Bestuur oude samenstelling

Bestuur Oudheidkundige Vereniging oude samenstellingen

Bestuur 1988
Bestuurs- en commissieleden voor de “Botterlooze”. V.l.n.r.: Gert Wenneke,
Hein Aalbers (permingmeester), Bertus van der Heiden,
Frans Geurtsen (voorzitter), Mieke Smit (secretaris), André van Alphen, Maria Visser.

Na jarenlang gebruik te hebben gemaakt van kantoor- en opslagruimte achter The Read Shop in de Spalstraat moest naar een andere ruimte worden omgezien. Die werd gevonden aan de Prunusstraat op de voormalige gemeentewerf. De gebouwen werden enige jaren geleden door Rietdekkersbedrijf Onstenk aangekocht en bij voldoende ruimte voor zijn bedrijf toonde dhr. Onstenk zich bereidwillig een gedeelte aan de Oudheidkundige Vereniging Hengelo ter beschikking te stellen. Bijzonderheid hierbij is dat het betreffende gedeelte een relatie heeft met de historie. De kap van het gebouwtje stond vroeger – op palen – aan de noordzijde van de Protestantse Kerk en diende als verkoopplaats. Hier boden boeren hun zelfgekarnde boter te koop aan, zodat het de naam “boterloods” meekreeg. Op deze plaats stond voorheen een school die nog in 1840 dienst deed. De boterloods is vermoedelijk rond 1900 gebouwd en waarschijnlijk in 1948 weer gesloopt. Daarna moet het dak overgebracht zijn naar de gemeentewerf alwaar het werd voorzien van muren en later de gemeenteschilders hun domicilie hadden. De Oudheidkundige Vereniging Hengelo heeft de ruimte met behulp van vrijwilligers opgeknapt en ingericht als vergaderruimte en archief.
Een deel wordt nog geschikt gemaakt voor verkregen attributen zodat deze t.z.t. kunnen worden tentoongesteld. Het bestuur heeft heel toepasselijk het clublokaal dus “Botterlooze” gedoopt.
Uit De Graafschapbode – datum onbekend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *