9 januari 1996
Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland
Op woensdag 10 januari vertoont de vereniging vanaf 20.15 uur in de zalen van “Ons Huis” de films, video’s en dia’s uit haar archief. Aan niet-leden wordt een geringe vergoeding gevraagd.

Verspreiding “De Reclame”
Aan de jarenlange samenwerking tussen drukkerij Wolters (uitgever van weekblad “De Reclame”) en P.T.T.-Post, is wat betreft de verspreiding van “De Reclame” een einde gekomen. Andere inzichten hebben ons doen besluiten tot het nemen van deze stappen. Vanaf 8-9 januari zal de particuliere verspreidorganisatie P.B.B, de taken van P.T.T.-Post overnemen. Aan al die bestellers van de P.T.T., die al de jaren ons weekblad bij de mensen hebben bezorgd, zeggen wij heel hartelijk dank. Drukkerij Wolters.

EUGELINK ZONWERING KUNSTSTOFTECHNIEK bestaat 10 jaar. Welkom in onze showroom. De koffie staat klaar.

 

16 januari 1996

HOOFDPRIJS ST. NICOLAAS-AKTIE H.K.M.
De fam. Takkenkamp aan de St. Janstraat te Keijenborg is winnaar geworden van de hoofdprijs in de St. Nicolaas-aktie van de H.K.M. De hoofdprijs bestond uit het 3 minuten gratis winkelen bij Albert Heijn aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld . De fam. Takkenkamp had na de 3 minuten gratis winkelen voor ruim ƒ 600,- aan boodschappen bij elkaar. Daarna was er een gezellige bijeenkomst hij café ’t Hoekje.


Winnaar prijsvraag juwelier-opticien Kohler-Wissink
De prijsvraag die in de maand december bij juwelier-opticien Kohler-Wissink werd gehouden heeft een gelukkige winnares opgeleverd. Uit de vele goede oplossingen werd de hoofdprijs getrokken door de voorzitter van de HKM, dhr. Hofman. Uit handen van dhr. Kohler ontving mevr. Vrielink een waardebon voor een gratis weekend voor 5 personen naar een bungalowpark van Gran Dorado.

23 januari 1996
JOS TIEMESSEN GRAAFSCHAP BIJ SUPPORTERSVERENIGING PAX
Woensdag 1 januari a.s. houdt de Supportersvereniging PAX haar eerste algemene ledenvergadering, Jos Tiemessen, manager van de Graafsehap. heeft zich bereid verklaard om na afloop van de vergadering te spreken over de organisatie van betaald voetbal in het algemeen en die van de Graafschap in het bijzonder.

ACHTERHOEKSE MINI MOTOR CLUB “SLICK’96”
Achterhoekse minimotor club “Slick ’96” is een vereniging, welke inspeelt op de explosieve groei van mini motor racers in de Achterhoek. Zie verder De Reclame.

30 januari 1996
JAARVERGADERING SOLI DEO GLORIA Na het zingen van gezang 466. vers 1 en 3 opende de voorzitter. dhr. A. Maaldering de vergadering. Hij sprak van een bevlogen jaar, waarbij de vereniging drie leden ontvielen , te weten Jan Meenink. Minie Meemelink en Rita Wentink . Staande werden deze leden herdacht. Hierna kreeg de secretaresse Alie Hiddink de gelegenheid om het wel en wee van de vereniging in 1995 uit te spreken.

PRIJSUITREIKING BARBIE KAPWEDSTRIJD
Op woensdag 10 januari vond de prijsuitreiking plaats van de Barbie Kapwedstrijd. die was georganiseerd door kapsalon Frans Passchier Haarmode m.m.v. speelgoedzaak De Drievetol. Hier waren 6 prijzen te winnen. 3 in de leeftijd tot 9 jaar en 3 in de leeftijd van 9 t/m l 2 jaar. Er waren mooie en creatieve kapsels bij waardoor het voor de jury erg moeilijk was. Na een compliment van de bedrijfsleidster Ellen Hulshof over de mooi gekapte Barbies werden de kadobonnen van De Drievelol aan de jonge kapstertjes uitgereikt. Zie verder De Reclame.

6 februari 1996
GANGSTERS OF LOVE IN DE EGELANTIER
De bluesformatie Gangsters of Love zal op zaterdag 16 februari optreden in Grand café De Egelantier. Gangsters of Iove is opgericht door de Hengeloer Michiel Geurtzen. Zo’n achttien jaar geleden zat hij in zijn eentje op het podium van het Lochem-festival, dat later op de dag bevolkt werd door diverse bands van naam. ’s Ochtends tracteerde hij de vroege festivalbezoekers op nummers van onder meer The Rolling Stones en Jesse James. Geurtzen herinnert zich het optreden nog als de dag van gisteren. Zie verder De Reclame.

VERHUIZING ZORGGROEP IN HENGELO
Op 30 januari jl. is ZorgGroepOost-Gelderland in Hengelo verhuisd van Kastanjelaan 2c naar Kastanjelaan 11. Op de nieuwe lokatie zijn verschillende diensten ondergebracht. Vanuit deze lokatie biedt de zorggroep de diensten voor het consultatiebureau, de zwangerschapsgymnastiek en het diëtistenspreekuur aan. Verder zijn in het pand de trombosedienst (voorheen in De Bleijke). een verloskundige en een pedicure gehuisvest. Zie verder De Reclame.

13 februari 1996
START DERDE RONDE VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER IN HENGELO
13 februari start de derde ronde van het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Hengelo Gld. Het bevolkingsonderzoek loopt in de gemeente Hengelo tot begin maart. Alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 69 jaar krijgen twee weken voor de onderzoeksdatum een persoonlijke uitnodiging via de post. Voor de vrouwen die nu 50 of 51 jaar zijn is het onderzoek voor de eerste keer. Zie verder De Reclame.

20 februari 1996
START BEZOEK EN OPPASSERVICE VOOR OUDEREN IN HENGELO EN KEIJENBORG
Vrijdag 23 februari gaat de Bezoek en Oppasservice voor Ouderen (BOSO) in Hengelo en Keijenborg officieel van start. Vanaf die dag kunnen ouderen of familieleden van (dementerende) ouderen gebruik maken van de service van “BOSO”. Vrijwilligers komen thuis om op te passen en aktiviteiten met ouderen te doen, zodat de partner of verzorger even wat anders kan gaan doen buiten de deur. “BOSO” is een initiatief van vrijwilligersorganisaties die thuishulp verlenen in Hengelo en Keijenborg. Zie verder De Reclame.

Van der Mondt

27 februari 1996
25-JARIG BESTAAN VAN DE WELFARE (RODE KRUIS) AFD. HENGELO GLD
De feestmiddag voor de deelnemers begon met een openingswoord door de voorzitster mevr. Knols. Mevr. van Hengel vertelde daarna over het ontstaan van de Welfare, iedere Welfare-vrijwilligster krijgt van het Rode Kruis een cursus aangeboden bestaande uit verschillende technieken b.v. handwerken, manden vlechten enz. ’s Middags waren er vaak lezingen. Aan het eind van de cursus krijgt iedere medewerkster de Rode Kruis speld uitgereikt. Zie verder De Reclame.

 

5 maart 1996

Grotenhuys:
Wij stoppen met onze winkel OPHEFFINGSUITVERKOOP tot en met zaterdag 30 maart 1996. Grote kortingen op alle aanwezige artikelen.
Grotenhuys Spalstraat 18 – Hengelo Gld.

HTV

 

12 maart 1996
K.B.O. “ONS GENOEGEN” VOORLICHTINGSBIJEENKOMST OVER GOED ZIEN
Op donderdag 14 maart is er een ledenbijeenkomst in dorpshuis “De Horst” te Keijenborg. De aanvang is om 14.00 uur. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 650.000 Nederlanders over straat gaan met een onvoldoende gezichtsscherpte. Vooral ouderen zijn in die groep oververtegenwoordigd; hij hen is van één op de vijfde gezichtsscherpte niet goed. Dit terwijl goed zien met name voorde veiligheid in huis en op straat van essentieel belang is. Zie verder De Reclame.


SPANNEVOGEL NU OOK SPONSOR DAMES
Woninginrichting Spannevogel uit Hengelo Gld/Ruurlo heeft het damesteam van handbalver. S.V. Quintus uit Hengelo Gld in het nieuw gestoken. Het damesteam dat dit seizoen voor het eerst in de competitie uitkomt wil hiervoor de sponsor van harte bedanken. Op de foto de heren Heijink en Woerts (rechts op foto) die namens het bedrijf het tenue hebben aangeboden.

KONINGINNEDAG 1996
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Ook de commissie kinderspelen draait op volle toeren en komt met een andere opzet. De kinderen kunnen nu meer spelletjes doen. Het feest wordt gezien, de goede ervaringen weer gehouden op het terrein aan de Leliestraat. Jaarlijks is er ook de OPTOCHT. Deelname voor individuelen, groepjes, maar ook wagens. Wagens met een voorstelling krijgen startgeld. Wagens vooraf even melden (tel. 463026). Het onderwerp voor de optocht is vrij. Uiteraard zijn er prijzen te verdienen. Deze worden bij het gemeentehuis uitgereikt. Laten we er met elkaar iets moois van maken. Zie verder De Reclame.

SLOTAVOND SUPERLOTERIJ St. Commissie Oost Europa Hengelo Gld

Op woensdag 17 april a.s. houdt de Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld een informatieavond in partycentrum Langeler te Hengelo Gld. Tijdens deze informatieavond wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten tot nu toe t.b.v. Roemenië, met name uiteraard de voortgang van het zuivelproject in Ocna Mures. Ook worden eventuele nieuwe plannen toegelicht. Ook de jongerengroep van de Stichting zal verslag doen van o.a. de reis naar Roemenië in 1995 en van de plannen om een groep jonge Roemenen uit Ocna Mures in 1996 naar Hengelo Gld te laten komen. Zie verder De Reclame.

Lida Evers

19 maart 1996

HEREN 2 S.V. QUINTUS IN HET NIEUW
Renaultgarage Looman uit Zelhem heeft het 2e herenteam van handbalver. S.V. Quintus uit Hengelo Gld in het nieuw gestoken. Links op de foto dhr. E. Looman, die namens het bedrijf het tenue overhandigde en natuurlijk ook werd bedankt voor het nieuwe tenue.

BAKKER KREUNEN BAKT MEESTERWERKJE: BROODJE VAN VERMEER
Bakker Kreunen uit Hengelo Gld heeft sinds kort een overheerlijk nieuw meesterwerkje in zijn winkel: het Broodje van Vermeer. Hij bakt het Broodje van Vermeer speciaal ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling van de schilder Johannes Vermeer die tot 2 juni in het Mauritshuis te Den Haag te zien is. Zie verder De Reclame

 

26 maart 1996
25 JAAR HANDWERKEN UVV IN DE BLEIJKE
Deze maand was het 25 jaar geleden dat in de Bleijke een handwerkgroep opgericht is van de UVV. Mevr. van Dijke haalde in haar felicitatie, de beginperiode aan. Ongeveer een jaar na de opening van de Bleijke, kwam het verzoek bij de UVV, om een handwerkgroep op te richten. Eerst met de bewoners die toen nog rond de 65 jaar waren. Later kwam daar veranderingen, ook mede doordat er aktiviteitenbegeleiders aangesteld werden in de toenmalige bejaardencentra, veranderde de deelname aan de handwerkgroep. De mensen in de zorgcentra werden ouder en kregen meer behoefte aan “zorg op maat”. Hierdoor wisselde de deelname door de jaren heen. Ook is er voor mensen buiten de Bleijke nu gelegenheid om te komen handwerken voor de UVV. Zie verder De Reclame.

Benny Grotenhuys

2 april 1996
JUBILEUM VAN DEN HUL
Het is al weer 5 jaar geleden, dat de fam. Groot Kormelink de juweliersafdeling heeft overgedaan aan de fam. van den Hul. Deze 2 zaken onder één dak hebben nu dus hun eigen afdeling. Het grote voordeel hiervan is, dat de klanten optimale aandacht krijgen. In deze 5 jaar is er veel gebeurd. Met goede service is een grote klantenkring opgebouwd. Ze komen uit de verre omtrek. Bij van den Hul kan men terecht voor verkoop en reparaties van klokken, horloges, goud en zilveren sieraden. Om dit jubileum te vieren, bieden zij u in de maanden april en mei waardebonnen aan.

ACHTERHOEKSE KINDERWEEK BOORDEVOL SPECIALE ACTIVITEITEN
Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt er op 21 campings in de Achterhoek een speciale ‘kinderweek’ gehouden. Die week heeft plaats in de meivakantie, van 27 april tot en met 5 mei. Onder leiding van Streek-VVV Achterhoek organiseren 21 campings in deze vakantie verschillende activiteiten, speciaal voorkinderen. De deelnemende campings zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Kamperen in de Achterhoek’. Dit samenwerkingsverband organiseert een aantal activiteiten in voor- en naseizoen. De kinderweek is hier één van. Zie verder De Reclame.

9 april 1996

FA. STAPELBROEK EN JANSEN B.V. TE HENGELO GLD PLAATST 150e UITZENDKRACHT
De op 18 september 1995 geopende vestiging van uitzendbureau “Start” te Zelhem heeft inmiddels de honderdvijftigste uitzendkracht aan een baan geholpen. Karsten Peyzel heet de gelukkige, hij is geplaatst bij het bedrijf Stapelbroek en Jansen BV te Hengelo Gld. Als beide partijen tevreden zijn behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. De uitzendkrachten voor wie tot dusver succesvol is bemiddeld komen voornamelijk uit de gemeenten Zelhem en Hengelo Gld. Vierentwintig van de hondervijftig hebben volgens vestigingsmanager Cor Swiers van “Start” Zelhem inmiddels een vaste baan gekregen of genieten het uitzicht daarop. Ook hebben veel scholieren via “Start” een vakantiebaantje gekregen. “Start”, dat landelijk ruim 300 vestigingen heeft, zit met 13 kantoren in de Achterhoek.

SUPPORTERS VAN “CRESCENDO” VOEREN WEER EEN TONEELSTUK OP
Net zoals voorgaande jaren zullen de supporters van de christelijke muziekvereniging “Crescendo” uit Hengelo Gld weer een toneelstuk opvoeren en wel op zaterdag 13 en 20 april in het gemeentecentrum “Ons Huis” aan de Beukenlaan te Hengelo Gld. Het toneelstuk van dit jaar heeft als titel: “Het Eindpunt” en is een blijspel in drie bedrijven en geschreven door J. Hemmink-Kamp. Het toneelstuk speelt zich af rondom Jacob en Liesbeth Kuipers. Op de dag dat Jacob 65 wordt en de zoon en schoondochter na lange tijd weer eens op bezoek komen, heeft de schoondochter Truus naast de felicitatie voor Jacob ook nog een andere mededeling voor het echtpaar Kuipers en wel dat Jacob en Liesbeth al geruime tijd ingeschreven staan voor een plaatsje in het nieuwe bejaardenhuis. Zie verder De Reclame.

INFORMATIE-AVOND OVER ROEMENIË EN TEVENS LAATSTE TREKKING SUPERLOTERIJ
In de afgelopen jaren bent u op de één of andere manier betrokken geweest bij hulpprojekten voor Roemenië o.a. het zuivelprojekt. Maar ook bij het verstrekken c.q. verwerken, vervoer etc. van kleding en andere hulpgoederen, zowel actief als ondersteunend. Het eerste gedeelte van het zuivelprojekt is nu bijna afgerond zodat over enkele maanden de fabriek kan gaan starten. Hierover en over alles wat hierop een vervolg moet krijgen wordt een informatieavond gehouden op woensdag 17 april a.s. aanvang 19.30 uur in partycentrum Langeler te Hengelo Gld. Voor die avond is een gevarieerd programma samengesteld, waarin naast veel informatie ook een optreden van de dansgroep “Dobro-Dosli”, een groep bestaande uit ongeveer 12 personen die in verschillende originele klederdrachten een wervelende show van Roemeense en Hongaarse volksdansen zullen opvoeren. De oud-plaatsgenoot dhr. G. Tijdink, beter bekend onder de naam “Droadnaegel” zal als conferencier deze avond aan elkaar praten. De weledelgestrenge heer mr. A. Schellenbach, notaris te Hengelo Gld zal deze avond, wederom geheel belangeloos, de laatste trekking van de superloterij verzorgen. Zie verder De Reclame.

GESLAAGDE VOORJAARSUITVOERING CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO
M.m.v. Chr. Mannenkoor Zelhem Op zaterdag 30 maart j.l. hield de chr. muziekvereniging Crescendo haar jaarlijkse voorjaarsuitvoering in een goed gevulde sporthal “De Kamp” te Hengelo Gld. Na het gezamenlijk zingen van Gezang 300 heette voorzitter H. Waarlo een ieder van harte welkom, in het bijzonder het College van B. en W., ere-voorzitter Wagenvoort en vertegenwoordigers van zusterverenigingen. Daarna gaf hij het woord aan de lady-speaker mevr. J. v.d. Velde, die het hele programma op een leuke manier aan elkaar praatte. Als eerste kwam de leerlingengroep van de harmonie o.l.v. H. Kraxner aan bod. Deze groep bracht 2 nummers ten gehore. Ondanks de zenuwen van de jonge muzikanten brachten zij het er goed af en bleek er een goede vooruitgang te zijn. Zij kregen dan ook een welverdiend applaus. Zie verder De Reclame.

HERMAN BROOD BIJ CAFÉ HEEZEN TE STEENDEREN
Hoewel vrijwel niemand er bij stil staat lijkt het er toch echt van te komen. Dit jaar hoopt Neerlands enige echte rock ’n roller, beeldend kunstenaar, dichter en filmacteur Herman Brood in november vijftig jaar te worden. Een van zijn lang gekoesterde wensen gaat dan in vervulling, een heuse solo C.D. met als titel “Kidstuff’. Een gehele andere werkwijze dan normaal aldus de rockende grootvader. Ik heb alle nummers zowel de tekst als de muziek het afgelopen jaar zelf geschreven. Daarnaast speel ik ook alle drum- en baspartijen evenals alle solo-instrumenten, dit alles heb ik opgenomen in een mobile studio die we dan een keer bij ons favoriete café hebben gestald en de volgende keer aan zee … Zie verder De Reclame.

16 april 1996
GROENE FIETSDAG TE HENGELO GLD
“Leer uw dorp en omgeving kennen” Onder dit motto heeft de V.V.V. te Hengelo Gld een fietstocht georganiseerd op zondag 28 april ter opening van het fietsseizoen 1996. In deze tocht van ongeveer 28 km wordt een gedeelte van de kersverse bomenwandelingentocht opgenomen, maar op deze dag dus per fiets. Bij het V.V.V. gebouw aan de Sterrenweg wordt de gelegenheid gegeven een kopje koffie te gebruiken aan het begin of aan het einde van de fietstocht. De start is tussen 11.00 en 13.00 uur. Bij slecht weer wordt de fietstocht gehouden op 19 mei. De kosten aan deze middeg verbonden zijn ƒ 2,50 inclusief een kopje koffie en een leuke herinnering.

ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945 IN HENGELO GLD GAAT DEZE ZOMER WEDEROM OPEN!
Door een wijziging in de plannen met het pand waarin het museum nu gevestigd is, is men in de gelegenheid om de collectie ook deze zomer weer open te stellen voor publiek. Na overleg met de heer Wansink heeft men een nieuw seizoen voorde boeg, waarin natuurlijk weer allerlei nieuwe dingen aan de collectie zijn toegevoegd en al het bestaande waar mogelijk wordt verbeterd en uitgebreid. Een aantal VVV’s uit de regio hebben zelfs al gebeld met de vraag of de nieuwe folders al klaar zijn en daar wordt nu aan gewerkt. Uit deze reakties blijkt overduidelijk dat het Achterhoeks Museum 1940-1945 wel degelijk in een behoefte voorziet. Een tweetal onderhandelingen in een naburige gemeente met betrekking tot permanente vestiging zijn helaas niet van de grond gekomen. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om van de huidige situatie nog weer volop gebruik te maken. Jean Kreunen is er in geslaagd een complete uitgave van het illegale krantje de Frontloupe uit Zutphen te bemachtigen van een van de initiatiefnemers van toen en dat mag absoluut uniek genoemd worden. Een compleet Duits 2 cm Flak luchtafweer kanon is dit seizoen nieuw en ook de gehele café inventaris van café Hesselink aan de Vordenseweg is in aangepaste vorm te bewonderen als daar een paar Nederlandse soldaten een biertje drinken. Zie verder De Reclame.

OPENING NIEUWE WERELDWINKEL
Op vrijdag 19 april a.s. wordt de nieuwe wereldwinkel aan de Raadhuisstraat 4 in Hengelo Gld feestelijk geopend. Onno Luske, de voorzitter van de werkgroep wereldwinkel in Hengelo Gld, zal om 16.00 uur de opening verrichten. Hiermee is een eind gekomen aan weken van voorbereiding. Deze waren nodig om de voormalige slijterij van Albert Heijn om te toveren tot een winkel met een moderne uitstraling. Hiervoor zijn veel lichte kleuren in het interieur gebruikt. Voor de buitenkant is echter gekozen voor de bekende wit-gele kleur van de wereldwinkel. Na de officiële opening is er tot 20.00 uur gelegenheid om het pand te bekijken en rrjet de medewerkers onder het genot van een kopje Max Havelaar van gedachten te wisselen. Zie verder De Reclame.

“DE WITTE REUS” TERUG OP DE “VARSSELRING” Op de plaats waar hij in het verleden in de motorsport furore maakte, circuit “Varssel-Ring” te Hengelo Gld, zal “De Witte Reus”, Wil Hartog tijdens de int. wegraces van zondag 5 mei a.s., weer het circuit opgaan om enkele ronden te rijden. Wil Hartog is thans voorzitter van de Stichting Promotie Motorsport, die participeert in het race-programma van Hamove en als zodanig aanwezig. De Thunderbikes (Supersport 600), rijden 2 wedstrijden en als de voortekenen niet bedriegen wordt het een zeer spannende en felle strijd op de “Varssel-Ring”. Het verdere programma bestaat uit wedstrijden om het Open Nederlands Kampioenschap.

POPPEN IN DE BLEIJKE
In bejaardencentrum de Bleijke zal Christien te Stroet Wolbrink, een geboren Hengelose, tot 7 mei voor de eerste keer haar poppen tentoonstellen. Haar poppen (hoofd, handen en voeten) zijn gemaakt van zelfhardende klei. Voor de aankleding van haar poppen maakt ze gebruik van allerlei restanten stof, leer, wol, kralen, veertjes enz. Christien heeft allerlei soorten poppen gemaakt. De ene keer vindt ze het leuk om een pop te maken die ergens op lijkt, de andere keer gaat haar voorkeur uit naar een fantasiefiguur. Het liefst maakt ze trollen en bosmannetjes, daarbij kan ze haar fantasie de vrije loop laten gaan en kan ze allerlei natuurlijke materialen bij gebruiken. Zie verder De Reclame.

Oranjefeest

23 april 1996
SCHOOLVOETBAL
Woensdagmiddag 24 april a.s. worden op de velden van de v.v. PAX de jaarlijkse schoolvoetbal wedstrijden gehouden om het kampioenschap van de gemeente Hengelo Gld. De grote scholen spelen met hun A-team om de grote wisselbeker (in ’95 Rozengaardsweide), hun B-team met Bekveld en Varssel (in ’95 eerste) om de B-wisselbeker. terwijl de meisjes zeventallen zich uitermate inzetten hun nieuwe wisselbeker een jaar in de vitrine te mogen bewaren (in ’95 definitief door St. Bernardus gewonnen). Het winnende A-team en het winnende meisjes zevental gaat vervolgens proberen afdelingskampioen te worden op 11 mei op de velden van de s.v. Klarenheek te Klarenbeek.

1 mei 1996


Slijterij ’t Hoekje wordt Gilde Wijnhuis

Slijterij ’t Hoekje is onlangs aangesloten bij ’t Gilde Wijnhuis, een groep van circa 130 kwaliteitsslijters, verspreid over heel Nederland. Zoals de naam al zegt biedt ’t Gilde Wijnhuis een kompleet aanbod van wijnen uit de hele wereld, van Frankrijk tot Argentinië en van Californië tot Australië. De slijterij van Hein, Richard en Engelien geniet al lange tijd bekendheid in Hengelo. Men kon er altijd al uitstekend terecht voor een omvangrijk assortiment wijn, bier, gedistilleerd en fris. Vooral het uitgebreide aanbod van een serie schitterende whisky’s is indrukwekkend, een echte specialiteit van het huis. Nu men lid is van ’t Gilde Wijnhuis zal met name het wijnassortiment aan kwaliteit winnen. Zie verder De Reclame.

TRIATHLON HENGELO (GLD.)
In 1996 wordt al weer voor de zevende keer een triathlon in Hengelo Gld georganiseerd. Deze triathlon is een onderdeel van het “Gelders Triathlon Circuit (G.T.C.) Van Geenhuizen B.V.”. Dit circuit bestaat in 1996 uit acht triathlons die respectievelijk worden gehouden in Hengelo Gld, Laren, Bemmel, Wehl, Aalten, Didam, Doetinchem en Arnhem. Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

GEDACHTEN – GEDICHTEN van Rene Lubbers
Onder deze titel is een gedichten-bundel verschenen van Rene Lubbers uit Hengelo Gld. De heer Lubbers lijdt vanaf 1991 aan de ongeneeslijke en dodelijke ziekte A.L.S. (amyotrofische lateraal sclerose) en is sinds 1993 daardoor geheel verlamd. De selectie gedichten uit de bundel stammen uit de tijd van vlak na de diagnose, tot aan zijn algehele verlamming nu ruim twee jaar geleden. Ze vertellen van zijn strijd en de frustraties die daar bij horen, van zijn hoop en van zijn wanhoop. Hij bedient zijn computer met een klein laserstraaltje wat op zijn bril gemonteerd zit. Zo kan hij schrijven, maar ook moet hij zo communiceren omdat het praten ook uitgevallen is. Zie verder De Reclame.
7 mei 1996

CD PRESENTATIE THE HURRICANES
Dit jaar is het 35 jaar geleden dat rock and rollband “The Hurricanes” werd opgericht. Dit heugelijke feit wil men onderstrepen met de presentatie van een CD met als titel: “The Rock ‘n’ Roll years”. In 1961 werd The Hurricanes opgericht door een stel vrienden uit Hengelo Gld. De jongens waren destijds 13 jaar jong. “Hoogtepunten” uit die periode waren o.a.: – optredens als “jongste rock and roll band van Nederland” – Radio-opname voor Avro’s jongerenprogramma “Minjon” – Voorprogramma’s (in die tijd heette dat “teenager-shows) met: Ben Steneker Willeke Alberti John Lamers & Cees and the Skyliners Johnay Lion and the Jumping Jewels The Motions. Eind 1967 werd de band opgeheven omdat studie, werk, militaire dienstplicht en het grazen in het grote erotische weiland zo veel tijd in beslag nam dat van geconcentreerd repeteren geen sprake meer kon zijn. In 1986 werd door de oprichters van de voormalige beatclub “Square” in Hengelo Gld een reünie georganiseerd. Ter gelegenheid hiervan werden de ouwe jongens van The Hurricanes gevraagd om voor een keertje de instrumenten op te pakken en een paar nummers te spelen. Dit werd een daverend succes! Er kwamen direct na dit optreden enkele aanbiedingen binnen. Gezamenlijk werd besloten om op beperkte schaal door te gaan. Tot de dag van vandaag spelen The Hurricanes onder het motto: “Het hoeft niet zo nodig maar we doen het wel graag”. Dit motto bracht de band van Ameland tot Nijmegen en van Lichtenvoorde tot De Bilt. In het oog springende optredens waren o.m.: Voorprogramma’s Q 65, Normaal (meerdere malen,) Dave Dee Dozy Beaky Mick and Tich , Rowwen Hèze, Festivals met Long Tall Ernie and the Shakers Sandy Coast , Willem Duyn Normaal, Kenmerken van The Hurricanes zijn: hard werken op het podium, plezier, authenticiteit (niet te verwarren met nostalgie), herkenbaarheid en feest!! De band speelt Amerikaanse Rock and Roll afgewisseld met Rythm’ and Blues. De bemanning: Nees van Petersen gitaar, zang Stef Geurtzen gitaar, zang, mondharmonica Leo Meijers gitaar, (absoluut geen zang) Wim Boerman bas, Willem Menting drums. De CD presentatie vindt plaats op hemelvaartsdag 16 mei in Grand Café De Egelantier aan de Spalstraat 44 te Hengelo Gld van 16.00 tot 18.00 uur.


40-JARIG DIENSTJUBILEUM BERTIE BOSMAN
Op zaterdag 20 april j.l. om 14.00 uur was het dan zover, groot feest aan de Ruurloseweg 38, het was stralend weer en de buurt had alles versierd wat maar mogelijk was. Bertie Bosman vierde het 40-jarig dienstjubileum bij de Deltha. De officiële huldiging was al op 2 april bij de Deltha in Zutphen gebeurd, maar het feest dat hieraan gekoppeld zou worden moest doorgeschoven worden naar 20 april. Een grote wens van Bertie was met de koets en paarden naar de feestzaal gebracht te worden. Tot zijn grote verrassing werd dit spontaan aangeboden door de Fam. Harmsen van de Varsselseweg. Na een rondrit door het dorp arriveerde men om 14.30 uur bij Hotel Langeler, waarom 15.00 uur een druk bezochte receptie volgde, ’s Avonds was er nog een daverend feest waar Bertie met plezier op terug kan zien.

Torleiff Hartelman

14 mei 1996
KEIJENBORGSE FIETSVERENIGING TOURCLUB KEIAOSERS
Als voorbereiding op het nieuwe seizoen is door de tourcommissie een tochtenkalender opgesteld, waarin opgenomen een aantal zelf ontwikkelde mooie fietsroutes door de eigen prachtige streek, een aantal toertochten georganiseerd door zusterverenigingen uit naburige plaatsen en een aantal tochten buiten de provincie- en zelfs landsgrenzen. Hoogtepunt van het seizoen Wordt het clubweekend in de Vlaamse Ardennen eind juni. Zie verder De Reclame.

NIEUW SEIZOEN VOOR ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945
Een reis door de oorlogsjaren zo mag een bezoek aan het Hengelose Museum 1940-1945 wel genoemd worden. De collectie is de afgelopen maanden weer opnieuw in stelling gebracht en wederom zijn de medewerkers van het Achterhoeks Museum 1940-1945 erin geslaagd het materiaal op een bijzonder boeiende wijze te presenteren. De routing is vereenvoudigd en dat geeft de bezoekers meer rust tijdens het kijken, verder is er dit jaar voor een meer thematische aanpak gekozen. De bezoeker zal veel onderwerpen aantreffen in een soort diorama sfeer, dat wil zeggen een zo realistisch mogelijke omgeving nabootsen, het lijkt of je er bij betrokken wordt en dat is de bedoeling. Zie verder De Reclame.

MUZIEKSCHOOL HANS SCHEERDER VIERT 20-JARIG JUBILEUM
Zo’n 20 jaar geleden begon Hans Scheerder met het geven van piano- en orgelles. Als afgestudeerd conservatoriumleerling combineerde hij het docentschap, met zijn werkzaamheden als toetsenist bij destijds bekende muziekformaties als “Het Gelders Kwartet” en “Free Sense”. In de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd. Hans Scheerder richt zich sinds geruime tijd full-time op het lesgeven in zijn muziekschool in Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

21 mei 1996
“CRESCENDO” HOUDT SLAATJES-AKTIE
De chr. muziekvereniging “Crescendo” houdt op zaterdag 25 mei a.s. een slaatjes-aktie. In samenwerking met Partycentrum Langeler zullen de slaatjes worden gemaakt en vervolgens gaan de leden en supporters van de muziekvereniging vanaf ’s morgens 9.30 uur op pad om op deze zaterdag voor de Pinksteren de heerlijke slaatjes huis aan huis te verkopen. Uiteraard hoopt men dat deze aktie aan zal slaan, zodat het een vervolg zal krijgen. Crescendo is er klaar voor!

28 mei 1996
NEDERLAND WINT BRONZEN MEDAILLE TIJDENS EERSTE EUROPESE BEROEPENWEDSTRIJDEN
Gijs Korten (Hengelo Gld.) pakt bronzen medaille Op 11 mei j.l. heeft Gijs Korten (Hengelo Gld.) uit handen van de Minister van Onderwijs in Luxemburg de bronzen medaille in ontvangst mogen nemen. Gijs (19) behaalde de derde prijs op het onderdeel Schilderen tijdens de Europese Beroepenwedstrijden voor jongeren tot 21 jaar, die dit jaar voor het eerst plaatsvinden. Het initiatief voor deze Europese Beroepenwedstrijden is genomen door Luxemburg, waarbij de internationale beroepenwedstrijden die het afgelopen jaar in Lyon (Frankrijk) zijn gehouden, model stonden. De deelnemende landen waren, naast Nederland, Noorwegen, Duitsland, Liechtenstein, Frankrijk, Denemarken, Zwitserland, Hongarije en Luxemburg. Het onderdeel Schilderen was breed vertegenwoordigd in Luxemburg. Mede dankzij de inzet van de heer L. Olinger, vice-president van de Uniep (Europses organisatie van schilderswerkgevers, waarbij ook de Koninklijke Verenigng FOS AG is aangesloten), hadden 9 Europese landen deelnemers afgevaardigd. Onder de deelnemers bevonden zich 2 vrouwen (Denemarken, Liechtenstein). Zie verder De Reclame.

4 juni 1996
GEZELLIGE CONTACTMIDDAG 50-PLUSSERS
Op woensdag 12 juni is er een gezellige middag van de K.B.O. afd. Hengelo Gld. Deze wordt net zo als vorig gehouden in restaurant ’t IJsselboerke op het IJsselstrand te Doesburg. Het vertrek is om 13.30 uur bij hotel Leemreis. Bij aankomst wordt begonnen met een heerlijk kopje koffie en gebak. Daarna is er op veler verzoek een film over het zilveren priesterfeest van de pastoor van Hengelo en omgeving. Tevens is er gelegenheid om te kaarten of een babbeltje te maken onder het genot van een drankje. Ter afsluiting is er om 17.00 uur een diner verzorgd door Majorie en Frank Wolbrink. Zie verder De Reclame.

“CRESCENDO” ORGANISEERT WEER EEN ROMMELMARKT
Net zoals voorgaande jaren zal de chr. muziekvereniging “Crescendo” uit Hengelo Gld ook dit jaar weer een Rommelmarkt organiseren. Dit jaar al voor de 24e keer en wel op zaterdag 8 juni a.s. De Rommelmarkt zal weer plaats vinden in de nabijheid van de Welkoop winkel aan de Spalstraat te Hengelo Gld. De aanvang van de verkoop is gepland om 10.30 uur. Bij eventueel slecht weer zal de Rommelmarkt worden gehouden op zaterdag 15 juni. De supporters van “Crescendo” zullen ook weer aanwezig zijn met o.a. de bekende wafels.

11 juni 1996
OPTREDEN BULL-IT BIJ CAFÉ WINKELMAN TE KEIJENBORG
Op zaterdag 15 juni treedt de Varsseveldse Rhythm & Blues formatie Bull-It op bij café Winkelman te Keijenborg. Deze band is al bijna tien jaar een graag geziene gast op de podia van het Oost-Gelderse club- en cafécircuit. Bull-It ontwikkelde zich door de jaren tot een formatie die zich net zo goed thuis voelt in een rokerige bruine kroeg als in een stampende feestzaal. Zonder concessies aan de rhythm & blues is ieder optreden een groot feest en krijgen publiek en zaaleigenaar waar voor hun geld. De groep bestaat uit zes gedreven muzikanten met als leading lady zangeres Jacqueline Scheuter. Zie verder De Reclame.

18 juni 1996
25 JAAR OUDERENSOOS U.V.V.
Deze keer stond de soosmiddag van de U.V.V. in het teken van haar 25-jarig bestaan. Daar de soosbezoekers wel erg fervente kaart- en bingospelers zijn werd het eerste uur van deze middag daarmee doorgebracht. Daarna werden de bezoekers door de leiding uitgenodigd naar de grote zaal van “Ons Huis” te gaan en onder vrolijke muzikale klanken kwam men daar binnen. Evenals 25 jaar geleden, bij de oprichting van de soos, werd men getrakteerd op koffie en een heerlijk stuk gebak. Mevr. van Dijke memoreerde in haar welkomswoord hoe ook dit onderdeel van de U.V.V. tot stand was gekomen en inmiddels in een grote behoefte voorziet. De eerste jaren vond men onderdak in café de Zon bij de fam. Bruggink, een geweldige tijd. Maar toen deze zaak werd gesloten moest een ander onderdak worden gezocht. Dat werd tot 1975 in de serre van het oude Rusthuis aan de Kastanjelaan. Het was er knus en gezellig maar veel te klein en zomers erg warm. Daarna werd het “Ons Huis”. Nog steeds wordt daar om de veertien dagen de soos gehouden. Zie verder De Reclame.

Torleif Hartelman boekt goede resultaten TT-START OP 29 JUNI
Torleif Hartelman, /oon van de bekende Hengelose motorhandelaar Bennie Hartelman en werkzaam in het gelijknamige familiebedrijf Hartelman Motoren, zit lekker in zijn vel. Dat is in het seizoen tot nu toe ook wel eens anders geweest. Nadat de wegrace-coureur in de klasse Supersport 600 leuke uitslagen had behaald in Zandvoort en met Pasen op het TT-circuit in Assen een 5e en 6e plaats, waren de ogen van de vele motor-sportliefhebbers uit de regio en ver daarbuiten, op hem gericht tijdens de wedstrijd van zondag 5 mei op zijn thuiscircuit de “Varssel-Ring” te Hengelo Gld. Vooraf, op de persconferentie werd hem gevraagd hoe hij zijn kansen zag in Hengelo Gld, waarop hij antwoordde te rekenen op goede resultaten. Zie verder De Reclame

25 juni 1996
SENIOREN-TAXI
De gemeentelijke commissie voor het ouderenbeleid in Hengelo Gld verheugt zich in een gestadig groeiende deelname van ouderen aan het personenvervoer per Senioren Taxi, van huis tot huis op ieder moment van de dag, mits 24 uur van tevoren aangevraagd. Mede dankzij de medewerking van het gemeentebestuur is de deelname gesteld vanaf 60 jaar. Ook mogen de instellingen en bedrijven wel even genoemd worden, die dit belangrijke vervoer voor ouderen financieel willen steunen nl. Van Geenhuizen Architect en Bouwplanbureau B.V.; Rabobank Hengelo en Keijenborg; Gerrits Lammers Makelaardij O.G. B.V.; Nissan Autobedrijf Jos Herwers: Bijenhof Startenmakers B.V.; Gemeente Hengelo Gld. Zie verder De Reclame.

PROMOTIE EN KAMPIOENSCHAP KEIJENBURGSEBOYS
Onlangs wist het 1e elftal van de S.V. Keijenburgse Boys de promotie naar de 5e klas KNVB te realiseren en bovendien werd het kampioenschap in hun klasse binnengehaald. Voor het bestuur aanleiding om het een en ander op feestelijke wijze te vieren. Daartoe werd op vrijdagavond 14 juni een receptie gehouden. Ceremoniemeester Johan van Aken. die de verdere avond op leuke wijze de verschillende sprekers aankondigde, opende de avond en gaf het woord aan voorzitter Hans Mokkink, die een ieder hartelijk welkom heette en de totstandkoming van promotie uiteenzette en een ieder die aan de resultaten had meegewerkt hartelijk dank zei. Om het goede beleid voort te zetten, hebben we het contract met trainer Hans Lenselink met 2 jaar verlengd, zo zei hij. Zie verder De Reclame.OPENING HERNIEUWDE ACCOMODATIE T.T.V. BEKVELD
Zaterdagmiddag 15 juni was het voor de TTV Bekveld een zeer belangrijke dag. De bestaande accomodatie van de vereniging was aan een grondige renovatie en uitbreiding onderworpen en op deze middag werd op feestelijke wijze het vernieuwde gebouw heropend. Dhr. Niessink, secretaris van de vereniging, nam de microfoon ter hand en nodigde voorzitter Peter Berenpas uit voor het openingswoord. Deze heette een ieder hartelijk welkom en in het bijzonder burgemeester van Beeck Calkoen, wethouder Meurs en de heer Lubach van de gemeente Hengelo Gld. Ook een speciaal woord van welkom was er voor de heer Barink van het gewest Oost van de Nederlandse Touwtrekkers Bond. Zie verder De Reclame.

2 juli 1996HARMSEN IJZERWAREN SPONSORT 1e TEAM

Het eerste herenteam van tennisvereniging H.L.T.C. Het Elderink heeft voor het eerst in de geschiedenis van de club in de Zaterdag 1e klasse K.N.L.T.B. gespeeld. Dit was aanleiding voor Enorm Harmsen ijzerwaren en gereedschappen om het team te sponsoren. Op de foto: Jan Stapelbroek, Michael van der Horst, Bennie Wullink, Erik Gaertner en Derk-Jan Menkveld.TOUR-BROODJES-PAKKET VOOR JAN JANSSEN
Echte Bakker Hekkelman (links) uit Hengelo Gld haakt in op de Tour de Franco, die dit jaar in Den Bosch van start is gegaan. Speciaal voorde liefhebbers van deze grootse wielerwedstrijd heelt hij een ‘Tour-broodjes-pakket’ samengesteld. bestaande uit diverse originele broodjes voor op de fiets of als tussendoortje. Het eerste Tour-broodjes-pakket heeft de Echte Bakker aangeboden aan Jan Janssen (rechts), de eerste Nederlandse Tour de France-winnaar uit de geschiedenis. Zie verder De Reclame.

GRADUS HOFSTEDE NIEUWE SCHUTTERSKONING VAN KEIJENBORG
Om plm. 11.30 uur maandag 24 juni lag de vogel van het vogelschieten tijdens de Keijenborgse kermis op de grond. Het gelukte Gradus Hofstede hem van zijn hoge plaats te schieten en hij werd daardoor schutterskoning 1996. Samen met de muziekver. St. Jan en de schutterij o.l.v. commandant Tonnie Nieuwenhuis werd eerst de oude koning Henk van Aken en zijn vrouw van huis opgehaald, waarna ook het nieuwe koningspaar Hofstede door muziek en schutterij begeleid naar de pastorie trok, waar pastoor Zandbelt de nieuwe koning en koningin inhuldigde. Zie verder De Reclame.

9 juli 1996
ZOMERKAMPEN VAN DE FEDERATIE CJV ZELHEM-HALLE-HENGELO
Jaarlijks organiseert de federatie CJV Zelhem-Halle-Hengelo zomerkampen voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Ook in 1996 worden enkele kampen georganiseerd. Veel jongens en meisjes zullen weer fantastische vakantiedagen beleven in de blauw-witte tenten die staan opgesteld midden in het bos bij Stokkum. Kamp A (jongens en meisjes 8-12 jaar) zal worden gehouden van zaterdag 20 juli t/m zaterdag 27 juli. Hoofdleiding: Jan Garrits, Kervelsweg 11, Hengelo Gld. Kamp A zit vol. Zou je toch graag mee willen, dan kun je contact opnemen met Jan Garrits. Je komt dan op een wachtlijst te staan. Mocht er op het laatste moment toch nog een plaatsje vrijkomen, dan zou je alsnog meekunnen. Zie verder De Reclame.

KEEPTHEM ROLLING IN.HENGELO GLD
Zondag 21 juli a.s. van ca. 13.30 tot 15.30 uur zullen voor het Achterhoeks Museum 1940-1945 aan de Raadhuisstraat 4 te Hengelo Gld weer talrijke militair historische voertuigen te bewonderen zijn. Keep Them Rolling is de vereniging die deze voertuigen in een zo origineel mogelijke toestand op de weg probeert te houden. De diverse leden werken dan ook vaak jaren voordat ze hun Willy’s of Ford Jeep weer rijklaar hebben. (Jeep is een verbastering van G.P. General Purpose voor allerlei gebruik) Ook de Dodge zal erbij zijn dit type voertuig werd in de oorlog veel gebruikt als manschappen en munitie transporteren natuurlijk in een speciale versie als ambulance. Het grote werk wordt niet geschuwd en daar komen de grote GMC vrachtwagens in beeld, uiteraard waren die er ook in diverse uitvoeringen. Zie verder De Reclame.

16 juli 1996
DE BOER OP IN HENGELO Gld
Prachtige bossen, volop natuur en diverse agrarische bedrijven, kortom volop afwisseling in de agrarische fietstocht “De Boer Op” die op zaterdag 20 jul i wordt gehouden in de plaats Hengelo Gld. Tijdens deze dag staan de deuren van een zestal agrarische bedrijven gastvrij open voor belangstellenden. De deelnemers kunnen starten vanaf 10.00 tot 12.00 uur bij hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld en bij Cafe-restaurant D’n Olde Kriel, Dorpsstraat 25 te Wichmond. Routeboekjes zijn daar gratis verkrijgbaar. De bedrijven zijn tot 16.00 uur geopend. Zie verder De Reclame.

BONDSKOMPETHIE JONGENS T/M 10 JAAR
Dit team heeft zeer goede prestaties geleverd dit tennisseizoen. Door eerst winnaar te worden in hun poule kwamen ze in de kwartfinale. Deze thuiswedstrijd werd op 15 juni j.l. gespeeld tegen NVLTB (Wageningen) en werd door Het Elderink gewonnen met 5-1. Op 19 juni j.l. werd de halve finale gespeeld tegen Rapiditas in Nijmegen. Deze tegenstander was echter iets te sterk en er werd verloren met 6-0, maar wel 3 tie-breaks. Als beloning voor dit alles kregen ze van HLTC Het Elderink een fraaie sporttas. Zie foto in de ReclameSUPER SUPERMARKT HENGELO GLD KRIJGT ANDERE EIGENAAR

Vanaf maandag 8 juli 1996 is de Super supermarkt aan de Zuivelweg in Hengelo Gld in andere handen overgegaan. Per die datum zijn Jos en Janny Schollen, die 14 jaar in Zeddam eenzelfde bedrijf hebben gehad, de nieuwe eigenaren geworden en die onder de nieuwe naam Super Scholten verder zal gaan. Na verloop van tij d in hun zaak in Zeddam was het echtpaar Scholten aan een nieuwe uitdaging toe en toen zich de gelegenheid voordeed om in Hengelo Gld een supermarkt over te nemen, hebben ze deze kans met beide handen aangegrepen. Ten opzichte van onze vorige winkel is het bedrijf in Hengelo Gld 2 x zo groot. Er zit een slijterij in, een ambachtelijke slager en een bakkerij. Wij hebben er echt zin in de uitdaging aan te gaan en de schouders er onder te zetten, want deze Super in Hengelo Gld heeft veel mogelijkheden en uitstraling om er iets leuks van te maken, aldus Jos Scholten. Samen met ons enthousiaste team van medewerkers wille n wij vooral de service van Super Scholten uitbreiden om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. want de klanten staan bij ons centraal, zegt het echtpaar. Zie verder De Reclame.23 juli 1996
Chris te Stroet de nieuwe schutterskoning van Hengelo Gld.
Om plm. kwart over vier haalde Chris te Stroet met een welgemikt schot de houten vogel van zijn plaats en werd hiermee de nieuwe schutterskoning van Hengelo Gld. Aan het traditionele vogelschieten tijdens de Hengelose kermis deden dit jaar 185 schutters mee en Chris te Stroet was de gelukkige, die de vogel er afschoot. Naast het vogelschieten had de organisatie nog meer op touw gezet, zoals vogelknuppelen en handboogschieten, welke onderdelen goede deelname trokken. En zoals altijd was het weer zeer gezellig op het schietterrein. Onder begeleiding van de Kon. Harm. Concordia werd het nieuwe koningspaar naar zaal Wolbrink gebracht, alwaar hen een vaandelhulde werd gebracht door de vendeliers van St. Jan. Bij de prijsuitreiking zei voorzitter Oosterhuis, dat het verheugend was dat het aantal deelnemers bij de volksspelen weer toenam.

FEESTELIJKE OUDERAVOND ROZENGAARDSWEIDE
Op maandag 15 juli j.l. hield de openbare basisschool Rozengaardsweide haar traditionele jaarlijkse feestelijke ouderavond aan het eind van het schooljaar. Er werden twee musicals opgevoerd voor een volle zaal met ouders en belangstellenden in “Ons Huis”. Groep 8 voerde “Het Grote Geheim” ten tonele. Op de foto de musical van groep 2 “De Letterboerderij” o.l.v. juf Wenneke.

DUBBELTJES DANSEN OP DE HENGELOSE KERMIS IN ERE HERSTELD
Gerda Langeler dacht bij zich zelf hoe kunnen we de bejaarden van Hengelo tijdens de kermis een gezellige middag bezorgen? Als ik nu de zaal beschikbaar stel voor het ouderwetse dubbeltjes dansen en zorg voor wat hapjes, zou dan de UVV en de kermiscommissie ook mee willen doen? En ja hoor dat gebeurde. Op vrijdagmiddag waren ongeveer 80 ouderen aanwezig. Onder de muzikale klanken van Remco Wisselink uit Varssel werd menig dansje gemaakt. Het dubbeltjes dansen ging heel origineel. Als de dans half uit was ging men met een wit bord rond om de dubbeltjes op te halen. Dat het niet om het geld ging, zoals vroeger, was duidelijk te merken want de dansen waren behoorlijk lang. Ook was de muziek niet zo hard, wie dat wenste kon onderling ook nog gezellig babbelen. Zie verder De Reclame.

30 juli 1996
AGRARISCHE FIETSTOCHT “DE BOER OP
Onder ideale weersomstandigheden werd zaterdag 20 juli 1996 de agrarische fietstocht gehouden. Vanaf hotel Langeler in Hengelo Gld vertrokken 400 personen en vanaf D’n Olde Kriet in Wichmond 110, samen dus 510 deelnemers. Via de Slotsteeg ging het naar het loonbedrijf van de fam. Hissink. Voor deze gelegenheid waren de machines keurig opgesteld en voorzien van informatie. Daarna werd de boerderij van de familie Groot Roessink bezocht. Naast 55 melkkoeien houdt men hier sierheesters en snijbloemen. Een zeer arbeidsintensief bedrijf. ledere deelnemer kreeg een plantje aangeboden. De route leidde verder door mooi natuurschoon naar het rundvee- en varkensbedrijf van de familie Bruil aan de Ockhorsterweg. Hier was een milieu vriendelijke stal gebouwd, een zogenaamde groen label stal. Coberco trakteerde hier op een beker half magere melk en half sinaasappelsap, erg lekker. Langs oude boerderijen en over smalle paadjes ging het naar “Bosmans huis” in Hackfort. Hier stonden de pannekoeken klaar, speelde de muziek en gaf de dansgroep Concordia een demonstratie. Ook was er een demonstratie van oude ambachten. Wie dit wou kon even de benen strekken onder de hoge bomen van kasteel Hackfort. Zie verder De Reclame.

6 augustus 1996
Oude tijden herleven in Hengelo Gld.
Vroeger waren korenvelden een vertrouwd beeld in de Achterhoek. Mais verdrong het koren echter en daarna moest men lang zoeken naar korenvelden met echte korenbloemen en klaprozen. De Oudheidkundige Vereniging laat in samenwerking met de plaatselijke VVV het oude beeld van vroeger weer een beetje herleven. Er groeit weer koren aan de Slotsteeg. Zaterdag 10 augustus a.s. wordt de tijd weer even helemaal teruggedraaid. Het zaad dat wordt geoogst zal ‘s-avonds worden gebruikt voor demonstraties. Gezien het succes van verleden jaar wordt het oogstfeest in Hengelo voor de 2e keer georganiseerd. Bij het VVV-kantoor liggen genoemde middag vanaf 13.00 uur routebeschrijvingen klaar voor een prachtige fietstocht naar de Slotsteeg in de Noordink waar aktiviteiten zich zullen afspelen. Op traditonele wijze zal -handmatig- met mat haak en zicht rogge worden gemaaid en door middel van paardekracht met een maaimachine met aflegger. Een aantal dames zal rogge op traditionele wijze binden en vervolgens de garven, aan gasten op het land zetten. Ook zal er worden gedemonstreerd hoe jaren terug, met tractoren zelfbinder werd gemaaid. Zie verder De Reclame.

13 augustus 1996Hanny Meulenbrugge winnares auto Postcode-loterij

Als je regelmatig aan een loterij, zoals de Postcode loterij, meedoet, heb je meer kans om in de prijzen te vallen. Dat overkwam onlangs Hanny Meulenbrugge uit Hengelo Gld., die trouw de getallen op de bingokaart invult. Nog niet zo lang geleden had ze alle getallen goed en na een telefoontje, kreeg ze een uitnodiging om naar de studio in Aalsmeer te komen, waar de opname voor de Postcode loterijshow worden gemaakt. Samen met haar zuster bezocht ze de show en uit een bol werd haar postcodenummer getrokken. Zelf had ze het eerst niet in de gaten, maar haar zuster gaf haar een por en zei: dat ben jij. Zie verder De Reclame.

HITRADIO VERONICA’S GROTE ZOMERTRUUK IN HENGELO GLD.
HitRadio Veronica’s populaire Grote Zomertruuk brengt op zondag 25 augustus aanstaande een bezoek aan Hengelo voor een spectaculaire, tweeënhalf durende show met optredens van onder andere Mo’yoy, De Sjonnies en B*E*D. Tijdens deze happening, die wordt gepresenteerd door Bart de Graaff, zijn door het aanwezige publiek diverse leuke prijzen te winnen. De Truuk van HitRadio zal op zondag 25 augustus, van 17.00 tol 19.30, in de Spalstraat van Hengelo te vinden zijn. Zie verder De Reclame.

20 augustus 1996
WIE HEEET DE LANGSTE ZONNEBLOEM?
Op zondag 8 september “Nationale Ziekendag”, wordt in café ’t Hoekje een grandioze Zonnebloemmiddag georganiseerd. Dit initiatief werd genomen door Richard van ’t Hoekje en Dinant van de Welkoop. Wie heeft de langste zonnebloem? Deze worden door deskundigen gemeten en hieraan is een mooie geldprijs verbonden. Ook is er nog een tweede en derde prijs te winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door ’t Hoekje en de Welkoop. De Zonnebloem wordt hierbij ook niet vergeten en krijgt het bedrag gelijk aan het prijzengeld voor hun kas. Dit wordt door “De Zonnebloem” heel erg op prijs gesteld. Deze middag zullen de prijzen worden uitgereikt door wethouder Nees van Petersen. Dat dit ook nog een gezellige middag wordt, daar zorgen “De Trekkebuuls” voor. Kom dus allen op zondag 8 september naar ’t Hoekje met de zonnebloem. Er wordt nu al over gedacht om volgend jaar ook de scholen te stimuleren om mee te doen.

75 JAAR BIJENVERENIGING “DE VOORUITGANG”
Op zaterdagmiddag 31 augustus vieren de imkers uit Hengelo Gld het 75-jarige jubileum van hun bijenvereniging. Aan de Dijenborgsestraat in Hengelo (achter de Dorpsbleek) wordt er een “open-doe-dag” georganiseerd. Het publiek kan tussen 1 en 5 uur zelfde handen uit de mouwen steken.

ECHTE BAKKER HEKKELMAN INTRODUCEERT DE “BROODAUTOMAAT”
Broodautomaat biedt 24 uur service aan de klant! Wat heeft Echte Bakker Hekkelman wat geen enkele bakker in de Achterhoek heeft? Een broodautomaat. Vanaf woensdag 14 augustus kan men een gesneden volkoren, een halfje wit, een zak broodjes of tal van andere smakelijke broodprodukten uit de broodautomaat halen. En dat 24 uur per dag tegen dezelfde prijs als in de winkel. De broodautomaat op zich is niet nieuw. In België bestaat het fenomeen al 10 jaar, maar nu de automaat geschikt is gemaakt voor kadetjes, croissants en andere kleinbroodprodukten, toont ook de Nederlandse markt belangstelling. Zie verder De Reclame.

DE LANGENBERG OP 4 SEPTEMBER VOORGOED DICHT
Stortplaats De Langenberg in Zelhem wordt op woensdag 4 september definitief gesloten. Daarmee is Regio Achterhoek het eerste intergemeentelijk samenwerkingsverband in Gelderland waar geen afval meer wordt gestort. Al het Achterhoekse afval gaat dan naar verwerkingsbedrijven buiten de regio. Zie verder De Reclame.

27 augustus 1996Hengelo Gld. PAARDENDORP

Hengelo Gld is het paardendorp van de Achterhoek. Al vele eeuwen werden en worden er paardenmarkten gehouden, waarop vooral in het verleden heel veel paarden werden aangevoerd om verhandeld te worden. Dat betekende ook dat er dan heel veel mensen aanwezig waren. De laatste jaren echter is dat aanzienlijk minder geworden, de aanvoer werd minder, de handel speelde zich op andere plaatsen af en daardoor werden er ook minder markten georganiseerd. Gaat het met de markten wat minder, met de keuringen daarentegen gaat het steeds beter. Ieder jaar weet de aktieve marktvereniging keuringen van vele paardenrassen naar Hengelo Gld te halen. Zie verder De Reclame.CD PRESENTATIE THE CHEESEHEADS
Op vrijdag 30 augustus a.s. wordt de eerste CD van de band The Cheeseheads gepresenteerd. The Cheeseheads komen uit Hengelo Gld en spelen nu zo’n 4 jaar. De band bestaat uit Albert-Jan Haaring, Drums (zang); Ronald Klein Bramel, Bass; Jarno Schotsman, Gitaar; Coen Evers, Zang; Bert Maalderink, Gitaar en Zang. De CD, waarop 8 nummers staan die bij elkaar zo’n 20 minuten duren heet “IRRAT1ONAL”. Zie verder De Reclame.

MUSEUM 1940-1945
Jean Kreunen, de grote animator achter het Achterhoeks Museum 1940-1945 zit in een winkelpand aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld. In het museum, dat op woensdagmiddag en zondagmiddag geopend is, is zijn grote collectie te zien, betrekking hebbende op de periode van plm. 1938 tot 1945. Er kan zich echter een probleem voordoen. Het winkelpand is te koop en bij verkoop hiervan is hij zijn museumruimte kwijt. Met het gemeentebestuur is al dikwijls intensief overleg geweest, maar die heeft ook zo maar niet een geschikte ruimte voorhanden. Het is jammer, dat door zo’n situatie het museum kan verdwijnen. Laat daarom eens iedereen in Hengelo Gld en omgeving meedenken over een oplossing. Het is zeer de moeite waard.

3 september 1996
NIEUWE DIREKTEUR CHR. BASISSCHOOL VARSSEL
De start van het nieuwe schoolseizoen is voor de christelijke basisscholen in Varssel en Bekveld (gem. Hengelo) deze keer een bijzondere. Deze scholen krijgen met ingang van het nieuwe schooljaar dezelfde direkteur te weten dhr. Herman Vrielink, tot nu toe direkteur van de basisschool in Bekveld. Hiermee is invulling gegeven aan de vakature voor een direkteur van de basisschool in Varssel die ontstond door het vroegtijdig vertrek van de inmiddels helaas overleden Gerth Starink. Door het aanstellen van één direkteur voor twee scholen komt er extra ruimte voor het groepsonderwijs in Varssel en Bekveld. Hiermee hoopt de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel, waartoe beide scholen behoren, de kwaliteit van het onderwijs ook voor de toekomst optimaal te garanderen.

INZAMELINGSACTIE SNOEIAFVAL TAXUS VOOR PRODUKTIE TAXOL
Evenals vorig jaar is er weer een actie gestart voor de inzameling van het snoeiafval van de conifeer Taxus baccata. De Baccatine die in de naalden van de Taxus baccata voorkomt, is van groot belang bij de bestrijding van diverse soorten van kanker. Uit deze baccatine wordt Taxol gewonnen. In deze regio kan het snoeiafval van de conifeer Taxus baccata worden ingeleverd bij Bosman Groenspecialist aan de Kervelseweg 23 in Hengelo. Deze inzameling heeft plaats op 7 september a.s. Zie verder De Reclame.

10 september 1996

Waar een hobby al zo toe kan leiden. NIEUWBOUW REIGER RACING SUSPENSION
Aan de Molenenk te Hengelo Gld betrok Reiger Racing Suspension onlangs een fraai nieuwbouw pand. En dat was hard nodig, want de vorige lokatie was door de stormachtige ontwikkeling te klein geworden. Midden jaren 70 crosste Gerard Seesing, eigenaar en directeur van Reiger Racing Suspension zelf ook. Met dat crossen gingen de schokdempers wel eens kapot. Op een keer ging Gerard Seesing naar de huidige buurman, motorhandelaar Bennie Hartelman voor nieuwe schokdempers. Bij het horen van de prijs schrok Gerard en zie toen spontaan: “dan maak ik ze zelf’. Bennie Hartelman daagde hem uit en zei toen als het lukte, dan zou Gerard een nieuwe cross achterband krijgen. Samen met Reind Beunk, die ook technisch onderlegd was, ging Gerard aan de slag. Bij één van de wedstrijden werden de eigen gemaakte dempers gemonteerd en voldeden prima tijdens de cross. De uitdaging was dus geslaagd en Gerard kreeg zijn band. Zie verder De Reclame.

AMNESTY STOPT MET DE SCHRIJFAVOND IN HENGELO GLD
De Hengelose afdeling van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in het nieuwe seizoen geen schrijfavonden meer. De belangstelling voor de schrijfavond was het laatste jaar te gering. Al meer dan tien jaar was er de mogelijkheid om op de maandelijkse schrijf avond in de Bleijke brieven te schrijven naar regeringen waar de mensenrechten met voeten getreden worden. Hiermee wordt nu gestopt. Wel blijft de mogelijkheid om brieven te schrijven bestaan. Vanaf begin september kunnen voorbeeldbrieven bij de Wereldwinkel in Hengelo Gld opgehaald worden. Zie verder De Reclame.

85 AANSPANNINGEN VAN START TIJDENS DE 17e KOETSENTOCHT
Georganiseerd door de vereniging “In Stap en Draf’ te Hengelo Gld Voor de 17e maal organiseerde de vereniging “In Stap en Draf’ te Hengelo Gld een koetsentocht, welke meetelde voorde Nederlandse Kampioenschappen. Er was een enorme deelname en om 10.00 uur gingen 85 aanspanningen van start voor een tocht rondom Hengelo van ongeveer 30 km. De belangstelling was goed, alleen jammer dat in het dorp Hengelo weinig publiek langs de route was te vinden. Tijdens de middagpauze was er een demonstratie van de Ponyclub, een Jack Russellrace en Romeinse strijdwagens, er was een grote toeloop van publiek. De belangstelling bij de sherry-stop in Keijenborg was zo groot dat er geen programma meer was te verkrijgen. Zie verder De Reclame.

GOMA sponsort Pax

 

17 september 1996
OORLOGSGRAVENSTICHTING
Op vrijdag 13 september 1996 werden door kinderen van de 6 basisscholen uit Hengelo Gld bloemen gelegd op de graven van de gesneuvelde militairen uit de jaren 1940- 1945 op de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld. Dit gebeurde naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Oorlogsgravenstichting, welk feit op zaterdag 14 september 1996 werd herdacht in de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam. Vijftig jaar Oorlogsgravenstichting: “vervulling van een Ereplicht, toen, nu en in de toekomst”. De Stichting is op 13 september 1946 in het leven geroepen en verzorgt circa 55.000 Nederlandse oorlogsgraven, waar ter wereld deze zich ook bevinden. Met de zorg voor het Nederlandse oorlogsgraf, een Ereplicht jegens Nederlandse militaire en burger oorlogsslachtoffers, geeft zij uitvoering aan haar devies ‘Opdat zij met Eere mogen rusten’. Zie verder De Reclame.

24 september 1996
AQUAREL-EXPOSITIE
Vanaf 23 september is er een aquarel-expositie van Dilly Buunk-Wullink uit Hengelo Gld te zien in bejaardencentrum De Bleijke. Dilly Buunk is 3 jaar geleden begonnen met een cursus aquarel leren hij Gerda Schuurman. Tijdens deze cursus heeft ze al heel wat verf verwerkt tot stillevens, bloemen, berghutjes in Oostenrijk, de zee in Zeeland. De kinderen van Dilly vinden het ontzettend jammer dat deze schilderkunst in de kast blijft liggen. Om iedereen kennis te laten maken met deze hobby, hebben de kinderen de aquarellen voor het publiek opgehangen. Dilly was het er aanvankelijk niet mee eens. ze vond de aquarellen maar beginnerswerk. Toch hebben de kinderen haar deze expositie aangeboden op haar verjaardag. Zie verder De Reclame.

OP DE KOFFIE BIJ DE WERELDWINKEL
Deze week kan men in de Wereldwinkel in Hengelo Gld voordelig kennismaken met de Max Havelaar koffie (zie advertentie elders in dit blad). De Wereldwinkel heeft sinds een half jaar aan de Raadhuisstraat een eigen winkel. Deze wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers. Van alle produkten uit de Derde Wereld wordt koffie het meest verkocht. De Wereldwinkel heeft hiervan een groot assortiment: roodmerk, zilvermerk, koffiebonen, cafeïnevrije koffie en biologisch geteelde koffie. Al deze koffiesoorten dragen het vignet met de koffieboer. Dit is het keurmerk van Max Havelaar. Zie verder De Reclame.

1 oktober 1996
22e KLEDINGBEURS TRUITJE
Voor de 22e keer organiseert kledingbeurs Truitje een kinderkledingbeurs en wel op 11 en 12 oktober a.s. Deze keer gaat liet om najaars- en winterkleding. Er mogen max. 15 stuks kledingstukken ingebracht worden. De inbreng is voor eigen risico. De kledingstukken kunnen op 11 oktober gebracht worden van 16.00 tot 18.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag 12 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur. De plaats van deze in- en verkoop van de kinderkleding is de O.B.S. Rozengaardsweide aan de Rozenstraat te Hengelo Gld. Voor evt. inlichtingen kan men kontakt opnemen met Nicolet Hendrix, tel. 0575-463908.

OPENING DIERENKLINIEK HENGELO-KEUENBORG
Op werelddierendag 4 oktober om 14.00 uur wordt de nieuwe Dierenkliniek aan de Kampstraat 2 te Hengelo Gld geopend. De nieuwe kliniek wordt geopend door mevr. A. J. Regelink. voorzitster van de Vereniging Voor Bedrijfsvoorlichting en de heer H. L. Harmsen, voorzitter van de Landbouwfederatie Hengelo Gld. De dierenartsen voelen zich zeer verbonden met hun cliënten en hebben vertrouwen in de toekomst van de agrarische sector in Hengelo Gld. Daarom zijn ze ook verheugd dat de vertegenwoordigers van de cliënten de nieuwe kliniek willen openen. Zie verder De Reclame.

8 oktober 1996
SPORT, SPANNING EN SFEER TIJDENS DE SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD IN HENGELO GLD.
Ook dit jaar zal de vereniging van het aangespannen paard “In Stap en Draf” te Hengelo GId een samengestelde menwedstrijd organiseren. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen te weten: – dressuur; vaardigheid; marathon. De verwachtingen omtrent dit prachtig evenement zijn hoog, er hebben zich 65 deelnemers laten inschrijven, waarbij enkel- en tweespannen tandems en zelfs 12 vierspannen. Zie verder De Reclame.

15 oktober 1996
DEFINITIEF EINDE VOOR HET ACHTERHOEKS MUSEUM ’40-’45
Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober is het Achterhoeks Museum 1940-1945 te Hengelo Gld voor het allerlaatst te bezichtigen voor publiek. De collectie van Jean Kreunen welke de afgelopen 3 seizoenen onderdak had gevonden in een voormalige supermarkt moei in opslag. Daarmee is hel materiaal niet meer toegankelijk voor geïnteresseerden. Het huidige onderkomen is verkocht en wordt vervangen door nieuwbouw”. Het bestuur is nog op zoek naar een geschikt nieuw onderkomen, maar de enorme huurprij/en zij n niet op te brengen. Aan een uniek initiatief komt nu toch een einde, de belangstelling nam de afgelopen jaren steeds toe en de reakties waren bijzonder bemoedigend. Dit alles resulteert jammer genoeg niet in een nieuw onderkomen, een goede droge opslag kan men zelfs nog niet vinden. Zie verder De Reclame.

VARSSELS 92e SCHOOL- EN VOLKSFEEST
Met schot 432 in de vierde ronde werd commissielid Wim Klein Wassink de nieuwe koning 1996 en zijn vrouw Evelien koningin. Bij het vogelgooien werd Janet Eggink koningin. Het paar Martin Bosch/Miranda Dijkman werd het slimste/sterkste paar in het onderdeel Rode Draad. Vrijdagmiddag moesten de kinderspelen, door de dreiging van regenwolken, in de feesttent worden afgewerkt. Een zeer gevarieerd spelencircuit, incluis de draaimolen, moest door alle leerlingen worden beoefend. Na afloop konden de kinderen hun gekozen prijs in ontvangst nemen. ’s Avonds werd de avondvoorstelling door vice-voorzitter W. H. Luesink geopend. Vervolgens trad het Varssels Volkstoneel op met het blijspel “Geluk voor ieder”. Een volle tent was getuige vaneen toneelspel dat met veel verve werd gebracht. De meelevende toehoorders lieten menige lach door de tent schallen. Een daverend applaus was een welverdiende beloning, evenals de overhandigde bloemen aan de tonelisten. Zie verder De Reclame.

FEESTELIJKE OPENING DIERENKLINIEK HENGELO GLD
Op feestelijke wijze werd vrijdag 4 oktober j.l. de nieuwe dierenkliniek Hengelo Gld geopend onder een enorme belangstelling door mevr. A. J. Regelink en dhr. H. L. Harmsen. Zeer velen maakten gebruik van de gelegenheid om de -nieuwe dierenkliniek te bewonderen aan de Kampstraat 2 te Hengelo Gld en de dierenartsen, A. R. J. van Ingen, H. J. Ormel en H. G. Salomons te complimenteren.

HENGELO GLD ANNO 1950
In 1950, vijf jaar na de tweede wereldoorlog is er in Hengelo een film opgenomen betreffende alle scholen, het verenigingsleven en verschillende dorpsgezichten. Of u toen op een van de dorpsscholen onder leiding van de hoofdonderwijzers Dorgelo, Kolenbrander of Geurts zat. ook de scholen van Bekveld (v. Beek), Keijenborg (Schreiner), Varssel (Keyzer en Peters), elk kind uit die tijd passeert de lens. Net zoals de bewaarschool uit de Regelinkstraat met Juffrouw Jansen en Gerrie Harmsen. Verder ziet men vele demonstraties van onder meer de Hengelose Brandweer, de Rij verenigingen van Hengelo en Keijenborg, o.l.v. resp. v. Suntenmaartensdijk en te Grotenhuis, Pax voetbalt in 1950 tegen de Keijenburgse Boys met als keepers Bennie Harmsen voor Pax en Th. Hooman voor Keijenborg. Ook de gymnastiekver. Achilles geeft een uitgebreide demonstratie o.l.v. de heer Broere uit Zutphen. Ook maakt men kennis met de dames van de U.V.V. en van de N.V.E.V. In de optocht door Hengelo ziet men dan alle bovengenoemde verenigingen nog een keer uitgebreid met de muziekkorpsen van Concordia. Crescendo, Sint Jan met schutterij en vendeliers. Verder de zangverenigingen St. Cecilia en de jubilerende ver. Excelsior. Echt een film die na 46 jaar weer vele herinneringen oproept. Daar deze film niet van geluid voorzien is, is deze overgezet op video en uitgebreid voorzien van achtergrondmuziek en commentaar. Zie verder De Reclame.

22 oktober 1996

DRIE VOORZITTERS “ONS HUIS”
Op de onlangs gehouden bestuursvergadering van het gemeentecentrum Ons Huis vond er een voorzitterswisseling plaats. Dhr. G. W. Lubbers werd na ruim 11,5 jaar voorzitter te zijn geweest opgevolgd door dhr. G. J. Wenneke. Lubbers zat in totaal al 25 jaar in het bestuur en hem werd als dank een cadeaubon overhandigd. In het bijna 28-jarig bestaan van Ons Huis trad nu pas de derde voorzitter aan. De eerste voorzitter gedurende 16 jaar was dhr. F. Politiek. Overigens was gedurende deze gehele periode dhr. W. Heusinkveld al penningmeester. Ter gelegenheid van de wisseling van de wacht werden de twee “oude” voorzitters nog eens in de bloemetjes gezet en samen met de opvolger gefotografeerd voor Ons Huis.

Editie 29 oktober 1996 ontbreekt.

5 november 1996

KOLLEKTE JUBILEUM
Mevr. Gerda Bosch, Varsselseweg 24 te Hengelo Gld kollekteerde dit jaar voor de 25e keer voor de Nationale kollekte voor mensen met een verstandelijke handicap, de N.K.G.G. De heer ten Have, plaatselijk rayonleider bood haar namens het Landelijk Bureau, met een toepasselijk woord, een oorkonde en attentie aan. Ook de heer ten Have kreeg een oorkonde en attentie toegezonden, omdat hij gedurende 26 jaar de kollekte in Hengelo Gld heelt verzorgd.

12 november 1996
OPEN HUIS WONINGSTOFFEERDERIJ HENK VELS
Henk Vels uit Doetinchem zet het woningstoffeerderijbedrijf van de onlangs overleden Theo Claver voort. Om hieraan bekendheid te geven en te tonen wat de collectie is, houden Henk en Grada Vels op vrijdag 15 november van 13.30 tot 21.00 uur en zaterdag 16 november van 9.30 tot 17.30 uur Open Huis. Op het gebied van de woningstoffeerderij, zoals vloerbedekkingen, gordijnen, vitrages enz. zullen zij alles tonen. Het bedrijf is gevestigd aan de Molenenk 20 te Hengelo Gld, in het pand van Onstenk Meubelen en een ieder is daar van harte welkom.

CHR. MUZIEKVER. “CRESCENDO” NEEMT OFFICIEEL AFSCHEID VAN DIRIGENT KRAXNER
Op zaterdag 2 november j.l. nam de chr. muziekver. “Crescendo” tijdens een gezellige bijeenkomst in “Ons Huis” te Hengelo Gld, officieel afscheid van haar dirigent Hans Kraxner. Na 23 jaar dirigent geweest te zijn bij “Crescendo” achtte Kraxner de tijd gekomen om het dirigeerstokje over te dragen aan een jonger iemand. In het eerste deel van de avond voor de pauze speelde het tamboer-lyrakorps o.l.v. Bert Rietman enkele nummers o.a. de Amadeus Bolero. De harmonie speelde eerst de nummers Olimpica en Ungarische Fantasie nr. 1 o.l.v. Kraxner. Als laatste dirigeerde Kraxner de harmonie en tamboer-lyrakorps samen met de mars Bagatel. Na deze mars ging het dirigeerstokje over naar de opvolger van Kraxner, Willy Beudel. Onder zijn leiding speelde de harmonie nog 3 nummers o.a. muziek van de film Pocahontax. Zie verder De Reclame.

EEN BOEIENDE LEZING OVER MARKEN
Zaterdag 16 november 1996 zal de heer Jarich Renema een lezing houden over de Hengelose Mark 1612-1690 en Dunsborger Hattemer Mark 1553-1810. Spreker zal vertellen over wat er in zo’n mark omging, hoe deze bestuurd werd en de verhouding tot het burgelijk en kerkelijk bestuur. Men krijgt te maken met markerichters en gecommiteerden, schaters en zandschaters, markeschrijvers en schoolmeesters, groot grondbezitters en pachters, jonkers en eigenerfde boeren etc. Er zullen dwarsverbanden worden gelegd met de geschiedenis en genealogie. Maar ook de gang van zaken bij de opheffing van de mark als instituut krijgt aandacht. De heer Renema die zich in deze materie heeft verdiept en diverse markeboeken heeft getranscribeerd zal daardoor zorgen voor een interessante lezing welke door lichtbeelden wordt ondersteund. Zie verder De Reclame.

De intocht van St. Nicolaas in Hengelo en Keijenborg
De intocht van St. Nicolaas in de gemeente Hengelo Gld is op zaterdag 23 november om 13.30 uur in Keijenborg. In Hengelo is de intocht om 15.00 uur gepland bij supermarkt v.d. Mondt aan de Ruurloseweg, waarna onder muzikale begeleiding de stoet zich richting gemeentehuis begeeft, alwaar de Sint en zijn Pieten zullen worden ontvangen op het bordes voor het gemeentehuis door burgemeester A. W. J. van Beeck Calkoen. Ongetwijfeld zal de Sint weer wat gemeentelijke zaken aan de orde stellen. Daarna volgt een feestelijke rondgang door het dorp.

19 november 1996

WILLY BEUDEL NIEUWE DIRIGENT BIJ “CRESCENDO”
Sinds 2 november j.l. is Willy Beudel officieel de nieuwe dirigent van de chr. muziekvereniging “Crescendo” uit Hengelo Gld. Op die avond nam “Crescendo” tijdens een gezellige bijeenkomst in “Ons Huis” officieel afscheid van de vorige dirigent Hans Kraxner. Na 23 jaar dirigent geweest te zijn bij “Crescendo” achtte hij de tijd gekomen om de dirigeerstok over te dragen aan een jonger iemand. Zie verder De Reclame.

FUSIE BOUW- EN HOUTBONDEN FNV AFDELINGEN HENGELO, KEIJENBORG EN ZELHEM
Na een jaar van overleg tussen de besturen en na raadpleging van de leden, is de fusie tussen de drie bovengenoemde afdelingen een feit geworden. Na het eerste contact klikte het meteen tussen de besturen, het was dan ook niet moeilijk om tot een fusie te komen. Het bestuur van de nieuwe afdeling bestaat dan ook in zijn geheel uit oud-bestuursleden, al is er voor een andere werkwijze gekozen, n.l. met een dagelijks bestuur die is belast met de dagelijkse gang van zaken en met een aantal werkgroepen, die wel lid zijn van het afdelingsbestuur maar met een bepaalde opdracht functioneren. Een van de belangrijkste zaken waar de afdeling voor staat is de individuele belangenbehartiging, daarom heeft men ook in de afdeling vier vraagbaken, waar de leden met hun klachten en/of problemen terecht kunnen. Door de fusie kan men de leden nog beter van dienst zijn. Zie verder De Reclame.

Inspiration

26 november 1996
DRIE JUBILARISSEN ROZENGAARDSWEIDE
Vrijdag 15 november j.1. vierden drie leerkrachten van de openbare basisschool Rozengaardsweide hun 25-jarig jubileum in het onderwijs: Gerrie Koldenhof, Wim Heesen en Josje Wenneke. Door leerkrachten en leerlingen werd er een feestelijke dag van gemaakt met bloemen, theater en receptie. Om te beginnen hoefden de jubilarissen niet zelf naar school te komen, maar werden ze thuis afgehaald met een grote Amerikaanse limousine. Bij school aangekomen stonden alle leerlingen al klaar in een erehaag en onthaalden de twee juffen en de meester met eigengemaakte bloemen. Verder werd ’s morgens het feest in de eigen klassen gevierd. Zie verder De Reclame.

OUDERENMIDDAG U.V.V. 13 NOVEMBER
Deze keer was het de heer Lubbers (zuivel) die de middag verzorgde. In een boeiend betoog vertelde hij over de zuivelfabriek in Hengelo. Een fabriek waar in 1900 de plannen voor werden gemaakt. De aanzet hiertoe werd gegeven door de heren Koning (notaris), Wansink en Esselenbroek. Eind 1901 was het zover. Men kon aan het werk. De eerste directeur die werd aangesteld hield het maar een paar maanden uit evenals nog enkele volgenden. Maar in 1921 kwam de heer Geertsma. Hij is hier ruim 38 jaar directeur geweest en werd opgevolgd door de heer Politiek. In de beginjaren werd de melk bij de boer in bussen opgehaald en naar de fabriek gebracht. In de wintermaanden was dit voor de melkvaarders geen pretje. Jaren later werd het paard vervangen door de tractor. Met geestige anekdotes werd het verhaal gebracht. Zie verder De Reclame.

CONCERT VOOR ROEMENIE
Sinds de revolutionaire omwenteling in Roemenië, eind 1989, is er een hulpverlening in stroomversnelling op gang gekomen. De particuliere initiatieven van het begin, zijn allengs omgevormd tot goed georganiseerde hulpgroepen. De stichting Hulpverlening aan Roemenië, vanuit Zwolle en omgeving, heeft geruime tijd geleden een project gelanceerd onder de noemer “8 x toekomst voor Roemenië”. Even zo vele hulpgroepen werken er aan mee, o.a. de commissie Oost-Europa uit Hengelo Gld. Deze inmiddels tot stichting omgevormde commissie nam het project zuivelfabriek Ocna Mures voor haar rekening. Met enthousiaste medewerking van zowel jongeren uit Hengelo Gld als Ocna Mures en vele anderen klaarde de commissie de klus. In september werd de fabriek officieel voor geopend verklaard. Zie verder De Reclame.

3 december 1996
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN IN HENGELO GLD.
Het is biljartvereniging Concordia ’54 weer gelukt een nationale finale naar Hengelo te halen. Dit keer is het de 2e klas in deze discipline. Driebanden is uitgegroeid tot één van de populairste spelsoorten binnen de biljartwereld. Dat de lokatie van hotel Leemreis is gekozen voor dit evenement is zeker niet in de laatste plaats te danken aan de sfeer die er gecreërd wordt rondom de beide biljarttafels. Een bondsofficial betitelde al eens het lokaal als “biljartarena”. Door de ruime opstelling kan er genoeg publiek aanwezig zijn. Dat er publiek op afkomt staat nu al vast want uit heel het land zijn reeds reserveringen voor overnachtingen binnengekomen. Zie verder De Reclame.SLAGERIJ RATERINK IS HEROPEND ALS SLAGERSKEUS SLAGER

De slagerij van de familie Raterink in Hengelo Gld is vanaf donderdag I 2 december aangesloten bij de “SlagersKeus-organisatie”. Deze SlagersKeus-organisatie is een onderdeel van de slagersgroothandel Sla-in Nederland. De familie Raterink is naar deze nieuwe organisatie overgestapt om zich nog beter te kunnen profileren als ambachtelijke slager. Volgens de heer Raterink staat SlagersKeus niet alleen voor kwaliteit door ambachtelijkheid, maar /al het voor /ijn winkel betekenen dat er meer verse produkten en een nog betere kwaliteit kan worden geboden. Door het grotere assortiment kan hij meer service bieden en dat tegen een redelijke prijs. Zie verder De Reclame.

10 december 1996
KERSTBINGO SUPPORTERSVERENIGING PAX
Woensdag 18 december organiseert de supportersvereniging PAX een grote kerstbingo in het clubgebouw van PAX, aanvang 20.00 uur. Er zijn fraaie (kerst)prijzen te verdienen en tot slot wordt een superronde gespeeld. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

RENOVATIE VAN DE DS. J.L. PIERSONSCHOOL TE HENGELO GLD.
Maandag 9 december start op de Ds. J.L. Piersonschool te Hengelo Gld een ingrijpend renovatieproces van het schoolgebouw. Alle 9 lokalen voor groepsonderwijs worden geverfd en krijgen nieuwe verlichting en plafonds. Het sanitair van de school wordt compleet vernieuwd. Ook de gangen en de personeelskamer krijgen een grondige opknapbeurt. Bovendien krijgt de school beschikking over een gemeenschapsruimte. Deze ruimte is een grote wens van de school, omdat men dan een plek in de school heeft waar alle leerlingen gezamenlijk activiteiten kunnen volgen, zoals vieringen en feesten. Zie verder De Reclame.

DHR. F. SCHREUDER TREEDT AF ALS VOORZITTER VAN DE HENGELOSE BIBLIOTHEEK
Dinsdag 3 december nam de heer F. Schreuder afscheid als voorzitter van de Hengelose bibliotheek. De heer Schreuder is voorzitter geweest vanaf 1986. Onder zijn voorzitterschap heeft de bibliotheek een niet weg te denken plaats in de Hengelose gemeenschap verworven. Het personeel, mevr. Willems-Schrijen en mevr. Niessink-Ordelman en de vele vrijwilligsters zijn onmisbaar voor het functioneren van de bibliotheek. Door zijn inzet, inzicht en mensenkennis verbond de heer Schreuder allen tot een hechte groepen een soepel lopende organisatie die zelfbewust haar functie op het recreatieve, informatieve, educatieve en culturele vlak vervult en een verantwoorde besteding van overheidsgelden nastreeft. De heer Schreuder is bij zijn afscheid benoemd tol erelid van de Hengelose bibliotheek. De heer Schreuder wordt opgevolgd door de heer H. J. Ormel.

17 december 1996
KERSTVIERING K.B.O. “ONS GENOEGEN” EN DE “ZONNEBLOEM”
Op zaterdag 21 december a.s. houden de K.B.O. Ons Genoegen en de Zonnebloem gezamenlijk een kerstviering in zaal Winkelman te Keijenborg. Deze middag, voor alle ouderen en Zonnebloemgasten, begint om 13.30 uur met een Eucharistie- en Boeteviering voorgegaan door pastoor Zandbelt. De muzikale omlijsting tijdens en na de viering is door het orkest “de Melodies” van de woonvormen “de Parabool” uit Raalte onder leiding van Marian v.d. Lisdonk en Els Jansen; Organist: Kees Raateland.

SCHAAKTOERNOOI
De Keijenborgse schaakvereniging houdt op zaterdag 21 december een rapid-toernooi in De Horst. Er worden 7 ronden gespeeld en iedere deelnemer krijgt 20 minuten bedenktijd per partij. Het toernooi is bedoeld voor tweede, derde en vierde klassers van de Osbo. Uiteraard zijn thuisschakers ook van harte welkom. Zie verder De Reclame.

HARRIE MENTINK NATIONAAL KAMPIOEN
Als eigenaar van etablissement “D’n Olde Kriel” uit Wichmond, is Harrie Mentink dag in dag uit in de weer. De aldaar gehuisveste biljartvereniging K.O.T. (Krijt Op Tijd) kent in hem een gedreven bestuurder, organisator, maar ook speler. In een zinderende finale nationaal kampioenschap driebanden, wist hij de titel in de wacht te slepen na een nek-aan-nek gevecht met J. Niks uit Westerhaar. Er was veel belangstelling bij dit nationaal kampioenschap in hotel Leemreis te Hengelo Gld. Niet alleen meegereisde supporters, maar ook spelers van andere biljartverenigingen uit Hengelo Gld en omgeving. In een perfecte ambiance speelden de diverse partijen zich af. Zie verder De Reclame.

BOUWCENTER HCI OPENT NA VERBOUWING
Vrijdag 20 december a.s. neemt BouwCenter HCI in Hengelo Gld haar vernieuwde en vergrote showroom en bouwwinkel in gebruik. De opening krijgt een extra feestelijk tintje omdat HCI in december tevens haar 75-jarig jubileum viert. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 december wordt dit gevierd met een feestelijk Open Huis. Ook de Ulftse vestiging BouwCenter UBI viert hierin mee. De verbouwing van BouwCenter HCI is veelzijdig. De showroom werd fors uitgebreid en opnieuw ingericht. De oppervlakte van de showroom is meer dan verdubbeld en beslaat nu enkele duizenden vierkante meters. De showroom geeft een uitstekend overzicht van alles wat met het bouwen en inrichten van een huis te maken heeft. Zo kunnen de bezoekers er een overweldigende hoeveelheid keukenopstellingen en badkameropstellingen zien. Uniek is de collectie van honderden soorten dakpannen en bijna 2000 verschillende soorten baksteen. Verder is de showroom sfeervol en overzichtelijk ingericht met onder meer wand- en vloertegels, natuursteen, sierbestrating, openhaarden en schouwen en alle denkbare bouwmaterialen. Een ander onderdeel van de verbouwing is de gloednieuwe Bouwwinkel. In de Bouwwinkel kunnen zowel professionals als doe-het-zelvers terecht voor professionele gereedschappen, machines en bouw- /afbouwmaterialen. De Bouwwinkel heft een vloeroppervlakte van meer dan 1000 vierkante meter. Zie verder De Reclame.

THE HURRICANES 35 JAAR!!
Op zaterdag 21 december a.s. barst Grand Café “De Egelantier” uit zijn voegen. De plaatselijke Rock and Rollband The Hurricanes gaat daar huishouden ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum. De band werd in 1961 opgericht door vrienden van toen 13 jaar jong. Zij traden destijds op als ‘jongste Rock & Rollband van Nederland” en brachten het tot heuse radio opnames en voorprogramma’s bij Nederlandse top-bands als The Jumping Jewels en The Motions. Door studie, werk en militaire dienst heeft de band vanaf 1967 een slapend bestaan geleid. In 1986 werd de draad weer opgepakt tijdens een reünie van Beatclub Square bij Concordia in Hengelo. Sinds die tijd (ook al weer 10 jaar) spelen The Hurricanes onder het motto “Het hoeft niet zo nodig, maar we doen het wél graag”. Zie verder De Reclame.
Janette Eyck-Wijn

De Drievetol

Bilartvereniging Concordia ’54

Jan Roelofsen, Freddy Hofman en H. Mentink

24 december 1996
ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS
AFLEVERING 3: 1000 JAAR ACHTERHOEK EN LIEMERS – STEDELINGEN Bronkhorst mag zich met recht en reden de kleinste stad van Nederland noemen. In 1482 kreeg de kleine gemeenschap rond de burcht van de landsheer privileges en vrijheden, zodat het in rechten zowat gelijk stond met het zoveel machtiger Zutphen. En dat telde. De bewoners voelden zich verheven boven het achterlijke landvolk uit de omgeving, zelfs al wilde Bronkhorst maar niet groeien en kreeg het dus niet de gewenste stedelijke allure. Dat was, de eeuwen door, in de Achterhoek alleen weggelegd voor Zutphen. De historie van de veertien eeuwenoude steden en stadjes in de Achterhoek en Liemers vormt de boeiende lectuur in deze derde aflevering van de serie “Ach Lieve Tijd”. Alle aspecten van de stedelijke geschiedenis komen daarbij aan de orde. Zo was het burgerschap een begerenswaardige status. Men was een soort lid van de stad en dus beschermd door het stadsrecht. Op grond daarvan bezat de burger veel meer vrijheid dan een bewoner van het platteland, die afhankelijk was van de luimen van de plaatselijke edelman. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de oorspronkelijke bouwwijze met hout en stro. Zie verder De Reclame.

31 december 1996
START WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL
OP 1 JANUARI Vanaf 1 januari 1997 ligt de zorg voor het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe in de handen van één nieuw waterschap: het Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap ontstaat uit 5 waterschappen (het Waterschap de Schipbeek, Waterschap van de Berkel, Waterschap IJsselland-Baakse Beek, Waterschap van de Oude IJssel, het polderdistrict Rijn en IJssel en een zuiveringsschap (het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland). Zie verder De Reclame.

Van de Mondt Oliehandel