2001-03 Monument ’t Riefel

't Riefel is één van de boerderijen in onze gemeente die eigendom zijn van de Sint Anthony Groote Broederschap in Zutphen. Lees het artikel.

Uit de Olde Kaste 2001-03

Auteur: redactie de Olde Kaste

Monument “’t Riefel”

Aan de Riefelerdijk in de buurtschap Bekveld staat boerderij ’t Riefel, tegenwoordig vooral bekend als de ijsboerderij, waar de fam.Wissels naast een melkveehouderij “boerenijs” maakt en verkoopt.
’t Riefel is één van de boerderijen in onze gemeente die eigendom zijn van de Sint Anthony Groote Broederschap in Zutphen. Andere bezittingen van de (in de volksmond ) ‘Broederschap’ genaamd zijn ’t Gotink aan de Wichmondseweg, ’t Vaalverdink aan de Vaalverinkdijk, Groot Bannink en Klein Bannink, respectievelijk aan de Menninkweg en de Lankhorsterstraat.


Historie en doel van de Broederschap.

De Sint Anthony Groote Broederschap werd in 1451 gesticht door monniken die hiermee liefdadigheid wilden organiseren. Iedere zondag zorgden zij voor een uitdeling aan de huisarmen, dat waren in Zutphen wonende armen, bedelaars en zwervers hadden daar geen recht op. De broederschap is vermoemd naar Sint Anthonius, een kluizenaar die woonde in de woestijn van Egypte. Dat besluit nam hij nadat hij het fortuin dat hij van zijn ouders erfde had weggegeven. De broederschap wilde in de geest van deze heilige haar werk doen, Zij werd financieel gesteund door de regenten van de stad, die daar min of meer de verplichting kregen daarin gelden voor beschikbaar te stellen. In ruil daarvoor werden missen voor hen opgedragen. Van de legaten die de broederschap kreeg werden monumentale boerderijen vooral in Hengelo en Zutphen gekocht. De pacht die dit opleverde kon aan de armen worden besteed.Acht boerderijen zijn nog steeds nog steeds in het bezit van de broederschap. In de binnenstad van Zutphen zijn de monumentale panden Proosdij, het ten Broecehuis (op de Zaadmarkt) en het Ruitershofje aan de Berkensingel eigendom van de Broederschap. De huidige fondsen van de broederschap worden nog altijd aan liefdadige en culturele doelen besteed. Voorwaarde is wel dat ze betrekking moeten hebben op Zutphen. Het gaat om enkele tienduizenden guldens per jaar, afkomstig uit huren en pachten. De verdeling is traditioneel in handen van drie olderlieden en twee gildemeesters.

Lees verder op pagina 2