2018-02 Thuis bij… Mevr. Memelink “De Klepperklumpkes”

Uit de Olde Kaste 2018-02

Auteur: Rob Mullink

Thuis bij… Mevr. Memelink “De Klepperklumpkes”

Aangeschoven aan de keukentafel van mevr. Memelink aan de Kastanjelaan te Hengelo. Ik wil U graag meenemen naar het jaar 1968 om de toen bekende boerendansgroep de “KLEPPERKLUMPKES“ nog eens onder de aandacht te brengen. Bij velen, met name de wat ouderen, zullen nog wel herinneringen naar boven komen, aangezien ze in Hengelo en omstreken vaak te zien en te horen waren. Mevr. Memelink had al enkele plak- en fotoboeken op de keukentafel liggen en sprak met heel veel enthousiasme over die gezellige tijd. Helaas kon door omstandigheden mevr. Van Dijke (de opríchtster van de groep) hier niet bij aanwezig zijn. Jammer.

Het is al een hele tijd geleden dat de UW-afdeling een bezoek ging brengen aan Lunteren. Het was een tegenbezoek, zij hadden Hengelo al eens bezocht.

De Hengelose bejaarden moesten ergens mee voor de dag komen. Zo is eigenlijk het idee van de boerendansgroep ontstaan. Vele uren werden aan het instuderen van de dansen besteed. De leden kwamen bijna allemaal uit de buurt en de gemiddelde leeftijd lag boven de 65 jaar. Het was dus een echte bejaardenboerendansgroep. Na het optreden in Lunteren bleef de dansgroep bestaan en kwamen er aanvragen om te dansen van heinde en verre binnen.
“Ome Karel “ was dansmeester en spölleman. Als hij aan zijn harmonica trok konden de bejaarden maar moeilijk blijven zitten. Mevr. Van Dijke deed ook de public relations, er moest immers van alles geregeid worden, zoals vervoer en financiën. Er waren veel optredens zoals in: Winterswijk, Eibergen, Lochem, Veenendaal en Wehl. Overal werden ze uitgenodigd. Ook vaak in Ons Huis te Hengelo, waar ’s middags werd opgetreden voor b.v. een bejaardengroep uit het Westen, die een bezoek bracht aan ons dorp. Herman Lubbers (koster) regelde dit vaak. Om de 2 weken werd er geoefend aan de Kervelseweg bij de familie Blanken. De oude dansen zoals: Duítse Polka, de Riepe-Riepe Garste, de Driekusman, Spaanse Wals, Veleta en Kruispolka werden dan perfect ingestudeerd. Dit allemaal onder leiding van “Ome Karel “

Bij de foto’s o.a. : Karel van de Keet en de optocht 1000 jaar Hengelo Gld

Met onberispelijk wit geschuurde klompen en in originele kledij komen dansers om de veertien dagen oefenen. In de schemme van de linde, daor kö,j al die klompe vinden. Klompen groot en klompen klein, met achter in de hakke een beetje water dat verdampt. Het was een echte vriendengroep. Veel gezelligheid met op z’n tijd een borreltje. De koffie en koek die tijdens de repetities werden genuttigd, werden door de bejaarden zelf meegebracht. Veel werd er gelachen om Bernard Arendsen. De kleding kwam geheel uit eigen bezit. Pakjes en japonnen waren er genoeg, alsook de zijden boerenpetjes. Het vervoer naar de optredens was totaal geen probleem. Er werd geld door iedereen ingelegd om een bus te huren. Aan menige optocht werd meegewerkt. De oude huifkar met de spöllemannen op de bok en er werd volop met de lledjes meegezongen. Het mag duidelijk zijn dat dit altijd hele gezellige momenten waren.

In het archief werd nog een oud Hengelo’s lied gevonden.

De Graafschap Zutphen heel ver in
Daar ligt mijn Hengelo

Ik leef daar blij en werk met zin
Dat dorpje trekt mij zo
De oude mooie toren steekt
Stoer boven alles uit
Terwijl hij van ’t verleden spreekt
Op hoger leven duidt

Verpozing biedt de fraaíe bleek
De stille wandelaar.
D’intiemste plekjes van de streek
Waar rust is, vind ik daar
Hier zijn natuur en de cultuur

Harmonieus vergroeid
Tot een geheel, dat leder uur
En elke dag weer boeit.

Hier leerd’ ik eens aan vaders hand
De naam van elke boom
Droomd’ ik in ’t groene akkerland
Mijn eerste liefdesdroom.
Naar oud gebruik wordt hier elk jaar
Verdeeld het kost”lijk brood
Hier staan de mensen naast elkaar,
Bij vreugd, maar ook in nood.

In ’t dorpje ver de Graafschap in,
Waar ik mijn lied aan wijd,
Heeft ’t Werken met gemeenschapszin
Tot hoger peil geleid
De tijcl heeft er niet stil gestaan,
Men blijjft er steeds actief.
Een nieuwe toekomst breekt zich aan
Met breder perspectief.

Mijn vriend’lijk Hengelo bljjv’lang
Van d ‘Achterhoek ’t juweel
Weerklinkt nog lang de vogelzang
In ’t weeldrig groen struweel
Geen plekje dat ik beter ken
En vuriger bemin
Dan ’t dorp, waar ik geboren ben
Heel ver de Graafschap in.