8 januari 1998
BENNIE JOLINK BEREID ZICH VOOR OP PARIJS-DAKAR BIJ SPORTCENTRUM AEROFITT IN HENGELO GLD
Met de monsterrit Parijs-Dakar in het vooruitzicht heeft Bennie Jolink, van Normaal, zijn conditionele gesteldheid weten te vergroten bij Sportcentrum Aerofitt. Bennie die tijdens de rit de taak als navigator op zich neemt heeft daar tot aan zijn vertrek naar Parijs voornamelijk de cardio-apparatuur in gebruik gehad. Bennie is cara-patient en trainde voornamelijk buiten in het bos. Sinds kort geeft hij de voorkeur aan binnen trainen in een sportcentrum zodat hij toch onder alle weersomstandigheden, met veel variatie en onder begeleiding aan zijn conditie kan werken.

Hondenschool Klein Weetink

 

13 januari 1998

PRIJSUITREIKING VVV 
Uit handen van VVV voorzitter hr. F. Atema ontving mevrouw H. Peelen-Wenneke een geschenkenbon van ƒ 25,-. Zij had deze prijs gewonnen omdat zij een puzzle in een huis aan huis blad had opgelost die gepubliceerd was door de Stichting Landelijke Geschenkenbon. Van de ruim 20.000 inzenders was mevr. H. Peelen-Wenneke één van de 50 winnaars.

“KERKSTRAAT 17”
“Het pand van Wolters” Als je dit zegt weet men in Hengelo waar je het over hebt. Dit pand heeft nieuwe eigenaars. We gaan er met ons gezin wonen en beginnen een winkel. Een winkel in nostalgisch speelgoed en antiek, maar ook met een mogelijkheid voor exposities. De voorkant van het prachtige huis zal er niet onder lijden. Heel stijlvol zal kenbaar gemaakt worden dat er een winkel is. Zo is ook een naam gekozen die onmiskenbaar bij dit ± 100 jaar oude pand hoort. Alle moderne namen vallen in het niet. Het wordt dus gewoon “Kerkstraat 17”. Een ieder die iets weet over of foto’s heeft van dit “oude” plekje is bij ons welkom. We zouden het erg leuk vinden de eerste expositie te wijden aan “Kerkstraat 17”. Uiteraard zullen van de foto’s alleen de kopieën tentoongesteld worden zodat eigendom niet verloren gaat. De opening wordt medio mei gepland. Met enkelen van u hebben we reeds persoonlijk kennis gemaakt. Beroepshalve of als “bijna” medebewoner. We zijn blij met de hartelijkheid waarmee we tegemoet worden getreden en hopen velen van u de komende tijd persoonlijk de hand te schudden en onze plannen te wisselen. Vriendelijke groeten van de nieuwe bewoners van “Kerkstraat 17”.

LANDBOUWFEDERATIE HENGELO GLD HOUDT GEZELLIGE AVOND
De allereerste organisatie van de landbouwfederatie Hengelo Gld in het nieuwe jaar de gezellige avond voor leden met hun aanhang op woensdag 14 jan. in zaal Langeler te Hengelo Gld. De cabaretgroep Hoe Zo? uit Vorden verleent o.a. medewerking aan deze avond, die om 20.00 uur begint.

Videotheek Eef Beek

20 januari 1998

Welkoop sponsor Hertenkamp
Het bestuur van het hertenkamp samen met de heer en mevrouw Bergsma van de Welkoop, onze allereerste sponsor. Noodgedwongen vanwege financiële problemen kon de gemeente Hengelo Gld het Hertenkamp niet langer onderhouden. Een aantal vrijwilligers hebben daarom een plan opgevat om onder eigen verantwoordelijk verder te gaan met het Hertenkamp. Met ingang van 6 januari 1998 is daarom het Hertenkamp te Hengelo Gld een Stichting geworden. Door deze “Stichting Hertenkamp Hengelo Gld.”, blijft het Hertenkamp bestaan voor haar inwoners! Een Stichting kan echter nooit draaien zonder financiële middelen, daarom willen wij een beroep op u doen. We gaan sponsors benaderen en donateurs werven onder de bevolking. Want met elkaar moeten we proberen om zo’n mooi stukje natuur te behouden voor ons allemaal. Door middel van een brief die we huis aan huis gaan verspreiden zullen wij u laten weten hoe dit alles zal gaan verlopen. Inwoners laat uw hart spreken en help ons het Hertenkamp te behouden voor nu en in de toekomst. Een vriendelijke groet van alle vrijwilligers en het bestuur van de “Stichting Hertenkamp Hengelo Gld”.

27 januari 1998
SPORTCENTRUM AEROFITT WINNAAR ACHTERHOEKSE START
Door de jury moest maandag 19 januari een winnaar worden aangewezen tijdens de vierde voorronde van de Achterhoekse start. Het Sportcentrum Aerofitt uit Hengelo en Remge Vink en Wilma Reugebrink kunnen zich opmaken voor de finale van de regionale wedstrijd voor jonge ondernemers op 25 mei. De jury onder voorzitterschap van Anjo Joldersma oordeelde in een goed bezochte Business Club van De Graafschap dat de jonge Hengelose ondernemers “een oud product op een vernieuwende wijze in de markt hebben gezet”. Zie verder De Reclame

NIEUW IN HENGELO: UITLEEN VAN CD-ROM’S!
Vanaf heden kunt u in de bibliotheek cd-rom’s lenen! Er wordt gestart met een collectie van 50 stuks, in het loop van het jaar komen er 100 titels beschikbaar, die regelmatig gewisseld worden. De collectie is divers, van informatief tot spelletjes. Per geleende cd-rom betaalt u f 3,- leengeld. De uitleentermijn is 2 weken. Alle nadere informatie kunt u bij de inlichtingenbalie van de bibliotheek krijgen.

TAMBOERS ONTVANGEN NIEUWE TROMMELS
De Tamboers van de Drumfanfare van het Schuttersgilde St. Jan uit Keijenborg beginnen 1998 goed. Onlangs werd in zaal Winkelman het nieuwe slagwerk in gebruik genomen. Dit alles omdat de oude trommels sterk verouderd, dus aan vervanging toe waren. Het nieuwe slagwerk werd geleverd door Ebbers Slaginstrumenten Silvolde-Arnhem. Doordat gekozen is voor goede moderne trommels kunnen de tamboers van St. Jan zich nog beter presenteren. Ook samen met het gehele schuttersgilde tijdens optochten, concoursen, schutterstreffen enz een algehele verbetering. Verder kunnen mensen die al eens getrommeld hebben, of dit willen leren of een ander instrument willen bespelen informatie of vragen bij: Harrie Weverink tel. (0575) 46 51 21.

DCH Herman Luimes

Tegelhandel De Bruin

 

3 februari 1998
POLITIEKE AVOND 19 FEBRUARI 1998
De landbouwfederatie Hengelo organiseert op donderdag 19 februari om 20.00 uur in zaal Langeler te Hengelo een POLITIEKE AVOND. In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart a.s. worden de politieke partijen van Hengelo uitgenodigd om zich te presenteren. Aan de hand van een aantal stellingen zal er gediscussieerd worden met een forum gevormd uit afgevaardigden van de politieke partijen. Zie verder De Reclame.

10 februari 1998
ROEMEENSE MUZIEK IN HENGELO GLD
De belangstelling voor het Oost Europese land Roemenië is de laatste jaren enorm toe genomen. Op het vlak van hulpverlening zijn er diverse commissies ontstaan, zo ook in Hengelo Gld., waar de Stichting Commissie Oost Europa -Hengelo Gld werd opgericht en daaruit voortkomende de “Jongeren Werkgroep Roemenië. Een belangrijk project was de oprichting van een zuivelfabriekje in Ocna Mures, waar nu al eigen zuivelprodukten zoals boter en kaas worden gemaakt. Er zijn echter problemen ontstaan, doordat de aanvoer van melk groot is. Dit heeft de stichting aan het denken gezet, hoe daarin de helpende hand te kunnen bieden. Zie verder De Reclame

EXCURSIE NAAR HET FORT AAN DE HOEK VAN HOLLAND
Het Achterhoeks museum 1940-1945 uit Hengelo Gld organiseert op zondag 5 april 1998 een busreis naar het uit 1890 daterende Fort aan de Hoek van Holland. Deze reis is in eerste instantie opgezet voor de donateurs van de Stichting Achterhoeks Museum 1940-1945, maar er is ook nog plaats voor verdere belangstellenden. De reis start in Hengelo Gld en zal per GVM-bus naar de kust gaan. Daar aangekomen bij het tot museum ingerichte fort zal het gezelschap na een kop koffie een rondleiding krijgen. In het fort wordt een prachtig beeld geschetst van de ontwikkelingen gedurende de meidagen van 1940 in het westen van het land. Met behulp van prachtige diorama’s krijgen de bezoekers een goed beeld van hoe het toen was. Zie verder De Reclame

50-JARIG JUBILEUM DE BOSRUITERS
Zaterdag 28 februari a.s. houdt de landelijke rijvereniging De Bosruiters in zaal Winkelman in Keijenborg haar jubileumreceptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Op 28 februari 1948 werd door een groep enthousiaste jongeren tot oprichting van een rijvereniging besloten. Omdat het oefenterrein in een bosrijke omgeving lag, werd met algemene stemmen gekozen voor de naam LRV De Bosruiters. Zij sloten zich aan bij het gewest ABTB met als overkoepelende organisatie de Nederlandse Katholieke Bond NKB van rijverenigingen te Tilburg. Tot bestuur werd toen gekozen de heren G. ‘Kleve, P. Smeenk, A. Hilderink, H. Beulink en R. Zents. In 1993 is de vereniging overgegaan naar de X KNF (Koninklijke Federatie van Landelijke Rijverenigingen). Doordat alle buurtverenigingen, waaronder ook de ponyclubs, hierbij aangesloten waren, heeft men deze stap ondernomen. De motivatie hiervan was dat men daardoor makkelijker nieuwe leden kon werven. De vereniging mag zich gelukkig prijzen nog steeds springlevend te zijn met 35 leden, waarvan een 20-tal aktief aan de lessen wedstrijden deelneemt. Het oefenterrein is gelegen aan de Steenderenseweg en is door zelfwerkzaamheid van de leden tot stand gekomen. In de winter wordt er in de manege in Baak gerden o.l.v. de instructrice Wendy Ankersmit-Barnstijn. Zie verder De Reclame

17 februari 1998
VOGELMARKT EXOKAN
Vogelvereniging Exokan uit Hengelo Gld organiseert op zondagmorgen 22 februari weer een vogelmarkt. Leden van Exokan en andere liefhebbers zorgen dan weer voor een grote verscheidenheid en ruime keuze in vogels. Op het gebied van vogelbenodigdheden zal ook het nodige te koop aangeboden worden. Met het voorjaar bijna in zicht is dit weer een mooie gelegenheid uw collectie vogels in de buitenvolière te vergroten en mede daarom een bezoek te brengen aan deze vogelmarkt. De markt wordt gehouden in dorpshuis De Horst te Keijenborg en is open van 9.30 tot 12.30 uur. Het te koop aanbieden van vogels en de toegang voor de bezoeker van de markt is geheel gratis.

HEMELVAART 1998 HENGELO, DAT STAAT ALS EEN PAAL
Dit jaar zal er een professionele Miss en Mr. verkiezing met groot showelement gehouden worden op zaterdag 23 mei om 21.00 uur. Het is de bedoeling dat 10 meisjes en 10 jongens uit Hengelo en omgeving strijden om de titel: Miss en Mr. Hengelo. Het evenement zal plaats vinden op een openlucht podium. Uitstraling en originaliteit weegt zwaarder dan uiterlijk. De deelnemers moeten zich in vier, door de organisatie of door hen zelf bedachte categorieën presenteren. Voor de winnaars is er elk een grandioos cadeau. Opgave bij café ’t Hoekje met pasfoto, de inschrijving loopt tot het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Na opgave wordt het reglement toegestuurd. Geef je dus zo spoedig mogelijk op. Langste waslijn Er zal op Hemelvaartsdag een poging ondernomen worden om het record, de langste waslijn van de wereld, te breken. Dit record staat nu op 8210,17 meter. Ons streven is om er 9 kilometer van te maken. Zie verder De Reclame

ACH LIEVE TIJD – 1000 ACHTERHOEK EN LIEMERS
Aflevering 17: RAMPEN De Achterhoek en Liemers hebben in de loop der tijden hun portie aan rampen wel gehad. Dat blijkt bij lezing van het nieuwe en boeiende 17e nummer uit de bekende serie “Ach lieve tijd – Achterhoek en Liemers”. Die rampen zijn onder te brengen in een viertal categorieën” naargelang zij veroorzaakt zijn door krijgsgeweld, vuur, water of ziekten. In de moderne tijd komen daar dan nog treinrampoen bij. Van alle soorten geeft deze aflevering kleurrijke verhalen. Het vuur heeft hele steden verwoest, vooral in een tijd toen de meeste woningen nog van hout werden gebouwd. Dit lot trof Lochem in 1615, toen slechts drie huizen uiteindelijk gespaard bleken. Zie verder De Reclame

24 februari 1998
THEMA AVOND ‘de wet Boeten en maatregelen’
De afdeling Dunsborgermark van de bouw- en houtbond FNV houdt een thema avond over de wet Boeten. Deze avond wordt op dinsdag 3 maart gehouden in zaal Langeler te Hengelo Gld, aanvang 20.00 uur. Op 1 augustus 1996 is de wet Boeten en maatregelen in werking getreden. Die wet moet ervoor zorgen dat de voorschriften uit alle sociale verzekeringswetten strenger worden toegepast bij ontslag, faillissement, uitkering, passend werk, inlichtings verplichting en invordering. Bij deze gevallen bent u als werknemer of uitkeringsgerechtigde verplicht om actie te ondernemen. Bij nalatigheid treedt de wet Boeten en maatregelen in werking en die kost geld. Zie verder De Reclame

VVD verkiezingen

3 maart 1998
Auto Kemp opent Carconnect-corner in Keijenborg
Op 2 maart opent Auto Kemp een Carconnectcorner met een unieke service uitbreiding naar de klant Auto Kemp is vanaf 1985 al op echte service afgestemd, met onderhoud, reparatie, verkoop van elk merk onder de Bovagvlag. Er werken dagelijks 4 mensen aan uw auto, want….Uw zorg is ons vak. Wij bieden U een geheel nieuwe full-service formule, van aankoop tot inbouw, op het gebied van auto electronica en accessoires, te weten Car-Audio, mobiele telecommunicatie, alarm en beveiligingssystemen en navigatiesystemen. Carconnect staat dus voor advies, verkoop, inbouw en service, alles onder een dak want daar ligt de kracht. Jan Kemp vertelt: Wij spelen in op de veranderde markt en er zit duidelijk groei in de auto-electronicamarkt. Zie verder De ReclameOudste lid van Gym. ver Achilles 80 jaar

Op vrijdag 13 februari is Mw. D. Bruggink 80 jaar geworden Zij is al 48 jaar lid van de vereniging en nog steeds zeer actief Elke week is zij nog bezig met conditietraining en toestel gym, zoals mini-tramp, brug, ringen en balk. Op haar verjaardag werd ze door de vereniging in de bloemetjes gezet. Bestuur en leiding wensen haar samen met haar man, nog veel gezonde jaren toe.

Jeugd strijdt om Veldhoekse badminton titel
In de voorjaarsvakantie heeft de jeugd uit de Veldhoek en omstreken gespeeld om de hoogste badminton eer. Er werd erg leuk gespeeld en al snel kwam er talent boven drijven, doordat er gespeeld werd in leeftijdsklassen was de strijd mooi gelijk. Bij de jeugd van 8 en 9 jaar was Sanne Wisselink uit Halle Heide de beste, bij de 10 jarigen ging de eer naar Ellen Norde uit Varssel en bij de oudste groep deelnemers behaalde Marieke Neerlaar eveneens uit Varssel de meeste punten. Van deze winnaars ging de eindoverwinning naar Marieke omdat zij de meeste punten had behaald. Zie verder De Reclame

25E KLEDINGBEURS TRUITJE
Voor de 25e keer organiseert kledingbeurs Truitje een kinderkledingbeurs. Deze keer gaat het om voorjaars- en zomerkleding. Er mogen max. 15 stuks worden ingebracht. De inbreng is voor eigen risico. De kledingstukken kunnen op 6 maart a.s. gebracht worden tussen 16.00 en 18.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag 7 maart 1998 tussen 10 en 12.00 uur. De plaats van deze in- en verkoop van de kinderkleding is de O.B.S. Rozengaardsweide aan de Rozenstraat te Hengelo Gld. Voor eventuele inlichtingen kan men contact opnemen met Nicolet Hendrix, tel. 0575-463908

10 maart 1998

Presentatie Torleif Hartelman
De Hengelose wegrenner Torleif Hartelman (die 29 wordt 30 maart a.s.) heeft zich uitermate goed voorbereid op het nieuwe wegrace-seizoen, dat voor hem op zondag 8 maart in het Franse Le Mans aanvangt met een wedstrijd voor het Europees kampioenschap Supersport 600. Onlangs verbleef Hartelman een week in het Spaanse Jerez de La Frontera om daar zijn nieuwe materiaal te testen. Dit jaar staat in het teken van een grote verandering, want Hartelman besloot zijn Italiaanse Ducati te verruilen voor een Japanse Honda. Hartelman is opgenomen in het team van motorhandelaar Gerrit ten Kate uit Nieuwleusen. Zie verder De Reclame

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN HENGELO GLD
De gemeenteraadsverkiezingen in Hengelo Gld hebben geen grote verschuivingen opgeleverd. Er werden in totaal 4318 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 1895 op het CDA, 1289 op de PvdA en 1134 op de VVD. Het opkomstpercentage was 66.19%, hetgeen iets boven het landelijk gemiddelde ligt. De grootste verschuiving was dat het CDA een zetel kwijtraakte, die naar de PvdA gaat, bij de VVD veranderde er niets. De volgende kandidaten zijn gekozen in de raad van de gemeente Hengelo Gld: CDA: l H.P. Meurs, 2 H.J. Gosselink, 3 J.H. v.d. VeldeMaalderink, 4 P.H.M. Seesing, 5 H.W. Waarlo, 6 J. Rexwinkel-v.d. Berg. PvdA: : H.N. van Petersen, 2 M.E.T. Baakman-Striekwold, 3 L.M. Haverkamp-Mullink.

17 maart 1998
AVOND LANDBOUWFEDERATIE HENGELO GLD
De Landbouwfederatie Hengelo Gld organiseert op donderdag 26 maart een ledenavond in zaal Langeler te Hengelo Gld. Aan het begin van de avond zal de heer Zemmelink, voorzitter van de ruilverkavelingscommissie uitleg geven over de stand van zaken betreffende de ruilverkaveling. Deze avond kunnen de leden kennis maken met de heer mr. H.S. Kleinburink, sinds 15 mei 1979 benoemd tot notaris in Hengelo Gld. De heer Kleinburink oefent zijn praktijk uit in maatschapsverband met de heren mr. D. vTap, mr. R.A.M. Tromp, mr. W.A. van Hoff, mr. H.M.J. Morsink en mr. G.J.P. Renskers. Hij zal wat actuele zaken aan de orde stellen. Zijn collega, mr. H.M.J. Morsink, landbouwspecialist binnen de maatschap, zal meekomen om specifieke vragen over de landbouw te beantwoorden.

ACTIE VARKENSHOUDERS IN HENGELO GLD

Minder varken O.K., op deze manier nee! Donderdag 26 februari j.l. werd er in het hele land actie gevoerd tegen de Herstructureringswet Varkenshouderij, die nog in de Eerste Kamer behandeld moet worden. Zo ook in Hengelo Gld, waar een groep van 60 varkenshouders zich om 11.00 uur voor het gemeeentehuis had verzameld. De voorzitter van de Landbouwfederatie sprak de mensen toe en nam de thuis ingevulde noodklokformulieren in. Samen met de varkenshouders. Offenberg, J. Harmesen en R. Ruesink ging Harmsen naar binnen om de formulieren te overhandigen aan loco-burgemeester H. Meurs.

24 maart 1998
COLLEGEVORMING IN HENGELO GLD IS ROND
Na een tweede gespreksronde is in Hengelo Gld de collegevorming volledig afgerond. Reeds tijdens het eerste gesprek tussen de lijsttrekkers van VVD, PvdA en CDA kwam aan het licht dat de beide collegepartijen CDA en PvdA met elkaar verder wilden. Op grond van de stembusuitslag, het CDA ging van 7 naar 6 , terwijl de PvdA van 3 naar 4 ging, mocht geconcludeerd worden dat er voldoende steun was voor het gevoerde en te voeren beleid. Vergelijking van de programma’s van de drie in Hengelo Gld aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen gaf daarnaast CDA en PvdA geen aanleiding naar een andere partner uit te zien. De VVD, die op hoofdlijnen het collegebeleid steunt, kon hiervoor begrip opbrengen, hoewel deze fractie graag medeverantwoordelijkheid had willen dragen en daarvoor een wethouderskandidaat had willen en kunnen voordragen.

OUDHEIDKUNDIE MUZIEK IN HENGELO GLD
Donderdag 12 maart was er een bijeenkomst van de Oudheidkundige vereniging Hengelo Gld. Te gast was de muziekhistoricus dhr Jack Kunen uit Zutphen. De heer Kunen heeft een aantal muziekopnamen laten horen van min of meer bekende melodieën uit de 17e, 18e en 19e eeuw.. De muziek werd steeds voorafgegaan door een interessant verhaal, historisch correct maar met verve en humor gebracht. Het was voor de aanwezigen boeiend de achtergronden en geschiedenis te horen rondom het ontstaan van de verschillende muziekstukken. De gebrachte muziek werd erna met heel andere oren beluisterd. Vooral het verhaal rondom het Slavenkoor van Nabuco, gecomponeerd door Verdi, maakte veel indruk. Het was een geslaagde avond.

MEISJESTEAM HBC OVERTUIGEND KAMPIOEN
Het eerste meisjesteam van de Hengelose Badmintonclub sloot dit seizoen met een kampioenschap af. Op zondag 8 maart werd in sporthal ~De Kamp met 8-0 van Herwen gewonnen. Op 238 maart moet voor de statistieken nog de laatste wedstrijd worden gespeeld, maar het kampioenschap kon zondag 8 maart reeds worden gevierd. Alle wedstrijden werden ruim door de meiden gewonnen, er werden deze hele competitie slechts 3 sets verloren. Voor het team en hun tegenstanders was een gelijk opgaande strijd eigenlijk leuker geweest. De kaampioenen waren er echter niet minder blij om en na de wedstrijd werd het gevierd met een beker, rozen en een overheerlijke appelkruimeltaart.

31 maart 1998

40-JARIG JUBILEUM CPB
Met enkele afgevaardigden uit naburige gemeenten heeft de CPB Hengelo Gld op een heel gezellige manier haar 40-jarig jubileum gevierd. Twaalf dames werden gehuldigd, omdat ze vanaf het begin lid waren. Ze kregen een CPB-lepeltje en een bloemetje aangeboden. De oud-presidentes en oud-secretaresses voerden een sketschje op over een vakantiereis naar Frankrijk. De gymclub Beter bewegen deed verschillende oefeningen om lenig te blijven. Een gedicht over Vroeger werd in dialect voorgedragen, waarbij de zaal steeds het refrein meezong. De leden van het koor showden prachtige hoeden, waarbij de hoed iets uitbeeldde over de persoon zelf. Zie verder De Reclame

MUSICAL IN HENGELO GLD
Als je toevallig op donderdagavond binnenloopt in het *gebouw Ons Huis aan de Beukelaan in Hengelo Gld, dan geeft het bord dichtbij de voordeur aan dat er in verschillende zalen en zaaltjes geoefend wordt voor de musical Ester die daar binnenkort opgevoerd wordt. Er wordt gezongen en geacteerd, er wordt muziek gemaakt en overleg gepleegd over de opbouw van het decor. En dan zijn er ook nog creatieve dames bezig om de kleding voor de verschillende spelers te ontwerpen. Wat is eigenlijk de bedoeling? Hoe is het eigenlijk gekomen? Al enkele jaren zijn er goede contacten tussen beide kerken in Hengelo Gld Men leert elkaar steeds beter kennen. En ook waarderen. Zie verder De Reclame

7 april 1998
PAASVUUR IN VELSWIJK
Zondag 12 april, Ie Paasdag, vindt in Velswijk het jaarlijkse paasvuur plaats op de hoek Kruisbergseweg-Schooltinkweg (vanaf Doetinchem even buiten Velswijk). Het belooft weer een feestelijk gebeuren te worden; de opzet is dit jaar nog grootser. Er worden weer zo’n 4000 kijkers-bezoekers-toeschouwers verwacht.. Om 20.30 uur start vanaf Den Draejer een lampioenoptocht voor de kinderen, onder begeleiding van de muziekver. St. Jan uit Keijenborg gaan de kinderen naar het paasvuur; rond 21.00 uur wordt door burgemeester Th. Heere het vuur ontstoken. Dat moment mag u niet missen. In een grote feesttent is er live muziek van het toporkest Liberty; Zie verder De Reclame

Dick Helmink

Hamove

14 april 1998
HENGELOSE MARKTVERLOTING OP NAAR DE 100 JAAR
Vanwege een onderbreking met 5 jaar, anders had de Hengelose Marktver. in 1998 ook een eeuwfeest beleefd. De organiserende vereniging hoopt het 100-jarig bestaan te herdenken op zaterdag 26 september a.s. Sinds de instelling van de marktverloting is het pijler geweest onder de aktiviteiten die de vereniging had, gedurende de diverse jaargangen. Door de teruggang van het paard in de landbouw liepen ook de paardenmarkten terug en kwam de verloting ook op een wat lager pitje te staan. Ook het wegvallen van aktieve wederverkopers als wijlen Toon Keizer en Jan ten Have was daaraan debet. Men heeft getracht dit op te vangen door verhoging van de lotenprijs en tevens minder loten uit te geven. Het bestuur van de marktvereniging is er alles aan gelegen om het resultaat van de verloting om te buigen naar een beter resultaat. Zie verder De Reclame

PRESENTATIE NIEUWE CD JOVINK EN DE VOEDERBIETELS
Op 2e Paasdag wordt aan de Broekstraat in Hummelo de nieuwe CD The Hitmachine goes on van Jovink en de Voederbietels gepresenteerd. Deze CD is met behulp van een producer gemaakt en wordt geheel in eigen beheer uitgebracht. Toch is de CD in het hele land verkrijgbaar. Dat moet ook wel want Jovink heeft de grootste fanclub van Nederland met meer dan 3500 leden Op de spectaculaire presentatie treden naast Jovink ook Dennie Christian, Harry Slinger, Hans Keuper, Caz en the Scizofrenics op. Verder zijn er vele stunts. Zondermeer iets om bij aanwezig te zijn. Het spektakel begint om 15.00 uur op 2e Paasdag. Zie verder De Reclame

21 april 1998
ZONNEBLOEM BOOTTOCHT
De georganiseerde boottocht op maandag 6 april werd een gezellige tocht voor de gasten, maar ook voor de vrijwilligsters. Vanaf de Arendskade in Doetinchem werd richting Doesburg, Rheden naar Arnhem gevaren. De gasten werden ’s morgens ontvangen met koffie en cake. Aan boord waren een arts, geestelijk adviseur, verpleging en veel vrijwilligsters aanwezig. Ook een muzikant zorgde voor een vrolijke sfeer. Een hapje en een drankje werden de gasten op zijn tijd aangeboden. Met oude bekenden, buren en vrienden werd er dan ook vaak een gezellig praatje gemaakt. Een kaartje leggen hoorde er op zo’n dag bij sommige mensen ook bij. Wij kunnen terug kijken op een fijne geslaagde dag. De mensen van Hengelo hadden nog een extraatje, ze werden n.l. gratis per bus vervoerd naar Doetinchem Dit hadden ze te danken aan de Supermunten aktie. Van het ontvangen geld heeft de Zonnebloem deze bustocht bekostigd. Super Scholten bedankt.

ONS HUIS GAAT RENOVEREN
Ons Huis bestaat inmiddels ruim 29 jaar, in januari 1994 werd het 25-jarig jubileum gevierd en daarom, heeft het bestuur besloten het gebouw op een aantal punten aan te passen. Destijds bij de bouw golden natuurlijk andere normen da n tegenwoordig. Met name het gemis van een invalidentoilet was de aanleiding tot een interne discussie hoe één en ander gestalte kon krijgen. “^ Ons Huis heeft in haar bestaan al regelmatig aanpassingen gedaan. Zo werd er uitgebreid met een aula, een overkapping tot zaaltje omgebouwd en puien van hout door steen vervangen. Zie verder De Reclame

100 JAAR MARKTVERENIGING
Dit jaar bestaat de marktvereniging Hengelo Gld 100 jaar, om precies te zijn op 29 september a.s. Op zich is dit natuurlijk een respectabel aantal. Al die jaren heeft een groep van vrijwilligers zich ingezet om het dorp Hengelo Gld uit te dragen tot ver over de gemeente- en landsgrenzen. Het paardendorp Hengelo is in diverse boeken en bladen beschreven; een historie van grote waarde. Het aantal paarden, wat thans op de markten wordt aangevoerd, staat niet meer in vergelijking tot vroegere jaren. Dit kan ook niet, want tractoren hebben de paarden van het land verdreven. Het paard heeft nu een andere betekenis, geen werkpaard, maar een rij- of menpaard of alleen voor de fokkerij. Zie verder De Reclame

28 april 1998
Sigarenmagazijn Rietman
Na ruim 42 jaar stop ik zaterdag 2 mei a.s. met sigarenmagazijn Rietman. Ik wil een ieder bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, B. Rietman Spalstraat 19, Hengelo Gld. De stomerij Roelofsen wordt overgenomen door Dick en Annelies Helmink van Derksen Fashion Wil een ieder die nog stoomgoed heeft hangen dit voor 2 mei ophalen.

ENGELANDREIS

Woensdagmorgen 29 april is het zó ver, we gaan vertrekken naar Engeland. Vorig jaar was Chiltern United bij ons te gast en zij hebben PAX uitgenodigd om in 1998 in Engeland te komen. Ongeveer 60 D pupillen en C junioren gaan samen met de begeleiding op weg naar Chiltern United in Engeland. Het vertrek is ’s morgens om 7.30 uur op het parkeerterrein van de AH supermarkt. Per bus gaan we naar Calais in Frankrijk en met de shuttle vervolgen we de reis naar Folkstone in Engeland. Na aankomst in Engeland hebben we nog 5 reisuren voor de boeg voordat we in Rickmansworth zijn. Rickmansworth is gelegen ten noorden van- Londen. De voetballers verblijven deze dagen in Engelse gastgezinnen. Zie verder De Reclame

DODENHERDENKING ZES HENGELOSE JODEN OMGEKOMEN IN MAUTHAUSE
Op 4 mei herdenken we ook in Hengelo elk jaar de doden die in de oorlog zijn gevallen. Een lijst met 56 namen word opgesomd. Maar wie zegt die namen iets? Achter elk slachtoffer schuilt een dramatisch verhaal. Om de herdenking meer tot de verbeelding te laten spreken hier het verhaal van zes Hengelose joden die tegelijk werden weggevoerd en korte tijd ha elkaar stierven. Vooral voor diegenen die zeggen dat het in Hengelo allemaal best meeviel. Voor de overlevenden misschien wel; voor de slachtoffers en hun nabestaanden zeker niet. Samuel Jacobe, beter bekend als Broer, had voor de oorlog een manufacturenzaak aan de Spalstraat samen met zijn halfbroer Emanuel ofwel Max. Hun vader Abraham Jacobs, dieaan de Raadhuisstraat (later koperslager Weustenenk en Hulstijn) was begonnen, had de zaak rond 1912 overgenomen van Herman Windmuller (nu Lentferink). Abraham trouwde twee maal, eerst met Rosa de Groot, waaruit Max in 1888 geboren werd. Na het overlijden van Rosa hertrouwde Abraham in 1895 met haar zuster Etje. Uit dit huwelijk kwam Broer in 1898 ter wereld. Max en broer woonden elk met hun gezin in het pand aan de Spalstraat. Max met zijn vrouw Kitty en hun kinderen Hetty en Uri Meyer Philip, kortweg Philip, op nummer 7 aan de kant van Langeler. Broer met echtgenote Lena en de kinderen Edith en Karel op nummer 9 naast bakker annex café Demming. In de zaak werkte als reiziger ook zwager Lex(Alexander) Cohen, die getrouwd was met zus Sarah en woonde aan de Ruurloseweg met de zonen Bram, Frits en Hans. Allen behoorden tot de joodse gemeente in Hengelo, die al vanaf einde 19e eeuw zo rond de 40 personen telde. Zie verder De Reclame

Oranjefeest Albert van der Velde

5 mei 1998
VAN GEENHUIZEN TRIATHLON
Inmiddels is dit het negende jaar dat in Hengelo Gld een triathlon wordt georganiseerd. Wat een begon als een probeersel van drie actieve triathleten, is uitgegroeid tot een evenement waar vele sporters plezier aan beleven. In een regionaal dagblad gaf Mark Pessink, een landelijk bekende triathleet, enige weken geleden al aan dat hij de wedstrijd in Hengelo Gld wilde promoten. Dit is voor de organisatoren een teken dat het evenement goed staat aangeschreven. Dit jaar concentreren we ook weer alle starts op het zwembadterrein het Elderink. Vorig jaar hebben we ervaren dat het de sfeer ten goede komt. Voor de sporters en de toeschouwers wordt het evenement aantrekkelijker. Ook nu is Hengelo Gld weer een onderdeel van het Gelders Triathlon circuit van Geenhuizen. Dat dit circuit leeft blijkt wel uit de grandioze deelname van ongeveer 500 sporters in 1997. Zie verder De Reclame

LAAT ONS NIET IN DE KOU STAAN

Zoals u weet wil Jongeren Werkgroep Roemenië op Hemelvaartsdag 21 mei het record “de langste waslijn van de wereld” verbeteren. Hier is veel wasgoed voor nodig en op dit moment is de hoeveelheid nog niet toereikend om het record te verbeteren. Er is al veel wasgoed binnengekomen, maar nog niet genoeg. Daarom vragen wij u of u, als u dat nog niet gedaan hebt, om wasgoed in te leveren op de volgende adressen. Hengelo: fam. van Londen, Banninkstraat 29 en Keijenborg: fam. Tolkamp, Pastoriestraat 30. Na afloop zal dit wasgoed naar Roemenië worden gezonden. De rode draad van het evenement “Hengelo dat staat als een paal” wordt gevormd door het 72 uur fietsen op rollenbanken op het gras van de N.H. kerk. Op dit moment zijn er nog niet genoeg teams. Een team bestaat uit 6 personen, er moet dus per dag 4 uur per persoon gefietst worden. Informatie en opgave bij Frank Teunissen, tel 462720.

TORLEIF HARTELMAN VESTIGT HET RONDERECORD
Tijdens de wegraces op circuit “Varssel-Ring” te Hengelo Gld werd Torleif Hartelman, de Hengelose wegracer en lid van Hamove, de trotse eigenaar van het ronderecord van de “Varssel-Ring”. Dit record dat op naam stond van Jeffry de Vries en werd gevestigd in 1997, met een tijd van 1.44.42 en een gemiddelde snelheid van 167.140 km/uur, werd door Torleif gebroken. In de laatste ronde van de Supersport 600 vestigde hij het record en bracht het op 1.44.39 met een snelheid van 167.188 km/uur. Torleif die het op dit moment heel goed doet, is hier blij mee, evenals Hamove. Wat je als vereniging, op je eigen circuit in Hengelo Gld en door een lid van je club. Overigens won Wilco Zeelenberg de wedstrijd. Mile Pajic werd derde en behaalde hierdoor de Ie plaats in de tussenstand Torleif Hartelman gaat binnenkort naar Salzburg in Oostenrijk, waar hij een E.K.-wedstrijd rijdt. Ook hierin doet hij het goed met een 3e plaats in de tussenstand. Het racende bestuurslid Tonnie Wassink kwam in de regen in de 250 cc als 10e over de streep. Hiermee toonde hij een stijgende lijn in zijn prestaties aan. Uiteraard was hij hier blij mee. Hans Smees veroverde in de Supermono een 2e plaats. De eigen leden van Hamove hebben het dus goed gedaan in de wedstrijden van hun club.

EXCURSIE NAAR ‘S HERTOGENBOSCH
De oudheidkundige vereniging Hengelo Gelderland sluit haar winterseizoen 97-98 zaterdag 16 mei a.s. af met een excursie naar de prachtige en historisch zéér interessante stad ’s Hertogenbosch. Deze stad die al in 1185 stadsrechten ontving uit handen van Hertog Hendrik l van Brabant biedt een schat aan bezienswaardigheden. Om 8.00 uur vertrekt de bus vanaf de Welkoop. Op het programma staan o.a. een koffiestop in Ravestein waarna men, al wandelend Ravestein kan bezichtigen. Om 11.00 uur wordt de bus in Den Bosch verwacht waar gelegenheid is, op eigen gelegenheid, de stad te verkennen. Vervolgens staat om 12.00 uur een Bourgondische lunch op het programma. Om 14.00 uur zal een rondvaartboot vertrekken door de oude handelshaven, langs de vestingwallen, de bastions en de citadel. Ca. 15.15 uur zal o.l.v. V V V-gidsen een stadswandeling worden gemaakt door het Uilenbergkwartier, het oudste stadsdeel van Den Bosch. Zie verder De Reclame

12 mei 1998


PROGRAMMA OVERZICHTvoor “Hengelo dat staat als een paal” ’98

DONDERDAG (HEMELVAARTSDAG) Vanaf 7.00 uur – Waaronder: De recordpoging “De langste waslijn van de wereld”

FA. EUGELINK OPENT NIEUWE SHOWROOM
Maandag 4 mei j.l. heeft fa. Eugelink haar nieuwe showroom feestelijk in gebruik genomen. In deze showroom is de top van de zonwering en kunststof kozijnen tentoongesteld. Deze collectie’s zijn qua zonwering vertaald in de Diamondline en qua kozijnen het merk Deceuninck. Het is mogelijk om het gehele productgamma in al haar facetten te bezichtigen. Ook kunt u hier kennis opdoen en info vragen v.w.b. serre’s en de bouwkundige aspecten hiervan. Verder kunt u terecht voor deuren, ramen, schuifpuien, binnen- en buitenzonwering, horren en rolluiken etc. Zie verder De Reclame

Klein Westland

19 mei 1998
De langste waslijn op Hemelvaartsdag wordt een spectaculair evenement
U kunt vanaf 10.00 ’s morgens starten voor een wandel puzzeltocht langs de waslijn, ook een verkorte route is mogelijk. Vanaf 12.00 uur kunt u per fiets de puzzeltocht langs de waslijn starten, het is een prachtige route door een zeer mooi deel van het dorp en omgeving. Met de auto bent u welkom na 15.00 uur. Dit i.v.m.de veiligheid van voetgangers en fietsers en de zandwegen onderweg. U komt ook langs onze mooie Bleijke, die de dag weer volop in bedrijf is met wassen zoals het vroeger ging. Dit wordt verzorgd door de dansgroep Old Hengel, een onderdeel van de Kon, Harm, Concordia.
Zie verder De Reclame
OPENBARE AVOND PARANORMALE GENEESWIJZEN/PSYCHOMETRIE
Op dinsdag2 juni a.s. zal door de N.V.G.N, een openbare avond gehouden worden met medewerking van mevr. J.M.Th. Snik-Bouman en de heer M. de Jong en eventueel andere medewerkers in party-rest. De Smid, Kerkstraat 11 te Keijenborg. Op de avond zal nader worden ingegaan op paranormale geneeswijze. Verder zal worden getracht ziektebeelden vast te stellen aan de hand van foto’s of voorwerpen. Wanneer u hiervoor een foto/voorwerp wilt meebrengen, doet u er goed aan deze van te voren apart te leggen; pasfoto’s of persoonlijke voorwerpen b.v. zijn voor dit doel bijzonder geschikt. Zie verder De Reclame

26 mei 1998

Bakkerij Jozef Schabbink gesloten
Langs deze weg willen wij al onze klanten bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Onze winkel in Hengelo is met ingang van dinsdag 2 juni gesloten. In Zelhem blijven wij u nog gaarne van dienst. Ans en Jozef Schabbink. Bakkerij Jozef Schabbink Spalstraat 21, Hengelo

ZUSJES UIT HENGELO GLD WINNEN DE WEDSTRIJD “KIDS FOR ANIMALS”
De zusjes Jiska (13) en Naomi (15) de Groot uit Hengelo Gld hebben de meeste andere kinderen laten kennismaken met Kids for Animals, de jeugdafdeling van de dierenbescherming. Zij hebben de hoofdprijs in de ledenwerfwedstrijd gewonnen. Op woensdag 13 mei was het zover: enkele medewerkers van Kids tbr Animals kwamen de hoofdprijs aan de zusjes overhandigen. Een weekend of een midweek lang naar de Beekse Bergen. De zusjes waren erg blij met de prijs. Van alle kinderen uit Nederland wisten de zusjes de meeste kinderen, maar liefst 15, lid te maken. Samen met de kinderen die ze vorig jaar lid maakten, hebben de zusjes in totaal 35 nieuwe leden aangebracht. Zie verder De Reclame

2 juni 1998
REMGE EN WILMA VAN AEROFITT STARTERS VAN HET JAAR
Na twee spannende uren kwam eindelijk de jury-uitslag . Remge Vink en Wilma Reugebrink van sportcentrum Aerofitt uit Hengelo Gld kwamen als winnaars uit de bus van de wedstrijd Startende ondernemers in de Achterhoek. Het was een spannende aangelegenheid omdat er zes kandidaten waren die allen een hoog niveau hadden. Toch ging de hoogste eer naar Remge en Wilma, niet omdat hun produkt nieuw is, maar vooral om de uitstraling de eigentijdse aanpak van het jonge stel.
Juryvoorzitter Anjo Joldersma: De creatieve manier waarop ze les geven en daar mee omgaan en de wijze waarop ze de bestaande verenigingen bij hun sportcentrum betrekken is uniek. Bovendien geloven ze ijzersterk in hun eigen product. Zie verder De ReclameHengelo dat staat als een paal! Een groot feest!

Donderdag ’s morgens was er op de Dorpsbleek een leuke demonstratie van ouderwets wassen, die verzorgd werd door de dansgroep Old Hengel van de Kon. Harm .Concordia en met medewerking van de Oudheidkundige vereniging Hengelo Gelderland. Het wasgoed werd als in vroeger dagen in de spoeling gespoeld, gewassen en te bleken gelegd op het gras.

HENGELO, DAT STAAT ALS EEN PAAL 13 km wasgoed
Organisatie van de Jongeren Werkgroep Roemenië een daverend succes De Jongeren Werkgroep Roemenië had voor de 2e maal in successie een uitgebreid programma samengesteld om gelden bijeen te brengen voor een kindertehuis in Ocna Mures in Roemenië. Grote onderdelen van het programma waren de recordpoging Langste waslijn van de wereld en het 72 uur fietsen op rollenbanken. Verder bevatte het programma vele onderdelen zoals de lekkerste appeltaart van Hengelo, puzzeltocht langs de waslijn, wassen op de ouderwetse manier, bloemetjesmarkt, vertoning film Leo Lont, de neef van James Bond, de Hamove nachtrit en de spetterende show van sportcentrum Aerofitt aan het eind van het programma. Zie verder De Reclame

KBO ONS GENOEGEN KEIJENBORG START NIEUWE AKTIVITEIT: KOERSBAL

De KBO Ons Genoegen te Keijenborg start de aktiviteit Koersbal. Koersbal is een spel voor iedereen, alsook voor rolstoelgebruikers. Het wordt binnen gespeeld en brengt spanning en gezelligheid. Om koersbal van de grond te krijgen is het nodig te weten of hiervoor voldoende belangstelling is. Om te kunnen starten zijn er minimaal 16 personen nodig en moet men 55+ zijn. De bedoeling is in september te beginnen. 12x per week plm 1,5 uur. De kosten zijn f3.50 per persoon per week, inclusief koffie.

TRADITIONELE BROODLEVERING HEMELVAARTSDAG
Op Hemelvaartsdag 21 mei 1998 werd bij de Muldersfluite te Hengelo Gld de jaarlijks terugkerende broodlevering gehouden. Het is elk jaar weer een gebeuren waar heel wat mensen op af komen om te zien hoe het brood aangevoerd, gewogen en verkocht wordt. De medewerking van de cijnsplichtigen is hierbij van groot belang, want zonder hun medewerking komt er van het traditionele gebeuren weinig terecht. Een woord van dank aan hen is dan ook zeker op zijn plaats. Zie verder De Reclame

VACCINATIE KAN DODELIJKE KONIJNENZIEKTES VOORKOMEN
Jaarlijks worden vele konijnen het slachtoffer van twee dodelijke infectieziektes: myxomatose en RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease). De beide ziektes worden overgebracht door stekende insecten zoals vlooien en muggen. Infecties komen dan ook met name in de zomermaanden voor. Een konijn dat besmet raakt met myxomatose zal slijmgezwellen krijgen op oogleden, oren, geslachtsdelen en anus. Bijkomende bacteriële infecties met etterende wonden leiden binnen acht tot tien dagen tot de dood van het konijn. RHD Sytmtonen van RHD zijn hoge koorts, bloederige neusuitvloeiing en een moeilijke ademhaling. Vaak sterft het konijn zo snel, dat men het niet eens in de gaten heeft dat het diertje ziek is geweest. Entcampagne Het is mogelijk uw konijn tegen beide virusinfecties te laten vaccineren. Zie verder De Reclame

LEONIE EN MENNO SCHIEVEN EERSTE JUDOKAMPIOENEN VAN AEROFITT
Sinds de start van Aerofitt september 1997 trainen 40 judoka’s o.l.v. rijksgediplomeerd judoleraar Leo Buitink uit Ruurlo, elke donderdagmiddag vanaf 17.30 tot 19.45 uur. Leonie en Menno Schieven schreven Aerofitt historie, zij werden in Rijssen de eerste judokampioenen van het nieuwe fitness-centrum. Elke 2 maanden nemen de judoka’s deel aan een “vanentournooi”. Op dit moment worden de judoka’s ingedeeld naar leeftijd, gewicht en speelsterkte. Alle uitslagen en standen worden in een centrale computer verwerkt en opgeslagen. Per tournooi kan maximaal 60 punten gehaald worden, hierin zijn verwerkt 10 punten voor elke judoka als stimulans voor het deelnemen. Zie verder De Reclame

9 juni 1998
HENGELO DAT STAAT ALS EEN PAAL
Het evenement Hengelo staat als een paal ligt al weer achter ons en langs deze weg wil de Jongeren Werkgroep Roemenië een ieder bedanken voor het welslagen van het evenement , want zonder de fantastische medewerking was het niet gelukt. De volgende bedrijven en instellingen hebben de langste waslijn mogelijk gemaakt: Enorm Harmsen, bevestigingsmaterialen, Welkoop, palen, hoveniersbedrijf G. J. Bosman, palen, HAMOVE, palen, TKF Lochem, draad. Bulten Zelhem, steigermateriaal, Enzerink loon- en grondverzetberijf, klic-melding. Het fietsen op rollenbanken werd mogelijk gemaakt door: rijwielhandel Fluit, rijwiel- en bromfietshandel Slotboom, rijwielhandel Zweverink, bouwbedrijf de Eendracht en aannemer Reugebrink, opbouwen van het podium. De lekkerste appeltaart van Hengelo is mogelijk gemaakt door de gezamenlijk bakkers. Zie verder De Reclame

16 juni 1998
MINI MOTORWEGRACE
Op zondag 21 juni a.s. wordt in Hengelo Gld voor de tweede maal een wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap minibike georganiseerd door de commissie Slick ’96 van Hamove. De wedstrijden voor deze cup worden op verschillende plaatsen in Nederland gereden. Vorig jaar was Hengelo Gld ook al van de partij. Dit is toen zo goed bevallen dat ook dit jaar Slick ’96 de wedstrijd in Hengelo gld organiseert. Meestal worden de wedstrijden op kartbanen verreden. In Hengelo Gld hebben we net als bij de echte wegrace een heus stratencircuit, dat gelegen is op de Winkelskamp nabij sportcentrum Aerofitt te Hengelo Gld. De organisatie is nog grootser aangepakt dan vorig jaar Er wordt gereden in vier klassen, t.w. de jeugd, eigenbouw tot 70 cc, de fabrieks standaard en de fabrieks specials. Zie verder De ReclameKERMIS KEIJENBORG

Van vrijdag 19 t.e.m. maandag 22 juni wordt de tot in de verre omtrek bekende Keijenborgse kermis gehouden. Het plaatselijk schuttersgilde St. Jan is al tijdenlang heel druk in de weer om alles in goede banen te leiden en het programma op te stellen en dat is telkens weer een spannende aangelegenheid. Vrijdag 19 juni wordt de kermis geopend met het in werking stellen van de kermis attracties om 18.00 uur. Om plm. 19.15 uur worden alle oud-koningen en de huidige koning en partners welkom geheten en daarna volgt het keizerschieten. Vanaf 21.00 uur is er in café Winkelman en De Smid stemmingsmuziek. Zie verder De Reclame

23 juni 1998
TORLEIF HARTELMAN WINNAAR IN RAALTE
In een zinderende finale wist Torleif Hartelman in de laatste ronde Mile Pajic te passeren in de Supersport 600 tijdens wedstrijden om het Open Nederlands kampioenschap op circuit Luttenberg bij Raalte. Rondenlang vochten beide kemphanen om de leiding van de wedstrijd en uiteindelijk wist Torleif Mile te verslaan. Dit is de eerste wedstrijd in het Open Nederlands kampioenschap die Torleif wist te winnen na een tweetal 2e plaatsen en een 9e plaats Mile begint langzamerhand na zijn valpartij op de Varssel-Ring weer in vorm te komen, wat blijkt uit de strijd die hij met Torleif aanging. Ook Jarno boesveld scoorde voor het eerst en behaalde de 5e plaats. Tonnie Wassink had in de 250 cc minder geluk. Na een keurige 10e trainingstijd, kwam zijn motor bij de start niet goed op gang en bleek zijn koppeling stuk te zijn en daardoor verdween hij puntloos in het rennerskwartier.

30 juni 1998
KERKSTRAAT 17 Winkel
in o.a. nostalgisch speelgoed is officieel geopend. Nadat we op 19 juni samen met genodigden officieel de winkel hebben geopend mochten we ook op 20 juni genieten van alle aandacht, bloemen en andere attenties. Onze dank gaat uit naar al deze mensen, die deze 2 dagen voor ons zo feestelijk hebben laten verlopen. ARJAN EN GERDA “KERKSTRAAT 17” 7255 CB Hengelo Gld. tel. 0575-465017

NIEUWE SCHUTTERSKONING KEIJENBORG 
Wat hebben ze een moeite gedaan, de schutters, bij het traditionele vogelschieten tijdens de Keijenborgse kermis. Onder stralend weer probeerden de schutters de vogel van zijn plaats te krijgen, maar dat lukte dit jaar niet. Het lot moest zodoende bepalen wie de nieuwe schutterskoning van Keijenborg werd. De oude schutterskoning Willie Waenink trok het nummer en de gelukkige was Raymond Koers, die tot de nieuwe schutterskoning werd benoemd. Onder begeleiding van de muziekver. St. Jan en schutters en vendeliers trok men naar de pastorie waar pastoor Zandbelt de nieuwe schutterskoning de versierselen die bij deze titel horen, omhing en zijn vriendin tot koningin kroonde. Zie verder De Reclame

FIETS DE BOER OP IN HENGELO GLD
Pannenkoeken eten op de boerderij. Fietsen over paden waarvan u het bestaan niet wist en tussendoor een kijkje nemen bij moderne (landbouw)bedrijven, dat kan allemaal tijdens de jaarlijkse zomerfietstocht in Hengelo Gld. Op zaterdag 18 juli 1998 krijgt iedereen een kans eens een kijkje te nemen achter de staldeuren. Vanaf 10.00 tot 12.00 uur kunnen fietsers starten bij hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo en bij “t Wapen van Heeckeren, Zelhemseweg 16 te Hummelo. De bedrijven zijn te bezichtigen tot 16.00 uur. Deelname aan de tocht is gratis. Zie verder De Reclame

7 juli 1998
OPENLUCHTDIENST
Op zondag 12 juli a.s. wordt er op het terrein van “De Bleijke” een openluchtdienst gehouden. Deze dienst is voorbereid door de jeugddienstcommissie en mevr.. Rekswinkel. Het thema van deze dienst is; “Ikke. ikke, ikke en de rest . . . Muzikale medewerking wordt verleend door de chr. muziekver. Crescendo. U wordt vriendelijk verzocht als u in de gelegenheid bent zelf een (klap)stoel mee te nemen. Bij slecht weer wordt de dienst verplaatst naar de ‘Remigiuskerk’. De aanvang de dienst is 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade.

NEW FORST PONY STAMBOEKKEURING IN HENGELO GLD
Op zaterdag 11 juli a.s. organiseert de regio -Oost van het -Nederlands New Forest Pony Stamboek de regionale keuring op de ‘Hietmaat te Hengelo Gld. De aanvang van deze keuring is 9.00 uur.

14 juli 1998
EEUWFEEST PIERSONSCHOOL HENGELO GLD
In het aanstaande schooljaar herdenkt de p.c. basisschool Ds. J.L. Pierson te Hengelo Gld haar 100-jarig bestaan. Dit heugelijke feit wordt het hele schooljaar door gevierd met verschillende activiteiten. Zo staat op vrijdag 28 augustus de toeterroute op het programma. De kinderen zullen dan in een feestelijke optocht achter de muziekver. Crescendo aan door het dorp trekken. Op deze manier zullen ze de aandacht vestigen op het 100-jarig bestaan van hun school. Zie verder De Reclame

21 juli 1998
BENNIE THÜSS SCHUTTERSKONING VAN HENGELO GLD (zie foto)

28 juli 1998
BRADERIE HENGELO GLD
De Hengelose Braderie vindt dit jaar plaats op zondag 9 aug. in de Spalstraat, van 14.00 tot 20.00 uur met een fantastisch programma voor jong en oud. Zo zult u tussen de meer dan 100 kramen een wervelende familie-entertainmentshow aantreffen met JOPIE, de clown van Nederland en AD VAN OPSTAL de nieuwe Jantje Koopmans, met zijn accordeon. Verder zal showmaster Jeroen van den Berg de presentatie op zich nemen en het programma met een karaoke- en fragmentenshow, maar ook met veel leuke prijzen, tot slagen doen brengen. Ook dit jaar wordt weer een BEACHVOLLEYBAL tournooi op poten gezet, waarin diverse plaatselijke teams zullen gaan strijden om de hoogste eer. Nieuw dit jaar in Hengelo Gld is het spel BUIKSCHUIVEN, een spel waarmee jonge helden zich met een aanloop zo ver mogelijk moeten weten te verplaatsen over een met water en zeep ingesmeerd parcours van folie op strobalen en natuurlijk op de buik. Zie verder De Reclame

Marktvereniging

4 augustus 1998
ANHANGERSCHAP BRENGT OPENBARE BIBLIOTHEEK HENGELO GLD IN NORMAAL-STIJL
De boerenrockband Normaal is al jaren niet meer weg te denken als belangrijk onderdeel van het Achterhoekse boerenleven. Normaal geeft een levenshouding weer, waarbij men tal van verhalen, gebeurtenissen en voorvallen uit de naaste omgeving weet te verwerken. Door opzienbarende optredens en teksten kent de band alleen felle voor- en tegenstanders. Bij optredens klink een bekende oerkreet Hoken. Een schreeuw van blijdschap, ontlading van driften en frustraties. De fanclub van Normaal het Anhangerschap is met 4500 leden de grootste fanclub op muziekgebied in Nederland. Zij hebben een jarenlange verzameling spullen van en over de groep Normaal. Het gaat ondermeer om foto’s, fotoboeken, krantenknipsels. decorstukken en ludieke opblaaspoppen. Bestuursleden van Het Anhangerschap brengen tijdens de zomerdagen van 7 augustus t.e.m. 4 september de Openbare Bibliotheek te Hengelo Gld met bovengenoemde materialen in Normaal-sfeer. Zie verder De Reclame

HENGELO 2000
De eeuwwisseling is in aantocht, een historisch ogenblik, ook voor onze Hengelose gemeenschap. De vereniging voor bedrijfsvoorlichting in de landbouw VVB en de Oudheidkundige vereniging hebben in gezamenlijk overleg besloten deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Er is n.l. het idee geboren om samen een film te maken van Hengelo rond de eeuwwisseling. Zodat bewaard blijft : on/e dorpen en buurtschappen, burgers en verenigingen economische aktiviteiten en sociale vaardigheden, kortom hoe er geleefd werd en gewerkt in het Hengelo van 2000. De beide verenigingen zijn er zich van bewust dat e.e.a. in voorbereiding en uitvoering nogal wat tijd en energie vergt. En ook ondanks het feit dat met vrijwilligers wordt gewerkt, er kosten aan verbonden zijn. Zie verder De Reclame

 

11 augustus 1998
START JEUGDSOOS “FLOPHOUSE”
Voor de vrijwilligers van Jeugdsoos Flophouse zit de vakantie er weer op, ze zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het dubbele strandfeest: Flophouse aan zee. Dit is het begin van het nieuwe seizoen. Op vrijdag 14 aug. zal het strandfeest bestaan uit veel muziek, verzorgd door platendraaier Erik. Er kan buiten gedanst worden bij het strandterras. Natuurlijk zijn aanwezig de barbecue, cocktailbar en overal gezellige kampvuurtjes. Zaterdag 15 aug. zal dit alles ook weer rond Flophouse aanwezig zijn, maar dan hebben we nog iets extra’s: de band Suite 69. De band bestaat uit 3 personen, spelen covers die herkenbaar zijn en dansbaar. Zie verder De Reclame

18 augustus 1998
BAKKERSTRADITIE HOUDT OP TE BESTAAN
Sinds 1820 is Bakkerij Kreunen onlosmakelijk verbonden met Hengelo. Tot 13 september blijft Bakkerij nog open voor lekkerste gebak en vele broodsoorten. Hierna zal de oven gedoofd worden, want de bakkerij is zoals u wellicht al weet verkocht aan Museum 40-45 die nu eindelijk een permanente plaats in Hengelo krijgt. Bakkerij Kreunen wil de laatste vier weken niet zo maar voorbij laten gaan en start nu met een “GOUDEN TIENTJE ACTIE”, elke keer als u de winkel bezoekt krijgt u een formulier dat u in een bus kunt deponeren en maakt u kans op de dagprijs (een vlaai naar keuze), maar ook op de week prijs (taart of krentewegge naar keuze) en als klap op de vuurpijl de hoofdprijs een echt GOUDEN TIENTJE. De vraag die u deze week moet beantwoorden is: Sinds wanneer is Bakkerij Kreunen in Hengelo? In de winkel liggen de invulkaartjes klaar, die u in de goudentientjesbus kunt gooien! Dus profiteer ervan zolang het nog kan!

FILM HENGELO 2000
Zoals reeds gemeld is, is er een initiatief vanuit de landbouw en de oudheidkundige vereniging. Samen willen zij een gefilmd overzicht maken van de gemeente Hengelo zoals die er in het jaar 2000 uitziet.. Inmiddels is er al een en ander aan voorbereidend werk gedaan. O.m. is er een positief gesprek geweest met de gemeentesecretaris de heer van Gijssel. Ook is er een eerste aanzet gegeven voor een zgn. draaiboek voor een film van ca. 2 1/2 uur.. Er is een filmploeg en er is een stem, kortom er zit flink voortgang in het project. Voor verder inlichtingen: D. Maalderink, Bruinderinkweg l, Hengelo Gld.

25 augustus 1998
Dick en Annelies Helmink stappen nu ook in de schoenmode
Kleding en schoenen onder één dak, da’s een hele stap vooruit!. Dick en Annelies Helmink van Derksen Fashion hebben de winkelruimte flink uitgebreid met een ruime afdeling eigentijdse schoenmode. Het assortiment bevat een ruime keuze dames en herenschoenen van bekende merken. Stap gerust vanaf donderdag 27 augustus bij ons binnen en maak kennis met een ruime keuze in jeans, casual wear en een modieuse kollektie schoenen voor hem en haar. Zie verder De Reclame

1 september 1998
WAT IN HET VAT ZIT VERZUURT NIET!
Een oud spreekwoord dat nog steeds klopt als een bus. En die bus, daar was het Jos Herwers 8 jaar geleden allemaal om begonnen. Hij zag het helemaal voor zich: een compacte personenbus waarmee met name de oudere bewoners van de gemeente Hengelo Gld zich zouden kunnen laten vervoeren. Mensen die vaak aan huis gekluisterd zijn omdat er simpelweg te weinig mogelijkheden zijn om er eens op uit te gaan. Zie verder De Reclame

8 september 1998

1820 1998 BAKKERIJ KREUNEN
Zaterdag 12 september wordt de oven gedoofd en worden de laatste broodjes en gebakjes in de winkel verkocht. Om hier toch even bij stil te staan geven wij een: afscheidsreceptie. Op maandag 14 september van 19.30 tot ca. 21.30 uur. Zo kunt u nog een keer een kijkje achter de schermen nemen. Om half negen zal de trekking van het gouden tientje plaatsvinden, dus wees erbij. Tevens zal het Achterhoeks museum ’40-’45 een kleine presentatie geven.

KLASSEMENTSRIT ‘IN STAP EN DRAF’ IN HENGELO GLD.
Het Gelderse Hengelo staat bekend om zijn prachtige omgeving en het bijzonder mooie coulissen landschap. Een nauwelijks mooier decor bestaat er voor het organiseren van een klassementsrit niet, deze rit wordt voor de 19e maal georganiseerd door de vereniging van het aangespannen paard In Stap en Draf te Hengelo Gld op zondag 13 sept. a.s. De jurering voor de authentieke aanspanningen zal worden verzorgd door de NBVAP, welke beoordeling zal meetellen voor de Nationale kampioenschappen, ook voor niet authentieke aanspanningen is er een prijs te verdienen. De tocht is ongeveer 30 km en zal tussen 9.30 en 10.00 uur starten vanaf het terrein de Hietmaat in Hengelo Gld, voorafgegaan door enkele aanspanningen voor de verkoop van programma’s en routebeschrijving. Zie verder De Reclame

DE DUNSBORG VIERT FEEST
Zaterdag 29 aug. was het voor de 12e keer dat de Dunsborg heer buurtfeest vierde. Om 10.00 uur kon voorzitter Albert v.d. Velde vele buurtgenoten verwelkomen en na het openingswoord van wethouder van Petersen het eerste schot op de vogel laten verrichten. 63 schutters probeerden de vogel er af te schieten. Dit jaar werden alle onderdelen van de vogel er afgeschoten. Kop: Remco Regelink, staart Benno Rondeel, linkervleugel Charles Berendsen, rechtervleugel Henri Gotink en tot slot na 475 schoten de romp door Henri Gotink. 12 jaar geleden was Henri ook al koning van de Dunsborg. Hij koos Patricia tot zijn koningin. Zie verder De Reclame

15 september 1998
100 JAAR MARKTVERENIGING.
Zeer binnenkort bestaat de Marktvereniging Hengelo Gld. 100 jaar, om precies te zijn op 29 september 1998. Op zicht is dit natuurlijk een respectabel aantal. Al die jaren heeft een groep van vrijwilligers zich ingezet om het dorp Hengelo Gld. uit te dragen tot ver over de gemeente- en landsgrenzen. Het “paardendorp” Hengelo is in diverse boeken en bladen beschreven; een historie van grote waarde. De eerste markt in Hengelo Gld. dateert uit het jaar 1658. Het aantal paarden, welke thans op de markten wordt aangevoerd staat niet meer in vergelijking tot vroegere jaren. Dit kan ook niet, want de tractoren hebben de paarden van het land verdreven, het paard heeft nu een andere betekenis, geen werkpaard, maar een rij- of men paard of voorde fokkerij. De Marktvereniging heeft in de loop der jaren de bakens verzet; minder markten (3 per jaar) en meer keuringen (10 stamboeken per jaar), om vooral het “paardendorp” Hengelo niet te doen vergeten. Zie verder De Reclame

WIELERRONDE VAN HENGELO MET RABO DIKKE BANDEN RACE
Zondag 20 september a.s. organiseert RTV Vierakker-Wichmond voor de 18e keer de wielerronde van Hengelo, evenals vorig jaar is Hengelo weer als afsluiting van het Gelderse wegseizoen. Voordat de officiële wedstrijden van start gaan is er een gescheiden klassering en elke deelnemer krijgt in ieder geval een leuk aandenken voor het meedoen. Ben je tussen de 8 of 12 jaar dan kun je een inschrijfformulier bij de Rabobank in Hengelo,. Vorden, Wichmond of Steenderen krijgen en in Hengelo kun je ook op School een formulier krijgen (even aan het hoofd van de school vragen). Zie verder De Reclame

2 september 1998


De Motorrijder” staat er weer!
 
Het door de gemeente Hengelo Gld. voor enige jaren terug geplaatste beeld van “de Motorrijder”, dat door vandalen was gesloopt, staat weer op zijn plaats bij de Remigiuskerk in Hengelo Gld. Nadat het van zijn plaats verdwenen was, leefde in de Hamove de opvatting, dat het jubileumjaar 1997, werd door nadrukkelijk over gesproken. Enkele enthousiaste mensen in de club gingen aan het werk en nu staat “de Motorrijder” er weer. Hij rijdt in de goede richting, op weg naar de int. wégraces op circuit “Varssel-Ring”.

Derksen Wide Fashion breidt uit!
Vanaf het begin dat Dick en Annelies zich vestigden in Derksen Wide Fashion aan de Spalstraat in Hengelo Gld., leefde bij hen het idee om naast kleding die zij verkopen, ook in schoenen te gaan doen. Nadat zij hun idee goed voor elkaar hadden, werd met de uitbreiding achter hun bestaande winkel begonnen en het resultaat is een fraaie afdeling voor schoenen, die aansluit op de verkoop van kleding. De nieuwe winkel draait al weer enkele weken.

JOWé

29 september 1998
30 JAAR KBO HENGELO GLD
Bij diens toenmalige intrede in de parochie in Hengelo Gld had wijlen pastoor K. Reckers de euvele moed iets op te merken. Hem was opgevallen dat de mannen na de kerkdienst op zondagmorgen nog wel even gingen nababbelen, terwijl de huisgenotes dan maar rustig naar huis gingen. Mede op zijn initiatief kwam in zaal Michels een aan tal mensen bijeen om een soos op te richten. Dit ging van start op 5 oktober 1968. Daarbij waren aanwezig mevr. Michels, dhr en mevr. Horstink, dhr en mevr. Dickmann, mevr. van Aken, dhr. Machielse en mevr. Veenhuis. De soos kreeg de naam Altijd Welkom. In het begin kregen bestuur en leden de nodige ondersteuning van de zusters Clarissen die hun domicilie hadden op het Kervel. Met grote gastvrijheid had men vanaf de oprichting tot de sluiting onderdak bij zaal Michels. Hierna werd onderdak gevonden bij Hotel Leemreis tot op heden. Op 17 mei 1993 werd de soos een echte afdeling van de katholieke bond voor ouderen. Allerlei activiteiten zijn ontwikkeld. Naast een gezellig praatje, spelmiddagen, uitstapjes, excursies naar instellingen of bedrijven, voorlichtingsmiddagen, contacten met buurtafdelingen, samenwerking met andere ouderenbonden. Een onderdeel van die samenwerking was de reis naar Neuenkirchen die onlangs werd gehouden. Zie verder De Reclame

94e VARSSELS FEEST
De gemeenschap Varssel en omgeving viert dit jaar voor de 94e keer haar school- en volksfeest. Dat gebeurt in en rond de feesttent bij de Varsselse molen a.s. vrijdag 2 en zaterdag 3 okt. Vrijdagmiddag start het feest met de kinderspelen voor de basisschoolleerlingen middels een spelencircuit en draaimolen. Vrijdagavond treedt voor de zesde achtereenvolgende maal het Varssels volkstoneel op met een nieuw blijspel in 3 bedrijven: Bokkesprongen. Voor de gezellige afsluiting van deze eerste dag in en door eigen beheer zorgt Op Pad. Zaterdagmiddag worden traditiegetrouw de volksspelen gehouden. Zie verder De Reclame

6 oktober 1998
“DE BENGEL UUT HENGEL’ KAMPIOEN
Tijdens de laatste race om het open Nederlands kampioenschap wegrace 1998 zondag 27 sept. j.l. op het TT-circuit te Assen, wist Torleif Hartelman in de Superspoort 600 de titel om de wacht te slepen. Vooraf waren er verschillende scenario’s denkbaar hoe het allemaal kon lopen, daar ook Wilco Zeelenberg aan de wedstrijd zou deelnemen en op revanche belust was. Torleif begon aan het karwei met 4 punten voorsprong op Mile Pajic. Zij tweeën moesten uitmaken wie de nieuwe kampioen zou gaan worden en het zou in ieder geval een Achterhoeker worden, zoals Torleif in een eerder interview liet weten. Nadat de finishvlag gevallen was, was Wilco Zeelenberg eerste, Mile Pajic tweede en Torleif Hartelman derde. Mile en Torleif eindigden gelijk in punten, maar omdat Torleif een overwinning meer had dan Mile kon de kampioensvlag in het Gerrit ten Kate-team gehesen worden. Zie verder De Reclame

ALBERT HEIJN HENGELO GLD IN DE RACE VOOR BESTE FRANCHISWINKEL
Afgelopen week maakte Albert Heijn de finalisten bekend in de wedstrijd Albert Heijn Beste Winkel. In elke regio werd een winnaar aangewezen. De Albert Heijn supermarkt in Hengelo Gld bleek de beste in deze regio te zijn. De supermarkt scoorde hoog op het verlenen van service, presentatie van de winkel en op het assortiment. Al sinds jaar en dag runt de familie Wansink de Albert Heijn winkel in Hengelo Gld. Samen met de 30 medewerkers combineren ze het gemoedelijke van een buurtwinkel met de nieuwe snufjes van een supermarkt. Service aan de klant staat bij de winkel hoog in het vaandel. Wansink sr. verwoordt het als volgt: Onze klant is gast en wij allen zijn gastheer of gastvrouw. De Albert Heijn winkel in Hengelo Gld moet samen met 7 andere supermarkten nog 2 ronden in de strijd om de titel Beste Albert Heijn franchise, winkel van Nederland,. Na jurering blijven er 4 winkels over. Wie zich de beste mag noemen wordt op een feestavond op 31 oktober bekend gemaakt.

IJSBOERDERIJ ‘T RIEFEL, OOK ALS HET GEEN ZOMER IS

In Bekveld, gemeente Hengelo Gld aan de Riefelerdijk is de fam. Wissels in mei begonnen met de huisverkoop van boerderij-ijs. Op ambachtelijke wijze wordt van verse melk en room van eigen koeien ijs gemaakt volgens de klassiek methode a l’ anglaise. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten voor de diverse smaken. Het sorbetijs wordt op de klassieke Franse methode gemaakt met vers fruit. Bovendien wordt een eigen yoghurt vervaardigd. Op de deel van de boerderij is een gedeelte ingericht voor de ijsverkoop. Zie verder De Reclame

13 oktober 1998
OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING HENGELO GELDERLAND
Dinsdag 20 oktober a.s. komt de heer Cees Prinsen op uitnodiging van de oudheidkundige vereniging Hengelo Gld, naar party-restaurant de Smid in Keijenborg. Het programma van deze avond met als thema De Meidenkist, ziet er als volgt uit: een vooraf opgesteld tentoonstellinkje waarvan alles vastgepakt mag worden. Daardoor zal er een geanimeerde discussie ontstaan over het wat en hoe van deze voorwerpen. \Het onbetwiste hoogtepunt van deze avond is ongetwijfeld de befaamde meidenkist, boordevol spullen uit oma’s tijd. Van antieke kleding tot blokval, van primitief voorbehoudmiddel tot legendarische snelzeiker!? Cees doorspekt de spullen uit de kist met anekdotes en wetenswaardigheden. De meidenkist is een spiegel van hert verleden. Kunst of aardige kitsch? Zie verder De Reclame

94E VARSSELSE SCHOOL- EN VOLKSFEEST
Voor de tweede keer in successie is een dame koningin geworden. Met schot 327 in de vierde ronde werd Ellis Garritsen de nieuwe koning 1998. Bij het vogelgooien werd Dinie Bruil koningin. Bij het jeugdvogelsehieten werd Bouke van Dijk koning. Het paar Bennie en Dinie Hebbink werd het slimste/sterkste paar in het onderdeel Rode Draad. Zie verder De Reclame

20 oktober 1998
UITZENDING KERK EN RADIO VANUIT HENGELO GLD
De wekelijkse uitzending van het interkerkelijk programma De Muzikale Ontmoeting zal maandagavond 26 oktober via radio Ideaal, rechtstreeks worden uitgezonden vanuit de recreatiezaal van het zorgcentrum De Bleijke. Enkele plaatselijke koren zullen hun medewerking verlenen en er zal een korte overdenking te horen zijn. Met de bezoekers van deze radio-avond zal er ook samen gezongen worden. Zie verder De Reclame

HENGELOSE PAARDENMARKTEN EEN BEGRIP
Onweer, wind of regen, wij kunnen er wel tegen. De echte liefhebber van paardenmarkten blijft komen Zij trotseren de weersomstandigheden om er bij te zijn en de sfeer te proeven. Zaterdag 24 oktober kan dat weer gebeuren, wanneer de marktvereniging haar laatste paardenmarkt van dit jaar houdt in de Spalstraat te Hengelo Gld. Het gedeelte tussen de Tramstraat en de Zuivelweg zal dan weer de plaats van bedrijvigheid zijn. Om de aanvoer te vergroten heeft het bestuur een aanvoerpremie ingesteld voor paarden en pony’s van f 10.— en .f 15.—. De grotere prijzen voor de marktverloting, o.a. de pony’s zullen op deze markt worden aangekocht. Uiteraard zullen dan de resterende loten aan de man worden gebracht. De trekking is op woensdag 4 november a.s. In het kader van haar historie en paardencultuur heeft de 100-jarige marktvereniging er recht op dat de bevolking het werk van deze vereniging ten volle blijft ondersteunen. Menige plaats zou jaloers zijn op het recht tot het mogen houden van paardenmarkten en keuringen, zoals dat al vele jaren in Hengelo Gld gebeurt en dat mag beslist niet verloren gaan. Hengelo Gld is in vele opzichten verbonden met de edele viervoeter.

27 oktober 1998
MOGEN WE OP U REKENEN?
Op dinsdag 3 november organiseert de afdeling Hengelo Gld van het Nederlandse Rode Kruis haar 50e bloedplasma avond. Mogen wij ter gelegenheid hiervan rekenen op uw gouden gift? Uw bloed is van levensbelang voor mensen die zonder dat bloed, geen normaal leven kunnen leiden. Met name voor deze mensen is uw bereidheid een klein beetje bloed af te staan vaak een levensreddende gouden gift. Maar u kunt nog meer. Vraag dit keer eens of een familielid, collega, vriend of vriendin mee wil gaan. Misschien wint u er op die manier weer een donor bij. Uit naam van alle patiënten die op dit bloed zijn aangewezen, alvast hartelijk dank. Laten we samen van deze 50e bloedplasma-avond een gouden avond maken!

FILM HENGELO 2000
Zoals u weet gaan de oudheidkundige vereniging en vereniging voor bedrijfsvoorlichting een film maken over de gemeente Hengelo in het jaar 2000. Via eerdere berichten hebben we u/reeds van het een en ander op de hoogte gebracht. Verheugd zijn wij u nu te kunnen mededelen dat we in onze plaatselijke Rabobank een partner hebben gevonden die de financiën voor haar rekening neemt. Verder wordt er volop aan het draaiboek gewerkt waarin de zgn. rode draad moet zorgen dat de reeks onderwerpen ook een verhaal vertellen. Als rode draad is er gekozen voor het leven, wonen, werken in de landbouw. Vandaar uit kan de totale Hengelose samenleving in zijn totaliteit in (op) beeld worden gebracht. Suggesties zijn nog steeds welkom. Het adres is: D. Maalderink, Bruinderinkweg 1 te Hengelo Gld.

3 november 1998
JEUGDDIENST
De laatste jeugddienst van 1998 komt er weer aan. Na de oecumenische startdienst met Mia Tankink en de middagdienst met Jos Brink zal op zondag 8 nov. dhr. Dijkman uit Vorden samen met de jeugddienstcommissie een dienst verzorgen. Het thema van de jeugddienst is: Opsporing verzocht. Muzikale medewerking wordt verleend door de The Ballad Singers uit Borculo. Na afloop is er weer koffie, thee of limonade. Tot ziens.

AFSCHEID PASTOOR E. LAMMERS
Pastoor E. Lammers gaat Hengelo Gld verlaten om elders een nieuwe start te maken. Naast pastoor van de R.K. St. Willibrordusparochie in Hengelo Gld was hij ook de pastoor van de St. Willibrordusparochie te Vierakker. Hij is gedurende een periode van 10 jaar aan beide parochies verbonden geweest. Daarnaast was hij in sectieverband werkzaam in de omliggende parochies Baak, Keijenborg, Olburgen en Steenderen. Op het gebied van de oecumene was hij veelvuldig actief in samenwerking met de Ned. Hervormde gemeente. In Hengelo Gld neemt hij van zijn parochianen afscheid op zaterdag 7 november a.s. in de viering van zaterdagavond 19.00 uur met aansluitend een afscheidsreceptie in zaal Leemreis. Van de parochianen in Vierakker neemt hij afscheid op zondagmorgen 8 november a.s. in de viering van 10.00 uur. Hierop is dan een afscheidsreceptie in het Ludgerusgebouw in Vierakker.

10 november 1998
KOFFIECONCERT BESTE MENSEN
De werkgroep Roemenië organiseert op 22 november een koffieconcert m.m.v. de formatie Bestye Mensen. Enkele leden van de formatie speelden voorheen bij de muziekgroep Spöl. De klasse van deze groep was alom bekend. Beste Mensen bestaat uit een groepje vriendelijke heren dat met hun muziek het publiek wil vermaken, wil ontroeren of een glimlach wil ontlokken. Zie verder De Reclame

Sint Nicolaas in Hengelo en Keijenborg 
Sint Nicolaas eert dit jaar ook Hengelo en Keijenborg weer met een bezoek. Op 21 november start de intocht om 13.30 uur bij Maria Postel in Keijenborg. Daarna komt Sint Nicolaas vergezeld met zijn trouwe Pieten naar Hengelo en wel om 15.00 uur bij garage Herwers aan de Hummeloseweg. De intocht wordt muzikaal bijgestaan door muziekvereniging Crescendo en drumband E.M.M. De Pieten zullen tijdens de intocht zorgen voor het uitdelen van lekkernijen. Burgemeester A.W.J. van Beeck-Calkoen zal Sint Nicolaas en zijn pieten welkom heten bij het gemeentehuis. Zie verder De Reclame

Supermarkt van der Mondt

Harmsen Ijzerwaren

17 november 1998
PASTOOR LAMMERS SLUIT HENGELOSE PERIODE AF
Oud vice-voorzitter F. B. Geurtsen benadrukte het humoristisch tijdens de afscheidsreceptie van pastoor E. Lammers van de St. Willibrordusparochie te Hengelo Gld. U kwam als kapelaantje, nog onervaren, doch hier hebben wij pastoor van u gemaakt. Het tekent de goede betrokkenheid van de kerkganger bij het functioneren in de Hengelose periode van 10 jaar. Zoals hij voor 10 jaar in Hengelo Gld de laak aanvaardde met het thema . In de voetsporen van Willibrord, was dit ook bij de afscheidsdienst het onderwerp. B ij het binnenkomen was een papieren loper over het gangpad naar het altaar gelegd met daarop allerlei voetstappen terwijl de jongste schoolleerlingen elk een voet van karton droegen met teksten die achter elkaar luidden: In de voetsporen van Willibrord door de eeuwen heen. Aan de viering waarin pastoor Lammers voorging werkten mee deken Geurts, pater Nijrolder, de E. Noltus, diaken F. Robben akolieten en het parochiekoor o.l.v. J. Idink. Dankbaarheid, waarmede hij na 17 jaar kapelaanschap in Tegelen in Hengelo Gld heeft mogen werken en bouwen aan een levendige parochie gemeenschap waar tallozen zich op allerlei manieren bij betrokken voelen. Zie verder De Reclame

HANDTEKENINGEN SENIORENTAXI NAAR GEMEENTEBESTUUR
Op 1 oktober 1998 vond in sporthal De Kamp in Hengelo Gld een manifestatie plaats in het kader van de landelijke Dag voor de Ouderen. Bij gelegenheid van die manifestatie hebben de Ouderenbonden ANBO, afd. Hengelo Gld/Steenderen en de KBO Hengelo een snelle handtekeningenactie ondernomen. De handtekeningen dienden ter ondersteuning van de volgende stellingname: De Ouderenbonden ANBO Hengelo/Steenderen en KBO Hengelo betreuren het besluit tot stopzetting van de financiering Seniorentaxi in Hengelo. De Ouderenbonden zijn tevens van mening dat onvoldoende aandacht is besteed aan een vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening, zoals die verstrekt wordt door de locale seniorentaxi (van firma Lammers) en het regionale taxisysteem Mobimax. Het resultaat van de bliksemactie was ruim zeventig handtekeningen. Zie verder De Reclame

ANBO AFD. HENGELO BESTAAT 10 JAAR
In november zal het 10 jaar geleden zijn dat de afd. Hengelo Gld van de ANBO werd opgericht. Tevens is het dan precies een jaar geleden dat de afdelingen Hengelo Gld en Steenderen werden samengevoegd. Dit feit zal worden herdacht op 18 november met een ledenbijeenkomst, voorafgegaan door een (kleine) receptie. Een en ander vindt plaats in Steenderen en wel in zaal De Engel aan de Dorpsstraat, aanvang 14.00 uur.

24 november 1998
INSTALLATIE MODERNE RIOOL OVERSTORT
Met de officiële plaatsing van het eerste tussenschot in het bezinkbassin, luidde wethouder H. Meurs de eindfase in van de nieuw gebouwde en moderne riool overstort aan de Banninkstraat te Hengelo Gld. Gelet op de stringenter wordende milieumaatregelen had de gemeente Hengelo Gld besloten door vernieuwing en aanpassing nog beter in te spelen op de rioolwaterzuivering. I.v.m. de aanleg van een grote zinkput, een fors bezinkbassin alsmede aanleg van grote riool- buizen vanaf de Banninkstraat, was de weg een aantal weken afgesloten. Onder supervisie van de Grontmij en Gemeentewerken Hengelo Gld werd het karwei voortvarend ter hand genomen. De gemeente hoopt met deze bouw de wateroverlast in de kom van het dorp te voorkomen.

1 december 1998
KERSTDINER VOOR ALLEENSTAANDEN
Vanuit de commissie Ouderenbeleid Hengelo Gld gaat een werkgroep voor de derde maal een feestelijke bijeenkomst beleggen voor alleenstaanden, op 2e Kerstdag. De plaats van samenkomst is de ontspanningszaal van verzorgingscentrum De Bleijke. Het idee werd enige jaren terug gelanceerd door mevr. A. Beunk-Lamers en is aangeslagen in samenwerking met de ouderengroepen uit Hengelo en Keijenborg. De bijeenkomst/diner wordt dus voor de derde maal gehouden en snelle opgave is gewenst en dat kan geschieden bij mevr. Beunk, tel. 471479, mevr. Berentsen, tel. 461326, dhr Grotenhuijs, tel. 461885. Zie verder De Reclame

COLLEGE HENGELO GLD WIJZIGT TIJDELIJK
Door de ziekte van burgemeester van Beeck Calkoen, die revalideert van een geslaagde hernia-operatie en het afwezig zijn van wethouder H. Meurs, die in de maand december op familiebezoek gaat naar Brazilië, dreigde het college van B en W in ondertal te raken. Door de commissaris der koningin werd burgemeester de Groot van Ruurlo als tijdelijke vervanger van dhr van Beeck Calkoen benoemd en stelde de raad voor om dhr. Waarlo als tijdelijke vervanger van dhr. Meurs te benoemen. In de raadsvergadering van 24 nov. werd hierover gestemd en met bijna unanieme stemmen werd dhr. Waarlo benoemd. Na zijn benoeming werd hij gefeliciteerd door mevr. Baakman namens de PvdA en dhr Eijkelkamp namens de VVD, die tevens burgemeester de Groot in Hengelo Gld welkom heetten.

REGELINK SCHILDERSBEDRIJF OPGENOMEN ERKEND REGISTER VAN OPLEIDINGSBEDRIJVEN
Woensdag 25 november hebben Herbert Regelink en Wim Denkers namens Regelink Schildersbedrijf te Hengelo Gld het certificaat in ontvangst genomen dat hoort bij de voorlopige opname in het Erkend Register van opleidingsbedrijven. Opleidingsconsulent dhr. R. Fokkink reikte het certificaat namens het Opleidingscentrum voor het Schilders- en Stukadoorsbedrijf en Reclame- en Presentatietechnieken (SVS) uit Waddinxveen, dat het initiatief tot het opzetten van het Erkend Register heeft genomen, uit. Zie verder De Reclame

NIX NIYS Velswijk

8 december 1998
Ook in 1999 opvoering musical in Hengelo Gld BIJBELBOEK JAKOB IN BEELD
De Bijbel houdt miljoenen mensen over de gehele aardbol al eeuwen in haar aandacht. Om het woord van de Bijbel nog actueler te maken en nog meer tot de verbeelding te laten spreken, zijn er ook musicals vorm gegeven. De oecumenische werkgroep in Hengelo Gld is er in 1998 in geslaagd om met de opvoering van de musical Ester veel belangstellenden aan zich te binden. Het enthousiasme van de medespelenden heeft doorgewerkt zodat het plan is uitgewerkt om in 1999 wederom een musical op te voeren, ditmaal over Jakob. Zie verder De Reclame

KERSTCONCERT IN KEIJENBORG
Zondag 20 dec. a.s. zal er in de kerk van St. Jan de Doper te Keijenborg een kerstconcert worden gehouden. De aanvang is bepaald op 15.30 uur. Het dames- en herenkoor van deze parochie heeft voor deze gelegenheid de medewerking van de volgende koren: chr. Zelhems mannenkoor, jongerenkoor De Keijrakkers en popkoor The Key’s. Er wordt een grote opkomst verwacht en de toegang is gratis.

Henk Wullink en Jan Peter Ooms gaan er voor!
RECORD FIETSTOCHT VANAF ST. PETERSBURG (RUSLAND)
Zo in de wandelgangen tijdens de kermis 1998 te Hengelo Gld kwam het ter sprake. De Fietstocht. De wens van Henk Wullink, oud-inwoner van Hengelo Gld, om nog eens een record afstand op de fiets af te leggen. Henk, thans woonachtig in Doorwerth, vond in Jan Peter Ooms een gewillig toehoorder. Na enig overleg werd de afspraak gemaakt om in 1999 een fietstocht te houden vanaf St. Petersburg in Rusland naar Hengelo Gld. De fietsers hopen voor hun tocht nog sponsors te kunnen aantrekken. Inl.: 0575-461981.

DISTRICTS TENTOONSTELLING 1998 IN HENGELO GLD
Vogelver. Exokan uit Hengelo Gld organiseert dit jaar de districts tentoonstelling van Gelderland in sporthal De Kamp. De aanleiding voor deze grote tentoonstelling is het 40-jarig jubileum van Exokan. Als Hengelose vereniging van vogelvrienden werd Exokan op 17 november 1958 opgericht. De initiatiefnemers waren en 5-tal enthousiaste vogel liefhebbers. De eerste vogelshow werd gehouden op 13 januari 1959. In de beginjaren waren er 12 leden bij Exokan. Dit aantal is in de loop der jaren opgelopen tot ruim 90 leden nu. Bij het district Gelderland zijn ongeveer 90 afdelingen aangesloten, ook is er een gedeelte van Flevoland, zoals Lelystad , Biddinghuizen en Swifterbant bij Gelderland ingedeeld. Zie verder De Reclame

HEROPENING SPORTCENTRUM AEROFITT
Zaterdagavond 28 november vond er in sportcentrum Aerofitt aan de Winkelskamp te Hengelo Gld een sportieve happening plaats. Die avond vond de officiële heropening plaats na een uitbreiding die had plaatsgevonden. Bennie Jolink, de zanger van Normaal nam de taak op zich om de opening te verrichten en daarna werd er op verschillende toestellen in het sportcentrum een onderlinge wedstrijd gehouden tussen spelers van BVO De Graaschap, PAX en het wegrace-team van Torleif Hartelman met Torleif Hartelman, Gerwin Wijs en Erwin Plekkenpol. Verschillende mensen kwamen Remge Vink en Wilma Reugebrink feliciteren met de heropening van hun mooie sportcentrum. Zie verder De Reclame

AKTIE VOOR BEHOUD REGELINKLAAN
Talrijke wandelaars hebben met intens genoegen een ommetje gemaakt door de Regelinklaan te Hengelo Gld, een mooi stukje natuur ter plaatse. De laan behorend bij het landgoed ’t Regelink is wel openbaar te gebruiken door het publiek als wandelroute. Daar wat bomen een gevaar dreigden te gaan worden, werd een mogelijkheid tot kappen overwogen. Dit leidde tot opmerkingen en protesten vanuit de gemeenschap, maar ook tot positieve reacties om de eigenaar te ondersteunen in het onderhoud. De vereniging tot Natuurbehoud Achterhoek heeft zich opgeworpen om te voortouw in een aktie tot behoud van de Regelinklaan te nemen. Zie verder De Reclame

15 december 1998
DE ZONDAGMIDDAG VOOR ALLEENSTAANDEN
Terwijl gezinnen en stellen in het weekend gezellig onder elkaar vertoeven na een soms drukke, werkzame week, zitten soms alleenstaanden met de vraag: wat moet ik doen, ik verveel me. Die vraag hield Gerrie Boers-Wolsink al langer bezig. Zij stapte met haar vraag naar een aantal instanties om dit onderwerp eens goed door te lichten. Functionarissen zagen er wat in om op de zondagmiddag regelmatig alleenstaanden bijeen te laten komen voor gezelligheid, spel en ontspanning. Zo links en rechts heeft mevr. Boers al mogelijke “kandidaten” gepolst, die daar positief tegenover stonden. Om er achter te komen of het qua aantal personen voldoende draagkracht heeft, ziet zij gaarne aanmeldingen tegemoet. Informatie is te verkrijgen bij Gerrie BoersWolsink, Leliestraat 6, 7255 XN Hengelo Gld, tel. 0575-462355.

PROTESTANTS CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DS. J. L. PIERSON 100 JAAR
Woensdag 30 december 1998 is het honderd jaar geleden dat de eerste protestants christelijke school in Hengelo Gld werd geopend. De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel te Hengelo Gld, welke op initiatief van ds J. L. Pierson is opgericht in een vergadering op 25 februari 1892 in het Armenhuis, heeft in het najaar van 1894 voldoende geld om een stuk grond aan te kopen van de erven Snethlage. In het voorjaar van 1898 zijn er voldoende middelen om de school met de Bijbel aan de weg van Hengelo naar Vorden te gaan bouwen. De school begint op 3 januari 1899 met 37 leerlingen, 1 hoofdonderwijzer en 1 juf voor nuttige handwerken in een gebouw met 3 lokalen en een onderwijzerswoning. Het p.c. onderwijs groeide als kool, zodat in 1904 de bouw van een vierde lokaal nodig was en de benoeming van extra personeel. In 1907 bezoeken 178 leerlingen de school en met veel kunst en vliegwerk wist men ze in de lokalen te proppen. Op de ledenvergadering van 20 februari 1939 stelt het bestuur voor om de school in het dorp de naam Ds J. L. Piersonschool te geven. Zie verder De Reclame

IJSCLUB STEINTJESWEIDE VERSTEVIGT BODEM
Met de vorst van de laatste weken heeft de baancommissie van de ijsvereniging Steintjesweide de baan weer goed kunnen prepareren. De eerste baantjes zij n al weer getrokken door tal van jongeren en ouderen. Momenteel telt de vereniging 250 gezinskaarten, 100 persoonlijke leden en 50 donateurs. Een hechte basis dus. Zie verder De Reclame

Jansen de Smid vuurwerk

22 december 1998
JOEY CONFETTI TREEDT OP IN “DE ZWAAN”IN HENGELO GLD
Op 2e Kerstdag ’s avonds verzorgt de artiest Joey Confetti een spetterend optreden in De Zwaan te Hengelo Gld. Joey Confetti is al geruime tijd werkzaam in de Nederlandse entertainmentbranche. Hij heeft een eigen evenementenbureau gehad dat concert tournees organiseerde voor diverse artiesten zoals René Froger, Hannie en vele anderen. Toen de zangtalenten van Joey Confetti ontdekt werden, kreeg hij de mogelijkheid om wekelijks op te treden in het café Bolle Jan te Amsterdam, waar hij vier jaar werkzaam is geweest onder de naam Marco. Zie verder De Reclame

EEN GELUKKIGE HAND VAN KOPEN BIJ HCI-UBI BOUWCENTRUM
Familie Looymans wint aanschaf van Atag apparatuur terug. Onder het motto “wie jarig is trakteert” maakte Atag dit jaar 50 kopers gelukkig. Om te vieren dat het bedrijf in Ulft een halve eeuw bestaat, werd landelijk een even spraakmakende als lucratieve actie gevoerd. Iedereen die in 1998 apparatuur van Atag kocht, maakte namelijk kans om het aanschafbedrag terug te verdienen. Eén van de uitverkorenen is de familie Looymans. Vader, moeder en twee kinderen uit Lettele, een buurtschap bij Deventer, zijn nog beduusd van het geluk dat hun onlangs ten deel viel. We hadden, aldus een glunderende mevrouw Looymans, voor een nieuwe keuken al stad en land afgelopen toen we uiteindelijk terecht kwamen bij bouwCenter HCI-UBI in Hengelo Gld. Zie verder De Reclame

MUZIEKVER. ST. JAN KEIJENBORG MUSICEERT MET PLEZIER
Vanwege drukke werkzaamheden en andere muzikale aspiraties had dirigent Joop Ormel te kennen gegeven de Keijenborg als dirigent van St. Jan te verlaten. Het bestuur zat een beetje omhoog met de vraag: hoe nu verder. Dhr. R. Buyting, die de cursus van assistent-dirigent had gevolgd, bleek bereid om de helpende hand toe te steken en de repetities gaande te houden. Een opvallend feit is de grote aanwas van jeugdige muzikanten. Enerzijds een geweldige stimulans, doch anderzijds ook een grote belasting voor het huishoudboekje van de vereniging. Aanschaf van instrumenten en uniformen is een kostbare zaak. Zie verder De Reclame

GOEDERENTRANSPORT NAAR ROEMENIË
In Roemenië is dit jaar de winter vroeg ingevallen. Een heleboel mensen hadden bij het invallen van de winter nog niet de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Door de slechte zomer met grote overstromingen is er ook minder voedsel dan in voorgaande jaren. De laatste maanden is de Stichting Oost Europa Hengelo Gld erg druk geweest met de voorbereidingen voor een transport naar Roemenië. Dit transport is begin december naar Toplita in de Roemeense Karpaten vertrokken. De vrachtwagen neemt warme kleding, zelf gebreide handschoenen, mutsen, dassen en sokken en schoenendozen met leuke pakketjes voor Roemeense schoolkinderen mee. Er is veel kleding ingezameld bij de boerderij van de familie Dinkelman aan de Beijerinkdijk te Hengelo gld. De sorteerploegen hebben zelfs extra avonden ingelast om alle kleding op de juiste maten en voor de goede doelgroepen te sorteren. Zie verder De Reclame

29 december 1998
KERSTMIDDAG VAN DE UVV AFD. HENGELO GLD
Een groot aantal belangstellenden was aanwezig om de Kerstviering in party-centrum Langeler bij te wonen. De zaal was sfeervol versierd en mevr. van Dijke heette aanwezigen hartelijk welkom. De liturgie werd gevolgd met tussendoor samenzang van bekende kerstliederen. Na de eerste pauze met koffie/thee en kerstgebak, werd door de kinderen van de Bekveldse basisschool een kerstspel opgevoerd. Ze brachten oude en nieuwe situaties in beeld en ten gehore. Zie verder De Reclame

KERSTCONCERT IN DE ST. JAN DE DOPERKERK TE KEIJENBORG
Geruime tijd geleden werd door het dames- en herenkoor van de parochie St. Jan de Doper te Keijenborg de organisatie van een kerstconcert ter hand genomen. Voor dit kerstconcert was naast het koor van de parochie ook het Jeugdkoor the Key’s, de Keirakkers en het chr. mannenkoor uit Zelhem uitgenodigd. Zondag 20 dec. was de grote dag en de kerk was bomvol. Het dames- en herenkoor o.l.v. Riet Kleve-Hermsen beet het spits af. Hierna kreeg het popkoor The Key’s haar aandeel in het concert met swingende teksten en melodieën Dirigent P. Dooyeweerd had de muzikale leiding stevig in handen. Het jongerenkoor de Keirakkers wisten met hun sprankelende stemmen een geheel eigen geluid aan het programma te geven. Hiervoor tekende dirigent Gerrit Wolsink. De massale zang van het chr. mannenkoor uit Zelhem was indrukwekkend van klank. Invalster Tiny Siebes die de zieke dirigent Henk Peppelman verving had het geheel goed in handen.

Wijkgebouw Keijenborg verkoop