12 januari 1999
OVERDRACHT LOGOPODIE-PRAKTIJK
In de advertentie waarin de overdracht van de logopodie-praktijk van mevr. W.J.H. Jolink-van Keulen is in de naam aan wie zij de praktijk overgedragen heeft, een fout geslopen. Er stond W. Hansen-Beeftink. Dit is niet juist en moet W. H. Jansen Beeftink zijn. Het adres van de praktijk is Kerkekamp 23a te Hengelo Gld.

GEBOUWEN “DE BOND” TEGEN DE GROND
Op 1 april 1945 trachtten Duitse soldaten op de vlucht voor de bevrijders het gehele complex van “de Bond” aan de St Janstraat te Keijenborg op de blazen. Dit-in het oogmerk omdat in het gebouw een enorme hoeveelheid munitie lag opgeslagen. Door de explosie werden diverse families in rouw gedompeld. Nu eind 1998, was er een vredelievende daad voor nodig om de gebouwen te slopen. Eigenaar Eef Janssen had de sloper opdracht gegeven de betonnen kolos, die in de loop der jaren geheel door woningen was ingebouwd ten gronde te richten. Plannen zijn er om op de vrijgekomen grond woningen te bouwen. Het gebouw had een fraaie gevelsteen in de voormuur: “de mens zaait, maar God zal wasdom geven.” Een langdurige en interessante agrarische periode van Keijenborg wordt hiermee afgesloten.

KOFFIE-CABARET DUO KARIN EN CAROLINE TREEDT OP IN “DE SMID” TE KEIJENBORG
De Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld organiseert een koffie-cabaret m.m.v. het duo Karin en Caroline. Op de uitreiking van hun Havo-diploma stonden zij voor het eerst op de planken met sketches over docenten en liederen over hun school. Caroline ging naar Maastricht waar zij een jaar lang klassieke solozang studeerde om daarna naar Nijmegen te komen voor een studie Nederlands. Karin is na de middelbare school aan het conservatorium in Arnhem richting schoolmuziek gaan studeren Zie verder De Reclame.

Van Onna wordt Barbier


Bij deze deel ik u mede dat ik kapsalon van Onna voortzet onder de naam “de Barbier”, de kapsalon zal toegankelijk zijn voor dames en heren. Ik wil graag de familie van Onna bedanken dat ze mij de gelegenheid geven om deze salon voort te zetten. Tijdens het afscheid van de familie van Onna op 18 januari van 19.00 tot 21.00 uur is er tevens open huis van de aangepaste salon “de Barbier”. Tot ziens Annemieke Hendriksen.

WINNAAR BOUW IETS GEX MET K’NEX BIJ DE DRIEVETOL
De foto van Mark Geutsen, Waarleskamp 30 te Hengelo Gld werd gekozen als gexte K’nex bouwwerk van Hengelo Gld. Een groot aantal kinderen hebben een foto ingeleverd voor de Bouw iets gex met k’nexwedstrijd en allen kregen een lichtgevende jojo. Een 800-delige K’nexkoffer werd aan Mark uitgereikt en nu dingt hij mee met vele anderen naar de landelijke hoofdprijs, Win je eigen gewicht in K’nex. Deze wedstrijd is georganiseerd exclusief voor alle Speelboom- en Wigwamwinkels in heel Nederland in samenwerking met K’nex-leverancier Hasbro b.v. Mark van harte gefeliciteerd en we wensen je veel bouwplezier met deze 800-delige K’nexkoffer.

19 januari 1999

JONGEREN WERKGROEP ROEMENIE HOUDT WEER EEN AKTIE
Op 9 januari j.l. werd een statiegeld flessenaktie gehouden binnen de bebouwde kommen van Hengelo en Keijenborg. Om 9.30 uur werd bij het startpunt ten huize van dhr Joop Heijink verzameld. Tijdens de pauzes werd hier de inwendige mens voorzien van koffie, thee en koek. Na een korte indeling in wijken ,zodat nergens 2x aangebeld zou worden, vertrokken er om 10.00 uur 8 auto’s met vrijwilligers. Jongeren van de Jongerenwerkgroep en leden van de Oost Europa Commissie, deze keer ook bijgestaan door de aspirant jongeren, een pas nieuw opgerichte groep binnen de Commissie
Oost Europa Hengelo, of kortweg COEH. Zie verder De Reclame.

PASSAGE, CHR. MAATSCHAPPELIJKE VROUWENBEWEGING
Bovenstaand is de nieuwe naam van onze vereniging na de fusie op 1 jan. 1999 van de CPB met de NCVB. Tijdens de kerstviering op 16 dec. j.l. werd genoten van dia’s die werden vertoond door de heer Grootjans uit Borculo. Ook het kerstverhaal dat aan de hand van de dia’s werd verteld, viel in de smaak. De jaarvergadering is op 20 jan. om 19.45 uur in “Ons Huis”. Deze keer is er geen bestuurswisseling. Na de gebruikelijke verslagen zal mevr. Poulert-Bielderman de avond verder verzorgen met zang en sketchjes.

26 januari 1999
WINTERTAFERELEN IN BIBLIOTHEEK HENGELO GLD
Tot voor kort wilde het maar niet winteren, sneeuwklokjes bloeiden, mensen zaten op terrasjes en er was zelfs een kloek met drie kuikentjes gesignaleerd. Toch hebben Dilly Buunk, Ineke Cornegoor, Marian Mulder en Gerda Schuurman het voorjaar nog lang niet in het hoofd. Het is eigenlijk ook hartje winter en al lijkt het er in de natuur niet altijd op, enkele dame van het schilderclubje De natte kwast uit Varssel, willen u toch een beetje in winterstemming brengen met aquarel een in koele, blauwe grijstinten. Aquarellen die de winterse sfeer uitademen.

HEROPENING “ONS HUIS” Tevens 30-jarig bestaan.
Op vrijdag 29 januari a.s. zal Ons Huis worden heropend. De verbouw is gereed en Ons Huis bestaat dan precies 30 jaar. Het bestuur meende dit niet geheel ongemerkt voorbij te kunnen laten gaan, omdat het de eerste grote renovatie betreft sinds de opening in 1969. Bovendien is het zo dat door de uitbreiding het CJV “Jong Hengelo” terug komt en in de loop van februari Philadelphia dagopvang, een zgn. “senioren trefpunt”, in Ons Huis gaat organiseren. Het bestuur is daarmee zeer ingenomen. Zie verder De Reclame.

Schoenmode Hermans

DVO

 

2 februari 1999
ADOPTEER EEN BOOM IN DE REGELINKLAAN TE HENGELO GLD
Deze aktie van de Vereniging Natuurbehoud Achterhoek en ondersteund door Radio Ideaal, is erop gericht de 285 bomen van de prachtige laan van de ondergang te redden. Volgens de Bomenstichting zijn slechts een 20-tal bomen kaprijp, de overige verkeren in een nog zodanig jeugdige staat dat ze nog vele jaren meekunnen. Wel is het noodzakelijk dat hierbij achterstallig onderhoud wordt verricht. Voor de 20 te kappen bomen zal herplant plaatsvinden waarvoor de provincie subsidie verleent.

VVD HENGELO GLD VIERT 25-JARIG JUBILEUM
Foto Hans Groene/Gelders Dagblad V.l.n.r.: voorzitter Henk Wissels, secretaresse Betsie Smeitink- Enzerink, vice-voorzitter Jos van Aken, penningmeester Gerrit Smeitink, Mascha Nijenhuis, Annemarie Jorritsma-Lebbink en Janny Eil-van Oest. Op de foto ontbreekt bestuurslid Marchien Oosterhuis-Strating.

DIALECTAOVEND IN HENGEL
Uutgaonde van de Dialectkring Achterhoek en de Oldheidkundige Vereniging Hengel wodt d’r op dinsdagaovend 9 febr. in zaal Leemreis in Hengel een dialectaovend e’hollen. Disse aovend steet veur een groot gedeelte in het teiken van de Hengelse schriever Herman van Velzen (Frans Roes). Het is dit jaor 25 jaor e’leden datte e’storven is. De zunne van Frans Roes zal wat vetellen ovet ’t werk en leaven van zien vader. Een van de bekendste vehalen van disse schriever zal veur elaezen wodden deur Herman Klein Kranenberg. Ok andere hengelse schrievers komt an bod zoas Derk van de Döker, de vader van Willem Smeitink, die vrogger een winkel hadan de Kastanjelaan., Gradus Geurtsen, die een fietsenmakeri’je had en wonen aan de Varsselseweg. Zien werk zal veur elaezen wodden deur zien zoon. Ok hedendaagse schriever(sters) komt an ut woord zoas Willem Smeitink, in Hengel better bekend um zien inzet veur ut behold van ut dialect, Jantjen Hendriksen-Lenselink uut Drempt, geboren op ut Hogenkamp in Hengel. Wel bekend van radio Gelderland. Het belöf un mooie aovend te wodden die zowel in het teiken van vrogger as van de hedendaagse tied steet. Ut begint um 8 uur.
De entree is f 10.—. maor daor is dan een lekker köpken koffie bi’j inbegreppen. Luu, dus harteluk welkom op disse dialectaovend in zaal Leemreis op 9 februari.

 

9 februari 1999
UITBREIDING MET LAKKERIJ GROTE NOODZAAK BIJ GOMA
Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in aantocht was een delegatie van het CDA op het niveau van provincie en gemeente op bezoek bij GOMA metaalwarenfabriek aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld. In 1962 startte G. Oortgiesen samen met A. Teunissen achter café de Zandheuvel in een oud kippen hok een klein bedrijfje in metaalbewerking. In aanvang werd allerhande werk aangenomen. Zie verder De Reclame.

BLIJDSCHAP VOOR 30-JARIG “ONS HUIS”
Vrijdag 29 januari j.l. was het een feestdag voor “ons Huis. Op de kop af 30 jaar bestaan en dit blij en feestelijk kunnen vieren in een uitgebreid en gerenoveerd gebouw. Voorzitter G. J. Wenneke stak die blijdschap dan ook niet onder stoelen of banken en memoreerde in zijn toespraak over verleden, heden en toekomst dan ook aan de belangrijkheid van het gebouw als ontmoetingsplaats van de Hengelose gemeenschap. Zie verder De Reclame.

OUD-HENGELOËR PETER VAN ONNA COMPONIST
Peter van Onna, oud-inwoner van Hengelo Gld is de muziek ingegaan. Na een succesvolle studie op klassieke gitaar, begon hij zich te ontwikkelen tot. componist. Al talrijke werken zijn van zijn hand en ook uitgevoerd. Onlangs kreeg hij een opdracht van de artistiek directeur van het Residentie-orkest om een stuk te componeren voor blazerskwartet dat op Prinsjesdag in de Ridderzaal ten uitvoer zal worden gebracht. Ook kreeg hij de opdracht voor het Residentie-orkest een volledig werk te schrijven voor het jaar 2001. Met jonge vakgenoten is hij uitgenodigd voor de Wereld Muziekdagen
in Roemenië.

SCHOENMODE HERMANS VESTIGT ZICH IN HENGELO GLD

Al sinds 1958 is de naam Hermans en schoen aan de Keijenborg verbonden, doch hier komt verandering in omdat de huidige eigenaresse Elise Wiendels-Hermans medio februari de schoenenzaak van Taxc Schoenmode aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld overneemt. Zie verder De Reclame.

16 februari 1999
VOGELMARKT EXOKAN
Vogelvereniging Exokan uit Hengelo Gld organiseert op zondagmorgen 21 februari a.s. weer een vogelmarkt, leden van Exokan en andere liefhebbers van vogels zorgen dan weer voor een grote variatie aan soorten, rassen een kleurslagen en ruime keuze in vogels. Op het gebied van vogelbenodigdheden zal ook het nodige te koop aangeboden worden. Met het voorjaar weer bijna in zicht is dit weer een mooie gelegenheid uw collectie vogels in debuitenvoliere te vergroten en mede daarom een bezoek te brengen aan deze vogelmarkt.De markt wordt gehouden in dorpshuis De Horst te Keijenborg en is open van 9.30 tot 12.30 uur. Het te koop aanbieden van vogels en de toegang voor de bezoeker van de markt is geheel gratis.

PASSAGE CHR. MAATSCHAPPELIJKE VROUWENBEWEGING
Na de gebruikelijke verslagen op de jaarvergadering van 20 jan. j.l., hebben we genoten van de soms zeer herkenbare liedjes en sketches van mevr. Poulert-Bielderman uit Laren. Op de eerstvolgende ledenavond hoopt een vertegenwoordiger van de Rabobank Graafschap West ons nader kennis te laten maken met de Euro, de nieuwe Europese munt waar we op 1 januari 2002 allemaal mee te maken krijgen. Deze avond is op 17 februari om 19.45 uur in Ons Huis.

KOFFIECONCERT ‘FRIS VAN DE DROAD’
De Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld organiseert op zondag 21 februari een koffieconcert m..m.v. de groep Fris van de droad. De naam Fris van de droad legt een link tussen het verfrissende geluid van de groep en het fris zijn van de was die net van de droad gehaald is. Zie verder De Reclame.

23 februari 1999
JEUGD DVO IN NIEUW TENUE
Eugelink zonwering en kunststof techniek zet de volleybalselectie in het zonnetje. In de gymzaal aan de Leliestraat te Hengelo Gld reikte dhr Eugelink aan de selectie Meisjes B van DVO nieuwe tenue’s uit.

S. V. WILLEM TELL NAAR N.K.
Vier handboogschutters van de Hengelose schietvereniging Willem Teil zijn onlangs in de prijzen gevallen tijdens de kringkampioenschappen, gehouden in Hilversum, Amsterdam, Purmerend en Lichtenvoorde. Het kringkampioenschap geldt als kwalificatieronde voor het Nederlands kampioenschap op 6 maart. Hetty Middelirjk plaatste zich rechtstreeks voor het NK; zij werd Ie in de 4e klasse/recurve. Overige standen: Diny Bergsma 2e plaats (Ie klasse/recurve), Willy Wiegerinck 2e plaats (3e klasse/compound) en Dinant Bergsma 3e plaats (2e klasse/recurve). Per klasse mogen uiteindelijk 8 delnemers naar het NK

INWOONSTER VAN HENGELO GLD KANDIDATE VOOR EEN ZETEL IN PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND
Mevrouw Marchien Oosterhuis-Strating, 53 jaar, geboren in Groningen, bestuurslid van de plaatselijke VVD te Hengelo Gld, staat kandidaat voor een zetel in de Provinciale Staten van Gelderland. Tijdens de op 3 maart a.s. te houden verkiezingen voor Provinciale Staten, zal zij vrijwel zeker gekozen worden, gezien haar elfde plaats op de kandidatenlijst. Zie verder De Reclame.

AFGELOPEN ZATERDAG WAS DE CD-PRESENTATIE VAN “DE TJICO’S” 
Afgelopen zaterdagavond was er de spectaculaire cd-presentatie van de Hengelose formatie “De Tjico’s”. De band bestaat nu al weer 2 jaar en dus werd het tijd om eens aan een cd te gaan werken. Dit is hun gelukt met behulp van lokale sponsoren en natuurlijk het doorzettingsvermogen en enthousiasme van de bandleden zelf. Het resultaat liegt er niet om.

2 maart 1999
KENT U DE INLOOPSOOS AL?
Deze is iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in de recreatiezaal van De Bleijke. U kunt er van alles doen: sjoelen, kaarten, andere spelletjes of gezellig praten. Deze middag is voor IEDEREEN. Kunt u zelf niet komen? Zondags vanaf kwart voor 2 kunt u bellen naar 06 50947360 en dan wordt u opgehaald en weer thuis gebracht. Kom eens een keer kijken, het is er heel gezellig.

 

9 maart 1999
MAAK KENNIS MET HOMENET, HET ELECTRONISCH BANKIEREN VAN ABN-AMRO
Hebt u niet altijd tijd om naar de bank te gaan om uw geldzaken te regelen? Dan is Homenet voor Windows, de nieuwe electronische thuisbankier-service van ABN-Amro de oplossing voor u. Om kennis te maken met het fenomeen bankieren via uw computer organiseert ABN-Amro Achterhoek op 6 en 27 maart in Aalten en op 13 en 20 maart in Doetinchem workshops. In ca. 1,5 uur wordt men wegwijs gemaakt in het programma Homenet. Zie verder De Reclame.

KOFFIECONCERT POPKOOR THE KEYS 
De Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld organiseert op zondag 14 maart een koffieconcert met medewerking van popkoor The Keys. Het koor bestaat uit ca. 50 enthousiaste leden die allen met puur plezier zingen. Zie verder De Reclame.

27E KLEDINGBEURS TRUITJE
Voor de 27e keer organiseert kledingbeurs Truitje een kinderkledingbeurs. Deze keer gaat het om voorjaars- en zomerkleding. Er mogen max. 15 stuks worden ingebracht. De inbreng is voor eigen risico. De kledingstukken kunnen op vrijdag 12 maart a.s. gebracht worden tussen 16.00 en 18.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag 13 maart 1999 tussen 10.00 en 12.00 uur. De plaats van deze in- en verkoop van de kinderkleding is de OBS Rozengaardsweide aan de Rozenstraat te Hengelo Gld. Voor eventuele inlichtingen kan men kontakt opnemen met Nicolet Hendrix

16 maart 1999
KARDINAAL SIMONIS BIJ KERK EN RADIO
Via de lokale omroep Radio Ideaal zal Kerk en Radio op maandag 22 maart een opname laten horen van een dienst vanuit de katholieke kerk te Olburgen (gem.Steenderen) waarin kardinaal Simonis voorgaat. Deze eucharistieviering werd gerouden ter herdenking van Dora Visser die in 1819 geboren werd in Gendringen waar ze, na een ongeval (schop van een koe) 33 jaar lang, een groot lijden heeft doorstaan. In 1876 overleed Dora Visser te Olburgen en werd daar ook begraven. Haar graf is in de loop der jaren uitgegroeid tot een soort bedevaartsoord. Het wekelijkse interkerkelijke programma van Kerk en Radio de Muzikale Ontmoeting is elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur te beluisteren via Radio Ideaal.

TOERTOCHT VOOR MOTOREN HAMOVE LENTERIT
Het toerseizoen bij Hamove start a.s. zondag 21 maart met de organisatie van de Lenterit. Hamove Touring heeft een rit van plm. 200 km uitgezet die via de Achterehoek ook over de grens naar Duitsland gaat. Wilt u dus meedoen, zorg dan dat u uw groene, kaart ook bij u hebt. De mannen van Hamove Touring kennende, zal het ongetwijfeld een mooie route zijn die door hen is uitgezet. Van 9.30 tot 12.00 uur kan er in de molen aan de “Varssel-Ring” voor deelname worden ingeschreven. Voor het inschrijvingsbedrag f 12.50, kunt u al meedoen en er worden weer de nodige motorrijders verwacht die hun motor uit de winterstalling halen om het seizoen weer te beginnen, te starten met deze Lenterit.

BAKKERSWINKEL IN DE SPALSTRAAT HENGELO GLD KRIJGT DOORSTART

Nadat de familie Schabbink haar zaak aan de Spalstraat te Hengelo Gld gesloten had, heeft het enige tijd te koop gestaan. De bakkerij en winkel krijgen nu een doorstart. Het pand is aangekocht door de Stichting Philadelphia voor de opvang van mensen met een handicap Zie verder De Reclame.

23 maart 1999
KLEURWEDSTRIJD BIJ SCHOENMODE HERMANS
Tijdens de openingsweek hield schoenmode Hermans aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld een kleurwedstrijd. Het was niet eenvoudig een keus te maken, want vele kinderen hadden een inzending gedaan. Men is er toch uitgekomen een heeft drie prijswinnaars aangewezen. Dat zijn: 1e prijs Masha Tankink, 2e prijs Joris Diesvelt, 3e prijs Aniek Luesink. Schoenmode Hermans feliciteert de prijswinnaars en wenst de jeugd veel plezier met hun prijs. De drie prijswinnaars hier gezamenlijk op de foto.

RONDOM PASEN IN BIBLIOTHEEK HENGELO GLD
Het begon allemaal in mei 1985, toren Alie Lenselink op een rommelmarkt in Berlijn zoveel mooie en verschillende eierdopjes zag dat ze ter plekke besloot ze te gaan sparen. Ze kocht er drie en dat was het begin van een verzameling van zo’n 250 dopjes, een vitrinekast vol. Intussen verzamelt ze ook eieren, beschilderd, maar ook onbeschilderde, zoals die van een struisvogel, een nandoe, een emoe, een kievit, een zebravink en nog andere vogels. Het beschilderen heeft ze zelf onder de knie gekregen en ook die dopjes zijn aan verzameling toegevoegd. Zie verder De Reclame.

Commissaris van de Koningin Jan Kamminga bracht werkbezoek aan de gemeente Hengelo.
Tijdens een werklunch bij party-restaurant De Smid in Keijenborg, waar hij werd begroet door dhr. J. Hilderink, werd in ontspannen sfeer gesproken over het beleid van de gemeente. De problematiek waar de boeren heden ten dage mee geconfronteerd worden en project’ t Klooster, samen sterk tegen verdroging van Waterbedrijf Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel kwamen aan de orde. Ook werd een rondrit door de gemeente gemaakt waarbij o.a. een bezoek werd gebracht aan de golfbaan op ’t Zelle. Circuit “Varssel-Ring” werd bekeken en ook de proefboerderij aan de Roessinkweg werd in het programma opgenomen.. In de raadszaal van het gemeentehuis werd een extra bijeenkomst gehouden, waar de commissaris heel duidelijk over de kwaliteit van indeling en bestaansmogelijkheid sprak. Zie verder De Reclame.

SPORTCENTRUM AEROFITT START MET DE CURSUS SPORT EN SLANK
Tien weken achter elkaar actief bezig zijn met Cardiofitness en tegelijk een volledige afslankcursus volgen. Dat is nu mogelijk door de samenwerking tussen voedingsbureau Reduce en sportcentrum Aerofitt. Cardiofitness is een vorm van lichaamsbeweging waarbij met behulp van moderne fitnesstoestellen uw spieren worden geoefend. Speciale aandacht hierbij voor het buik, billen, borst en bovenbenengebied. Voorafgaand aan het sporten is er afslankcursus van Reduce. U wordt persoonlijk begeleid door de diëtiste Judith Rondeel. Hier leert u anders met uw voeding om te gaan. Niet alleen minder maar verstandiger eten. Wekelijks wordt uw gewicht gecontroleerd en krijgt u een informatief cursusboekje en een weekmenu mee. Tijdens het Reduceuur wordt er ook aandacht besteed aan de psychologische aspecten van het afslanken. De cursus is er speciaal op gericht om niet alleen tijdelijk resultaat te boeken maar om dit resultaat vast te houden door oude gewoonten te veranderen.

GEBOUWEN VAN KARTON
In de grote zaal van het verzorgingstehuis “De Bleijke” is momenteel een tentoonstelling ingerich van kastelen, kathedralen en andere gebouwen van karton. Het zijn de resultaten van handenarbeid van onze plaatsgenoot de heer F. J. van Santé. De meeste exemplaren tonen een uiterst preciese detailering, waarvan men zich verbaasd afvraagt hoe de onderdelen met de hand zijn aangebracht. “Ik gebruik daarvoor fijne schaartjes, pincetten en cocktailprikkers om de lijm aan te brengen”, aldus de heer van Santé Zie verder De Reclame.

30 maart 1999
PAASVUUR IN VELSWIJK
Zondag 4 april vindt er in Velswijk weer een groot Paasvuur plaats op de kruising Kruisbergseweg en Schooltinkweg (tussen Hengelo en Velswijk). Afgelopen weken is er weer heel wat snoeihout gebracht en het belooft a.s. zondagavond weer een fraai schouwspel te worden . Er is vanaf de Kruisbergseweg volop de mogelijkheid vlakbij het vuur te komen, zonder natte voeten of vieze schoenen te krijgen. Om 20.30 uur vertrekt er vanaf D’n Dreajer een lampionoptocht voor kinderen en om 21.00 uur wordt het vuur aangestoken door de burgemeester van Zelhem, de heer Th. Heere. Dit alles onder muzikale begeleiding van muziekver. St. Jan uit Keijenborg. Zie verder De Reclame.

NORMAAL START VELDTOCHT IN VELSWIJK
Vrijdag 16 april treedt Normaal weer op in de Velswijk. Het is het eerste concert dat Normaal dit jaar geeft, het begin van hun veldtocht. Velswijk is voor Normaal een vertrouwde plek want hier liggen hun wortels. Het voor hen dus een thuiswedstrijd. De Achterhoekse rockers beloven er weer een spetterend feest van te maken, waar velen zich kunnen uitleven Zie verder De Reclame.

WIJZIGING IN HET BESTUUR VAN DE HENGELOSE MARKTVERENIGING
De marktvereniging heeft tijdens de jaarvergadering enige wijziging ondergaan. Na een penningmeesterschap van ruim 10 jaar is F. Mullink teruggetreden. Met accuraat werk, activiteit en aanwezigheid op de diverse keuringen heeft hij zijn sporen verdiend. Als penningmeester wordt hij opgevolgd door A. J. Janssen, die al een paar jaar in het bestuur zit. De opgevallen plaats in het bestuur wordt ingenomen door H. Smeitink. De aftredende bestuursleden A.R.J. van Ingen, voorzitter en A. Lankhorst werden beiden herkozen. Zie verder De Reclame.

6 april 1999
BEWONERS VAN AAN- EN INLEUNWONINGEN DE BLEIJKE GAAN GELD INZAMELEN
Op woensdag 14 april van 13.30 tot 16.30 uur zal er een grote actiemiddag worden gehouden om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Met dit geld wil het zorgcentrum De Bleijke namens de bewoners van het centrum en de aan- en inleunwoningen bomen gaan adopteren aan de Regelinklaan Zie verder De Reclame.

GEMEENTELIJKE EREPENNINGEN UITGEREIKT 
Het gemeentehuis van Hengelo Gld was maandagavond 29 maart de plaats, waar de uitreiking van de gemeentelijke erepenningen geschiedde. Al bijna traditie is het dat individuele leden of teams van de S.V. Willem Teil in zo’n huldiging betrokken worden. Ook dit jaar weer, maar zij waren het niet alleen. Torleif Hartelman, Nederlands kampioen wégrace in de Supersport 600, viel ook de erepenning ten deel voor zijn grote prestatie van afgelopen jaar. Wethouder van Petersen die in zijn toespraak inging op de criteria die gelden voor de uitreiking, was verheugd weer zulke kampioenen te kunnen ontvangen. Zie verder De Reclame.

DE STAND VANZAKEN I.V.M. HET ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945
Hoe gaat het op dit moment met de voortgang van het museum. Dit is wellicht één van de meest gestelde vragen aan de diverse bestuursleden in hun omgeving. Wij willen u daarvan graag op de
hoogte houden en dat doen we normaliter via onze nieuwsbrief. Deze wordt een aantal malen per jaar onder de donateurs verspreid. Met de mogelijkheid die de heer K. Lubbers van het weekblad De Reclame ons nu biedt met deze pagina, geven we de lezers van de Reclame graag een keer een kijkje achter de schermen in de hoop dat ze wellicht ook donateur willen worden.HET BESTUUR VAN DE STICHTING ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945

Gerrit Hulshoff, directeur van Wolborgh projectontwikkeling, overhandigt de cheque van f 5000.— aan bestuurslid Jean Kreunen van het Achterhoeks Museum 1940-1945.

TENNISVERENIGING KEISLAG
Het tennisseizoen van tennisver. Keislag nadert weer. In het voorjaar breekt de tijd aan om weer lekker buiten te sporten. Had je altijd al wel willen tennissen, maar het is er nog steeds niet van gekomen? Meld je aan om deel te nemen aan een nieuw initiatief van Keislag. Jong of oud, alleen of met z’n tweeën, je mag in de beginnersgroep gedurende 5 weken samen met anderen onder begeleiding van ervaren spelers komen tennissen. Een racket en tennisballen zijn beschikbaar. Het is uiteraard mogelijk je daarna op te geven voor les om je opgedane ervaring en enthousiasme niet verloren te laten gaan. ZIE VERDER DE RECLAME.

Torleif Hartelman, Herbert Memelink en Benno Groot Bramel ontvangen erepenning.

Harry Waenink

13 april 1999
Friesche stoeterij De “Hazenhut”
G. W. Ebbers Hazenhutweg 1 b Hengelo Gld. Tel. 0575-467225 Heeft voor u vele faciliteiten, zoals * Pensionstalling, Weidegang * Verhuur van binnenbak en buitenbak * Verhuur van pony’s, paarden en Friesche paarden * Huifkarritten, en verhuur van kar en wagen * Rijlessen, ook met Friesche paarden en buitenritten * Voor de kinderen zijn er minipony’s om op te rijden Tevens kunt u voor de gezelligheid aankomen voor o.a. een kopje koffie

ZONNELOEMBROOD VOOR DE RONDVAARTBOOT
De zonnebloem en de Echte Bakkers slaan handen ineen: ZONNELOEMBROOD VOOR DE RONDVAARTBOOT De Nationale Vereniging De Zonnebloem bestaat 50 jaar. Een halve eeuw hebben de vele vrijwilligers zich ingezet voor de hulpbehoevende medemens. De Zonnebloem en de Echte Bakkers organiseren een gezamenlijke actie om geld in te zamelen voor de jubileumwens van de jarige vereniging: een aangepaste rondvaartboot in de Amsterdamse grachten. Echte Bakker Hekkelman bakt hiervoor speciaal het nieuwe Zonnebloembrood en draagt per brood twintig cent af voor de bouw van de rondvaartboot. Zie verder De Reclame.

KONINGINNEDAG 1999
Ook dit jaar zal er een optocht zijn. Er is geen vast thema. Iedereen is vrij in zijn keuze van de zijn onderwerp. Wie met een versierde wagen komt krijgt startgeld. Net als andere jaren zien wij graag groepjes kinderen of individuelen op een leuke manier meedoen aan de optocht. Van harte welkom. Verenigingen uit Hengelo kunnen op Koninginnedag met een kraam op het feestterrein gaan staan. Men kan bijv. iets gaan verkopen of de bezoekers spelletjes laten doen. Zie verder De Reclame.

20 april 1999
INTERNATIONALE EN ONK WEGRACES HENGELO GLD 24 EN 25 APRIL 1999
ledere wegraceliefhebber kijkt er elk jaar weer reikhalzend naar uit: de wegraces op de Varssel-Ring te Hengelo Gld. De races in Hengelo bieden net altijd iets meer dan de races elders in het land, met uitzondering van de TT en het WK Superbike in Assen. Wat Hengelo onderscheidt van de overige wegraces kan in één woord worden uitgedrukt: gezelligheid. Staan er op andere circuits veelal norse controleurs, dat type mensen is in Hengelo volslagen onbekend. Dat zorgt altijd al voor een goede sfeer. Ook het feit dat alles zich op een betrekkelijk klein gebied afpeelt, werkt sfeerverhogend Zie verder De Reclame.

27 april 1999
SCHOOLVOETBAL
Woensdagmiddag 21 april worden op de velden van de v.v. PAX de jaarlijkse schoolvoetbalwedstrijden gespeeld om het kampioenschap van de gemeente Hengelo Gld. De grote scholen spelen met hun A-teams om de grote wisselbeker (in 1998 Rozengaardsweide), hun B-teams, met Bekveld en Varssel, om de B-wisselbeker (in 1997 en 1998 Rozengaardsweide). De acht meisjes zeventallen zullen zich weer fanatiek gaan inzetten hun wisselbeker een jaar in de vitrine te mogen bewaren (in 1997 en 1998 gewonnen door St. Bernardus). Het winnende A-team en het winnende meisjes zevental zullen vervolgens proberen regio kampioen te worden op 7 mei in Brummen.

SPORTCENTRUM AEROFITT KRIJGT SKEELERS
Intersport Veldhorst uit Doetinchem biedt sportcentrum Aerofitt in Hengelo Gld skeelers aan voor gebruik tijdens een cursus. Voor iemand die geen eigen materiaal heeft, kan tijdens de start van de skate en skeelerlessen op 27 en 28 april gratis gebruik worden gemaakt van de skeelers die ter beschikking worden gesteld door Intersport Veldhorst. De cursisten kunnen zo eens proberen wat skaten en skeeleren is zonder meteen materiaal aan te hoeven schaffen. Zie verder De Reclame.

HAMOVE-PARTY BIJ DE WEGRACE
Het lijkt een jaarlijks terugkerend spektakel te worden. Na de succesvolle premiere vorig jaar zullen dit jaar zelfs drie Achterhoekse bands op 24 april het podium betreden. Net als vorig jaar is dit de officiële feestavond, voorafgaand aan de jaarlijkse wegraces op de Varssel-Ring, georganiseerd door de HAMOVE. Alle rijders, monteurs, helpers, teammanagers, baancommissarissen en pitspoezen kunnen op dit feest even hun alledaagse stress vergeten en elkaar tevens wat beter leren kennen. Daarnaast zijn natuurlijk ook alle muziek- en feestliefhebbers uit de regio van harte welkom! Zie verder De Reclame.

HOORZITTING BESTEMMINBGSPLAN BUITENGEBIED RUURLOSEWEG (GOMA) Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 22 april 1999 vanaf 10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Buitengebied Ruurloseweg 1997 (Goma), gemeente Hengelo. Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Hengelo. Tijdens de zitting kunnen belanghebbenden hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zitting is openbaar. Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer J. Zegveld van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn. Nadere informatie: tel. 026-35499793 (dhr. J. Zegveld).

JUDOKA RUBEN CLAAS 1ste OP GROOT INT. TOURNOOI ALMELO 
Zaterdag 10 april 1999 werd voor de 10e keer het jaarlijkse int. Twente tournooi gehouden. 900 judoka’s uit verschillende landen en alle topclubs uit Nederland vulden de Rembrandthal in Almelo. Voor Ruben Claas uit Hengelo Gld en lid van DIO Keijenborg, was dit een eerste kennismaking met internationaal judo. Ruben (10) bleef zijn zenuwen goed de baas en versloeg Hugo Gross uit Duitsland in de finale 28 kg door gebruik te maken van de op de club geleerde slimme plannetjes. Zie verder De Reclame.

TC KEIAOSERS IN HET NIEUW GESTOKEN 
Aan het begin van het nieuwe fietsseizoen kon met dank aan sponsoren cafébar Winkelman en Goossens raceshops te Groenlo door TC Keiaosers een geheel nieuwe outfit in gebruik worden genomen. Op de foto links Herman en Ria Winkelman die de nieuwe gele tenue’s hebben overhandigd.. Belangstellenden om eens geheel vrijblijvend mee te fietsen, kunnen contact opnemen met Bert Jansen, tel. 461015.

SCHOOLSPORT – EINDE SCHOOLVOETBALINSTITUUT
Woensdag 21 april werden de gemeentelijke schoolvoetbalwedstrijden gehouden. Ideale weersomstandigheden lokten vele belangstellenden naar de wedstrijden. Er ontstond een Ambiance die de laatste jaren groeiende is. Kortom, de sporters spanden zich extra in. Het winnen ging gemakkelijk. Maar door verlies te accepteren kom je sterker te staan. Zie verder De Reclame.

SCHUTTERSDAG TEN BATE VAN NIEUWE UNIFORMEN IN KEIJENBORG
Bestuur en leden van het schuttersgilde St. Jan in Keijenborg zijn druk doende om zondag 30 mei a.s. een zogenaamde schuttersdag te organiseren. Het belooft een gezellige dag te worden, waarbij het gehele gezin van harte welkom is. Een en ander vindt plaats in een feesttent die zal worden opgesteld bij gasterij De Eikeboom in de St. Janstraat. Om 11.00 uur zal het voltallig schuttersgilde een muzikale rondgang door het dorp maken. Zie verder De Reclame.

HENGELO, DAT STAAT ALS EEN PAAL 1999
De afgelopen twee jaar is het evenement Hengelo, dat staat als een paal zeer positief verlopen. Daarom hebben wij (Jongeren Werkgroep Roemenië) besloten om dit jaar weer een evenement te organiseren rond het . Hemelvaart, weekend. Hierbij wordt al iets van de sluier opgelicht, wat er zoal allemaal te doen is tijdens dit evenement. 72 uur hangmat hangen.

4 mei 1999
KBO HENGELO GLD GROEIT EN BLOEIT
Ondanks een aantal bedenkingen was het toch goed dat de afd. Hengelo Gld van de katholieke ouderenbond haar 30-jarig bestaan vierde. Dat gebeurde met een kerkelijke viering en een feestelijke receptie. Het zit de afdeling mee, want het ledenaantal blijft groeien en de stemming zit er goed in. De gehouden jaarvergadering in hotel Leemreis was voor een tweetal bestuursleden gedenkwaardig. Na een ‘regeerperiode” van 9 jaar namen A. Steenkamp-Koek en D. Dickmann-v.d. Pavert, resp. voorzitter en bestuurslid afscheid. Secretaresse A. Beunk-Lamers bracht de scheidende bestuursleden dank en zette hen letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes Zie verder De Reclame.

AANLEG ROTONDE ZELHEM
Maandag 3 mei 1999 wordt gestart met de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de N316/N330 Hummeloseweg-Kruisbergseweg te Zelhem. Het kruispunt is lokaal bekend als het kruispunt Waarlo. Het verkeer op de N316, de Kruisbergseweg tussen Hengelo en Doetinchem, wordt met behulp van een tijdelijke verkeersregelingsinstallatie langs het werk geleid. De N330, de Hummeloseweg tussen Hummelo en Zelhem, wordt ter plaatse van het kruispunt afgesloten. Het verkeer van en naar Hummelo en Zelhem wordt omgeleid via Keijenborg en Hengelo. Wanneer alles volgens plan verloop is de rotonde 1 juli a.s. gereed

Wilco Zeelenberg pakt ronderecord op de Varssel-Ring SPANNENDE WEGRACES IN HENGELO GLD 
Op de persconferentie, voorafgaande aan de int. wegraces van zondag 25 april, werd een voorzichtige voorspelling gedaan, dat het wel eens spannende wedstrijden in alle klassen kon gaan worden en deze voorspellingen zijn meer dan uitgekomen, tijdens de zonovergoten races Zie verder De Reclame.

11 mei 1999
WILMA REUGEBRINK SLUIT ZICH AAN BIJ EUROPESE OVERKOEPELENDE AEROBICS- EN FITNESS ORGANISATIE
Wilma Reugebrink van sportcentrum Aerofitt in Hengelo Gld heeft zich onlangs aangesloten bij EFAA (European Fitness- en Aerobics Association). EFAA is de eerste en enige overkoepelende internationale organisatie voor aerobics en fitness professionals. EFAA promoot veiligheid en effectiviteit door een netwerk en door onderwijs naar zijn leden. Wilma heeft zich gespecialiseerd in aerobics vormen voor alle leeftijden. Zie verder De Reclame.

START NIEUWE BEPLANTING BIJ DE P.C.B. DS. J.L. PIERSON
De PCB Ds. J.L. Pierson heeft in het kader van haar 100-jarig bestaan enkele bomen geplant. De bomen zijn geschonken door de gemeente Hengelo Gld ter gelegenheid van dit jubileum. Met groot materieel zijn onder toeziend oog van de kinderen die ook een handje mochten helpen de bomen geplaatst. De school is erg blij met dit cadeau, want men is bezig met de renovatie van het schoolplein. In deze opknapbeurt is tevens een herbeplantingsplan opgenomen. De totale renovatie van het plein, waar inmiddels ook mee begonnen is, moet voor de reünie op 5 juni a.s. klaar zijn.

DE JEUGDSURVIVAL
Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar tijdens Hengelo Dat Staat Als Een Paal, het programma van de Jeugdgroep Roemenië en waarvan het programma in deze krant staat vermeld, weer een jeugdsurvival georganiseerd. Dat start zal zijn in het crossbosje (kruising Beatrixlaan-Bargelsdijk). De route zal iets groter zijn dan vorig jaar, maar voor iedereen goed te doen. Het is de bedoeling dat de deelnemers een bepaalde route zo snel mogelijk afleggen en dat ze daarbij verschillende hindernissen moeten overwinnen. De jeugdsurvival vindt plaats op zaterdag 15 mei en begint om 14.00 uur. Jullie kunnen je opgeven bij Frank Teunissen, Hofstraat 10, tel. 0575-462720 of je inschrijven bij de infostand van de Jongeren Werkgroep Roemenië naast het Hangmat hangen.

OORSPRONG TRIATHLON HENGELO GLD
Drie actieve triathleten uit Hengelo Gld bedachten in 1989 dat het toch mogelijk moest zijn om in hun woonplaats een triathlon te organiseren. In de Achterhoek werden al wedstrijden georganiseerd in b.v. Wehl, Doesburg, Aalten etc. Als deelnemer hadden ze al veel ervaring opgedaan, maar organiseren was toch wel even iets anders. Zie verder De Reclame.

EEN GOUDEN TULP VOOR HET TOP-TEAM
Hengelo (Gld)- 5 mei 1999. Aan het metaalbewerkingsbedrijf Goma B.V. is op de afgelopen Industrie Messe te Hannover de Gouden Tulp uitgereikt, de onderscheiding voor de beste stand (uitstraling en bezetting) van het, op de beurs aanwezige, Nederlandse collectief. Op een feestelijke bijeenkomst op de stand van de NEVAT (branchevereniging Nederlandse Toeleverindustrie) is door dhr. E. Raue, commercieel directeur Hannover Messe, de onderscheiding uitgereikt aan Jan Zweverink en Arnold Grotenhuys, beide accountmanager bij Goma. Zie verder De Reclame.

18 mei 1999
PRIMEUR IN GELDERLAND OPROEP VOOR VERKIEZINGEN VOOR KINDEREN VAN DE BASISSCHOLEN IN HENGELO EN KEIJENBORG Geen politieke verkiezingen, maar wel stemmen op een echte stemmachine. Stemmen op het meest favoriete kinderboek van 1998, een kinderjury boek. Een goede samenwerking tussen gemeente, Nedap, scholen en de bibliotheek heeft dit alles mogelijk gemaakt. Alle boeken van de kinderjury staan in de stemmachine. Deze stemmachine staat op woensdag 19 mei a.s. ’s middags van 3 tot 5 uur in de bibliotheek in Hengelo Gld. Om plm. 5 uur zal een ambtenaar van de gemeente een uitdraai maken van de stemming en zullen de 2 meest favoriete boeken bekend gemaakt worden. De landelijke verkiezingen van de kinderjury zijn 2 weken later. Kom allemaal en breng je stem uit! Ouders, een unieke kans om uw kind(eren) kennis te laten maken met de werking van een stemmachine. Met de Europese verkiezingen voor de deur hebben zij dan een idee hoe een en ander werkt.

KONINKLIJKE HARMONIE CONCORDIA oud ijzer
De laatste loodjes wegen het zwaarst Deze uitdrukking heeft momenteel betrekking op twee zaken binnen de Koninklijke Harmonie Concordia. Jaar in jaar uit, dag in dag uit haalt Jan van Houte voor onze vereniging het oud ijzer op in Hengelo en Keijenborg en ook daarbuiten als het nodig is. Duizenden, waarschijnlijk tienduizenden kilo’s zijn door zijn handen gegaan. Nu heeft hij te kennen gegeven om er een punt achter te zetten. Het wordt hem allemaal een beetje te veel. Dit geldt overigens alleen voor het ophalen. Het bestuur heeft naar een opvolger gezocht, maar is daar tot op heden nog niet in geslaagd. Daarom vragen wij een beetje hulp van u allen. U kunt uiteraard nog steeds uw oud ijzer brengen naar de container die aan de zelhemseweg staat. Graag zelfs!! Het is toch gemakkelijk als je op elk moment van de dagje oud ijzer kwijt kunt Zie verder De Reclame.

25 mei 1999

72 UUR HANGMATHANGEN VOOR HET GOEDE DOEL
Zaterdagavond 15 mei kwam met het aftellen van de laatste slagen van de klok van 20.00 uur een einde aan 72 uur hangmathangen. In het kader van de actie Hengelo dat staal als een paal, georganiseerd door de Jongeren Werkgroep Roemenië, met als doel geld in te zamelen voor projecten in dit straatarme Oost Europese land, liep ditmaal het 72 uur hangmathangen als de rode draad door het programma. 7 jongelui, te weten Mark Arends, Sam Huizinga, Wouter Hendriks, Werner Assink, Linda Huizinga, Frank te Brake en Niels Schuringa trokken de stoute schoenen aan en gingen woensdagavond 12 mei om 20.00 uur in de hangmat liggen. Zie verder De Reclame.

EXCURSIE NAAR HATTEM EN ZWOLLE

De Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland sluit haar winterseizoen 1998-1999 zaterdag 5 juni a.s. af met een excursie naar twee aantrekkelijke oude hanzesteden te weten Hattem en Zwolle. Om 8.00 uur vertrekt de bus vanaf de Welkoop in de Spalstraat. Zie verder De Reclame.

1 juni 1999
ZWARTE CROSS: FAMILIESPEKTAKEL VOOR JONG EN OUD
Psst, niet verder vertellen, maar op zondag 13 juni wordt in het grootste geheim op circuit “De Kappenbulten” in Halle de inmiddels legendarische Zwarte Cross verreden.” Zo zou er vroeger in het geniep gefluisterd worden als er weer een zwarte (lees:) illegale) motocross verreden zou worden. Dat hoeft nu niet meer want het evenement dat de rockband Jovink & the Voederbietels drie jaargeleden nieuw leven inbliezen, is al lang niet zo geheim meer als de zwarte crossen die in de jaren zestig veelvuldig in de Achterhoek werden verreden. Het fenomeen Zwarte Cross ontstond omdat een grote groep motocrossers een grote drang naar vrijheid had en niet in het keurslijf van de motorbond hun wedstrijden wilde rijden. Zie verder De Reclame.

Normaal in Toldiek

8 juni 1999
De stichting WIVO racing team Holland
heeft tot doel met twee wagens deel te nemen aan wedstrijden, geldend voor het klassement van de compact cars (een nationaal toerwagen kampioenschap). Het team bestaat uit twee rijders, te weten Harold Wisselink uit Hengelo Gld en Bernt vollenhoven uit Nieuwegein. De Nedelandse kart- en autosport heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen, door activiteiten van o.a. Jos Verstappen en Torn Coronel. Zie verder De Reclame.

VVD-PROVINCIALE STATENFRACTIE OP BEZOEK BIJ GOMA BV METAALWAREN FABRIEK TE HENGELO
Op maandag 14 juni a.s. zal een delegatie van de VVD Provinciale Statenfractie op bezoek gaan bij GOMA BV te Hengelo Gld. Deze initiatiefrijke onderneming ziet uitbreiding van haar bedrijf als een absolute noodzaak om te kunnen overleven. Daarvoor is echter een wijziging van het bestemmingsplan nodig, weliswaar vastgesteld door de gemeenteraad van Hengelo, maar waartegen b ij de Provincie bezwaren lopen. Gedeputeerde Staten van Gelderland beslist hierover in augustus. Zie verder De Reclame.

NA VERTREK PASTOOR LAMMERS EN PASTOOR ZANDBELT HENGELO GLD./KEIJENBORG
De ontstane vacatures in de Secties West, van de Parochiegemeenschap zijn per 10 oktober a.s. weer ingevuld. Door het Bisdom zijn aangesteld Pastoor Henk Jacobs (61 jaar) nu nog werkzaam in Losser (Overijssel), waar hij ruim 11 jaar werkzaam was. Hij wordt geassisteerd door een jonge ambtgenoot t.w. Gerben Zweers (29 jaar) nu nog diaken, en wordt op 25 september tot priester gewijd. De beide voorgangers gaan wonen in de Pastoor Thuisstraat te Keijenborg. Dus nog wel werk aan de winkel voor de parochiebestuurders om de ‘intrede’ voor te bereiden.

15 juni 1999
ALWEER HENGELOSE P.C-LEDEN NAAR GELDERSE KAMPIOENSCHAPPEN
Zaterdag 29 mei werd in Gorssel de laatste selectie wedstrijd dressuur voor pony’s verreden. Ruiters en amazones uit de kring Achterhoek-noord streden hier om het kringkampioenschap van de diverse categorieën en om deelname plaatsen voor de Gelderse kampioenschappen. Deze worden verreden in Hengelo Gld op het terrein De Hietmaat op 2 en 3 juli a.s. Dit feit was voor de Hengelose Ponyclubleden die aan de selectie wedstrijden meededen een extra stimulans. Heel blij waren ze dan ook met de behaalde resultaten. Maaike Roosendaal met Fury werd 3e bij de B-dressuur cat. ABC, Maarten Harmsen met Hunter kringkampioen M l-dressuur cat. D/E, Brechje Roosendaal met Flair 2e M 1-dressuur cat. D/E. Allen worden veel succes gewenst bij de a.s. Gelderse kampioenschappen op 2 en 3 juli.

Sonnevanck Willy en Mary Veenhuis

Hiemcke

22 juni 1999
FIETS ‘DE BOER OP’ IN HENGELO (GLD.)
Pannenkoeken eten op de boerderij. Fietsen over paden waarvan u het bestaan niet wist en tussendoor een kijkje nemen bij moderne (landbouw) bedrijven, dat kan allemaal tijdens de jaarlijkse zomer fietstocht in Hengelo (Gld.). Op zaterdag 17 juli 1999 krijgt iedereen een kans om eens een kijkje te nemen achter de staldeuren. Vanaf 10.00 tot 12.00 uur kunnen de fietsers starten bij hotel “Langeler”, Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.) en bij Zalencentrum en speeltuin “Susebeek”, Ruurloseweg 42 te Zelhem. De bedrijven zijn te bezichtigen tot 16.00 uur. Deelname aan de tocht is gratis. Zie verder De Reclame.

NIEUWE SCHOOLSPORTSHIRTS VOOR DE ST. BERNARDUSSCHOOL
Basisschool St. Bernardus heeft sinds kort nieuwe schoolsportshirts. Ze zijn oranje van kleur met zwarte mouwen en een zwarte kraag. Op de achterzijde staat de opdruk St. Bernardusschool Keijenborg en aan de voor zijde staat het embleem van de firma die de shirts beschikbaar heeft gesteld. De shirts zijn op een passende manier in gebruik genomen. Zie verder De Reclame.

29 juni 1999
REGIONALE KEURING VAN HET NEDERLANDS NEW FOREST PONY STAMBOEK
Op zaterdag 10 juli 1999 organiseert Regio Oost van het Nederlands New Forest Pony Stamboek de regionale keuring te Hengelo (Gld.) bij het terrein “De Hietmaat”. Aanvang 9.00 uur.

OPENLUCHTDIENST BIJ DE BLEIJKE
Zondag 4 juli is er weer een openlucht dienst op het terrein van zorgcentrum “de Bleijke”. Voorganger in de dienst is mevr. Truus van Coevorden-Simons uit Zwolle. Zij zal in de dienst ook nog wat voor ons zingen. Muzikale medewerking wordt verleend door Chr. muziekver. “Crescendo” uit Hengelo. Het thema van de dienst is “Waarom ?”. Iedereen is van harte welkom, ook de allerkleinsten want er is crèche in de “Bleijke”. Ook is er zondag kindernevendienst. Wel willen we vragen of iedereen zoveel mogelijk z’n eigen (klap)stoel mee kan brengen. Een beperkt aantal stoelen is aanwezig. Graag tot ziens op zondag 4 juli om 10.00 uur op het terrein van de Bleijke! (Als het regent die dag, wordt de dienst in de Remigiuskerk gehouden).

INZAMELINGSACTIE BRILLEN EN GEREEDSCHAP VOOR ROEMENIE

In Hengelo, Keijenborg en Steenderen heeft de Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld. van l mei tot 15 juni een inzamelingsactie gehouden voor brillen en gereedschap. De ingezamelde waren worden door mensen van de stichting verkocht op een door hen georganiseerde rommelmarkt in Roemenië. Ook verkopen ze er andere ingezamelde goederen. Op deze manier kunnen alle bezoekers van de markt op een voordelige manier noodzakelijke, schaarse artikelen kopen, de opbrengst wordt besteedt aan een goed doel in Roemenië. Zie verder De Reclame.

6 juli 1999


Uitzending door Beroepen Promotie Nederland BOUWVAKKER TE STROET NAAR WK IN CANADA

Dat hij als jonge bouwvakker, al wel een ruime ervaring heeft, en bovendien beschikt over het nodige talent daar is hij toch wel van overtuigd. Toch was Sander te Stroet (22 jaar) aan de Berkenlaan wel blij verrast, dat hij in november 1999, namens Nederland mag deelnemen aan de Wereldkampioenschappen in Montreal (Canada) op het onderdeel metselen. Zie verder De Reclame.

NIEUWE SCHUTTERSKONING VOOR KEIJENBORG
Met een welgemikt schot knalde Bernard Branderhorst tijdens het traditionele vogelschieten met de Keijenborgse Kermis de vogel van zijn hoge post en werd daardoor de nieuwe schutterskoning. Bij de ceremoniële inhuldiging van de pastorie sprak pastoor zandbelt het jammer te vinden dat hij geen schutterskoningin kan huldigen, vanaf dit jaar konden de dames ook meeschieten, dit doet niks af aan het feit dat het tenslotte Bernard Branderhorst was die het juiste schot plaatste. Hij koos zijn vrouw Dora tot koningin. Onder grote publieke belangstelling werd Bernard Brandenhorst en zijn vrouw de versierselen die horen bij het koningsschap omgehangen en werd hen een vaandelhulde gebracht door de vendeliers van de schutterij St. Jan met muziek van de harmonie St. Jan. Men was blij weer eens een echte schutterskoning te hebben, want de laatste jaren moest dikwijls geloot worden, om een koning te verkrijgen. Bernard Branderhorst is wel bekend met de schutterij St. Jan, want jarenlang bekleedde hij een bestuursfunctie.

ZOMER BEACH-VOLLEYBAL SPEKTAKEL 10 EN 11 JULI BIJ SPORTCENTRUM AEROFITT Sportcentrum Aerofitt in Hengelo houdt zaterdag 10 en zondag 11 juli voor de tweede keer een Zomer Beach-Volleybal Spektakel. Dit evenement moet gezien worden als de afsluiter van het seizoen 1998-1999. Het zomerspektakel is bedoeld voor jong en oud, leden of niet leden. De teams voor het Zomer Beach-Volleybal toernooi bestaan minimaal uit vier en maximaal uit zes personen. Zie verder De Reclame.

13 juli 1999
Grote demonstratie van de pony- en hondenclub in Hengelo Gld
In het kader van de doe-aktiviteiten van VVV Hengelo Gld zullen de ponyclub Hengelo en de hondenvereniging de Noordink op woensdagavond 21 juli a.s. een grote demonstratie verzorgen. Om 19.30 uur zullen genoemde verenigingen die beiden erg aktief zijn, op het evenemententerrein de Hietmaat aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld, hun kunnen tonen. Tijidens deze demonstraties zal het publiek van deskundig commentaar worden voorzien. Zie verder De Reclame.
Aad Loonen en Herman Eskes oprichters van de Duitse Herder vereniging De Noordink (met foto) De Duitse Herder vereniging De Noordink is al meer dan 20 jaar aktief in de gemeente Hengelo Gld. Als kringgroep is De Noordink aangesloten bij de VDH (vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden). De VDH is als rasvereniging erkend door de Raad van Beheer in Nederland. Binnen de VDH kan de hondensport als africhting, kynologie of behendigheid worden beoefend. Zie verder De Reclame.

HET ONTSTAAN EN DE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST met het Oorlogsmuseum Jean Kreunen heeft in de loop der jaren een grote collectie met materialen uit de oorlog verzameld. Een collectie die het waard is om in een permanente expositie gepresenteerd te worden. Daartoe wil het bestuur de voormalige bakkerij Kreunen verbouwen. In het museum komen dan diorama’s, vitrines en andere presentatiemiddelen om een en ander te exposeren. Deze opzet was in vorige jaren al een groot succes toen het museum tijdelijk gevestigd was in het oude AH pand van Wansink. Daarnaast zijn er plannen voor wisselexposities, tijdelijke tentoonstellingen één of twee evenementen per jaar. Zie verder De Reclame.

Zaal Wolbrink

20 juli 1999
Grote demonstratie van de pony- en hondenclub in Hengelo Gld
In het kader van de doe-aktiviteiten van VVV Hengelo Gld zullen de ponyclub Hengelo en de hondenvereniging de Noordink op woensdagavond 21 juli a.s. een grote demonstratie verzorgen. Om 19.30 uur zullen genoemde verenigingen die beiden erg aktief zijn, op het evenemententerrein de Hietmaat aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld, hun kunnen tonen. Tijdens deze demonstraties zal het publiek van deskundig commentaar worden voorzien. Zie verder De Reclame.HENGELOSE MAJORETTEVER. WIL AKTIEVE ROL BLIJVEN VERVULLEN 
Het idee om een majorettever. op te richten kwam van Betsie Maalderink Engberts. Zo werd in 1971 de daad bij het woord gevoegd en had de EMM een groep die wat meer uitstraling aan haar werk gaf. Betsie Maalderink was tot 1981 voorzitster en sindsdien heeft Hentje Schel haar taak overgenomen. De majorettever. is bij tal van evenementen aanwezig en sinds kort zijn de meisjes in een nieuw fleurig tenue gestoken. De tamboers gaan gekleed in een mooi rood uniform. Zie verder De Reclame.

27 juli 1999
Overlaadstation De Langenberg in Zelhem sluit per 1 aug. de poorten
Op 1 augustus a.s. zal de overslag lokatie voor huisvuil en GFT van de Regio Achterhoek, De Langenberg te Zelhem worden gesloten. Al sinds jaar en dag is de Regio Achterhoek verantwoordelijk voor de overslag en het verwerken van afval van de 17 deelnemende gemeenten. Een belangrijk deel van de activiteiten speelde zich af op de stortplaats De Langenberg in Zelhem. Als stortplaats is De Langenberg alweer geruime tijd gesloten, maar de lokatie is daarna nog wel steeds in gebruik voor het overslaan van huishoudelijk afval en GFT uit de regio. Naast de overslaglokatie in Zelhem zijn er in de Achterhoek ook in Groenlo en in Lichtenvoorde overslaglokaties. Deze worden geëxploiteerd door bedrijven. Zie verder De Reclame.

Mededeling bestuur Kon. Harm. Concordia
Uitvoerig en herhaald overleg tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de Kon. Harm. Concordia heeft tot op heden niet geleid tot het verkrijgen van een nieuwe locatie voor de container waarin oud ijzer wordt verzameld. Hierdoor zijn wij, hoezeer het ons ook spijt, genoodzaakt om met ingang van 1 augustus a.s. de inzameling van oud ijzer tijdelijk te staken. Dringend doen wij een beroep op de Hengelose bevolking om na de genoemde datum geen oud ijzer meer te brengen naar ons inzamelpunt aan de Zelhemseweg. Zodra er duidelijkheid is over een nieuwe locatie of anderszins, dan zullen wij u dat door middel van een persbericht laten weten.

BAS NOTTEN DE NIEUWE SCHUTTERSKONING VAN HENGELO
2e van links op de foto de secretaris van EMM R. Buyting 3e van links wethouder N. van Petersen, 9e van links het koningspaar van Keijenborg mevr. en dhr. Branderhorst, het koningspaar van Dunsborg Patricia Hulshof en Henri Gotink en de nieuwe schutterskoning van Hengelo Bas Notten , die zijn zus Sasja als koningin koos, daarnaast de voorzitter van EMM G. J. Oosterhuis. Voor de tweede maal in 2 jaar werd Bas Notten schutterskoning van Hengelo tijdens het traditionele vogelschieten met de Hengelose kermis. Werd hij het in 1997 door loting, dit jaar schoot hij de vogel echt van zijn plaats. Na het finaleschot volgden de bekende enthousiaste beelden die hierbij horen. Zie verder De Reclame.

OPTREDEN DE BLOASKöPPE
Woensdag 4 aug. a.s. zal er ’s avonds vanaf 19.30 uur in de Kerkstraat te Hengelo Gld vrolijke muziek te horen zijn. De boerenkapel de Bloasköppe van de chr. muziekver. Crescendo zullen dan een optreden verzorgen. Dit optreden vindt plaats voor het pand Kerkstraat 17 en op verzoek van VVV Hengelo Gld, die op deze wijze wil trachten de toeristen en de bevolking wat de bieden en bij het belangrijke werk van VVV betrekken. De Bloasköppe verzorgen jaarlijks vele optredens, o.a. bij de traditionele Broodlevering aan de Muldersfluite op Hemelvaartsdag. Zij zullen een programma voor elk wat wils brengen.

3 augustus 1999
KEIJENBORGSE MOTOR CLUB ’95 AVONDMOTORVIERDAAGSE
De Keijenborgse Motor Club K.M.C. ’95 organiseert van 10 t/m 13 augustus a.s. een avondmotorvierdaagse. Inschrijving kan op deze avonden bij café Evers, Keijenborgseweg 27 te Velswijk tussen 17.45 en 19.00 uur. Voor elke avond is een route uitgezet van ongeveer 125 kilometer. Degene die tenminste 3 van de 4 avonden meerijdt ontvangt een herinnering. Secr. T. Stapelbroek, Eulingkamp 8 7256 BK Keijenborg, tel: 462429.

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
Vrijdagavond 6 augustus is het weer zover, dan organiseert T.T.V. Bekveld wederom de touwtrekwedstrijden om het kampioenschap van Hengelo (Gld.) Er hebben zich al een 8-tal teams aangemeld terwijl bij dit schrijven opgave nog steeds mogelijk is. Dat dit evenement elk jaar bijzondere spannende wedstrijden oplevert is vanzelfsprekend. Voor u eens een mooie gelegenheid om kennis te maken met de touwtreksport of gewoon even onder het genot van een hapje en een drankje een avondje gezellig uit. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur. De prijsuitreiking zal om ± 22.00 uur in de tent plaatsvinden. De wedstrijden worden gehouden op het terrein van de touwtrekvereniging Bekveld aan de Wichmondseweg 41 (l km vanaf de bebouwde kom) te Hengelo Gld. Tot ziens op 6 augustus

BAS NOTTEN SCHUTTERSKONING AF!

Bas Notten die tijdens het vogelschieten met de Hengelose Kermis de titel schutterskoning kreeg, doordat hij de vogel van zijn plaats schoot heeft zijn pas verworven titel weer ingeleverd. Aanleiding was dat hij onder het genot van een biertje met zijn buurman had afgesproken, dat wie de vogel er af zou schieten, zij elkaar als koningin zouden kiezen. Dit werd niet op prijs gesteld door het bestuur van de E.M.M, en hierop koos Bas Notten zijn zus als koningin. Nadien bleef er enige commotie ontstaan waarop Bas Notten besloot afstand te doen van zijn titel. Vanwege dit feit willen Notten en enkele anderen hun lidmaatschap van E.M.M, opzeggen en een eigen schuttersvereniging oprichten onder de naam H.K.A., wat betekent hier kan alles.

Boerenkapel “DE BLOASKOPPE TREEDT OP
In de Kerkstraat te Hengelo Gld. zullen op woensdag 4 augustus vrolijk klanken weer klinken. De VVV Hengelo Gld. heeft de boerenkapel de Bloasköppe van de Chr. Muziekver. Crescendo verzocht om voor de toeristen die Hengelo Gld. en Omgeving vertoeven en de plaatselijke bevolking een optreden te verzorgen. Dit optreden is in het kader, waarin VVV Hengelo Gld. Zich meer wil profiteren en het publiek wijzen op de zaken die op het kantoor van de VVV aan de Kervelseweg te regelen zijn. De daar aanwezige vrijwilligers zijn de bezoekers graag behulpzaam. Het concert van de Bloasköppe begint woensdagavond 4 augustus om 19.30 uur.

FIETS DE BOER OP
Begunstigd door een stralende zon en een koel briesje hield de Contactgroep voor Agrarische Vrouwen in Hengelo op zaterdag 17 juli haar jaarlijkse fietstocht. De tocht ging, waar dit mogelijk was, over allerlei onbekende paadjes met veel natuurschoon. Zo kon je zien dat de natuur in 50 jaar de oude spoorlijn Zelhem – Ruurlo kan herscheppen tot een van de mooiste paadjes van Nederland. Ouderen zullen zich nog kunnen herinneren dat daar de trein “Bello” liep. Deze moest bij elke overgang bellen. De volgende bedrijven werden bezocht: Zie verder De Reclame.

10 augustus 1999
SPEEL-0-THEEK “DRIBBEL-IN”
Vanaf 17 augustus is speel-o-theek “Dribbel-in” weer geopend. Ons nieuwe adres is Beukenlaan l in Hengelo. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie kan men bellen met Linda Beeftink, tel. 463871.

RACEN MET MINIBIKES IN HENGELO GLD

De internationale wegraces die ieder jaar door HAMOVE op de Varssel-Ring worden georganiseerd (in 2000 op zaterdag 29 en zondag 30 april) hebben navolging gekregen. Enkele jaren geleden startten een stel enthousiaste mensen bij Hamove met een afdeling voor minibikes (hele kleine motoren waarmee geraced wordt) onder de naam Slick ’96. Gaven zij de eerste tijd veel demonstraties, sinds enkele jaren organiseert deze afdeling echte wedstrijden waar op het scherpst van de snede gestreden wordt. Zondag 22 aug. wordt op een parcours op het industrieterrein aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld de wedstrijdreeks voortgezet. Door de commissie is een mooi parcours uitgezet, waarop de deelnemers hun hart kunnen ophalen. Er wordt veel werk verzet om alles goed te regelen voor een vlekkeloos verloop. Zie verder De Reclame.

Kapsalon Lurvink

17 augustus 1999
YOGA – AEROBICS
Vaak worden we ‘opgeslokt’ door onze beslommeringen en verplichtingen. Dit kan soms heel wat spanningen en stress veroorzaken. Yoga is een goed hulpmiddel om daar beter mee om te gaan. Yoga streeft naar een vereniging van dat wat binnen in je is, met wat buiten jezelf is. Yoga is voor iedereen die een geestelijke weg wil gaan, die gekoppeld is aan het lichaam. Door met je lichaam te werken kun je ontdekken dat je heel wat meer bent dan alleen botten, vlees en bloed, levend in het tijdelijke. Zie verder De Reclame.

24 augustus 1999
KAPSALON LURVINK OVERGEDRAGEN
Voor kapper Lurvink, van de gelijknamige Kapsalon Lurvink aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld. en zijn echtgenote Evelien, was het zaterdagmiddag 14 augustus een mijlpaal in hun leven. Talrijke klanten kwamen afscheid nemen. Ze hadden besloten om een geheel andere uitdaging aan te gaan, n.l. het fungeren als ouderpaar in het opvangcentrum “Het Bakhuis” te Apeldoorn, voor kinderen van kermisexploitanten (leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar). Vanaf december 1989, heeft Dianne Roordink zich ingewerkt als toekomstig opvolgster. Zie verder De Reclame.

OUDE MOTOREN RIJDEN WEER DOOR HENGELO GLD. EN OMGEVING
Circuit “Varssel-Ring” te Hengelo Gld, met als*middelpunt de molen, is het decor voor de start- en de finishplaats voor de jaarlijkse grote Int. Veteranenrally voor motoren met een bouwjaar tot 1940. Zaterdag 28 en zondag 29 aug a.s. is het weer zover. Dan komen meer dan 100 motorrijders in aktie, die zaterdag en zondag een tocht van plm. 80 km rijden. Zie verder De Reclame.

31 augustus 1999
STICHTING HERTENKAMP HENGELO GLD
Allereerst willen wij u allemaal hartelijk bedanken voor uw bijdrage voor het hertenkamp. Door sponsoring, donatie of op een andere manier steunde u het hertenkamp. Ook de vrijwilligers die ons hierbij geholpen hebben en diegene die ons het hele jaar helpen, willen wij als bestuur heel hartelijk bedanken, Zoals u wel gezien zult hebben, lopen er op het hertenkamp momenteel 10 jonge herten.
Een prachtig gezicht vooral als je ’s avonds zo rond 19.00-19.00 uur gaat kijken. De hertjes houden dan vaak een “speelkwartiertje” en springen en rennen achter elkaar aan. De bok heeft dit jaar een prachtig gewei gekregen, heel majestueus om te zien. We hopen dat u vaak gaat kijken en genieten van wat u op het hertenkamp ziet. Dit is voor ons als bestuur en vrijwilligers heel fijn en met elkaar zorgen we zo dat het hertenkamp blijft bestaan. En voor ondersteuning volgen hier het bank- en gironummer: Rabobank: 3045.03.037, Postbank: 7874673, ten name van Stichting Hertenkamp Hengelo Gld..

KWALITEIT BIJ KEURSLAGER PETER VAN BURK GOEDGEKEURD
Bij keurslager Peter van Burk te Hengelo Gld hoeft de klant niet te twijfelen aan de kwaliteit van de verkochte producten. Jaarlijks worden een aantal vleesproducten uit de winkel gekeurd op productkwaliteit, versheid en hygiëne. Ook dit jaar werd op een onverwacht moment de keurslagerij bezocht in opdracht van de Vereniging van Keurslagers. Verschillende producten werden meegenomen en gecontroleerd door het Kwaliteit Bewakingsbureau voor Levensmiddelen B.V Zie verder De Reclame.

Projectkoor zingt in jeugddienst van 12 september
MUSICAL JACOB ZEERBOEIEND Op verzoek gaat het projectkoor o.l.v. dirigent Gerrit Wolsink medewerken aan de jeugddienst van zondag 12 september in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.De voorganger in deze dienst is ds E. Noltus. Gezongen worden o.a. de liederen Wie is Jacob en De zon gaat over hem op. Na de vakantie zijn de repetities voor zang en muziek met volle kracht hervat en het enthousiasme is groot. De regisseurs Bas Wisselink en Erik Stronks en dirigent Gerrit Wolsink willen een goed product op de planken brengen in “Ons Huis”. Naast de gebruikelijke repetities op de donderdagavond zullen ook nog extra repetities worden ingelast. Ook voor decorbouwer Jan Lucassen en de kledingcommissie breken drukke tijden aan om alle benodigde attributen op tijd gereed te hebben. Zie verder De Reclame.

HE-KEIJ 25 JAAR
Op 4 sept. a.s. viert de zwem- en waterpolo vereniging He-Keij haar 25-jarig jubileum met leden en oud-leden. In 1974 (op 18 februari) om precies te zijn) stonden Jan van Houte en Jan Hermans aan de wieg van deze vereniging. Gesteund door de toenmalige badmeester G. van Aken wisten zij veel zwemfanaten te mobiliseren en de vereniging was geboren. Zie verder De Reclame.

EXCURSIE NAAR HET AIRBORNE MUSEUM HARTENSTEIN TE OOSTERBEEK
Na het succes van vorig jaar heeft het bestuur van het Achterhoeks Museum ook dit jaar weer een mooi reisdoel voor haar excursie gevonden. Op zondag 12 september gaat de reis naar het mooiste themamuseum van Nederland: het Airbornemuseum Hartenstein , het gebouw zelf was tijdens de Slag om Arnhem het hoofdkwartier van de Britse parachutisten en het herbergt een prachtige collectie met materiaal dat betrekking heeft op de grootste veldslag en luchtlanding operatie welke ooit op Nederlandse bodem is uitgevochten Zie verder De Reclame.

7 september 1999
GASTERIJ DE EIKEBOOM OP ZONDAG MUZIEKCAFE
Sinds dit voorjaar zijn in gasterij de Eikeboom te Keijenborg elke tweede zondag van de maand optredens van regionale bands. Onder stijgende belangstelling hebben bezoekers kunnen genieten van o.a.: Part Two, Spitfires en Grolsch Busters. Voor 12 sept. staat de formatie Amazon ‘ 66 garant voor een swingende middag en avond. De band is in 1994 voortgekomen uit de Zutphense groep The Repair kit. Oorspronkelijk was het een 5-mans formatie en lag het accent op de blues-rock. Zie verder De Reclame.

ROELOFSEN KONING IN DE DUNSBORG
Zaterdag 28 augustus was het Evert Roelofsen die de romp van de vogel naar beneden haalde. Dit gebeurde tijdens het buurtfeest. Wethouder van Petersen had het eerste schot op de vogel gelost en daarmee het feest geopend. 72 schutters deden hun best, maar Eduard Peelen schoot de staart, Rinus Kroesen de kop, Jan Kremer en Jolanda Florissen ieder een vleugel. Zie verder De Reclame.

HENGELOËRS STARTEN ONDERNEMING IN WARNSVELD
Jet en Hans Zweverink uit Hengelo Gld hebben per 1 september 1999 Kok bloemenservice te Warnsveld overgenomen. Jet en Hans, die tijden bezig waren een eigen bedrijf te starten in Hengelo Gld, zagen hun wens uiteindelijk in Warnsveld in vervulling gaan. De huidige eigenaresse, Truus Kruisselbrink, kwam met de mededeling 2 maanden geleden, dat zij een baan in het onderwijs aangeboden had gekregen, aldus Jet. Ze wilde met de winkel gaan stoppen en verhuizen naar Enschede. Zij wist ook dat wij al tijden bezig waren en deed het voorstel of wij niet de interesse hadden om het bedrijf voor te zetten. Zie verder De Reclame.

OPENBARE AVOND PARANORMALE GENEESWIJZEN/PSYCHOMETRIE Dinsdag 14 sept. a.s. zal door de NVGN een openbare avond gehouden worden met medewerking van mevr. J.M.Th. SnikBouman en de heer M. de Jong en eventueel andere medewerkers in party-rest. De Smid, Kerkstraat 11 in Keijenborg. Op deze avond zal nader worden ingegaan op paranormale geneeswijze. Verder zal worden getracht ziektebeelden vast te stellen aan de hand van foto’s of voorwerpen. Wanneer u hiervoor een foto/voorwerp wilt meebrengen, doet u er goed aan deze van te voren apart te leggen; pasfoto’s of persoonlijke voorwerpen b.v. zijn voor dit doel bijzonder geschikt. Natuurlijk zal er ook gelegenheid zijn om vragen te stellen. De entree is f 7.50, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Voor inlichtingen

14 september 1999
EEN DAG OP HET PLATTELAND
Zondag 26 sept. a.s. is er bij ijsboerderij ’t Riefel aan de Riefelerdijk 2 te Hengelo Gld van alles te beleven. Daar wordt namelijk van 11.00 tot 126.00 uur het programma Een dag op het platteland georganiseerd. Het programma bevat muziek van de Gebr. Nus, optreden van de boerendansgroep W’j eren ’t Olde , een boerenmarkt met proef- en doe-kramen, er zijn ambachten de bewonderen zoals het paarden beslaan en paarden invlechten. Voor de kinderen is er een skelterparcours, kan er op een pony gereden worden en staat een springkussen gereed. Er zijn eet-, drink- en ijsspecialiteiten aanwezig. Ook is er een ballonvaart mogelijk. Inlichtingen hierover bij B. Enzerink, tel. 461534. Over deze dag van het platteland kan men bij Bert en Jolanda Wissels, tel. 461768 alle inlichtingen die men wenst, verkrijgen

21 september 1999
INSTALLATIE TWEE PASTORES IN SECTIE WEST VAN DEKENAAT BERKELLAND
Het bisdom heeft voor de parochies van sectie west van het dekenaat Berkelland twee nieuwe pastores benoemd. Deze sectie wordt gevormd door de parochies van Baak, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en -Vierakker. In deze parochies is op velerlei wijze sprake van een intensieve samenwerking en respectering van ieders zelfstandigheid. Door het vertrek van de pastores Lammers en Zandbelt was voor de zes parochies geen priester meer beschikbaar. Zie verder De Reclame.

EEN DORP ZONDER WERELDWINKEL?
Bij een pot hoort een deksel, bij het zien van een linker schoen verwacht iedereen ook een rechter. Wat is Romeo zonder Julia? In zo’n 400 gemeenten in Nederland is een Wereldwinkel te vinden.
Soms is dat een kraam op een weekmarkt, vaker echte winkel. In Hengelo Gld weten de meeste mensen hem te vinden: Raadhuisstraat 4. Maar daar komt verandering in. Zie verder De Reclame.

EXPOSITIE Jan Willem Wagenvoort
In verzorgingsterhuis De Bleijke aan de Beukenlaan in Hengelo Gld exposeert Jan Willem Wagenvoort zijn werk modelbouwen ingekleurde pentekeningen. De expositie van de Hengeloèr is te zien in de maanden september en oktober. Jan Willem Wagenvoort laat met zijn modelbouw zo’n 25 objecten zien zoals boerenvoertuigen, werktuigen, rijtuigen en gereedschap. De ex-landbouwer gebruikt geen foto’s of andere voorbeelden voor zijn werk. Zie verder De Reclame.

DE GILDEKNOOP: HET MEESTERSTUK VAN DE ECHTE BAKKER
In Nederland zijn ongeveer 350 ambachtelijke bakkers, met zo’n 550 verkooppunten, toegelaten tot het Echte Bakkersgilde, omdat ze voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen. Alleen als ze voldoen aan deze hoge eisen mogen ze zich Echte Bakker noemen. Elk jaar is er binnen het Echte Bakkersgilde en ovenwonder-wedstrijd. Bij deze wedstrijd kunnen alle Echte Bakkers met hun eigen specialiteit meedingen naar de hoofdprijs, een landelijke introductie. Een eigen ambachtelijke specialiteit die verkrijgbaar is bij 550 verkooppunten in Nederland. Dat is voor elke Echte Bakker het mooiste dat bestaat. Zie verder De Reclame.

BUURTVER. BEKVELD
Op vrijdagavond begon het buurtfeest onder goede weersomstandigheden met een toneelstuk “Als het Belletjen geet”, opgevoerd door toneelver. Bekveld. In een druk bezochte tent kon men genieten van een mooi gespeeld stuk, met in de pauze een verloting waarbij mooie prijzen waren te winnen. Zaterdag opende het college van B. en W. om 10.00 uur het vogelschieten. Tevens werd er door de kinderen ballonnen opgelaten. Om 11.00 uur begonnen de volksspelen, was er voor de kinderen Bertus met zijn magie goochelshow, het luchtkussen en konden de kleintjes zich laten schminken. Zie verder De Reclame.

28 september 1999
HET NIEUWE WONEN 
Volop noviteiten op het gebied van wonen in Hengelo Gld. Bij Lubbers wonen en slapen heeft de komplete 3000 m2 showroom een volledige metamorfose ondergaan. Nieuw is de kollektie Living Colors van Jan des Bouvrie, eigentijds gepresenteerd in een sfeervolle shop. Dit life-style label omvat gordijnstoffen, transparanten, tapijt en houten vloeren. Alles is qua kleurstelling en sfeer op elkaar afgestemd en ontworpen door Jan des Bouvrie. Zie verder De Reclame.

ZONDAG 3 OKTOBER FANCY-FAIR EN ROMMELMARKT IN MARIA POSTEL TE KEIJENBORG
Er zijn verschillende redenen voor het organiseren van de fancy-fair. Uiteraard is het in de eerste plaats bedoeld om financiële middelen te verkrijgen om voor de bewoners iets extra’s te kunnen bieden. Het normale budget is daarvoor ontoereikend. Daarbij wordt gedacht aan extra ontspanningsmogelijkheden, een midweek op vakantie, speciaal materiaal en diverse aktiviteiten. Daarnaast is het leuk om de deurten te openen en belangstellenden de gelegenheid te bieden eens een kijkje te nemen in Maria Postel. Iedereen is van harte welkom. Er is van alles te beleven Zie verder De Reclame.

WARME OREN EN VOETEN VOOR ROEMENIË
Ook dit jaar wil de Commissie Oost Europa Hengelo Gld weer veel Roemeense kinderen verrassen met zelfgebreide mutsen, sjaals, wanten en sokken. Het gaat deze keer om schoolkinderen uit Ocna Mures in de leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar. Uit ervaring weten we, dat vooral voor kleine kinderen veel gebreid wordt. Wie durft het aan om wat grotere maten op de naalden te zetten? Om iedereen in de gelegenheid te stellen om elkaars werk te bewonderen, stellen we voor om al het breiwerk in te leveren op maandag l november in “Ons Huis” en eventueel ook in Keijenborg op een vaste dag. Nadere bijzonderheden over tijd e.d. volgen nog.

5 oktober 1999
SPORT, SPANNING EN SFEER TIJDENS DE SAMENGESTELDE MENWEDSTRUD IN HENGELO GLD
Ook dit jaar zal de vereniging voor het aangespannen paard In Stap en Draf te Hengelo Gld een samengestelde menwedstrijd organiseren. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen , te weten: dressuur, vaardigheid, marathon. Naar verwachting zullen aan de wedstrijd 80 aanspanningen deelnemen, waaronder enkel- en tweespannen, tandems en vierspannen. Er wordt gestreden om de hoogste eer in de klassen 1,2,3,4 ewn 5, alsmede voor beginners de hobbyklasse. Op zaterdag 9 oktober zal de dressuur beginnen om 8.30 uur, de vaardigheid (kegeltjes rijden) om 9.15 uur. Zie verder De Reclame.

START VACCINATIERONDE VOOR 9-JARIGEN DOOR GGD
Vanaf oktober start de GGD Regio Achterhoek met de vaccinatie voor 9-jarigen. De kinderen worden op deze leeftijd voor de laatste keer in rij ingeënt tegen respectievelijk de ziekten difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen de ziekten bof, mazelen en rode hond (BMR). Ouders en verzorgers van de kinderen wordt geadviseerd hun kind te laten vaccineren voor een goede bescherming tegen deze ziekten. Zie verder De Reclame.

VEEL BELANGSTELLING BIJ OPENING EN OPEN HUIS NIEUW CLUBGEBOUW KON. HARM. CONCORDIA

Nadat de Kon. Harmonie Concordia voor enige jaren terug haar oefenruimte kwijt raakte, ontstond de noodzaak van een eigen onderkomen. Hierover was al vele jaren gepraat en door de ontstane situatie werd een en ander in een stroomversnelling gebracht. Vele gesprekken volgden met het gemeentebestuur en tenslotte werd een lokatie gevonden op het evenemententerrein de Hietmaat. Vanaf mei 1997 ging de bouwcommissie van Concordia samen met andere vrijwilligers aan de slag om het nieuwe gebouw op te zetten. De andere gebruiker van de Hietmaat, de Marktvereniging meldde zich ook aan om gebruiker van het nieuwe gebouw te worden. Het gevolg hiervan was dat een stichting werd opgericht die het gebouw gaat beheren. Na heel veel uren van hard werken is er een schitterend gebouw ontstaan. Zaterdagmiddag 25 sept. was de officiële opening en Open Huis. De beide voorzitters, Martin Kraassenberg van Concordia en Anton van Ingen van de Marktvereniging openden gezamenlijk de deur. Zie verder De Reclame.


LIVE CONCERT ZATERDAG 23 OKTOBER IN ‘ONS HUIS’ TE HENGELO GLD Reborn, een jongerenkoor, bestaande uit 37 enthousiaste mensen, in de leeftijd van 20-45-»-, afkomstig uit Hengelo Gld, Vierakker, Wichmond. Het koor staat onder leiding van Sabine Schijf, afgestudeerd aan het conservatorium te Maastricht Zie verder De Reclame.
GOEDE START HBC De Hengelose badmintonclub is met een goede start de competitie begonnen. HBC 1 haalde een gelijkspel, 4-4, tegen Varsseveld. Een moeizaam begin van de heren enkels. Hans Zweverink en Henk Hoed verloren hun partij, terwijl Manon Dijk en Judith Winkelman de stand gelijk trokken door hun partij te winnen. Zie verder De Reclame.

12 oktober 1999
HENGELO GLD HEEFT EEN NATIONAAL KAMPIOEN
In Liessel, Noord Brabant, werden op 2 en 3 oktober de Nationale kampioenschappen verreden in een samengestelde menwedstrijd. De Nederlands Bond voor het Aangespannen Paard had ook een kanshebber op de titel uitgenodigd uit het Gelderse Hengelo. Het team Niessink, bestaande uit de heren H. en P. Niessink en mevr. H. Kroese-Grotenhuijs, leden van de vereniging In Stap en Draf, hadden zich het afgelopen jaar kunnen klasseren om uitgenodigd te worden voor deze wedstrijd. Voor de klasse 1, 2 en 3, tweespan paarden hadden zich landelijk 17 aanspanningen geklasseerd. De strijd werd aangegaan op zaterdag met de dressuur en vaardigheid, waarbij het team Niessink op deze onderdelen met een voorsprong van 7 punten op zondag in de marathon van start ging. Het ging allemaal voorspoedig, na het volbrengen van de trajecten en het nemen van zes hindernissen, lieten zij de overige 16 aanspanningen achter zich en werd het nationaal kampioenschap tweespan paarden behaald met een score van 131.3 punten.

95E VARSSELS SCHOOL- EN VOLKSFEEST
Met schot 435 in de vijfde ronde werd oud commissielid Henk Luesink sr. de nieuwe koning 1999. Bij het vogelgooien werd Hennie van Hal koningin. Bij het jeugdvogelschieten werd Ingrid Bosch koningin. Het paar Dennis en Wilma Verkijk werd het slimste/sterkste paar in het onderdeel Rode Draad. Vrijdagmiddag werden de kinderspelen gehouden. Een zeer gevarieerd spelencircuit, incluis de draaimolen, werd door alle leerlingen beoefend. Na afloop konden de kinderen hun gekozen prijs in ontvangst nemen. Zie verder De Reclame.

KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD
Hulp aan ex-kindsoldaten, staat dit najaar centraal bij de kleding inzamelingsacties van Mensen in Nood. In landen als Sierra Leone, Liberia en Uganda werden kinderen geronseld als kindsoldaat door strijdende partijen in conflicten en burgeroorlogen. Ze werden gedwongen wapens te gebruiken en te vechten voor hun leven. Vaak verloren ze familie en vrienden in de strijd. Mensen in Nood steunt diverse projecten die werken aan een betere toekomst voor deze ex-kindsoldaten, met onderwijs en heropvoeding. Zie verder De Reclame.

19 oktober 1999
Ingezonden brief Buiten verantwoording van de redactie
Arrogantie en klassenbehartiqinq. Politiek stelt zich in een Bedenkelijk daglicht. Bij deze wil ik de heer van Beeck Calkoen feliciteren met het door hem behaalde succes. Alleen de provincie nog. Slim gespeeld, binnen de kaders van ons rechterlijk bestel, maar de fatsoensnorm overschrijdend. Weinig overtuigend is de wijze waarop de gemeente het verlenen van een bouwvergunning voor de Koepelberg beargumenteert. Door een bouwvergunning voor de heer van Beeck Calkoen op genoemde locatie te verlenen zou de wachtrij voor de Oosterwijkse Vloed niet onnodig vergroot worden. Zie verder De Reclame.

Ingezonden brief Buiten verantwoording van de redactie
Vriendjespolitiek in de gemeente Hengelo ja of nee ? De heer A. van Beeck-Calkoen is sinds dinsdag 28 september jongstleden de particuliere eigenaar van de omstreden kavel “Koepelberg Dorp”. Het proces en de besluitvorming hieromtrent roepen vele vraagtekens op. Wist U: Dat: Het zeer onduidelijk naar de burger toe werd aangegeven waar het nu eigenlijk om ging: een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester of een particuliere aanvraag voor de bouw van een woning? Zie verder De Reclame.

AVIKO IN STEENDEREN KRIJGT TOESTEMMING OM 700.000 M3 GRONDWATER TE ONTTREKKEN
De provincie Gelderland heeft aan AVIKO een vergunning verleend om de grondwateronttrekking te vergroten van 1.3 naar 2 miljoen m3 grondwater per jaar. Gelijktijdig zal het bedrijf de 700.000 m3 grondwater die het nu gaat onttrekken compenseren door oppervlakte water in de bodem te infiltreren. AVIKO heeft in verband met uitbreidingsplannen van haar bedrijf een vergunning aan gevraagd voor extra grondwateronttrekking. In de aanvraag maakt het bedrijf duidelijk dat zij er grote waarde aan hecht om de grondwateronttrekking zo milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Zie verder De Reclame.

SYNTUS WINT ACHTERHOEK PROMOTIEPRIJS
Op zaterdag 9 oktober j.l. ontvingen de directeuren Jan-Willem Allersma en Frank van Setten van het openbaar vervoerbedrijf Syntus uit handen van de Gelderse gedeputeerde Boxem een beeldje van de kunstenaar Josef Kemperman en een oorkonde, behorende bij de Achterhoek Promotieprijs 1999. De Achterhoek Promotieprijs wordt jaarlijks toegekend aan de personen, natuurlijke- of rechtspersonen, die opmerkelijke activiteiten of originele initiatieven hebben ontwikkeld die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het imago van de Achterhoek onder het motto De Achterhoek, het onverwachte Nederland. Zie verder De Reclame.

HENGELOSE TONEELVER. BESTAAT 30
JAAR De HTV viert dit najaar haar 30-jarig jubileum. Voor deze gelegenheid is de keuze op veler verzoek gevallen op het blijspel Lievevrouwenbedstro. Het stuk is geschreven door DJ. Eggengoor. Jaren geleden is dit stuk ook al een keer met zeer veel succes op de planken gebracht. Lievevrouwenbedstro is een plant, waarvan het in sommige streken vroeger de gewoonte was, om er takken van boven het slaapkamerraam te hangen, als er een huwelijk op komst was. Zie verder De Reclame.

GEBRUIKTE KLEDING VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Op dinsdag 26 oktober 1999 kan iedereen gebruikte kleding, beddengoed, schoeisel en ander textiel in de bezorgde witte plastic zak aan de stoeprand zetten. Bewoners van een woonerf kunnen de zakken op het algemene huisvuilverzamelpunt neerzetten. Op deze dag weer of geen weer komt de vrachtwagen van stichting KOVAMO de plastic zakken vanaf 9.00 uur ophalen. De gemeente heeft voor het inzamelen van kleding een vergunning verleend. Zie verder De Reclame.

Reborn

26 oktober 1999
Ingezonden brief Buiten verantwoording van de redactie
Woningbouw op de Koepelberg. De feiten op een rijtje. Aanleiding De huidige ambtswoning van de burgemeester is gebouwd in 1958. Sinds die tijd heeft de gemeente niets meer geïnvesteerd, dat bijdraagt aan het hedendaagse wooncomfort. In die veertig jaar zijn andere woningen wel aangepast. Volgens het deskundigenrapport van het onderhoudsbureau TMS zijn voor verder onderhoud grote investeringen noodzakelijk, wegens de slechte staat van de woning. TMS adviseert over alle overheidsgebouwen in onze gemeente. Op deze adviezen baseert de gemeenteraad haar beleid voor onderhoud van de overheidsgebouwen. Daarnaast komen voor rekening van de gemeente: verzekering, belasting en kapitaalslasten ter hoogte van plm. ƒ 15.000,-. Al deze bedragen zijn in de jaarlijkse begrotingen opgenomen. Op grond van de zeer hoge jaarlijkse onderhoudskosten heeft de gemeenteraad besloten de ambtswoning van de burgemeester niet meer te onderhouden. Op basis van het besluit de ambtswoning niet meer te onderhouden, heeft de gemeenteraad de plicht voor een andere huisvesting te zorgen. De CDA-fractie.

Ingezonden brief Buiten verantwoording van de redactie
Reactie op het ingezonden schrijven van de Heer E. Lubbers. Met verbazing hebben wij – bestuur en fractie – VVD kennis genomen van de in aanhef genoemde reactie. Let wel, wij vinden het prijzenswaardig dat men uit durft te komen voor een eigen mening. Maar wellicht had de heer Lubbers zich eerst beter kunnen laten informeren omtrent de juiste toedracht. Wij willen middels dit schrijven ons beperken tot het inhoudelijke van het geschrevene en met name – en dat zal u niet bevreemden – de zinsnede gewijd aan onze fractie. Reeds in de raadsvergadering van mei 1998 heeft de fractie van de VVD duidelijk gemaakt het niet met de toen nog te voeren procedure eens te zijn. In de commissie grondsgebiedszaken is steeds als dit onderwerp geagendeerd was door ons fractielid duidelijk gesteld hier niet mee in te kunnen stemmen. Bestuur en gehele fractie VVD. Zie verder De Reclame.

2 november 1999

Ingezonden brief Buiten verantwoording van de redactie
Vriendjespolitiek in Hengelo? Naar aanleiding van de ingezonden brief van de heer E. Lubbers en persberichten omtrent de bestemmingsplan-wijziging van de omstreden kavel Koepelberg Dorp ten gunste van de particuliere aanvraag voor de bouw van een woning voor de heer van Beek-Calkoen hebben we zeer veel reacties gekregen. Uit die reacties komt naar voren dat er nu eindelijk eens iets moet worden ondernomen om het college en raad in te laten zien dat ze zowel financieel als uit moreel oogpunt een verkeerd standpunt in hebben genomen. Veel mensen kunnen dan ook niet accepteren dat de overwaarde van de omstreden kavel in de zak van één particulier terecht komt. Men vindt dat ook de heer van Beeck-Calkoen zijn ambt als burgemeester misbruikt wanneer hij zich op deze manier zou verrijken. Het is nog niet te laat om te protesteren en dit absurde plan te stoppen! Zie verder De Reclame. Namens het actiecomité, Mary Veenhuis-Woltering Bleekstraat 5 Hengelo Gld.

Ingezonden brief Buiten verantwoording van de redactie
Reagerend op “ingezonden mededelingen van mevr. Veenhuis en E. Lubbers in “De Reclame” d.d. 19 oktober 1999, Gelderland T.V. en diverse verhalen in het dorp, lijkt enige feitelijke kennis over de zaak “Koepelberg Dorp” nuttig. Destijds heeft de gemeente Hengelo (Gld.) bij de benoeming van burgemeester A. Van Beeck Calkoen de verplichting voor een ambtswoning op zich genomen. De huidige woning is aan renovatie toe tot een bedrag van 2 ton. De burgemeester heeft te kennen gegeven de gemeente te ontheffen van een ambtswoning indien hem elders een bouwkavel wordt aangeboden. De provincie gaat akkoord met deze constructie, mits de bouwkavel in Hengelo (Gld.) ligt. Het lijkt voor beide partijen een redelijke en praktische oplossing. De kavel in de vrije verkoop te doen, is niet raadzaam, omdat dan ook andere toekomstige bouwkavels op een dergelijke wijze moeten worden aangeboden, zodat er geen Hengeloër meer aan te pas komt. Betreffende de huidige plek van de ambtswoning lijkt het niet zo gek, dat deze plek gereserveerd wordt voor eventuele uitbreiding van het gemeentehuis. Het enige verwijt aan het gemeentebestuur zou misschien kunnen zijn, dat het publiek niet tijdig is geïnformeerd. Het schrijven van E. Lubbers ervaar ik als bestuurslid van de P.v.d.A. als zeer grievend voor de huidige P.v.d.A.-raadsleden. Alle andere geuite beschuldigingen en verdachtmakingen zijn volkomen uit de lucht gegrepen. LD. koldenhof Groenendaalseweg 2, 7255 PB Hengelo (Gld.)

HANDTEKENINGENACTIE GROND BURGEMEESTER
De afgelopen weken hebt u veel van ons gehoord en gelezen in verband met de voorgenomen verkoop van een stuk grond aan onze Burgemeester. leder met onze eigen achtergrond hebben wij (mede namens u) protest aangetekend tegen de algehele gang van zaken m.b.t. de besluitvorming.
Met name de voorkeursbehandeling van de Burgemeester en de verkoop voor een veel te lage prijs vinden wij onacceptabel. Op deze manier gaat veel gemeenschapsgeld verloren dat ook voor andere noodzakelijke doelen gebruikt had kunnen worden. Wij willen alles in het werk stellen en alle juridische mogelijkheden benutten om de koopovereenkomst met de Burgemeester op haar rechtsgeldigheid te laten beoordelen. Zie verder De Reclame.

OPEN AVOND BIJ ST. JAN
Het schuttersgilde St. Jan Keijenborg organiseert donderdag 11 november a.s. een zogenaamde open avond. Het schuttersgilde werd opgericht in 1853, is daardoor een van de oudste verenigingen in de gemeente Hengelo Gld. De drumfanfare van het gilde bestaat uit een 70-tal actieve leden en is onderverdeeld in bestuur, commandant, tamboer-maitre, tamboers, blazers, vendeliers, boogschutters, koningspaar, keizerspaar en hofdames. Momenteel zijn er ruim 20 leerlingen in opleiding bij de twee afgestudeerde conservatorium docenten. Deze leerlingen zullen op de open avond enkele ingestudeerde nummers ten gehore brengen en ook zullen door het voltallige schuttersgilde enkele demonstraties worden gegeven. Zie verder De Reclame.

Ingezonden brief Buiten verantwoording van de redactie
Geachte wethouders, raadsleden en bestuurders U heeft er goed aan gedaan om te reageren op de ingezonden brieven omtrent de bestemmingplan- wijziging “Koepelberg Dorp”. Het is alleen jammer dat het bij de burgers nog meer vragen oproept! Waarom gaat het: Dat: het regelrecht indruist tegen het gelijkheidsbeginsel. Dus het recht gelijke behandeling van alle burgers. Dat: we deze prachtige groenstrook aan de rand van het dorp helemaal niet op willen offeren aan particuliere woningbouw, als daar niet een goed onderbouwde reden voor is. Dat: het voor ons als inwoners van Hengelo-Keijenborg de enigste te bedenken reden is om door middel van verkoop ons gemeentelijk financieel plaatje weer gezond te maken. Tot slot vragen wij dhr. van Beeck Calkoen afstand te doen van zijn claim op dit kavel om zijn integriteit als burgemeester van Hengelo Gld geloofwaardig te houden, of om de schijn van eigenbelang te vermijden door alsnog de door de vier plaatselijke makelaars getaxeerde prijs van f 575.000,— te betalen. Mary Veenhuis-Woltering Bleekstraat 5 Hengelo Gld.

9 november 1999
Ingezonden brief Buiten verantwoording van de redactie
Verkoop van grond aan burgemeester van Hengelo (Gld) Hierbij wil ik mijn mening bekend maken inzake de verkoop van grond aan onze burgemeester, de heer van Beek-Calkoen. Ten eerste ben ik verbolgen over het feit dat wij, de inwoners van de gemeente Hengelo, niet tijdig goed geïnformeerd zijn. Een dergelijk besluit had meer publiciteit mogen hebben. Nu staan wij voor een voldongen feit. Het blijkt dat het besluit bij veel inwoners van onze gemeente in het verkeerde keelgat is geschoten. Ten tweede betreft het de aanleiding. De huidige ambtswoning is van 1958. Sinds die tijd zouden er geen investeringen meer gepleegd zijn aan deze woning. Dat betekent dus dat het geld dat met deze investeringen gemoeid is, al die jaren niet is uitgegeven. Indien de woning gerenoveerd wordt blijft de gemeente in bezit van de woning. Bij eventuele toekomstige samenvoeging kan deze woning dan verkocht worden. Het is nog lang niet zeker dat het gemeentehuis uitgebreid moet worden, aangezien er nog weinig bekend is over eventuele samenvoeging van gemeenten. Zie verder De Reclame. Hoogachtend Gerard van de Woerdt Teubenweg 40 7256 AK Keijenborg

DUBBEL CULTUREEL OP 6 NOVEMBER
In vroegere jaren bestond er in de gemeente Hengelo Gld een intercultureel beraad om tot afstemming van de data voor de verschillende evenementen te komen. Tegenwoordig kan het voorkomen dat zaken doubleren, zoals ook nu weer het geval is op zaterdagavond 6 november. De chr. zangver. Soli Deo Gloria Bekveld houdt haar najaarsuitvoering in zaal Langeler, de aanvang is 19. 30 uur. Het koor o.l.v. Joop van Neck zal een keur van liederen ten gehore brengen. De eigen toneelgroep voert daarna het blijspel Wat ’n kippendrift op. De entree is f 5.00 , donateurs hebben vrije toegang. Zie verder De Reclame.

ACHTERHOEKS MUSEUM ’40-’45 TE GAST BIJ DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING
In het kader van haar seizoensprogramma had de Oudheidkundige vereniging Hengelo Gelderland de Stichting Achterhoeks museum ’40-’45 uitgenodigd voor een lezing in partycentrum Langeler. Het bestuur van de Stichting had Jean Kreunen, oprichter en beheerder van het museum afgevaardigd. De talrijke aanwezigen, leden van de oudheidskundige vereniging en donateurs van het museum, genoten intens van de verteltrant van Kreunen. Hij vertelde over het ontstaan van het idee tot het verzamelen van oorlogsspullen en de gedachte een museum op te richten. Als schooljongetje vond hij in een kist op de zolder van zijn ouderlijk huis een helm. Tezamen met vriendjes ging hij soldaatje spelen en de “loopgraven””, de gegraven sleuven voor de nieuwbouw van een supermarkt. Gestimuleerd door opa Kreunen en zijn ouders ging hij door met het zoeken naar spullen. Met vorderen van de jaren groeide ook zijn talent als speurneus. Met grote vastberadenheid, doorzettingsvermogen en de nodige koopmansgeest, slaagde hij er in een boeiende verzameling op te bouwen. Zie verder De Reclame.

DE FAMILIE REXWINKEL OPENT VARKENSSTAL VOOR PUBLIEK
Zaterdag 13 november van 12.00 tot 16.00 uur is er voor eenieder die belangstelling heeft voor de nieuwste ontwikkelingen in de varkenshouderij de gelegenheid om een kijkje te komen nemen in de nieuwe stal bij de familie Rexwinkel, Wolsinkweg 2 te Keijenborg. De varkenshouderij staat tegenwoordig veel in het nieuws en dat is niet altijd positief nieuws, daarom wil de familie Rexwinkel proberen alle belangstellenden een beeld te geven van wat er zich tussen de muren van een stal afspeelt.

HKM

16 november 1999
ANBO, SPORTCENTRUM AEROFITT EN 55+ FITNESS
Op woensdag 20 oktober waren wij uitgenodigd door de ANBO (Algemene Bond voor Ouderen). De ANBO had ons gevraagd om eens iets meer te komen vertellen over ons sportcentrum en de mogelijkheden voor 55+ ers. In een lezing hebben we geprobeerd duidelijk te maken wat wij allemaal te bieden hebben voor 55+ ers. Op dat moment hadden we al een groot aantal 55+ers die bij ons actief zijn, maar voor een aantal is de drempel om een sportcentrum binnen te stappen toch nog te groot. Zie verder De Reclame.

VOGELSHOW EXOKAN
Vogelvereniging Exokan uit Hengelo Gld houdt weer haar jaarlijkse onderlinge tentoonstelling in dorpshuis De Horst te Keijenborg. Maar liefst 52 inzenders hebben in totaal 550 vogels ingeschreven. Waaronder vele kleurkanaries, postuurkanaries, tropen en parkieten. Ook aan de verkoopklasse die ruim van opzet is en waar veel aandacht aan besteed is, komen veel bezoekers af.. De tentoonstelling is open op zaterdag 20 nov. van 10.00 tot 21.00 uur en zondag 21 nov. van 10.00 tot 17.00 uur. Dus as ’t effe kan, kom naar Exokan.

23 november 1999
GESLAAGDE UITVOERING SOLI DEO GLORIA
In een goed bezette zaal Langeler gaf het koor Soli Deo Gloria uit Bekveld haar jaarlijkse uitvoering. Na het gezamenlijk zingen van lied 300 vers l en 2, heette voorzitter Maalderink allen welkom, in het bijzonder mevr. van Neck, de echtgenote van de dirigent, de heer en mevr. Hooman en afgevaardigden van plaatselijke en bevriende verenigingen. Het zangprogramma bestond uit een 10-tal nummers w.o. het Geber van Carl Maria von Weber, Nieuw Jeruzalem dat erg gezongen werd. Zie verder De Reclame.

KWALITEIT OMHOOG BIJ ‘CONCORDIA’
Blijheid alom in de gelederen van de Kon. Harm. Concordia. Dat viel te bespeuren in het spel van het harmonie-orkest tijdens de najaarsuitvoering in sporthal “De Kamp” te Hengelo Gld. Door de ingebruikname van de gloednieuwe oefenruimte op “de Hietmaat” is er een duidelijke kwaliteitsverbetering opgetreden. Zie verder De Reclame.

KARAKTURIST BIJ LUBBERS WONEN & SLAPEN
De internationaal bekende kunstenaar “Marco Bezano” treedt zondag 28 november op bij Lubbers Wonen & Slapen. Het is fascinerend om te zien hoe ieder portret een fappante gelijkenis heeft met het model, een karikatuur is méér dan alleen een grappige tekening. Marco Bezano begeeft zich met zijn schildersgezel en tekenpen tussen het publiek, een ieder die door hem getekend wordt mag zijn of haar portret gratis mee naar huis nemen

HENGELO IN DE ZOEKER
In 1965 Al weer 34 jaar geleden, is er een prachtige film gemaakt in Hengelo. Het hoofd van de openbare school, meester Oosterink, is samen met een filmer een week lang door Hengelo getrokken en ze hebben daarbij de inwoners op het gevoelige celluloid vastgelegd. Er is gefilmd in bijna alle straten van Hengelo met de toenmalige bewoners en tevens zijn er prachtige sfeerbeelden geschoten in de winkeltjes van toen en wie herinnert zich b.v. niet de Triumph autogarage van Nolle Wolsink met pa Hartelman aan de benzinepomp, ook bij de inmiddels al lang ter ziele gegane voetbalschoenenfabriek QUICK en electromotorenfabriek Wals zijn prachtige nostalgische opnamen gemaakt. In 1965 was men ook aan het bouwen met het zwembad en er was feest bij het Groene Kruisgebouw dat nu net is afgebroken. Zie verder De Reclame.

INLEIDING OVER JOODSE SPIRITUALITEIT
De commissie Vorming en Toerusting, een oecumenisch samenwerkingsverband tussen de Herv. Gemeente en de R.K. parochie, organiseert al enige jaren achtereen bijzondere thema avonden. Voor donderdag 18 november staat een lezing op het programma over Joodse spiritualiteit, in Ons Huis aan de Beukenlaan te Hengelo Gld. Inleidster mevr. H. de Hartog zal o.a. praten over de spiritualiteit van de Sinaï, de spiritualiteit van de Thora (Joodse wet).. N.a.v. een seminar o.a. in Jeruzalem en in de Sinaï zal zij een schat aan ervaringen kunnen opdissen. Zie verder De Reclame.

KOFFIE CABARET HOE? ZO! 
De stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld organiseert een koffie cabaret met medewerking van het sixtet HOE? ZO!. Een paar jaar geleden besloot dit zestal om voor zichzelf te beginnen na meerdere malen met succes deelgenomen te hebben aan culturele wedstrijden. De liedjes en schetsjes werden tot een programma gesmolten, de naam werd al snel HOE? ZO! en de eerste podia werden beklommen. Sindsdien heeft de groep die bestaat uit Henriet Fokkink, André Knoef, Erik Knoef, Karin Makkink, Yvonne Makkink en Gerrit Regelink niet stil gezeten. Dat heeft naast een groot aantal optredens in onze regio maar ook ver daarbuiten, geresulteerd in een behoorlijke publiciteit.
Naast de schrijvende pers, zowel regionaal als landelijk, schonk ook de radio en TV aandacht aan deze groep. Er werd opgetreden bij Jack Spijkerman in het programma Spijkers met koppen. En cabaret met een Achterhoeks accent in het programma Van Gewest tot Gewest. Zie verder De Reclame.

30 november 1999
DE EGELANTIER STEEKT DE HEURNE IN HET NIEUW 
Ton en Betsie ten Barge van Grand Café de Egelantier hebben aan de vooravond van het stratenvolleybaltoernooi het team van de Heurne (uitkomend in de Heren l-klasse) in een geheel nieuwe outfit gestoken. De Egelantier, al sinds jaren de vaste sponsor van de Heurne, hoopt dat met deze extra impuls de Heurne als gevaarlijk outsider aan het toernooi kan beginnen. Misschien kunnen ze de jarenlange favorieten (Aaltenseweg en Keijenburgse Boys) aan het zweten brengen. Aan het tenue zal het in ieder geval niet liggen!! Zie verder De Reclame.
TAE-BO: De rage van de laatste jaren, Tae-Bo is boksen, trappen, slaan, stoten en marcheren maar dan in de lucht, dus zonder tegenstander, verpakt in aerobicbewegingen. Een middel om fit te worden, gewicht te verliezen, pret te hebben en sterk te zijn. Gymvereniging “De Veldhoek”, Veldhoek (Hengelo) start met deze sport, alleen bij genoeg deelname, per l januari 2000.Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden bij Mw. Tonnie Woerts,

SUCCES VOOR JUDOTEAMS LEO BUITINK
De judoteams van de Achterhoekse judoschool stonden in maar liefst 2 provinciale finales. de judobolwerken uit Enschede en Almelo hadden beide keren het nakijken!! Bij de teams heren – 18 werd de finale verloren van bijsterbosch uit Heerde. De 2e plaats gaf echter wel recht op deelname aan het NK teams in Den Bosch. Op het NK zaterdag 13 november j.1. werd het team gedeeld 6e bij sterkste 14 teams van Nederland. Het jeugd-team jongens/meisjes t/m 9 jaar wist ook al een finale te bereiken, Ten Tije uit Apeldoorn was in de finale de sterkste. Judodistrict Oost Nederland bevat drie provincies, Overijssel – Flevopolder en Gelderland tot Arnhem. Zaterdag 20 november a.s. gaat judoleraar Leo Buitink met een grote groep judoliefhebbers kijken naar een fantastisch judospektakel!!! Zie verder De Reclame.

7 december 1999


WK BEROEPENWEDSTRIJDEN IN MONTREAL CANADA

Het Dutch Bricklayingsteam ondersteunt het gehele Nederlandse deelnemersteam op het WK voor Beroepenwedstrijden in Montreal Canada. Van 11 t/m 14 november j.l. zijn in het Olympisch Stadion van Montreal de wereldkampioenschappen voor 39 verschillende beroepen gehouden waaraan 567 jonge vakmensen hebben deelgenomen uit 35 landen. Ons land was met 22 deelnemers (waarvan 1 dame op het onderdeel goudsmeden) ruim vertegenwoordigd, de publieke belangstelling voor de wedstrijden was enorm: aantal bezoekers ca. 100.000!!! Bouwradius had 4 deelnemers uitkomende in de vakken metselen, timmeren, tegelzetten en natuursteenbewerken. Sander te Stroet uit het Gelderse Hengelo behaalde bij het onderdeel metselen de 7e plaats en kreeg het excellent certificaat uitgereikt. Sander is een ex-leerling van Opleidingsbedrijf Doetinchem en werkt bij Goldewijk te Doetinchem. Op de 1e plaats op dit onderdeel is geëindigd de deelnemer uit Ierland, tussen de Ie en de 7e plaats zat slechts een verschil in punten van 33. Sander de beste metselaar van ons land, heeft Nederland in Montreal zeer goed vertegenwoordigd door zo’n goede prestatie neer te zetten. Door de Nederlandse deelnemers zijn mee naar huis genomen 2 gouden (door de hoveniers), 1 zilveren en 1 bronzen medaille. Een prima prestatie! Zie verder De Reclame.

ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945 NIET IN HENGELO
Het bestuur van de Stichting Achterhoeks Museum 1940-1945 heeft besloten het museum niet in Hengelo te vestigen. Het bestuur vindt dat er in Hengelo te weinig draagvlak voor is. De medewerking van de gemeente en ondernemer bleek te gering, ondanks de grote sympathie bij de bevolking. De gemeenteraad wilde geen honderdduizend gulden lenen of garant staan voor dat bedrag. Alternatieve manieren van financiële ondersteuning kwamen niet, ondanks de belofte in de raadsvergadering van augustus. De zaak werd via een commissie onder leiding van wethouder Meurs op de lange baan geschoven, in afwachting van een plotseling nieuw te ontwikkelen beleid voor toerisme en recreatie. Voor juli 2000 zou daar niets van te verwachten zijn, zo daar al kans op was. Intussen moet wel de opslag van de collectie per 31 december a.s. volgens contract uit de aula verwijderd worden.

14 december 1999
WIE GAAT ER MEE NAAR ROEMENIë?
Eenjaar geleden heeft de Stichting Commissie Oost Europa Hengelo het initiatief genomen tot het organiseren van een reis naar Roemienië. Als reisdoel is onder andere gekozen voor de plaats Ocna Mures, waar met behulp van vele inwoners van de gemeente Hengelo Gld een melkfabriek is gerealiseerd. In de zomer van 2000 zal in deze plaats een rommelmarkt worden gehouden. De Opbrengst komt ten goede aan de plannen van de jongerenwerkgroep tot het kopen en inrichten van een woning ten behoeve van weeskinderen die te oud worden voor het kindertehuis. Helaas was de belangstelling voor de reis vorig jaar zodanig dat deze moest worden geannuleerd. Dit keer zal, bij voldoende deelname, een kampeerreis, een reis voor iedereen in het bezit van een tent, vouwwagen, camper of caravan, worden georganiseerd. Een combinatie met een busreis blijft mogelijk, doch hiervoor is een minimum vamn 30 deelnemers vereist. De heer bakker uit Eefde die reeds 15 maal een reis naar Roemenië heeft begeleid als reisleider van de ANWB is bereid gevonden deze reis te organiseren. Zie verder De Reclame.

21 december 1999
GESLAAGDE BREI-AKTIE 
Het was een gezellige drukte maandag 15 november in Ons Huis. Aan onze oproep om te breien voor Roemeense kinderen is flink gehoor gegeven. Het ingeleverde breiwerk kon door iedereen bewonderd en besproken worden, nieuwe ideeën en tips werden uitgewisseld. Gerrit Lubbers vertoonde dia’s en vertelde over Roemenië. In de week daarop hebben we van de mutsen, sjaals, wanten en sokken, aangevuld met wat aardigs als knuffels, bloknootjes, speelgoed e.d. kerstpakketjes gemaakt. Een aantal mensen van de Philadelphia Stichting heeft ons hierbij prachtig geholpen. Zie verder De Reclame.

28 december 1999
E.M.M. OP DE DREMPEL VAN 2000
Zo aan het einde van het jaar is het goed om terug te kijken naar wat geweest is en vooruit te zien naar wat ons het nieuwe jaar zal brengen. 1999 is voorspoedig begonnen voor de vereniging. Het vernieuwen van de wijze van werken dat reeds enige jaren gaande is, begint zijn vruchten af te werpen. Zo zijn er diverse vrijwilligers bijgekomen om te helpen en het verheugende daarbij is dat ook jongeren bereid zijn om de schouders onder het vrijwilligerswerk te zetten. Hulde daarvoor! Natuurlijk is onze basisopzet de Kermis met als traditionele onderdelen de kermisattracties, de kinder- en volksspelen, het vogelschieten en afsluitend de kermisoptocht. Daarnaast zijn er activiteiten die ook veel publiek trekken zoals daar zijn de gelijkmatigheidswedstrijden met oude racemotoren, de ouderenmiddag, de viswedstrijden voor jong en oud. Activiteiten waar EMM medewerking krijgt van andere verenigingen. Na de draaiorgels van het vorige jaar hebben we dit jaar genoten van de palingrookwedstrijden. Deze veranderingen houden we er bewust in om geen sleurfeest van onze kermisweek te maken. Ook voor het jaar hebben we weer iets speciaals. Te zijner tijd hoort u hier meer over. Zie verder De Reclame.

ELKE WEEK HETZELFDE bij scouting?
Of elke week iets nieuws? Bij scouting is altijd iets te beleven. Elk weekend zijn duizenden jongens en meisjes aan het scouten. Die hebben daarbij veel plezier en zijn op een actieve manier bezig. Scouting Hengelo Gld heeft een enthousiaste groep kinderen tussen 7 en 11 jaar. Natuurlijk is daarbij leiding nodig. Creatieve mensen die er lol in hebben om met een groep kinderen of jongeren aan de gang te gaan. Vind jij het een uitdaging om op zaterdagmiddag de verveling te lijf te gaan met telkens nieuwe activiteiten? Meld je dan aan bij onze groep. Zie verder De Reclame.

Bakkerij Hengelo

Zie het hele artikel in de Recame.