1998-03 Foto’s school Bekveld

Uit de Olde Kaste 1998-03

Auteur: Redactie de Olde Kaste

Foto’s school Bekveld.

De redactie van de Olde Kaste heeft enkele foto’s van de school in Bekveld in bruikleen gekregen. Ze zijn genomen in de periode 1937-1945.

Enkele van deze foto’s zijn ook afgebeeld in het boek: 100 jaar als een ademtocht, geschreven door Dhr. M. Hoogeveen. Helaas is 25 juli jongstleden Dhr. Hoogeveen op bijna 70 jarige leeftijd overleden. Sinds 1 nov. 1953 was hij werkzaam aan de Piersonschool. In 1957 werd hij benoemd als hoofd van de school en werd opvolger van Dhr. Dorgelo. In 1987 heeft hij na 34 jaar afscheid genomen, om van de vut-regeling gebruik te maken.

In Hengelo wordt op 25 april 1892 de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de bijbel opgericht. Voorzitter is Ds. J.L. Pierson. In 1898 is er eindelijk genoeg geld in kas zodat begonnen kan worden met de bouw van een school. De opening van de Christelijke school geschiedt op 30 december zodat op 3 januari 1899 de lessen kunnen beginnen, met 37 leerlingen. Het leerlingenaantal groeit fors. In 1902 zijn er al 137 kinderen en plannen voor een vierde lokaal en een derde leerkracht. 178 worden er geteld in 1907. Een vijfde lokaal wordt in 1920 in gebruik genomen. In alle lokalen zitten gemiddeld 50 leerlingen. Er is groot ruimtegebrek, een nieuwe school op Bekveld is geen overbodige luxe. Om de belangstelling voor een nieuwe school te toetsen wordt er een vergadering belegd.

De aanmelding bedraagt 25 leerlingen. Volgens de wet is dit te weinig, er moeten minstens 40 kinderen zijn, om de school te kunnen starten. Na een rondgang in de buurt heeft men op een bijeenkomst op 2 december 47 aanmeldingen en wordt het besluit genomen om in Bekveld een school met de bijbel te stichten. Er komt een schoolgebouw met twee lokalen en een onderwijzerswoning.

De opening is op 30 november 1921. Dhr. E. van Schagen wordt benoemd tot hoofd van deze school en is dit 16 jaar gebleven tot aan zijn dood in 1937. Hij was de oprichter van zangvereniging Soli deo gloria en van Bekvelds bloei. Deze vereniging was bedoeld om de buurtschap minder afhankelijk te maken van het dorp. De Gooise school die tot dan toe aan de weg naar Steenderen heeft gestaan wordt in 1934 opgeheven. Alle leerlingen zijn naar de Christelijke school gegaan. Bijna 100 leerlingen en een derde lokaal zijn er in l930. Zes jaar later wordt Dhr. Schagen ziek. Mej. Klein Bleumink neemt een jaar lang waar totdat ze vertrekt naar Vorden. Dhr. J.J. van Beek wordt haar opvolger. 22 december 1937 overlijdt Dhr. van Schagen op 48 jarige leeftijd. Dit is een groot verlies voor Bekveld, de hele buurtschap is dan ook in diepe rouw. Meester van Beek wordt benoemd als zijn opvolger. Op dat moment is hij nog ongehuwd, maar in het voorjaar van 1938 stapt hij in Driel in het huwelijksbootje. Tot l950 heeft het echtpaar Van Beek in Bekveld gewoond. Hij was een goede meester en paste uitstekend in deze gemeenschap. Waarschijnlijk door het feit dat hij van boerenafkomst was.

Lees verder op pagina 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *