Algemene ledenvergadering 2023 met Johan Eppink

Algemene ledenvergadering 2023 met Johan Eppink

De 35e ledenvergadering vond plaats op 23 maart 2023 in Ons Huis.

Agenda:

1. Welkom voorzitter Frans Geurtsen
2. Notulen 34ste algemene vergadering (24 maart 2022): goedgekeurd
3. Jaarverslag 2022: goedgekeurd
4. Financiële stukken 2022: goedgekeurd
• Exploitatierekening: goedgekeurd
• Verslag kascommissie dhr. Versteege en dhr. Wechelaar was positief
• Benoeming reserve kascommissielid Gerrit Wolsink
5. Hoe gaan we om met portokosten? 4 x €3,03 = €12,12 per jaar: is nog in beraad
6. Begroting 2023: goedgekeurd
7. Bestuursverkiezing: Henk te Brake, Joop Brugman en Karel Cornegoor waren aftredend en werden herkozen.
8. Het HANDBOEK GOED BESTUUR werd op enkele details na goedgekeurd. Kijk op de pagina Beleidsplan/verslagen om het handboek te openen.

Het huidige bestuur, excl. Joop Brugman

Na de pauze bracht Johan Eppink mooie verhalen en gedichten, ook voorzien van muziek.
Johan is geboren in Bredevoort en woont sinds 1985 in Steenderen. Hij leest verhalen voor van verschillende schrijvers. Het zijn komische en serieuze verhalen, verteld in het Achterhoekse dialect. Deze vielen bijzonder in de smaak.

Johan Eppink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *