2016-01 Thuis bij….. Maria Visser

Uit de Olde Kaste 2016-01

Auteur: Rob Mullink

THUIS BlJ……..Maria Visser

Aangeschoven aan de keukentafel van Maria Visser van hotel Leemreis.

Een van de oudste foto’s (1893) – Foto collectie fam. Leemreis

We gaan naar het jaar 1960. De oom van Maria (Ome Anton) runde een café en een timmerwerkplaats gelegen naast de katholieke kerk in Hengelo G. Later trouwde hij met Marie Dievelaar. Hij had 1 werknemer in dienst, Doris Taken. Maria geboren te Doetinchem in 1930 groeide op in dit gezin en nam op zeer jonge leeftijd het café al onder haar hoede.

Maria in haar vertrouwde omgeving – Foto collectie fam. Leemreis

Zij herinnert zich het nog heel goed. Openingstijden van ’s morgens vroeg acht uur tot ’s avonds elf uur. En acht uur was acht uur en geen vijf minuten later want het kon zijn dat een klant, die net een boodschap had gedaan bij de coöperatie, al zin had in een borrel. De vergunning met o.a. de juiste aantal vierkante meters oppervlakte moest verplicht in het café hangen. Leemreis had zelfs een verkeersvergunning, dit was een speciaal certificaat (erkenning) voor een nette zaak. Voorwaarde was: het moest gelegen zijn dichtbij een bushalte of treinstation en mocht dan om die reden 2 cent per consumptie (alleen sterke drank) meer berekenen.

Lees verder op pagina 2