7 januari 1997


PRESENTATIE TEAM TORLEIF HARTELMAN
Op een gezellige avond in café “De Zwaan” te Hengelo Gld werd het racing-team Torleif Hartelman gepresenteerd. Berlinda Hartelman, de zeer aktieve P.R.vrouw had de sponsors en andere belangstellenden uitgenodigd om bij de presentatie aanwezig te zijn en velen gaven gehoor aan die uitnodiging. Presentator Jos Damen ging op de van hem bekende wijze in op het afgelopen seizoen van Torleif Hartelman en vroeg hem naar de plannen voor 1997. Onder een zeil stond de motor voor het nieuwe seizoen verborgen en nadat het zeil verwijderd was kwam een prachtige gele Ducati 748 SP te voorschijn; het nieuwe race-monster voor het seizoen 1997. Zie verder De Reclame.

Sueters klompen

14 januari 1997
HENGELOSE DEELNEMERS AAN DE 15e ELFSTEDENTOCHT HALEN DE FINISH
De finish van de 15e Friese Elfstedentocht op de Bonkevaart in Leeuwarden was voor de deelnemers uit Hengelo Gld geen brug te ver. Ieder had zich op zijn eigen manier voorbereid op deze zware tocht van 200 km en haalden bijna ongeschonden de eindstreep. Alleen Jan Harmsen kreeg tussen Dokkum en Bartlehiem plotseling te maken met verblinding door fel licht. Hij zag niets meer, schaatste in de sneeuwrand en. ging over de kop. Hij liep hierbij een gebroken neus op. Ondanks deze kwetsuur ging hij toch door en haalde hij Leeuwarden. Allen spraken van een geweldige belevenis aan wat ze onderweg aan enthousiasme hebben meegemaakt en het beslist niet hadden willen missen. Zij haalden op tijd de finish en komen daardoor in aanmerking voor het felbegeerde Elfstedenkruisje. Het waren de navolgende personen uit Hengelo Gld, voor zover wij weten, die de tocht binnen de tijd volbrachten: Gerrit Lenselink, 14,5 uur; Jan Harmsen, 13,5 uur; Everhard Lubbers. 11 uur; Jan Steert 12,55 uur; Dick Hiddink 10 uur; Henk Luesink 12 uur; dokter Koning, 10,5 uur. Zie verder De Reclame.

21 januari 1997
LANDBOUWEEDERATIE HENGELO:
mineralenboekhouding De Landbouwfederatie Hengelo wil de volgende aktiviteiten graag onder een ieders aandacht brengen. Melkveehouderijmiddag. Op 21 januari is er een melkveehouderijmiddag, waarbij alle belangstellenden van harte welkom zijn. De middag begint om 14.00 uur in zaal Langeler te Hengelo Gld. De Hengelose dierenartsen, de heren van Ingen, Ormel en Salemons komen deze middag om de volgende onderwerpen met de aanwezigen door te nemen: * IBR- BVD * Mastitis * Gezondheidsdienst abonnement, Studiebijeenkomst Mineralenboekhouding. Binnenkort starten er in Hengelo studiebijeenkomsten Mineralenboekhouding. Het is al gauw 1 januari 1998. Vanaf die datum wordt voor veel veehouders de mineralenboekhouding verplicht. Ongeveer 75% van de veehouders zullen voor die datum de bedrijfsvoering moeten aanpassen om mineralenheffingen te ontlopen in I998. Zie verder De Reclame.

Hekkelman

28 januari 1997

HENGELOSE MOTORBOEREN
De voetballers van de Graafschap staan bekend als de Superboeren. De enthousiaste bestuursleden van de Hengelo Auto en Motorvereniging Hamove willen daar niet bij achter blijven en zij presenteren zich al s de Hengelose Motorboeren. De Hamove mag zich de snelste motorclub van Nederland noemen, want tot de leden behoren drie van Nederlands snelste wegrace-coureurs. Dat trio bestaat uit Torleif Hartelman, de race-sensatie van het afgelopen jaar Jarno “Kipje” Boesveld en Mile Pajic. de meest ervaren coureur van Nederland met een (Race)staal van dienst van twintig jaar. De Hengelose Motorboeren van de Hamove en deze drie rijders zullen er alles aan doen om 1997 een topjaar voor de Hamove te laten worden. Dit jaar bestaat de Hamove zestig jaar en dat zal zeker niet onopgemerkt blijven. Op de zestigste verjaardag van de Hamove in het weekend van 26 en 27 april worden de jaarlijkse internationale wegraces op de “VarsselRing” georganiseerd en belooft een groot spektakel te worden. Naast veel hedendaagse toppers komt ook de Oude Glorie van lang vervlogen tijden naar de “Varssel-Ring” voor een unieke reünie. Veel toppers uit het verleden hebben hun komst naar Hengelo Gld reeds gemeld.

ALLE FIETSMOGELUKHEDEN IN DE ACHTERHOEK GEBUNDELD
VVV-Achterhoek heeft een gids op de markt gebracht waarin alle fietsmogelijkheden in de Achterhoek zijn weergegeven. Geen algemene, wollige verhalen, maar zeer concrete informatie over fietsroutes, -kaarten, -verhuurders, -arrangementen en -evenementen. De gids heeft een dikte van 24 pagina’s en wordt verspreid op verschillende beurzen en via de VVV’s in de regio. De brochure ‘Fietsen in de Achterhoek’ is ook gratis verkrijgbaar bij VVV Achterhoek, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen. Zie verder De Reclame.

4 februari 1997
GROTE BK INRUILACTIE BIJ BESSELINK
De inmiddels bekende inruilactie van uw oude pannen gaat dit jaar weer van start op 1 februari a.s. met de bekende inruilpremies. U kunt uw oude pannen nu dus weer inruilen en ontvangt bij aankoop van een kook- of hapjespan ƒ 20,= terug; bij aankoop van steel-, braad of koekepan ƒ 10,= terug; bij aankoop van een fluitketel ƒ 15,= terug. Deze roestvrijstalen kookpannen zijn bijna helemaal geschikt voor alle warmtebronnen, dus ook het nieuwe inductie koken. De oude pannen die ingeleverd worden gaan een nieuw leven tegemoet. Het is n.l. de bedoeling dat er in het jaar 1998 een fraaie attractie mee gebouwd wordt in het Land van Ooit. Alle oude pannen moeten daarom vermeld worden, waarna ze opgehaald worden voor gebruik in het Land van Ooit. Zie verder De Reclame.

ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 4: 1000 JAAR
De handel is een goede graadmeter voor de welvaart of armoede van een streek. Daarom is de vierde aflevering van de serie “Ach Lieve Tijd – Achterhoek en Liemers”. die geheel aan dit onderwerp is gewijd, zo interessant. Met die welvaart was het zo’n duizend jaar geleden in de Achterhoek en Liemers niet zo best gesteld. De inwoners voorzagen in hun eigen voedselproductie, maar de opbrengst was vaak zo karig dat er niets overbleef om met winst te verkopen. Alleen de adellijke grondbezitters en de kloosters beschikten over voorraden graan, wol en vlas, verkregen uit pachtopbrengsten. Veel te verhandelen was er dus niet, zodat de meeste kooplieden kleine marskramers waren. Deze zogenoemde kiepenkerels trokken van deur naar deur met garen, band, spelden en knopen. Hun bezoek was een belevenis want ze konden smakelijk nieuwtjes uit verre streken vertellen. Zie verder De Reclame.

11 februari 1997
RIJVAARDIGHEIDSRITTEN VOOR 50-PLUSSERS
Op donderdag 10 april 1997 worden er ook in Hengelo Gld weer rijvaardigheidsritten voor 50-plussers gehouden. De deelnemers gaan die dag vanuit café Wolbrink een uur lang met een rij-instructeur op pad in hun eigen auto. Tijdens de rit beoordeelt de instructeur de rij vaardigheid en het rijgedrag van de bestuurder; na afloop van de rit geeft de instructeur adviezen over de onderdelen, die voor verbetering vatbaar zijn. Vrijwel iedereen heeft immers wel ingesleten verkeerde gewoonten. Zie verder De Reclame.

18 februari 1997
GROTE MILITAIRE OPERATIE IN CENTRUM HENGELO (GLD.)
Met de precisie van een militair strategische operatie is zaterdag 15 februari j.l. de hele collectie van het Achterhoeks Museum 1940-1945 verhuisd. In samenwerking met de gemeente Hengelo Gld is voor de komende drie jaar een verantwoorde opslagplaats gerealiseerd. Met een opslag plaats is het behoud van de collectie voorlopig veilig gesteld, maar er moet nog veel gebeuren. Het bestuur heeft inmiddels een ondernemingsplan voor de verdere toekomst aan 2 gemeenten aangeboden en wacht in spanning op de reacties. Het jaar 1996 werd ook weer bijzonder succesvol afgesloten en er melden zich spontaan diverse donateurs. Deze vrienden van het Achterhoeks Museum ontvangen voor hun bijdrage van minimaal ƒ 25,— per jaar een aantal nieuwsbrieven en toegang tot exposities die komend jaar eventueel gehouden worden. Maar bovenal deze spontane bijdragen maken het mogelijk dat de collectie in stand kan blijven tot er wellicht binnen afzienbare tijd in een nieuw permanent onderkomen voor de collectie kan worden voorzien. Zie verder De Reclame.

25 februari 1997
DERKSEN WIDE FASHION GAAT OVER IN ANDERE HANDEN
Het bekende jeanshuis Derksen Wide Fashion aan de Spalstraat te Hengelo Gld is per februari van dit jaar overgegaan naar Dick en Annelies Helmink uit Doetinchem. Toen de mogelijkheid van een overname zich voordeed was Dick Helmink, die van geboorte uit Hengelo Gld komt, er snel bij om met Willy Derksen te gaan praten en uit die gesprekken werd een en ander gerealiseerd. Willy Derksen stopte per 1 februari en vanaf dat moment werden de ramen dichtgeplakt, want in de bestaande ruimte, waren de eigenaren druk aan het werk om de winkel opnieuw in te delen. Het wordt opgesplitst in 2 delen, nl. een dames- en een herenafdeling. Er is het nodige schilderwerk te doen, want de kleurstelling verandert, er komt een koffiehoek, waar de bezoekers van de winkel een kop koffie kunnen drinken of een tijdschrift of krant door bladeren en voor de kinderen zal er een spannende kinderhoek komen. Al deze zaken duiden op de klantvriendelijke formule, die Dick Helmink gaat voeren. Ook het assortiment blijft bestaan, evenals de wijd en zijd bekende service van de zaak. Zie verder De Reclame.

Jansen-Weg weg

ZMO Jong Gelre toneel

 

4 maart 1997
ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 5: 1000 JAAR
Gedurende het grootste deel van de 1000 jaar geschiedenis die in Ach Lieve Tijd – Achterhoek en Liemers wordt beschreven, is oostelijk Gelre beheerst door talrijke adelsgeslachten. Het gewone volk kijkt tegen de adel op want een edelman heeft status en is rijk, zo wordt gedacht. Met die rijkdom viel het wel mee, zo blijkt in het boeiende verhaal van auteur Jan Harenberg, de kenner bij uitstek van dit onderwerp. De grond in de Achterhoek en Liemers is arm en de mensen hebben het er nooit breed gehad. Bovendien wemelde het van de adellijke geslachten en dat maakte de spoeling dun. Hoe kon bijvoorbeeld een Didamse jonker ooit rijk worden temidden van liefst vijftien ‘concurrenten’ ter plaatste? Geen wonder dat over de Gelderse adel een spotrijmpje de ronde deed: “Hoog van moede, Klein van goede, ’t Zwaard in de hand, Dat zijn de jonkers van Gelderland”. Zie verder De Reclame.

SNOEIHOUT VOOR HET PAASVUUR
Ook dit jaar komt er weer een paasvuur in Velswijk, nl. zondag 30 maart, eerste paasdag om 21.00 uur. Iedereen kan er snoeihout komen brengen. Dat kan alleen op de zaterdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. Op de zaterdag voor pasen, zaterdag 29 maart, moet het voor 12.00 uur gebracht zijn. Pasen valt dit jaar vroeg; men moet dus op tijd met snoeien beginnen om het snoeiafval naar het paasvuur te kunnen brengen in Velswijk aan de Kruisbergseweg, hoek Schooltinkweg. Er wordt op toegezien dat er alleen maar snoeihout op het paasvuur komt, m.a.w. geen boomstronken en ook geen geverfd hout. Zie verder De Reclame.

23e KLEDINGSBEURS TRUITJE
Op 7 en 8 maart a.s. organiseert kledingbeurs Truitje voor de 23e keer een kinderkledingbeurs. Deze keer gaat het om voorjaars- en zomerkleding. Er mogen max. 15 stuks kledingstukken worden ingebracht. De inbreng is voor eigen risico. De kledingstukken kunnen op 7 maart a.s. gebracht worden van 16.00 tot 18.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag 8 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. Zie verder De Reclame.

EEN HELE AVOND NEDERLANDSE TOPHITS IN DE EGELANTIER
Op zaterdag 8 maart zal de uit Harderwijk afkomstige zanger John Vis in de Egelantier in Hengelo Gld een groot scala tophits ten gehore brengen. De zanger is een nieuw talent waarvan insiders uit de muziekwereld op korte termijn veel succes verwachten. Zijn live shows zijn echter nu al een grote sensatie, sinds zijn terugkeer uit Spanje waar hij drie jaar lang toerde, zingt hij nu ook in Nederland de zalen plat. John brengt een avondvullend programma met bekende recentelijke Nederlandstalige en Engelstalige hits van onder meer Marco Borsato, Rene Froger en Lionel Richie etc. waarbij nummers zoals “Ik leef alleen voor jou” en “Dromen zijn bedrog” van Marco Borsato je doen afvragen of het Marco zelf niet is die er staat te zingen. Overal zijn de reacties razend enthousiast over de show van deze sympathieke zanger. Zie verder De Reclame.

POSTKANTOOR SPALSTRAAT TE HENGELO GLD VERNIEUWD
Met ingang van 3 maart 1997 wordt het postkantoor Kerkstraat te Hengelo Gld gesloten. Op 4 maart 1997 wordt het geheel nieuwe postkantoor gevestigd aan de Spalstraat 17 te Hengelo Gld geopend. Het nieuwe postkantoor wordt een zogenoemd ‘Postkantoor Nieuwe Stijl’. De loketten met glazen scheidingswanden zijn verdwenen en in plaats daarvan zijn er open balies. Daardoor is een meer directe communicatie met de klant mogelijk. In de nieuwe formule van het postkantoor is veel aandacht besteed aan de veiligheid. Behalve wat wisselgeld is er in het postkantoor geen geld beschikbaar. Al het geld is opgeborgen in apparatuur die het gevraagde bedrag alleen uitgeeft nadat een klant zijn pincode heeft ingetoetst. Bovendien is alle apparatuur voorzien van tijdvertragingsmechanismen. Het opnemen van grotere bedragen neemt als gevolg daarvan wat meer tijd in beslag. Zie verder De Reclame.

Lichtenberg

11 maart 1997
HET 1000e NUMMER VAN PAX PRAAT IS UIT
In 1968 werd Pax kampioen in de 4e klasse en promoveerde naar de 3e klasse. Er heerste een geweldige stemming in Hengelo Gld en in het kader daarvan kwamen de heren Bert van Petersen en Benno van Dongeren op een ledenvergadering met de mededeling dat zij met een clubblad wilden beginnen onder de naam Pax Praat. Eerst werd er wat schamper over gedaan, maar na de verschijning van het eerste nummer sloeg de stemming al spoedig om. En nu is dan de mijlpaal, het 1000e nummer van Pax Praat verschenen. Heel veel is er in de tussenliggende periode bij Pax gebeurd. Het unieke van Pax Praat is, dat zij zeker als er gevoetbald wordt, wekelijks verschijnt. Begonnen met een omslag en enkele gevouwen A4 velletjes, die op een hand stencilmachine werden afgedraaid, is Pax Praat nu uitgegroeid tot een clubblad met een professionele uitstraling met tal van wetenswaardigheden, wat er zich zoal in de club afspeelt. Zie verder De Reclame.

NIEUWE FIETSKAART ACHTERHOEK VERSCHENEN
Eind februari is de nieuwe editie van de Achterhoek-kaart verschenen. Een product, dat al jaren een verkoopsucces is voorde uitgevers VVV Achterhoek en Falkplan Suurland. De kaart heeft een schaal van 1:50.000 en wordt door toerist en streekbewoner veelvuldig gebruikt voor wandel- en fietstochten in onze regio. Samen niet gemeenten, VVV’s en recreatieschap is het afgelopen najaar het kaartbeeld zorgvuldig gecontroleerd en aangepast. Ook de achterzijde heeft een nieuwe invulling gekregen. Deze is in full-colour gedrukt en bevat artikelen over wandel- en fietsroutes, kanomogelijkheden, paardrijroutes, opengestelde landgoederen, bosgebieden, etc. De kaart is voor ƒ 8,95 verkrijgbaar bij alle VVV’s, ANWB, boekhandel en toeristisch bedrijfsleven. Zie verder De Reclame.

18 maart 1997
18e STRATENSCHIETTOURNOOI VAN S.V. WILLEM TELL UITSTEKEND GESLAAGD
Uitreiking ere-penning gemeente Hengelo Gld . Ondanks de voetbalwedstrijd Ajax-Atletico Madrid op T.V. was het behoorlijk druk in de kantine van de schietaccomodatie van S.V. Willem Tell. Op deze avond werden nl. de prijzen uitgereikt van het 18e stratenschiettournooi, dat door Willem Tell was georganiseerd. Vice-voorzitter de Koning haalde in zijn speech vooral Cees Dekker aan die samen met 60 medewerkers voor een perfecte organisatie hadden gezorgd. Hem werd hiervoor dank gezegd. Dat zo’n schiettournooi binnen de gemeente Hengelo Gld aanslaat, mag blijken uit de deelname van 80 teams met 400 schutters. Zie verder De Reclame.

NIEUW REPETITIELOKAAL CONCORDIA en ruimte MARKTVERENIGING
Op 1 september 1996 bestond de Koninklijke Harmonie Concordia precies 135 jaar. Het bestuur en de leden hadden al in een eerder stadium besloten hier geen groot feest van te maken, maar om op een andere manier hier invulling aan te geven. De voornaamste reden voor dit besluit was, dat men zich op dit moment geen gekke dingen kan veroorloven op financieel gebied, omdat er belangrijker zaken zich voordoen. Al ruim 10 jaar kampt Concordia met een groot ruimtegebrek. De repetitieruimte en de opslagruimte is voor de 90 leden tellende vereniging ontoereikend. Ook de huurprijs van het huidige onderkomen, die elk jaar wordt verhoogd, kan men bijna niet meer opbrengen. Inmiddels heeft men de huidige locatie moeten verlaten en repeteert men nu met het hele orkest in een schuur. Als noodoplossing een goede, maar zeker geen ideale oplossing. Vele malen heeft het bestuur samen met het College van B. en W. alle mogelijke lokaties in Hengelo Gld bekeken en besproken maar helaas kwam er geen oplossing. Zie verder De Reclame.

25 maart 1997
DE LEER OP MONDRIAANSE TOER
De bovenbouwleerlingen van basisschool De Leer in Hengelo Gld houden op donderdag 27 maart een expositie. Van 20.00 tot 21.00 uur kunnen ouders en andere belangstellenden in de school aan de Sint Michielsstraat terecht om daar van de zelfgemaakte werkstukken te kunnen genieten. De leerlingen hebben de laatste weken namelijk intensief gewerkt aan een project over de bekende schilder Piet Mondriaan die enkele jaren in Winterswijk heeft gewoond. Piet Mondriaan, die leefde van 1872 tot 1944, werd wereldberoemd door zijn schilderijen waarbij hij abstracte vlakken maakte waarbij hij primaire kleuren gebruikte. De laatste tijd staat Mondriaan weer volop in de belangstelling doordat er in de Rotterdamse Kunsthal van 8 maart t/m 8 juni de expositie “De vroege Mondriaan” wordt gehouden met werken uit zijn concrete beginperiode toen hij veel landschappen schilderde. Tevens is onlangs een boek voor kinderen van Bianca Stigter verschenen. In het Mondriaans alfabet wordt op toegankelijke wijze veel facetten van zijn leven en werk belicht. Dat boek werd bij het verwerken van de informatie veelvuldig door de leerlingen gebruikt. Zie verder De Reclame.

KARAOKE BIJ COEN

Op eerste paasdag (zondag 30 maart voor de anders gelovigen onder ons) zal wederom bij Café Coen Evers te Velswijk een karaoke show plaatsvinden. Na het succes van 2 jaar geleden bleek Theo Tankink bereid met zijn karaoke show naar de Velswijk af te reizen. Nieuw dit keer is het onderdeel “bellen voor de bar”. In het café is inmiddels een ruime hoeveelheid bellen geïnstalleerd om het de klanten zo makkelijk mogelijk te maken om een drankje te kunnen bestellen. Om die reden wordt iedereen vriendelijk uitgenodigd om deze avond zijn eigen bel mee te nemen, zeker als men wat wil drinken. Ook nieuw dit jaar en tevens deze avond voorde eerste keer in gebruik is gezien de te verwachten publieke belangstelling, de nieuwe parkeerplaats. Alweer zo’n nieuwe service van Café Coen Evers. De avond zal beginnen na afloop van het paasvuur en dat zal ongeveer 22.00 uur zijn. Men wordt aangeraden op tijd te komen, want vol is vol!

TOOS VERHEY KRIJGT AL DERTIG JAAR KLEUTERS OP BEZOEK

Op donderdag 27 maart is het weer zover. Toos Verhey, wonend aan de Kervelseweg in Hengelo Gld, maakt zich dan weer op voor het jaarlijkse paaseieren zoeken voor de kleuters van school De Leer. Dit jaar wil de ouderraad en team van De Leer er een feestelijk tintje aan geven, omdat het precies dertig jaar geleden is dat mevrouw Verhey voor het eerst kleuters uitnodigde voor een sfeervolle en gezellige middag. Dat was namelijk in de tijd dat haar eigen twee kinderen, die nu ruim in de dertig jaar oud zijn, in de kleuterklassen zaten. Een mijlpaal om wel even bij stil te staan. De kleuters verheugen zich intens op het uitje , omdat er naast het zoeken van de ruim 250 verstopte eieren volop gelegenheid is om te spelen met allerlei speeltoestellen die door de gastvrije familie zijn opgezet.

BELEVENISSEN TIJDENS DE INT. MOTORRACES TE HENGELO Gld
Het programma voor de jubileum motorraces van HAMOVE op circuit “Varssel-Ring” te Hengelo Gld, heeft een aantal verrassende onderdelen, met voor elk wat wils. Zaterdag 26 april, de dag dat de trainingen worden gehouden, is de dag dat HAMOVE voor 60 jaar geleden werd opgericht. Dit jubileum wordt ineen later stadium gevierd. Zondag 27 april is de start van de 1e race om 11.00 uur en in het programma zijn optredens van een dweil orkest opgenomen. Iets spectaculairs is zondermeer het optreden van een Belgisch motor stuntteam, die het publiek verschillende acrobatische toeren op de motor zullen laten zien. Vorig jaar hebben de kinderen zich tijdens de race heerlijk kunnen uitleven. Daarom zijn voor dit jaar de kindervermakelijkheden in het rennerskwartier uitgebreid, zodat ook zij een gezellige dag hebben. De mini motor afdeling van HAMOVE heeft ook een aandeel in hefprogramma en zij doen dit door het geven van een demonstratie. Een van de race-klassen is de Supersport 600, die zondag 27 april 2 wedstrijden rijden. HAMOVE is blij te kunnen melden dat 4 van haar leden hierin meedoen. Dit zijn Torleif Hartelman, Mile Pajic, Jarno Boesveld en Koos v.d. Berg. Dit kan op voorhand een heel spannende strijd opleveren.

1 april 1997
HENGELO, DAT STAAT ALS EEN PAAL!
Dit is de naam die is gegeven aan een groots evenement dat op 7, 8, 9, 10 en 11 mei Hengelo in rep en roer zal zetten. Het idee om Hengelo vijf dagen lang om te toveren in een feestelijk dorp is ontstaan vanuit de Jongeren Werkgroep Roemenië. Een nieuw project van hen is het opknappen van een kindertehuis. Ze willen het geld daarvoor inzamelen in de vorm van iets leuks, iets anders. En dat werd het paalzitten. Maar wat is nou paalzitten zonder een leuk programma erom heen. En dat is precies wat zij u aanbieden in samenwerking met vele winkeliers en verenigingen in Hengelo. Want deze ondernemende mensen staan allemaal als een paal achter een Hengelo dat leeft. Vanaf woensdag 7 mei tot en met zondagmiddag 11 mei zijn er allerlei aktiviteiten voor jong en oud. Voor meer informatie kan men kontakt opnemen met Joop Heijink, tel. 0575- 462793. Zie verder De Reclame.

ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 6: 1000 JAAR
In de fraaie en bij vele geliefde serie “Ach Lieve Tijd” is de zesde aflevering verschenen. Deze is geheel gewijd aan de geschiedenis van het onderwijs in de Achterhoek en Liemers. In de Middeleeuwen was het onderwijs daar. evenals elders, een kerkelijke zaak. De scholen maakten deel uit van een kerk of van een klooster. Uiteraard stond het godsdienstonderricht voorop. Daarnaast werd aan de leerlingen, uitsluitend jongens, les gegeven in lezen en schrijven, voornamelijk in het Latijn. Pas na jaren lukte het de stadsbesturen om meer invloed te krijgen en veranderden de parochiescholen in stadsscholen. In deze zogenoemde Latijnse scholen werd minder nadruk op godsdienstige en meer op intellectuele vorming gelegd, zoals in Zutphen gebeurde. Onder invloed van de Reformatie, waarin het zelf lezen van de bijbel een wezenlijk onderdeel van de geloofsbeleving was, ontstond steeds meer behoefte aan onderwijs in de moederstaal. Zie verder De Reclame.

8 april 1997
“EEN HALVE EEUW” DIO IN KEIJENBORG
Enkele jaren na de tweede Wereldoorlog werd in Keijenborg het initiatief genomen een Gymnastiekvereniging op te richten. Mensen die de grondvesting hiervoor hebben gelegd waren Peter Dolphijn, Antoon Eulink, Herman Jansen, Willem de Vrught en kapelaan Jansen. De eerste bespreking vond plaats ten huize van de fam. de Vrught. Geld was er niet voorhanden en daardoor leken de pogingen te zullen stranden doch de padvinderij stelde van elk lid de halve contributie beschikbaar voor DIO, zodat de eerste materialen konden worden aangekocht. De St. Jan de Doperparochie schonk de ringen en de eerwaarde zusters van het bejaardencentrum Maria Postel borduurden de vlag met daarop de letters R.K. DIO. Besselink “de smid” maakte het schild en de schilderskwast van Hendrik van Aken zorgde voor de bronskleur. De eerste stap zich aan te sluiten bij de gymnastiekbond werd genomen door Riek Hilderink. En na een aarzelend begin vond in 1946 het eerste regionale optreden plaats in Didam waar DIO gelijk de eerste prijs in de wacht wist te slepen. Thuisgekomen werden de kampioenen door muziekvereniging St. Jan ingehaald. Eerste gymleraar was Antoon Gerritsen uit Doetinchem en de eerste uitvoering vond in 1949 plaats in het patronaatsgebouw. Zie verder De Reclame.

15 april 1997
HENDRIK ENZERINK
Dodenherdenking. Op de 4e mei worden elk jaar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Een (onvolledige) lijst met namen is bekend. Maar achter elke naam schuilt een verhaal, die zeker de jongere generaties niet kennen. Hoe zij stierven weten zij niet. Na meer dan 50 jaar raakt het ook bij de ouderen in de vergetelheid. Daarom hier het verhaal van Hendrik Enzerink. Ter ere van alle zestig Hengelose slachtoffers. Hendrik Enzerink kwam op 2 maart 1910 ter wereld. De Enzerinks woonden aan de Varsselseweg 20, toen B49, op de boerderij De Rustenberg. Hendrik’s vader Gerrit trouwde met een meisje van de familie Lenselink, die op het huidige 115-jaar oude huis woonde. Hendrik had twee zusters. Als enige zoon was hij voorbestemd om de boerderij van zijn vader over te nemen. Zie verder De Reclame.

GESLAAGDE VOORJAARSUITVOERINC, CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO
Op zaterdag 5 april j.l. hield de chr. muziekvereniging Crescendo haar jaarlijkse voorjaarsuitvoering in een goed gevulde sporthal “de Kamp” te Hengelo Gld. Na het gezamenlijk zingen van Gezang 409 heette voorzitter H. Waarlo een ieder van harte welkom, in het bijzonder ere-voorzitter Wagenvoort, vertegenwoordigers van zusterverenigingen en oud-dirigent H. Kraxner. Daarna gaf hij het woord aan de lady-speaker mevr. J. v.d. Velde, die het hele programma op een leuke manier aan elkaar praatte.

22 april 1997
NIEUW BESTELWAGENVERHUUR IN HENGELO
Met ingang van 26 april a.s. zal er een bestel wagenverhuur zijn in Hengelo Gld. Bij tankstation Wim Rietman aan de Rondweg 10 zullen vanaf die datum verschillende bestelwagens te huur zijn. 3 jaar geleden nam Wim Rietman het tankstation aan de Rondweg over en precies 3 jaar later worden de aktiviteiten uitgebreid met dus het verhuren van bestelwagens. Zie verder De Reclame.

JUBILEUM WEGRACES HENGELO GLD. 26/27 APRIL 1997
Wegraces op de Varsselring. Dat betekent weer een weekend genieten van de pure snelheidssport. Dat genieten doen de toeschouwers, maar ook de rijders. Ze racen omdat ze dat leuk vinden, maar ze genieten in Hengelo veelal meer dan op andere circuits. Vanwaar dat verschil? Het is in één woord uit te drukken: gemoedelijkheid. De sfeer in Hengelo is altijd ontspannen, ondanks de grote belangen die er voorde coureurs op het spel slaan. Als de rijders naar Hengelo afreizen weten ze op voorhand al dat ze naar een fijn stratencircuit gaan, dat een welkome afwisseling vormt met de permanente circuits van Assen en Zolder, waarop het merendeel van de Nederlandse wegraces wordt verreden. De races van dit jaar worden heel bijzonder, want naast de huidige toppers is er ruim aandacht voor de sterren uit het verleden, sterren die de naam van Hengelo tot veroverde landsgrenzen hebben uitgedragen. In het buitenland is de toevoeging Gld. aan de naam Hengelo niet nodig! Daar weet men wel in welke provincie moet worden gezocht. Zie verder De Reclame.

29 april 1997
HARMONICADAG
Op Hemelvaartsdag is het voor de vierde keer weer zover! Dan vindt bij ’t IJsselboerke gelegen op camping IJsselstrand te Doesburg weer de Harmonicadag plaats. Deze dag wordt georganiseerd door harmonicavereniging “De Trekkebuuls” uit Hengelo Gld. De aanvang is 11.00 uur en het duurt tot 17.00 uur. Er zullen diverse harmonicaverenigingen optreden alsmede de boerendansers. Het belooft weer een spectakelstuk te worden. Dus als men met de fiets, bromfiets of auto onderweg is, dan mag men gerust langs komen. De entree is gratis.

G. TE STROET WINNAAR PRIJS HENGELOSE MEUBELZAKEN

De meubelzaken van Hengelo; Grootbod, De Spannevogel en Lubbers Wonen & Slapen, hebben de handen ineengeslagen. Tijdens de koopzondag van 2 maart en op 2e Paasdag was er een reis voor 4 personen naar Eurodisney Parijs te winnen. Deze prijs is gewonnen door mevr. G. te Stroet uit Keijenborg. De prijsuitreiking vond plaats in de kern van het dorp.

VITAMINEROCK IN CAFÉ ‘T HOEKJE
Na een afwezigheid van een aantal maanden zal Alimentation weer in zijn volle glorie te bewonderen zijn in café ’t Hoekje in Hengelo Gld. Eigenaar Richard Giesen kreeg van Alimentation de eer om de band op vrijdag 9 mei in zijn café te presenteren aan het Hengelose publiek. Dit betekent natuurlijk niet dat inwoners van Keijenborg en andere in de buurt liggende plaatsen, niet welkom zijn. Integendeel; Alimentation heeft als credo: “Hoe meer zielen, hoe meer we verdienen”. Zie verder De Reclame.

Politiebericht ’t Boemeltje

Langwerden sponsor Hamove

6 mei 1997
ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 7: 1000 JAAR
De serie “Ach Lieve Tijd – Achterhoek en Liemers” is heel wat meer dan een licht verteerbaar geschreven verhaaltje over de historie van de streek. Dat blijkt weer eens zonneklaar uit de zevende aflevering die helemaal gewijd is aan het leven in de dorpen. Met de deur in huis vallend vertelt de auteur meteen aan het begin dat de ouderdom van deze woonplaatsen valt af te leiden uit hun namen. En oud zijn sommige dorpen, oeroud. Heeft de plaatsnaam een achtervoegsel op -haar, -berg, -lo of -ede, dan ligt het ontstaan vóór het jaar 600. Daarna onderscheidt hij nog twee ontstaansperioden. Zie verder De Reclame.‘T HOEKJE SPONSOR VAN DE SCHEIDSRECHTERS VAN PAX

Richard Giesen, eigenaar van café-restaurant ’t Hoekje aan de Spalstraat in Hengelo Gld, overhandigt op onderstaande foto een scheidsrechterstenue aan Henk v.d. Brink, voorzitter van de voetbalvereniging Pax uit Hengelo Gld. Hiermee was het officieel, dat het ’t Hoekje de sponsor van de scheidsrechters van Pax is. Op de foto ontbreekt C. Zwiep.

VVV HENGELO Gld HEEFT WEER EEN NIEUW BESTUUR
Terwijl het werk in het VVV-kantoor aan de Kervelseweg op volle toeren draaide door de grote inzet van de enthousiaste vrijwilligers lagen de bestuurlijke aktiviteiten bijna stil. Door verschillende mutaties in het bestuur, bleef er voor de zittende bestuursleden zoveel liggen, dat het bijna niet meer mogelijk was, al die informatie te verwerken. Gevolg: een bijna niet meer functionerend bestuur. Voor enkele jaren terug werd door een aantal mensen een z.g. PR-groep opgericht, die ten doel had om naast en eigenlijk, als onderdeel van VVV, de naam Hengelo Gld in bredere zin verder uit te dragen. Omdat de PR-groep ook niet verder kwam en het VVV-bestuur dringend om aanvulling vroeg, werd besloten de PR-groep op te heffen en zich aan te melden als bestuurslid voor een nieuw te vormen VVV bestuur. Zie verder De Reclame.

HEMELVAARTSDAGEN IN HENGELO GLD.
Op dit moment bruist het in Hengelo van de ideeën bij een groep jongeren. Zij willen een groot en gezellig evenement op zetten. Wie zijn dat? Dat is de Jongeren Werkgroep Roemenië. Al ruim twee jaar zijn ze actie! om jongeren in het dorpje Ocna Mures gelegen in Roemenië te helpen bouwen aan een betere toekomst. Dit jaar behoort tot het project het plaatselijke kindertehuis, waarvan de omstandigheden heel slecht zijn. Voor het opknappen is daarom veel geld nodig. Op hetzelfde moment leeft in Hengelo de gedachte dat er eens wat moet gebeuren. Het is er zo stil. Vandaar dat men het idee kreeg om met het organiseren van een Hengelose happening geld te verdienen voorliet kindertehuis, zo slaat men twee vliegen ineen klap. Hengelo begint weer te leven en de kinderen in Roemenie krijgen hiermee een beter leven. Zie verder De Reclame.

13 mei 1997

KEIJENBURGSE BOYS WEER KAMPIOEN
Het 1e elftal van Keijenburgse Boys heeft het weer geflikt. In 2 jaar tijd promoveerde het team van de zesde klasse naar de vierde klasse K.N.V.B. Zondag 4 mei werd in Lievelde Erix met 2-1 verslagen en daardoor werd het team van trainer Hans Lenselink kampioen en bewerkstelligde daardoor de promotie. Voor de 2e maal in de geschiedenis van Keijenburgse Boys is er nu de promotie naar de 4e klas. Na het laatste fluitsignaal sprong iedereen elkaar in de armen en werden de spelers, trainer, begeleider en verzorger onder de bloemen bedolven. Uiteraard werd er een flink feest gevierd.

ORIËNTERINGS-PUZZELRIT VAN HAMOVE 1e PINKSTERDAG
De Hengelose Auto- en Motorvereniging Hamove houdt op zondag 18 mei a.s. (1e Pinksterdag) haar jaarlijkse Pinksterrit. Deze rit is een oriënterings-puzzelrit voor auto’s en motoren en is uitgezet volgens eigen eenvoudig reglement. Halverwege de rit is er een half uur rust bij het clubgebouw van de Hamove in Varssel, voor een consumptie en een puzzelopdracht. Men kan zich voor deze rit inschrijven bij café ’t Hoekje aan de Spalstraat 1 te Hengelo Gld vanaf 13.30 uur. De start is vanaf 14.00 uur.

Sportcommissie Hamove: Jan Weevers, Eb Boes, Gerrit te Brake, Antoon Grotenhuys, Gerard Bretveld

20 mei 1997
Maandag 26 mei Remigiuskerk te Hengelo Gld. CONCERT MET KLAAS-JAN MULDER
In de wereld van kerkorgels en koorzang is de naam van Klaas-Jan Mulder, al talloze jaren een gevestigde status. Op verzoek komt de musicus en koorleider naar Hengelo Gld om op maandagavond 26 mei een concert te verzorgen in de Remigiuskerk. Uit z’n veel omvattende repertoire zal hij zeker een aantal prachtige nummers kiezen, om te gaan uitvoeren op het romantisch getinte Proper-orgel. Voor de tweede maal in successie treedt hij ook op met het chr. mannenkoor “De Lofstem” Heerde. Zie verder De Reclame.

Geweldige prestatie geleverd met 72 uur paalzitten, opbrengst f30.000,-
Onder gigantisch grote publieke belangstelling sloten zaterdagavond 10 mei 9 personen hun topprestatie van 72 uur paalzitten af. Nadat woensdagavond burgemeester van Beeck Calkoen, zittend op de publiekspaal, waar onder andere ook dominee Elbert, pastoor Lammers en wethouder Meurs plaats namen, de recordpoging officieel had geopend, beklommen de 9 dapperen de paal, om er behoudens de sanitaire stop, niet eerder af te komen dan zaterdagavond. Vooraf hadden de Kon. Harm. Concordia en de Chr. Muziekver. Crescendo de paalzitters naar het aktie-terrein gebracht en onder de muzikale klanken van beide korpsen begonnen zij aan de uitdaging. Een van die dapperen was Hermien Hiddink, die een uur, voordat de poging zou beginnen, hoorde, dat 1 van de palen leeg zou blijven, spontaan zei ze: “nou, dan ga ik er toch zitten”. Zie verder De Reclame.

VERSLAG VAN DE BROODLEVERING MULDERSFLUITE 1997
Dit jaar is door de cijnsplichtigen ruim 900 pond roggebrood geleverd. Het zwaarste brood woog 40 pond en is geleverd door de fam. Smeitink van de boerderij Klein Holte. Het een na zwaarste brood door de fam. Wientjes van huize de Keijenborg, het derde brood door de fam. Waarlo van huize Veügelink, resp 25 en 23 pond. Deze broden brachten ƒ 130,00, ƒ 100,00 en ƒ 110,00 op. Verder werd al het brood verkocht in kleinere stukken, want niet iedereen wil een brood van 22 pond kopen. Zie verder De Reclame.

ENGELSE VOETBALLERTJES TE GAST BIJ PAX

Op vrijdagavond 23 mei a.s. zal de Jeugd/Engelandcommissie van de v. en a.v. Pax uit Hengelo Gld ca. 70 jeugdige voetballers van Chiltern United uit Rickmansworth (nabij Londen) begroeten. Deze spelers zijn voor een tegenbezoek uitgenodigd en gaan op woensdagmorgen 28 mei weer terug naar huis. Gedurende deze dagen worden ze hartelijk opgevangen door Hengelose gastgezinnen. Tegelijkertijd willen ze bij ZSV Zelos te Zelhem de voetballers van St. Albans Rangers verwelkomen. Zie verder De Reclame.

Paalzitters (Zie de Reclame voor meer foto’s)

27 mei 1997
BOSO – Bezoek en Oppas Service Ouderen Hengelo Keijenborg Is goed aangeslagen
De werkgroep uit de in de gemeente Hengelo bestaande vrijwilligersorganisatie voor ouderenzorg heeft recentelijk een evaluatie gehouden omtrent het bestaan en het functioneren van de BOSO na de start per 23 februari 1996. Met voldoening is geconcludeerd dat deze evaluatie de kwalificatie ‘positief’ moet worden gegeven. De doelstelling om de mantelzorg voor dementerende personen te ondersteunen door de inzet van deskundige vrijwilligers is praktisch haalbaar. De hulpverlening is ook opengesteld voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapte personen, die op hulp van mantelzorg zijn aangewezen. De vrijwilligers komen periodiek bij elkaar om over en weer ervaringen uit te wisselen in aanwezigheid van de coördinatoren. Zie verder De Reclame.

OPEN DEUREN BIJ GOMA OP ZATERDAG 7 JUNI
Onlangs heeft Goma te Hengelo Gld een nieuwe productiehal in gebruik genomen. “So What?” is wellicht uw reactie. Op alle industrieterreinen in Nederland rijzen immers momenteel nieuwe productieruimtes als paddestoelen uit de grond. Bij Goma is echter meer aan de hand. Het hart van het nieuwe pand is een automatisch werkend plaatmagazijn met daaraan gekoppeld een flexibele productiecel die is voorzien van een twaalftal plaatverwerkende machines. Niet het achtste wereldwonder, maar wel de eerste plaatwerkerij in Nederland die op deze manier werkt. Zie verder De Reclame.

U.V.V. OUDERENMIDDAG MET DHR. R. KREUNEN Hengelo Gld. omstreeks 1900

De straten waren nog maar gedeeltelijk verhard. Auto’s waren er zeer weinig, een ieder ging eerbiedig aan de kant wanneer er een automobiel aan kwam. Het rijbewijs halen was een zaak van durf, je ging maar proberen, met een snelle vaart de poort door bij het automobielbedrijf en in de buurt van het gemeentehuis had je hem in bedwang! Autorijlessen bestonden nog niet en van verkeersregels had men ook nog geen weet. Wanneer je dit ziet, denk je onwillekeurig aan de beelden op T. V. van de ontwikkelingslanden, zo is het dus ook bij ons geweest. Nu zitten we midden in een zeer jachtig, drukke tijd. Kijk alleen maar naar het verkeer. Zoveel auto’s, zoveel regels, hoe verder naar het westen van het land, hoe meer drukte! Het is daarom erg leuk om een middag terug te gaan in de tijd. Ook toen gebeurde er toch van alles. De kwajongens streken, de sterke verhalen, zoals dhr. R. Kreunen het zo smakelijk kan vertellen. En dan die oude namen, bij velen nog bekend. Ook nu vind je dezelfde namen nog terug, al kun je met de voornamen tegenwoordig dikwijls geen herkenningspunten herleiden. Maar goed dat de achternamen door de jaren heen hetzelfde blijven. Zie verder De Reclame.

3 juni 1997
DE BEREGOEIE BAKKER ADOPTEERT BORA
Het begon, zoals zo vaak, in het klein. Met een paar bakkers die vonden dat Stichting Berenbos alle steun verdiende. Nu zijn bakkers van die mensen, die vaak iets nieuws proberen te bedenken om de klanten in hun winkel te verrassen. Zo ontstonden ideeën voor allerlei leuke en natuurlijk heerlijke berenprodukten. Gekoppeld aan het idee, om daarmee iets te doen voor het Berenbos. Daarna ging het snel. Steeds meer bakkers wilden meedoen. Met groot enthousiasme hebben zij zich garant gesteld voor de adoptie van beer Bora uit het Berenbos. Zie verder De Reclame.

ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 8:MISDAAD EN STRAF
Geen mens zit op ellendige verhalen te wachten. Maar als het gaat om zaken van misdaad en straf, zit iedereen op hel puntje van de stoel. Uit de lange geschiedenis van de Achterhoek en Liemers zij n voor het verzamelwerk “Ach Lieve Tijd” zowel een helder historisch overzicht als de opvallendste en smakelijkste verhalen op justitieel gebied bijeen gebracht. Deze achtste aflevering valt meteen met de deur in huis over het vroeg-middeleeuwse Germaanse recht. Doordat de Germanen geen overheid kenden, regelde elke stand zijn eigen rechtzaken: boeren bogen zich over de wandaden van boeren, ridders over ridders. Ook de straffen verschilden per groep. Zo was ophanging voor edelen beneden hun stand: bij een doodstraf werden zij op gepaste wijze, met het zwaard, naar de andere wereld geholpen. Een ter dood veroordeelde vrouw verhangen kon evenmin: zij werd gewurgd, verdronken of verbrand. Zie verder De Reclame.

“DE ZAK VAN MAX”

De heer Jan Tijdink uit Hengelo Gld zamelt al heel wat jaren kleren in voor de kledinginzameling “De Zak van Max”. Gezien zijn leeftijd is hij van plan om met het inzamelen te gaan stoppen. Indien er iemand bereid is om dit zeer goede werk van hem over te willen nemen zou hij dat erg waarderen. Hiervoor kan men contact opnemen met dhr. Jan Tijdink aan de Sarinkkamp 43 in Hengelo Gld.

10 juni 1997
DE WERELDWINKEL VERKOOPT UIT
Op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 juni a.s. steeds tussen 13.30 en 17.00 uur, houdt de Wereldwinkel uitverkoop. Koffie voor de oude prijs, speelgoed en textiel tegen forse kortingen, tot 50%! Na deze uitverkoop beëindigt de Wereldwinkel helaas de activiteiten aan de Raadhuisstraat. Zie verder De Reclame.

BALLONVAART OP ZONDAG EN MAANDAG IN KEUENBORG
Zowel kermiszondag als kermismaandag zal (mits de weersomstandigheden dat toelaten) ’s avonds om 19.30 uur een luchtballon opstijgen vanaf het weiland aan de hoek van de Kerkstraat/Koldeweiweg. Wie kunnen er mee? Wellicht bent u zelf een van de gelukkigen! Dooreen tiental ondernemers wordt namelijk een aktie op touw gezet, waardoor ook u als prijswinnaar uit de bus kunt rollen. De volgende ondernemers/sters stellen een ticket voor de ballonvaart ter beschikking: Zie verder De Reclame.

17 juni 1997
HET DORPSLEVEN UIT DE JAREN ’40 EN ’50 HERLEEFT IN DE BLEIJKE TE HENGELO GLD.
Vanaf 20 juni is er in het Verzorgingshuis De Bleijke een expositie met het werk van Daan Kroesen. Een collage van het inmiddels bekende boek – “Weet je nog van toen?” wordt de komende weken tentoongesteld (t/m 5 augustus). Het boek is geschreven door Benny Kroesen uit Varsselder en handelt over het dorpsleven in de jaren ’40 en ’50: De collage geelt een indruk van het boek waarbij de illustraties het middelpunt vormen. De tekeningen geven op toepasselijke wijze de oude gebruiken, werkzaamheden, school en tradities weer zoals zijn vader die in het boek beschrijft en beleefd heeft in zijn jeugdjaren. De baten van het boek worden geschonken aan de stichting “Gaandeweg” in Arnhem. Deze laat de gelden ten goede komen aan kinderen die aan kanker lijden. Gezinnen van deze patiënten krijgen een week vakantie aangeboden in bungalowparken in Nederland, waarvan ei één is in Braamt. Hel boek is te koop in De Bleijke en in de boekhandel.Belangrijke mededeling van Heijink!
Daar ik de pensioengerechtigde leeftijd reeds ver overschreden heb en de 2 zoons geen interesse hebben het bedrijf voort te zetten, stop ik met de aktiviteiten in “De Spannevogel”. Dank zij U, zeer geachte cliënt, hebben wij 50 jaar met veel plezier in dit bedrijf mogen en kunnen werken en is het bedrijf gegroeid van 10 m2 in de Kerkstraat tot “De Spannevogel” van nu, 3000 m2 in Hengelo en 300 m2 in ons filiaal in Ruurlo. Wij kijken met plezier en dankbaarheid terug op de achter ons liggende jaren. Het bedrijf is overgenomen door drie van onze medewerkers, welke samen ruim 70 jaar ons terzijde stonden om U te bedienen, zoals U gewend bent. Er verandert eigenlijk niets, alleen de naam Heijink maakt plaats voor de heren Bennie Besselink, Bert Woerts en Harrie Rouwenhorst, welke verder gaan onder de naam V.o.f. “De Spannevogel”. Hopende op Uw vertrouwen in de nieuwe “Spannevogel” verblijven wij met vriendelijke groeten, Fam. Heijink Beukenlaan 2 – Hengelo Gld.

24 juni 1997

Hoge Koninklijke onderscheiding voor Arie Tennissen
Het was op vrijdag 6 juni j.l. voor Goma Metaalwarenfabriek te Hengelo Gld. een hele blijde dag. Er waren drie redenen om feest te vieren, de officiële ingebruikname van de nieuwe hal met automatisch plaatmagazijn, het 35-jarig bestaan van het bedrijf en de opvolging van Arie Teunissen als algemeen directeur door ir. F. A. Atema per 1 juli a.s. Onder zeer grote belangstelling sprak dhr. Atema het openingswoord en heette een ieder welkom, in het bijzonder dhr. en mevr. Teunissen, mevr. Oortgiesen, burgemeester van Beeck Calkoen en dhr. van Dijkhuizen, gedeputeerde van de Staten van Gelderland. In zijn toespraak richtte de burgemeester zich vooral tot Arie Teunissen. U bent vanaf het begin bij Goma betrokken geweest en acht het nu de tijd een stap terug te doen. In de vele gesprekken met elkaar heb ik gemerkt dat u de lef en de moed had het bedrijf zo uit te bouwen tot wat het nu is. Voor de werkgelegenheid in ons dorp hebt u veel gedaan en daarom mag ik u met trots aankondigen dat H.M. de Koningin u voor al uw bemoeienissen benoemd heeft tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, aldus de burgemeester, die onder een daverend applaus de onderscheiding bij de totaal verraste heer Teunissen op de borst speldde. Van huis uit is Arie Teunissen een technisch innovator, maar in 1974 werd hij bij het, overlijden van de oprichter van Goma, Gerrit Oortgiesen, voor de leeuwen geworpen. Zie verder De Reclame.

Foppe Atema, Joke Atema, Gerrie Teunissen, Jan Oortgiesen en Nardie Hengeveld

1 juli 1997
WILLY WAENINK NIEUWE SCHUTTERSKONING VAN KEIJENBORG
Onder grote belangstelling en ondanks de regen werd maandag 23 juni tijdens de Keijenborgse kermis het vogelschieten gehouden. Wilde de vogel in het verleden nog wel eens lang op zijn plaats blijven zitten, dit was ditmaal niet het geval, want een uur na aanvang schoot Willy Waenink uit Velswijk met een gericht schot de vogel van de paal en werd hierdoor schutterskoning. Zie verder De Reclame.

ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 9: 1000 JAAR, VERTIER
Weinig zaken geven zo’n indringend beeld van het karakter van een bevolking als de manier waarop zij plezier maakten en feesten hielden. Daarom is de nieuwe aflevering in de bekende reeks “Ach Lieve Tijd” zo belangwekkend en een genoegen om te Iezen. Pret maken doe je in je vrije tijd en die was er vroeger niet zoveel. Na lange dagen van hard werken ging men vroeg naar bed. Tot de karige pleziertjes behoorde het drinken van een glas bier in de altijd wel aanwezige herberg. Daarover is weinig bekend gebleven, behalve wanneer het uit de hand liep en er vechtpartijen van kwamen. Dan werd het een zaak van justitie en daarvan zijn genoeg gegevens bewaard gebleven. Zie verder De Reclame.

25 JAAR TUINFEEST BIJ “DE ZWAAN” IN HENGELO GLD
Voor het eerst gehouden in 1972, is het jaarlijkse tuinfeest tijdens de kennis bij café en discotheek “de Zwaan” te Hengelo Gld een niet meer weg te denken happening. Horeca-ondernemer Harrie Waenink van “de Zwaan” toonde over ondernemingsgeest te beschikken. In 1972 stuurde hij zijn vader en moeder op vakantie naar Canada en organiseerde hij samen met zijn broers en zusters het eerste tuinfeest. Zie verder De Reclame.

OPEN DAG EN KUNST KIJKEN IN EEN GEK GEBOUW
In het Gelderse Hengelo staat een huis, dat de gemoederen flink bezighoudt. De twee kubussen met een sluis ertussen worden er als raar en gek ervaren. Toch merkt architect Alfonso Wolbert dat de waardering voor zijn huis annex kantoor groeit. Ook bij oudere mensen. In de hal van het complex wil Wolbert met enige regelmaat exposities houden, om de raakvlakken tussen kunst en architectuur elkaar te laten kruisen. De eerste tentoonstelling is meteen al een bijzondere: drie leden van de familie Wolbert tonen er hun kunstwerken. De combinatie van architectenbureau en expositieruimte is niet gebaseerd op commerciële motieven. „Architectuur heeft voor mij veel met kunst te maken”, legt Alfonso Wolbert uit. „Dat zie je, jammer genoeg, steeds minder terug. Mijn vak is steeds technischer en commerciëler geworden en dat overschaduwt de creativiteit. Ik betrap mijzelf er ook wel eens op dat ik soms te veel bezig ben met die andere facetten van mijn werk.” Zie verder De Reclame.

VVV HOUDT HUIFKARTOCHTEN
Om de toerist en ook de inwoners eens een andere blik op de gemeente te geven is VVV Hengelo Gld gestart met een projekt om door middel van huifkartochten Hengelo Gld te verkennen. Stoeterij “De Hazenhut” van de fam. Ebbers verzorgt deze tochten, die iedere vrijdagmiddag in de zomermaanden om 13.30 uur starten bij het VVV-kantoor aan de Kervelseweg. De rit is ± 15 km lang en neemt een tijd in beslag van ongeveer 2,5 uur. Zie verder De Reclame.

HOTEL MICHELS IN ANDERE HANDEN
Hotel Michels aan de Spalstraat in Hengelo Gld, die voor enige jaren terug de bedrijfsvoering stopte, is in andere handen overgegaan. Lange tijd heeft het pand leeg gestaan en raakte het steeds meer in verval. Iets wat Ton en Betsie ten Barge van grand café “De Egelantier”, wat er tegenover gelegen is, een doorn in het oog was. Onlangs is het pand door hun aangekocht; Ton en Betsie ten Barge hebben al wel bepaalde plannen in hun hoofd, maar willen deze eerst in alle rust uitwerken. Gelukkig komt er nu een einde aan het niet fraaie gezicht van een pand in verval.

NIEUWE NOTARIS IN HENGELO GLD
Dhr. mr. H. S. Kleinburink is de nieuwe notaris in Hengelo Gld geworden. Nadat dhr. Schellenbach zijn praktijk had opgeheven, zat Hengelo Gld tijdelijk zonder eigen notaris. In die tijd werden de zaken waargenomen door notaris Tap uit Lochem. Per Koninklijk Besluit van 15 mei 1997, is dhr. Kleinburink tot notaris benoemd met standplaats Hengelo Gld. De praktijk zal door dhr. Kleinburink in maatschapsverband worden uitgeoefend met de heren mr. D. Tap, mr. R. A. M. Tromp, mr. W. A. van Hoff, mr. H. M. J. Morsink en mr. G. J. P. Renskers onder de naam Tap Tromp van Hoff notarissen. Woensdag 18 juni was er in zaal Langeler ter gelegenheid van de benoeming een kennismaking met de nieuwe notaris. Velen maakten hiervan gebruik.

8 juli 1997
VOORVERKOOP NORMAAL-CONCERT VELSWIJK
Na het gigantische succes van vorig jaar, toen men voor het eerst in de geschiedenis het voorrecht had om Normaal in de Velswijk te laten optreden, was het voor de mensen van de carnavalsvereniging “De Doldraejers” uit de Velswijk te hopen dat Bennie en zijn maten ook dit jaar weer wilden optreden op deze plek. Toen de geruchten kwamen dat Bennie er mee wou stoppen had men de hoop al ongeveer opgegeven, maar plotseling kwam daar het grote nieuws: Normaal gaat door en speelt ook weer in de Velswijk! Het bleek dat de jongens van de band het vorig jaar zo gezellig vonden en het concert zo goed georganiseerd hadden gevonden dat ze graag weer terug wilden komen. Zie verder De Reclame.

15 juli 1997
FIETS “DE BOER OP” IN HENGELO GLD
Pannenkoeken eten op de boerderij. Fietsen over paden waarvan u het bestaan niet wist en tussendoor een kijkje nemen bij moderne landbouwbedrijven, dat kan allemaal tijdens de jaarlijkse zomerfietstocht in Hengelo Gld. Op zaterdag 19 juli 1997 krijgt iedereen een kans om eens een kijkje te nemen achter de staldeuren. Vanaf 10.00 tot 12.00 uur kunnen de fietsers starten bij Hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld en bij ’t Wapen van Heeckeren, Zelhemseweg 16 te Hummelo. De bedrijven zijn te bezichtigen tot 16.00 uur. Deelname aan de tocht is gratis. Onderweg komt u langs een bedrijf met een “speelbult”, een modern rundveebedrijf, een plantenkwekerij, een manege en de nieuwe Hengelose dierenkliniek. Verder is een boerderij omgetoverd tot pannenkoekenhuis. Muziek, dans, handvaardig heden, oude ambachten en nog veel meer zal onderweg en op de bedrijven uw aandacht trekken. Zie verder De Reclame.

22 juli 1997
BAS NOTTEN DE NIEUWE SCHUTTERS KONING VAN HENGELO GLD
Tijdens het traditionele vogelschieten in het kermisprogramma van de schutterij E.M.M., op zaterdagmiddag 12 juli, zat de houten vogel zeer stevig op zijn plaats. Na en viertal ronden, waaraan ruim 100 schutters meededen, was hij niet zijn plaats te krijgen. Het reglement bepaalde dat dan de vogel verloot moet worden. Na de loting kwam Bas Notten als de gelukkige uit de bus en werd zo schutterskoning 1997. Als zijn koningin koos hij zijn vriendin Miranda Grootbod. Zie verder De Reclame.

29 juli 1997
KLEDING VOOR “GEEF MAX DE ZAK”
Jarenlang heeft Jan Tijdink in Hengelo Gld kleding ontvangen voor de stichting Geef Max de Zak. De laatste tijd echter kampt hij wat met zijn gezondheid en daarom is het NIET meer mogelijk om na 31 augustus a.s. nog gebruikte kleding bij hem te brengen. Hij wil een ieder heel hartelijk bedanken die jaren lang kleding voor dit goede doel heeft gebracht.

5 augustus 1997
STRIJD OM TITEL STERKSTE MAN VAN HENGELO 1997 + GAZONMAAIERRACE
Op zondag 10 augustus zal in Hengelo Gld de wedstrijd om Sterkste man van Hengelo worden gehouden. De krachtmetingen zullen plaatsvinden op het terrein van de touwtrek vereniging Bekveld aan de Wichmondseweg 41 te Hengelo Gld, ongeveer 1 km buiten het dorp. Op het programma staan dit jaar: gazonmaaiertractie, boilerrace, multilift, bicepskraker, jukwalk en smijtfestijn. Tussen de spelen zal een Gazonmaaierrace worden gehouden (bekend van t.v.), hetgeen ook voorde nodige sensatie kan zorgen. De huldiging is na afloop in de tent op het terrein. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig en de entree is gratis.

EXTRA BERICHT CONCERT NORMAAL TE VELSWIJK
Mede op verzoek van de Burgemeester van de gemeente Zelhem wordt aandacht gevraagd voor het volgende: Hoewel deskundigen geen enkel verband zien tussen concertbezoekers van Normaal en de varkenspest explosie lijkt het de organisatie van het Normaal concert te Velswijk wenselijk ieder risico te vermijden en een ieder te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid inzake hygiëne ter voorkoming van uitbreiding van de varkenspest. De bijdrage van de organisatie bestaat uit een speciale ontsmettingsbak waardoor alle bezoekers van het Normaal concert zullen worden verzocht te lopen. Deze zal verzorgd worden door loonwerkersbedrijf Looman te Velswijk. De publieke bijdrage hierin kan bestaan uit: 1. niet meenemen van stalmateriaal zoals hooi/stro e.d. 2. niet dragen van kleding en schoeisel welke normaal gesproken wordt gebruikt bij de uitoefening van het beroep van agrariër. 3. varkenshouders die het concert willen bezoeken wordt gevraagd extra aandacht te besteden aan de geldende hygiënische normen inzake voorkoming c.q. uitbreiding van varkenspest. Tevens wordt er op gewezen dat in en rond Velswijk een vervoersverbod voor veevervoersmiddelen geldt. Hetgeen inhoudt dat boerenwagens/huifkarren e.d. niet gebruikt mogen worden als vervoermiddel. De organisatie rekent op ieders medewerking en verantwoordelijkheidsgevoel.

12 augustus 1997
INZAMELEN KLEDING VOOR GEEF MAX DE ZAK
Jarenlang heeft Jan Tijdink in Hengelo Gld kleding ingezameld en aangenomen voor de Stichting Geef Max de Zak. Door omstandigheden moet hij hier nu mee stoppen. Gelukkig heeft de enthousiaste en ijverige initiator van de Stichting, Jan Pastoors uit Gaanderen, een ander persoon bereid gevonden, deze taak op zich te nemen. Het is Toontje Eskes, Voortseweg 3 te Toldijk, waar men terecht kan met goede gebruikte kleding. Men kan ook bellen, tel. 0575-461589. Bovendien kan altijd kleding gebracht worden of aangemeld bij het hoofddepot: Jan Pastoors, Prinses Margrietstraat 2 te Gaanderen, tel. 0315-328756. Geef uw kleding of meld het aan, u doet er rheumapatiënten een groot plezier mee, b.v. dat deze mensen op een aangepaste vakantie kunnen gaan.

ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 10: 1000 JAAR OORLOGEN
In de loop der eeuwen hebben Achterhoek en Liemers meer dan ruimschoots hun deel gekregen van oorlogen en de bijbehorende ellende. Hoe omvangrijk die rampspoed was en vooral hoe vaak die toesloeg, wordt pas duidelijk wanneer men de tiende aflevering van de bekende serie ‘Ach Lieve Tijd’ doorleest. Dat begon al omstreeks het jaar 1000 toen de bevolking te lijden kreeg van de onderlinge ruzies tussen allerlei kleine leenmannen van de keizer. Vooral Doesburg kan daarover meepraten. Toen in de 15e eeuw hertog Arnold van Gelre ruzie kreeg met zijn zoon Adolf, koos de stad prompt partij voorde verkeerde, namelijk de verliezer. Het resultaat was plundering en brandschatting. Dat zou zich in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) nog enkele malen herhalen. In die periode waren ook een aantal andere steden en vooral het platteland het slachtoffer. Het sprookje van de geuzen als fiere voorvechters van onze vrijheid tegen de Spaanse dwingeland vervliegt als rook voor wie de/e interessante tekst leest. Zie verder De Reclame.

19 augustus 1997
DAMCLUB HENGELO DCH
is een vereniging die 30 leden telt. De clubavond wordt op donderdagavond goed bezocht, waarbij ieder op zijn eigen manier plezier aan het spel beleeft. Soms duurt het naspelen van een partij nog langer dan de partij zelf. In vier groepen wordt in de onderlinge competitie gestreden om het kampioenschap van Hengelo. Verder wordt er gespeeld in de bondscompetitie. In district Oost zijn vier klassen waarbij DCH in alle klassen is vertegenwoordigd. Het eerste team werd in de eerste klasse afgelopen seizoen zelfs derde met slechts één punt achter op de kampioen. Zie verder De Reclame.

26 augustus 1997
SPORTCENTRUM AEROFIT START MET DE CURSUS ‘SPORT & SLANK’
Tien weken achter elkaar actief bezig zijn met cardiofitness en tegelijk een volledige afslankcursus volgen. Dat is nu mogelijk door de samenwerking tussen Voedingsbureau ‘Reduce’ en sportcentrum Aerofit. Cardiofitness is een vorm van lichaamsbeweging waarbij met behulp van moderne fitnesstoestellen uw spieren worden geoefend. Speciale aandacht hierbij voor het buik, billen, borst en bovenbenen gebied. Voorafgaand aan het sporten is er de afslankcursus van ‘Reduce’. U wordt persoonlijk begeleid door een diëtist. Zie verder De Reclame.

2 september 1997
WATERPOLOTOERNOOI
Op zondag 7 september a.s. zal zwem- en waterpolovereniging He-Key haar jaarlijkse ENK-waterpolotoernooi organiseren. Circa 100 waterpoloërs en waterpolosters zullen vanaf 9 uur in drie poules strijden om de eer. Deelnemende verenigingen zijn Thetis uit Gendt, Roderlo uit Ruurlo, Natarc uit Aalten, Laren-Vorden en He-Key zelf natuurlijk. Het toernooi kenmerkt zich door de gezellige sfeer en is een prettige opwarmer voor het nieuwe seizoen dat binnenkort van start gaat. Zie verder De Reclame.


OPENING SPORTCENTRUM AEROFITT
Het was zaterdag 23 augustus een drukte van jewelste aan de Winkelskamp te Hengelo Gld. Op die dag werd na een lange tijd van voorbereiding het sportcentrum Aerofitt officieel geopend. Voor de beide jonge ondernemers Wilma Reugebrink en Remge Vink was het een spannende aangelegenheid. In zijn welkomswoord tot de vele aanwezigen bedankte Remge al diegenen, zonder namen te noemen, voor de grote steun die zijn hadden ontvangen bij de totstandkoming van het gloednieuwe sportcentrum, dat duidelijk aan de behoefte voorziet in Hengelo Gld en daarbuiten. Zie verder De Reclame.

ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 11: 1000 JAAR ZIEL EN ZALIGHEID

De nieuwe aflevering van de serie Ach Lieve Tijd is helemaal gewijd aan alles wat samenhangt met de religie. Wie het leest krijgt wel de indruk dat de eeuwen door geloof en tolerantie niet bij elkaar hoorden. Dat begon al omstreeks 750 toen de Frankische koningen de heidense Saksen wilden kerstenen. Het kruis werd letterlijk met het zwaard opgelegd. Wie het doopsel weigerde, niet wilde vasten of zijn doden verbrandde kreeg de doodstraf. De overheid bepaalde wat het ware geloof was en dat is eeuwenlang zo gebleven. Tot aan 1779 toen met de Fransen de ideeën van de Franse revolutie over vrijheid, gelijkheid en broederschap werden ingevoerd en daarmee de scheiding van kerk en staat. Zie verder De Reclame.

9 september 1997
VOOR DE VIERDE KEER KONING
dat is uniek Zaterdag 30 augustus was er in de Dunsborg voor de elfde keer Buurtfeest. Na de opening van voorzitter Albert van der Velde sprak wethouder van Petersen de Dunsborgers toe en verrichtte hij het eerste schot. 78 schutters schoten fanatiek op de houten vogel om deze naar beneden te krijgen. Dit lukte niet, na vijf ronden hing deze er nog en werd er geloot. Charles Berendsen werd toen voor de vierde keer koning van de Dunsborg, Marion Jansen werd koningin. Kor Lassche lootte de staart. De kop werd er afgeschoten door Jan Hermans en de linker- en rechtervleugel resp. door Arriën Lassche en Gerda Lenderink. Zie verder De Reclame.

PARTNERSCHAP TUSSEN NEUENKIRCHEN EN HENGELO GLD OFFICIEEL BEKRACHTIGD
In de Duitse plaats Neuenkirchen (Munsterland, nabij Rheine) ontstond 2 jaar geleden de behoefte aan grensoverschrijdende contacten. De gemeente Neuenkirchen nam het initiatief door allereerst het instituut Euregio te benaderen. Voortvloeiende daaruit werd hen een vijftal gemeenten gepresenteerd ongeveer overeenkomend met hun eigen situatie. Na enig onderzoek en de nodige verkenning viel de keuze uiteindelijk op Hengelo Gld. Het eerste officiële contact richting Hengelo Gld was op 5 mei 1995. De ideeën van Neuenkirchen sloegen aan bij de gemeente Hengelo. Daarna ontwikkelde zich een levendige correspondentie tussen de gemeentesecretaris van Hengelo Gld, dhr. van Gijssel en de Gemeindedirektor van Neuenkirchen dhr. Strotmann. Over en weer werden officiële bezoeken afgelegd. Na een intensieve kennismaking en goedbevinding, waren de beide gemeentebesturen ervan overtuigd, dat het gelegde contact moest worden onderschreven. Zie verder De Reclame.

16 september 1997

CD-PRESENTATIE VAN THE GROLSCHBUSTERS IN CAFÉ DE ZWAAN
De eerste CD van The Grolschbusters geheten “The greatest (s)hits” is eindelijk uit. Dit zal gevierd worden op vrijdag 19 september a.s. in café De Zwaan in Hengelo Gld. De aanvang is ca. 21.00 uur. De CD is opgenomen in de studio van Dick Kemper (Vandenberg) in Doetinchem en bevat 13 nummers met een speelduur van ca. 33 min. Op de CD staan twee covers, de rest is eigen werk. De soort muziek is na acht jaar Grolschbusters nog steeds hetzelfde; melodieuze punkrock (jaren 70/80)!!! Voor diegene die op de CDpresentatie aanwezig is met de grootste hanekam is een gratis CD beschikbaar gesteld. Zie verder De Reclame.

SLAGERIJ NIEUWENHUIS TE KEIJENBORG GAAT OVER IN ANDERE HANDEN
De bekende slagerij Nieuwenhuis aan de Past. Thuisstraat 9 te Keijenborg krijgt een nieuwe eigenaar. Per l oktober 1997 heeft dhr. R. Kelderman het bedrijf overgenomen van de familie Nieuwenhuis, die omdat er geen opvolging was en gezondheidsredenen meespeelden, besloten hun bedrijf in andere handen te doen overgaan. De nieuwe eigenaar Richard Kelderman is geen onbekende van slagerij Nieuwenhuis. In het verleden heeft hij er al gewerkt en op dit moment bekleedt hij een functie bij de Rijkskeuringsdienst voor Vee en Vlees. Richard Kelderman is geen onbekende in de streek. Hij is geboren en getogen in Velswijk, maar zeer duidelijk gericht op Keijenborg, waar hij gewoond en gewerkt heeft. Zijn vrouw Jacqueline komt van geboorte uit Toldijk, maar op jonge leeftijd verhuisde zij naar Keijenborg. Zie verder De Reclame.

WIM REINDSEN KONING VAN BEKVELD
Gelukkig was het weer op dit elfde buurtfeest goed en de opkomst was prima, zowel op vrijdag als op zaterdag. Vrijdagavond bracht toneelvereniging “De Noabers” het blijspel “zeg mag ik je man even lenen”. De spelers wisten een volle zaal van begin tot eind te boeien. In de pauze was er een verloting met prachtige prijzen. De hoofdprijs, een prachtige stoel, ging naar mevr. Meijerink en na afloop zorgde Dennie Jolink voor muzikale begeleiding en een karaoke. Ook was er veel belangstelling voor het spijkerbroek hangen. Het totaal was zeer afwisselend, voor jong en oud een aantrekkelijk programma. Zaterdagmorgen werd in het bijzijn van de burgemeester en de beide wethouders het eerste schot gelost. Zie verder De Reclame.Optocht in Neuenkirchen (Duitsland) (meer foto’s in de Reclame)
 In het kader van het 750-jarig bestaan van Neuenkirchen (Duitsland), de partnergemeente van Hengelo Gld, werd op zondag 7 september een grote optocht gehouden. Hieraan namen het gemeentebestuur in de personen van burgemeester van Beeck Calkoen, wethouder van Petersen en gemeentesecretaris van Gijssel en enkele verenigingen uit Hengelo Gld deel. De deelnemende verenigingen waren de schutterij St. Jan, Kon. Harmonie Concordia, dansgroep de Klepperklumpkes en Hamove. Na afloop van de optocht verzorgden de Klepperklumpkes en Concordia nog een optreden, waarbij ook het Hengelose Volkslied ten gehore werd gebracht. De deelname van de Hengelose groepen werd met groot enthousiasme door de plaatselijke bevolking ontvangen, waarbij vooral de mini-motoren van Hamove veel applaus kregen. Het was een grote happening.

23 september 1997
GROOTSTE ZONNEBLOEM VAN HENGELO Gld
Op zondag 7 september j.l. was het in café ’t Hoekje een drukte van belang. Volwassenen, maar vooral veel schooljeugd lieten op deze middag hun zonnebloem meten. Het is prettig dat aan de oproep om mee te doen zo positief werd gereageerd. Dat het ook gezellig was, bleek wel aan de sfeer die er in ’t Hoekje heerste. Eduard ten Have zorgde deze middag voor de vrolijke noot. De prijzen voor de langste zonnebloem werden gewonnen door: 1. Patrick Arendsen 4.59 mtr. 2. Martijn de Stroet 4.54 mtr. 3. Willem v.d. Akker 4.53 mtr. Zie verder De Reclame.

ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 12: 1000 JAAR BOERENLEVEN
Wie iets van het huidige leven op het platteland in Achterhoek en Liemers wil begrijpen, doet er goed aan de tekst van de nieuwe aflevering van de bekende serie ‘Ach Lieve Tijd’ eens door te lezen. In heldere taal wordt daarin namelijk een uitstekend beeld gegeven van het boerenbestaan sinds de vroegste tijden en ook hoe menselijk ingrijpen het landschap – vaak definitief – heeft veranderd. Grote veranderingen vonden reeds in de achtste eeuw plaats tijdens de regering van Karel de Grote. Zie verder De Reclame.

24e KLEDINGBEURS TRUITJE
De 24e kledingbeurs wordt gehouden op 26 en 27 september a.s. Voor de 24e keer organiseert kledingbeurs Truitje een kinderkledingbeurs. Deze keer gaat het om najaars- en winterkleding. Er mogen max. 15 stuks kledingstukken worden ingebracht. De inbreng is voor eigen risico. De kledingstukken kunnen op 26 september a.s. gebracht worden van 16.00 tot 18.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag 27 september a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur. De plaats van deze in- en verkoop van de kinderkleding is de O.B.S. Rozengaardsweide aan de Rozenstraat te Hengelo Gld. Voor eventuele inlichtingen kan men contact opnemen met Nicolet Hendrix, tel. 0575-46390K.

Voetbalteam Veldhoek

Slagerij Nieuwenhuis Kelderman Goossens

30 september 1997

Juwelier van den Hul stopt
Groot Kormelink Optiek groter Na zo’n 7 jaar met veel plezier en enthousiasme ‘Juwelier van den Hul’ gedreven te hebben stoppen de heer van den Hul en echtgenote met de juwelierszaak in Hengelo Gld om van de VUT te gaan genieten. De vrijgekomen winkelruimte wordt, na een grootscheepse opheffingsverkoop van de juwelierszaak, door Groot Kormelink Optiek ingenomen. De gehele voorraad zoals: goud, zilver, horloges, klokken en horlogebanden wordt vanaf donderdag 2 oktober tegen extreem lage prijzen verkocht. Alles moet weg om plaats te maken voor de brillen en contactlenzen van Groot Kormelink Optiek. Voor de meeste keuze moet u er snel bij zijn, want op is op. Zie verder De Reclame.

DE MARKE HAALT MILIEUDOELEN
Proefbedrijf De Marke in Hengelo Gld heeft de doelstellingen met betrekking tot de stikstof- en fosfaatverliezen gehaald. Dit geldt ook voor de ammoniakemissie en het nitraatgehalte van het grondwater. Er blijven vragen over de gevolgen van het bedrijfssysteem voor de bodemvruchtbaarheid op langere termijn en voor het bedrijfseconomisch rendement. De Marke richt zich de komende jaren naast de mineralenverliezen op een beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, energie en water en op de ontwikkeling van natuur.

Regelink schildersbedrijf Bertus te Slaa, Wim Denkers en Herbert Regelink

 

7 oktober 1997
RICK LIESTING WINT CD THE GROLSCHBUSTERS
Riek Liesting had op vrijdag 19 september j.l. tijdens de CD-presentatie van The Grolschbusters de grootste hanekam. Als beloning hiervoor kreeg hij een gratis CD (foto). De CD-presentatie is succesvol verlopen. De wethouder Nees van Petersen hield tegen de sponsors en vele belangstellenden, die aanwezig waren, een enthousiast openingswoord. Ook de wethouder werd een CD overhandigd. Daarna werd als eerste in het druk bezette café De Zwaan het schijfje gedraaid met als vervolg een live optreden van de drie punkrockers uit Hengelo Gld. Al met al geslaagd gebeuren. Het wachten is nu op de volgende CD “The greatest (s)hits part two”.

14 oktober 1997
DIA-AVOND VAN JONGEREN WERKGROEP ROEMENIË EN STICHTING COMMISSIE OOST EUROPA HENGELO
Zoals wellicht bekend is, is Jongeren Werkgroep Roemenië, op eigen kosten, deze zomer naar Roemenië afgereisd. Met het geld dat tijdens de activiteiten rond Hemelvaart werd opgehaald is men twee weken, van 23 juli tot 11 augustus, aan de slag gegaan in Roemenië. In Ocna Mures heeft men geholpen bij de bouw van een sportveld van asfalt met daarop twee basketbalpalen. Ook heeft men er een schommel en een klimrek gemaakt. Op kosten van de Werkgroep wordt er ook een waterleiding aangelegd, omdat het water dat nu uit de kraan komt van heel slechte kwaliteit is. Na de aanleg van de nieuwe waterleiding krijgen ze water uit Ocna Mures en die is kwalitatief beter. In het kindertehuis zelf is de oude en grauwe verflaag verwijderd en vervangen door een nieuwe laag met daarop verschillende soorten fleurige schilderingen. In de recreatieruimte is een lambrizering en een deur gemaakt. Bij een school in het centrum van Ocna Mures is een afdakje gemaakt, waar de kinderen de spullen onder kunnen hangen bij buitengym. Ook hier zijn twee basketbalpalen geplaatst op het plein. Een dag heeft men kleding rondgebracht bij de allerarmste personen in en rond Ocna Mures. Zie verder De Reclame.

VARSSELS 93e SCHOOL- EN VOLKSFEEST
Voor het eerst is, sinds ruim tien jaar, dat dames meedoen aan vogelschieten, een dame koning geworden. Met schot 493 in de zesde ronde werd Marieke Veenink-Berendsen de nieuwe koning 1997. Bij het vogelgooien werd Annie Burghout koningin. Bij het jeugdvogelschieten werd Rico Imhoff koning. Het paar Martin Bosch/Miranda Dijkman werd het slimste/sterkste paar in het onderdeel Rode Draad. Vrijdagmiddag werden de kinderspelen gehouden. Een zeer gevarieerd spelencircuit, incluis de draaimolen, werd door alle leerlingen beoefend. Na afloop konden de kinderen hun gekozen prijs in ontvangst nemen. Zie verder De Reclame.

21 oktober 1997
APOTHEEK HENGELO GLD
Op woensdag 29 oktober a.s. organiseert Apotheek Hengelo Gld, in samenwerking met de huisartsengroep Hengelo-Keijenborg, een voorlichtingsavond over gewrichtsslijtage. Diverse sprekers zullen proberen om uw kennis over dit onderwerp te vergroten en uw vragen te beantwoorden. Naast informatie van een mevrouw van de patiëntenvereniging, zullen ook een huisarts, fysiotherapeut en apotheker het één en ander vertellen. De voorlichtingsavond maakt deel uit van een themaweek in Apotheek Hengelo Gld waarin gewrichtsklachten centraal staan. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Leemreis te Hengelo Gld en begint om 20.00 uur. Deelname is gratis, maar aanmelding bij de apotheek is gewenst. Op die manier kan er gezorgd worden voor voldoende stoelen en koffie!

Looft den Heer

NVEV

 

28 oktober 1997
GEZOCHT: HET ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945!
Op dinsdag 4 november verschijnt Jean Kreunen uit Hengelo Gld om 18.30 uur in het programma “GEZOCHT” van TV-Gelderland. Herhalingen elk uur t/m 21.30 uur. Hij zal daar een oproep doen voor materiaal ten behoeve van de collectie van Het Achterhoeks Museum 1940-1945. Ondanks de huisvestingsproblemen waarmee de collectie momenteel kampt gaat de speurtocht naar authentiek materiaal stug door. De inzet is dat dergelijk materiaal met een geschiedenis nooit verloren mag gaan. Helaas gebeurt het maar al te vaak bi j huisopruimingen en erfenissen dat uniek materiaal uit de oorlogsperiode verloren gaat, omdat men er geen plek voorweet. Zie verder De Reclame.

ACH LIEVE TIJD – ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 13: 1000 JAAR CULTUUR
Vele eeuwen lang was het culturele leven in de Achterhoek en Liemers uitsluitend een zaak van adel, geestelijkheid en voorname burgerij. Zo waren het de Gelderse hertogen die met schenkingen, beschermheerschap en het verlenen van posities aan het hof allerlei vormen van kunstbeoefening mogelijk maakten. Daardoor ontstond een klimaat waarin schrijvers, componisten, schilders, edelsmeden en andere ambachtslieden in staat waren te werken. Zij waren het ook die met schenkingen kloosters en andere kerkelijk e instellingen begiftigden. Dat geld werd veelal gebruikt voor bouw of herbouw van kerken of voor verfraaiing van die gebouwen. Pas in de vorige eeuw zouden grotere groepen mensen deel gaan nemen aan het culturele leven. Die ontwikkeling levert een boeiend verhaal op dat is te vinden in de nieuwe dertiende aflevering van de serie “Ach Lieve Tijd”. Zie verder De Reclame.


BEKERDUEL KEIJEBURGSE BOYS – PAX 1-5
W
ethouder van Petersen verricht in het bijzijn van de F pupillen van beide voetbalverenigingen en de scheidsrechter de officiële aftrap voor de bekerwedstrijd Keijenburgse Boys – Pax. De voetbalwedstrijd tussen Keijenburgse Boys en Pax in de 2e ronde van de Amstel-cup eindigde in een 5-1 overwinning voor Pax. Zie verder De Reclame.

ONDERNEMERS IN HENGELO GLD ZEGGEN HET MET BLOEMEN
Deze week zal in Hengelo Gld een Bloemenaktie van start gaan, waaraan een aantal ondernemers hun medewerking hebben toegezegd. De komende 72 weken kan het gebeuren dat de bloemist bij u aanbelt en u een fleurig boeket bloemen overhandigt waaraan een kaartje is bevestigd met de tekst ‘zomaar onverwacht een attentie van de volgende ondernemers’. De deelnemende Hengelose ondernemers zijn: Fa. Slotboom (rijwiel- en bromfietshandel); Supermarkt v.d. Mondt; Echte Bakker Hekkelman; Café Zaal Marktzicht; Auto Kemp; Disbergen (zonwering-woninginrichting); KöhlerWissink (juwelier-opticien); Schildersbedrijf Regelink; Bloemenverkoopkas Wijnbergen. Als u die verrassing de komende tijd te beurt valt, dan weet u dat u dat te danken hebt aan deze deelnemers. Zie verder De Reclame.

4 november 1997
Optreden Jostiband Orkest groot succes (zie foto)
Verrassend jubileum-uitvoering Chr. Zangver. „Looft den Heer” met optreden Jostiband Orkest groot succes. Dat het optreden van de Jostiband in het jubileumprogramma van de chr. zangver. Looft den Heer, die haar 90-jarig jubileum vierde, veel publiek op de been zou brengen, stond bij voorbaat vast. Afgeladen vol was sporthal de Kamp in Hengelo Gld toen om precies half acht voorzitter Anton Scholten van de jubilerende vereniging, die op 24 oktober 1907 werd opgericht, alle aanwezigen, waaronder de Jostiband, hartelijk welkom heette. Hij stelde het koor, onder leiding van dirigent Gerrit Wolsink met met begeleiding van Mirjam Versteegen voor, die in een compleet nieuwe outfit stond opgesteld. In het kort ging hij in op het verzoek aan de Jostiband om een optreden te verzorgen, waarmee reeds in 1994 is begonnen. Zie verder De Reclame.

Eerste cursus DE VROUW EN DE POLITIEK in Hengelo onverwacht goed
Het voornemen van een werkgroep om ook in Hengelo Gld vrouwen te interesseren voor het politieke leven, is bijzonder goed aangeslagen. Na voorlichtingsbijeenkomsten, waarvan melding in dit blad van 19 augustus j.l. druppelden al snel opgaven voor deelname binnen. De aanvankelijke bedoeling, om met een groep van 10 personen te starten, werd overtroffen. Met 19 dames startte de cursus, verdeeld over vier avonden. Onder de noemer ‘Vrouw en Gemeentepolitiek’ werd het reilen en zeilen van de gemeente, i.c. functionering van leiding, politiek en ambtelijke instanties besproken. Zie verder De Reclame.

Looft den Heer

11 november 1997
MIDWINTER ZONDAG HENGELO Gld
Onder dit thema presenteert de kerstmarktcommissie van de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging op zondag 14 december een koopzondag in Hengelo Gld. De koopzondag wordt georganiseerd met medewerking van o.a. de plaatselijke meubelzaken, auto- en motorbedrijven en vele andere ondernemers. Op deze midwinter zondag zijn de winkels in Hengelo Gld geopend. Tevens wordt er in de Spalstraat een kerstmarkt gehouden. In de Willibrorduskerk treden op: het Ulfts Mannenkoor, gospelkoor Reborn uit Wichmond en het eigen koor van de Willibrorduskerk. Op de kerstmark t organiseert Jongerenwerkgroep Roemenië een spectaculaire houthakwedstrijd met voorinschrijving voor teams. Zie verder De Reclame.

18 november 1997
HENGELOSE SLAGER GEEFT EIGEN KOOKBOEK UIT
Tips en recepten over de bereiding van vlees blijven evenveel gevraagd als noodzakelijk om lekkere gerechten op tafel te kunnen krijgen. Slager Raterink, Raadhuisstraat, Hengelo (Gld) geeft de voorlichting over bakken en braden in één klap een grote impuls door met een eigen kookboek uit te komen. De titel is “Zo maakt u de heerlijkste gerechten van RUNDVLEES’. Het is een uitgave van de landelijke organisatie ‘Slagerskeus’ waarbij genoemde slager is aangesloten. Zie verder De Reclame.

GROLSCHE HOFZANGERS NAAR HENGELO
Op 22 november a.s. geeft het koor Soli Deo Gloria uit Bekveld een concert in zaal Langeler. Dit jaar is er geen toneelstuk. In plaats daarvan heeft het bestuur besloten voor iets anders en wel voor De Grolsche Hofzangers uit Groenlo. Dit uit 12 mannen bestaande koor is zeer populair in de Achterhoek. Voor mensen die van zingen houden een avond bij uitstek.

De intocht van St. Nicolaas in Hengelo en Keijenborg
De intocht van St. Nicolaas in de gemeente Hengelo Gld is op zaterdag 22 november om 13.30 uur in Keijenborg bij Maria Postel. In Hengelo is de intocht om 15.00 uur bij de Molenhoek. St. Nicolaas wordt gedurende de intocht bijgestaan door muzikale begeleiding verzorgd door Concordia en E.M.M. De stoet vertrekt vanaf de Molenhoek richting gemeentehuis, alwaar burgemeester A. W. J. van Beeck Calkoen, St. Nicolaas en zijn pieten zal ontvangen. Daarna zal St. Nicolaas een feestelijke rondgang door het dorp maken en de pieten zullen ongetwijfeld iets lekkers bij zich hebben.

25 november 1997
NEDERLANDSE KAMPIOENEN MILE PAJIC EN HANS SMEES GEHULDIGD
In een bomvolle zaal Wolbrink te Hengelo Gld werden tijdens de jaarlijkse feestavond van Hamove, Mile Pajic in de Supersport 600 en Hans Smees in de MUZ Skorpion Cup op grootse wijze als Nederlandse kampioenen gehuldigd. In de 60-jarige historie van de vereniging was dit een uniek feit. Nog nooit had de club wegracekampioenen in haar midden, wel de nodige in motorcross, o.a. Gerrit Wolsink. Op vragen van voorzitter Henk te Brake vertelden de racende leden Torleif Hartelman, Jarno Boesveld, Hans Smees, Mile Pajic en racend bestuurslid Tonnie Wassink over hun ervaringen en de plannen voor het komend seizoen. Koos van de Berg was wegens een operatie helaas afwezig. Hierna werden de Nederlandse kampioenen op waardige wijze gehuldigd. Zie verder De Reclame.

2 december 1997
FILM 1000 JAAR HENGELO NU OP VIDEO
In 1963 bestond Hengelo Gelderland 1000 jaar. Dit ging gepaard met een groots opgezette feestweek welke zo’n 30 a 40 duizend bezoekers naar het Gelderse Hengelo trok. Alle gebeurtenissen zijn toendertijd op kleurenfilm met geluid vastgelegd en deze film is nu ook op video overgezet en binnenkort verkrijgbaar. Wat u zoal op deze video te zien krijgt is o.a. het volgende: De kleedwagen, welke de buurgemeenten uitnodigt; de bewoners bezig met de straatversiering van Kastanjelaan, Raadhuisstraat, Kervelseweg, Hofstraat, Kerkstraat, Spalstraat, Ruurloseweg, enz. enz.;Zie verder De Reclame.

“ACH LIEVE TIJD – 1000 JAAR ACHTERHOEK EN LIEMERS” AFLEVERING 14: ARMEN EN ZIEKEN
De veertiende aflevering van de serie ‘Ach Lieve Tijd’ is gewijd aan armen en zieken. Jenneke Belckhavens uit Wehl is een van de bewoners uit de Achterhoek die hierin een rol speelt. Te arm om een operatie voor haar zieke zoon te kunnen betalen, zocht zij in 1691 haar heil inde Kreuzkapelle van Hemden, vlak over de grens. Het hielp: gezond keerde Henderick uit Hemden terug. Van heinde en verre kwamen er Achterhoekers en Liemersen naar deze kapel om te bidden voor genezing. Ook Gertien Voorthusz uit Kilder, Berndt von Manschot uit Winterswijk en Jurrien Wortsz uit Bredevoort hebben er baat bij gehad. Op dinsdag 11 november verschenen bij Waander Uitgevers. Zie verder De Reclame.

9 december 1997
VERBOUWING OPENBARE BASISSCHOOL “ROZENGAARDSEWEIDE” GEREED
Na een periode van passen, meten en ongemak (tengevolge van groei van het aantal leerlingen was de laatste jaren steeds een groep kinderen gehuisvest in de hal van de school) is het eindelijk zover. Het achtste lokaal van “Rozengaardseweide” in Hengelo is klaar. Bouwbedrijf “De Eendracht” uit Hengelo heeft in 4 maanden tijd de verbouwing gerealiseerd. En dit zonder al te veel overlast. Aan de zijde van de Rozenstraat is een nieuwe gang, met een toiletgroep voor de jongens, en een nieuw ruim lokaal ontstaan. De hal kan vanaf nu weer als een echte gemeenschapruimte dienen. Zie verder De Reclame.

16 december 1997
SUCCESSEN VOOR KEYENBORGSE JEUGDJUDOKA’S
Zaterdag 29 november streden 100 judoscholen uit 3 provincies in sporthal De Haverkamp te Markelo voor de Oost Nederlandse Jeugdtitel t/m 11 jaar. 450 judoka’s uit Gelderland- Overijssel en de Flevopolder vormden het decor van dit jaarlijkse evenement dat voor de jeugd ook nog eens in het teken stond van de Goedheiligman. 6 Keyenborgse judoka’s trokken de stoute schoenen aan en namen na 6 maand judoles deel aan dit regiokampioenschap. Zie verder De Reclame.

’t Lechpuntjen (gedicht)
As de dage zo kot wodt mot de lampe weer an
um te zieen wa’j an ’t doen bunt want doar schrik ie j soms van
as de dage zo kot bunt mo’j veur ’t ende van ’t joar
nog gauw ’t neudegste wark dooen anders krie’j ’t nieet meer klaor

want zo’n lichtende lampe in diee huus’leke sfeer
is as ’n brandende keerse op een boei in zwoar weer
bie’j ut lech van de lampe zet iej schieluk een boom
schruujt de tengel an ’t keersvet stekt een piek nao de kroon
veur ut Licht van den Lampe hebbe wiej amper tied
um ut vuur op te pooken ’t gaon geet ons al hoas te wied

maor as ow dagen zo kot wodt mot den Lampe wel weer an
um te zieen wat o’j an ’t dooen bunt
want doar schrik iej manges van!
G.H.

23 december 1997

DE MEUBELZAKEN VAN HENGELO hebben de handen ineengeslagen
Grootbod woninginrichting, De Spannevogel en Lubbers Wonen &. Slapen, hebben de handen ineengeslagen. Tijdens de koopzondag van 30 november was er een reis, voor 4 personen, naar Eurodisney Parijs te winnen: Deze prijs is gewonnen door de familie Meenink uit Hengelo Gld, de prijsuitreiking vond plaats bij het bleekhuisje in de kom van Hengelo.

ACH LIEVE TIJD – 1000 JAAR ACHTERHOEK EN LIEMERS AFLEVERING 15: GRENZEN
Ongebreidelde hebzucht heeft het mensdom sinds onheuglijke tijden gekenmerkt. Dat wordt ook overduidelijk in de historie van Achterhoek en Liemers. Alle feodale leenmannen waren er voortdurend op uit hun gebied uit te breiden ten koste van hun buurman en ten gerieve van hun eigen portemonnee. De hertogen van Gelre en Kleve waren in de Liemers de kemphanen die elkaar stukken grondgebied betwistten. Daarbij wisselde vaak Emmerich van eigenaar. In de Achterhoek was de tegenstander van de hertog van Gelre de vorst-bisschop van Munster. Vaak eeuwenlang gingen de ruzies door, soms met wapengeweld. Het is een bijna komisch verhaal in de nieuwe aflevering van de serie “Ach Lieve Tijd”, die helemaal handelt over de invloed van de aanwezige grenzen op het leven in beide gebieden. Zie verder De Reclame.

Reiger Racing Suspension

Gerard en Anja Seesing

Jan Berendsen tabaksplant

Zie De Reclame