1997-01 Koolhoven Heide Veuruut

Koolhoven Heide Veuruut

Toen de lange duustere oorlogsjaoren vuurbi’j wazzen, hadden de mensen weer zin in ontspanning. Vief jaor lank hadden ze zich motten redden en behelpen, maor now mochten ze weer gaon en staon waor ze zelf wollen. Naodat ’t gewone leaven van alledag weer op gang was ekommen kwam d’r weer gebrek an ontspanning. In die tied wieren d’r ok meerderweggens verenigingen op-ericht. Qranje- en buurtverenigingen schotten aoveral as peddestuule uut de grond en in Hengel was dat ok al niet anders.

Zo wier d’r ’n buurtvereniging op’ericht in ’t gebied tussen de Aaltenseweg en de Reurlseweg, met de name KHV. Disse afkorting ston veur de woorden: Koolhoven Heide Veuruut. De meesten onder ons zölt wel snappen dat de name Koolhovenheide is eleend van Herman van Velzen. Zien geesteskind, Aornt Peppelenkamp, wonen daor. Herman van Velzen op zien beurte had “Koolhoven” weer eleend van uutgever C. Misset. Den had in 1936 een knalrooie eendekker ekocht die emaakt was deur de constructeur F. Koolhoven. De thuusbasis van disse machine was vliegveld Groenendaal in Dörkum. Jao, in die tied hadde wi’j in den Achterhoek al een echt vliegveld! Iederene die in ’t betreffende gebied wonen, kon lid wodden van Koolhoven Heide Veuruut, rang, stand of geleuf dee niet ter zake.

De veurnaamste activiteit beston uut ‘t organiseren van ’n jaorlijkse busreis. Bi’j Beunk van de Qlde Varsselseweg hadden ze ’n legertruck, zo’n vrachtwagen met ’n zeildoek d’r oaverheer. Al kort nao d’n oorlog bunt hier de eerste reisjes met ondernommen. Zo in de vieftiger jaoren beleaven KHV zien hoogtepunt. Twee mooie groepsfoto’s uut die tied bunt bewaard ebleven en daor zulle wi-j zo naor kieken.


Jan Rouwenhorst (“Jan van de Smid”) was in die tied veurzitter. ln ’t dagelijkse leaven wasse posbode en hi-j wonen an de Reurlseweg. Bestuursvergaderingen vonnen steevast plaats bi-j de “Zandheuvel”, bi-j die vergaderings werd vaak flink in-enommen. Op de dag van ’t buurtreisje kwam smargens vrog de bus van Schumacher uut Zelhem (Lijstertours) de buurte deur. Oaveral wieren groepjes mensen op-epikt, waoronder heel wat zenuwachtige blagen. Dan wier d’r koers ezet naor ’t reisdoel. Piet Bos op de Holterberg, ‘t Canadezenfkerkhof, avonturenpark Hellendoorn of de Bedriegertjes, zomaor ’n greep uut ’n aantal bestemmingen.

Lees verder op pagina 2