1998-01 Voormalige zuivelfabriek de pijp uit.


Uit de Olde Kaste 1989-01

Auteur: A. Lubbers

Voormalige zuivelfabriek de pijp uit.

Wat zich al langer liet aanzien, zou dan op zaterdag 11 februari 1989 haar beslag krijgen, n.l. het neerhalen van de schoorsteenpijp, het laatste zichtbare symbool van de Coöp. Zuivelfabriek, op de hoek van de Zuivelweg en de Spalstraat te Hengelo Gld, om plaats te maken voor de bouw van een supermarkt. Om 09.00 uur begonnen R. Schrooten en W. Montfoort aan het karwei, door eerst op de grond de lijn te trekken waar de pijp moest neerkomen. Aangezien de pijp in een slechte conditie verkeerde, werd random de pijp een twee meter hoge zandwal aangebracht. Op deze hoogte werd een gat gehakt van een vierkante meter.

Naast deze opening werden de stenen aan beide zijden schuin weggeboord met luchthamers, zodat om 10.00 uur de schoorsteenpijp ineens overhelde en z’n laatste seconden sleet. Met een smak kwam het gevaarte op de grond, waarbij geen steen op elkaar bleef. Er was bij het verdwijnen van dit laatste fabriekssymbool veel oud-personeel aanwezig, o.m. F. Politiek (direkteur), G.W. Lubbers (assistent-direkteur), W. Middelink, J. Masselink, H. Langwerden, H. Oldenhave en W. Lamers.
Met de kamera in de aanslag gelukte het onze voorzitter het vallen van de pijp in enkele fasen op te nemen.