1998-01 Toen de Regelinkstraat nog Polsbroek heette

Uit de Olde Kaste 1998-01

Auteur: B. Heerink

Toen de Regelinkstraat nog Polsbroek heette.

Oudere lezers zullen nog wel begrijpen wat we bedoelen als we het hebben over ’t Jöddenstraötjen, de Olthoek, de Sikkenstraote, de Schoenmakerstraote, ’t Kreuns-straötjen en de Polsbroek. Deze straatnamen zijn door de gemeente Hengelo officieel nooit als straataanduiding erkend.

Toch vinden we in de Raadsnotulen van zaterdag 27 februari 1875 een ingekomen stuk met de volgende inhoud:

“Voorgenomen zijnde een adres van F. Zilvold en eenigen andere ingezetenen der Gemeente daarbij wijzende op den slechten toestand van den zogenaamden -Polsbroekstraat- en verzoekende daarin verbetering en straatverlichting aan te brengen.”
“De Raad, overwegende dat op de begrooting der lopende dienst geene gelden tot verbetering van wegen zijn uitgetrokken heeft eenpariglijk goed gevonden dit adres aan te houden en Burgemeester en Wethouders op te dragen zoveel mogelijk die maatregelen te nemen welke dat college in het belang van dien Polsbroekstraat nodig acht. “


De Regelinkstraat in Hengelo werd vroeger De Polsbroek genoemd. Deze naamgeving heeft mogelijk te maken gehad in een vergelijking met De Polsbroek in Zutphen.Anno 1998 is er nog één boerderij middenin het dorp, op korte afstand van de Remigiuskerk, nl. aan bovengenoemde Regelinkstraat. Hier oefende Herman Eijerkamp met zijn vrouw vanaf ongeveer l9l3 tot 1932 het boerenbedrijf uit. Zijn schoonvader Gerrit Fokkink, die getrouwd is geweest met Gerritje van der Horst, nam daar in 1875 intrek bij zijn oom en tante, die geen kinderen hadden. Deze oom oefende ook het vak van strodekker uit. Ze kregen twee dochters, waarvan er een, n.l. Mina, met Eijerkamp is getrouwd. Dit echtpaar kreeg ook twee dochters, n.l. Gerritje en Stien. Gerritje en haar man Berend Harmsen wonen nog in Hengelo op de Hermina-Hoeve aan de Aaltenseweg. Zij weten nog te vertellen hoe aan de Regelinkstraat de omstandigheden waren en wie daar woonden en leefden.

De boerderij, thans nog bewoond door de fam. Waenink

Lees verder op pagina 2