele aanbiedingen (zie hiervoor de adv.). Begonnen 25 jaar geleden met o.a. het rondbrengen van bestellingen is hij nu vooral bezig met het werk in de snij en rauwkost keuken. Zie verder De Reclame.

NIEUWE ACCOMODATIE IJSVERENIGING
Vrijwilligers van de ijsvereniging Steintjesweide zijn in hun vrije tijd druk bezig met de bouw van een clubaccomodatie bij de ijsbaan. Het gebouw krijgt een oppervlakte van 68m2 en zal onder ander bestaan uit sanitaire voorzieningen, een kleedruimte, een ruimte voor de baanbeheerders. De fundering van het gebouw ligt er al en als de winter niet al te vroeg invalt dan moet de accomodatie komend seizoen nog te gebruiken zijn. Om te zorgen voor voldoende financiële armslag zullen de leden van de ijsvereniging dezer dagen met een intekenlijst bij eenieder langs komen voor een eenmalige bijdrage voor het clubgebouw, zodat eenieder er tijdens de komende winter warmpjes bij kan zitten in het nieuwe clubgebouw.

Tennisvereniging ’t Elderink

24 oktober 1995
PAARDENMARKT TE HENGELO GLD
Op zaterdag 28 oktober is er te Hengelo Gld een paardenmarkt. Het belooft een fiks spektakel te gaan worden, gezien de grote belangstelling, die nu reeds wordt getoond. Als aanvoerpremie ontvangt men aan de markt voor een paard f 20.– en voor een pony 10,—. De aanvang is 8.00 uur en het gaat duren tot ± 12.00 uur en wordt gehouden in de Spalstraat. Naast de paardenmarkt zijn er diverse aktiviteiten georganiseerd door de schutterij E.M.M. zoals een creativiteitsbeurs. een hobbybeurs. een lampionoptocht en een goochelaar, die zijn opwachting maakt. Zie verder De Reclame.

31 oktober 1995
ONTSPANNINGSMIDDAG K.B.O. KEIJENBORG
Op woensdag 15 november a.s. houdt de K.B.O. Keijenborg een ontspanningsmiddag in zaal Winkelman te Keijenborg. De aanvang is 14.00 uur. Er zal die middag van alles te doen zijn o.a. koffie met cake/koek; gelegenheid voor kaarten en andere spelen, voor elk wat wils; 2 consumpties; verloting met mooie prijzen. Muzikale medewerking zal worden verleend door de heer Heuskes. Aan het eind van de middag (ca. 17.00 uur) volgt een diner, waarbij men evt. zoutloos of suikervrij vooraf bi j opgave dient op te geven. Voor deze hele ontspanningsmiddag is men een eigen bijdrage van ƒ 25.00 verschuldigd. Men kan zich hiervoor opgeven voor maandag 6 november bij mevr. M. Vredegoor, tel. 462502 of mevr. A. Berentsen. tel. 461326.

7 november 1995
CRESCENDO EN CONCORDIA GEVEN GEZAMENLIJK EEN NAJAARSCONCERT
Beide harmonieën vormen een groot orkest van plm. 80 personen. Op zaterdag 25 november a.s. zullen de chr. muziekvereniging Crescendo uit Hengelo Gld en de muziekvereniging Concordia uit Vorden gezamenlijk een najaarsconcert verzorgen in sporthal “De Veldhoek” in de Veldhoek (Gem. Hengelo Gld.). Door van beide verenigingen de harmonieën samen te voegen krijgt men een orkest van plm. 80 personen. Dit grote orkest zal onder leiding staan van dirigent H. Kraxner en zal leuke en prettig in het gehoor liggende muziek brengen o.a. “Out of Africa” . “My Way”, “Moment voor Morricone” enz, enz. Zie verder De Reclame.

14 november 1995
FEESTELIJKE HEROPENING ENORM-HARMSEN
Speciaalzaak in ijzerwaren, gereedschappen en machines De afgelopen weken is het team van Enorm-Harmsen druk in de weer geweest met de herinrichting van de zaak. Bennie en Gerda Wullink van Enorm-Harmsen: “In goed overleg met deskundigen van de organisatie waarbij wij zijn aangesloten zijn we tot een hele andere indeling gekomen. In eerste instantie zouden we alleen de kassabalie verzetten maar ja, van het één kwam het ander”. Door alle veranderingen is de winkel nu nog overzichtelijker geworden en komen de assortimenten beter tot hun recht. Zie verder De Reclame.

Harrie Vrogten P.T.T.

21 november 1995
EEN BORD BIJ PAX
Onder dit motto wil de plaatselijke voetbalvereniging het aantal reclameborden langs het hoofdveld vergroten. Reclameborden zijn een algemeen bekend fenomeen. Kijk maar eens naar de TV. Het is, zo vinden ze bi j Pax. Voor een onderneming een uitstekende mogelijkheid om de naamsbekendheid te vergroten of zijn produkten onder de aandacht van velen te brengen. Bij Pax vindt men dat met name Hengelose ondernemers in de gelegenheid moeten worden gesteld om een reclamebord te plaatsen. Zie verder De Reclame.

DE LAATSTE LOODJES (LOTEN) WEGEN HET ZWAARST
Onder dit motto wordt nog een keer aandacht gevraagd voorde superloterij. De loterij draait op volle toeren, maar er moeten er nog een aantal verkocht worden. Om een zuivelproject in Ocna Mures. Roemenië te kunnen financieren is geld nodig, f72.500.– om precies te zijn. Lukt het om dit grote bedrag hij elkaar te krijgen, dan wordt dit bedrag door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en De Wilde Ganzen verdubbeld tot ƒ 145.000.-. Met dit laatstgenoemde bedrag kan men de fabriek opknappen en inrichten voor produktie van kaas en drinkmelk. Zie verder De Reclame.

28 november 1995
SCOUTING HENGELO GLD
Scouting Hengelo Gld is de plaatselijke afdeling van de padvinderij. Men maakt er van alles mee en er valt veel spannends te beleven. Wat bijvoorbeeld te denken van avondspelen doen. iets bouwen van palen en touw. een kampvuur maken en daarop je eigen brood bakken. Zie verder De Reclame.

5 december 1995

PAX F3 IN NIEUW TENUE GESTOKEN
De pupillen van Pax F3 werden onlangs in geheel nieuwe kleding gestoken. Deze kleding werd aangeboden door het schildersbedrijf Bert Derksen aan de Hoge Es 5 te Hengelo Gld.

BOEK OVER HENGELO 1900-1920
Nadat eerder dit jaar het boek “Oorlogsherinneringen” verscheen, is de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gld al weer met een volgende uitgave bezig. Het jaar 2000 is in aantocht en dat betekent dat er ongetwijfeld veel boeken op de markt zullen worden gebracht met overzichten van de laatste 100 jaar. De Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gld loopt hier alvast op vooruit. De gedachte ging eerst uit naar een boek over Hengelo in de 20e eeuw. Hiervoor werd benaderd Willy Hermans, die eerder het Pax-boek “Alle hoeken van het veld ” schreef. Bij een eerste inventarisatie van archieven bleek dat er veel materiaal aanwezig was. Besloten is daarom niet één boek uit te geven, maar de eeuw in verschillende periodes te splitsen. Hermans zal beginnen met een boek over Hengelo van 1900 tot 1920. Zie verder De Reclame.


 

ONTHULLING MUURPLAAT BIJ BOERDERIJ “RIEFEL”
Zaterdag 18 november j.l . was het voor de Sint Anthony Groote Broederschap uit Zutphen een belangrijke dag. Toen werd namelijk bij boerderij Riefel aan de Riefelerdijk te Hengelo Gld een muurplaat onthuld, die door beeldhouwer Hans ’t Mannetje was gemaakt in opdracht van de Broederschap. In 1994 was het 500 jaar geleden dat genoemde boerderij door hen verworven was. In 1451 werd de Broederschap opgericht en een van de doelstellingen was het uitdelen van brood enz. aan armen en behoeftigen in Zutphen. Dit gebeurde o.a. in de St. Walburgiskerk. waar de Broederschap nauw mee verwant is. De-17e januari is een belangrijke dag. want dan wordt telkenjare de kaandag gehouden en dit gebeurt tot op heden. Werden tot de 2e wereldoorlog de uitdelingen gehouden, heden tendage gaan gelden naar culturele doelstellingen in Zutphen en omgeving. De Broederschap heeft 7 boerderijen in bezit, waarvan 5 in Hengelo Gld en boerderij Riefel is er een van. In I478 werd in een akte al van deze boerderij gesproken. Zie verder De Reclame.

EXPOSITIE MODELBOUW en PENTEKENINGEN VAN JAN WILLEM WAGENVOORT IN DE BLEIKE
In Woon en zorgcentrum De Bleijke aan de Beukenlaan in Hengelo Gld exposeert Jan Willem Wagenvoort zijn werk modelbouw en ingekleurde pentekeningen. De expositie van de Hengeloér is te zien van maandag 11 december tot en met dinsdag 9 januari 1996. De openingstijden zijn van 13.30 tot 17.00 uur. Wagenvoort is zelf iedere woensdagmiddag aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden van de bezoekers. Zie verder De Reclame.

12 december 1995
VOORRONDE NEDERLANDSE KARAOKE KAMPIOENSCHAPPEN IN CAFE WINKELMAN TE KEIJENBORG
Vrijdag 29 december a.s., aanvang 22.00 uur zal er een voorronde van de Nederlandse Karaoke Kampioenschappen worden gehouden in café Winkelman te Keijenborg. Smile Entertainment, hét Entertainment bureau uit Obdam. Noord Holland organiseert al jaren de succesvolle provinciale karaoke kampioenschappen en is nu gestart met de Nederlandse Karaoke Kampioenschappen. Zie verder De Reclame.

NIESINK-FAMILIEDAG ZONDAG 19 MEI 1996
Zondag 19 mei 1996 komt in Keijenborg (gem. Hengelo Gld) de historie voor even weer tot leven. De familie Niesink organiseert een ‘familiedag’. Aanleiding tot deze familiedag is een ‘familieonderzoek’ waar al jaren aan wordt gewerkt. Door de vele contacten die dit heeft opgeleverd leek het de organisatoren bijzonder om de gehele ‘familie’ in staat te stellen elkaar te ontmoeten. De Niesink familiedag wordt gehouden bij café restaurant Party Centrum De Smid aan de Kerkstraat 11 te Keijenborg. In 1448 werd voor het eerst gesproken over ’t goed ‘Nijenhuisinck’ oder ‘Nijsinck’ op het GOIJ te Hengelo. De Smid ligt hemelsbreed nog geen honderd meter van deze historische plaats. Inmiddels verworden tot een moderne nieuwbouwwijk staan er nog drie linden als stille getuige van de historie. Zie verder De Reclame.

OFF ROAD RIT IN HENGELO Gld
Met de molen aan het fameuze wegrace circuit ‘VarsselRing” te Hengelo Gld. als start- en finishplaats, heeft de Hamove voor zondag 17 december a.s. een prachtige route over bospaden, zandwegen, maislanden en verharde wegen van 45 km uitgezet, waarop de liefhebbers van off road rijden zich kunnen uitleven. Gezien de populariteit van deze vorm van motorsport, zal het zondag 17 december ongetwijfeld druk worden. Zie verder De Reclame.

19 december 1995
KERSTVIERING K.B.O. ONS GENOEGEN EN DE ZONNEBLOEM De K.B.O.
Ons Genoegen en De Zonnebloem houden gezamenlijk op zaterdag 21 december een kerstviering in zaal Winkelman te Keijenborg. De aanvang is 13.30 uur. Deze middag wordt begonnen met een eucharistieviering met als voorganger pastoor Zandbelt. De zang wordt verzorgd door het koor van Maria Postel. Zie verder De Reclame.

OPTREDEN De GROLSCHBUSTERS
(zie foto) “Op een dag hoor je geen muziek meer, maar hoor je de ” Op 22 december, de vrijdag voorde kerstvakantie treden de GrolsBusters op in de Woage te Halle. Voor een goede start van de kerstvakantie mag men dit beslist niet missen. Na een periode van vijf jaar leeft de band nog steeds voort (“onkruid vergaat niet”). Wel hebben er ca. twee jaar geleden enkele persoonswisselingen plaats gevonden. De band bestaat nu uit: Nils Lenting (vocals); Dieter Bouwens (solo guitar. background vocals): Frank Arendsen (guitar): Edwin Stege (bass); Michel Arendsen (drums). Zie verder De Reclame.

Taxibedrijf Bert Lammers

28 december 1995
ANBO NIEUWS

De plaatselijke afdeling van de ANBO organiseert op woensdag 10 januari een nieuwjaars instuif. Op deze middag zijn alle ouderen, dus ook niet-leden van harte welkom in de zaal van café Wolbrink. Bleekstraat 3 te Hengelo Gld. Er zal een kopje koffie worden geschonken en daarna een borrel. Tenslotte zullen enkele rondjes bingo worden gespeeld. De toegang is gratis en de middag begint om 14.00 uur.