11 januari 2000


WIGWAM DE DRIEVETOL FELICITEERT KAMPIOENEN PAX F2

De spelers van PAX F2 zijn poule-winnaar geworden van de Najaarscompetitie 1999. de laatste  zaterdag van november ontvingen zij de beker uit handen van Karel Cuppers, de voorzitter van PAX  JEC en een vette hap als extra tractatie. Op de foto ziet U van links naar rechts. Staand: Sam  Winkelman, Mark Lubbers, Wouter Sloot, Erwin Nijenhuijs, Rob ten Have en Revin Röttger. Zittend:  Rob Arends, Ton Groot-Roessink, Thimo Woerts, en Sven Scheffer. Achteraan: namens sponsor de  Drievetol Reint Beunk en de leiders Freek Woerts en Gerrit Scheffer. De Sponsor bedankt alle spelers  en hun leiders voor hun inzet en de positieve uitstraling door het behalen van dit kampioenschap.

KRISTIAN VAN PETERSEN SUCCESVOL IN LUCKY LETTERS
De Hengeloër Kristian van Petersen ontving kortgeleden een uitnodiging om deel te nemen aan de RTL 4 quiz Lucky Letters. Bij de eerste opname onttroonde hij kandidaat Joris die tot dan toe ruim
90.000 gulden bij elkaar had gepuzzeld. Hoe het Kristian verging kunt u zien op 12, 13 en 14 jan. op RTL 4 om 19.00 uur.

18 januari 2000
OVERNAME SLAGERSWINKEL KELDERMAN
Per januari 2000 heeft Wim van de Kolk uit Nieuw Heeten de winkel van slagerij Kelderman aan de Pastoor Thuisstraat te Keijenborg overgenomen. Wim van der Kolk is 36 jaar, is getrouwd met Irma en heeft 2 zonen, Jim en Luke (5 en 3 jaar). Hij zit al bijna 20 jaar in het slagersvak en heeft verschillende ervaringen opgedaan, zowel in het winkelbedrijf als bij grootslagerijen. Sinds 1997 is hij zelfstandig ondernemer. In eerste instantie begonnen met het verzorgen van huisslachtingen, werd het al snel uitgebreid met het verzorgen van barbecuepartijen, compleet met salades, rauwkosten
e.d Zie verder De Reclame.

Buiten verantwoordelijkheid van de redactie
ONVERKLAARBAAR. Naar aanleiding van vragen van de SP over de affaire Koepelberg en de antwoorden daarop van de commissaris van de Koningin, dhr. Kamminga, geeft onze burgervader als commentaar dat hij  opgelucht was door de reactie vanuit het provinciehuis en dat hij wel dacht “dat het een goede  procedure was, die we (B & W) met de nodige zorgvuldigheid hadden gevolgd” (Gelders Dagblad, 8  dec. 1999.) Wat, burgers van Hengelo, deze euforische reactie en de voldaanheid over de gevolgde  procedure waard zijn, moet a.s. donderdag 20 jan. blijken. Dan immers vindt de openbare hoorzitting  over de omstreden bestemmingsplanwijziging “Koepelberg dorp” plaats door de hoorcommissie van  de Provinciale Staten van Gelderland waarbij de bezwaarschriften van de families Orsel en Veenhuis behandeld worden. Zie verder De Reclame.

25 januari 2000
KOFFIE-CABARET “HANS KEUPER”
De stichting Commissie Oost Europa Hengelo (Gld) organiseert een koffie-cabaret. Een mooie zondagmorgen, een lekker kopje koffie en dan genieten van Hans Keuper! Hans Keuper, virtuoos op de trekharmonica, betrokken bij de grote wereld, de Achterhoek, het dialect, de grote en kleine mens. Een troubadour met een geweldige uitstraling! Wilt u een sprankelende, vrolijke morgen/middag met temperamentvolle muziek kom dan zondag morgen 30 januari a.s. naar Party-Restaurant “De Smid” te Keijenborg, aanvang 11.30 uur. De entreeprijs bedraagt, inclusief een kopje koffie, ƒ 7,50 (kinderen ƒ3.75). Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij: – VVV Hengelo gld. – Party-Restaurant “De Smid”

BIBLIOTHEEKNIEUWS: KINDERJURY OPNIEUW AAN DE SLAG!
Op l februari 2000 gaat opnieuw de Nederlandse Kinderjury van start. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen dan kenbaar maken wat hun favoriete boeken zijn. er kan gekozen worden uit alle boeken die in 1999 nieuw zijn uitgekomen. De Openbare Bibliotheek te Hengelo Gld. besteed de komende periode ook volop aandacht aan de Nederlandse Kinderjury. De boeken staan op een aparte plaats bij elkaar, te herkennen aan een speciaal etiket. Voor de kinderen die mee willen doen liggen deelnameformulieren klaar. De inzendtermijn van de Kinderjury sluit 31 mei 2000. als afsluiting zal rond dit tijdstip in de bibliotheek een stemmachine aanwezig zijn waarop Hengelose en Keijenborgse kinderen hun voorkeursstem kunnen uitbrengen. De preciese datum wordt nog bekendgemaakt. Om het geheel nog een extra feestelijk tintje te geven organiseert de bibliotheek in samenwerking met de scholen een jaarlijks terugkerend se h rij ver s bezoek. Dit jaar zal de kinderboekenschrijver Henk Hokke op 10 februari a.s. in de bibliotheek aanwezig zijn.

MILLENNIUMCONCERT IN HENGELO GLD.
Zaterdagavond 5 februari a.s. zal sporthal De Kamp te Hengelo Gld. in het teken staan van een millenniumconcert die zal worden verzorgd door de gezamenlijke muziekverenigingen en schutterijen uit de gemeente Hengelo Gld. aan dit concert verlenen medewerking: “Koninklijke Harmonie Concordia, Christelijke Muziekvereniging Crescendo, Schutterij Eendracht Maakt Macht, muziekvereniging St. Jan en het Schuttersgilde St. Jan (de laatste twee uit Keijenborg). Alle
muziekgezelschappen zijn doende met de voorbereidingen voor dit concert. Het slagwerkensemble van Crescendo, Concordia en Ë.M.M, zullen gezamenlijk spelen. Dit is ook van toepassing voor de Harmonie van Concordia, Concordia en St. Jan. Zie verder De Reclame.

NUVO KENT FA. KÖHLER-WISSINK HET OOGGARANT CERTIFICAAT TOE
Sinds 1 januari 2000 draagt de fa. Kohier-Wissink te Hengelo Gld het NUVO Ooggatrant kwaliteitsmerk. Dit onafhankelijke kenmerk van der Nederlandse Unie van Optiekbedrijven is toegekend voor het jaar 2000. Fa. Kohier-Wissink voldeed aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteit, vakkundigheid en garantie, het NUVO Ooggarant certificaat wordt jaarlijks aan circa 800 opticiens verstrekt die continue gecontroleerd worden door een onafhankelijke stichting. Met NUVO Ooggarant schept de NUVO duidelijkheid richting de consument over een betrouwbaar en
professioneel oogadvies.

1 februari 2000
BLIJE KINDEREN IN ROEMENIE DOOR AKTIE: SCHOENENDOOS!
400 schoenendozen met speelgoed en 400 breipaketten met sjaals, mutsen, sokken, dekentjes enz. werden uitgedeeld aan de jeugd in Ocna Mures. Kirsten Sanderse was, als afgevaardigde van de Jongeren Werkgroep Roemenie en zeer betrokken meegereisd om mee te helpen met deze fantastische kado’s uit de Achterhoek. De kinderen waren zo ontzettend blij! Zie verder De Reclame.

WINTER WANDELTOCHT HAMOVE
De winter wandeltocht van Hamove komt er weer aan. De heren van de sportcommissie van Hamove hebben voor zondag 6 februari a.s. een aantal fraaie routes weten uit te zetten en dat deze mooi zijn, blijkt wel uit het feit dat er elk jaar een grote deelname is. Vanaf 10.00 uur kan er in de molen aan de Varssel-Ring te Hengelo Gld. voor deelname worden ingeschreven voor de afstanden 6, 12 en 25 km, waarbij de deelnemers aan de 25 km tocht worden verzocht vóór 11.00 uur te starten, ’t Zand, het nabijgelegen landgoed, is ook in de route opgenomen en na de tocht wordt u een gratis kop koffie en een herinnering aangeboden.

8 februari 2000
“DE ZWAAN” KLEEFT AAN MET CARNAVAL
Nu we weer richting voorjaar schieten, worden de geruchten over carnaval ook weer sterker.De feestneuzen worden zo langzamerhand weer opgedoken en de kleding ui de mottenballen gehaald. Op de hoogtijdag Rosenmontag, is disco De Zwaan aan de Spalstraat te Hengelo Gld. volop in de glorie als carnavalsonderkomen voor jong en oud, dan beter bekend als ’t Zwanennest. Het is daar dan lekker vertoeven. Directeur Harry Waenink en discochef Eddy de Gier hebben zich al beraden wat er alzo te wachten staat op het gebied van de organisatie.Er zijn een aantal spelregels opgesteld waarmee getracht wordt er voor een ieder een gezellige avond van te maken. ZIE VERDER DE RECLAME.

WERELDWINKEL KOMT IN DE SPALSTRAAT
In de openbare commissie Grondgebiedszaken van de gemeente Hengelo Gld werd bekend gemaakt dat de vergunning voor de bouw van een kiosk t.b.v. de Wereldwinkel teruggetrokken werd. Gepland was om een kiosk te plaatsen op het parkeerterrein van AH Supermarkt Wansink langs de scholstraat. De reden van terugtrekking is gelegen in het feit dat de Wereldwinkel een aanbod kreeg om gedurende een aantal jaren achtereen een pand te kunnen huren in de Spalstraat tegenover de binnenkort te openen bakkerswinkel “Hengelo” (Philadelphia). De nieuwe winkelruimte voor Wereldwinkel sloot zeer recent een huurovereenkomst met de nieuwe eigenaar Wolbert. Wereldwinkel Hengelo Gld heeft laten weten aan de gemeente om de openingsuren in de nieuwe situatie sterk te gaan uitbreiden. Een goede zaak.

15 februari 2000
MOBIMAX IS SUCCESVOL, MAAR KAN NOG BETER
Mobimax heeft de afgelopen 2,5 jaar bewezen een succes te zijn. Daarom moet het collectief vraagafhankelijke vervoerssysteem voor de Achterhoek voortgezet worden. Wel dient Mobimax op een aantal punten verbeterd te worden, waardoor het systeem een vast en integraal onderdeel kan worden van het vervoersaanbod in de regio. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een evaluatierapport over Mobimax. MobiMax begon in 1997 als een initiatief van zeventien gemeenten die samenwerken in de regio Achterhoek en de provincie Gelderland. In eerste instantie konden alleen ouderen en geïndiceerden volgens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) gebruikmaken van MobiMax Zie verder De Reclame.

TONEELVER. HTV

De HTV kan terug kijken op een zeer geslaagde 30-jarige jubileumviering. Zaal Langeler was twee avonden tot de laatste plaats bezet. Nog steeds is de vereniging druk doende om het stuk elders op de planken te brengen. Voor het voorjaar zijn de repetities ook weer in volle gang. De keuze is gevallen op het blijspel “Meerderjarig en volassen”. Het stuk is geschreven door Theo Akkermans. In het stuk willen 2 dochters hun moeder die weduwe is, weer aan een man koppelen en plaatsen een advertentie. Ook de inwonende vader bemoeit zich ermee en de chaos wordt compleet. De uitvoering wordt gehouden op de zaterdagen 8 en 15 april in Party centrum Langeler in Hengelo Gld, aanvang 20.00 uur. De zaal is om 19.00 uur open. Graag tot ziens op één van deze avonden.

KUNST MET DE GROTE K
In zorgcentrum De Bleijke aan de beukenlaan te Hengelo Gld exposeren bezoekers van de dagverzorging hun aquarelwerk. De expositie is te bezichtigen in de maanden februari en maart. Ook voor de vrijwilligers en het personeel was het een hele leuke bezigheid. Een ieder heeft met veel enthousiasme en plezier gewerkt aan hun kuststuk. Men dacht dat hiertoe niet in staat was. Kunst met een grote K; kleurig en fantasierijk! Dagverzorging is dus meer dan sjoelen en rummycub. Wij
bieden gevarieerde activiteiten; voor elk wat wils. Heeft u interesse? kom gerust eens langs. Elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur. De koffie staat klaar.

SUCCES VOOR PONYCLUB HENGELO

Tijdens de selektiewedstrijden voor de Gelderse kampioenschappen wisten drie leden van de P.C. Hengelo zich overtuigend te kwalificeren voor deze Gelderse kampioenschappen. Bij het springen klasse L cat. DE werd Yvonne Dijkman met de pony Iris (eig. J. Slotboom) reservekampioen van de kring Noord Achterhoek. Ze plaatste zich hierdoor ruim voor de Gelderse springkampioenschappen op 19 februari in Lochem. Bij de selectiewedstrijden dressuur plaatsten zich twee leden van de P.C. Hengelo. In de klasse L cat. AB werd Maaike Roosendaal met Fury twee maal eerste en werd dus kringkampioen. In de klasse M2 cat. E werd Brechje Roosendaal met de pony Flair (eig. T. Janssen) overtuigend kringkampioen door alle drie de selectiewedstrijden als eerste te eindigen. Zij vertegenwoordigt dus de ponyclub op de Gelderse kampioenschappen in Kootwijkerbroek op 25 en 26 februari a.s. Voor P.C. Hengelo dit seizoen dus twee kringkampioenen en een reserve kampioen. Een mooi resultaat.

GLTO AFDELING HENGELO GLD

Op dinsdag 22 februari is er een ledenavond waarin mestverwerkingsystemen worden behandeld door Toon Eggink werkzaam bij SPA. Gerrit Boeyink uit Barchem zal zijn ervaringen vertellen wat betreft de Wieren vijver en de heer Hullegie zal wat vertellen over mestverwerking in de Achterhoek. De avond is om 20.00 uur in zaal Langeler te Hengelo.

Hans Keuper en Boh Foi Toch

22 februari 2000
29 FEBRUARI FEESTELIJKE OPENING SPEEL-OTHEEK DRIBBEL-IN
Eindelijk is het dan zover. Speel-o-theek Dribbel-in in Hengelo Gld heeft een nieuw onderkomen gevonden. Op l februari zijn de deuren geopend aan lekink 30. De reacties van de leners over de nieuwe ruimte zijn ontzettend enthousiast. Op dinsdag 29 februari zal de speel-o-theek feestelijk geopend worden van 16.00-18.00 uur. Voor alle kinderen is er een leuke attentie. Zie verder De Reclame.


NIEUWE SPONSOR PAX 5
Het Hengelose Tegel- en Metselbedrijf Garritsen is de nieuwe shirtsponsor van het vijfde voetbal elftal van PAX. PAX 5 speelt in de reserve 6e klasse en staat momenteel op de zesde plaats in de competitie. (met foto) zie reclame

BAKKERSWINKEL ”HENGELO” GAAT OPEN
Nadat de opgeknapte bakkerij aan de Spalstraat (v.h. Schabbink) al enige maanden in functie is geweest, gaat nu eindelijk de bakkerswinkel ook open. Bakkerij “Hengelo” is en voortzetting van bakkerij Angerlo t.b.v gezinsvervangende tehuizen van de Stichting Philadelphia Zie verder De Reclame.

29 februari 2000
Op 9 maart 2000 bestaat DE DRIEVETOL 12 1/2 JAAR.
Om dit feestelijk te vieren word er in maart 4 weken lang op woensdagmiddag in de winkel een attractie voor de kinderen georganiseerd. Op 1 maart staat er om 13.30 uur een grabbelton klaar en worden er kleur- en knipplaten uitgegeven. 8 maart vouwt een clown ‘smiddags figuurballonnen. Zie verder De Reclame.

NIEUWS VAN DE JEUGDRAAD SPECIAAL VOOR JONGEREN VANAF ±13 JAAR!
Je bent jong en je wilt graag mensen ontmoeten van je eigen leeftijd, je luistert graag muziek of naar wat iemand verteld. Met elkaar praten of discussiëren vind je leuk, maar je vindt wel dat de naam van God centraal mag staan. Zie verder De Reclame.

TWEE MAAL ZILVER VOOR CHANTAL KUIPERS
Chantal Kuipers behaalde twee maal zilver tijdens de Nederlandse junioren kampioenschappen zwemmen in Almelo. Na de succesvolle Gelderse kampioenschappen in Doetinchem, waar zij 5 persoonlijke records zwom, werd ze beloond met drie gouden medailles op de 200m wisselslag, 1OOm rug en de 1OOm vlinderslag. Daarnaast behaalde zij ook nog twee zilveren medailles op de 1OOm vrij en de 1OOm schoolslag. Daarna ging ze naar Almelo, waar zij op de Nederlandse junioren kampioenschappen in de jaargang 1987 2x maal zilver won op de 200m wisselslag met 2.33.32 en op de 1OOm rug met 1 .10.85. Ook behaalde ze nog twee vijfde plaatsen op de 100 en 200m vrijeslag en een 7e en 8e plaats op de 1OOm school en 400m vrije-slag. Nu mag Chantal Kuipers samen met nog 3 clubgenoten van NDD uit Doetinchem uitkomen voor Gelderland tijdens de Kring ontmoeting in Den Haag.

DAMNIEUWS
Vorige week werd het viertallen tournooi gehouden door de damver. DCH. Dit hield in dat een lid 3 huisdammers meebrengt en zij in een kleine competitie met elkaar in de strijd gaan. Er waren 10 teams die in twee groepen de strijd aanbonden. Na drie voorronden te hebben gespeeld kon er een tussenstand worden opgemaakt, wie tegen elkaar zou uitkomen in de finale ronde. In de eerste groep deden de teams van H. Zonnenberg en J. Heijink niet veel voor elkaar onder. Zie verder De Reclame.

Flophouse

14 maart 2000
ACTIE O.B.S. ROZENGAARDSWEIDE
Jaarlijks wordt de opbrengst van de actie Een heitje voor een karweitje van de leerlingen van Rozengaardsweide besteed aan een goed doel. Verleden jaar was de Stichting Hertenkamp Hengelo de gelukkige, dit jaar koos de oudercommissie voor de reddinghonden van de Hulpdienst Holland. De honden worden getraind door vrijwilligers en ingezet bij grote rampen in het buitenland. Vorig jaar werden ze nog ingezet om slachtoffers onder het puin te zoeken in Turkije. Op vrijdagmiddag 17 maart zal de Hulpdienst Holland een demonstratie geven op het schoolplein van Rozengaardsweide om de kinderen te laten zien waarvoor ze hun karweitjes doen en de volwassenen op te roepen het heitje niet al te letterlijk te nemen.

KRENTENBOLLEN-ACTIE WORLD SERVANTS
Ook dit jaar gaat er weer een groep jongeren uit deze streek mee met de organisatie World Servants. Zoals u misschien al bekend is World Servant een christelijke organisatie die in verschillende ontwikkelingslanden vrijwilligersprojecten organiseert. Dit jaar gaan we met “groep Doesburg” ook weer meedoen, wij zijn drie mensen uit Doesburg (Remko Boesveld, Ineke Reiling en Bart Kloosterziel), twee mensen uit Dieren (Silvia en Mare Nieuwland) en twee mensen uit Steenderen (Wilma Beeftink en Erika Derksen). In de komende zomer gaan vijf van ons drie weken naar Zambia om daar een kliniek te bouwen, twee van ons gaan naar Bolivia om daar te helpen met extra klaslokalen voor een basisschool. Zowel in Zambia als in Bollivia hebben mensen meestal niet genoeg geld om dit soort noodzakelijke gebouwen neer te zetten Zie verder De Reclame.

Drievetol

21 maart 2000
ROOZEGAARDE SPORT EN MODE STEEKT S.V. DIO/DVO-TEAM IN HET NIEUW
De jeugdvolleybal tak van s.v. Dio keijenborg is met ingang van augustus 1999 gaan samenwerken met volleybalclub DVO. Beide clubs zijn in nauw overleg het eens geworden over het te volgen beleid. 22 januari j.l. was het dan zover na een jaar van voorbereiding werd de eerste officiële competitiewedstrijd gespeeld. Door deze samenwerking ontstaan er kwalitatief betere instroom- doorgroei mogelijkheden voor jonge volleyballers. Beide clubs verwachten er een meerwaarde uit te behalen, zodat jonge volleyballers behouden blijven voor de sport. Roozegaarde sport en mode heeft deze samenwerking ondersteund en heeft het team voorzien van nieuwe shirts. Beide clubs zijn zeer content met deze actie. Onlangs werd door Roozegaarde sport en mode het sv DIO-DVO team in het nieuw gestoken. Zij hoopt hiermee een extra impuls te geven en dat de meisjes veel plezier en succes in de nieuwe shirts beleven.

NIEUWS VAN DE JEUGDRAAD SPECIAAL VOOR JONGEREN VANAF ± 13 JAAR!
Twee weken geleden hebben jullie kunnen lezen dat de jeugdraad bezig is met de voorbereiding van te vieren. Natuurlijk krijgt het (hopen wij nog een mooie naam, daar is geen twijfel aan). Maar of je een Twijfelaar, Twijfeleus, Twijfeloos of Twijfelin bent, zondag 2 april 16.00 uur zijn jullie allemaal welkom, daar is geen twijfel aan. Het thema is: Twijfel? Vind jij het ook leuk om daar met ons over te praten? Wij zijn er klaar voor. En natuurlijk kun je ook nog naar een mooie CD luisteren. Na afloop is er cola of jus en kunnen wij samen nog even wat praten. Meer informatie over deze te vieren, volgende week in dit blad. Met vriendelijke groet, N.H. Jeugdraad Hengelo Gld.

The Keys

DVO en Roozegaarde

28 maart 2000
MONUMENTALE REGELINKLAAN GERED
Goed nieuws! Het Regelinklaantje met haar imposante rijen prachtige eiken en beuken blijft de komende jaren gelukkig voor Hengelo behouden. Bijna was het te laat geweest; de gemeente Hengelo had de eigenaar de kapvergunning voor de honderden bomen al verleend. Daarmee zou het al zo verschraalde Hengelose landschap alweer een karakteristiek element armer zijn geworden en de inwoners van Hengelo een stuk openbaar groen. Door tussenkomst van de Vereniging Natuurbehoud Achterhoek (VNA) keert het tij voor de Regelinklaan. De Boom adoptie actie in samenwerking met Radio Ideaal slaat aan bij de burgers en bedrijven. De collectebussen, opgesteld in diverse plaatselijke supermarkten, dragen en steentje bij en ook de actie op en van De Bleijke. Zie verder De Reclame.

MARKTVERENIGING WIL HENGELO BLIJVEN PROMOTEN
Mede door het tot stand komen van een gebouw op het evenemententerrein De Hietmaat te Hengelo Gld’, dat samen beheerd wordt met de Koninklijke Harmonie Concordia is er voor de marktvereniging nog meer gelegenheid Hengelo Gld. te promoten. De diverse paarden stamboeken welke de Achterhoekse plaats hebben uitgekozen als locatie voor hun keuringen, zodoende meer comfort en doelmatigheid worden geboden. De organisatie van deze keuringen blijft natuurlijk wel veel inspanning en financiële offers vragen. Daarom wil het bestuur op zoek gaan naar subsidies en sponsoring, om daarmede de keuringen en markten, als promotiemiddel voor Gelders Hengelo te kunnen waarborgen. Tijdens de ledenvergadering van de Marktvereniging in café restaurant ’t Hoekje, vroeg voorzitter A. van Ingen, mede namens z’n bestuurscollega’s ten volle aandacht daarvoor Zie verder De Reclame.

JAN LANTERS ERELID PC HENGELO
Tijdens de druk bezochte ledenvergadering van de Hengelose Ponyclub werd de aftredende secretaris Jan Lanters tot erelid van de vereniging benoemd. Dit vanwege zijn grote inzet als bestuurslid en secretaris van de club. Jan Lanters verzorgde 10 jaar het bestuurs-, en het wedstrijdsecretariaat, hierbij van harte ondersteund door zijn vrouw Trees. Heel veel van hun vrije tijd hebben zij de afgelopen jaren aan de Ponyclub gewijd. Naast het secretariaatswerk zette Jan zich ook voor 10% in bij alle andere aktiviteiten van de Ponyclub, zoals b.v. jaarlijkse concours op de Hietmaat en de Kerstaktie.

4 april 2000
ST JAN KEIJENBORG GROEIT GESTAAG
De schutterij St Jan als organisator van de jaarlijks goedbezochte Keijenborgse kermis, is als vereniging ook voorzien van een stevig fundament. De basis is gelegd in 1853, en is vooral de laatste jaren gegroeid in allerlei sectoren. Zo werd het tamboerkorps omgezet in een drumfanfare, welke o.l.v. Henry Meijer (instructeur), Martin Hiddink (blazers) en Harry Weverink (jeugdopleiding) aan kracht en kwaliteit hebben gewonnen. Tijdens het milleniumconcert op 5 febr. j.l. hebben de bezoekers kunnen ervaren waartoe de drumfanfare in staat is Zie verder De Reclame.

ZWERFVUIL INZAMELING NOODZAAK
De consumptie-maatschappij maakt de mens op een bepaalde wijze ook een beetje achteloos ten opzichte van natuur en milieu. In het bijzonder werpt de schoolgaande jeugd lege blikjes en flesjes maar domweg langs de wegkant. Tallozen ergeren zich daaraan, doch ondernemen geen actie. Een groepering die daar wel voor instaat is de Wild Beheerseenheid Hengelo welke net als andere gelijknamige groepen in de Achterhoek grootscheeps zwerfvuil ging inzamelen.. W.B.E. Hengelo maakte ook gebruik van de schoolgaande jeugd en ook scouting werd ingeschakeld. Nu was de inzamelploeg in Hengelo totaal zo’n 30 personen. Het was hard aanpakken, plm. 12 kuub vuil werd ingezameld. Voor een volgende keer wil men dit aantal inzamelaars drastisch verhogen. Informatie over de Wild Beheerseenheid Hengelo is te verkrijgen bij A. J. Garritsen

APOTHEEK HENGELO BESTAAT 12,5 JAAR
Op 1 oktober 1987 startte G. J. van Ochten met de apotheek in Hengelo. Voor die tijd werden de medicijnen verstrekt door de huisartsen. Inmiddels zal iedereen eraan gewend zijn dat de medicijnen gehaald kunnen worden bij de apotheek in Hengelo. Ook kan de apotheek de medicijnen laten bezorgen. Op l april bestaat apotheek Hengelo 12,5 jaar. Dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij op woensdag 5 april om 15.00 uur een ballonnenwedstrijd voor de kinderen. Wil je hieraan meedoen, dan kun je op 5 april om 15.00 uur jezelf aanmelden bij de apotheek. Wanner jouw ballon de grootste afstand aflegt, kun je een leuke prijs verdienen Hopelijk tot ziens op woensdag 5 april om 15.00 uur.

11 april 2000
VRIJMARKT EN KINDERMARKT OP KONINGINNEDAG
De Stichting Oranjecomité Steenderen organiseert op Koninginnedag zaterdag 29 april 2000, vanaf 13.00 uur een vrijmarkt en een kindermarkt. U kunt op de vrijmarkt curiosa, antiek en zolderopruiming verkopen of kopen. Tevens is er voor de kinderen gelegenheid hun overtollige speelgoed, boeken, plantjes e.d. te verkopen op speciaal voor hen bestemde grondplaatsen a f 1.-. Het belooft een gezellige middag te worden: er is gelegenheid tot het nuttigen van drankjes en warme hapjes en vanaf 14.00 uur is er live muziek door de band Snoek. Voor de kinderen is er gelegenheid om zich gratis te laten schminken en een prachtig springkussen staat ook weer op het Burg. Buddingh Plein opgesteld. Tevens kunnen de allerkleinsten zich vermaken in de verkeerstuin en op de mini Parijs-Dakar baan. Deelname aan de vrijmarkt is nog mogelijk. Opgave bij J. Gebbing,

HE-KEIJ KOEKENACTIE
Op 14 en 15 april houdt de zwem- en waterpolo-ver. He-Keij haar jaarlijkse koekenactie. Op deze dagen komen de leden van de vereniging weer bij u aan de deur met heerlijke gevulde koeken. Vorig jaar werden de u welbekende oliebollen ingeruild voor gevulde koeken. De actie werd dankzij uw bijdrage een groot succes. Daarom is ook dit jaar weer gekozen voor deze lekkernij. Draagt u de zwem- en waterpolosport in Hengelo Gld. een warm hart toe, steun dan de koekenactie van He-Keij. U stelt hen daarmee in staat om o.a. de hoge kosten van badhuur te financieren. Graag tot ziens op 14 of 15 april

18 april 2000
Van Dik Hout speelt 6 mei op in de tent bij de “Varssel-Ring”
Biografie Van Dik Hout Wat doet een band die net vijf moddervette jaren achter de rug heeft? Doorgaan op de bekende weg zou de weg van de minste weerstand betekenen. Na drie met goud dan wel met platina bekroonde albums ziet Van Dik Hout gelukkig nog enkele levensgrote artistieke uitdagingen. Voor hun vierde album “Ik Jou & Jij Mij” moesten de grenzen maar eens flink worden verlegd, zo luidde de zelf opgelegde taak vooraf. Hun horizon wordt op maar liefst drie punten verbreed: op muzikaal, productioneel en tekstueel vlak. Bovendien markeert het hun labeldebuut voor Doublé T Music. Zie verder De Reclame.

STICHTING HERTENKAMP HENGELO GLD
Zoals u weet, houden wij in de maand april weer de jaarlijkse donateursactie. Dit jaar is het de bedoeling dit te doen met een acceptgirokaart. Wij denken dat dat gemakkelijker voor u is. Ook is het mogelijk dat u persoonlijk aan huis wordt bezocht, dit gebeurt al bij enkele donateurs, dan kunt u bellen naar: Henk Hekkelman, tel . 461038, Thirsa Hissink, tel. 467294 (na 18.00 uur) of Henny Seesink-Bruggink, tel. 461968. Wij zijn erg blij met uw gift want met elkaar behouden we zo een geliefd plekje in Hengelo Gld. Het banknummer is 30.45.03.037, het postbanknummer is 7874673 ten name van Stichting Hertenkamp Hengelo Gld.

HULDE AAN JAN NIJENHUIS
De Hengelose Majorettever. en drumband had nog maar enkele jaren bestaan toen Jan Nijenhuis uit Kranenburg lid werd en tegelijk in het bestuur gekozen. Door omstandigheden uitgesteld, besloot het bestuur de jubilaris toch een hulde te brengen i.v.m. mét zijn 25-jarig lidmaatschap. Jan Nijenhuis en echtgenote Marja waren blij verrast toen onlangs op de vaste repetitie avond de groep bij hem aan huis kwam. Na het spelen van een tweetal marsen werd een kado overhandigd en zijn vrouw een boeket bloemen. Na zijn dankwoord nodigde de jubilaris het gezelschap uit in zaal Wolbrink. Jan Nijenhuis heeft zich zowel als bestuurslid en als aktief drummer altijd heel bescheiden opgesteld.

NIEUWE EIGENAAR SEEZO UNIFORMEN
Met ingang van 1 april 2000 heeft Henk Boers de aandelen van Seezo Uniformen B.V. overgenomen van de familie Seesing. In 1904 heeft Th. F. Seesing Seesing en Zonen opgericht, de voorloper van het huidige Seezo Uniformen b.v. De onderneming is vanaf de start gevestigd aan de St. Janstrasat 38 in Keijenborg. Gedurende de afgelopen bijna 100 jaar is de familie Seesing eigenaar geweest van Seezo Uniformen. Ook de leiding is gedurende lange tijd in handen geweest van de familie Seesing. Ruim 11 jaar geleden heeft Henk Boers de leiding overgenomen. Vorig jaar heeft de, familie Seesing Henk Boers benaderd om de aandelen van Seezo Uniformen over te nemen. Een belangrijke overweging van de familie Seesing Henk Boers hiervoor te benaderen, was de continuïteit van dit puur Keijenborgs bedrijf gewaarborgd blijft. Het bedrijf zorgt immers voor een forse werkgelegenheid voor de regio. Seezo Uniformen is inmiddels uitgegroeid tot bedrijf met ruim 40 medewerkers. Zie verder De Reclame.

HET RODE KRUIS HENGELO GLD
Tijdens de algemene ledenvergadering van de afd. Hengelo Gld van het Rode Kruis in Ons Huis werd bekend gemaakt dat de klassieke bloedafname avonden bijna verleden tijd zijn. Dit jaar alleen nog op dinsdag 2 mei en hoogstwaarschijnlijk op dinsdag 7 november. De aanleiding tot de verandering is dat men op kortere termijn over bloed wil beschikken dus vers bloed. Bloedafname met vaste donoren gaat dan geschieden via de bloedbank, waarvoor een regio-indeling gemaakt zal worden, met als centrum daarvan op maximaal afstand gelegen Zie verder De Reclame.

25 april 2000
DOKTER EIJCK WERKT MEE AAN PROJECT SCHOOL DE LEER
“Dokter, vind jij het niet vies om naar een bloedige wond te kijken en hoe word je eigenlijk huisarts?” dat waren twee van de vele vragen die leerlingen van groep 5 van basisschool De Leer onlangs aan huisarts de heer Nico Eyck stelden. In het kader van het project Dokter in de klas, waaraan alle kinderen van de Hengelose basisschool werken, hadden de leerlingen van groep 5 enkele weken interessante werkbladen over de dokter gemaakt. Verder werd er het grote doktersspel gespeeld en kregen de leerlingen veel informatie over het menselijk lichaam. Met de cd-rom Ons menselijk lichaam leerden de leerlingen, samen met Berend Botje, alles over de organen en de botten van het lichaam. Ook werd er op internet na tips van dhr Eyck, pagina’s bezocht waarbij de kennis van de kinderen vergroot werd. Zie verder De Reclame.

BOUW BURGEMEESTERSWONING AFGEKEURD
De bouw van een nieuwe woning voor burgemeester A.J.W. van Beeck Calkoen aan de Koepelberg te Hengelo Gld. zal worden afgekeurd. Dit wordt gemeld in het concept-besluit wat hierover is genomen en waarbij wordt gemeld dat de in het Streekplan toegekende bouwruimte al is overschreden. De Provinciale Planologische Commissie PPC brengt een negatief advies uit aan Gedeputeerde Staten van Gelderland die dan een beslissing moeten nemen. Commissaris van de Koningin Kamminga heeft ontheffing verleend voor de bouw op een kavel van 1855 m2, terwijl in het koopcontract 2490 m2 is vermeld. De commissie PCC is van mening dat het onderhavige bestemmingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening, zoals omschreven in het Streekplan Gelderland 1996 en adviseert daarom de toestemming voor de bouw van de woning te onthouden. De gevolgde procedure en inhoud van het bouwplan riepen bij velen veel vraagtekens op. Er zijn vragen gerezen over de procedure, prijs en omvang van het stuk grond enz. De gemeente verkocht de grond voor 300.000 incl. BTW, terwijl vier makelaars het perceel taxeerden op 575.000 excl. BTW. M.R.H. Veenhuis, Bleekstraat 5, 7255 XZ Hengelo Gld E.J.G. Lubbers, Ruurloseweg 36, 7255 DJ Hengelo Gld F.C. Hofman, Raadhuisstraat 67, 7255 BL Hengelo Gld

Hamove Van Dik Hout

2 mei 2000
SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN HENGELO GLD.
Op donderdag 11 mei wordt het sneldamkampioenschap van Hengelo Gld. gehouden bij het clublokaal van DCH: Café ’t Hoekje, Spalstraat 1 in Hengelo Gld. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit toernooi. In groepen van ongeveer acht spelers naar speelsterkte zal er gestreden worden voor de groepsprijzen en wie zich sneldamkampioen van Hengelo Gld. mag noemen. De aanvang van dié avond is om 19.45 uur. Zie verder De Reclame.

PERSBERICHT INTERNATIONALE EN ONK-WEGRACES HENGELO (GLD) OP 6 EN 7 MEI 2000 Torleif Hartelman

De Nederlandse wegraceliefhebber heeft de datum 7 mei al lang geleden aangekruist in zijn agenda of op zijn kalender. De wegraces op de Hengelose Varsselring op die dag wil hij zeker niet missen. En gelijk heeft hij, want de races op de Varsselring nemen een unieke plaats in op de Nederlandse wegrace-kalender. Buiten Assen wordt er in Nederland op geen enkel ander wegracecircuit al zo lang wegrace van de bovenste plank bedreven als in Hengelo. Maar dat maakt de races van Hengelo op zich nog niet uniek, het is de ontspannen sfeer die er altijd heerst die de toeschouwers jaar in, jaar uit weer naar de Varsselring doet komen. Zie verder De Reclame.

Begrafenisondernemer  Lubbers

Eppink en Ruiterkamp

 

9 mei 2000
KBO – EEN LEZING OVER INTERNETTEN
Donderdag 11 mei houdt de KBO in dorpshuis de Horst te Keijenborg een lezing over internetten. Deze lezing wordt gehouden door Alex Roelvink en begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het programma bestaat uit: een presentatie over het fenomeen Internet. Wat is het precies, wat betekenen al die woorden als World Wide Web, Internetprovider en wat kan je ermee? De theorie in de praktijk. U krijgt te zien waar in de presentatie over gesproken wordt. Als er gelegenheid voor is, kunt u zelf nog even surfen. Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Mocht u al vragen hebben, schrijft u ze dan even op een briefje en geef ze aan Alex. Uw vraag zal dan zeker worden beantwoord.

AFSCHEIDSWEDSTRUD SPELERS PAX 1
Zondag 21 mei sluiten twee oud-gedienden officieel hun voetbalcarrière af. Harold Meerlo en Edward Wijkamp. Harold en Edward hebben jarenlang met veel succes de kleuren van PAX verdedigd. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om 14.30 uur is er een wedstrijd tussen het huidige PAX 1 en spelers die in het (recente) verleden met Harold en Edward hebben gespeeld. Toegezegd hebben al Sjonnie Evers, Marcel Lucassen, Cor Huntelaar, Gerard kaak, Frans Jozef van Uum. Uiteraard worden nog veel meer spelers benaderd. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

VERKIEZINGEN IN DE BIBLIOTHEEK
Vrijdag 28 april was het druk in de Hengelose bibliotheek. Basisschoolkinderen konden stemmen op hun favoriete kinderboek. De gemeente hengelo Gld stelde hiervoor de “echte” stemmachine beschikbaar. In totaal hebben 280 kinderen hun stem uitgebracht, een goede opkomst. Aan het eind van de middag maakten medewerkers van de gemeente, de heren Veenhuis en Platvoet de uitslag bekend. In de categorie 6 t.e.m. 9 jaar kwam de schrijver Jacques Vriens met Tommie en Lotje gaan op vakantie als winnaaar uit de bus. De schrijver Henk Hokke, die in februari een bezoek heeft gebracht aan de bibliotheek, werd als 2e gekozen. In de categorie 10 t.e.m. 12 jaar had de schrijfster Carry Slee verreweg de meeste stemmen voor het boek Kappen. Paul van Loon met de Griezelbus werd 2e. Onder alle deelnemers is per leeftijdscategorie een boek verloot. De winnaars zijn Riek Roelofsen en Lisanne Smeenk.

16 mei 2000
TC KEIAOSERS KEUENBORG ORGANISEERT OPEN DAG MET HENK LUBBERDING
Keijenborg – Toerfietsclub TC Keiaosers te Keijenborg organiseert op zondag 21 mei a.s. een Open Dag voor alle fietsliefhebbers in de regio. Het gebeuren vangt aan vanaf 10 uur en vindt plaats in en rondom Café Winkelman, St. Janstraat 3 te Keijenborg en de toegang is geheel gratis. Het programma is aantrekkelijk voor zowel gevorderde als voor toerfietsers. Gestart wordt om ca. 10 uur met een welkomswoord door de voorzitter en een korte presentatie van de TC Keiaosers. Vanaf 10.30 uur staat het podium ter beschikking aan de welbekende oudwielrenner Henk Lubberding. De fameuze crack van weleer heeft in zijn lange wielercarriére o.a. vele malen deelgenomen aan ’s werelds grootste wielerspektakel “de Tour de France”. Henk vertelt tot ongeveer 12 uur over alle aspecten die voor een renner van belang zijn om optimaal te kunnen presteren zoals techniek, training en voeding. Ook kan men natuurlijk vragen stellen aan Henk die daar graag op in zal gaan. Voor en na de clinic van Henk Lubberding is het mogelijk een kijkje te nemen in de informatiestands van TC Keiaosers en van Hoofdsponsor Goossens Race te Groenlo, die aanwezig zal zijn met diverse racefietsen, kleding en materialen alsmede alle informatie hierover. ’s Middags is er vanaf 13.30 de mogelijk voor mensen die kennis willen maken met het toerfietsen in clubverband om samen met ervaren leden van de TC Keiaosers een korte tocht te fietsen (afstand en tempo in overleg) onder het motto samen uit samen thuis. Dit om op een ontspannen manier te ervaren wat de toegevoegde waarde van het fietsen in clubverband kan zijn. Het einde van de dag staat gepland om ca. half vier.

KEURSLAGER VAN BURK OPENT SNACKBAR “HOOGSTRAAT”
Hengelo Gld. – Woensdag 3 mei opende keurslager van Burk naast zijn slagerij, die al 70 jaar bestaat en waarvan al 35 jaar de titel keurslager gevoerd mag worden, met een zeer druk bezocht Open Huis de snackbar “Hoogstraat”. De naam “Hoogstraat” werd gekozen omdat dit de vroegere naam van de huidige Raadhuisstraat is waarin de keurslagerij en de snackbar in Hengelo Gld. gevestigd is. Bouwbedrijf Weustenenk zorgde voor de noodzakelijke verbouwing en Regelink Schildersbedrijf gaf het geheel een feestelijk tintje. Veel familie, bekenden en relaties kwamen Peter, Nardie en dochter Esther van Burk gelukwensen met de opening. Esther gaat de snackbar runnen. Vanaf het begin was het al een drukte van belang. Tegenover de nieuwbouw op het voormalige pand van Wansink is het een verfraaiing van het straatbeeld. Wij wensen de familie van Burk veel succes met hun nieuwe onderneming.

BUREAU HENGELO GLD NIET MEER OP VASTE TIJDEN GEOPEND
Met ingang van 20 mei is het politiebureau in Hengelo Gld niet meer op vaste tijden geopend voor het publiek. Het bureau krijgt vanaf dat moment de functie van spreekuurlocatie. Dat betekent dat de burger alleen op afspraak het bureau kan bezoeken voor overleg met een politie-agent. Die afspraak kan gemaakt worden via de receptie van het teambureau in Zelhem, tel. 03124-627600. Via dit telefoonnummer kan ook 24 uur per dag de hulp van de politie worden ingeroepen. In noodgevallen kan uiteraard altijd het nummer 112 gebeld worden. Het huidige telefoonnummer van het bureau in Hengelo Gld wordt automatisch doorgeschakeld naar het teambureau in Zelhem Zie verder De Reclame.

23 mei 2000


MEISJES B1 VAN D.V.O. IN DE BEKERFINALE

Na een spannende halve finale waarin met 3 – l van DES uit Angerlo werd gewonnen staan de talenten van D.V.O. in de finale, die gespeeld wordt op zaterdag 27 mei in Enschede tegen de kampioen van Twente. Het talentvolle jeugdteam van D.V.O. dat gesponsord wordt door Eugelink kunststof-zonweringen bereikt hiermee in de geschiedenis van D.V.O. een mijlpaal, nog nooit eerder bereikte een jeugdteam een bekerfinale en we wensen hen dan ook veel succes in Enschede.

TRIATHLON HENGELO GLD
2000 is het jaar dat voor de elfde keer een triathlon wordt georganiseerd. Het evenement wordt gehouden op: Zondag 4 juni 2000. Dit is slechts mogelijk door de vele enthousiaste vrijwilligers, waarvan velen dan ook voor de elfde keer acte de presence geven. Zie verder De Reclame.

30 mei 2000
NIEUWBOUW IN HENGELO GLD
Een gebouw dat lange tijd leegstaat, dreigt snel te verloederen. Zo is het ook gesteld met het complex van de voormalige supermarkt aan de Raadhuisstraat 4 te Hengelo Gld. Nadat de nieuwe supermarkt verder aan de Raadhuisstraat was geopend, rees de vraag: wie zal het kopen en wat gebeurt er mee? Project-ontwikkelaar Verkerk uit Zevenaar nam het eigendom over om er iets mee te kunnen doen. Bij de ontwikkeling van de plannen kwam de leiding van Verkerk er achter dat het aantal beschikbare meters toch te klein zou zijn om er iets goeds van te maken. In goed en langdurig overleg werden Beo bloemenhandel en grondeigenaar Wijnbergen bij de zaak betrokken om de gewenste uitbreiding te kunnen realiseren. Zie verder De Reclame.

OUDE SCHOOLLIEDJES HERLEVEN IN “DE BLEIJKE”
Net voordat het voertbal EK 2000 de gemoederen van velen bezig zal gaan houden, gaan de bewoners van De Bleijke in gedachten en beleving een stukje terug in de tijd. Naar het begin van de vorige eeuw. Een hele week lang, van 5 t.e.m. 10 juni zal in dit teken staan. De activiteiten zijn o.a.: een nieuwe film over het boerenleven van vroeger in Hengelo; een dagje uit naar het Openluchtmuseum in Arnhem; een grootse pannenkoekenmaaltijd, opgeluisterd met muziek van de Knöpskesharmonica” uit Zelhem; een optreden van het duo Karst met oude schoolliedjes; en een grote familiedag in de vorm van een boerenbruiloft zal deze week feestelijk besluiten. Iedereen die een stukje van die sfeer wil meemaken is van harte welkom op donderdag 8 juni a.s. ’s avonds om half acht bij het optreden van het duo Karst in een grote tent op het voorterrein van De Bleijke. Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar, alleen aan de balie van de administratie van De Bleijke. In de voorverkoop kosten de kaarten f 5.–, zolang de voorraad strekt. Later f 7.50 bij de ingang van de
tent. Zie verder De Reclame.

BROODLEVERING BU DE MULDERFLUITE
Hengelo Gld. – Jaarlijks wordt op Hemelvaartsdag (1 juni) bij de boerderij de Muldersfluite aan de weg van Hengelo Gld. naar Zelhem een oude traditie in ere hersteld. Het bijzondere schouwspel kan men vanaf 13.30 uur meemaken. Vroeger mochten de boeren op de gemeenschappelijke gronden plaggen steken op voorwaarde dat zij 1 keer in het jaar een roggebrood leverden. De broden werden vervolgens verdeeld onder de armen. Wie een brood lichter dan 22 pond leverde, kon rekenen op een boete. Wie echter het zwaarste brood leverde mocht 2 flessen wijn meenemen. Zie verder De Reclame.

6 juni 2000
ZOMER BEACH-VOLLEY SPEKTAKEL 1 EN 2 JULI BU SPORTCENTRUM AEROFITT
Hengelo Gld. – Sportcentrum Aerofitt in Hengelo houdt zaterdag 1 en zondag 2 juli voor de derde keer een Zomer BeachVolleybal Spektakel. Dit evenement moet gezien worden als afsluiter van het seizoen 1999-2000. Het zomerspektakel is bedoeld voor jong en oud, leden en niet leden. De teams voor het Zomer Beach-Volleybal toernooi bestaat uit minimaal vier en maximaal zes personen. De minimum leeftijd is 16 jaar. Ondanks het succes van vorig jaar, hebben wij toch geprobeerd het verloop van het toernooi te verbeteren. Er wordt nog steeds gespeeld in drie klassen; Heren-, Dames- en een wedstrijdklasse. Alle wedstrijden in de poules, de kwartfinales, halve finale en de grote eind finale wedstrijden worden op zondag gespeeld. Teams kunnen zich inschrijven bij Aerofitt. Ook dit jaar is er weer een Aerobic- Beach- Marathon van 12.00 tot 14.30 uur. Zie verder De Reclame.

FIETSPUZZELTOCHT TIJDENS DE OMLOOP VAN DE GRAAFSCHAP
Na het succes van vorig jaar, met 750 deelnemers, organiseert Toerclub Keioasers op 2e Pinksterdag voor de 4e maal haar gezellige en sfeervolle Omloop van de Graafschap. Om elk jaar met iets nieuws te komen, zijn de volledig gepijlde routes door het afwisselende landschap grotendeels vernieuwd en is er een nieuwe controle- plaats bijgekomen. Dit jaar kan er deelgenomen worden aan een fotopuzzeltocht van 29 of 47 kilometer, tijdens het uitzetten van de tocht zijn een aantal foto’s gemaakt langs de route, deze zijn in willekeurige volgorde op papier gezet. Zie verder De Reclame.

OUDE TRADITIE IN ERE HERSTELD
Keijenborg – Het schuttersgilde St. Jan uit Keijenborg heeft een oude traditie in ere hersteld. Tijdens het Schuttersconcours te Ulft op 21 mei j.l. had het schuttersgilde een primeur. Er waren namelijk, na een groot aantal ontbrekende jaren, weer twee bielemannen van de partij te weten Jarno Stapelbroek en Freddy Siemes. Taak van de bieleman is doorgang te creëren voor het schuttersgilde door middel van het uit de weg ruimen van wegversperringen. Door Seezo Uniformen werden de twee bielemannen in prachtige authentieke uniformen gestoken en de bijlen werden gesponsord door Smederij Besselink.

13 juni 2000
Buiten de verantwoording van de redactie
Onderstaande brief is ter afsluiting van de zaak ”
Bestemmingsplan wijziging Hengelo dorp 1998 Koepelberg” voorgelezen op de raadsvergadering van dinsdag 30 mei j.l. Geacht College, Dames en Heren, Na het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, om goedkeuring te onthouden aan de bestemmingsplan wijziging Hengelo Dorp 1998 Koepelberg, ten behoeve van particuliere woningbouw ten gunste van burgemeester A.van Beeck Calkoen wil ik graag, ook namens de grote groep verontruste burgers, gebruik maken van het spreekrecht om onze motivatie te verduidelijken. Zie verder De Reclame.

KEIJENBURGSE BOYS GEPROMOVEERD
Met in dezelfde kleuren als het Nederlands elftal hebben de spelers van Keijenburgse Boys een prachtig resultaat behaald in de nacompetitie, met als gevolg promotie naar de 4e klasse van de KNVB. In enkele jaren tijd werd hierdoor het verloren gegane terrein teruggewonnen. In de uitwedstrijd tegen Ajax uit Breedenbroek werd een 3-1 overwinning behaald wat de uiteindelijke promotie betekende. Voor Keijenborg betekend dit in de maand juni, waarin ook de jaarlijkse kermis word gevierd een grote stimulans. In het volgend seizoen zullen de routiniers er alles aan doen om de jongere spelers te stimuleren hun uiterste best te doen om goede resultaten te blijven behalen. Na afloop reisden de spelers met de vele meegekomen supporters naar Keijenborg terug waar tot in de kleine uurtjes een daverend feest werd gevierd.NIEUWE SWEATERS HANDBOOGSCHUTTERS ST. JAN KEIJENBORG

Onlangs werden tijdens een buitengewone boogschietavond bij de fam Rexwinkel door mededirecteur Henk Jansen van de fa. Stapelbroek en Jansen nieuwe gesponsorde polo sweaters overhandigd aan de boogschutters van het schuttersgilde St. Jan uit Keijenborg. Deze sweaters zullen worden gedragen bij competitiewedstrijden die tussen de onderlinge schuttersgilden plaatsvinden, alsmede bij demonstraties die de boogschutters zo nu en dan in de regio verzorgen. U kunt de boogschutters in hun nieuwe outfit o.a. aanschouwen maandagmorgen 26 juni a.s. bij de organisatie van de volksspelen tijdens de kermis in Kienborg. ook bestaat deze morgen de mogelijkheid kennis te maken met de handboogschietsport. Op de foto een aantal boogschutters in hun nieuw tenue met in het midden directeur Henk Jansen van de fa. Stapelbroek en Jansen.

BOEKENMARKT IN BIBLIOTHEEK HENGELO GLD
Om plaats te makrn voor nieuw aangeschafte boeken in de bibliotheek van Hengelo Gld werd in het afgelopen jaar in een groot aantal boeken het stempel afgeschreven gezet en vervolgens werden die boeken uit de collectie genomen. \De boeken worden voor de vakantiebudget vriendelijke prijs van f 0.50 tot f 5.00 te koop aangeboden op de in de bibliotheek te houden boekenmarkt op zaterdag 17 juni a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur. Een uitgelezen gelegenheid dus om aan het begin (of misschien) al in de vakantieperiode boeken aan te schaffen. Zie verder De Reclame.

DE LEER IN TOUW VOOR BASISSCHOLEN VAN ENSCHEDE
Hengelo Gld – Op initiatief van enkele leerlingen heeft basisschool De Leer een inzamelingsactie  gehouden voor Enschede, dat onlangs zo zwaar werd getroffen door een vuurwerkramp. Momenteel  is er een bedrag van ruim vijfentwintighonderd gulden opgehaald, maar de Hengelose school  verwacht dat de opbrengst uitloopt naar drieduizend gulden. Het bijzondere van de actie is volgens  directeur Henk Roes dat het bedrag geheel ten goede komt aan getroffen leeftijdsgenoten. “Het idee  is afkomstig van onze leerlingen. Zij zijn heel fanatiek om een groot geldbedrag bij elkaar te werken,  omdat het een soort ‘Kinderen voor kinderen-actie’ is”, aldus Roes. Zie verder De Reclame.

20 juni 2000
REGIONALE KEURING NEW FOREST PONY STAMBOEK
Op zaterdag 8 juli a.s. organiseert de Regio Oost van het Nederlands New Forest pony Stamboek de regionale keuring op de Hietmaat te Hengelo Gld. Het is één van de vele keuringen die door de Marktvereniging in Hengelo Gld worden verzorgd en de stamboeken komen graag naar Hengelo Gld . De organisatie is altijd goed verzorgd. Men heet u van harte welkom.

KERMIS KEIJENBORG
Van vrijdag 23 t.e.m. maandag 26 juni is het weer groot feest in Keijenborg. Dan organiseert de schutterij St. Jan het traditionele kermisfeest. En dat het telkenjare een groot feest is, bewijst wel de opkomst van veel publiek, vooral bij de grote jaarlijkse kermisoptocht. Hier wordt door de schutterij elk jaar veel werk van gemaakt. Voor deze 35e optocht is de Lowland Brigade Pipe Band een in kleurrijk schots tenue geklede band, die met vrolijke doedelzakklanken de optocht zal opluisteren. Naast de eigen schutterij en harmonie St. Jan, komen de Kon. Harm. Concordia, Hengelo Gld, muziekver. Concordia uit Vorden, schutterij Eendracht Maakt Macht Hengelo Gld en het schuttersgilde Willem Teil uit Silvolde in de optocht voor. Na de optocht zal de Lowland brigade Pipe band uit Zwolle nog een gastoptreden verzorgen.

Dominee Noltus

27 juni 2000

OPENLUCHTCONCERT “DOOR WILSKRACHT STERK” EN KONINKLIJKE HARMONIE CONCORDIA
Door Wilskracht Sterk In het kader van de doe-activiteiten van VVV-Hengelo Gld. houden muziekvereniging “Door Wilskracht Sterk” uit Achterveld en de Koninklijke Harmonie “Concordia” uit Hengelo Gld. een openluchtconcert op zondag 2 juli. Het concert begint om 11.30 uur. Muziekvereniging DWS is in 1935 opgericht in Achterveld en omvat naast een harmonie orkest ook een tamboer- en mallet orkest, een majorette korps, een jeugd orkest en een boerenkapel. Het harmonie orkest van DWS staat onder leiding van Wilco Groottenboer uit Rotterdam en heeft in het weekend van l en 2 juli een oefenweekend in kampeerboerderij “de Haverkamp” in Varssel. Dit weekend zal worden afgesloten met een openlucht concert op “de Bleijke”. Op dit concert zal ook’de Koninklijke Koninklijke Harmonie Concordia Harmonie “Concordia” acte de presence geven. Zoals wellicht bekend heeft “Concordia” het afgelopen jaar haar nieuwe onderkomen op de “Hietmaat” in gebruik kunnen nemen. Daarnaast heeft het harmonie orkest een nieuwe dirigent in de persoon van Henk-Jan Heijnen uit Winterswijk. Na jaren van huisvestingsproblemen kan al met al dus gesproken worden van een nieuwe start voor het harmonie orkest. Naast de harmonie zal ook het tamboer- en malletkorps onder leiding van Ronald Loesink uit Gaanderen een optreden verzorgen. Bij slecht weer wordt het concert verplaatst naar gebouw “de Hietmaat”, maar we hopen u natuurlijk zondagmorgen 2 juli om 11.30 uur te kunnen begroeten rondom “het Bleijke Huuske”. Zie verder De Reclame.

EEN GROTE PUINHOOP, DIE WERELDWINKEL
Het was al een tijdje onbewoond, dat leuke pakhuisje waarin ooit een slijterij en later de Wereldwinkel gevestigd waren. Een project ontwikkelaar meldde op een groot bord dat aan de Raadhuisstraat een fraai complex woningen en bedrijfsruimten zou verrijzen. En Hengelo wachtte af…. Nadat enige weken geleden hekken om het hele pand waren geplaatst, verschenen na de Pinksterdagen twee mannen en een echte machine die na vier dagen bijna het hele complex veranderd hadden in een hoop puin. Alleen het Wereldwinkeltje was overeind gebleven. Een signaal? Dinsdagmorgen was alles plat. Was dit de laatste stuiptrekking van de Hengelose Wereldwinkel? NEE en dat zult u over enige tijd nog wel merken!

POSTDUIVENVER. STEEDS SNELLER HENGELO GLD

Wedstrijdvlucht vanaf Morlincourt d.d. 10 juni 2000. Afstand 358 km. Deelname 289 duiven. Gelost om 9.55 uur. Tijd aankomst 1e duif 14.33 uur, laatste duif 15.13 uur. 1, 6 en 10 L. te Stroet, 2 en 8 G. Kempers, 3 en 5 A. Kamperman, 4 B. te Stroet, 7 A.J. Leenen, 9. W. Jansen

 

4 juli 2000
Café Marktzicht
bij uitstek geschikt voor: Feesten van 15 – 250 personen, koude- en warme buffetten, koffietafels en diners. Jan en Leny en medewerkers wensen u een gezellige Hengelose Kermis.Tot ziens in Café-Zaal Marktzicht Jan en Leny Wolbrink.

FIETS DE BOER OP IN HENGELO GLD PANNENKOEKEN ETEN OP DE BOERDERIJ
Fietsen over paden waarvan u het bestaan niet wist en tussendoor een kijkje nemen bij moderne (landbouw) bedrijven, dat kan allemaal tijdens de jaarlijkse zomer fietstocht in Hengelo Gld Op zaterdag 22 juli 2000 krijgt iedereen een kans om eens een kijkje te nemen achter de staldeuren, vanaf 10.00 tot 12.00 uur kunnen de fietsers starten bij hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld en bij café-rest. “Den Bremen”, Z.-E.weg 37 te Toldijk. De bedrijven zijn te bezichtigen tot 16.00 uur. Deelname aan de tocht is gratis. Onderweg komt u langs een smederij, een rund veebedrij f, een varkensbedrijf, een bakkerij en gemeente werf. Veder is een boerderij omgetoverd tot een pannenkoekenhuis, handvaardigheden, oude ambachten en nog veel meer zal onderweg en op de bedrijven uw aandacht trekken. De open dag “De boer op” is georganiseerd door de contact groep agrarische vrouwen en is mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren. Voor meer informatie: Gerda Bosch.

MEVR. TIEBEN VERLAAT BIBLIOTHEEK HENGELO
Na meer dan 25 jaar vrijwilligster te zijn geweest heeft mevr. Riek Tieben afscheid genomen. Begonnen in een noodgebouw aan de Fokkinkweg verhuisde zij eerst mee naar een ruimte in de sporthal en later naar de Sterreweg. In al die jaren is ze een vertrouwd beeld geworden voor menig lezer van de bibliotheek. Vele ontwikkelingen heeft ze meegemaakt: van kaartjes uitleen naar een geautomatiseerd systeem. Altijd bleef ze rustig en bescheiden. Nadat ze, met enkele andere jubilarissen, verleden jaar al in het zonnetje werd gezet hebben alle medewerkers van de bibliotheek, in besloten kring, haar nog vele goede jaren toegewenst.

NIEUWE SCHUTTERSKONING IN KEIJENBORG
Tijdens het traditionele vogelschieten met de Keijenborgse kermis op maandag 26 juni wist René Mullink de vogel van zijn hoge zitplaats te schieten en behaalde daardoor de titel Schutterskoning van Keijenborg. In een huldiging voor de pastorie werd hij tot koning gekroond en deze titel draagt hij zeker een jaar, totdat een ander de vogel er af schiet, het was weer ouderwets gezellig en druk op het schietterrein.

Wim Geurtzen

11 juli 2000

DEMONSTRATIE VAN P.C. “HENGELO” EN DUITSE HERDERVER. DE NOORDINK
Ponyclub Hengelo Op woensdag 19 juli ’s avonds om half acht organiseert ponyclub Hengelo in samenwerking met VVV hengelo Gld een demonstratie. Op dezelfde avond en op dezelfde lokatie zal ook de hondenver, de Noordink een demonstratie van haar kunnen geven. Dit alles vindt plaats op het terrein van de ponyclub aan de Banninkstraat (achter garage Wassink).

EEN GEZELLIGE AVOND UIT
PAX speelt op woensdagavond 19 juli een thuiswedstrijd tegen het roemruchte Vitesse, de bespeler  van het Gelredome. Dit is een unieke gelegenheid om de selecties van beide elftallen aan het werkt  zien. Trainer Ronald Koeman komt uit het trainingskamp in Hoenderloo met de complete selectie  naar Hengelo Gld. Vitesse komt niet alleen met selectiespelers en begeleiders. Er is ook gelegenheid  om Vitesse artikelen te kopen in de speciaal daarvoor bestemde merchandising bus en een heus  promotieteam zal voor de nodige PR zorgen Zie verder De Reclame.

18 juli 2000
ERWIN PLEKKENPOL KAMPIOEN MOTORCROSS REGIO NOORD- EN OOST NEDERLAND
In de juniorenklasse 250-500cc is Erwin Plekkenpol uit Hengelo Gld. zondag 10 juli kampioen geworden van de regio Oost- en Noord Nederland. Het 19-jarige talent neemt al vanaf zijn achtste jaar deel aan wedstrijden. Waren het eerst wedstrijden in de 80 cc klasse, vanaf 1996 werd deelgenomen in de 125 cc klasse. Vorig jaar werd de 125 cc klasse afgesloten met een zeer goed resultaat in de 125 cc klasse nationalen. Het seizoen 2000 werd gestart met een nieuwe motor en een nieuwe klasse namelijk de 250-500 cc klasse junioren. Zie verder De Reclame.

25 juli 2000


JAN VAN DER LENDE NIEUWE SCHUTTERSKONING VAN HENGELO GLD.
Tablau de la troupe bij de vendelhulde voor de diverse koningsparen uit de gemeente Hengelo Gld. V.l.n.r.: Harry en Ine Langwerden (buurtver. de Noabers), Evert en Astrid Roelofsen (buurtver. de Dunsborg), Anita en René Mullink (schutterij St. Jan, Keijenborg), het Hengelose koningspaar Hanny Lubberding en Jan van der Lende, wethouder Meurs, de nieuwe voorzitter van E.M.M. dhr. van Staalduinen, dhr. A. Stortelder van E.M.M, en dhr.. J. Jansen van de Majorettevereniging.100 DONATEURS VOOR DE ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945
 
Mevr. Willemsen uit Hengelo is de 100ste Donateur geworden van de stichting Achterhoeks Museum 1940-1945 te Hengelo (Gld.). Bakker Arnold Bruggink heeft daarvoor een Achterhoekse krentenwegge beschikbaar gesteld en uit handen van bestuurslid J. Kreunen ontvangt mevr. Willemsen de Nieuwsbrieven en een vijfde staatslot voor haar donatie van Hfl. 50.- . Een eerste mijlpaal is bereikt voor het museum dat er naar streeft om op 30 maart 2001 officieel te openen. Op dit moment ziet het er goed uit, het toeristisch onderzoeks rapport voor de gemeente Hengelo is in de maak en het bestuur van de stichting heeft er vertrouwen in dat daar een positief advies uit voort komt. Zie verder De Reclame.

 

1 augustus 2000OPTREDEN VAN BOERENKAPEL “DE BLOASKÖPPE”

Boerenkapel “De Bloasköppe”, gefotografeerd op een uniek plekje in Hengelo Gld. bij het Bleekhuisje. Woensdag 9 augustus a.s. zullen in de Kerkstraat te Hengelo Gld. vrolijk klanken klinken. Om 19.30 uur begint dan een optreden van de boerenkapel de Bloasköppe in het kader van de doeaktiviteiten van VVV-Hengelo Gld. De Boerenkapel is een onderdeel van de Chr. Muziekver. Crescendo en werd zo’n 25 jaar geleden opgericht en bestaat momenteel uit 12 enthousiaste muzikanten die een zeer breed repertoire van Egerlandermuziek tot moderne dansmuziek en bekende meezingers brengen. De Bloasköppe verlenen vaak hun medewerking aan middagen bij zorg instellingen, optreden op braderiën, boerenbruiloften enz. Zie verder De Reclame.

KOPEREN JUBILEUM OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING Hengelo Gld.
Donderdag 14 juli j.l. was het exact 12,5 jaar geleden dat de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland werd opgericht. Een gedenksteen van de voormalige zuivelfabriek aan de Spalstraat bleek de steen des aanstoot te vormen, waardoor het initiatief ontstond door de heren B. Harmsen, J.G. Ruesink en A. Lubbers een Oudheidkundige Vereniging te helpen oprichten. Zo kondigde zich op 14 januari 1988 de geboorte van de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland aan. Mede omdat het 12,5 jarig jubileum in de vakantieperiode viel en het ook nog een betrekkelijk pril jubileum is, zijn er géén speciale activiteiten op touw gezet. Wel is de redactie van het lijfblad “De Olde Kaste” met een extra feestelijke uitgave uitgekomen waarin met de leden van het eerste uur werd teruggeblikt in het verleden. Om het heugelijke feit toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan heeft het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging op de dag van het jubileum een picknick-bank geplaatst aan de Olde Kaste (tussen de Kruisbergseweg en de Hengelosestraat). Bij de feestelijke ingebruikname van de picknickbank waren aanwezig wethouder Meurs, dhr. Oosterhuis van de afdeling grondgebiedszaken, de ereleden Harmsen en Lubbers en een groot aantal bestuursleden van de Oudheidkundige Vereniging. Op een van de banken is een koperen plaatje met inscriptie bevestigd. Omdat het kwartaalblad van de vereniging naar de voormalige standersmolen “De Olde Kaste” is genoemd, een molen die tussen Hengelo en Keijenborg heeft gestaan, was het niet zo moeilijk om de keuze van de picknickbank te bepalen. Voor passanten is het dan ook een prachtig gekozen plek om in deze drukke tijd even een rustpauze in te lassen.

8 augustus 2000
TOUWTREKWEDSTRIJDEN VORDEN -HENGELO-STEENDEREN
Vrijdag 11 augustus is het zover. Dan organiseert TTV Bekveld de touwtrekwedstrijden om het kampioenschap van de V.H.S. voor recreanten. Er hebben zich al een aantal teams aangemeld, terwijl opgave nog steeds mogelijk is. Dat dit evenement bijzonder spannende wedstrijden oplevert, is vanzelfsprekend. Voor u eens een mooie gelegenheid om kennis te maken met de touwtreksport of gewoon even een avondje uit om het slechte vakantieweer te vergeten. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur, de prijsuitreiking zal plm. 22.00 uur in de tent plaatsvinden. De wedstrijden worden gehouden op het terrein van TTV Bekveld aan de Wichmondseweg 41 (1 km vanaf de bebouwde kom). Voor inlichtingen of opgave: P. Berenpas, tel. 0575-461555. Tot ziens op 11 augustus.

HOOG BEZOEK
Op donderdag 31 augustus a.s. komt de Minister van Ontwikkelingssamenwerking mevrouw E. Herfkens, naar Hengelo Gld om de nieuwe Wereldwinkel aan de Spalstraat te openen. De medewerkers zijn erg blij dat zij de uitnodiging heeft aangenomen. Al bij eerdere gelegenheden heeft de minister blijk gegeven van haar belangstelling voor het werk dat door mensen in zo’n 400 winkels in heel Nederland wordt verzet. In een recent verschenen brochure “Een sociaal offensief in de wereldhandel” van het Ministerie van Buitenlandse zaken, voorzien van een voorwoord van mevrouw Herfkens, wordt aangegeven dat de consument de mogelijkheid heeft “om zijn zorg om te zetten in daden”. Daarbij wordt verwezen naar organisaties als Fair Trade, de hofleverancier van de Hengelose Wereldwinkel. Als een gedreven en kundige minister dit vindt, is er voor oude en nieuwe klanten een reden om naar de Spalstraat te komen.

15 augustus 2000Het harmonicagezelschap “DE TREKKEBUULS”

V.l.n.r.: zittend Aad Loonen, Hengelo, Trees Sueters, Keijenborg, Albert Pleysier, Enschede, Jos Gores, Doetinchem en Theo Jaaltink, Hengelo. Staand: Herman Bösing, Glanerbrug, Wim Romijn, Eefde, Cor van Weelen, Hengelo, Evert Baerends, Hummelo, Henk Boenink, Velswijk, Jo Bolk, Hengelo, Bep Lieverdink, Velswijk, Karin de Vries, Hummelo en Jan Brinkerink, Vorden.

SAMEN
Wie denkt dat de Hengelose Wereldwinkel de enige is die naar een nieuw pand verhuist, zit ernaast. Maar liefst 9 winkels in andere delen van het land (w.o. Dieren) zetten in de maanden mei en juni hun activiteiten voort in een andere winkelruimte. Nieuwe openingen volgen nog. Bijna ongemerkt is het aantal Wereldwinkels gegroeid naar 400. Het plezierige is dat er in Nederland kennelijk steeds meer mensen zijn die voor bepaalde boodschappen naar een Wereldwinkel gaan. Ze geven daarmee te kennen dat er daadwerkelijk iets moet veranderen aan de marginale positie die de armste landen op de wereldmarkt hebben.

22 augustus 2000
HE-KEIJ SCHOOLZWEMWEDSTRIJDEN
Op 23 aug. 2000 organiseert de zwem- en polver. He-Keij de jaarlijkse schoolzwemwedstrijden voor de schooljeugd van Hengelo en Keijenborg. Alle kinderen van de basisscholen kunnen hieraan meedoen. Afhankelijk van de leeftijd zwemmen de kinderen een afstand van 50 en 25 meter van de school-, rug- en vrije slag. Daarnaast zal er nog een geinslag en estafettes worden gezwommen. De inschrijving is inmiddels gesloten. Er zijn wellicht nog enkele plekken vrij, Wil je nog meedoen, bel dan even met 0575- 464186 en je hoort of er nog plek is. De wedstrijden beginnen om 14,00 uur op zwembad ’t Elderink in Hengelo Gld. Wilt u de kinderen eens zien zwemmen, kom dan gerust langs.

29 augustus 2000
WATERPOLOTOURNOOI HENGELO GLD
Op zondag 3 sept. a.s. zal zwem- en waterpolover. HeKeij haar jaarlijkse ENK-waterpolotournooi organiseren. Ca. 110 waterpoloërs en waterpolosters zullen vanaf 8 uur in 2 poulestrijden om de eer. Deelnemende ver. zijn: Hatem-Wezep uit Hattem, Scholtenhagen uit Haaksbergen, DOS uit Varsseveld, De IJssel uit Deventer, Montferland uit ’s Heerenberg en He-Keij zelf. Het tournooi kenmerkt zich door de gezellige sfeer en is een prettige opwarmer voor het nieuwe seizoen dat over een week van start gaat Zie verder De Reclame.

SCHILDERIJEN VAN OUD-HENGELOËR GERHARD-JAN SMEITINK TENTOONGESTELD
Van beide zijden heeft Gerhard Jan Smeitink uit Apeldoorn veel creatief talent van zijn ouders geërfd in het schilderen en dichten. De oud-Hengeloër, ruim 30 jaar werkzaam in het grafische vak bij Wegener in Apeldoorn, heeft naast zijn dagelijkse baan, heel werk gemaakt van zijn aanleg voor het schilderen. Nu als 72-jarige heeft hij een uitgebreide verzameling aan schilderijen, aquarellen, pentekeningen en collages. Enige tijd terug gaf hij gehoor aan een oproep zijn vele werken aan het publiek te tonen. Hij koos voor de galerie in de openbare bibliotheek in Zelhem om zijn werken te tonen. Naast zijn schilderijen heeft hij ook uitdrukking gegeven aan zijn dichterstalenten.

5 september 2000SCHUTTERSGILDE ST. JAN KEIJENBORG GESLAAGDEN BIJ SCHUTTERSGILDE
 
Foto: v.l.n.r. Leonie Jansen, Thijs Wassink en Sandra te Stroet Op 1 juli 2000 werden in de basisschool Roozengaardsweide te Hengelo Gld. de KNFM muziekexamens afgenomen, sinds januari van dit jaar is de drumfanfare van het Schuttersgilde hierbij aangesloten. Vanuit het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg wer dvoor het eerst in haar 147 jarig bestaan aan deze examens deelgenomen. Leonie Jansen en Sandra te Stroet namen deel aan het trompet A-examen en Thijs Wassink aan het bariton A-examen. Zie verder De Reclame.

CORDON CURSUS VOOR OUDERS “EFFECTIEF OMGAAN MET KINDEREN”
Het cursusbureau van Zorggroep Oost Gelderland organiseert in opdracht van Vereniging Kruiswerk Oost Gelderland een Gordon cursus voor ouders. De meeste ouders vinden het leuk om hun kind(eren) op te zien groeien en met hen om te gaan. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn er steeds terugkerende ergernissen: je kind haalt alles overhoop, het treuzelt, het schreeuwt, het luistert niet. Op zulke momenten merk je dat je eigenlijk niet weet wat het opvoeden van kinderen allemaal met zich meebrengt. Het is bekend dat problemen vaak ontstaan door een onduidelijke communicatie tussen ouder en kind. Zie verder De Reclame.

12 september 2000Minister Eveline Herfkens opent de Wereldwinkel in Hengelo Gld.

Even was de Spalstraat in Hengelo gld op donderdag 31 augustus j.l. de rust zelve, maar dat was maar schijn. Het verkeer mocht tijdelijk geweerd zijn, voor het pand met huisnummer 16 was het een drukte van belang. Royaal beschenen door de zon verzamelde zich een grote groep genodigden voor de opening van de Wereld winkel. Het College van B. en W., de directeur van het Landelijk Buro van de Vereniging van Wereldwinkels, oud-medewerkers, collega-winkeliers uit de regio, medewerkers van nu en nieuwsgierig geworden dorpsgenoten. De eregast Minister Herfkens kwam een half uur later, doordat het programma in Zeewolde, waar ze eerder op de dag verbleef, uitgelopen was.

20E WIELERRONDE VAN HENGELO GLD
Zondag 17 sept. a.s. organiseert RTV Vierakker-Wichmond de 20e wielerronde van Hengelo Gld. Evenals vorig jaar is Hengelo de afsluiting van het Gelders seizoen op de weg. Voordat de officiële wedstrijden van start gaan is er een Rabo dikke banden wedstrijd voor de schooljeugd t.e.m. 13 jaar. Er zijn 3 leeftijdsgroepen waarin enkele prijzen zijn te winnen, maar elke deelnemer krijgt in ieder geval een leuk aandenken aan het meedoen. Ben je niet ouder dan 13 jaar, dan kun je op de Rabobank in Hengelo, Vorden, Wichmond of Steenderen een inschrijfformulier halen en in Hengelo kun je ook op school zo’n formulier halen (even aan het hoofd vragen). Ben je helemaal vergeten in te schrijven, dan kun je je op 17 sept. voor de start nog melden bij “De Egelantier” in de Spalstraat.

TOERRIT HAMOVE

Zondag 17 sept. a.s. organiseert de toerafdeling van Hamove Touring, de 2e rit van dit jaar, de Herfstrit. Deze rit heeft een lengte van ca. 200 km en voert over mooie toeristische wegen door de Achterhoek en Duitsland. Denkt daarom aan de juiste en goede papieren bij u te hebben. Vanaf 9.30 tot 12.00 uur kan in de molen aan circuit “Varssel-Ring” te Hengelo Gld voor deelname worden ingeschreven. Zoals altijd hebben de heren van Hamove Touring ook nu weer gezorgd voor een prachtige route. Deelnemen hieraan betekent veel plezier beleven. U bent van harte welkom

19 september 2000
WILD WEST
Zondag 24 September in Hengelo Gld vanaf 11.00 uur Een fantastisch spektakel met o.a.: Line dancing • Hoefijzergooien • Bierpulschuiven • Spijkerslaan • Armworstelen • Koemelken en Ringsteken te paard • Pony’s voor de kinderen • Mini kinderkermis en een heleboel gezelligheid. Zondag 24 september zijn alle winkels geopend!

EXPOSITIE OP “DE BLEIJKE”
In zorgcentrum “De Bleijke” hangen in de maanden september en oktober mooie schilderijen van Ada ter Hardt. Ada ter hardt is geboren in Steenderen en ze woont in Doetinchem. Toen de kinderen het huis uit gingen, is ze gaan schilderen. Van dhr. Liesker leerde ze tekenen en aqualeren. Later nog wat lessen gevolgd bij Evelien Jorna in Terborg. Dhr. Hulshof heeft haar de techniek van het olieverven bijgebracht. Het liefst schildert ze buiten in onze mooie Achterhoek. De expositie is voor iedereen vrij te bezichtigen dagelijks van twee tot vijf uur in zorgcentrum “De Bleijke”, Beukenlaan 37 te Hengelo Gld.

GROOT ZANG- EN MUZIEKEVENEMENT IN HENGELO GLD
Op zaterdag 7 oktober a.s. wordt in sporthal de Kamp te Hengelo Gld een groot zang- en muziekevenement georganiseerd. De chr. muziekver. Crescendo en het chr. mannenkoor uit Zelhem zullen een kosteloos benefietconcert verzorgen, waarvan de opbrengsten door de Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld aangewend zullen worden om een gaarkeuken te kunnen realiseren in één van de Roemeense plaatsen waar zij actieve noaberhulp bedrijft. Zie verder De Reclame.

CARRIÈRE-ONTWIKKELING VOOR AGRARISCHE VROUWEN GLTO
Advies organiseert 2 cursussen carrière-ontwikkeling voor agrarische vrouwen. In deze cursus van 4 ochtenden krijgen de deelneemsters zicht op hun wensen en kwaliteiten. Aan de orde komen vragen als: keuze voor loondienst of starten met een eigen bedrijf of een nieuwe tak op het eigen bedrijf? Tellen vroegere opleiding, werkervaring, gevolgde cursussen, ervaring in gezin, huishouding, vrijwilligerswerk etc. daarbij mee?

26 september 2000
KOM SFEER PROEVEN ACHTER DE SCHERMEN VAN BAKKERIJ BRUGGINK
Het publiek is van harte welkom tijdens de eerste landelijke Dag van de Warme Bakker en wel bij bakkerij Bruggink aan de Raadhuisstraat 19 te Hengelo Gld en wel op woensdag 4 oktober 2000. Tussen 10.00 en 16.00 uur kan de consument letterlijk de sfeer proeven achter de schermen. De dag van de Warme bakker vindt plaats in de Week van het Brood, die van maandag 2 t.e.m. zaterdag 7 oktober wordt georganiseerd. Zie verder De Reclame.

UITGIFTE HANDBOEK OVER GEZONDHEID EN WELZIJN VAN JONGEREN DOOR GGD REGIO ACHTERHOEK
Dit handboek met als titel GGD-wijzer met kinderen voor 12- 19 jaar, is nu beschikbaar voor iedereen die vanuit zijn professie te maken heeft met deze leeftijdsgroep. Het handboek geeft uitleg, advies en verwijsmogelijkheden over de gezondheid en het welzijn van de groep jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Een veelheid van onderwerpen wordt behandeld: variërend van infectieziekten, gedragsproblemen, veiligheid, seksualiteit tot genotmiddelen en voeding. Al eerder verschenen het handboek voor 0 tot 4-jarigen en het handboek voor 4 tot 12 jarigen, gemaakt door de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Achterhoek in samenwerking met een aantal GGD’s. Hiervoor bestond een grote waardering en belangstelling en deze handboeken zijn inmiddels dan ook  uitverkocht. Het handboek GGD-wijzer met kinderen voor 12-19 jaar is nu tegen de kostprijs van f  55.- te bestellen bij de GGD regio Achterhoek. Dit kan telefonisch op nummer 0314-321260 van de  afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Achterhoek. De oplage is echter beperkt.

NAT. BONDSKAMPIOENSSCHAPPEN OP DE HIETMAAT IN HENGELO GLD.
Op zaterdag 30 september en zondag l okt worden de nationale kampioenschappen samengestelde menwedstrijden gehouden presentatie en dressuur, marathon en vaardigheid. Ongeveer 75 deelnemers zullen om de prijzen strijden. Zaterdag begint het om 9.30 uur en zondag vanaf 8.00 uur.

RVO-KLANT FIETST DE WINKEL UIT
Bij RVO-opticiën Groot Kormelink brillen en contactlenzen te Hengelo Gld was het onlangs weer feest. Een gelukkige winnares, mevrouw Lubbers uit Hengelo Gld, mocht de prijs in ontvangst nemen die werd uitgereikt in het kader van de actie Win een fiets van Peugeot bij RVO. Deze actie was gepubliceerd in het goed gelezen en landelijk verspreide huismagazine van de RVO-opticiëns, Beter Zicht. Zie verder De Reclame.

3 oktober 2000
ST GERARDUSKALENDERS 2001
De St. Gerarduskalenders 2001 zijn er weer. Het blijkt dat veel van deze kalenders nog niet zijn opgehaald. Ze kunnen alsnog opgehaald worden op vrijdag 6 okt. van 8.30-19.00 uur en op zaterdag 7 okt. van 8.30-17.00 uur bij Maria Wanders, Ottenkampweg 16, Keijenborg. Noteert u a.u.b. deze data. De kalenders kunnen niet allemaal bezorgd worden.

BREI-ACTIE VOOR ROEMENIË
Het is onderhand een goede traditie geworden om kinderen in Roemenië te verrassen met een presentje zo rond de kerstdagen. We weten dat veel mensen alweer aan het breien zijn. Dit jaar gaan de pakjes naar Poplita, waar we naast Ocna Mures ook goede contacten hebben. Dus iedereen die de Roemeense kinderen een warm hart toedraagt nodigen wij weer uit om aan de slag te gaan met mutsen, sjaals, wanten en sokken. In kleine, maar ook in grote maten. U kunt ook wol halen (of Brengen) bij Hermien Hiddink, tel. 462238.In november (de datum hoort u nog) is er gelegenheid om het breiwerk in te leveren. Onder het genot van een kopje thee of koffie zijn dan dia’s en foto’s te zien van o.a. de vorige actie. Wij wenden u veel breiplezier. Hermien Hiddink, tel. 462238, Jo Lubbers, tel. 463150, Rinie Disbergen, tel. 461425.

’t Hoekje bokbier

10 oktober 2000
ACHTERHOEKS KLASSE GALA 2000
Wederom schitterend benefiet-festival in het kader van de motorsport. Op zondagmiddag 15 oktober zal het welbekende en inmiddels alweer vijfde Achterhoeks Klasse Gala (AKG) gehouden worden. Hiervoor is er een prachtige circustent opgebouwd aan de Broekstraat te Hummelo. De verwarmde feesttent is vanaf 15.00 uur geopend. Het jaarlijkse benefietconcert is bestemd voor 250cc coureur Jarno “Kipje” Boesveld. Zie verder De Reclame.

DALES SPONSORT DE DAMES VAN HE-KEIJ.
Op de laatst gehouden trainingsavond van de dames van de zwem- en poloclub He-Keij uit Hengelo en Keijenborg werd een officieel tintje gegeven aan de overeenkomst met Dales Accountants en Adviseurs te Doetinchem en Zevenaar. Dales zal gedurende drie jaar de twee damesteam ondersteunen bij de aanschaf van de uitrusting, maar daarnaast ook een bedrag in de kas storten. Zie verder De Reclame.

GESLAAGDE HERDENKING 10-JARIG BESTAAN VLUCHTELINGENWERK HENGELO GLD
Met een tevreden, dankbaar en voldaan gevoel kijken we terug op onze jubileumactiviteiten. We ondervonden warme belangstelling en de interculturele markt vond plaats onder voortreffelijke weersomstandigheden. Heerlijk zonnen en genieten van al wat te zien, te beleven en te nuttigen was. Velen vroegen ons om de tekst van het FC Wereldlied. Het wordt hierbij afgedrukt. Zie verder De Reclame.

PASSEREN AKTE VAN TOEDELING VOOR HET LANDINRICHTINGSPROJECT “HENGELO-ZELHEM”
Op maandag 9 oktober 2000 is de akte van toedeling voor de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem gepasseerd. Deze handeling vond plaats in het zalencentrum “t Witte Paard te Zelhem, ten overstaan van mr. Pera, notaris ter standplaats Zelhem. De bijeenkomst begon om 9.45 uur. Na voorlezing van de belangrijkste tekstgedeelten werd de akte van toedeling ondertekend door de heren B. W. Zemmelink en ing. F. A. Kormelink, respectievelijk voorzitter en secretaris van de
Landinrichtingscommissie. In zijn functie van Rechter-commissaris voor deze ruilverkaveling ondertekende mede mr. D. Vergunst. Een belangrijk verschil met de gebruikelijke aktepasseringen bij wijzigingen van eigendomsverhoudingen is dat de eigenaren en andere belanghebbenden in de ruilverkaveling deze akte niet mede hebben ondertekend. De akte is namelijk gebaseerd op het door de rechtbank te Zutphen vastgestelde definitieve plan van toedeling Zie verder De Reclame.

Multifunctioneel gebruik van het clubgebouw IJSVERENIGING STEINTJESWEIDE TOEKOMSTGERICHT
Ruim zes jaar terug moest de jeugd van Hengelo Gld. voor aktief schaatsplezier uitwijken naar omliggende gemeenten. Aktievoerenden brachten daar verandering in en belegden de oprichtingsvergadering van IJsvereniging “Steintjesweide”. Dat de vereniging ijs en wederdienende een grote rol vervult, moge blijken uit het aantal geregistreerde leden, zowel eenlingen als gezinnen, in de loop der jaren is dat aantal gegroeid tot ver boven de 1000 leden, dus daarmede de grootste vereniging van Hengelo Gelderland. Zie verder De Reclame.

17 oktober 2000THE GROLSCHBUSTERS BRENGEN NIEUWE CD UIT

The Grolsch Busters, een punkrockband uit het Geldersche Hengelo brengt binnenkort hun tweede cd uit. Na het succesvolle album “The greatest (s)hits” uit 1997 komt er dan eindelijk een vervolg cd. Na de eerste cd is het allemaal buiten verwachting verlopen. De cd werd gedraaid op verschillende radiostations waaronder radio 3 en de reacties waren uitstekend. Ook in het buitenland hebben verschillende platenmaatschappijen gereageerd om een paar nummers van de cd op een verzamel exemplaar te mogen zetten. Zie verder De Reclame.

TONEEL
De Hengelose Toneel Vereniging is weer volop bezig met de voorbereidingen voor de najaarsuitvoering. De repetitie zijn weer in volle gang. Er is gekozen voor het blijspel. “Een drukke tied”, geschreven door Herman van de A. Het stuk speelt zich af in het café van Lucas en Griet Klaver. Als Lucas de benen neemt, neemt zoon Kobus de taken over. Al snel zal blijken dat Kobus geen al te beste cafébaas is, maar Truus de hulp weet hier wel raad op. De uitvoering wordt gehouden op zaterdag 2 en 9 dec. in party-centrum Langeler te Hengelo Gld. De regie is in handen van Diny Stuart. Het belooft weer een avond van lachen te worden, want tijdens de repetities wordt er heel wat af gelachen. Graag tot ziens op een van onze avonden.

Cafetaria Mien alles

24 oktober 2000
SAMENZANG REMIGIUSKERK HENGELO GLD
De zangdienst van zondag avond 12 november in de Remigiuskerk te Hengelo Gld onderging enige wijzigingen. Het aanvangstijdstip is om 19.30 uur en niet om 20.00 uur, zoals abusievelijk eerder vermeld werd. De organist Martin Mans uit Woerden heeft zijn medewerking aan de zangdienst afgezegd. Het bestuur van de Stichting Kerk en Cultuur heeft als vervanger kunnen aantrekken W. Kuipers uit Apeldoorn. Deze verleende al meerdere malen medewerking aan de zangdiensten in Vorden Zie verder De Reclame.

STEMMEN, LEZEN EN KIJKEN IN DE BIBLIOTHEEK VAN HENGELO GLD
Stemmen voor de verkiezing van het Boek van het jaar 2000 voor de Trouw publieksprijs 2000. In samenwerking met boekhandel Wolters kan iedere lezer ook dit jaar weer zijn of haar stem uitbrengen. Op beide locaties liggen genomineerde boeken te koop, ter inzage ,te bestellen of te reserveren, naast de authentieke stemformulieren en de speciale (gratis) Trouwbijlagen. Stemmen kan dit jaar tijdens de openingsuren, tot en met zaterdag 28 oktober. Zie verder De Reclame.

31 oktober 2000
CERTIFICAAT VOOR KEURSLAGERIJ VAN BURK
De bij de Vereniging van Keurslagers aangesloten slagerijen moeten voldoen aan strenge eisen. Elk jaar verricht één van de regiomanagers op een onverwacht moment een uitgebreide keuring om te bezien of de Keurslagerij nog aan alle gestelde normen voldoet. Bij de keuring komen punten aan de orde zoals hygiëne, assortiment, versheid, kwaliteit, vakmanschap en service. Het bedrijf van Keurslager van Burk te Hengelo Gld is onlangs gekeurd, met een goed resultaat. Dat betekent dat van Burk zich opnieuw een jaar lang Keurslager mag noemen en heeft hiervoor als bewijs een certificaat bedrijfskeuring 2000/2001 ontvangen. Zie verder De Reclame.

NIEUWE PREDIKANTE VOOR HERV. GEMEENTE
Na het afscheid van ds E. Noltus van de Herv. Gemeente te Hengelo Gld is de hoorcommissie naarstig op zoek geweest naar een opvolgster. Beroep werd uitgebracht op mevrouw Christina Ferrari-van Schuppen. Inmiddels heeft zij het beroep op haar uitgebracht aanvaard, zoals de kerkenraad liet afkondigen. Ds. Ferrari heeft ruim 10 jaar de kerkelijke gemeente van Rekken (gem. Eibergen) gediend. Zie verder De Reclame.

7 november 2000
START PROCEDURE GEMEENTELIJK HERINDELING
Gemeentelijke herindeling voor de gemeenten in de Liemers en de Achterhoek. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten te starten met de procedure tot gemeentelijke herindeling voor de gemeenten in de Liemers en de Achterhoek. Een meerderheid van de betrokken gemeenten heeft laten weten dat zij instemmen met dit besluit van GS. Zie verder De Reclame.

FILM HENGELO 2000
Zoals menigeen van ons al gezien of gehoord heeft, is de verfilming van de gemeente Hengelo in het jaar 2000, in volle gang. Tal van onderwerpen zijn inmiddels vastgelegd of komen deze laatste maanden nog aan bod. De begeleidingscommissie uit de oudheidkundige vereniging en vereniging voor bedrijfsvoorlichting, heeft dan ook een druk seizoen achter de rug. Vooral veel telefoontjes zijn gepleegd om de ruim honderd onderwerpen uit het draaiboek en alles wat daar in de loop van het jaar nog bijkwam, voor de filmers voor te bereiden. Maar vooral de beide filmers, Joop Tjoonk en Reinout Haaring hebben vele uren gestoken in het in beeld brengen van onze gemeente. Zie verder De Reclame.

BUREAU HENGELO GLD NIET MEER OP VASTE TIJDEN GEOPEND
Het politiebureau in Hengelo Gld is niet meer op vaste tijden geopend voor het publiek. Het bureau krijgt nu de functie van spreekuurlocatie. Dat betekent dat de burger alleen op afspraak het bureau kan bezoeken voor overleg met een politie-agent. Zie verder De Reclame.

“SINT JAN” IN CONCERT
Alhoewel beide verenigingen St Jan uit Keijenborg, resp. muziekver. en schutterij, een uiteenlopende doelstelling hebben, zijn er toch enkele raakvlakken. Sinds kort heeft de schutterij haar tamboergroep versterkt met een blazers-sectie en zich omgevormd tot drumfanfare. Het was dan ook een heel goed idee om als Keijenborgse verenigingen gezamenlijk op te treden voor het thuisfront. In zaal Winkelman traden beiden op voor een getrouwe aanhang. Op velerlei fronten zijn
muziek en schutterij het jaar door aktief voor de gemeenschap. Tal van jaren waren de muziekver. en schutterij een aanvulling op elkaar. Zie verder De Reclame.

Sinterklaas

Harmsen Enorm

Woninginrichting Grootbod

14 november 2000
Een nieuw motorwegraceteam geboren: PERFORMANCE RACING ACHTERHOEK
Dinsdagavond 7 november werd in de showroom van garage Wassink te Hengelo Gld. het nieuwe motorwegraceteam Performance Racing Achterhoek ten doop gehouden. Dit team is ontstaan uit de spontane samenwerking van de coureurs Jarno Boesveld, Hans Smees en Tonnie Wassink die besloten om zich met de races op de Varssel-Ring gezamenlijk te presenteren. Hierop kregen de heren zoveel goede reacties dat zij besloten om tijdens het lopende seizoen telkens 1 pitbox te bemannen. Zie verder De Reclame.

START PROCEDURE GEMEENTELIJK HERINDELING
Gemeentelijke herindeling voor de gemeenten in de Liemers en de Achterhoek. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten te starten met de procedure tot gemeentelijke herindeling voor de gemeenten in de Liemers en de Achterhoek. Een meerderheid van de betrokken gemeenten heeft laten weten dat zij instemmen met dit besluit van GS. In september hebben gesprekken met de betrokken gemeenten plaatsgevonden, waarin de wensen en meningen ten aanzien van een te volgen procedure zijn geïnventariseerd. De gemeenten hadden de keuze uit: een standaard, een vertraagde of een snelle procedure. De meeste gemeenten zijn voor een zorgvuldige, soms een standaard, soms een snellere procedure. Deze procedure houdt in dat begin 2001 een periode van open overleg tussen provincie en gemeenten van maximaal zes maanden start. Daarna zal door de provincie een herindelingsplan worden opgesteld, waarin nog mogelijke alternatieven zijn verwerkt. Over dit herindelingsplan nemen GS na de zomer van 2001 een besluit. Daarna zal het herindelingsplan ter inzage worden gelegd voor gemeenteraden, die drie maanden de tijd krijgen om hun reactie op het plan te formuleren. In de eerste helft van 2002 zullen Provinciale Staten een definitief besluit nemen over de herindeling. Vervolgens kan de herindelingsregeling aan het Rijk worden toegezonden.

21 november 2000
AANPASSINGEN AAN DE VARSSELRING
Het stratencircuit de Varsselring in het Gelderse Hengelo is tot wijd buiten de landgrenzen een begrip. Tal van nationale en internationale coryfeeën hebben op dit typisch Nederlandse circuit gereden. Het circuit voldoet nog steeds aan de eisen des tijds, maar toch heeft het bestuur van de HAMOVE gemeend het circuit op enkele plaatsen iets te gaan verbeteren. Doel daarvan is de baan ook in de toekomst aan alle eisen te laten voldoen. De snelheden van de motoren worden steeds hoger en dat leidt – terecht – tot steeds strengere voorschriften op het gebied van de veiligheid. Ook speelt het bestuur adequaat in op opmerkingen die door coureurs zijn geleverd. Zie verder De Reclame.

KOFFIECONCERT “REBORN”
De Stichting Commissie Oost Europa Hengelo (Gld.) organiseert op zondag 26 november een koffieconcert m.m.v. “Reborn”. Reborn is een enthousiast gemengd jongerenkoor. Het repertoire is veelzijdig o.a. gospels en popsongs. Wilt u een sprankelende vrolijke middag, kom dan zondagmorgen 26 november a.s. naar Party-centrum “De Smid” te Keijenborg, aanvang 11.30 uur. De entreeprijs bedraagt, inclusief een kopje koffie, ƒ 7,50 (kinderen ƒ 3,75). Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij: VVV Hengelo Gld. en Party-centrum “De Smid”.

28 november 2000

PONYCLUB HENGELO GLD.
Uitreiking wedstrijd-chabrakken en sweaters aan PC Hengelo door sponsoren. Vlnr Dhr. Johan Visschers van Rabobank Graafschap-West, Vivian Fontijn, Dhr. Harry Masselink, Laura Arntz, Karin Masselink en Mevr. Hetty Sueters. Al enige tijd waren de wedstrijdchabrakken en de sweaters van ponyclub Hengelo nodig aan vervanging toe. Wanneer je een dergelijke investering uit de eigen middelen moet bekostigen betekent dat een enorme greep uit de clubkas. Het bestuur ging
daarom opzoek naar sponsoren en met succes,zoals bovenstaande foto laat zien. Zie verder De Reclame.

5 december 2000
KINDERPOSTZEGELS EN KAARTEN
Hengelo Gld 4 december 2000 – Circa 10 vrijwilligers in Hengelo Gld. verkopen tot en met 22 december de nieuwe serie Kinderpostzegels met als thema ‘Kind en Avontuur.’ Daarnaast verkopen zij ook een uitgebreide collectie kersten wenskaarten. De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar honderden projecten voor kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland. De verkoopstand van het plaatselijk comité in Hengelo Gld. is te vinden op de volgende locatie: Zie verder De Reclame.

12 december 2000
Fietskijkdag
Op zaterdag 16 december wordt van 9.00 tot 12.00 uur aan het politiebureau Zelhem een fietskijkdag georganiseerd. Deze kijkdag is voor diegene bedoeld waarvan een fiets wordt vermist, waarvan al of niet aangifte is gedaan. Wel adviseren wij om het bewijs van aangifte mee te nemen, dan wel andere gegevens waaruit blijkt dat de vermiste fiets van u is. Tevens staan de gevonden fietsen uit Hengelo Gld. hier gestald.

19 december 2000
KERSTBINGO SUPPORTERSVERENIGING PAX
Woensdag 20 december organiseert de Supporters-vereniging PAX weer een van haar gezellige bingo’s in het clubgebouw van PAX. Ditmaal in een sfeervolle Kerstsfeer. Aanvang 20.00 uur. Er zijn weer fraaie prijzen te verdienen en tot slot wordt er een superronde gespeeld. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Drukkerij Wolters verkocht
Aan de adverteerders en lezers van weekblad “De Reclame” en cliënten van drukkerij Wolters. Hierbij deel ik U mede, dat ik mijn bedrijf drukkerij Wolters, per 1 januari 2001 heb verkocht aan drukkerij Uiterweerd. Ook zal deze drukkerij per 1 januari a.s. de nieuwe uitgever zijn van weekblad “De Reclame”. Dhr. en mevr. Uiterweerd zullen op het adres Regelinkstraat 16 te Hengelo Gld het bedrijf voortzetten. Voor de prettige relatie die ik vele jaren met de mensen in Hengelo Gld en omgeving mocht hebben, wil ik iedereen hartelijk bedanken. Ik ben er van overtuigd dat ook met drukkerij Uiterweerd op een prettige manier kan worden samengewerkt. Dank voor het vertrouwen dat U in ons bedrijf hebt gesteld en graag nog eens tot ziens, ook mede namens mijn vrouw. Groetend, Karel Lubbers

Aan de adverteerders en lezers van weekblad “De Reclame”.
Na een goede relatie van 5 jaar met drukkerij Wolters, hebben wij het bedrijf overgenomen van dhr. K. F. Lubbers. Ons bedrijf Uiterweerd drukwerk v.o.f. is nu gevestigd aan de Kampstraat 13 te Hengelo Gld en is een drukkerij voor familie-, handels- en reclamedrukwerk. Wij zullen m.i.v. 1 januari 2001 de aktiviteiten van drukkerij Wolters en Uiterweerd drukwerk voortzetten onder de naam drukkerij Uiterweerd, aan de Regelinkstraat 16 te Hengelo Gld. Het uitgeven van het weekblad “De Reclame” is voor ons nieuw, maar een grote uitdaging. Wij zijn ervan overtuigd dat dit samen met onze medewerkers en u als adverteerders gaat lukken. Wij bedanken dhr. en mevr. Lubbers voor het vertrouwen van de afgelopen jaren. Tevens wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig 2001. Ton en Marian Uiterweerd.

27 december 2000
Potbiljarten
Zondag 31 december Oudejaarsdag wederom ons traditionele Potbiljarten Puntbiljarten etc. Aanvang 14.00 uur. Tevens wensen wij iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2001. Winkelman Keijenborg.