1997-01 De Achterhoek kwam uit haar isolement

Uit de Olde Kaste 1997-01

Auteur: Tienus

De Achterhoek kwam uit haar isolement

Vandaag 17 september 1996 heeft het Hare Majesteit behaagd om ons mede te delen dat het komende jaar de benzineprijs omhoog zal gaan in verband met een verhoging van de accijns op deze brandstof. Bij zo’n beslissing, al dan niet juist genomen, sta je doorgaans als autobezitter niet te juichen. Ik weet wel, we hebben een openbaar vervoernet, maar ook hier staat niet iedereen te juichen. Wellicht ten onrechte, want het openbaar vervoer heeft, als we praten over de mate van bereikbaarheid van de verschillende regio’s duidelijk haar sporen verdiend. Het heeft er destijds in belangrijke mate toe bijgedragen dat de Achterhoek geen achter-hoek bleef, maar uit haar isolement kroop.


Anderhalf eeuw geleden namelijk, lagen we nog tamelijk geisoleerd achter de IJssel. Vanuit het westen komend, bestond de oversteek van dit water bij Doesburg uit een schipbrug, die dan ook nog eens ’s winters bij ijsgang uit de vaart werd genomen. Bovendien liep de weg van Dieren naar Doesburg niet over een dijk, zoals dat thans het geval is, maar over een stuk laagland waarover de IJssel zich grillig kon verplaatsen en dat ook niet naliet. We lagen als Achterhoekers behoorlijk afgesloten. Eerst in het jaar 1856 kwam er een lichte verbetering in de toegankelijkheid van onze streek.

Toen werd door de Nederlandsche Rhijnspoor de spoorlijn Arnhem – Zevenaar – Emmerik geopend, gevolgd in het jaar l865 door het in gebruik nemen van de spoorlijn Arnhem Dieren- Zutphen. Deze laatst genoemde lijn werd geëxploiteerd door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. In het jaar 1878 volgde de lijn Zutphen – Winterswijk geëxploiteerd door de Hollandsche Spoorweg Maatschappij.

Lees verder op pagina 2