2018-02 Steenschat uit Hengelo Gld

Uit de Olde Kaste 2018-02

Auteur: Toon Roelofsen

Steenschat uit Hengelo Gld

Steenschat van een klokbekersmid – 2000 voor Christus

De aanleiding tot dit verhaal is een bezoek aan het museum Het Valkhof in Nijmegen. Een van de topstukken uit de collectie van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, die daar tijdelijk is tentoongesteld, heeft betrekking op een vondst in Hengelo Gld.

In 2007 werd in een kuil op het adres Spalstraat 20 een aantal stenen gevonden. Ze waren verpakt in een doek of leren lap. Een van deze stenen werd onmiddellijk herkend als een stenen bijl, die typerend is voor de Klokbekercultuur. Verondersteld wordt dat de Klokbekercultuur voornamelijk een rondtrekkend herdersvolk was zonder vaste woonplaats. De naam van de cultuur is afgeleid van de vorm van de aardewerken bekers die veel op een klok lijkt.

Naast de bijl lagen andere stenen gereedschappen en een stenen aambeeld. Zo waren er gereedschappen waarmee houten pijlschachten gemaakt konden worden. Het is bekend dat deze mensen goede boogschutters waren. Onder de microscoop werden sporen van goud en koper gevonden. In Bennekom is een vondst gedaan van een typische grafurn in de vorm van een beker met daarnaast een gouden diadeem (haarband). Koper werd gebruikt om wapens van te maken. Hiermee waren ze de eerste mensen in Nederland die metaal bewerkten.

Je kunt dus echt wel spreken van een bijzondere vondst. Er is in deze buurt namelijk weinig tot niets in de bodem terug gevonden. Bovendien hebben we het hier over een vondst uit de periode tussen circa 2400 tot 1900 voor Christus!

Kijk op de site van museum Het Valkhof voor meer informatie.

Details zijn ook te vinden op de site van MijnGelderland.