Vrede (kerstgedicht)

Uit de Reclame 5 okt. 1946

Vrede
vrede spreid gij uw zachte vleuqels
over de donkere aarde heen –
over de moeden en de gewonden,
over duizenden die verzwonden,
over al de smikkende monden,
die verbleekt zijn van geween!

vrede daal gij uit de lichte sferen
waarheen gij vluchttet voor deze wereldsmart,
daal over hen die u hebben verraden,
en over de dwazen, die op u smaadden,
en over de blinden, die om u baden;
daal – daal gij weder in ons hart!

opdat uw liefde daar weder wone,
opdat uw liefde ons weer genas –
liefde bove onze ijdele wensen
liefde over alle ijdele grenzen
liefde alleen, van mens tot mensen,
die eindelijk leerden wat liefde was!

Adama van Scheltema