Slachteri-je

Uit de Olde Kaste 1995-04

Auteur: onbekend

SLACHTERI-JE

Haost net zo mooi as kermis
dat was in mien jeugd
‘t slachten van ons varken
dat deed mien toch zo’n deugd.

D’n slachter kwam dan vrog al
en heej brach de biele met
met ’n schraper bungelend an zien lief
en heej had ’n snorre en…..’n pet.

Mien moe-der had de foezelflesse
al op de kelderrichel staon
want zonder dat zei moe-der
kan den man niet lieke slaon.

’t varken kwam naor buut’n dan
met ’n touw al an de poot
deur den foezel sloeg e liek dan
en ’t varken was dan …dood.

‘n vliemscherp mes in de hals
met ’n grote panne veur ’t bloed
deed mien wel ‘ns effen griezel’n
maor de wosten daorvan dee’n mien goed!

Met slumpe kokkend water
al in de fornuuspot op e-warmd
wodd’n met de slachter’s schraper
’t varken van zien heur verarmd.

Onze grote holten leere
wodd’n van de deale e-haald
waorop ’t varken – met de boek naor boaven
dan kantel-werks werd neer-e-daald.

Dan was ‘t altied schoolgaons tied!!
de tasse wodd’n dan bi-j mekare e-raapt
’n stuk van de film was ik dan kwiet
dat ’t varken deurmidd’n wodd’n e-jaapt!!

Maor um 12 uur rende ik gauw naor huus
um ’t varken weer te zie-n
dan hinge al an de leere
net as Jezus an ’t kruus.

Hie hing dan ondersteboaven
alleen zien rugge was nog heel
hie had twee halve snoet’n dan
waor ‘n drupken bloed nog wel van viel.

I-j zag dan de ribbekaste
en de dikte van ’t spek
dat later op taofel zol komm’n
en wi-j ons slaon zoll’n as ‘n gek.

De wimme stond dan altied klaor
veur de wosten en ‘t spek
maor familie en de geestelijkheid
waren dan ok ’n …lekkerbek.

Now wordt varkens nog e-slacht
met massa’s en in riegen
gin kind kan d’r now nog net as ikke
zien kick daorvan kriegen.

Ik denk met ’t water in mien mond
an de tied nog van weleer
an de wimme, ’t spek en ’t wostenwerk
van ons varken an de leer!!!!!

Auteur onbekend