1995-03 Het Regelink

Uit de Olde Kaste 1995-03 en 2016-02

Auteurs: J. Harenberg en J. Lettink

Het Regelink te Hengelo

Zoals de naam al suggereert, moet hier oorspronkelijk een boerderij hebben gestaan. Omstreeks 1313 lag hier het erf “Reghesingh” ook wel “Regheningh” geheten. Blijkens het Verpondingscohier van het Kwartier van Zutphen behoorde het goed in 1650 aan een jonker Van Leeuw en we mogen aannemen dat het altijd een boerderij geweest is; of het altijd een pachtgoed geweest is, of dat de eigenaar het zelf ooit nog eens heeft geëxploiteerd, is ons niet overgeleverd.
In1809 blijkt het Regelink, zoals het dan al tijden heet, in het bezit te zijn van Lambert A. Willink, de richter van Hengelo en bij de inwerkingtreding van het kadaster in 1832 behoort het goed aan Caspar Derk Willink, vermoedelijk zijn zoon. Laatstgenoemde is griffier, maar of hij en zijn voorganger naast hun beroep ook nog het boerenbedrijf uitgeoefend hebben, is onzeker. Mogelijk stond er een boerderij met een zogenaamde herenkamer.
Een buitenplaats wordt het Regelink eerst bij de volgende eigenaar, die in 1832 het goed van Willink zal kopen. Dat is Jacob Adolph baron van Heeckeren, die in datzelfde jaar het tegenwoordige huis laat bouwen. Twee gevelstenen in de voorgevel getuigen van dat feit en wel aan de rechterzijde een steen met het opschrift:
J.A. BARON / VAN HEECKEREN / 1832,
terwijl die aan de linkerzijde ons de informatie geeft :
H.B. van HEECKEREN / Geb. HUMMELINCK / 1832.

Het Regelink voorzijde Foto: J. Harenberg

Lees verder op pagina 2