GOMA 1972 – Gert Oortgiesen

GOMA 1972 – Gert Oortgiesen

Goma krijgt in jubileumjaar nieuw stenen gebouw

G. Oortgiesen (40) voorziet in behoefte aan terrein voor bedrijfsvoetbal .

HENGELO (G.) – Niet alle bedrijven in de metaalsector gaat het tegenwoordig slecht. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je aan de praat komt met de heel‘ G. Oortgiesen, eigenaar van het aan de Ruurloseweg in Hengelo gelegen machine- en apparatenbouwbedrijf Goma.

In een tijd dat er links en rechts mensen worden ontslagen laat hij een nieuwe bedrijfsruimte bouwen en denkt hij aan personeelsuitbreiding. De fundering van het naast café De Zandheuvel verrijzende gebouw is in het najaar van 1971 gelegd. Een week of twee geleden is men met de eigenlijke bouw begonnen. Momenteel is al te zien hoe het gaat worden. Als alles meezit kan de zaak over een maand of twee in gebruik worden genomen.

De heer Oortgiesen, 40 jaar en vader van drie kinderen, heeft nog verschillende andere plannen. Zo laat hij van een weiland achter de nieuwbouw een veld maken voor bedrijfsvoetbal. Daaraan is in Hengelo behoefte weet hij. Het voetbalveld bij café Suselbeek is namelijk overbelast. De heer 0ordgiesen is eerlijk genoeg om er voor uit te komen dat hij het bedrijfsvoetbalveld – over 14 dagen wordt er gras ingezaaid – niet puur uit naastenliefde laat aanleggen. De opzet is om klanten voor het café te trekken.

Terras en speeltuin

Dat café heeft de heer Oortgiesen in 1968 van zijn moeder overgenomen. Een tijdlang heeft hij met het plan rondgelopen om het in 1929 gebouwde horecabedrijf met de grond gelijk te maken, maar hij is blij in plaats daarvan tot modernisering te zijn overgegaan. Café De Zandheuvel met zijn mini dansvloertje heeft sedertdien veel meer klandizie gekregen. Aan de rechterzijde wil hij te zijner tijd een terras met zitjes en een bescheiden speeltuintje creeëren. Ten behoeve van de recreanten wil hij zijn fabriekje aan het gezicht onttrekken door middel van beplanting.

Tien jaar

De Goma is tien jaar. Toen Oortgiesen ér op 1 januari 1962 mee begon deed een kippenhok dienst als bedrijfsruimte. Het hok was groot genoeg.

Slechts de helft van de oppervlakte was in gebruik. Maar een paar jaw later reeds in 1965, moest de zaak worden uitgebreid. Er kwam een houten gebouwtje bij en het machinepark werd‘ uitgebreid met een paar persen voor stanswerk. Een jaar nadien bleek het bedrijf al weer te klein. Nog een

houten optrekje kwam er bij en opnieuw werden er persen aangeschaft.

In de loop van de achter ons liggende tien jaren nam ook het personeel in aantal toe. Momenteel werken bij Goma negen man. Allemaal mensen uit de omgeving.

Wat er zoal wordt gefabriceerd? Magazijnstellingen voor o.a. supermarkten, roosters voor een drijfmestsysteem en gereedschappen voornamelijk stempels. Goma is ook een toeleverancier voor de verwarmings-industrie.

25 tot 30 man

Er worden o.a. branders vervaardigd. Oortgiesen begint steeds meer te automatiseren. “Toch kan ik er nog mensen bij gebruiken”, zegt hij. De Hengeloër houdt er rekening mee op den duur zelfs 25 tot 30 man aan het werk te kunnen houden. Hij wil namelijk zijn productie flink verhogen. Dat hij tot nieuwbouw op het hem behorende 3,5 hectare grote terrein aan de Ruurloseweg is overgegaan, is geen overbodige luxe. In de huidige accommodatie, die bestemd is als magazijn, staan de machines vrij dicht opeen. Hot nieuwe stenen gebouw wordt zo groot, ongeveer 20 bij 40 meter, dat er ook nog plaats is voor twee kantoren.

_

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *