Categorie Privacybeleid

Bedoeld voor 1 bericht “Privacybeleid www.deoldekaste.nl”.

Privacy beleid www.deoldekaste.nl

PRIVCACY BELEIDvan de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland: De Olde Kaste Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland (hierna: “De Olde Kaste” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.Indien je lid…