9 januari 2001
EEN NIEUWJAAR!
We staan alweer in het jaar 2001. De jaarwisseling is achter de rug en het afgestoken vuurwerk is weer opgeruimd. Het was de eerste “gewone” jaarwisseling van dit millennium. Nadat de wereld vorig jaar in de ban van het Millenniumprobleem was, is gebleken dat de alles gewoon doorgaat. Ook het verschijnen van “De Reclame” zal na de overname in dit nieuwe jaar gewoon doorgaan. Tijdens de verhuizing zijn een paar oude exemplaren van “De Reclame” gevonden waarvan de oudste uit het jaar 1930. Deze editie van 20 december vermeldt dat 1930 de 4de jaargang was. Dit betekent dat “De Reclame” in het jaar 1927 voor het eerst uitgegeven is en we nu eigenlijk beginnen met de 74e jaargang. Om een indruk te geven hoe “De Reclame” er in die tijd uitzag hebben we gekozen om het oudst bewaarde exemplaar af te drukken in dit nummer van de krant. Het is mogelijk om deze editie uit te knippen en te bewaren. Dit nummer van de krant ziet er nog uit zoals u het de laatste tijd gewend bent. Vanaf het volgende nummer geven wij “De Reclame” uit in een nieuw jasje. Onder het motto: een nieuw jaar, een nieuw begin, willen wij met “drukkerij Uiterweerd” en met “De Reclame” dit jaar fris van start gaan. Wij wensen u een voorspoedig 2001, Ton en Marian Uiterweerd & medewerkers.

Coóp. Boerenleenbank KEIJENBURG
Belanghebbenden worden verzocht hun Spaar, Voorschot- en lopende Rekening-boekjes vóór 31 December in te leveren, ter verrekening van rente en kosten. Zij die er niet voor zorgen hun boekjes op tijd in te leveren, worden medegedeeld dat deze voor hun rekening zullen worden opgehaald. Op 27, 29, 30 en 31 December ook zitting van v.m. 9—12 uur. HET BESTUUR

Ds. Ferrari

 

16 januari 2001
Van Uiterweerd drukwerk naar drukkerij Uiterweerd
Op de foto v.l.n.r. Cristian Nijenhuis, Marian en Ton Uiterweerd. Tonny Scheening en Karel Lubbers De Reclame Ton en Marian Uiterweerd hebben besloten De Reclame te vernieuwen. Cristian Nijenhuis die als DTP’er bij drukkerij Uiterweerd werkt, heeft samen met Marian het nieuwe ontwerp en de vernieuwde lay-out tot stand gebracht. Het weekblad dat in een oplage van zesduizend stuks gedrukt wordt, verschijnt vanaf deze week met een gemoderniseerde lay-out. “Samen met de adverteerders willen we Hengelo Gld. en omstreken op een positieve manier uitdragen”, zegt Marian. “Ook is gebleken dat er behoefte is aan een advertentieblad met redactionele bijdragen. Als er mensen of verenigingen zijn die hun informatie in De reclame willen laten publiceren kunnen ze contact met ons opnemen. Pionierswerk Ton Uiterweerd heeft jarenlang in zijn garage de drukkerij gerund. ” Zie verder De Reclame.

GLTO afdeling Hengelo Gld. Inzameling asbest groot succes
Op 28 december werd er asbest ingezameld door de GLTO afdeling Hengelo. De leden konden die dag tussen 13.00 en 15.00 uur hun asbest inleveren bij de firma Enzerink en de firma Wullink. Het asbest werd daar in containers gestopt en afgevoerd. In totaal werd er ongeveer 30.000 kilo asbest afgevoerd.

23 januari 2001
Computerstress !!!
Sinds deze week zijn we volledig op de hoogte, wat dit woord inhoudt. Ondanks alle moderne apparatuur op onze pre-press afdeling, werden we continu geconfronteerd met foutmeldingen, vastlopen van de computers en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Door deze computerellende en de ontstane tijdsdruk zijn we gedwongen om deze editie van ‘de Reclame’ in vier pagina’s te laten verschijnen.

Directeur neemt na 29 jaar afscheid van Zorgcentrum voor ouderen
Eind januari 2001 gaat dhr. E Noordijk, locatiedirecteur van zorgcentrum ‘De Bleijke’ van stichting Markenheem, gebruik maken van de regeling om vervroegd uit dienst te treden. Niet alleen voor de bewoners van het zorgcentrum is dit een hele gebeurtenis, ook voor de Hengelose gemeenschap is mijnheer Noordijk een begrip. Hij is nl. actief in de politiek en jarenlang een voortrekker geweest van de plaatselijke oranje vereniging. Verder was hij betrokken bij tal van activiteiten die heel vaak erg goed te combineren waren met het zorgcentrum. Bijvoorbeeld toen ‘De Bleijke’ in 1995 haar 25- jarig bestaan vierde, had het slot van de feestweek plaats op de ‘dorpsbleek’, waar een taptoe plaatsvond met deelname van alle muziekkorpsen uit Hengelo en omgeving. Een happening waar het hele dorp voor was uitgenodigd en die de bewoners van ‘De Bleijke’ via een rechtstreekse televisieverbinding live konden meemaken. Zie verder De Reclame.

Sportuitslagen Waterpolo
Het eerste herenteam van He-Key is in 2000 goed uit de startblokken gekomen. Tegen het Lochemse De Berkelduikers 2 werd een ruime zege behaald van 8-3. Deze had nog iets hoger uit kunnen vallen wanneer het vizier wat scherper had gestaan. Door deze overwinning handhaaft He-Key l zich in de top 3 van de eerste klasse Kring van Gelderland/ Overijssel.

30 januari 2001
Galerie Musaïque
Op de foto Monique Wolters bij het schilderij ‘Hush now, don’t explain’ Hoewel Monique Wolbert heel plezierig en ongestoord kan schilderen en werken in haar ’tuinhuis’, dat bij haar woning ligt, kwam het haar heel goed uit, dat het voormalig pand van het postkantoor aan het kerkplein leeg kwam te staan. Hier kan ze nl. haar werk op een prachtige manier tentoonstellen.

VVV Hengelo Gld. zoekt vrijwillige medewerk(st)ers
De VVV Hengelo Gld. is er voor dienstverlening, advies en informatie op het gebied van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding, voor zowel de toerist van buitenaf, als voor de eigen inwoners. De VVV Hengelo Gld. zoekt energieke en enthousiaste vrijwilligers om het team te versterken. De voornaamste taak is om als baliemedewerk(st)er de bezoekers van het VVV-kantoor zo goed mogelijk de gewenste informatie te verstrekken. Wij zoeken mensen die bereid zijn dit werk voor minstens een dagdeel in de week te doen, die de kennis van Hengelo Gld. en omgeving hebben en die graag met mensen omgaan. Ook is het gewenst dat zij over enige computervaardigheden beschikken. Mocht u belangstelling hebben, schrijf dan even een briefje naar: VVV-kantoor, Kervelseweg 1a, 7255 BE Hengelo Gld. Voor nadere informatie kunt u bellen met Alie Dinkelman.

Hamove houdt winterwandeltocht
Hamove doet niet alleen aan oriënteringsritten, toertochten, veteranenrally, stratenraces, off road en de grote int. wegrace, maar ook aan wandelen. Zie verder De Reclame.

Achterhoeks Museum 1940-1945 komt dichterbij
Er wordt momenteel hard gewerkt door vele vrijwilligers aan de realisatie van het Achterhoeks Museum 1940-1945. Het pand aan de Marktstraat 6 in Hengelo (Gld.) is aan de binnenzijde zo goed als geheel gerenoveerd, en de eerste aanzet naar de definitieve inrichting is begonnen. Het bestuur heeft besloten de opening wel iets uit te stellen. De oorspronkelijke datum 30 maart is bijna niet te realiseren, daarom is gekozen voor 27 april. Zie verder De Reclame.

6 februari 2001
Mevr. Gerrie Koldenhof-Postma correspondente van ‘De Reclame’
Mevr. G. Koldenhof (1939) is vanaf 19 januari j.l verbonden als correspondente aan het weekblad ‘De Reclame.’ Ze heeft bijna 25 jaar als onderwijzeres aan de Openbare Basisschool Rozengaardsweide gewerkt. Vorig jaar deed zich voor haar de mogelijkheid voor om met de VUT te gaan; dit heeft ze met beide handen aangegrepen. Ze heeft het onderwijs vaarwel gezegd om wat meer tijd aan haar gezin en kleinkinderen te kunnen besteden. Zie verder De Reclame.

Bericht uit de Wereldwinkel Hengelo Gld. Max Havelaar op tv
De Stichting Max Havelaar is met een nieuwe reclamecampagne op de televisie. Er zijn twee spotjes te zien: één voor koffie en één voor sinaasappelsap met Max Havelaar Keurmerk. Max Havelaar wil niet langer alleen maar gezien worden als een organisatie, die opkomt voor de belangen van de kleine boeren in de Derde Wereld: Zie verder De Reclame.

Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gld. groeit in belangstelling
Ledenaantal nu op 306 De jaarvergadering van de ‘Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland’ in ‘Ons Huis’ liet zien, dat de vereniging groeit in belangstelling. Met een redelijke toename is het ledenaantal nu 306. Een niet onaanzienlijk getal voor een vereniging, welke net twaalf en een halfjaar bestaat. Zie verder De Reclame.

13 februari 2001
Bus voor vijftien personen nu al in trek Nieuwe aanwinst Taxibedrijf Bert Lammers
Taxibedrijf Bert Lammers, sinds augustus 1998, gevestigd aan de Hummeloseweg 20, te Hengelo Gld. is sinds een paar weken in het bezit van een bus voor vijftien personen. De bus is voorzien van airco en is uitermate geschikt voor het vervoer naar allerlei gelegenheden, bijvoorbeeld: personeelsfeesten, bruiloften, dagtochten enz . Zie verder De Reclame.

Verzamelde goederen worden ingepakt voor Roemenië Commissie Oost Europa Hengelo
Maandagmiddag, 5 februari. Een drukte van belang bij de fam. Dinkelman aan de Beyerinkdijk. Veel vrijwilligers van de stichting Commissie Oost Europa Hengelo (Coeh) komen bij elkaar om alle binnengekomen goederen, kleding, matrassen,brillen en noem maar op wat bruikbaar is, te sorteren en in te pakken, zodat alles bij het eerstvolgende transport direct kan worden ingeladen. De COEH is ook een actie gestart om zegeltjes, stempeltjes en punten van bepaalde producten te verzamelen in dozen, die speciaal hiervoor zijn neergezet bij b.v. De Welkoop, Westland, “Ons Huis” en de N.H. kerk. In Keijenborg staan de dozen bij Maria Postel, De Troefmarkt, Jolanda bloemenzaak en bij de BIM. Zie verder De Reclame.

Wat houdt de COEH nu eigenlijk in? Stichting Commissie Oost Europa Hengelo GLD
Deze stichting kortweg de COEH is een stichting van Hengelose vrijwilligers die geld en goederen inzamelen voor projecten in Europa. De laatste jaren vooral voor twee plaatsen in Roemenië, te weten Ocna Mures en Toplita. Wij helpen de inwoners van deze beide gemeenten ongeacht hun etnische achtergrond, geloofsovertuiging of wat dan ook. Hiertoe hebben wij binnen de COEH een aantal aktiegroepen opgezet, vallend onder een dagelijks en algemeen bestuur. Zie verder De Reclame.

20 februari 2001


De burger is mede verantwoordelijk voor veiligheid in de wijk. De functie van de wijkagenten
in HengeloGld
Op de foto v. l. n.r.: Hans de Voer, Saskia Visser en Bernard Koers De Nederlandse politie is aan het veranderen. Dat zal de meeste mensen niet zijn ontgaan. Niet om het veranderen zelf, maar omdat de maatschappij voortdurend verandert en de politie een afspiegeling van die maatschappij is. Uit een onderzoek van bureau ‘Intomart’ is naar voren gekomen dat de politie slechts een bescheiden bijdrage levert aan de veiligheidsgevoelens van de burgers.

Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers wordt geïnstalleerd
Volgens de Reconstructiewet, die in de loop van 2001 definitief van kracht zal worden, worden in de verschillende reconstructiegebieden commissies ingesteld die een reconstructieplan opstellen. Voor de Achterhoek en Liemers is deze commissie op 8 februari geïnstalleerd. Ook voor de Gelderse Vallei is een reconstructiecommissie ingesteld en voor de Veluwe gebeurt dat in de tweede helft van februari 2001. Namens het college van Gedeputeerde Staten zal gedeputeerde H. Boxem de installatie voor zijn rekening nemen. Zie verder De Reclame.

NUVO kent f a. Köhler-Wissink het ooggarant certificaat toe
Sinds 1 januari 2000 draagt de fa. Köhler-Wissink te Hengelo Gld. het NUVO Ooggarant kwaliteitsmerk. Dit onafhankelijke kenmerk van de Nederlandse Optiekbedrijven is nu opnieuw toegekend voor het jaar 2001. Zie verder De Reclame.

27 februari 2001
Landschap Achterhoek onderging veel verandering
Ledenavond Oudheidkundige Vereniging ‘Olde Kaste trekt zeer veel belangstellenden Veel belangstellenden waren afgekomen op de dia-voorstelling in zaal ‘Leemreis’ met als thema ‘Het landleven rond 1900’ met betrekking tot de Achterhoek. Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Hengelo had een goede keuze gedaan om de heer J. Teeuwen uit te nodigen. Als natuurliefhebber en natuurbeschermer had hij, via een serie kleurrijke opnames, een boeiend beeld geschetst van het landschap Achterhoek, dat zowel op natuurkundig als op landbouwkundig gebied grote veranderingen liet zien. De verhouding in bezit tussen landheren en boeren was ook danig gewijzigd. Zie verder De Reclame.

Vogelbeurs
Vogelvereniging ‘Exokan’ uit Hengelo Gld. organiseert op zondag 4 maart een vogelbeurs in Dorpshuis ‘de Horst’ te Keijenborg. Met het voorjaar in zicht is het een mooie gelegenheid om de buitenvolière weer aan te vullen, of de collectie vogels te vergroten. Tussen 9.30 en 12.30 uur kan men er terecht om vogels te kopen of te bekijken. ledere vogelliefhebber en -handelaar mag er zijn vogels of vogelbenodigdheden te koop aanbieden. De toegang voor de bezoeker van de beurs is geheel gratis.

Boeiend tijdsbeeld van Hengelo Kroniek van de jaren 1900 -1919 binnenkort in boek
Hengelo Gld. – Onder de titel ‘Daar midden in de Graafschap’ zal over enige maanden een boek verschijnen over de historie van Hengelo. Amateur-historicus Willy Hermans onderzocht een periode van 20 jaar om deze in een kroniek van meer dan 300 bladzijden uitvoerig te belichten. Het betreft de jaren 1900 t/m 1919, een overgangsperiode van de sobere 19e eeuw naar nieuwe ontwikkelingen en betere tijden. In chronologische volgorde worden allerlei gebeurtenissen, berichten en verhalen op een rij gezet. Allerlei rariteiten, typische momenten en vreemde snuiters komen langs in dit boek. Zie verder De Reclame.

GLTO afdeling Hengelo Gld
Donderdag 1 maart aanstaande om 20.00 uur is er een ledenavond in zaal Langeler te Hengelo Gld. De heren Reint Mennink en Mark Hakkert uit Vorden zullen uitleggen wat de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt’ is en waar ze zich zoal mee bezig houden. Het project Boerderijvogels, dat door de agrarische natuurvereniging samen met een aantal werkgroepen uitgevoerd wordt, zal worden toegelicht door de heer Wied Hendrix. Het project bestaat uit het geven van informatie door het verspreiden van posters en folders, het verzorgen van lezingen, het ophangen van nestkasten en het geven van nazorg. De heer Hendrix heeft op de vorige vergadering al gevraagd of er mensen zijn die belangstelling hebben voor het plaatsen van nestkastjes. Mevr. Maas van het GLTO-advies zal uitleg geven over de mestafzetcontracten. Na een korte inleiding zal mevr. Maas al uw vragen over mestafzetcontracten beantwoorden. We hopen met dit programma voor elk wat wils te bieden, zodat we velen van u mogen begroeten op l maart. Namens het bestuur, Jannie Rexwinke.

Ouderen laten aftrekposten belastingen onbenut
55-plussers laten jaarlijks tientallen miljoenen liggen De Unie KBO, met circa 250.000 leden de grootste ouderenorganisatie in Nederland, heeft sterke aanwijzingen dat ouderen jaarlijks ongeveer 50 miljoen gulden teveel aan belasting betalen. Met name maken veel 65-plussers ten onrechte geen gebruik van de belastingaftrek buitengewone lasten wegens ziekte en/of invaliditeit. Dit blijkt uit de ervaringen van de KBO-ouderenadviseurs die jaarlijks vele gesprekken voeren met ouderen over allerlei onderwerpen. De drempel voor aftrek van deze buitengewone lasten ligt op 12,2% van het onzuiver inkomen. Als de buitengewone lasten boven dit percentage uitstijgen, mogen de meerkosten volledig worden afgetrokken. Zie verder De Reclame.

Nieuw landelijk politienummer voor niet spoedeisende situaties
Mevrouw Van de Velde hoorde op een avond een enorm kabaal op het pleintje achter haar huis. Ze keek uit het raam en zag een paar jongens iemand aftuigen. Haar eerste gedachte: 1-1-2 bellen. Maar toen ze nog eens beter keek, bleken het een paar baldadige jongens te zijn die met elkaar herrie stonden te schoppen. Niets aan de hand, dacht ze. Totdat het lawaai steeds erger werd en een van de jongens boven op een auto klom. Toen belde mevrouw Van de Velde niet 1-1-2 maar 0900-8844, het nieuwe landelijke politienummer. Het geval was immers niet spoedeisend, maar er was wel politie nodig. Zie verder De Reclame.

6 maart 2001

Na bijna 32 jaren bij Slagerij Raterink gewerkt te hebben Han Veenink in de VUT
De meesten van de Hengeloërs kennen hem wel: Han Veenink. Bekend van de Vrijwillige Brandweer, Pax, Concordia en natuurlijk van slagerij Raterink, waar hij bijna 32 van de 46 werkjaren heeft gewerkt, eerst bij vader, daarna bij zoon Bert. Han herinnert zich nog goed z’n eerste biefstuk gemaakt te hebben rond de tijd, dat Bert werd geboren. Hij heeft dan ook altijd met veel plezier bij Raterink gewerkt. Altijd goed gemutst, energiek en als je hem nodig hebt, twee oren om te luisteren. De supportersvereniging van Pax is de nieuwe kleding sponsor van het derde B-elftal van Pax

Tachtig jaar imkervereniging ‘De Vooruitgang’ te Hengelo Gld
De imkerij heeft te maken met een toenemende vergrijzing, zo viel de afgelopen tijd te lezen in de media. De Hengelose imkervereniging ‘De Vooruitgang heeft hier ook mee te maken. De gemiddelde leeftijd van haar zeventien leden ligt iets onder de 60 jaar. Maar dat houdt niet in dat de imkerij in Hengelo ten dode is opgeschreven, integendeel! De Hengelose imkervereniging, meestal wordt er gesproken over de ‘bijenvereniging’, bestaat in 2001 tachtig jaar. En de gemiddelde leeftijd kan wel aan de hoge kant zijn, een derde deel van het ledental is pas tien jaar of minder imker. Hieruit valt op te maken dat steeds meer mensen die met pensioen gaan, belangstelling krijgen voor de imkerij. Een mooie hobby, dicht bij de natuur, rustgevend, goedkoop. Zie verder De Reclame.

Kwaliteit kostumering kan verbeterd worden Carnavalsnest ‘De Zwaan’ zeer getapt bij de jeugd
Het gezegde luidt wel eens: ‘Hoe later op de avond, hoe schoner volk’. Enige tijd na het openingsuur maandagavond 26 februari stonden de jongelui met drommen voor de deur om toegelaten te worden tot het carnavalsnest in discotheek ‘de Zwaan’. Het werd een topdrukte, zozeer zelfs dat de bewakingsdienst jongelui moest weg sturen in verband met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Dit heeft de directie van ‘de Zwaan’ aan het denken gezet, om bij het volgend carnaval ook intensief het café erbij te betrekken en door regelmatige polonaises de discotheek af en toe te ontlasten. Diskjockey Peter Hoebink, ook actief bij Radio Ideaal, wist de stemming er goed in te brengen met de nieuwste tophits. Zie verder De Reclame.

13 maart 2001
Enorm Harmsen specialist in woningbeveiliging
Het wapenen van uw huis tegen inbrekers is tegenwoordig helaas een ‘must’. Gelukkig heeft de politie hier wat op gevonden. Samen met een aantal andere instanties hebben zij het ‘Politie Keurmerk Veilig Wonen’ ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat 90% van alle inbraken worden gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Wanneer een woning is beveiligd volgens de richtlijnen van het ‘Politie Keurmerk Veilig Wonen’, blijven deze buiten de deur Zie verder De Reclame.

Zwemster Chantal Kuipers haalt drie medailles op NK sprint
Chantal Kuipers heeft tijdens de nationale kampioenschappen in Emmen drie medailles gewonnen. Ze behaalde een zilveren en twee bronzen medailles. Ze onderstreepte haar talenten als rugslag zwemster met een zilveren medaille op de vijftig meter rugslag in een tijd van 31.70. Brons won ze op de vijftig vrije slag in een tijd van 28.56 en op de vijftig meter vlinderslag 31.77. Op de honderd meter wisselslag viel ze net buiten de prijzen met een vierde tijd.

Uniek concept; zowel coupé als cabriolet Introductie Peugeot 206 CC bij Ridderhof
De nieuwe Peugeot 206 CC staat sinds kort in de showroom van Autobedrijf Ridderhof. Op de Salon van Genève in 1998, een half jaar vóór de introductie van de 206, toonde Peugeot een studiemodel met de naam 20V. Aangemoedigd door de vele positieve reacties is destijds het besluit genomen om het model, dat zowel een coupé als een cabriolet is, in productie te nemen. Zie verder De Reclame.

Erna Westenberg 25 jaar bij Edah
Uitslag Parochieavond kleurwedstrijd Willibrordusparochie Erna Westenberg werkt 15 maart a.s 25jaarbijEdah. Ze is begonnen op 15 maart 1976 bij de Edah in Delden. Eerst werkte als cassière, daarna is ze overgegaan naar de afdeling vleeswaren. Op 5 februari 1983 is ze gaan werken bij de Edah in Hengelo Gld. In Hengelo is ze ook weer begonnen op de afdeling vleeswaren, echter na een poos wilde ze wat anders en werd ze hoofdcassière. In deze functie werkt ze nu nog steeds.Zie verder De Reclame.

20 maart 2001

Muzikale hulde voor jubilerend E.M.M.
De Hengelose kermis is een van de populairste kermis uit de omgeving’. Met deze woorden werd de receptie geopend van de heroprichting van de Schutterij ‘Eendracht maakt macht1 In september 1950 is in zaal ‘Langeler’ besloten dat de Schutterij heropgericht zou worden. Er is sprake van heroprichting, omdat er weinig bewaard is gebleven van de tijd voor 1951, alleen het vaandel. In 1951 is de goedkeuring van de minister van Justitie ontvangen door het toenmalige bestuur. Er kon weer een nieuwe start gemaakt worden met het organiseren van de festiviteiten in de tweede week van juli. Dit gebeurt nog steeds en dit is mede te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers.

Lentefeest in Hengelo Gld. op zondag 25 maart
Wanneer we naar buiten kijken kunnen we er niet omheen: de lente komt. Aan het weer is het vaak niet af te lezen, maar aan veel andere dingen wel: de sneeuwklokjes, krokussen, narcissen, toverhazelaar en meer van deze dappere voorjaarsbloeiers staan in tuinen en parken te pronken, de dagen worden weer langer en de padden zoeken hun poelen weer op om eieren af te zetten. Zie verder De Reclame.

Postzegels in de bibliotheek van Hengelo Gld
Sinds een jaar zijn er ongeveer 25 postzegelverzamelaars uit Hengelo Gld., om organisatorische redenen, lid geworden van Postzegelvereniging ‘De Globe’, afd. Doesburg. Tot en met vrijdag 30 maart kunt u in de bieb alles te weten komen over ‘De Globe’ afd. DoesburgHengelo. Informatiefolders kunt u hier gratis meenemen. In een vijftal vitrines kunt u bovendien iets zien over de volgende verzamelgebieden: – Nederlandse zegels; – Turkse zegels uit de periode 1840-1920 (Osmaanse stempels); – Nederlands Koningshuis op zegels en brieven; – in het kader van de boekenweek een groot aantal wereldbekende auteurs op postzegels.

Renovatie en uitbreiding van sporthal ‘De Kamp’
Omdat er al enige tijd sprake van was, dat de sporthal gerenoveerd moest worden, hebben diverse personen zich gebogen over de mogelijkheden, die er zijn te realiseren om de sporthal een bredere, multifunctionele plaats te geven. Daarvoor zijn diverse stichtingen en verenigingen benaderd en uit dit onderzoek is gebleken, dat b.v. de peuterzaal een grotere ruimte nodig heeft, dat het consultatiebureau het erg op prijs zal stellen een vaste werkruimte te hebben, dat het algemeen maatschappelijk werk (inmiddels buiten Hengelo werkzaam), graag weer terug wil komen in Hengelo.
Allemaal redenen om de renovatie en verbouwing groots aan te pakken, waarbij rekening gehouden zal worden met alle bovengenoemde instanties. Zie verder De Reclame.

Willy Hermans, schrijver van ‘Daar midden in de Graafschap’
Willy is begonnen met schrijven in het clubblad van voetbalvereniging Pax, de ‘Pax-Praat’. In 1993 heeft hij over de geschiedenis van Pax geschreven. Voordat het boekje klaar was, moest hij uiteraard veel opzoeken in archieven en navragen bij oudere voetballers. Zie verder De Reclame.

Lentferink mannenmode heeft OPEN HUIS
Lentferink mannenmode is bekend om zijn collectieaanod, persoonlijke bediening en uitstekende service. De zaak is al jaren een begrip in Hengelo Gld. en wijde omgeving. Vooral door veel ervaring, meegroeien met de klant en bij de tijd blijven, vernieuwt Lentferink mannenmode zich steeds weer en dat al bijna 50 jaar lang. Zie verder De Reclame.

Lezing over oorlogservaringen
Ondanks de enorme drukke werkzaamheden voorafgaand aan de opening van het Achterhoeks Museum 1940-1945 eind april dit jaar, heeft het bestuur toch gemeend een avond te moeten organiseren. Ook dit jaar zijn we er in geslaagd een bijzondere spreker te vinden, die zijn sporen in de loop der jaren wel verdiend heeft. Al vele jaren geeft de heer Maas uit Rijswijk lezingen in het kader van de jeugdvoorlichting aan scholen, georganiseerd door het voormalig verzet. Zie verder De Reclame.

Parochie ‘St. Willibrordus’ inspirerend
De parochie ‘St. Willibrordus’ te Hengelo Gld. telt ruim 2000 parochianen, waaronder 200 vrijwilligers. Het kerkgebeuren gelijkt op een bedrijf, zoveel gaat er in een jaar om. Het pastoor van de parochie vond het dan ook meer dan noodzaak weer eens een parochie-avond te beleggen. De vorige avond was in 1997.

27 maart 2001
Tienjarig jubileum Grand café ‘De Egelantier’ viert feest!
Tien jaar geleden op 20 maart begonnen Betsie en Ton ten Barge het café ‘de Egelantier’ aan de Spalstraat 44 te Hengelo Gld. Na vijf jaar is ‘de Egelantier’ uitgebreid met een sfeervolle serre. ‘Grand’ heeft met betrekking tot een café de betekenis van groot, sfeervol, een eetgelegenheid en dansgelegenheid. ‘De Egelantier’ heeft een uitgebreide menu- met wijnkaart. Ook kun je er terecht voor een heerlijke lunch. Ton en Betsie ten Barge vinden het heerlijk werken in de horeca.

Vijfde plaats Torleif Hartelman eerste EK wedstrijd
Het jaar 2001 begint al goed met een vijfde plaats tijdens de eerste EK wedstrijd van dit seizoen. De wedstrijd werd verreden op het circuit van Le Mans in Frankrijk. Donderdag en vrijdag werd aan de eerste vrije trainingen deelgenomen. Op vrijdag waren ook de technische keuringen. Zaterdags waren de eerste kwalificaties onder wisselvallige weersomstandigheden. Zie verder De Reclame.

Afscheid Henny Lubbers
Op de ‘CBS Bekveld’ te Hengelo is op donderdag 8 maart jl. afscheid genomen van vakleerkracht Henny Lubbers. Henny heeft gedurende bijna 30 jaar les gegeven aan deze school. Ze was vakleerkracht handvaardigheid/ textiele werkvormen. Daarnaast ondersteunde Henny haar collega’s op allerlei gebied. Dit werd haar deze middag door de kinderen duidelijk gemaakt. Zie verder De Reclame.

Een zeeman in groep 6 O.B.S. Rozengaardsweide
Vrijdagmiddag, half twee, groep 6 zit vol verwachting te wachten. Er wordt geklopt en Job Pannekoek, maritiem officier, komt in uniform de klas in. Na zich voorgesteld te hebben zegt hij: ‘Vraag maar.’ Groep 6 brandt los. Waar ben je overal geweest, hoe is het om vier maanden aan boord te leven, mogen er kinderen mee, is het eten lekker, wat moet je de hele dag doen, welke school moet je doen, enz. Na een uur moest het eindigen, want Job had een video gemaakt aan boord van zijn schip. Dat maakte alles nog duidelijker. Aan het eind van de middag wisten sommige kinderen het zeker: ‘Ik wil ook zeeman/-vrouw worden.’

3 april 2001
Actie tegen non-vaccinatiebeleid
Op maandagvond 26 maart om 21.00 uur hebben de Hengelose boeren massaal gehoor gegeven aan de landelijke oproep om actie te voeren tegen het nonvaccintatiebeleid van Brussel. Zie verder De Reclame.

Ook donkere wolken voor de marktvereniging
Ondanks een grote bloei en vastberadenheid van bestuur en vrijwilligers, lijken er ook voor de marktvereniging te Hengelo Gld. donkere wolken aan de hemel te verschijnen. Voorzitter Van Ingen memoreerde aan het begin van de jaarvergadering, traditioneel in café ’t Hoekje, dat door de heersende crisis in de agrarische sector, met de veeziektes, ook de activiteiten van de marktvereniging in gevaar komen. Dit vanwege verbod op het houden van markten en samenscholingen van dieren, o.a. keuringen. Nog meer zwaar weer door de financiële positie. Vanwege bezuinigingen werd de gemeentesubsidie weer ingekort.

Uitstel voorjaarsconcert en toneelavond ‘Crescendo’ In verband met de mond- en klauwzeercrisis
heeft de christelijke muziekvereniging ‘Crescendo’ besloten het voorjaarsconcert, dat gepland was voor 31 maart jl. in sporthal ‘de Kamp’, geen doorgang te laten vinden. Het concert zal op een later tijdstip alsnog plaatsvinden. Hiervan zal te zijner tijd op de gebruikelijke wijze in de huis-aan huis-bladen melding worden gemaakt. Gelet op het korte tijdsbestek bleek het niet meer mogelijk om de afgelasting nog algemeen bekend te maken. Van degenen die onverhoopt op 31 maart jl. toch naar de sporthal zijn gekomen, wordt begrip gevraagd voor deze, door de omstandigheden ingegeven beslissing. De toneelavond op 7 april a.s. van de supportersgroep komt eveneens te vervallen. Zie verder De Reclame.


Uitreiking medaille van verdienste van de gemeente Hengelo Gld.
Maandag, 26 maart werd in de hal van het gemeentehuis van de gemeente Hengelo Gld. een feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor het uitreiken van medailles aan diegenen, die in het jaar 2000 als inwoner van Hengelo hun woonplaats een positief imago hebben gegeven. De gemeente bepaalt aan de hand van strenge regels wie voor deze medaille in aanmerking komen. Dit zijn personen, die zich extra verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van sport en cultuur. Bennie Hartelman, Chantal Kuipers en Benno Groot Bramel. Zie verder De Reclame.

Achilles viert 75 jarig bestaan
Zaterdag 24 maart vierde de gymvereniging haar 75 jarig bestaan. Er werd een jubileumuitvoering gegeven in sporthal de Kamp. In een flitsende uitvoering, met als thema ‘de tv’, waren verschillende optredens van jongens en meisjes. De meisjes openden het programma met oefeningen op de lange mat. Daarna kwam een optreden van een aerobicsgroep, die als Pipi Langkous verkleed waren. De jongens waren als stoere Flinstones verkleed Zie verder De Reclame.

Grote wens juf Doris in vervulling
Gaston Besseling uit Vierakker en Tim Verheij uit Eldrik, leerling-werknemer van de opleiding Timmerindustrie van het Opleidingsbedrijf Doetinchem, hebben op 19 maart jl. hun zelf gemaakte speelhuisje cadeau gegeven aan de kinderen van groep l en 2 van basisschool ‘St. Bernardus’ in Keijenborg. Zie verder De Reclame.

10 april 2001

Laatste fietsenzaak in bebouwde kom sluit de deuren
Reind Zweverink heeft zijn rijwielhandel beëindigd. Zaterdag 31 maart was voor Reind Zweverink de laatste werkdag in zijn rijwielhandel. De heer Reind Zweverink heeft drie jaar geleden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en besloten om nu van zijn vrije tijd te gaan genieten. 22 jaar geleden is de heer Zweverink op 2 januari zijn rijwielhandel
begonnen aan het lekink 8, te Hengelo Gld. De winkel is 21 maart 1980 geopend door de toenmalige burgemeester de Boer. Rijwielhandel Zweverink heeft allerlei soorten fietsen verkocht o.a kinderfietsen, sportfietsen, maar ook fietsen voor de ouder wordende mensen, zoals de electrofiets en de snorfiets. (Ook wel zoemfiets genoemd).

Onderhoud zandwegen Hengelo Gld
Naar aanleiding van klachten van inwoners, die aan zandwegen wonen, heeft de gemeente Hengelo Gld. enige ambtenaren op de fiets op pad gestuurd om te kijken naar de toestand van deze paden. Hieruit is een beleidsplan voortgekomen, wat inhoudt, dat de werkzaamheden worden verdeeld in vier delen: Die paden, waaraan woningen liggen, zullen drie maal per jaar worden geschaafd, paden et alleen akkers en weilanden, zullen een keer per jaar worden geschaafd en verder zal er ad hoc worden gewerkt, wat inhoudt, dat bij extreem slechte toestand ingegrepen zal worden. Het is de bedoeling dat aanwonenden in ieder geval hun post en reclame kunnen ontvangen. Ook zal er bij enkele paden semi-verharding worden aangebracht d.m.v meng-granulaat (gebroken beton en metselstenen). Verder zijn er inmiddels bij vele paden de toegangen tot de harde wegen verhard, zodat er geen zand op de harde weg wordt gereden. Ook blijven de auto’s dan niet net vóór de verharde wegen in de modder steken. Het vorengenoemde plan zal in drie jaar worden uitgevoerd. Zie verder De Reclame.

Mond- en klauwzeer informatie
Verspreiding Het MKZ-virus verspreidt zich vooral van dier tot dier. De belangrijkste manier van verspreiding gaat via kleine vochtdruppeltjes die door besmette dieren worden verspreid. Het virus verplaatst zich echter ook over grote afstanden door de lucht. De mens versleept het virus via kleding en schoenen en dieren via vuil aan de poten en in de vacht. Daarom is het zo belangrijk dat er weinig beweging is in de omgeving van plaatsen waar MKZ-gevoelige dieren zijn en ook dat er zo weinig mogelijk contacten zijn met die plaatsen. Rond een verdacht bedrijf wordt direct een toezichtsgebied vastgesteld waarin strenge maatregelen gelden. Daarnaast geldt in heel Nederland dat bossen worden afgezet en dat u geen boerderij of bedrijf mag bezoeken waar evenhoevige dieren zijn. Ook uw eigen schapen of geiten mag u niet vervoeren. Als u zelf evenhoevigen heeft, gelden alle regels die gelden voor bedrijven met evenhoevigen ook voor u! Zie verder De Reclame.

17 april 2001


Piersonschool doet mee aan de Step by Step Estafette

Woensdagmorgen 11 april hebben de kinderen van de stamgroep de Tijgers van de PCB Ds. J.L. Pierson tien steps gehaald uit Wichmond. De kinderen van de christelijke basisschool de Arcade te Warnsveld hebben de steps daar met hun groep al steppende naar toe gebracht. De kinderen van de Arcade hadden drinken en koeken mee genomen en in een gezellige sfeer zijn de steppen overgedragen.De kinderen van de Arcade hadden een route voor de kinderen van de Pierson uitgestippeld. Zie verder De Reclame.

Café Winkelman

De Zonnebloem 
Een van de vele verenigingen, waar mensen, geheel belangeloos zich inzetten voor de medemens, die hulp nodig heeft. Deze hulp wordt op vele fronten gegeven. Zo zijn er vrijwilligers, die regelmatig op bezoek gaan bij eenzame mensen om gewoon maar even een praatje te maken en vooral te luisteren.

‘Kleurenpalet van de Achterhoek’ biedt amateurs unieke kans
‘Kleurenpalet van de Achterhoek’. Zo luidt de titel van een unieke teken- en schilderwedstrijd in etappes, die komende zomer plaatsheeft in Oost-Gelderland. Een dergelijke manifestatie is in Nederland nog niet eerder vertoond. De organisatoren hebben het idee afgeleid van een soortgelijke wedstrijd in Bretagne, getiteld ‘Couleurs de Bretagne’. Zie verder De Reclame.

Bestemmingsplan Kruisbergseweg/verplaatsing garage Herwers en het vierde Pax-veld
BUITEN VERANTWOORDING VAN DE REDACTIE
Naar aanleiding van de gepubliceerde brief van de heer H. Gosselink in ‘de Reclame’ d.d. 29-3- 2001 zou ik graag de volgende kanttekeningen willen plaatsen. Het bevreemdt mij dat de heer Gosselink verbolgen is over het feit dat wij een onderzoek hebben aangevraagd omtrent de totstandkoming van het bestemmingsplan Kruisbergseweg. Dit om met name de rol van de Burgemeester, college, raad en Gedeputeerde Staten hierin te bekijken. Aangezien de heer Gosselink de wet kent, weet hij ook dat iedere burger hier recht toe heeft wanneer men gegronde twijfels heeft omtrent besluitvorming in zijn gemeente. Zie verder De Reclame.

Kiest Gelderland voor windmolenparken
Waar mogen in Gelderland windmolens komen? De net verschenen ontwerp-streekplanherziening geeft duidelijkheid. Dat over het onderwerp nogal verschillend wordt gedacht, blijkt wel uit het feit dat de tekst, die alleen over windenergie gaat, tot ongeveer veertig reacties heeft geleid. Zeer uiteenlopende reacties bovendien. Zie verder De Reclame.

Editie 23 april 2001 ontbreekt

1 mei 2001
Zaterdagmiddag, 21 april, 17.00 uur bij Albert Heijn in Hengelo Gld
In de kantine van AH is het een drukte van belang. Er zijn veel mensen aanwezig. Het personeel is zoveel mogelijk opgetrommeld om ervoor te zorgen, dat de winkel zo snel mogelijk wordt leeggepakt, zodat begonnen kan worden met het opknappen en vernieuwen van het interieur. Denkend aan het motto: ‘Samen staan we sterk’ kwam Heico Wansink op het idee de Kon. Harmonie ‘Concordia’ te vragen vrijwilligers te sturen om te helpen bij de ontruiming van de winkel. Zie verder De Reclame.

Rijvaardigheidstest ‘Broem’ voor senioren
Op 18 en 19 april 2001 is in de gemeente Hengelo de senioren rijvaardigheidstest van start gegaan. Daaraan voorafgaand heeft op dinsdagavond 17 april een theorie-avond plaatsgevonden. Het belang van het houden van een dergelijke rijvaardigheidstest is in de eindrapportage van de Periodieke Verkeersveiligheidstest door o.a. 3VO gepresenteerd. Hieruit zijn verontrustende conclusies naar voren gekomen. – Hoe langer men een rijbewijs bezit, hoe minder men nog van de verkeersregels afweet. – Jarenlang achter het stuur zitten leidt tot een doorgaans laconieker en daardoor gevaarlijker rijgedrag. Één op de drie automobilisten meestal ouder dan 45 jaar hebben niet in de gaten dat ze zichtproblemen hebben. Zie verder De Reclame.

Leer- en doemiddag Hengelsport vereniging Hengelo Gld
Zaterdag 21 april jl. vond er een ‘leer- en doemiddag’ plaats van de Hengelose hengelsportvereniging  voor kinderen. Dertig kinderen waren aanwezig in het gebouw van de ijsbaan om de fijne kneepjes van het vissen te leren. De Jeugdcommissie van de Federatie Oude IJssel uit Doetinchem was voor deze middag ook uitgenodigd. De middag werd samen georganiseerd met ‘de Welkoop’ Jeugdsponsor). Bij ‘de Welkoop’ is van alles te koop op hengelsportgebied. Zie verder De Reclame.

8 mei 2001
Opening Achterhoeks Museum 40-45
Vrijdag 29 april, kwart voor vier. Het was alsof in Hengelo Gld. de tijd stilgestaan had. Het was alsof de oorlogsjaren voor even teruggekeerd waren. Koningin ‘Wilhelmina’ kwam om het ‘Achterhoeks museum ’40-’45 te openen. Vol spanning keken de genodigden toe hoe de stoet de Kerkstraat inreed. De koningin kwam aanrijden in een prachtige Dodge, ze werd begeleid door Norton motoren. Het museum was geopend, nadat de koningin het oranje lint doorgeknipt had. Geinteresseerd liet ze zich daarna rondleiden door het prachtige museum en bekeek samen met Jean Kreunen de collectie uit Duitse bezetting. Het museum zal in de toekomst een bredere functie krijgen o.a. een educatieve functie voor de basisscholen. Door middel van registratie van de collectie zal geprobeerd worden, een landelijke erkenning te krijgen. ‘Een kleine oorlog’ noemde Jean Kreunen het tot stand komen van het museum. Zie verder De Reclame.

‘Piersonschool succesvol bij Hengelose voetbalkampioenschappen
HENGELO – De jeugdige voetballers van basisschool ‘Pierson’ zijn tijdens de Hengelose voetbalkampioenschappen op het veld van ‘Pax’ eerste geworden. Zij wonnen op woensdag 25 april twee duels en speelden één keer gelijk tegen de nummer twee ‘Rozengaardsweide’. Daarom mag het jongensteam deelnemen aan de regionale kampioenschappen die op 9 mei in Dinxperlo worden gehouden. Zie verder De Reclame.

Vernieuwde showroom bij Disbergen.
De showroom bij Disbergen is vernieuwd. U vindt er sfeervolle zonneschermen, praktische screens en horren, veilige rolluiken en garagedeuren, elegante markiezen en mooie lamellen, jaloezieën en andere soorten raamdecoraties. De onderlinge verschillen kunt u in de showroom bekijken. Zie verder De Reclame.

Ijsboerderij ’t Riefel

15 mei 2001
Keiaosers fietsen met Henk Lubberding
Vorig jaar al werd er, op een regenachtige zondagmorgen, een lezing verzorgd door oud-wielrenner Henk Lubberding op de open dag van de toerclub. Door zijn aanstekelijk verhaal wist hij ons enthousiast te maken om eens een dag met de club bij hem te komen fietsen.

‘Internationaal’ DVO Heren 3 kampioen!
Op de foto staan’ op de bovenste rij v.l.n.r.: Herman Gosselink (Coach), Menno Wieggers, Man/red Besselink, Nick Kersten, Eric Wullink, Peter Beekman en Wim Denkers. Knielend v.l.n.r.: Gerrit Rouwenhorst, Derk-Jan Menkveld, Robert Harmsen en Herman Dommerholt (Sponsor, eigenaar Café Slijterij “t Hoekje’). Half liggend: Marko Versteegen. Voor vele spelers van de heren van DVO 3 was het voor de eerste keer sinds zij begonnen waren met de volleybalsport, maar eindelijk was het voor hen allen dan toch zo ver: een kampioenschap. Zie verder De Reclame.

Kwekerij de ‘Witte Brink’ in Keijenborg
Wanneer je met Gerrit Roessink aan de praat komt over zijn kwekerij en plantenverkoop en alles wat daarmee samenhangt, ga er dan maar voor zitten: Gerrit vertelt aan een stuk door over zijn fascinatie van jongs af voor planten en bomen.

22 mei 2001
Stapelbroek & Jansen 25 jaar actief in constructie- en serie laswerk
Dit jaar is voor Stapelbroek & Jansen een gedenkwaardig jaar. 25 jaar geleden begonnen bij de HCI en gebruik makend van de machines van deze firma, werkten de jongens Theo en Joop Stapelbroek en Henk Jansen, hun zwager, aan betonnen vloerelementen .Verbindingsroute tussen Hengelo Gld. en Neuenkirchen officieel bevestigd

Bijzondere ontmoeting aan de grens.  Op de foto van link naar rechts: de heer J. van Gijssel, burgemeester Van Beek Calkoen (Hengelo), mevr. A. Reinke en burgemeester Huppe (Neuenkirchen) Vrijdag 11 mei jl. was een speciale dag voor de gemeente Hengelo Gld en haar partnergemeente Neuenkirchen uit Duitsland. Het was de dag van de officiële presentatie van de brochure ‘Toeristische route Hengelo Neuenkirchen’. Sinds 1997 bestaat er een partnerschap tussen deze twee gemeenten. Op 30 augustus 1997 is er een ‘Freundschafts Vertrag’ getekend en sinds die datum zijn er regelmatig contacten geweest. Op initiatief van de VW Hengelo Gld. en de Verkehrsverein Neuenkirchen is er een toeristische route samengesteld, die de beide gemeenten met elkaar verbindt. In de kleurrijke brochure staat de route beschreven. Zie verder De Reclame.

Zorgboerderij ‘De Mettemaat’ 
Op de foto van links naar rechts: Feiko, Joke en Jan Groot Roessink en Ben In een idyllische omgeving, net even buiten Hengelo Gld., daar waar het leven nog goed is, woont het gezin van Jan en Joke Groot Roessink met hun drie dochtertjes. Op hun boerderij huizen heel wat dieren: varkens, ezels, geiten, lama’s, alpaca’s, honden en nog veel meer. Deze dieren vereisen uiteraard veel verzorging. Daarnaast is er bij de boerderij een groenten-en bloementuin en ook een stuk grasland, want ’s zomers moet er gehooid worden om de dieren ’s winters te kunnen voeren. Jan en Joke ervaren hun boerderij als een rustpunt in onze hectische samenleving.


Achilles viert 75-jarig jubilieum met een receptie op 26 mei
In een sterk veranderende tijd, waarbij het aanbod aan vertier voor de jeugd heel groot is, bewijst een gymnastiekvereniging als ‘Achilles’ door de jaren heen haar belangrijke rol in het bewegingsonderwijs. Vooral nu, waar de computer met zijn internet en spelletjes een grote uitdaging vormt voor jonge mensen, is het extra belangrijk om te blijven bewegen en te sporten.

Stapelbroek en Jansen

29 mei 2001

Na drie generaties stopt firma Besselink
Op 1 juli 2001 is het dan zover: na drie generaties Besselink houdt de firma op te bestaan. In 1899 is Opa Besselink begonnen in het pand hoek Banninkstraat/Raadhuisstraat. Hij vestigde aan de kant van de Banninkstraat een smederij. Op de hoek van het pand was een kleine winkel en daar werden gereedschappen en huishoudelijke artikelen verkocht. Ook werkte Opa nog enige tijd bij Reesink in Zutphen op kantoor, waar hij iedere dag lopend naar toe ging! Zie verder De Reclame.

Na 35 jaar afscheid als onderwijzer Pauselijke onderscheiding voor Jan Idink uit Keijenborg
Totaal verrast en geëmotioneerd hoorde meester Jan Idink uit Keijenborg, tijdens de Vormselviering in de St. Jan de Doper-kerk, de mededeling aan dat hem de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ was toegekend. Monseigneur De Kok speldde hem de versierselen op in de dienst van zaterdagavond 19 mei en reikte hem daarna de bijbehorende oorkonde uit. Jan Idink begon in 1966 als onderwijzer op de St. Bernardusschool te Keijenborg. Al die jaren tot nu heeft hij de hoogste groep (de schoolverlaters) voorbereid op het H. Vormsel, zowel inhoudelijk als de begeleiding, met muziek en zang tijdens de vieringen. CDA organiseert avond met medewerking van VVD, PvdA en GB. Forumdiscussie over herindeling Op woensdagavond 30 mei a.s. organiseert de gezamenlijke PR-groep van de CDA-afdelingen van Hengelo, Hummelo & Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem een politieke forumdiscussie over herindeling. In het forum zitten vertegenwoordigers van WD, PvdA, Gemeentebelang en CDA. Dat wil zeggen dat verschillende meningen in het forum vertegenwoordigd zijn; er zijn voorstanders van een fusie met vijf gemeenten (VHS + ), met drie gemeenten (VHS) en aansluiting bij Doetinchem. Het CDA ziet deze gezamenlijke discussieavond als een goede aanvulling op de in de VHS-gemeenten op 22 mei j.l. afzonderlijk gehouden formele hoorzittingen. Zie verder De Reclame.

5 juni 2001

Frans Roes (1902-1974)
De Oudheidkundige vereniging Hengelo Gld  bestaat inmiddels zo’n dertien jaar. De doelstelling van deze vereniging is ervoor te zorgen, dat oude  gebruiken, streekgewoonten en niet te vergeten het dialect van Hengelo, niet uit de herinnering zullen verdwijnen. Zo worden er regelmatig excursies georganiseerd en wordt er een kwartaalblad ‘De Olde Kaste’ uitgegeven. Natuurlijk komen de leden van deze vereniging regelmatig bij elkaar en werd het idee geboren om extra aandacht te gaan besteden aan Frans Roes, bij iedereen beter bekend als ‘Herman van Velzen’ of Aornt Peppelenkamp’ (hoofdfiguur in vele van zijn verhalen). Volgend jaar, en wel op 15 maart, is het honderd jaar geleden dat Frans Roes werd geboren. De vader van Frans was een al oudere boer, die na een kinderloos huwelijk en na het overlijden van zijn eerste vrouw, begreep, dat zijn familie alleen maar op z’n geld uit was. Hij besloot toen een jongere vrouw te zoeken, die hem nog kinderen kon schenken. Daartoe vroeg hij de vroegere hulp van zijn vrouw, Geertruida Zaalberink, ten huwelijk en uit deze verbintenis werd op 15 maart 1902 een zoon geboren: Franciscus, Johannes, Dominicus Roes. Frans Roes, een bijzondere Achterhoeker, heeft ook voor Hengelo Gld. en omstreken veel betekend met zijn verhalen en toneelstukken.

Boek Historie Hengelo verschijnt half juni
Het boek ‘Daar midden in de Graafschap’, de kroniek van Hengelo over de jaren 1900-1919, zal half juni verschijnen. De exacte datum van de start van de verkoop wordt nog bekend gemaakt. Auteur Hermans heeft inmiddels besloten niet met het Staring Instituut samen te werken, maar het boek in eigen beheer op kleine schaal uit te geven.

Heropening Openbare Basisschool ‘Rozengaardsweide’
De rattenvanger van Hameln lokt de kinderen het nieuwe lokaal in Bij de Openbare Basisschool ‘Rozengaardsweide’ te Hengelo(Gld) hing gisteren de vlag uit. De verbouwing was achter de rug en gaf reden tot een bescheiden feestje. De hal kon weer gebruikt worden als ontmoetingsruimte. En aan de ouderraad was het wel toevertrouwd om de genodigden een gastvrije ontvangst te bieden. De Heer R. van Gijssel, directeur van de school opende de bijeenkomst op ongedwongen wijze. Hij uitte zijn waardering voor het feit, dat de bouwvakkers, die aan het werk waren geweest zoveel mogelijk rekening hadden gehouden met het feit, dat de school gewoon door moest draaien. Zie verder De Reclame.

Schutterij St. Jan Keijenborg
Donderdag 17 mei jl. was er een open avond van de Schuttersgilde ‘St Jan’ te Keijenborg. Er werden diverse demonstraties gegeven en er was gelegenheid om mee te doen aan het vendelzwaaien en het boogschieten. Het Schuttersgilde ‘St Jan’ werd 148 jaar geleden, in 1853 opgericht. Zie verder De Reclame.

Gymvereniging Achilles viert feest 75 jarig bestaan 
26 Mei jl. was er bij partycentrum ‘Langeler’ een receptie ter ere van het 75-jarig bestaan. Mevr. Nettie Besselink sprak namens de jubilerende gymvereniging. ‘Achilles werd op 26 mei 1926 opgericht. In het begin bestond de vereniging uit 40 leden. Nu precies 75 jaar later zijn er 250 leden, deze zijn in verschillende groepen onderverdeeld, afhankelijk van leeftijd en sportbeoefening. Het is mogelijk om o.a. deel te nemen aan aerobic, conditietraining, jazz en Meer Bewegen Voor Ouderen. Zie verder De Reclame.

12 juni 2001
Vrijwilligerswerk op ‘de Bleijke’
Wanneer in het verleden mensen werden opgenomen in een bejaardentehuis, waren ze vaak nog tot veel dingen in staat en lag de leeftijd om in aanmerking te komen voor plaatsing heel wat lager dan tegenwoordig. Vroeger stonden er nog vaak fietsen van de bewoners buiten. Die zie je nu niet veel meer Zie verder De Reclame.

Rommelmarkt-fancyfair in Varssel
Een uniek gebeuren Eindelijk is het dan zover, op 30 juni a.s. willen wij in Varssel een Rommelmarkt- fancyfair organiseren. We hebben getracht om een paar goede veilingmeesters in huis te halen. Deze  veilingmeesters zullen een paar antieke schoolspullen bij opbod moeten verkopen. Ook moeten de  veilingmeesters een kaas (waarvan eerst het gewicht moet worden geraden) bij opbod verkopen.  Dus het zal zeker de moeite waard zijn om een kijkje te nemen. Verder is er natuurlijk een  kindervrijmarkt aanwezig en de traditionele rommelmarkt. Aan vermaak is er natuurlijk ook gedacht.  Er zijn namelijk diverse activiteiten aanwezig, zoals het springen in een trampoline en ‘wie schiet de meeste goals’, of wie kan er in Varssel de beste spijkers slaan.

Kitty Halma start eigen zaak Nieuwe modewinkel in Hengelo Gld.
De bouw van het nieuwe winkelpand voor ‘KITTY’s fashion’ in Hengelo verloopt voorspoedig. In september hoopt Kitty Halma dan ook haar zaak aan de Raadhuisstraat 6 te kunnen openen. Bij  ‘KITTY’s fashion’ kunt u dan terecht voor nachtkleding, ondermode (voor dames, heren en kinderen), luxe lingeriesetjes, BH’s en corseletten, panty’s, babykleding, handdoeken en vele andere zaken op het gebied van mode en textiel. Zie verder De Reclame.

Boeren Trekkertrekwedstrijd Spektakel in Varssel
Dit wordt georganiseerd door het ‘Varssels Volksfeest’ en wordt gehouden op 8 juli a.s. bij de ‘Varsselse molen’. Deelnemers kunnen zich inschrijven in de volgende vier klassen: – tot 3.5 ton – tot 5.0 ton – tot 6.5 ton – > 6.5 ton.
We hopen deze dag op een hoop spektakel, zowel onder demannelijke als ook hopelijk de vrouwelijke deelnemers. Deze dag wordt ook van alles georganiseerd voor de jeugd, dus ouders, opa’s en oma’s: komt allen voor een onvergetelijke middag! Inschrijving 19 juni a.s. vanaf 19.30 uur bij café ‘de Veldhoek’ (Appie Happie).

19 juni 2001
‘Wereldwinkel’ Hengelo Gld
Aan de Raadhuisstraat in Hengelo Gld. heeft sinds vorig jaar augustus de ‘Wereldwinkel’ eindelijk een definitief onderkomen gevonden, waar niet alleen koffie en thee uit ontwikkelingslanden wordt verkocht, maar ook wijn, prachtige kunstvoorwerpen, met de hand gemaakte kaarten, wierook, speelgoed en nog veel meer voorwerpen, die de moeite van het bekijken (en kopen) waard zijn. Zoals bekend, wordt er in de wereldwinkels alleen maar datgene verkocht, waarvan een groot gedeelte van de winst rechtstreeks naar de producenten en de makers gaat, zodat ook de kleine man/vrouw in India, Indonesië, Zuid-Afrika, China en nog veel meer landen, zich door eerlijke arbeid een iets beter bestaan kan veroorloven Zie verder De Reclame.

Expositie houtsnijwerk in ‘De Bleijke’
In zorgcentrum ‘De Bleijke’ hangen in de maand juni en juli mooie houtsnijwerken van Jan Wientjes uit Doetinchem. Jan Wientjes is na de VUT naast zijn hobby tuinieren begonnen met houtsnijwerk. Dit gebeurt in de WAO-club. Hij voelt zich daar goed thuis, dankzij de gezelligheid. Bovendien vindt hij het fijn te werken met hout. De expositie is voor iedereen vrij te bezichtigen, elke dag van 9.00 tot 16.00 uur in zorgcentrum ‘De Bleijke’, Beukenlaan 37 te Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

26 juni 2001
De Nationale Stratenspeeldag op ‘de Oosterwijkse Vloed’
Betty Langeler, Karin Weustenenk en Marjan van Zwanenburg. Drie moeders, die op ‘de Vloed’ wonen en zich regelmatig ergeren aan het feit, dat hun kinderen niet echt op straat kunnen spelen, maar altijd op de stoep of onder begeleiding. De prachtige nieuwbouwwijk ‘Oosterwijkse Vloed’ heeft een nadeel: de straten zijn te goed aangelegd en iedereen heeft tegenwoordig een auto, zodat er regelmatig te hard wordt gereden. Zie verder De Reclame.

Optreden boerenkapel de ‘Bloasköppe’ en dansgroep ‘OldHengel’
In het kader van de doe-activiteiten van VW-Hengelo Gld. met enkele verenigingen, verzorgen de boerenkapel de ‘Bloasköppe’ en dansgroep ‘Old Hengel’ op woensdag 4 juli a.s. een optreden. Dit vindt plaats op het Marktplein aan de Raadhuisstraat. De boerenkapel speelt een gevarieerd repertoire, dat wordt afgewisseld met een optreden van de dansgroep. Een gezellige happening voor iedereen! Komt allen op woensdag 4 juli naar het Marktplein. Tot ziens!

Personeel Herwers traint voor marathon

3 juli 2001
Teamspirit staat voorop ‘Herwers Autobedrijven’ loopt marathon van New York
Het team van ‘Herwers Autobedrijven’ gaat ervoor: zij lopen 4 november de marathon van New York. Maar liefst eenenveertig medewerkers van ‘Herwers Autobedrijven’ in Doetinchem, Hengelo Gld., Zevenaar en Zutphen lopen 4 november de marathon van New York. De meesten zijn onervaren sporters, maar Jos Herwers wist hun zo enthousiast te maken dat zij in november tweeënveertig kilometer en honderdvijfennegentig meter af gaan leggen. Inmiddels zijn zij intensief aan het trainen. Zie verder De Reclame.

Sportcentrum ‘Aerofitt’
Wilma Reugebrink en Remge Vink In augustus 1997 werd sportcentrum ‘Aerofitt’ opgericht op het industrieterrein aan de Winkelskamp. Wilma Reugebrink en Remge Vink zijn er toen met veel energie  en enthousiasme en met hulp van collega Rob Harmsen aan begonnen en inmiddels is ‘Aerofitt’ op  sport- en bewegingsgebied een begrip geworden. Zie verder De Reclame.

‘TC Keiaosers’ in een tour van Hengelo naar Neuenkirchen en terug
Op 16 juni was het dan zover. Veertien leden van de Keijenborgse toerclub ‘De Keiaosers’ begonnen  aan een nieuwe uitdaging. Fietsen vanaf Hengelo Gelderland naar de partnergemeente  Neuenkirchen in Duitsland. Een tocht van tweehonderdeenentachtig kilometer. Tussen de plaatsen  Hengelo en Neuenkirchen is door de plaatselijke VVV’s een route met bijbehorende routebeschrijving  samengesteld. Deze is te verkrijgen bij het VVV-kantoor. Alle bezienswaardigheden onderweg  alsmede de route zijn zeer goed omschreven. Zie verder De Reclame.

Plattelandskledingzaak Sueters 
Uilenesterstraat 10a in Keijenborg. Temidden van weilanden in de Keijenborg ligt een groot pand. Bij  de entree verwijst een grote klomp naar de plattelandszaak Sueters, waar oorspronkelijk ook alleen  klompen werden vervaardigd. Een zaak, die is overgegaan van opa naar vader en naar zoon Bert. Om  de herinnering aan de klompenmakerij van zijn voorouders levendig te houden, heeft Bert in de loop  der jaren allerlei machines, klompenbewerkingsmaterialen en voorbeelden van klompen verzameld  in zijn klompenmuseum. En hoewel Bert zelf nog klompen maakt (op een minder handmatige wijze  dan vroeger), is het in de moderne tijd niet meer mogelijk om alleen daarvan te leven. Zie verder De  Reclame.

10 juli 2001

V.V.V. Hengelo Gld
12 vrijwilligsters (Alie, Coby, Dicky, Genie, Gerke, Hanny, Hermien, Ineke, Jo, Letta, Maria en Trees). 2 vrijwilligsters (Elly, Wilma) zijn niet aanwezig. Het V.V.V. Hengelo Gld. kan gerekend worden tot een van de vele vrijwilligersorganisaties. De gehele organisatie, (zowel bestuur als balie-medewerksters) wordt door vrijwilligers geleid. De V.V.V. Hengelo Gld. is begonnen met een paar folders op de toonbank bij bakkerij Kreunen, later als folderpost in de winkel van drogisterij Lenselink. In juni 1993 werd de V.V.V. gehuisvest aan de Raadhuisstraat in een eigen gebouwtje, waar dagelijks, van maandag t/m zaterdag vier medewerksters aanwezig zijn. De meest uiteenlopende vragen worden er gesteld door inwoners van Hengelo Gld. en door vakantiegangers natuurlijk. Het publiek kan er terecht voor V.V.V.- bonnen, die in heel Nederland besteed kunnen worden, strippenkaarten, telefoonkaarten, fiets-en wandelroutes, autokaarten, entreekaarten voor plaatselijke evenementen en souvenirs Zie verder De Reclame.

De Keijenborgse Motorclub’95
Op zaterdag 30 juni j.l. vierde de voorzitter van Motorclub K.M.C. ’95 zijn 25-jarig huwelijksfeest. Wim Goossens is een zeer actief motorrijder. Op ludieke wijze werd het bruidspaar naar Zaal Winkelman gebracht. Dit alles onder begeleiding van leden van de Keijenborgse Motorclub ’95 en leden van MC ‘De Half tieners’ uit Toldijk, van welke vereniging Wim eveneens een actief lid is. De Keijenborgse Motorclub is opgericht in 1995 en het aantal leden bedraagt op dit moment 95. De leden komen uit een groot gedeelte van de Achterhoek. Het aantal leden is nog steeds groeiende.

17 juli 2001
‘De Bleijke’ gaat nieuw bouwen
In zorgcentrum ‘de Bleijke’ in Hengelo Gld. is men al jaren bezig om de woonomstandigheden van de bewoners te verbeteren. Het gebouw staat er al sinds 1969 en is inmiddels zeer verouderd. Het gebouw is eigendom van een woningcorporatie die zich bezighoudt met de huisvesting van ouderen, de LHBB. De directie van het huis en de LHBB hebben zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet om de woonruimte aan te passen aan de eisen van deze tijd. Na veel touwtrekken met de regelgevende instanties leek het erop dat het huis tegen het eind van dit jaar verbouwd zou kunnen gaan worden. Uitgaande van de bestaande bouw zouden de appartementen van de bewoners vergroot worden, er zou een verpleeghuisunit gecreëerd worden en er zouden enkele nieuwe appartementen bijgebouwd worden. De plannen waren een verbetering maar het bleef behelpen door de beperkingen van het oude gebouw Zie verder De Reclame.


Meester Fred Diks 25 jaar op R.K. Basisschool ‘De Leer’
Miranda en Fred Diks kijken venast naar de leerlingen en de collega’s Op de R.K. Basisschool ‘De Leer’ heerste vorige week een geheimzinnige sfeer. Alle groepen waren druk bezig met… Ja met wat? Eén ding werd wel duidelijk: meester Fred Diks mocht niet weten waar ze mee bezig waren. Overal hingen bordjes bij de lokalen: ‘Verboden voor meester Fred’. Gelukkig was dit niet akelig bedoeld. De groepen waren allemaal heel druk bezig een feestprogramma voor te bereiden in verband met het feit, dat meester Fred Diks 25 jaar op ‘hun’ school was. Daarom mocht hij zelfs donderdagmidddag niet op school komen. Voor één middag verbannen.

24 juli 2001
De heer Nas blij met nieuwbouw van ‘de Bleijke’
Raymond Nas, locatiemanager van ‘de Bleijke’, is duidelijk blij met het besluit van vooral de LHBB, de woningcoöperatie, die zich bezighoudt met de huisvesting van ouderen, om geen verbouw maar nieuwbouw toe te passen voor Zorgcentrum ‘De Bleijke’. Om aan te geven waarom er hoognodig iets moest gebeuren, leidt Raymond me rond door het verzorgingscentrum. Toen in 1969 het gebouw werd gebouwd, waren de indicatie-eisen nog niet erg hoog: veel bejaarden konden zich toen nog redelijk zelf helpen en ze waren vaak ook beter ter been. Nu ligt de gemiddelde leeftijd heel wat hoger en de noodzaak voor hulp is veel groter. Wanneer we nu door het gebouw lopen, vallen de smalle gangen, waar je met b.v. twee rolstoelen elkaar haast niet kunt passeren, het eerst op. Zie verder De Reclame.

Afscheid meester Jan Idink
Het zal donderdagmorgen voor meester Jan Idink wel een vreemde gewaarwording zijn geweest: hij mocht niet zomaar op de ‘St. Bernardusschool’ komen. Al vele jaren lang stapte hij ’s morgens vroeg de deur uit en was in een mum van tijd op school. Dit keer moest hij wachten, ja waarop? Zie verder De Reclame.

He-Key Schoolzwemwedstrijden
Op woensdag 18 juli 2001 organiseerde He-Key de jaarlijkse Schoolzwemwedstrijden voor de schooljeugd van Hengelo Gld., Keijenborg en omstreken. Kinderen van de basisschool konden zich voor deze wedstrijden inschrijven en 35 kinderen maakten hier gebruik van. Om 14.00 uur verzamelden zij zich op het zwembad ’t Elderink. Lang leek het erop dat de weergoden het Schoolzwemmen niet goed gezind waren, maar gelukkig brak de zon door en bleven de wolken op een redelijke afstand van het zwembad. Zie verder De Reclame.

Twee nieuwe lokalen voor de Piersonschool

Donderdag 12 juli, was het feest op de Ds. Piersonschool te Hengelo Gld. Er werd namelijk gevierd, dat er twee lokalen bij de school waren aangebouwd: een speelruimte en een groepslokaal. Prachtige ruime uitbreiding, waar mevr. Frieda Meints, directeur van genoemde school, heel erg blij mee is. Ook de twee extra magazijnen zijn buitengewoon welkom. Met een invalidentoilet en een douche voelt de Piersonschool zich heel erg bevoorrecht. Zie verder De Reclame.

31 juli 2001
Afscheid mevrouw J. Eil van Het Rode Kruis
Donderdagavond 19 juli werd tijdens de ledenvergadering van Het Rode Kruis, afd. Hengelo Gld, afscheid genomen van mevr. J. Eil als voorzitster van deze groep. Na het officiële gedeelte werd door de heer G. Wentink in het kort weergegeven waaraan mevr. Eil de afgelopen veertig jaar heeft meegewerkt. Zie verder De Reclame.

Camping ‘Kom-es-an’ in Hengelo Gld.
De nieuwe eigenaren: Wim en Marja Wolfs temidden van de vrijwilligers en kinderen Vanaf Kerstmis vorig jaar zijn er bij camping ‘Kom-es-an’ nieuwe eigenaren: Wim en Marja Wolfs. Hoewel ‘Kom-es-an’ een gerenommeerde camping was, is het heel plezierig, dat er weer vers bloed in is gepompt. Marja en Wim zijn vol enthousiasme begonnen om er een echte familie-camping van te maken Hun eerste grote karwei was het vernieuwen van de toiletgebouwen Zie verder De Reclame.

Teamspirit bij Herwers Autobedrijven loopt marathon van New York 
Ongeveer een jaar geleden dacht Jos Herwers weer aan de marathon van New York, waar hij in 1990 met negen mensen van zijn zaak aan had meegedaan. Destijds werd hij op het idee gebracht door Bennie Jolink van Normaal, die met veel bravour beweerde dat hij de marathon op klompen zou lopen. Het idee om mee te doen, was zo gek nog niet, vond Jos Herwers. Bij Jos groeide het idee de marathon dit jaar met zijn medewerkers opnieuw te lopen. Hij polste zijn medewerkers en de reacties waren overdonderend. Het enthousiasme om mee te doen was groot en Jos zette de zaken op poten. De startbewijzen werden besteld, de reis werd geregeld en men begon met een gezamenlijke trainingen onder begeleiding van Gerard Schepers, trainer bij atletiekvereniging ARGO te Doetinchem. Maar liefst 41 mensen van de Herwers bedrijven doen mee en zijn nu volop in training. Vooral voor deze grote afstand (42 km en 195 meter) moet je heel, heel veel trainen. Belangrijk is dan ook niet te hard van te stapel lopen, maar wel 3 tot 4 keer per week. Zie verder De Reclame.

Edities 7 en 14 augustus 2001 ontbreken.

21 augustus 2001
36 jaar Int. Hengelo Rally voor veteraan motorfietsen op 25 en 26 augustus
Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus a.s. organiseert de HAMOVE-Rallycommissie in het Gelderse Hengelo voor de 36e maal de Int. Hengelo Gld. Rally. Aan deze rally voor veteraan motorfietsen gebouwd t/m 1940 zullen ±150 tot 200 deelnemers uit binnen- en buitenland deelnemen. De deelnemers komen uit o.a. de volgende landen: Engeland, Zweden, Duitsland.Belgie, Zwitserland en uiteraard Nederland. Een keur aan bekende en minder bekende merken motoren zoals: Auto-Fauteuil 1905, Harley Davidson, Triumph, BMW, Ariel, Indian, Norton, BSA, DKW, FN, Wanderer, Velocette, NSU, ACE, Morgan enz. vertrekken op zaterdag 25 augustus om 10.00 uur bij de HAMOVE-Molen, Varsselseweg 34 te Hengelo Gld., voor een rit van 100 km door de achterhoekse dreven. Zie verder De Reclame.

Eerste koning van de toeristen is bekend
Tijdens het eerste vogelschieten voor toeristen in Hengelo Gld. is Wim van Uffelen uit Wateringen bij Den Haag koning geworden. Een initiatief van de VW van Hengelo Gld. in samenwerking met de schutterij EMM uit dezelfde Gelderse plaats is een doorslaand succes gebleken. In de VW-folder werd een schuttersfeest aangekondigd voor alle campinggasten in en om de gemeente Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

28 augustus 2001
Nieuwe eigenaar videotheek Hengelo Gld.
In de dertien jaar, dat Danny Bruntink in een timmerfabriek heeft gewerkt, heeft hij altijd gedroomd van het runnen van een videotheek. Hij wist veel van films en ook het omgaan met mensen trok hem aan. Daarom heeft hij in diverse plaatsen pogingen gedaan een videotheek te starten of over te nemen, maar door allerlei om- • standigheden lukte het hem niet. Tot hij hoorde, dat in Hengelo Gld iemand gezocht werd voor de daar al bestaande Videotheek aan de Spalstraat. Zie verder De Reclame.

New Forest Pony keuringen op ‘De Hietmaat’
Uitslagen van de diverse categorieën: 1e premie-ster werd toegekend aan de volgende pony’s: Driejarige stamboekmerries, zonder veulen, grote maat: – Rossum’s Naomi, eig. A.H. van Rossum, de Goorn – Koetsiershoeve Rising Star, eig. J.A. Kamphuis, – Nijbroek Hoppenhof’s Jaenette, eig. J. Groenenboom, Poortugaal – Rosita, eig. J. Paalman, Holten – Anoek, eig. G.J. Slotboom, Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

Sportmerk ‘Quick’ maakt een comeback
Het verblijdt ons om u kenbaar te maken dat het roemrijke Nederlandse sportmerk ‘Quick’ bezig is met een come-back. U ontvangt als enige een officieus bericht, aangezien de gemeenschap Hengelo Gld. en omstreken een grote bijdrage heeft geleverd aan het sportmerk ‘Quick’. Zie verder De Reclame.

Touwtrekvereniging Bekveld
Vrijdagavond, 17 augustus. Een prachtige zomeravond. Aan de Wichmondseweg staat een grote tent, enige auto’s en veel fietsen. Touwtrekvereniging Bekveld heeft een geweldige accommodatie en dito avond uitgezocht om de recreatieve touwtrekwedstrijden te houden.

Klassementsrit ‘In Stap En Draf’
Het Gelderse Hengelo staat bekend om zijn prachtige omgeving en het bijzonder mooie coulissen landschap. Een nauwelijks mooier decor bestaat er niet in deze omgeving om een klassementsrit te organiseren. De vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’ te Hengelo Gld. organiseert voor de 22e maal een klassementsrit op zondag 2 september a. s. Zie verder De Reclame.

4 september 2001

Renovatie ‘Partycentrum Langeler’ 
Van maandag 1 tot zaterdag 20 oktober zal ‘party-centrum Langeler’ niet kunnen beschikken over de grote zaal. Dit in verband met een ingrijpende renovatie. Zoals Hans zegt: ‘Van vloer tot plafond en alles wat er tussen zit’. De inrichting zal naar de huidige maatstaven worden uitgevoerd in een nostalgische, maar toch moderne stijl.

Feestelijke opening vernieuwde Varsselring
Woensdagmiddag 29 augustus was een memorabele dag voor de Hamove. Toen werd namelijk in een feestelijke sfeer het vernieuwde circuit geopend. De Hamove zette naast de nieuwe parallelweg een grote tent neer, waarin de genodigden welkom werden geheten door voorzitter Henk te Brake. Die roemde de samenwerking met alle betrokkenen (zoals de plaatselijke en de regionale overheden, het waterleidingbedrijf en de aanwonenden), waardoor het project in een vlot tempo kon worden gerealiseerd. Daarna ging iedereen naar buiten; geen probleem overigens, want het was prachtig weer Zie verder De Reclame.

Opening WoMen basicfashion
Zaterdagmiddag 25 augustus jl werd de eerste winkel van het nieuwe complex aan de Raadhuisstraat geopend. Om precies 16.00 uur knipte mevrouw Halma, de moeder van Kitty Halma, het lintje door. Kitty Halma zal samen met haar twee medewerksters, Marian Holtslag Menting en Catharina Jager de zaak ‘bemannen’. Het is een prachtige pinkel geworden met een modern interieur waar van alles te koop is op het gebied van lingerie, kleding en textiel voor alle leeftijden. Wij wensen WoMen basic fashion veel succes.

Nieuw gemeenteraadslid in Hengelo Gld.
Tijdens de raadsvegadering van 28 augustus jl. te Hengelo Gld. werd de heer G.J. Smeitink geïnstalleerd als raadslid voor de WD. De heer Smeitink is in het dagelijksleven agrariër met een gemengd bedrijf. Hij komt in plaats van de heer B.A.M. Eijkelkamp, die is afgetreden om de heer Smeitink ruim de tijd te geven zich in te werken vóór de verkiezingen van 2002. Hij zal zich inzetten in de commissie grondgebiedzaken en sociale zaken.

Onderzoek wijst uit: Opnieuw sterke groei toerisme in de Achterhoek
Het toerisme in de Achterhoek is in 2000 opnieuw sterk gegroeid. Dat blijkt uit het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), dat onlangs is verschenen. De Achterhoek heeft haar in 1999 bereikte achtste plaats binnen de top tien van binnenlandse vakantiebestemmingen weten te versterken. In 1997 bezette de Achterhoek nog de twaalfde plaats tegenover in 1998 de negende. Het aandeel van de Achterhoek bedraagt over 2000 vijf procent, wat overeenkomt met meer dan 5,1 miljoen overnachtingen. In 1997 was dat nog vier procent met 3,3 miljoen overnachtingen. Een stijging van liefst zestig procent over vier jaar! Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme ziet in dit resultaat een verdere verzilvering van haar promotie-inspanningen van de laatste jaren. Zie verder De Reclame.

De Maratten play-back-band

11 september 2001

Herman Vrielink 25 jaar onderwijzer
Het is inmiddels 25 jaar geleden, dat Herman Vrielink van de Pabo in Almelo kwam en begon te solliciteren. Tegenwoordig niet te geloven, maar in die lijd was er een onderwijzersoverschot en je moest heel wat moeite doen om aan een baan te komen. Maar het lukte. Herman begon in augustus 1976 eerst voor enige maanden aan de ds. J.L. Piersonschool en in januari 1977 kwam hij als onderwijzer aan de Chr. Basisschool Bekveld, Een tweemansschool, omdat in die jaren de kleuters nog apart zaten. Omdat het in die tijd meestal gebruikelijk was, dat het hoofd van de school de hoogste groep leidde, begon Herman met groep (klas) 1-2-3. In 1987 kreeg hij de directietaken toebedeeld, doordat het toenmalige hoofd met ziekte te kampen kree.

De Ronde van Hengelo
De RTV Vierakker-Wichmond organiseert al weer de 21ste ronde van Hengelo dit jaar. Dankzij de  gulle gaven van de Hengelose ondernemers en omgeving is het weer mogelijk dit fraaie schouwspel  plaats te laten vinden. Uiteraard vergeten we niet de hoofdsponsor de Rabo-bank Graafschap-West.  Als sponsor van het wielrennen in het algemeen stimuleren zij met name de deelname van de jeugd tot dertien jaar.

ONK-wegraces Hengelo Gld. op 15 en 16 september
In het weekend van 15 en 16 september kan er weer worden genoten van motorsport van de bovenste plank op de bekende Varsselring bij Hengelo Gld. Het doorschuiven naar een latere datum heeft als voordeel dat de strijd om de nationale titels de ontknoping nadert en dat daarom de kans erg groot is dat er straks op de Varssel-ring minimaal twee kampioenen kunnen worden gehuldigd. Zie verder De Reclame.

Hengelo’s duo derde in NK Bakfïetsrace
Hans Garritsen (links) en Eppie Eenink Zondag 26 augustus jl. behaalden Hans Garritsen en Eppie  Eenink van Tegelzetbedrijf Garritsen de derde plaats op de Nederlandse Kampioenschappen  Bakfietsrace in Lith (Brabant). Het kampioenschap bestond ’s ochtends uit een race van 50 km en ‘s  middags uit een sprint. Tijdens de 50 km wordt er om de 2 km van bestuurder gewisseld. Om half  tien ’s morgens waren er twintig bakfietsen aan de start, al snel ontstond er een kopgroep van zeven  bakfietsen, waaronder Hans en Eppie. Na drie kwartier in de kopgroep mee gefietst te hebben, moesten ze deze loslaten en eindigden op de zesde plaats. Zie verder De Reclame.

18 september 2001
Huisartsenpost Oude Ijssel opent op 1 oktober
De gezamenlijke huisartsen in het verzorgingsgebied Oude Ijssel werken vanaf 1 oktober samen in een centrale post voor de avondnacht- en weekenddiensten. Deze post is gevestigd in een speciale vleugel van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Ruim zestig artsen werken in de post samen voor een verzorgingsgebied van 150.000 inwoners. Dit betekent dat de huisartsen in de regio een hoge kwaliteit kunnen blijven garanderen.

Nieuwe hoofdsponsoren van Pax ‘Golsteinsport’ en ‘Eetcafé De Groes’
‘Golsteinsport’ uit Varsseveld en ‘Eetcafé De Groes’ uit Zelhem zijn met ingang van het seizoen 2001/ 2002 de nieuwe hoofdsponsoren van de voetbalvereniging Pax uit Hengelo Gld. Op de foto reikenMarco en Helen van ‘De Groes’ en Jurgen en Sabine van ‘Golsteinsport’ de complete outfits, trainingstenue, tassen, trainingspakken, windjacks en een mooi begeleidingsset uit aan de aanvoerder van Pax Timo ten Kate. Deze neemt alles dankbaar en vol trots in ontvangst. Hopende dat Pax in deze mooie outfits een goed figuur slaat in de derde klasse.

Beker voor Drumband en Majorettevereniging E.M.M.
Drumband en Majorettevereniging E.M.M, uit Hengelo Gld. heeft zondag 9 september 2001 een blijk van waardering ontvangen van Attractiepark Slagharen. De muzikanten kregen de beker voor hun succesvolle optreden. De gastheer van Attractiepark Slagharen, Tonny Leerink, reikte de beker uit. Zie verder De Reclame.

25 september 2001
Dierenarts Ormel kandidaat Kamerlid van het CDA voor de komende verkiezingen
Henk Jan Ormel samen met Amice Het CDA gaat de komende kamerverkiezingen in met een Hengelose kandidaat. Dierenarts Henk Jan Ormel staat op de voorlopige advieslijst op plaats 36. Ormel is positief over zijn kansen; hij verwacht dat het CDA goede verkiezingen gaat maken en misschien wel gaat deel nemen aan een volgende regering.

2 oktober 2001

Opening ‘Stal Sueters’ op zondag 7 oktober 
Alex en Hetty Sueters voor de box van ‘Amati’ Vijf jaar geleden kochten Hetty en Alex Sueters boerderij ‘deVeldkamp’ aan de Tentendijk te Hengelo Gld. Nu, vijf jaar later, staan er naast de boerderij prachtige stallen. Samen met de architect hebben Hetty en Alex overal rond gekeken, om zo van iedere stal het beste over te nemen. Het resultaat is er! Zie verder De Reclame.

De dierenkliniek in Hengelo Gld. bestaat vijf jaar!
V.l.n.r. de dierenartsen H.J. Ormel, H.G. Salomons en A.R.J. van Ingen met op de voorgrond de twee  assistentes Edith Derksen en Miriam Besseling  Op dierendag 4 oktober bestaat de dierenkliniek aan de Kampstraat 2 in Hengelo alweer vijf jaar.  Daarom ligt er die dag voor elk dier dat onze kliniek bezoekt een passende tractatie klaar. Zie verder De Reclame.

Leerpad en dorpsbos Hengelo Gld.
Dinsdag, 25 september jl. werd op een plezierige en educatieve manier leerpad en dorpsbos Hengelo opengesteld voor publiek. Door alle kinderen van de basisscholen van groep 5,6,7 en 8 uit te nodigen kennis te maken met dit bijzondere project werd vooral de jeugd zeer betrokken bij dit prachtig stukje aangelegde natuur, gelegen aan de tussen de Varsselseweg en de Deijenborgsestraat. O.l.v. Meri Loeffen van de Dienst Landelijk Gebied en Jacquelien Arendsen van de gemeente Hengelo Gld werden de kinderen meegenomen op het leerpad, waar d.m.v. borden onderweg uitleg werd gegeven van de natuuronderwerpen in het dorpsbos.

Achterhoeks museum

9 oktober 2001
‘Beo bloembinders’ opent nieuwe winkel
‘Het oude pand van Albert Heijn’, zo wordt het bouwwerk aan het begin van de Raadhuisstraat in Hengelo Gld. in de volksmond genoemd. Er is echter geen ouds meer aan te ontdekken, want inmiddels is er een prachtig gebouw verrezen, met boven woningen, die inmiddels allemaal al zijn verkocht en onder winkelpanden. Zie verder De Reclame.

Samengestelde menwedstrijd in het Gelderse Hengelo
Ook dit jaar zal de vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’ te Hengelo Gld. een samengestelde menwedstrijd organiseren. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen te weten: dressuur, vaardigheid en marathon Het aantal deelnemers is dit jaar zeer groot, maar liefst 85 aanspanningen zullen aan de start verschijnen, zodat het passen en meten wordt om op 13 en 14 oktober iedere deelnemer op tijd zijn onderdelen te laten verrijden. Onder de deelnemers zijn tien aanspanningen van leden van ‘In Stap en Draf’, diverse enkel- en tweespannen, tandems en maar liefst twaalf vierspannen.

16 oktober 2001
Herdenking Frans Roes
Er is weer nieuws van het comité Herdenking Frans Roes, dat we de Hengeloërs niet willen onthouden. De Hengelose Toneelvereniging HTV gaat een nog nooit eerder vertoonde eenakter opvoeren onder de titel: ‘De vrijgezellen, of Een rare huusholling’. Dit stuk zal meerdere malen worden opgevoerd. Ook denkt de HTV erover om het bekende stuk ‘In den olden Berenschot’ nog weer eens op te voeren. Radio Gelderland zal het dialectprogramma ‘Achterhoeks accent’ op zaterdag 16 maart 2002 uitzenden vanuit de Hengelose bibliotheek. Deze uitzending zal worden verzorgd door Jolanda Beulakker en Arie Ribbers en zal geheel gewijd zijn aan Herman van Velzen.

Pax 3 in het nieuw gestoken door Morgana Slaapkamers
Op zondag 7 oktober vond de uitreiking plaats van de nieuwe tenues. Voor de wedstrijd tegen Sp. Lochem mochten we uit handen van Hessel Lubbers namens Morgana Slaapkamers (onderdeel van Lubbers Wonen en Slapen) deze tenues ontvangen. Nu bekend is geworden, dat Lubber Hengelo gaat verlaten en toekomstig vanuit Doetinchem gaat opereren, wilde Fa. Lubbers laten blijken de affiniteit met Hengelo niet te willen verliezen en stak daarom Pax 3 in het nieuw!

Afscheid Agnes Hakvoort als coördinator van De Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Riet Niesink, vice-voorzitter van de Hulpdienst met Agnes Hakvoort. Agnes begon dertien jaar geleden als contactpersoon voor de algemene hulpdienst door het opzetten van een Bezoek en Oppas Service voor Ouderen, BOSO. Nu alweer vijf jaar geleden nam Agnes hiervoor het coördinatorschap op zich. Daarna ging in het jaar 2000 de Vrijwillige Terminale Zorg, de V.T.Z. van start; ook deze werd ondergebracht bij de algemene hulpdienst. Agnes werd hiervan ook coördinator. Agnes blijft als vrijwilligster actief. Het bestuur heeft twee personen bereid gevonden om de verschillende taken over te nemen. Ria Jansen is nu contactpersoon voor de hulpdienst en Marijke Droppers doet samen met Ria Rijpkema de coördinatie van de BOSO en VTZ voor Hengelo en Keijenborg. Wij als bestuur zijn blij met deze opvolgsters.

Opening Stal Sueters

23 oktober 2001
Tachtig jaar muziekvereniging St. Jan
Op 21 september jl. was het al weer tachtig jaar geleden dat muziekvereniging St. Jan in Keijenborg voor het eerst van zich liet horen. Dit willen we op zaterdag 27 oktober a.s. vieren met een jubileumconcert. Het concert zal worden verzorgd door de harmonie St. Jan en het Jeugdorkest. Beide orkesten staan onder leiding van de heer Ronald Buyting. Tevens zullen enkele leerlingen laten horen hoe ver zij gevorderd zijn in de muziek. Het belooft dus een gevarieerde avond te worden die u zeker niet mag missen. Het concert begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Zaal Winkelman, St. Janstraat 3 te Keijenborg.

Optocht van militaire voertuigen bij het Achterhoeks museum 1940-1945
Zaterdag 13 oktober jl. waren er tussen de middag tal van militaire voertuigen te bewonderen  rondom het Achterhoeks Museum 1940- 1945 te Hengelo Gld. Een groep liefhebbers van de Veluwe had rondom Hengelo een tocht uitgezet met het doel het museum te bekijken. Toen de chauffeurs  binnen alles bekeken, waren er vele toeschouwers buiten de bijzondere voertuigen aan het  inspecteren. Een bonte collectie met de overbekende Jeep in zowel Ford als Willy’s uitvoering. En wat te denken van een enorme Diamond kraanwagen. Bijzonder waren ook de Chevrolet Hup – een soort officieren camper – en de blauwe Royal Air Force Bedford MW van Engelse makelij. De colonne werd besloten met diverse uitvoeringen van de Dodge en Chevrolet vrachtwagens. Altijd weer indrukwekkend, al die geallieerde militaire voertuigen. Volgend jaar zullen er zeker weer een keer voertuigen bij het museum te bewonderen zijn.

Receptie jubilerende EHBO in Keijenborg
Op de foto vlnr: Anita Buunk, Henk Schwartz, Dorie Tolkamp en Mini Giessen De EHBO-vereniging in Keijenborg vierde 13 oktober jl. haar vijftig jarig bestaan. Tijdens de druk bezochte receptie werd er teruggekeken op de afgelopen jaren. De heer Tolkamp stond stil bij de oprichting van de EHBO. ‘Het was zes jaar na de oorlog. Een kleine actieve groep, waarbij o.a de heer Van Uum hier aanwezig, richtte op 15 oktober 1951 een goed functionerende EHBO op. Het is prettig dat in dit jaar van de vrijwilliger, ook de EHBO haar vijftig jarig bestaan viert’. Burgemeester Van Beeck Calkoen sprak namens de gemeente Hengelo. ‘Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan het in stand houden van een goede voorziening, zoals de EHBO. Zie verder De Reclame.

Ledenbestand 2001 staat op 326 gezinnen. Hengelose ijsbaanvereniging ‘Steintjesweide’
‘Ijs en weder dienende’ zijn gevleugelde woorden in de ogen van bestuur en leden van de Hengelose ijsbaanvereniging ‘Steintjesweide’. Zodra gunstige weersomstandigheden zich aandienen voor ijsvorming begint het werk voor de baancommissie om alles up-todate te hebben als de eerste jeugdige schaatsers zich aandienen. Men gaat als eerste voor de jeugd, omdat zij qua afstand en financiën minder mogelijkheden hebben om de grote goed geoutilleerde ijsbanen te kunnen bezoeken. Het ledental staat momenteel op 326 gezinnen, dus schaatsers genoeg, wanneer de ijsbaan daadwerkelijk geopend is. Zie verder De Reclame.

Huishoud- en Kadoshop Sueters geopend
Woensdagavond 17 oktober jl. vond de officiële opening plaats van Sueters huishoud-en kadoshop aan de Raadhuisstraat 9 in Hengelo Gld. Sueters heeft al een soortgelijke winkel in Vorden. ‘Ik ben trots op het bedrijf en op onze familie’ aldus mevrouw Sueters tijdens de officiële opening. ‘Dit is de achtste uitbreiding van ons bedrijf en de eerste keer buiten de gemeentegrenzen van Vorden’! Sueters huishoud- en kadoshop is een echt familiebedrijf en ook nu heeft iedereen van de familie Sueters meegeholpen om samen met de medewerkers alles voor elkaar te krijgen’. Suzan Sueters zal van de familie het meest in Hengelo aanwezig zijn. Zie verder De Reclame.

Eddy de Gier D’n Draejer in de Velswijk

 

30 oktober 2001
‘Galerie F 87’ van Gerda Wisselink
Gerda Wisselink met het schilderij waarmee ze de eerste prijs won met ‘Achterhoeks Palet’ In het prachtige buitengebied van Hengelo Gld., vlak bij de golfbaan, ligt een beetje verscholen, een mooie, grote boerderij. Niet meer in gebruik als boerderij, maar een gedeelte ervan is verbouwd en ingericht tot galerie. De eigenares van deze tentoonstellings- en werkruimte is Gerda Wisselink.Al jaren schildert ze , maar tot nu toe was ze er nog niet zo zeker van, dat ook anderen haar producten zouden kunnen waarderen. Van haar zuster hoorde ze, dat er een soort schilderwedstrijd werd gehouden, genaamd Achterhoeks Kleurenpalet’. Zie verder De Reclame.

Ideeën ter stimulering Hengelose markt
Redelijke aanvoer van paarden. Thomas en Laurie ten Kate vertroetelen een pony op de najaarsmarkt Ondanks de MKZ-crisis is het geloof in de Hengelose paardenmarkten niet teruggelopen ten opzichte van de periode daarvoor. Dit viel te constateren op de op 20 oktober jl. gehouden najaarsmarkt, met een redelijke aanvoer van paarden en pony’s. Ondanks gunstige prijzen kwam het niet altijd tot een gesloten koop. Wel was er veelvuldig het traditionele ‘handjeklap’ om eventueel tot elkaar te komen met de prijs en soms behoorlijk af te dingen. Dat is markt in optima forma.6 november 2001

Film over Hengelo in het jaar 2000
Toen in 1998 enige Hengeloërs de oude film ‘Rond Hengelo’s Boerenerf’ bekeken, die zo’n veertig jaar geleden werd gemaakt, zagen ze een manier van ‘boeren’, die vandaag de dag weer geheel anders is dan toen. Ook viel het op hoeveel karakteristieks er inmiddels uit Hengelo verdwenen is, zoals b.v. de oude boterfabriek en de muziekkoepel. In juli 1998 werd er door de besturen van de Oudheidkundige Vereniging en de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting besloten om het jaar 2000 van begin tot eind in beeld te brengen en dan vooral geënt op de Hengelose samenleving. Zie verder De
Reclame.

Champagnefles blikvanger in de Spalstraat
Ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde zaal bij partycentrum ‘Langeler’ stond er woensdag 31 oktober jl. een reusachtige champagnefles aan de Spalstraat in Hengelo Gld. Vanaf 19.00 uur kon iedereen de zaal bekijken. Er was zeer veel belangstelling en de reacties waren uitermate positief. De sfeervolle uitstraling en het hergebruik van de glas-inloodramen in het plafond oogstten veel bewondering. We wensen Hans en José veel succes!

Een club voor jong en oud Tachtig jaar bijenvereniging ‘De vooruitgang’
Op de foto: Eddy Geurtsen, Teunis Roenhorst, Wim Wissink met op de voorgrond Hylke Politiek en  Michiel Uiterweerd Feike Politiek was niet aanwezig.  Vlakbij de ingang van het nieuwe leerpad aan de Dijenborgseweg ligt, een beetje verstopt in het bos, het verenigingsgebouwtje van de bijenvereniging ‘De Vooruitgang’. Echt een club, waar iedereen lid van kan zijn, jong en oud. Zie verder De Reclame.

Groots opgezet feest in sporthal ‘de Kamp’ New Yearsparty in Hengelo Gld.
Chris van Dijk, Remge Vink en Rob Harmsen. Van diverse kanten hoorden Remge Vink en Rob Harmsen van Sportcentrum Aerofitt en Chris van Dijk van Sportkantine ‘de Kamp’, dat er met Oud-en-Nieuw vaak een hoop herrie en narigheid was in Hengelo, maar dat er in feite niets werd georganiseerd. Omdat Remge, Rob en Chris meer tot de doeners dan tot de klagers horen, kwamen zij op het idee om een grandioos feest te organiseren in sporthal ‘de Kamp’ op l januari 2002 van 0.30 uur tot 6.30 uur. Het moet een spetterend feest worden waar niet alleen de jeugd, maar ook ouderen veel plezier aan kunnen beleven. Samen zijn de drie heren aan het werk gegaan. Zie verder De Reclame.

13 november 2001
Openbare bibliotheek Hengelo Gld.
Vroeger was het niet zo gebruikelijk, dat je regelmatig naar de bibliotheek ging. Misschien was het wel zo, dat er ook veel minder gelezen werd. Daarom waren er in de kleinere dorpen ook geen uitgebreide bibliotheken, maar had men uitleenposten. Deze posten werden verzorgd door de kerk of een stichting tot Nut van het Algemeen. Zodoende waren er in Hengelo Gld tot 1970 drie uitleenposten, één van ‘Het Nut’ in de oude school aan de Ruurloseweg, één van de katholieke bibliotheek in de pastorie en de Keijenborgse parochiebibliotheek. In 1972 werd op verzoek van de  gemeente een stichting opgericht die de bibliotheken moest coördineren en naar een openbare  bibliotheek moest werken. Zie verder De Reclame.

Bekveld wint schooldamtoernooi
Het eerste team van Bekveld heeft de jaarlijkse strijd om het kampioenschap van Hengelo gewonnen.  Na 7 speelronden had het team 16 punten verzameld. Het 2e team van Rozengaardsweide behaalde  eveneens 16 punten, maar moest genoegen nemen met de tweede plek omdat zij 60 bordpunten  behaalden en Bekveld 62. Op een derde plaats eindigde Rozengaardsweide 1 met 14 punten en 54  bordpunten en het meidenteam van Varssel 2 werd knap vierde. Zie verder De Reclame. 

Fietsencontrole 3VO op de basisscholen Hengelo Gld.
Donderdag, 8 november, werd op initiatief van 3VO Hengelo Gld op alle Hengelose scholen een fietsencontrole gehouden. De heren Franke en De Voer vertegenwoordigden het gezag en werden bijgestaan door Els Korten, Kitty Brink en de Heer Bouwmeester. De fietsen werden goed gecontroleerd en alleen wanneer er geen gebreken werden geconstateerd, werd de OKsticker afgegeven. 3VO wil de ouders er nog eens dringend op wijzen, dat het in de komende donkere maanden van levensbelang is, dat de fietsen van de kinderen goed zijn verlicht en remmen en bel functioneren zoals het moet. Voor de niet goedgekeurde fietsen zal er nog een hercontrole plaatsvinden. De datum hiervan wordt op de scholen bekendgemaakt.

 

20 november 2001

P.C.B.S. De Veldhoek
In de Veldhoek, een klein puntje van Hengelo Gld en Ruurlo, ligt aan de Kapersweg, heel romantisch, de PC.B.S. ‘De Veldhoek’, een basisschool die nog aardig in de illustraties van ‘Ot en Sien’ zou passen. Kom je eenmaal binnen, dan overkomt je een nostalgisch gevoel. Je bent hier in een oude school, maar dan wel geheel aan de eisen van de nieuwe onder wijsinzichten aangepast. Er heerst rust en de kinderen zijn met hulp van de leerkrachten bezig met de taken, die voor deze dag zijn gepland. Bij het binnenkomen in de lokalen, valt op, dat de kinderen spontaan reageren en het niet ongewoon vinden, dat er zomaar een vreemde komt binnenstappen. Je bent er welkom en ze laten je spontaan zien waar ze mee bezig zijn. Zie verder De Reclame.

Nicole Kroesen met haar pony tweede op NK
Het was een klein groepje supporters dat op 3 november ’s morgens vroeg vertrok naar Een (gemeente Roden). Zij gingen om hun Ponyclubgenote Nicole Kroesen met haar pony Meggy mac Neill aan te moedigen bij haar deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Samengestelde Wedstrijden. Zie verder De Reclame.

Bezorgers

Petra Regtop, michel Decanije, Henny Groot Bruinderink, Danny Roenhorst, Alice Jolink, Bram v.d. Dorpel, Ans Massen, Magreet Willemsen, Willy Rondeel, Sandra Brand, Gerda Momberg, Andrea Massen, Marjolein van Boven,Gerard Groot Bruinderink en Anneke Tesselaar.

Zonnebloem Keijenborg

Martha Mentink, lies Bergevoet, Riet Roos, Doortje Looschelder, Fien Jansen-Klaassen, Dora Mentink, Anja Meening, Thea Rondeel, Marja Wanders, Stinie Eggink.

Zaterdagmiddag, 10 november werd in zaal Winkelman een receptie gehouden ter gelegenheid van  het 25-jarig bestaan van ‘De Zonnebloem’, afdeling Keyenborg. In haar toespraak gaf de voorzitster, mevrouw Martha Mentink een overzicht van de werkzaamheden en de doelstellingen van ‘De Zonnebloem’. De afdeling Keyenborg werd op 11 november 1976 opgericht door de heer Van Ree naar aanleiding van een lezing bij de KPO. Vanaf die tijd wordt getracht het leven van zieken en eenzamen op te vrolijken door bezoekjes, het meehelpen bij uitjes en vakanties en het meehelpen bij de actie. Zie verder De Reclame.

27 november 2001

Volleybalvereniging DVO blij met de vele sponsors voor seizoen 2001-2002
Dames 1 wordt nu volledig van wedstrijdkleding voorzien door meubel- en tapijtenhuis ‘De Spannevogel’, welke door de dames in dank aanvaard werden. V.l.n.r.: namens ‘De Spannevogel’ Bennie Besselink, Agnet Besselink, Wilma Harmsen, Jacqueline Rukker, Adinda Lemmens, Marieke Harbers en Bert Woerts namens ‘De Spannevogel’ Knielend v.l.n.r.: Wendy Kleinstapel, Jorine Maresch, Renate Besselink, Jessica Tesselaar, Miranda Meerlo en liggend trainer Anton Baars Zie verder De Reclame.

Grootse plannen in Hengelo Structuurvisie Hengelo-Kom
Op woensdag 7 november en donderdag 15 november jl. werden er in de gemeente Hengelo Gld. twee informatieavonden gegeven over de structuurvisie Hengelo-Kom. Namens de gemeente waren wethouder H. Meurs aanwezig en dhr G. Oosterhuis hoofd grondgebiedszaken, namens het bureau van Droffelaar de heer H.Post. In het veelomvattende plan van het gemeentebestuur komen de volgende onderwerpen aan de orde: bouwprojecten, verkeersmaatregelen en kwalitatieve verbeteringen van de openbare ruimte. De structuur visie is een kader waarbinnen de ontwikkelingen een plaats krijgen; het biedt op deze manier een stuk duidelijkheid voor iedereen Zie verder De Reclame.

4 december 2001
Vijftien jongeren richten samen eigen zaak op
Onder het toeziend oog van school, maar verder geheel op eigen initiatief heeft een groep van vijftien jonge mensen samen een ‘zaak’ opgericht genaamd ‘Iron Art’. Er is bekeken welk product zou worden aangeboden. Dit werden dus metalen figuren, in hoofdzaak windwijzers, maar de klant kan ook iets anders bestellen zoals sleutelhangers of kapstokken. Zie verder De Reclame.

Volleybal Holtria dames en heren in het nieuw door Goossens Atomica
Wij van Holtria uit Bekveld willen ons aan u voorstellen in onze nieuwe outfit van onze sponsor Goossens Atomica. Naast onze broeken en shirts hebben wij nu ook schitterende fleece-truien. ontvangen. Goossens Atomica is gevestigd aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo Gld. en heeft een groot assortiment aan artikelen. Tuinmeubelen in alle soorten en maten, campingartikelen, accessoires voor het aanleggen van vijvers, ondergrondse sproei-installaties en riool-en afvoerbuizen. Goossens Atomica is erkend Hartman Dealer en heeft de nieuwe collectie tuinmeubelen voor 2002 al binnen. Daarnaast is Goossens Atomica steeds beter vertegenwoordigd op het gebied van werken vrijetijdskleding. Zie verder De Reclame.

Koopzondag onder begeleiding van Zwarte Pieten
Toen een groep muzikale Zwarte Pieten aan Sint vroeg of ze op straat muziek mochten maken op de koopzondag te Hengelo Gld., had hij daar wel een beetje moeite mee. Want alle cadeautjes voor de kinderen waren nog niet ingepakt, het paard moest extra verzorgd worden en ’s nachts moesten ze nog weer het dak op. Sinterkaas werd er een beetje zenuwachtig van. Maar uiteindelijk heeft hij toch toestemming gegeven en met vrolijke sinterklaasliedjes zorgden de zwarte Pieten ervoor, dat het winkelend publiek zingend over straat liep, kleine kinderhandjes werden volgestopt met pepernoten en de winkels het gezellig druk hadden. De HKM van Hengelo Gld. heeft de medewerking van de Pieten zeer op prijs gesteld.

11 december 2001
Wim Heesen over organisatie ‘Kaarsjesavond’ 2001 op vrijdag 14 december
Toen twee jaar geleden de winkeliers in Hengelo Gld. met een actie ‘kaarsjesavond’ het winkelend publiek het dorp wilde laten bezoeken, was er weinig belangstelling: hoewel de winkeliers hun grote verlichting hadden uitgedaan en hun zaken met allemaal kleine lampjes sfeervol verlicht hadden, kon dit niet de sfeer oproepen, die men voor ogen had. De algemene reactie was toen: ‘In Hengelo kan er nooit wat en gebeurt er nooit wat!’ En bij deze houding bleef het. Wim Heesen, onderwijzer aan de O.B.S. ‘Rozengaardsweide’, die al vele jaren in Hengelo woont en zich dan ook Hengeloër voelt, ergerde zich enorm aan deze negatieve houding. ‘Natuurlijk kan er wat in Hengelo, als je je er maar voor de volle honderd procent voor inzet en de zaken positief probeert te benaderen. Alleen maar negatieve kritiek heeft weinig zin en hierdoor kom je in een matte houding van: “Het zal mijn tijd wel uitduren” Zie verder De Reclame.

Open Huis Nieuwbouw Auto Herwers
Eindelijk is het dan zover: Auto Herwers betrekt z’n nieuwe garage/showroom aan de Kruisbergseweg en wil Hengelo en omstreken een kijkje laten nemen. Daarvoor zijn de open dagen op 14, 15 en 16 december. Zie advertentie op pagina 10 voor meer informatie.

Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem
De Landinrichtingscommissie voor de Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem deelt u mee dat het spreekuur met ingang van 1 december 2001 alleen nog op de eerste donderdag van de maand wordt gehouden. De Landinrichtingscommissie voor de Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem F.A. Kormelink, secretaris Dienst Landelijk Gebied


Aula ‘Ons Huis’ gerenoveerd
Op foto: De heren J.B. Eppink en A. Ruiterkamp van gelijknamige uitvaartverzorging en de heer G. Wenneke, voorzitter bestuur ‘Ons Huis’. Hoewel de aula van een uitvaartcentrum niet direct gezien wordt als een gezellig ontmoetingspunt, is het natuurlijk wel belangrijk, dat tijdens de uren waarin men de nabestaanden kan condoleren en afscheid nemen van een overledene ook de ontvangstruimte een rustige en verzorgde uitstraling heeft. Dat hebben de uitvaartverzorgers en beheerders van de aula, Eppink en Ruiterkamp, dan ook aangekaart bij het bestuur van ‘Ons Huis’. Men was het hier helemaal mee eens, want sinds de bouw van de aula in 1977 was er niets meer veranderd. Dit was goed te zien aan de gebruikte kleuren en meubilair. Zie verder De Reclame.

Enorm Harmsen Hengelo Gld. een van de beste Enorm-winkels van Nederland

Enorm Harmsen gevestigd aan de Banninkstraat in Hengelo Gld heeft de zevende plaats behaald in de strijd om de beste Enorm winkel van het jaar 2001. Enorm Harmsen is sinds 1989 aangesloten bij Enorm; een landelijke in- en verkooporganisatie op het gebied van ijzerwaren, gereedschappen, machines en beveiliging. Deze ruim 100 Enorm speciaalzaken zijn inmiddels een begrip in Nederland, met als motto: ‘En ons advies kost u niets’. Zie verder De Reclame.

18 december 2001

Première videofilm ‘Hengelo 2000’ Videofilm ‘Hengelo 2000’ heeft historische waarde
Staand v.n.l.r.: W. Scheurink, G. Langeler, B. Hiddink, J.Tjoonk, L. Regelink en D. Maalderink Zittend v.l.n.r.: H. Gosselink, R. Haaring en B. Wissels. Maandag 10 december jl. vond bij partycentrum Langeler de première plaats van de videofilm ‘Hengelo 2000.’ Op initiatief van de Oudheidkundige Vereniging en de Vereniging Voor Bedrijfsvoorlichting is tweeënhalf jaar geleden uitvoering gegeven aan de plannen om een nieuwe film over Hengelo Gld te maken. De vorige film, gedateerd uit 1958, laat de leefomstandigheden omstreeks die tijd zien. De nieuwe film ‘Hengelo 2000’ benadrukt de economische, maatschappelijke en culturele aspecten van Hengelo rond de eeuwwisseling.

25 december 2001
Na vele jaren wachten, wachten … Opening Autobedrijf Jos Herwers
Donderdag 13 december jl. was het eindelijk zover, de opening van het nieuwe Autobedrijf Herwers was een feit. Na een periode van zeven jaar, waarin procedures centraal stonden, kon het nieuwe pand officieel in gebruik worden genomen. Onder grote belangstelling sprak burgemeester Van Beeck Calkoen Jos Herwers en zijn team van medewerkers toe. ‘De opening van dit bedrijf is meer waard dan een hartelijke gelukwens. Vele mensen vanuit uw bedrijf, vanuit de gemeente, de provincie en de diverse rechterlijke colleges hebben met veel energie en een groeiende betrokkenheid zich ingespannen om het in 1995 geformuleerde doel te behalen. We kunnen terugzien op procedures en besluiten, waarin op zeer plezierige wijze samengewerkt is, met een ondernemer die steeds is blijven geloven in het einddoel of eigenlijk meer in een nieuwe start.’ Voor Jos Herwers was het lange wachten uiteindelijk beloond. ‘Het geduld is beloond! Na wachten, wachten en nog eens wachten zitten we eindelijk in het nieuwe pand.


Waterpolo He-Keij
De heren van He-Key stonden op 15 december aan de badrand voor de wedstrijd tegen DOS 2 uitVarsseveld. Op papier een wedstrijd die gewonnen moest worden, maar je weet toch maar nooit. He-Key miste zijn midvoor Geert Memelink door een blessure en dat had consequenties voor de speelstijl. De aanvalskracht moest nu van achteruit komen en in het begin was dat wat onwennig. Er werd vooralsnog niet met scherp geschoten vanaf de 6-meter lijn. Na verloop van tijd groeide HeKey echter in het nieuwe spel en begonnen de doelpunten te vallen Zie verder De Reclame.

‘Auto Kemp’ in Keijenborg investeert in Milieuvriendelijke autowasinstallatie
Je hoeft de kraan maar open te draaien en er is water. Op elk moment van de dag en zoveel je maar wilt. In een land als het onze lijkt dat zo vanzelfsprekend. Maar is dat wel zo? Water behoort tot de belangrijkste levensbehoeften. Dankzij water is er leven op aarde. Logisch dat je met dat gewone, maar toch bijzondere drinkwater bewust moet omgaan. Want water wordt in ons landje steeds schaarser. Daar heeft Auto Kemp’ ook aan gedacht bij de aanschaf van een nieuwe doe-het-zelf-autowasinstalatie. Zie verder De Reclame.