1995-04 Plundering te Hengelo Gld in 1794 en 1795

Uit de Olde Kaste 1995-04

Auteur: R. Garritsen, Zelhem.

Plundering te Hengelo Gld in 1794 en 1795

Het jaar 1995 is historisch gezien in dubbel opzicht een jaar dat herinneringen oproept. Enerzijds hebben we op 1 april het feit herdacht dat 50 jaar geleden de Canadezen Hengelo bevrijdden van de Duitse overheersers, anderzijds kan een ieder in de schoolboekjes lezen dat het 200 jaar geleden is dat in het vroege voorjaar van 1795 Franse troepen ons land bezetten en ruim 18 jaar lang hier de lakens uitdeelden. Van 1795 tot 1813. Een periode die we aanduiden met “de Franse tijd”.

We starten ons verhaal in Parijs op 14 juni 1789. Het is revolutie in Frankrijk, het Franse volk komt in opstand tegen de Koning die samen met de adel en de hoge geestelijkheid het gewone volk onderdrukt. In de buurlanden worden de regerende vorsten bevreesd dat deze Franse opstand zal overslaan naar hun grondgebied. Oostenrijk en Pruisen verklaren de oorlog aan Frankrijk en bedreigen de Franse grenzen. Later worden ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en verschillende Duitse staten, zoals Hannover en Hessen in deze oorlog gemengd. Ook Engeland en Spanje treden tot de coalitie toe. Maar hoe meer vijanden de Fransen tegen zich krijgen, des te enthousiaster worden ze. Drommen vrijwilligers stromen toe en Frankrijk dat eerst defensief optreedt gaat steeds meer in het offensief, verdrijft de vijanden van zijn grenzen en rukt België (Oostenrijks bezit) en het Rijnland binnen. Steeds meer troepen uit Hannover en Hessen en ook Oostenrijkers marcheren door de Achterhoek naar de Rijn of naar het front in België. Ze kunnen echter niet verhinderen dat de Fransen de Nederlandse grenzen over trekken. Het duurt niet lang of ze trekken Brabant en Limburg binnen. Sterke vestigingen, zoals Den Bosch, 9 oktober 1794, en Maastricht, 4 november 1794, vallen in Franse handen.

Op 8 november 1794 capituleert Nijmegen na dagenlange bombardementen.(zie artikel Leeuwarder Courant).

Lees verder op pagina 2